Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasúti tevékenységek önköltségszámítása"— Előadás másolata:

1 Vasúti tevékenységek önköltségszámítása
Borító Győr, szeptember 14. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra

2 Tartalom Önköltség-számítási rendszer célja
Önköltségszámítás szabályozása Az önköltségszámítás terjedelmének változása Önköltségszámítás alapelvei Önköltség-számítási rendszer eszközei Az önköltségszámítás tartalma Az utókalkuláció folyamata

3 Önköltség-számítás célja
Szolgáltatások érdekében felhasznált költségek átláthatóságának biztosítása Belső célok Üzleti célok szolgáltatások eredményessége árképzés Irányítási célok Tervezés, szabályozás, ösztönzés, ellenőrzés Értékelési célok (vagyonérték megh.) Aktívált saját teljesítmények saját termelésű készletek, beruházások számviteli törvény szerinti értékelése Külső célok Költségvetési célok állami pénzeszközök felhasználásának átláthatósága közszolgáltatási tevékenységek indokolt költségeinek meghatározása Versenyszabályozási célok vasúti pályaszolgáltatások

4 Szolgáltatási szegmensek
Üzleti célok ármeghatározás, árképzés felülvizsgálata (önköltség-típusú árak esetén) termékek, szolgáltatások jövedelmezőségének mérése (piaci árak esetén) fedezetszámítás Szolgáltatási szegmensek Pályaszolgáltatások Személyszállítás (forgalmak) Áruszállítás (szállítmányok) Vontatás (vonattípus / mozdony) Jármű-karbantartás (járműtípus) Egyéb megrendelt szolgáltatások gép- és járműkölcsönzés humánszolgáltatás, oktatás beszerzés, készletezés környezetvédelem, egészségügy pénzügyi, számviteli szolgáltatások épület-üzemeltetés Területi szegmensek Országos törzshálózat Budapesti elővárosi forgalom Régiók Vasútvonalak Menetrendi mezők Stb.

5 Irányítási rendszer elemei Önköltségszámítási eszközök
Irányítási célok Irányítási rendszer elemei Üzleti tervezés Működés szabályozása Teljesítménymenedzsment Kontroll a költség- hatékonyság és a belső működés felett Önköltségszámítási eszközök előkalkuláció belső elszámoló árak képzése, karbantartása Teljesítmény-értékelés eredmény-centrumok értékelése költségkontrolling

6 Értékelési célok az éves beszámolóban kimutatott mérlegtételek értékelésének alapja a beszerzési ár vagy az előállítási költség Aktívált saját teljesítmények saját termelésű készletek, beruházások számviteli törvény szerinti értékelése közvetlen önköltségen történik. Az önköltségszámítás módját önköltségszámítási szabályzatban kell rögzíteni (a számviteli politikában kezelendő)

7 Költségvetési célok Közszolgáltatási tevékenységek indokolt költségeinek meghatározása Elszámoltatás az állami pénzeszközök felhasználásával a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység menetdíjbevétellel nem fedezett indokolt költségei, a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység menetdíjbevétellel nem fedezett indokolt költségei,

8 Versenyszabályozási célok a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében az Önköltségszámítási és Díjképzési Szabályzatban előírt elvek szerinti tényleges önköltség meghatározása 91/440. irányelv a vasutak fejlesztéséről a) A vasutak vezetésének függetlensége b) A vasutak pénzügyi helyzetének rendezése c) A vasúti infrastruktúra és szállítási tevékenység szétválasztásaközzé d) Diszkriminációmentes infrastruktúra-használat és pályahasználati díj Módosítások: 12/2001. EK irányelv: Részletesen előírja az infrastruktúra-szolgáltatások tartalmát és a pályahasználati díj kalkulációs szabályait 58/2007. EK irányelv: személyszállítási versenyszabályok

9 Az önköltségszámítás szabályozása
Számviteli szabályok EGK 4. Sz. irányelv 2000. Évi C. törvény a számvitelről Közösségi versenyszabályok 91/440 EU irányelv a vasutak fejlesztéséről (Módosítások:12/2001, 58/2007) 169/2009.(02.26) EK rendelet a vasúti, közúti és belvízi közlekedési ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról 1370/2007. (10.23.) EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14. irányelve a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról Hazai előírások 2005. évi CLXXXIII tv. A vasúti közlekedésről 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól 50/2007. (04.26) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

