Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Hortobágy HK
Az élhetőbb Hortobágy és térsége fejlődéséért Budapest, 2008 Szeptember 23. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Hortobágy HK – Összefoglaló a térségről
A(z) Hortobágy HK területe 11 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség lakossága 55,187 fő, a városokban élő lakosok száma 41,357 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 2 A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 23 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 48%-a, 11 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 29 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Hortobágy HK – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Hortobágy HK – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 55,187 Balmazújváros 18,401 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 11 Nádudvar 9,377 fő Városok száma 4 Polgár 8,533 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 9 Egyek 5,829 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 1 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 23 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 1 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 23 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 29 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Hortobágy HK – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 1,168,423 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Hortobágy HK – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 9 1,168,423 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 6 1,010,613 Falumegújítás és -fejlesztés 6 848,509 A kulturális örökség megőrzése 3 741,565 Leader közösségi fejlesztés 4 558,809 Leader vállalkozás fejlesztés 4 618,680 Leader képzés Leader rendezvény 6 498,938 Leader térségen belüli szakmai együttműködések Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 4 319,318 Leader komplex projekt Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 Hortobágy HK - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Hortobágy HK - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A közösség települései egymástól távol helyezkednek el igazi együttműködés nehezen alakult ki,bár a problémák hasonlóak.Közös nehézség a munkalehetőségek hiánya,emiatt a képzett munkaerő elvándorlása,a lakosság elöregedése.A problémák megoldását sokszor az önkormányzatoktól várják.Több település esetében problémaként jelentkezik a külterületen élő lakosság életkörülményeinek javítása,hiszen a szétszórt szerkezet miatt még az alapellátás biztosítása is nehézséget jelent.A településközi együttműködés mellett hiányzik a településen belüli, szférák közötti összefogás is. A környezeti adottságok (HNP jelenléte)kihasználása nem általános. A települések többsége(8)a fejlődés lehetséges útjaként a turizmust jelölte meg.A közösség összefogásával van ennek reális esélye,ám ehhez a sajátos arculat, a specifikumok felmérése és „összeszervezése” feltétlenül szükséges.A térségi hálózatok szervezése,a települések közötti együttműködés a közös jövőt jelentheti.Ezt folyamatosan,minél szélesebb körben szemléletváltás,az érdekek felismerése és összehangolása útján lehet elérni.Különleges adottságokkal rendelkezik a közösség:természeti,kultúrális és épített értékek,hagyományos gazdálkodási formák,rendezvények,melyek a Hortobágy Helyi Közösséget egyedivé teszik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Hortobágy HK – A stratégia alapvető célja
A stratégia megvalósítása során szemléletváltás történik, mely nemcsak a települések szféráinak együttműködését javítja, de a közös programok, a hálózatosodás révén településközi összefogás, térségi együttműködés jön létre. A földrajzi elhelyezkedés és a természeti-környezeti adottságok előnyeire építő versenyképes, fenntartható gazdaság megteremtése az itt élők számára a minőségi életkörülményeket biztosítja. A térség értékeinek megismerése által erősödik az identitás. A megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak, hogy egyedi arculat alakuljon ki, javuljon a térségben élők életminősége, a térség vonzóbbá váljon a látogatók számára. A fiatalok is helyben maradnak, mert a térség perspektívát kínál számukra. A terség lakói megtanulnak gondoskodni magukról, felelősséget vállalni egymásért. A fenti célkitűzések elérése a közösség számára fontos, hiszen a helyzetlelmzésben megfogalmazott települési problémalánc szűnne meg: a munkalehetőség hiányában nehéz a megélhetés - a fiatalok elvándorolnak a településről - elöregedik a lakosság - csökken a lakónépesség - a település tőkevonzó képessége megszűnik - nő az elmaradottság. Fontos, hogy a települések által lehetőségnek tartott turizmus fejlődjön, ám ehhez meg kell találni a bemutatható értéket, a vonzerőt megszilárdítani. A hagyományokra és adottságokra alapozott mezőgazdasági termelést a feldolgozottsági szint emelésével és az előállított termék piacra jutásának segítésével lehet fenntarthatóvá tenni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A Hortobágy Helyi Közösség a Balmazújvárosi,a Polgári és Püspökladányi kistérségek 11 települését foglalja magába, közülük 4 város. A települések összlakossága fő. A természeti értékek – a Tisza folyó, a Tisza-tó közelsége és a Hortobágy- alapvetően meghatározzák a térség hangulatát. A közösségben a kistérségi központok kiemelkednek és központi funkciókat töltenek be. Több munkalehetőség, nagyobb ipari, mezőgazdasági vállalkozás székhelye a két központ. Több szolgáltatáshoz lehet hozzá jutni, mint a rosszabb helyzetben lévő belső periféria területein (Egyek), illetve a pár száz lelket számláló kisközségekben (Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza). A települések közötti kapcsot az országosan és nemzetközileg ismert Hortobágy tájegység jelenti. Itt alakult meg - hazánkban elsőként ban hektáron a Hortobágyi Nemzeti Park. Célja, hogy az egyedülálló természeti, néprajzi és épített értékeket megóvja, átörökítse. Természetföldrajzi szempontból a másik integráló tényező a Tisza, melynek bal partján helyezkednek el a közösség települései. A Tisza mellett még élnek a szép és érintetlen - kiaknázásra váró - ártéri erdők. A tájegység hévizekben bővelkedő területen helyezkedik el : az 1000 méternél mélyebbről feltörő, 70 °C feletti vizeket nagy ásványi sótartalmuk és hőfokuk alkalmassá teszi gyógyfürdőben való alkalmazásra Balmazújvároson, Tiszacsegén, Polgáron, Egyeken és Nádudvaron. A térségre a mezőgazdaság, - azon belül a szántóföldi termelés – dominál, alkalmazkodva a helyi talaj- és éghajlati adottságokhoz: a változó eloszlású és mennyiségű csapadék miatt néha aszályos éghajlat nehezíti a termelést. Az alacsony termőképességű szikes területek mellett kisebb kiterjedésben csernozjom (fekete föld) és ártéri talajok is találhatóak. A csernozjom talajokon folytatott termelés – kedvező időjárás mellett – magas minőségű termést ad. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
Annak feldolgozásával kiváló helyi termékekhez juthatunk. Fontos, hogy mezőgazdaságban a hagyományos termelési szerkezet konzerválódása jellemző, a gazdálkodók tevékenységét a tervezettség hiánya, ad hoc termelési döntések jellemzik. Az előnytelen birtokszerkezet (elaprózodottság, földrajzi kohézió hiánya) és a földpiac rugalmatlansága is lassítják a fejlődést. A szikes területek jellemzője a legeltető állattartás. Ehhez köthető a Hortobágy legfőbb kulturális öröksége – egyben turisztikai attrakció is – a pásztorélet fennmaradása és továbbörökítése. A pásztorépítmények a puszta ékszerei, a pásztoréletmódhoz kötődő hagyományok és a kézműves mesterségek hazánk különlegességét adó egyedi értékek, melyek bemutatását a térség településein megrendezett helyi, térségi, országos vagy nemzetközi jelentőségű rendezvények szolgálják. Hortobágy nemcsak egy település az itt élő emberek számára. Sokkal inkább egy tájegység, amelyhez kötheti magát. Országos és nemzetközi szinten is ismerik a tájat az egyediségéről, az itt található természeti értékekről, az itt élő emberek vendégszeretetéről. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