10 50/2007. (04.26) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek társaságon belüli számviteli elkülönítéséről Elkülönítendő tevékenységek a) vasúti pályahálózat működtetése, b) vasúti személyszállítás, ezen belül közszolgáltatásként végzett személyszállítás, c) vasúti árufuvarozás, d) vontatás. Belső szolgáltatások elszámolása Tényleges önköltségi áron, vagy piaci áron Pályahasználati díj (HÜSZ szerint) - Tevékenységenkénti beszámoló (felügyeleti jelentés) : mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, tevékenységi kimutatás és szöveges értékelés

11 Az önköltség-számítási feladatok terjedelmének változása A társaság mérete, feladatköre integrált vasúttársaság vagy független társaságok MÁV Zrt. - Tevékenység-kiszervezések Személyszállítás MÁV-START ZRT Átrakási tevékenység Záhony-Port Zrt EU által finanszírozott beruházások NIF Zrt-be Vontatás MÁV-Trakció Zrt. Járműkarbantartás MÁV Gépészet Zrt. MÁV Zrt.- további változások: További társaságok eladása vagy felszámolása Folyamat-koordináció és eredmény optimalizálás

12 A MÁV Zrt. áttérése a többszereplős piaci modellre
2002. Január 1. Árufuvarozás számviteli elkülönítése a további MÁV szervezeti egységek egységektől 2003. Január 1. további MÁV szervezeti egységek számviteli elkülönítése személyszállítás, közp. irányítás, gépészet, működő infrastruktúra VPE kft. (MÁV – GySEV) GKM MVH , Megszűnt, feladata az NKH-ba MÁV Cargo Zrt. Megalakulás: Apportált leányvállalatok: MÁVTRANSPED MÁV Kombiterminál Bilk Kombiterminál MÁV Raktár További apport 2007-ben: Tiszavas Kft. Értékesítés 2008 december MÁV Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. 2010. MÁV Vagyon- Kezelő Zrt. MÁV-START Zrt. Záhony.Port Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt MÁV-Gépészet Zrt. Beolvadt: Északi és Szolnoki Járműjavító

13 Önköltségszámítás alapelvei
Tevékenységenként kell elvégezni. az üzleti szegmensek által végzett szolgáltatásokra. elkülönítve a közszolgáltatási és a nem közszolgáltatási tevékenységeket. az üzletszabályzatban kihirdetett díjszabási egységekre vonatkozóan. A közszolgáltatási és a nem közszolgáltatási kalkulációs egységekre összevont valamennyi költségnek, ráfordításnak és bevételnek meg kell egyeznie az elkülönítendő tevékenységek elszámolt adataival. A főkönyvekben az elkülönítés során a divíziókra elszámolt, azon belül a kalkulációs egységek között megosztandó költségek esetében az elkülönítési szabályzatban előírtakkal egyező módon kell a vetítési alapot alkalmazni.

14 Önköltség-számítási rendszer eszközei
Számviteli információrendszer Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer (GIR) Bérszámfejtési rendszer (IHIR), menetjegy feldolgozási rendszer. Statisztikai információrendszer Vasúti pálya műszaki adatok (építési hossz) SZIR (FOR-PASS) teljesítményi mutatók Menetrendi teljesítményi mutatók menetvonal igénylési rendszerből (KAPELLA )

15 Számviteli információrendszer
Gazdasági események több szempont szerinti rögzítése és nyilvántartása Főkönyvek üzleti szegmensenként Központi főkönyv, Pályavasúti Főkönyv, Térségi személyszállítás főkönyve A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: Főkönyvi számlák (5, 8, 9 számlaosztály) Főkönyvi szervezetek Tevékenységi sorok (X számlaosztály) pályaszakaszok Számviteli információk elérése (jogosultsági rendszer) 15