10 A térség környezeti állapota 1/2
A kistérség jelenlegi állapota már a pleisztocén időszakban kialakult. Fokozatosan ellaposodó fátlan tájon a folyók között gyepek és mocsarak mozaikja jött létre. A legfontosabb élőhelyek: a pannon löszpusztagyepek (NATURA-2000-es kód: 6250) és a pannon szikes puszták és mocsarak (kód:1530) kiváló állapotban maradtak fenn. Itt alakult meg a Hortobágyi NP, és megkapta az UNESCO Világöröksége címet. A kistérség jelentős hányada a NATURA 2000-es területhez tartozik; hazánk egyik leggazdagabb biodiverzitású térsége. 340 madárfaj fordult elő; sok a speciális madárvédelmi terület, ahol sztyeppi eredetű fajok (kék vércse, túzok, csíkosfejű nádiposzáta) fészkelnek. A kistérség több millió vízimadár (nagy lilik, daru) pihenőhelye az európai-afrikai vonulási útvonalon. Emlősök közül ritka, sztyeppi faj az ürge és a pusztai görény. A terület vízellátottsága kiváló a Tisza folyó és belőle induló csatornák hálózata miatt. Az öntözővíz használat alacsony, a csatornák inkább a halastavakat táplálják. A védett területeken természetvédelmi célú csapadékvíz visszatartás folyik. Évenként folyamatosan csökkenő szennyezés csak a Hortobágy folyóban mutatható ki. A kistérség a mérsékelten kontinentális klímához tartozik, így aszályra hajlamos, amit a klímaváltozás tovább erősít. Magas a napsütéses órák száma, de ez nincs kihasználva napkollektorokkal. Szélenergia közepes, de a szélerőművek telepítése a tájképi értékek rombolása miatt nem kívánatos. A széndioxid kibocsátás a gyárak hiánya és kevés település miatt alacsony. Magyarország és Európa egyik legszebb tája a kanyargós Tiszával szegélyezett hortobágyi puszta. A kiterjedt legelőket és nádas mocsarakat apró szántók szabdalják, de a Hajdúhát csernozjom talaján nagyüzemi mezőgazdaság folyik. Turisztikai és természetvédelmi szempontból is fontos tájképi érték a Tisza folyó és árterei, a fátlan füves puszta, ahol a töretlen horizonton hodályok, gémeskutak és esztrengák remegnek a délibábban. A kistérségnek 80%-át borítják szikes talajok, ezek legeltetésre és takarmány előállításra használhatók. A csapadékvíz és legeltetés okozta eróziós tevékenységek hasznosak a szolonyec szikesek fenntartásában. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

11 A térség környezeti állapota 2/2
A Hajdúháton az erős szelek okozta talajeróziót erdősávok telepítésével kell megakadályozni. Jelentős talajszennyezés nincs a térségben. A kistérség települései két regionális hulladéklerakóba szállítják a kommunális hulladékot. A szelektív hulladékgyűjtés közepesen kiépített. Megoldásra vár a régi hulladéklerakók felszámolása. A szennyvízkezelés a legtöbb településen megoldott. A kistérségre a tiszta levegő, a zaj és fényszennyezés hiánya jellemző, ezért kiválóan alkalmas ökoturisztika szolgáltatások fejlesztésére. A biodiverzitás erőforrások nincsenek kihasználva az itt élő lakosság teljes körében. Az ökoturisztikai szolgáltatások színvonala alacsony, nincs összhangban a természeti adottságokkal. A kistérség fenntartható hagyományos földhasználati módokat alkalmaz, mint külterjes legeltetés, hagyományos földművelés, biogazdálkodás, a peremeken az iparszerű mezőgazdaság jellemző. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
A közösség 11 településéből 9 hátrányos helyzetű. Balmazújváros: kistérségi székhely. Infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a szolgáltatások elérhetőek, de fejlesztésre szorulnak. Jól működő civil szervezetekkel rendelkezik. Problémát jelent a munkahelyhiány, az elvándorlás, az egyre öregedő népesség. Tiszacsege: jó turisztikai adottságokkal rendelkezik, ám ezek kihasználatlanok. A szolgáltatások elérhetőek, de fejlesztésre szorulnak. Magas a munkanélküliség, hiányoznak a munkahelyek. Egyek: fejlesztésre szorul az infrastrukturális ellátottság, az alapszolgáltatások elérhetőek. Magas a munkanélküliség aránya, jellemző a szakemberhiány. Hiányzik a települési szereplők közötti együttműködés. Hortobágy: természeti és kulturális értékekkel rendelkező, országos jelentőségű turisztikai központ, ám a lakosság 20%-a külterületen él. Ez is oka annak, hogy magas a munkanélküliség aránya. Jellemző az állami szektor jelenléte. Nádudvar: megfelelő infrastrukturális ellátottságú város, ahol a szolgáltatások jól elérhetőek. Jól működő civil szervezetekkel rendelkezik. Jellemző a mezőgazdaság és az ahhoz kötődő feldolgozóipar jelenléte. Újszentmargita: magas a munkanélküliség, vállalkozások számára nem vonzó település. A szolgáltatások hiányoznak, ill. fejlesztésre szorulnak. A lakosság korösszetétele elöregedésre utal. Folyás: jellemző a kisközségben a munkanélküliség és az ebből fakadó elszegényedés. Fiatalok számára nem vonzó a település, mivel hiányoznak a fejlődést lehetővé tevő adottságok. A szolgáltatások helyben nem elérhetőek. Újtikos: a munkalehetőségek korlátozottak, bár a vállalkozások számára jó területi adottságokkal rendelkezik a település és jól képzett a munkaerő. A szolgáltatások elérhetőek, de fejlesztésre szorulnak. Tiszagyulaháza: öregedő lakosság, a gyermekes családok hiánya jellemzi. Az infrastruktúra fejlesztése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
szükséges, a szolgáltatások részben elérhetőek, de fejlesztésre szorulnak Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Kereskedelem, javítás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 11% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 9% 13% Építőipar 26% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 8% 3% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 15% Egyéb szolgáltatás 8% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 29%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 19% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 29% 8% Építőipar 12% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 4% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 5% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 2% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 17% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 14.5%, ami 2.0 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 14.5% Változás 2003-hoz képest 2.0 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A HORTOBÁGY Helyi Közösség területén, több gazdasági ág, illetve különböző nagyságú vállalkozás működik mezőgazdasági vállalkozások magas aránya figyelhető meg. A vállalkozások nagy része kisvállalkozás, 1-9 fővel működik. A nagyobb településeken középvállalkozások foglalkoztatnak nagyobb számban szakképzett munkaerőt, azonban a kistelepüléseken, illetve a külterületi településrészeken súlyos problémaként jelentkezik a munkahelyhiány. Nagyon sok a kényszervállalkozás a településeken. A nagyvállalatok hiányoznak a közösség területéről, a tendencia azt mutatja, hogy ez nem fog megváltozni. Az állami szféra a meghatározó a foglalkoztatottságban. A térségben 3 középfokú intézmény működik. Balmazújvároson a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Polgáron a Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, és Nádudvaron a Népi Kismesterségek, és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája. A szakképzés területén nagy hagyományokkal rendelkezik az újvárosi szakképző, főleg fémmegmunkáló szakembereket képeznek magas színvonalon. A térség 3 felsőoktatási központ közelében található, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, és Egri Főiskola. HORTOBÁGY Helyi Közösség területén mind a 11 településen magas a munkanélküliség aránya, az országos átlagot jelentősen túllépi. A települések vonatkozásában a közcélú munka folyamatossá vált, s az önkormányzatok jelentős részben felhasználják a keretet. Mindez kevésnek bizonyul akkor, ha igazán nincs tartós munkahelyteremtés a településen, s az tapasztalható, hogy munkahelyek szűnnek meg, s a létrejött új munkahelyek nem pótolják a megszűnteket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