16 Statisztikai információk
A SZIR-ből kinyerhető állomási adatok: ·        indult, átment, érkezett tehervonat db,  rendezett, kiszolgált, valamint ki/besorozott teherkocsi db. teljesítményi mutatók vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban. SZIR-ből kinyerhető tehervonat vonatközlekedési adatok: ·        vonatkilométer (vkm), elegytonnakilométer (etkm), árutonna km (atkm) ·        rakott kocsitengely kilométer (rtgkm, üres kocsitengelykilométer (utgkm) teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem és pályaszakasz bontásban. Menetrendi teljesítményi mutatók A menetvonal igénylési rendszerből (KAPELLA) kinyerhető: ·        közlekedett személyvonat db, mozdonyvonat db, mozdonyvonat vonatkilométer teljesítményi mutatók vonatszám, vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban külön megjelölve, hogy az állomás az adott vonat szempontjából induló, megálló, átmenő vagy végállomásnak minősül-e. A KAPELLÁ-ból kinyerhető még a személyszállító vonatokra: ·        igényelt (és lemondott) közlekedett vonatdarab (vonatdb), vonatkilométer (vkm),

17 Önköltségszámítási fogalmak
Kalkulációs egység: ellenérték fejében végzett szolgáltatások termékegysége. Nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásai esetében a HÜSZ, a többi elkülönítendő tevékenység esetében a gazdálkodás igénye, valamint a teljesítményi és a költség-elszámolási rendszerek lehetőségei határozzák meg (megegyezik a díjszabási egységgel) Kalkulációs tétel: közvetlen, a vetítési mutató alapján osztott közvetett, és az általános költségek, valamint a bevételek (felosztandó összeg) Vetítési alapok: közvetett és az általános költségek kalkulációs egységre történő felosztását meghatározó teljesítményi és költség adatok Kalkulációs séma: a kalkuláció folyamatának leírása Kalkulációs szint: költségeknek és bevételeknek az UIC 374.sz. döntvénye alapján a vasúti szállítási tevékenységre vonatkozó fedezeti szintek szerint (rentabilitási cél) csoportosított elemei

18 Vasúti pályahálózat működtetése
a)A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások a hatályos Hálózati Üzletszabályzatban előírt tartalommal, melyen belül a vetítési alapok szerinti szolgáltatás csoportok:     Vágányút használat szerinti teljesítmény mutató alapján Egyéb vetítési alapok alapján b) Egyéb pályaműködtetés szolgáltatásai b1) A vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés keretében ·        Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahasználat ·        Saját célú és összekötő pályahasználat idegen fél részére ·        Idegen fél részére nyújtott üzemi vágány használat b2) A vasúti pályahálózat működtetés egyéb szolgáltatásai idegen fél részére

19 Pályavasút kalkulációs egységei (nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások)
·        Alapszolgáltatások Ø      Menetvonal biztosítás és lemondás Ø      Közlekedtetés ·        Járulékos hozzáférési szolgáltatások Ø      Felsővezetéki és energia ellátó rendszerek használata Ø      Üzemanyagvételező helyek használata Ø      Állomás használat (Személypályaudvarokhoz, Áruforgalmi terminálokhoz, rendező pályaudvarokhoz, stb.) Ø      Járműtárolás Ø      Egyéb járulékos szolgáltatások(Vasúti járműmérleghez való hozzáférés, Vonat adatfelvevői tevékenység) ·        Kiegészítő szolgáltatások Ø      Vontatási villamos energia szolgáltatása Ø      Vontatási felhasználású üzemanyag vételezése, vásárlása Ø      Tehervonat kiszolgálási/rendezési célú tolatás Ø      Veszélyes áruk, rendkívüli küldemények kiegészítő szolgáltatásai Ø     Egyéb kiegészítő szolgáltatások Záhony körzetben (Mérlegelés, Áttengelyezés, Forgóváz használat) ·        Mellékszolgáltatások Ø      Pályavasúti tolatószemélyzet eseti biztosítása Ø      Oktatás, vizsgáztatás Ø      Vontatójárművek részére vizsgálócsatornával rendelkező vágányok biztosítása Ø   Egyéb mellékszolgáltatások (Állomási szolgálati helyiségek, területek, berendezések rendelkezésre bocsátása, stb.)