20 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
A munkanélküliek között a éves korosztály adja a nagyobb hányadot. A szakképzetlen munkaerő magas aránya mutatja, hogy fontos, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik az álláskereső. Ezen a téren előremozdulást eredményezhet a szakmai képzéseket, átképzéseket lebonyolító szervezetekkel az együttműködés. Meg kell azonban jegyezni nagy azon álláskeresők száma, akiknek felsőfokú végzettsége ellenére sincs munkája. Ez azt eredményezi, hogy a qvalifikáltabb munkaerő elhagyja a térség településeit a jobb megélhetési körülmények miatt. Az álláskeresők megnövekedett a nők számaránya, nehezedik a munkaerőpiacon elhelyezkedésük is. A bértámogatási rendszer bevezetése térség területén élő hátrányos helyzetű rétegek munkába állítását segíti elő: tartós munkanélküliek, 50 év felettiek, szakképzetlenek, pályakezdők, illetve roma lakosságra. A közösség területén a munkanélküliséggel továbbra is hosszú távon kell számolni. Munkahelyek teremtésével elsődleges és másodlagos munkaerő piaci kínálat bővítéssel lehet oldani a feszültségeket. Fel kell hívni a munkáltatók intézmények figyelmét a pályázati lehetőségekre. Továbbra is szélesíteni kell a propagandát, mind a kirendeltség, mind az önkormányzat részéről. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

21 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 3 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 9%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Balmazújváros székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 3 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 1,446 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 9% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 KITE Zrt Nádudvar 285 2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht Hortobágy 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 210 3 Hortobágyi Halgazdaság Zrt Hortobágy 0502 Haltenyésztés Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 165 4 NAGÉV Kft Tiszacsege 150 5 ACEX Acéltermékgyártó Kft Balmazújváros 2830 Gőzkazán gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 130 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 Hexa-Metal Kft Balmazújváros 2811 Fémszerkezet gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 127 7 MARK-Nagisz Kft Nádudvar 103 8 NÁDÉP Kft Nádudvar 4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Építőipar 100 9 R-KO-N Húsipari Kft Balmazújváros 1511 Húsfeldolgozás, -tartósítás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 95 10 Polgár és Csege Coop Zrt Polgár 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Kereskedelem, javítás 81 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
Térségben a külföldi, hazai tőkebefektetések száma alacsony. A térségben az ipar és a mezőgazdaság az uralkodó gazdasági ágazat, a szolgáltató szektor térhódítása nem jellemző. Az iparban foglalkoztatottak nagy része nem a térségben talál munkát. Az építőipari kivitelezés és építőipari szolgáltatások is jelen vannak, a fémipar acéltermék gyártásával, fémszerkezetek készítésével és orvosi műszergyártással kapcsolódik a térség iparához. A könnyűipart a textilipar képviseli legnagyobb részben, valamint élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek feldolgozása található a térségben. Kézműiparát sokszínűség jellemzi, mely szorosan kötődik a népművészeti hagyományokhoz. Egyedi termékeket előállító mesterek (ostorkészítés, kalapkészítés, kézi szövés) és nagyobb mennyiségben termelő kisvállalkozások is megtalálhatóak a térség településein (fazekasság, mézeskalács-, kovácsoltvas készítés). A kézművesipar déli és keleti területeken a jelentős. A térség ipari beruházásokban nem bővelkedik, iparfejlesztésre a térség északi és keleti területén Polgár környezetében, valamint Balmazújvárosban lehet tervezni, a délebbi területeken a Hortobágyi Nemzeti Park közelsége miatt iparfejlesztés nem valószínűsíthető. Valamennyi település érintett a Hortobágyi Nemzeti Park munkájában. A terület hasznosítás szempontjából továbbra is fontos az NVT agrár-környezetgazdálkodási programjaiban való részvétel. Fontos és fejlesztendő terület a legeltetéses állattartás, valamint a biogazdálkodás. Az állami cégek meghatározó foglalkoztató szerephez jutnak a térségben (Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht). A térség mezőgazdaságára a markáns termelési profil hiánya, a gazdasági szereplők alacsony versenyképessége jellemző. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

25 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
A mezőgazdasági vállalkozások, eszközhiányosak, gazdálkodásuk egyensúlya törékeny. Az átalakult szövetkezetek, illetve néhány kft. és rt. gazdálkodása stabilabbnak látszik. A térségben az ágazat visszaesésének külső okai az exportlehetőségek beszűkülése, a szervezetlen termékkereskedelem és felvásárlás, térségen belüli oka pedig a szakképzett munkaerő hiánya, a hiányzó beszerzési és értékesítési önszerveződések, az átalakult mezőgazdasági üzemek foglalkoztató-képességének alacsony szintje, valamint a földhasználók megfelelő szakmai ismereteinek hiánya miatt fellépő hozamcsökkenés, minőségromlás. A térségre továbbra is elsősorban a nagytömegű alapanyag-termelés a jellemző. A feldolgozó kapacitások elégtelenek, az értékesítési lehetőségek szűkösek, a helyi kereslet szintje pedig alacsony. A térségben kevesen foglalkoznak turizmushoz kapcsolódó szolgáltatással, fejlesztésük után több munkahelyet is lehetne teremteni. A turisztikai szolgáltatók jellemzően 1-2 fővel működő családi vállalkozások. A megfelelő munkaerő még nem áll rendelkezésre, különféle képzésekre (nyelvi, marketing, falusi turizmus ismeretek) lenne szükség. A biodiverzitás (Hortobágy, Tisza völgy) erőforrások kihasználása nem megfelelő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 15 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 10 Vallással kapcsolatos tevékenység 3 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 19 Sporttal kapcsolatos tevékenység 22 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 9 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 28 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 3 Oktatással kapcsolatos tevékenység 22 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 6 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 1 Nemzetközi kapcsolatok Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 13 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 16 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 5 Politikai tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A HORTOBÁGY Helyi Közösség közigazgatási területének lakosságszáma fő, mely 11 településen terül el és mintegy 170 civil szervezet működik. A közösség területét két kistérség, - a balmazújvárosi és a polgári – földrajzilag teljesen lefedi, valamint a püspökladányi kistérségből egy település Nádudvar csatlakozott a helyi közösséghez. A balmazújvárosi kistérségben 114, a polgári kistérségben 40 bejegyzett non profit szervezet végzi munkáját, Nádudvar városban 16 civil szerveződés tevékenykedik. A non profit szervezetek döntő többsége a kulturális ( 8%), művészeti és szabadidős (15%) és sport (13%) területen működik. Az egyesületek, alapítványok nagyobbrészt az adott településen élők helyi érdekközösségei, közös érdeklődés alapján szerveződnek, vagy lokális célok megvalósításáért alakulnak. Ezek a csoportok nem feltétlenül tartanak kapcsolatot egymással, vagy más esetleg megyei, országos szervezetekkel. Ez a fajta együttműködés inkább azokra a civil szervezetekre jellemző, amelyeknek országos szövetségei vannak, mint például a Polgárőr Szövetség, Vöröskereszt, Nyugdíjasok Szövetsége, Falusi Turizmus Szövetség, Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület. Viszonylag kevés azoknak az alapítványoknak, egyesületeknek a száma, amelyek különféle hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének növelésére szövetkeztek. Ugyanez vonatkozik a környezet és természetvédelem témakörére is, bár ezen a területen vannak nagyon jól működő szervezetek, mint például a Madárkórház Alapítvány Hortobágyon, Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület. A LEADER program remek lehetőség lenne arra, hogy keretein belül ezek a szervezetek kapcsolatba lépjenek egymással és közösen dolgozzanak ki projekteket rövidebb és hosszabb távú célok megvalósításáért ezekben a témakörökben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

28 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a civil szervezetek növeljék erőforrásaikat. Az erőforrásokba a következők tartoznak bele: - pénzügyi erőforrás (tőke) - infrastrukturális erőforrás (pl. megfelelő iroda, kommunkációs eszközök stb.) - emberi erőforrás (az emberek a munkaerejükkel) - kulturális erőforrás (pl. szakmai ismeretek, önállóság, elkötelezettség stb.) - természeti környezet (egyes szervezeteknél) Ezek az erőforrások összeadódnak az együttműködés során, így a célokat sokkal hatékonyabban valósíthatják meg. Az együttműködés során a versengés nem kerülhető el. Fel kell tehát készülni a versenytársakkal való együttélésre és negatív hatásuk minimalizálására, valamint az együttműködésből adódó előnyök maximalizálására. Végül de nem utolsó sorban figyelemmel kell lenni a külső tényezőkre a társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai és technikai hatásokra. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

29 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 937 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 56,124 55,993 55,806 55,589 55,187 Éves változás -131 -187 -217 -402 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 937 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 11% 13% 15-59 év 62% 60% 59 év felett 20% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 1-5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 2% 2% 0 általános 14% 9% 1-5 általános 13% 9% 6-7 általános 31% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 19% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 6% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 6% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 4% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A térség demográfiai helyzete 1/2
A demográfiai folyamatok alakulása már önmagában is utalhat egy térség társadalmi-gazdasági problémáira, illetve periférikus jellegére. A rendszerváltást követően felerősödő, illetve újonnan megjelenő gazdasági-társadalmi folyamatok azonban már egyértelműen jelzik egy-egy térség gazdaságának prosperitását. A szuburbanizáció felerősödése figyelhető meg. Balmazújvárosnak van a legnagyobb esélye a kistérségből arra, hogy egyfajta bolygóvárosként profitáljon a Debrecenből kiköltözők által generált vándorlási többlettel. Emellett a lakosságszám gyarapodása egyes területeken a magasabb reprodukcióval jellemezhető roma lakosság nagyobb arányú jelenlétének is betudható. Mindamellett a 3 kistérség esetében egy átlagérték adódik, mely több település –esetenként markáns és teljesen ellentétes – demográfiai folyamatainak átlagolásával jön létre. A települések tényleges szaporodását, illetve fogyását a természetes szaporodás/fogyás (születések és halálozások különbsége), valamint a vándorlási különbözet (a településre oda és elvándorlók számának különbsége) összege adja ki. Emiatt érdemes megvizsgálni a demográfiai folyamatokat ezekre a komponensekre. Ha azonban az elmúlt évek adatait ábrázoljuk, kirajzolódik az egyértelmű tendencia – egyre több településen jelenik meg a természetes fogyás – vagyis többen halnak meg, mint ahányan születnek ben már a kistérség mindegyik településére negatív értékek adódtak. A nemek közötti arány a nők felé billen, több lánygyermek születik, mint fiú. Ez a korfa elemzések szerint az idősebb korosztályokra is igaz. A lakosság etnikai megoszlása kapcsán elmondható, hogy napjainkra minimálisra csökkent a nemzeti kisebbségek száma a kistérség településein. Az egykor jelentős német kisebbség is alig képvisel említésre méltó részarányt Balmazújvárosban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

33 A térség demográfiai helyzete 2/2
A térségben a külterületeken élők száma is nagy. Szociálisan hátrányos helyzetűek, és problémákat eredményez az alapfokú szolgáltatásokhoz való hozzáférésük a földrajzi elszigeteltségük miatt. A legnagyobb etnikumnak a roma népesség tekinthető a kistérségben. Elmondható, hogy a roma lakosság száma jelentős a térségben, meghaladja a 10 % -ot, és a demográfiai sajátosságok miatt – magasabb természetes reprodukció – tovább fog nőni arányuk az érintett településeken. A romák körében magasabb arányú az alacsonyabb és nem piacképes iskolai végzettség, mely sok esetben párosul szociális problémákkal. Emiatt szükséges tehát a roma lakosság szegregációját és leszakadását megállítani, felzárkózásukat és társadalmi beilleszkedésüket segíteni. A romák egy része a hagyományos megélhetési formák mellett (vályogvetés, gyógynövénygyűjtés) olyan területeken helyezkedik el, ahol szakképzettség nem szükséges. A probléma összetettsége miatt átfogó és komplex programokra és forrásokra van szükség a kézzelfogható eredmények elérése érdekében. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

34 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 1 9% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 9% 1 Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 10 91% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

35 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Repülőtér Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Ipari kamara Rotary típusú klub Egészségügyi ellátás Szülészeti ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Jelzett turistaút Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Életház Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
Ivóvízellátás A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya megfelel az országos átlagnak, a vizsgált 11 település közül Balmazújváros, Görbeháza, Polgár, Tiszacsege és Újtikos emelkednek az országos mérték fölé. Szennyvízkezelés Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően épült meg a szennyvíz-gyűjtő, elvezető hálózat nagy része. A települések csatornázottsága általában eléri, de több helyen meg is haladja az országos átlagot, de vannak települések ahol még nem valósult meg. Gázellátás A településeken közel 100%-os a kiépült a vezetékes gázhálózat, egy-egy új utca van ahol még nincs, vagy a lakosság nem igényelte ez idáig. Gázszolgáltató a TIGÁZ Rt. Villamosenergia-ellátás A vizsgált térség áramellátását az E-On TITÁSZ Rt. végzi. A településeken kivétel nélkül 100%-os a villamos energia ellátottság. Polgáron 120 KV-os állomás van, a többi településen csak 20 KV-os a betáplálás. Telekommunikáció A vizsgált településeken mindenhol biztosított a telekommunikáció (vezetékes vagy mobil formában), elérhető a szélessávú internet, vagy jelenleg van kiépítés alatt. A szélessávú internet nagy lehetőséget biztosíthat a térségben a foglalkoztatottság növelésére, versenyképesség javítására, távmunkára. Közlekedési infrastruktúra A térség beruházás- és befektetésvonzó képességét jelentősen növeli az M3 autópálya. Emellett azonban a rossz állapotú mellékutak és a korszerűtlen vasútvonal rontja az elérhetőséget. A települések belterületi útjainak állapota is több településen rossz, a külterületi utak rossz állapota a mezőgazdaság versenyképességét rontja. A munkavállalók mobilitását elsősorban az autóbuszos tömegközlekedés, illetve az egyéni közlekedési módok (gyalog, kerékpár, személygépkocsi). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

38 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
Polgáron jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező terület áll rendelkezésre ipari és logisztikai beruházásokra Vasúti közlekedés A térség vasútvonalain a szintfenntartáson kívül nem várható jelentősebb fejlesztés. Az eredeti kiépítési paraméterek visszaállítása és a mai kor követelményeknek megfelelő üzemvitel és szolgáltatási színvonal biztosítása is jelentős anyagi erőfeszítéseket igényel. Az ipari-logisztikai-kereskedelmi fejlesztések esetén csak a 108. sz. Debrecen – Füzesabony vonal alkalmas mai állapotában áruszállítás céljára. A 117. sz. Ohat-Pusztakócs – Görögszállás vonalon jelentős fejlesztéseket kellene végrehajtani az eredeti pályaállapotok helyreállítása érdekében. A térség déli szélén haladó Debrecen – Füzesabony vasútvonal lehetővé teszi a szállításigényes ipar telepítését... Vízi közlekedés A vízi áruszállításnak hiányoznak az infrastrukturális feltételei (kikötők), illetve jelen állapotában a vízi út sem alkalmas rendszeres hajózásra. A Tiszán a turisztikai célú személyhajózás is fejletlen, a térségben Tiszacsegén található ilyen célú kikötő. A külterületi részek infrastruktúrális ellátottságának hiánya a jellemző ezen területekre, ezen a téren jelentős fejlesztésekre szorul a térség. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.01 0.03 0.63 0.25 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 68% 85% 35% 37% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 1/2
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/2 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Balmazújváros Város 18,401 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.19% 375,449 0.376 0.110 Egyek Nagyközség 5,829 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.56% 309,626 0.028 0.040 Folyás Község 401 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 22.63% 286,505 0.000 0.000 Görbeháza Község 2,596 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.35% 458,810 0.000 0.000 Hortobágy Község 1,620 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 13.70% 456,280 14.116 1.725 Nádudvar Város 9,377 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 12.05% 440,796 0.118 0.163 Polgár Város 8,533 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.40% 507,651 0.403 0.054 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41 Települések főbb jellemzői 2/2
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/2 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Tiszacsege Város 5,046 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 16.78% 314,166 0.062 1.370 Tiszagyulaháza Község 808 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 14.70% 480,881 0.000 0.000 Újszentmargita Község 1,587 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 17.42% 376,247 0.000 0.000 Újtikos Község 989 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.00% 439,102 0.000 0.000 {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42 Települések egy mondatos jellemzése 1/6
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/6 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Balmazújváros „Munkahelyhiány, elvándorlás, egyre öregedő népesség, rossz megközelíthetőség.” „Turisztikai beruházások, mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, lakófunkciók magas szintre emelése.” Egyek „Munkahelyek hiánya, munkanélküliség magas aránya, alacsony speciális képzettségi szint, elégtelen nyelvtudás és szakemberhiány, gyenge együttműködés az önkormányzati, civil és szakmai szervezetek között, természeti rendszer változékonysága, tőke- és forráshiány, hálózatos szolgáltatások és klaszterszemlélet hiánya.” „Természeti és kulturális adottságokra épülő turizmus és kulturális rendezvények,vonalas és helyi infrastrukturális hálózat jelentős kiépülése, hagyományai vannak az állattartásnak” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

43 Települések egy mondatos jellemzése 2/6
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/6 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Folyás „A munkanélküliség és az ebből fakadó elszegényedés. A fiatalok elvándorlása.” „A település egyenlőre semmi olyan adottsággal nem rendelkezik, mely előrelendíthetné a helyzetét. Esetleg a horgász- és halastavak fejlesztése.” Görbeháza „Munkanélküliség” „A munkanélküliség problémájának megoldásában fontos szerepet játszhat a polgári ipari parkban létesülő beruházások és az M3 Outlet Center bevásárlóközpont létesítése.Jó és kedvező lehetőséget látunk a Leader programban is,egyrészt a helyi mezőgazdaság fejlődése,fejlesztése,ösztönzése,támogatása révén,másrészt az esetleges szolgáltatásbővítés és kisipari fejlesztések révén.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

44 Települések egy mondatos jellemzése 3/6
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/6 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hortobágy „A "kétarcúság": jelentős idegenforgalmat bonyolító, fejlett településközpont mellett külterületi tanyás településrészek, ahol a lakosság több, mint 20%-a él.” „A természeti és kulturális értékekre alapozható gazdasági fellendülés.” Nádudvar „munkanélküliség, a települési utak rossz minősége” „idegenforgalom fejlesztése, helyi termékek piacra jutásának elősegítése(kézművesség), városközpont rehabilitációja” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

45 Települések egy mondatos jellemzése 4/6
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/6 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Polgár „Az egyre növekvő lélekszámú hátrányos helyzetű alacsony munkakultúrájú(főleg roma származású)alulképzett munkaerő” „Az autópálya-csomópont kínálta beruházói, vállalkozói kedv az ipari parkban és az azt övező területen” Tiszacsege „Munkanélküliség magas létszámának jelenléte, munkahelyek hiánya, csökkenő lakossági létszám.” „Turisztikai adottságok kihasználása. Természeti kincseink ésszerű kihasználása. Vonzó településkép kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

46 Települések egy mondatos jellemzése 5/6
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/6 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Tiszagyulaháza „A lakosság elöregedése, fiatal, gyermekes családok hiánya” „Turisztika, idegenforgalom kiépítése” Újszentmargita „A település hátrányos helyzetű, elmaradott térségben fekszik. Magas a munkanélküliek aránya és vállalkozások számára sem bizonyult eddig vonzónak. A lakosság korösszetételének változása az elöregedésre utal, sajnos még kevés az itt letelepedni vágyó fiatal. Ebből adódóan a lakosságszám is csökken.” „Az M3 autópálya kiépítésével és a közelben levő ipari park fejlődésével javulhat a foglalkoztatás és a vállalkozások számára is vonzóbbá válhat a község. Ezen túl az elmúlt évek infrastruktúra-fejlesztései komfortosabbá és élhetőbbé tették településünket. A Hortobágyi Nemzeti Park közelsége is lehetőséget adhat a turisztikai fejlesztésre.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

47 Települések egy mondatos jellemzése 6/6
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/6 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Újtikos „Fogyó lakosság, munkalehetőségek korlátozottsága” „Turisztikai programok fejlesztése, vállalkozás-bővítés(területek adottak, jól képzett a munkaerő)” {TelepulesJell.1.Nev} „{TelepulesJell.1.Ny248}” „{TelepulesJell.1.Ny249}” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

48 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

49 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés” 3 db 1,510,613 „Helyi életminőség fejlesztése” 4 db 1,478,196 „Térségi együttműködés” 4 db 1,461,380 „Gazdaság fejlesztése” 5 db 1,456,878 „Társadalmi tőke fejlesztése” 4 db 598,726 „Helyi örökség megőrzése” 3 db 577,271 „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 49

50 A legtöbb forrás – 99,788 EUR – a(z) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 Fő fejlesztési prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Turisztikai fogadókészség javítása 670,679 Turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése 613,786 Tematikus túraútvonalak kiépítése 226,148 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

51 A legtöbb forrás – 99,788 EUR – a(z) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Rendezett településkép kialakítása 678,440 Közösségi terek fejlesztése 396,217 Táji és épített elemek rehabilitációja és új (szolgáltatási) funkcióval való megtöltése 263,837 Alternatív energia felhasználásának támogatása, népszerűsítése 139,702 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

52 A legtöbb forrás – 99,788 EUR – a(z) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 Fő fejlesztési prioritás: Térségi együttműködés Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés 742,913 Az egész térség lakosságát érintő helyi termékek fogyasztására ösztönző programok támogatása 478,978 Leader-közösségek közötti együttműködés 239,489 A teljes térséget, közösséget érintő fejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítésének támogatása {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

53 A legtöbb forrás – 99,788 EUR – a(z) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 Fő fejlesztési prioritás: Gazdaság fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 501,424 Helyi specifikumok, feldolgozott termékek előállítása és térségi piacra juttatása 414,602 Biogazdálkodás komplex fejlesztése 263,837 Biodiverzitást növelő természetvédelmi és ökoturisztikai célú állattartás, pásztorhagyományok ápolása 157,813 Ártéri gazdálkodás támogatása 119,202 {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

54 A legtöbb forrás – 99,788 EUR – a(z) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 Fő fejlesztési prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése 99,788 Egészséges életmódra való felkészítés és nevelés 99,788 Vállalkozói készségfejlesztés 99,788 Közösségépítés - térségi identitás erősítése 299,362 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

55 A legtöbb forrás – 99,788 EUR – a(z) Környezettudatos oktatás és nevelés segítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi örökség megőrzése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi értékek kutatása, gyűjtése és publikálása 79,829 Hagyományőrző létesítmények kialakításának támogatása 63,125 Természet- és környezetvédelmi beruházások támogatása 434,317 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

56 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

57 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 11% 23% 29% 26% 33% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 9% 34% 43% 0% 0% 13% 10% 14% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 26% 14% 14% 0% 0% 7% 4% 0% 9% 8% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 8% 7% 0% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 3% 1% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 15% 4% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 8% 2% 0% 48% 50% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 17% 8% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

58 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A termelés diverzifikációját segítené elő a bio- és ökogazdálkodási módszerek, termelési eljárások elterjesztése a kistérség mikrovállalkozói körében. Beleértve új és hagyományos módszerek terjesztését. Törekedni kell, hogy a térségben a mezőgazdaság által művelt területek minél nagyobb részén ökogazdálkodást folytassanak. A feldolgozottsági fok növelésének eszköze lehet biozöldség- és gyümölcsszárító üzemek létrehozása, az ezekhez kapcsolódó üzemkorszerűsítés, gépbeszerzés. A térség specialitása lehet egy öko-ipari park kialakítása. Lehetséges helyszínek: Tiszacsege, Hortobágy. Kulcsfontosságú a feldolgozóüzemekben az ökológiai minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára.” „Növekszik az ökogazdálkodással művelt területek aránya a térségben (10-15%). A biogazdálkodás fejlesztésével diverzifikálódik a térség gazdaságának szerkezete, várhatóan (5-10%-kal) nő a biogazdálkodással foglalkozó vállalkozók, termelők száma. Ugyanakkor az általuk termelt termékek - köszönhetően a minőségbiztosítási rendszereknek - versenyképesebbek lesznek a piacon. A mezőgazdasági és ipari fejlesztésekkel munkahelyek (20-30) jönnek létre, nő a foglalkoztatottság. Növekszik a települési önkormányzatok helyi adóbevétele.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 58

59 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „A termelés diverzifikációját segítené elő a bio- és ökogazdálkodási módszerek, termelési eljárások elterjesztése a kistérségben működő mikrovállakozások körében. Beleértve új és hagyományos módszerek terjesztését. Törekedni kell, hogy a térségben a mezőgazdaság által művelt területek minél nagyobb részén ökogazdálkodást folytassanak. A feldolgozottsági fok növelésének eszköze lehet biozöldség- és gyümölcsszárító üzemek létrehozása, az ezekhez kapcsolódó üzemkorszerűsítés, gépbeszerzés. Kulcsfontosságú a feldolgozóüzemekben az ökológiai minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára.” „Növekszik az ökogazdálkodással művelt területek aránya a térségben (10-15%). A biogazdálkodás fejlesztésével diverzifikálódik a térség gazdaságának szerkezete, várhatóan (5-10%-kal) nő a biogazdálkodással foglalkozó vállalkozók, termelők száma. Ugyanakkor az általuk termelt termékek - köszönhetően a minőségbiztosítási rendszereknek - versenyképesebbek lesznek a piacon. A mezőgazdasági és ipari fejlesztésekkel munkahelyek (20-30) jönnek létre, nő a foglalkoztatottság. Növekszik a települési önkormányzatok helyi adóbevétele.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 59

60 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A vendégfogadóhelyek fejlesztése infrastruktúra, szolgáltatások bővítése (aktív turizmushoz kapcsolódó eszközfejlesztés támogatása). A tematikus turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (horgász-, vadász-, lovas-, öko-, kerékpárturizmus) létrehozásának támogatása elősegítése. Az ezen tevékenységhez kapcsolódó szálláshelyek működését szolgáló berendezési tárgyak, telekhatáron belüli infrastrukturális és rekreációs fejlesztések.” „A térség egész területén fejlett, sűrű szövetű lesz a turisztikai háttérágazat, így a fogadókészség jelentősen növekedni fog, ugyanakkor a belső egyenlőtlenségek is csökkennek. Szálláshelyek (50-100) jönnek létre a turizmus által eddig csak kevéssé érintett településeken is. A gazdasági következmény a turisták számának 5-10%os növekedése, fajlagos tartózkodási idejük 10-20%os meghosszabbodása és fajlagos költésük megnövekedése lesz. Áttételesen növekednek a helyben képződött jövedelmek, illetve az önkormányzatok adóbevételei.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 60

61 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „A helyi piacra termelő, a térségre jellemző élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások technológiai- és eszközfejlesztése, az elvárt minőségi sztenderdek megszerzése, megfelelő telephelyek kialakítása. Kedvezményezettek lehetnek azok a helyi mikrovállalkozások (az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók), amelyek telephelyükön építési tevékenységet terveznek, kisléptékű infrastruktúrafejlesztést hajtanak végre, illetve gépbeszerzést szeretnének lebonyolítani.” „Növekszik a térségre jellemző termékeket gyártó vállalkozások száma, bővül a helyi piaci részesedésük, amivel nő a jövedelmezőségük. Nem utolsó sorban javul a térség lakosságának életminősége az egészséges termékek fogyasztásával.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 61

62 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „A helyi piacra termelő, a térségre jellemző élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások technológiai- és eszközfejlesztése, az elvárt minőségi sztenderdek megszerzése, megfelelő telephelyek kialakítása. Kedvezményezettek lehetnek azok a helyi mikroállalkozások (az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók), amelyek telephelyükön építési tevékenységet terveznek, kisléptékű infrastruktúrafejlesztést hajtanak végre, illetve gépbeszerzést szeretnének lebonyolítani.” „Növekszik a térségre jellemző termékeket gyártó vállalkozások száma, bővül a helyi piaci részesedésük, amivel nő a jövedelmezőségük. Nem utolsó sorban javul a térség lakosságának életminősége az egészséges termékek fogyasztásával.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 62

63 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „A térségre jellemző hagyományos termék egységes minőségi és formai rendszer szerinti készítésének és terjesztésének támogatása, amik a térségen kívülre kerülve, illetve a térségen belül használatba kerülnek és hortobágyi, Tisza menti hangulatot sugároznak, növelik az épített örökség jellegzetességét, illetve emléktárgyként jelképezik a területet (tehát egy védjegy rendszer kialakítása egy szervezet által). Másrészt az ezen védjegy alatt készítendő kerámiából és más természetes anyagokból készült kézműves-termékek, részben a természetes alapanyagokból álló tartós élelmiszerek előállításának támogatása. Ehhez a termékek előállítását segítő műhelyek korszerűsítése mellett, a minőségi szabványoknak való megfelelés megteremtése és az eszközbeszerzés is támogatandó tevékenység.” „A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, termékei egységes formai megjelenésének hatására 15-20%-kal növekszik a térségbe látogatók által vásárolt emléktárgyak és 10%-kal az itt eltöltött éjszakák száma új munkahely is teremthető az intézkedéssel. Az egységes Hortobágy márkához való igazodás miatti technológiai fejlesztések következtében pedig az nő a vállalkozások jövedelmezősége is.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 63

64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „A turisták számára a térség településeinek különböző turisztikai termékeit, szálláshelyeket, utazási lehetőségeket egységes csomagban kínálni. Ezt elősegítő minőségi és komplex agro- és ökoturisztukai szolgáltatások kiépítése, egységesítése és a szolgáltatások marketingje.” „A turisták fajlagos itt tartózkodása és az egy főre jutó költések nagysága a projektek megvalósulását követő évben 5-10 %-kal megnő. A turizmusban dolgozó vállalkozások forgalma kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá válik, növekednek árbevételeik, 5%-kal nő a turisztikához kötődő munkahelyek száma. A térség egésze egységes identitással rendelkező desztinációként jelentkezik a hazai és nemzetközi turisztikai térségek között, így versenyképessége jelentősen javul hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 64

65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „Mikrovállakozások indulásának és fejlesztésének elősegítése, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre (eszközökbeszerzés, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése).” „Várhatóan új mikrovállalkozások (25-30 db) jönnek létre a térségben,az önfoglalkoztatás növekedésén keresztül nő a térségben a foglalkoztatás szintje.A mikrovállalkozások egy része képes lesz 1-2 dolgozót is foglalkoztatni.A kis méretű helyi vállalkozások képesek lesznek a helyi erőforrásokra épülő fejlesztésekre,a helyi termékeket a piacon eladni.A támogatni tervezett mikrovállalkozások száma db.Az ezer főre jutó vállalkozások száma a térségben (db) növekedni fog,minek köszönhetően nő a létrehozott vagy megtartott munkahelyek száma.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 65

66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „Tematikus túraútvonalak kiépítése, kialakítása. Az útvonalak egyes megállóit képező helyszínek fejlesztése, a hortobágyi települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, halgazdálkodási adottságaira, kulturális és gasztronómiai örökségére, tájházakra, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és a marketing javítása.” „Olyan, komplex turisztikai termékek kialakulása, amelyek hosszabb ideig képesek a térségben tartani a turistákat.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 66

67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „Mikrovállakozások indulásának és fejlesztésének elősegítése, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre (eszközökbeszerzés, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése).” „Várhatóan új mikrovállalkozások (25-30 db) jönnek létre a térségben,az önfoglalkoztatás növekedésén keresztül nő a térségben a foglalkoztatás szintje.A mikrovállalkozások egy része képes lesz 1-2 dolgozót is foglalkoztatni.A kis méretű helyi vállalkozások képesek lesznek a helyi erőforrásokra épülő fejlesztésekre,a helyi termékeket a piacon eladni.A támogatni tervezett mikrovállalkozások száma db.Az ezer főre jutó vállalkozások száma a térségben (db) növekedni fog,minek köszönhetően nő a létrehozott vagy megtartott munkahelyek száma.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 67

68 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

69 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „Legalább helyi védettséggel rendelkező, szabadon álló épület külső és belső felújításának és korszerűsítésének, legalább helyi védettség alatt álló építmény bemutathatóvá tételének támogatása. Legalább helyi védettség alatt álló településszerkezeti egységek, épületek (minimum három elemből álló egység) külső felújítása.” „A térség valamennyi településén felújított, rendezett településkép a centrumban. Az országos és helyi védettséget élvező épületek megújulnak. Áttételesen javulnak a lakókörülmények és erősödik a helyi identitás.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 69

70 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A közösséget teljesen átfogó integrált térségi marketing és desztinációmenedzsment szervezet felállítása, hiszen a közös koordinációt egy TDM szervezet bonyolíthatja le legkönnyebben.” „A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, terméke, szolgáltatása és programja egységes megjelenésének (weboldal, kiadvány) hatására 15%-kal növekszik a térségbe látogatók és 10%-kal az eltöltött éjszakák száma. 2-3 új munkahely teremthető az intézkedéssel. A térségben élők számára ismertté válnak a szolgáltatások, programok, így növekszik ezek látogatása és igénybe vétele, ezzel együtt a lakosok és fiatalok helyben maradása is.Növekszik a települések hagyományos hangulata, ami potenciálisan mintegy 30%-kal növelheti a látogatók számát.” „Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 70

71 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „A közösséget teljesen átfogó integrált honlap, kiadványhoz szükséges eszközök és szolgáltatások kialakításának támogatása, amely felhasználóbarát módon, csoportosítva megjeleníti az összes térségben működő hortobágyi, Tisza menti (térségi) jellegzetességet felvállaló turisztikai céget, szolgáltatást, terméket, bemutatóhelyet, látnivalót, programot, rendezvényt és szakértőt.” „A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, terméke, szolgáltatása és programja egységes megjelenésének (weboldal, kiadvány) hatására 15%-kal növekszik a térségbe látogatók és 10%-kal az eltöltött éjszakák száma. 2-3 új munkahely teremthető az intézkedéssel. A térségben élők számára ismertté válnak a szolgáltatások, programok, így növekszik ezek látogatása és igénybe vétele, ezzel együtt a lakosok és fiatalok helyben maradása is.Növekszik a települések hagyományos hangulata, ami potenciálisan mintegy 30%-kal növelheti a látogatók számát.” „Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 71

72 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „Igényes élettér kialakítása (parkok rendezése, játszóterek kialakítása), valamint a környezet és megjelenés javítása, az alapvető szolgáltatásokhoz hozzáférés elérhetőségének javításával. A szolgáltatások bővítése mellett a térség népességmegtartó erejének visszaállításában meghatározó lehet a közösségi terek (a kulturális-szabadidős terek) fejlesztése a külterületi településrészeken is. A kisléptékű, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések lehetővé válna a hátrányos helyzetű rétegek számára is a rendezett lakókörnyezet megteremtése által a szocializáció megkönnyítése.” „Az intézkedés keretében szolgáltató teret kialakító települések száma megnő a térségben. A vidéki települések szolgáltatásokkal való ellátottságának javulása, hosszú távon az életminőség javulása.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

73 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „Közös, vándor - rendezvények, konferenciák szervezésének támogatása. A szférák (vállalkozói, állami, civil) közötti kapcsolatok erősítésének támogatása, Koordinációs tevékenység támogatása.” „Térségi civil szervezetek megerősödése, a közösségi tudatra kifejtett hatásuk erősödik.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „Egészségügyi szolgáltatások iránti igény növelése, elérhetőségének javítása. Személyes érintettséget feltáró programok támogatása, megelőzési kampányok szervezése. Sport, és szabadidős tevékenység, mint az egészség megőrzés hatékony eszközének támogatása, terápiás jellegű testedzés hozzájutásának támogatása. Szociális, mentális szolgáltatások, programok létrehozásának, hozzájutásának segítése.” „Az egészséges életmód elérhetőségének javításával a térség megtartó ereje, turisztikai fogadókészsége növekszik. A káros szenvedélyek visszaszorításával nő a munkaképesek aránya, javul a várható élettartalmuk.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Funkciót (pl.: kiállítási hely, túracélpont, pihenőhely) találni ezeknek a környezeti elemeknek, épített környezeti részleteknek stb. Felelős és alkalmas tulajdonost, aki a hasznosítást kellőképpen képes megvalósítani. Az ehhez kapcsolódó védelem alatt nem álló közparkok kialakítása, pihenőhelyek, sétautak, a helyszínekhez, mint helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek felújítása és zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítása a területek kezelőinek és tulajdonosainak támogatása által.” „Gazdája és funkciója lesz a természetes és mesterséges tájelemeknek, növekszik a helyi erőforrások kihasználtsága, a helyi önkormányzat vagyona és a lakosság, illetve a turisták komfortérzete.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „A hagyományok megőrzésére létre kell hozni olyan létesítményeket, amelyek biztosítják a tradíciók fennmaradását, a generációk közti átadását. A létesítményekben folyó tevékenységek a turizmusnak is fontos új vonzerejét jelenthetik. Az említett intézményeket országos vagy helyi védettséget élvező épületekben kell elhelyezni.” „A felépülő hagyományőrző intézmények eredményeképpen munkahelyek teremtődnek (helyszínenként 5-8), közvetve pedig emelkedik a turistaérkezések száma, nő az ágazat jövedelemtermelő képessége. A megőrzött tradíciók és az ezen keresztül erősödő helyi identitás nem számszerűsíthető, de felbecsülhetetlenül fontos fejlődési következmény.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 76

77 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „Vállalkozói alapismeretek (informatikai, idegen nyelvi), és aktuális ismeretekhez kapcsolódó rendezvények, tanfolyamok támogatása. A szakmai szervezetek (kamarák) és az oktatási intézmények támogatásával.” „Eredményes vállalkozások jönnek létre, és a szolgáltatások minősége javul. A munkanélküliek száma csökken.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

78 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „Egészségügyi szolgáltatások iránti igény növelése, elérhetőségének javítása. Személyes érintettséget feltáró programok támogatása, megelőzési kampányok szervezése. Sport, és szabadidős tevékenység, mint az egészség megőrzés hatékony eszközének támogatása, terápiás jellegű testedzés hozzájutásának támogatása. Szociális, mentális szolgáltatások, programok létrehozásának, hozzájutásának segítése.” „Az egészséges életmód elérhetőségének javításával a térség megtartó ereje, turisztikai fogadókészsége növekszik. A káros szenvedélyek visszaszorításával nő a munkaképesek aránya, javul a várható élettartalmuk.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 78

79 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

80 Megoldási javaslatok 1/52 Kód: ÉA-56-GF-A-07 Sorszám: 2396
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/52 Kód: ÉA-56-GF-A-07 Sorszám: 2396 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Turisztikai fogadókészség javítása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség turisztikai adottságai eszményiek, az adottságok közül számos termékfejlesztésen keresztül már kedvelt turisztikai árucikké vált. Ugyanakkor a jelentősebb turisztikai vonzerők szétszórtan helyezkednek el a térségben. Sajnos még a kiépített termékek egy része sem rendelkezik elegendő kapacitású és jó minőségű háttérágazattal (elérhetőség, szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb.) Több településen van tájház, közösségi tér, és vendégfogadóhelyek, másutt viszont az adottságok ellenére ezek hiányoznak. Probléma/ lehetőség A kisebb településeken nincsenek turisztikai attrakciók, a település külső képe kívánni valót hagy maga után. A természeti értékek bemutathatósága eltérő (kevés tájház, múzeum,látogatható nyitott műhely,7 db Balmazújvároson és Hortobágyon),a turisták tájékoztatását segítő táblarendszer hiányzik.A helyek látogatóinak száma alacsony (2006-ban 17 ezer, de 90% Hortobágyon.A helyek színvonala változó,bővítésük fontos. Megoldási javaslat A vendégfogadóhelyek fejlesztése infrastruktúra, szolgáltatások bővítése (aktív turizmushoz kapcsolódó eszközfejlesztés támogatása). A tematikus turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (horgász-, vadász-, lovas-, öko-, kerékpárturizmus) létrehozásának támogatása elősegítése. Az ezen tevékenységhez kapcsolódó szálláshelyek működését szolgáló berendezési tárgyak, telekhatáron belüli infrastrukturális és rekreációs fejlesztések. Várható eredmény A térség egész területén fejlett, sűrű szövetű lesz a turisztikai háttérágazat, így a fogadókészség jelentősen növekedni fog, ugyanakkor a belső egyenlőtlenségek is csökkennek. Szálláshelyek (50-100) jönnek létre a turizmus által eddig csak kevéssé érintett településeken is. A gazdasági következmény a turisták számának 5-10%os növekedése, fajlagos tartózkodási idejük 10-20%os meghosszabbodása és fajlagos költésük megnövekedése lesz. Áttételesen növekednek a helyben képződött jövedelmek, illetve az önkormányzatok adóbevételei. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 80

81 Megoldási javaslatok 1/52 Kód: ÉA-56-GF-A-07 Sorszám: 2396
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/52 Kód: ÉA-56-GF-A-07 Sorszám: 2396 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 50%

82 Megoldási javaslatok 2/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-03 Sorszám: 2402
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-03 Sorszám: 2402 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Turisztikai fogadókészség javítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A számos potenciális turisztikai vonzerő létezik a térségben szétszórva, melyek kiaknázásában az elérhetőségnek kulcsszerepe van. Probléma/ lehetőség A települések között a térségben nagyok a távolságok, az utak – főként az alacsonyabb rendűek – sokszor rossz minőségűek (pld. Nádudvar körzete). Hiányoznak a biztonságos, jó minőségű kerékpárutak. Megoldási javaslat A hiányzó utak/kerékpárutak kiépítése, a rossz minőségű utak burkolatának felújítása. Várható eredmény Megfelelően elérhető turisztikai vonzerők, gyorsabb megközelíthetőség. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 82

83 Megoldási javaslatok 2/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-03 Sorszám: 2402
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-03 Sorszám: 2402 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 85% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 0%

84 Megoldási javaslatok 3/52 Kód: ÉA-56-GF-A-08 Sorszám: 2619
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/52 Kód: ÉA-56-GF-A-08 Sorszám: 2619 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Turisztikai fogadókészség javítása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség turisztikai adottságai eszményiek, az adottságok közül számos termékfejlesztésen keresztül már kedvelt turisztikai árucikké vált. Ugyanakkor a jelentősebb turisztikai vonzerők szétszórtan helyezkednek el a térségben. Sajnos még a kiépített termékek egy része sem rendelkezik elegendő kapacitású és jó minőségű háttérágazattal (elérhetőség, szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb.) Több településen van tájház, közösségi tér, és vendégfogadóhelyek, másutt viszont az adottságok ellenére ezek hiányoznak. Probléma/ lehetőség A kisebb településeken nincsenek turisztikai attrakciók, a település külső képe kívánni valót hagy maga után. A természeti értékek bemutathatósága eltérő,a turisták tájékoztatását segítő táblarendszer hiányzik.A helyek látogatóinak száma alacsony (2006-ban 17 ezer, de 90% Hortobágyon.A helyek színvonala változó,bővítésük fontos. Megoldási javaslat A vendégfogadóhelyek fejlesztése infrastruktúra, szolgáltatások bővítése (aktív turizmushoz kapcsolódó eszközfejlesztés támogatása). A tematikus turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (horgász-, vadász-, lovas-, öko-, kerékpárturizmus) létrehozásának támogatása elősegítése. Az ezen tevékenységhez kapcsolódó szálláshelyek működését szolgáló berendezési tárgyak, telekhatáron belüli infrastrukturális és rekreációs fejlesztések. Várható eredmény A térség egész területén fejlett, sűrű szövetű lesz a turisztikai háttérágazat, így a fogadókészség jelentősen növekedni fog, ugyanakkor a belső egyenlőtlenségek is csökkennek. Szálláshelyek (50-100) jönnek létre a turizmus által eddig csak kevéssé érintett településeken is. A gazdasági következmény a turisták számának 5-10%os növekedése, fajlagos tartózkodási idejük 10-20%os meghosszabbodása és fajlagos költésük megnövekedése lesz. Áttételesen növekednek a helyben képződött jövedelmek, illetve az önkormányzatok adóbevételei. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 Megoldási javaslatok 3/52 Kód: ÉA-56-GF-A-08 Sorszám: 2619
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/52 Kód: ÉA-56-GF-A-08 Sorszám: 2619 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 91927 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 45%

86 Megoldási javaslatok 4/52 Kód: ÉA-56-GF-B-01 Sorszám: 2385
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/52 Kód: ÉA-56-GF-B-01 Sorszám: 2385 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség valamennyi településén vannak (3-70 db/év) – eltérő jelentőségű (helyi, regionális, országos) – turisztikai rendezvények. A rendezvények közül ki kell emelni a népi hagyományokra, népművészetre épülő rendezvényeket, amelyek egyediséget kölcsönözhetnek a térségnek. Kiemelhető a Hortobágyhoz kötődő Hídivásár és Lovasnapok, amelyek évről évre jelentős számú látogatót vonzanak ide távolabbi térségekből is. Ezen kívül fontosak még az élő népi kismesterségek, képzőművészeti telepek és a népi gasztronómiai hagyományok is. Probléma/ lehetőség Sok rendezvény meglátogatására lenne érdeklődés a környező térségek településeiből,de ezek szervezése nem rendszeres,