20 Személyszállítás kalkulációs egységei
Alapszolgáltatások vonattípusonként a) Budapesti elővárosi divízió (BED) szolgáltatásai b) Regionális divízió (RED) szolgáltatásai c) Távolsági és nemzetközi közszolgáltatási divízió (TND/K) szolgáltatásai d) Távolsági és nemzetközi nem közszolgáltatási divízió (TND/NK) szolgáltatásai   e) Szolgáltatási divízió (SZD) szolgáltatásai kerékpárszállítás, Menetrend értékesítés és egyéb árucikkek értékesítése, Utazási igazolványok kiállítása és egyéb szolgáltatás

21 Árufuvarozás kalkulációs egységei
Árufuvarozási alapszolgáltatások a) Árufuvarozás (tehervonatonként és fuvarozási iránycsoportonként )  Árufuvarozás belföldi tehervonattal  Árufuvarozás nemzetközi vonattal (export-import-tranzit) RoLa (export-import-tranzit) b) Iparvágány üzemeltetés (használat, kiszolgálás, személyzet biztosítása) c) Egyéb vasúti szolgáltatás (Rakodás,  Átrakás, Mérlegelés, Szállítmányozás, Vámkezelés, Kocsi és egyéb eszköz biztosítás Árufuvarozás egyéb kalkulációs egységei       közúti áruszállítás       bérbeadás és egyéb szolgáltatás

22 Vontatás kalkulációs egységei
  személy- és tehervonat vontatás villamos és dízelmozdonnyal  személyvonat vontatás villamos motorvonattal és dízel motorkocsival, gőzmozdonnyal         tengelyátszerelés         tolatás         kocsivizsgálat Egyéb       vasúti vontató jármű bérbeadás   egyéb vontatáson kívüli szolgáltatások (ipari és egyéb szolgáltatás

23 Központ kalkulációs egységei
      Központi irányítás projekt koordináció, stratégia, pénzügy-számvitel-kontrolling irányítás, humán irányítás, jogi irányítás, biztonsági irányítás, belső ellenőrzés, kommunikáció       Központi szolgáltatások Ingatlangazdálkodás Pénzügyi-számviteli szolgáltatás Általános humán szolgáltatás, Oktatás-szervezés Beszerzés és készletezés Foglalkozás egészségügyi, környezetvédelem és munkabiztonság Informatikai és távközlési szolgáltatás Kutatás-fejlesztés Ügykezelési dokumentációs szolgáltatás

24 Fedezeti szintek A kalkulációs egység költségelemei a rentabilitás értékelése céljából: 0. szint: Szolgáltatások közvetlenül elszámolt költsége 1. szint: Alaptevékenység kapcsolódó tevékenységeinek költsége (vetítési alap arányában osztott költség, pl. pálya üzemeltetés, karbantartás építési hossz, állomási forgalmi szolgálat vonat db arányában) 2. szint: Általános költségek és ráfordítások (saját, igénybevett központi szolgáltatások, központi irányítás üzletágra osztott költsége), 0. és 1. szintekre az elszámolt munkaóra arányában kerül megosztásra 3. szint: Igénybevett belső közvetlen szolgáltatások (Pl. pályavasúti üzemi vágány használat, valamennyi anyagbeszerzés és készletezés, üzemi épületek kezelése és felügyelete) a vágányút-használat szerinti nyílt hozzáférés keretében végzett pályahálózat hozzáférési szolgáltatásokra kerülnek megosztásra e teljesítményi mutató alapján.

25 Vetítési alapok alkalmazása
A termékegységre közvetlenül el nem számolható 1. Szinten 2. Szinten szereplő költségek termékegységre történő felosztását szolgálják. általában teljesítményadatok vagy egyéb naturáliák (pl. létszám, munkaóra) A felosztandó összeg természetétől függően választjuk ki a megfelelő vetítési alapot

26 Vetítési alapok alkalmazása (példák)
Vonatkilométer teljesítmény (vkm) arányában kerül felosztásra: a vonatok pályahasználati, vontatási és egyéb gépészeti díjai, a személyvonati vonatkíséret és a személyvonati vezénylés költsége. · Kocsitengelykilométer teljesítmény (ktgkm) arányában kerül felosztásra: a vasúti járművekre elszámolt karbantartási, tisztítási, kocsivizsgálati, bérbevételi és RIC használati költség, a járművek értékcsökkenési leírása Vonatdb arányában az állomás környező nyíltvonali pályaszakaszaira kerül felosztásra: az állomási pályaszakaszon elszámolt kocsitisztítás, személykocsi irányítás, üzemzavar elhárító készenlét, utascsarnok, váróterem üzemeltetés Ülőhelykilométer teljesítmény (ühkm) arányában kerül felosztásra: jegykiadás, helybiztosítás, információ és egyéb utaskiszolgálás, utólagos leszámolás és számítógépes adatfeldolgozás, vagyonvédelmi és egyéb vasútüzemi költségek, MVH és egyéb hatósági díjak, az általános költségek és ráfordítások, a menetdíj és helyjegy árbevételek, az árkiegészítés, valamint az egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek

27 Kalkulációs séma A kalkuláció folyamatának leírása, amelynek tartalma:
A költségek kalkulációs szintek szerint csoportosított tartalma az üzleti szegmens kalkulációs egységeire vonatkozóan. A költségek felosztásának mutatói (vetítési alap) az egyes költségelemek szerint jellemző teljesítmények. A teljesítményi adatok a statisztikai rendszerekből kerülnek kimutatásra. Üzleti egységenként kerül meghatározásra.

28 A kalkulációs séma tételei Infrastruktúra
0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei Menetvonal-biztosítás, közlekedtetés, felsővezeték-használat Személyvonatok állmási és fordulóállomási költségei, kocsikiszolgálás, elegyrendezés, vontatás, kocsivizsgálat Egyéb szolgáltatások közvetlen költségei Iparvágány, vontatóvágány, üzemi vágány karbantartás és kiszolgálás Ipari, építőipari és egyéb szolgáltatások közvetlen költségei 1. szint: Szolgáltatások mutató alapján osztott költségei - Vasúti pálya- karbantartó eszközök költségei - Forgalomirányítás és lebonyolítás költségei - Távközlő berendezések költségei 2. szint: - Infrastruktúra üzletági általános és irányítási költségei - Központi szolgáltatások költségei

29 A kalkulációs séma tételei Személyszállítás
0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei - Közszolgáltató vonattípus (ICR, IC, IP, elővárosi vonat stb.) közvetlen költségei - Nem közszgolgáltató vonattípusok (EC, EN, különvonat, postavonat) követlen költségei - Egyéb szolgáltatások bérbeadás, stb. közvetlen költségei 1. szint: Szolgáltatások mutatóval osztott költsége - Állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek (jegykiadás, helybiztosítás, utasterek takarítása stb. - Személyszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - üzletági általános és irányítási költségek, ráfordítások (beleértve a Központi szolgáltatás számlázott költségeit)

30 A kalkulációs séma tételei Áruszállítás
0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei - tehervonattípus közvetlen költségei - egyéb szolgáltatások (rakodás, átrakás, mérlegelés, stb.) közvetlen költségei 1.szint: Szolgáltatások mutató alapján osztott költségei - állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek - áruszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - üzletági általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi irányítás és szolgáltatások költségei

31 A kalkulációs séma tételei Vontatás
0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei - vontatás, tolatás, kocsivizsgálat, személykocsi fűtés, világítás - egyéb szolgáltatások: segélykocsi, kölcsönzés, gépjavítás, stb. 1. szint: Szolgáltatások mutató alapján osztott költségei központilag végzett tevékenységek (mozdonyirányítás, vezénylés ) berendezések, járművek üzemeltetése 2.szint: üzletági általános és irányítási költségek, ráfordítások központi irányítás és szolgáltatás költségei

32 A kalkulációs séma tételei Központi szolgáltatások
0 szint: Központi szolgáltatások közvetlen költsége A központi szolgáltatást végző szervezetek szolgáltatásai közvetlen költségeit tartalmazza. 2 szint: Központi szolgáltatás általános költsége 2.1 szint: Központi szolgáltatás saját általános költsége és igénybevett központi szolgáltatása 2.2 szint: Központi szolgáltatás ráfordítása

33 Kalkuláció készítés folyamata
Az utókalkuláció év végén, az éves beszámoló készítéssel egyidejűleg történik. Az önköltségszámítás számítógépes programrendszerrel készül, mely az input érték adatokat (felosztandó összeg) a GIR-ből gyűjti le, az input teljesítmény adatokat (vetítési alapok) a teljesítmény statisztikai rendszerekből veszi át, az utókalkulációt a MÁV Zrt. OFA rendszerben végzi el, az utókalkuláció output adatainak rugalmas lekérdezhetőségét a MÁV Zrt. OFA rendszerben biztosítja.


Letölteni ppt "Vasúti tevékenységek önköltségszámítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések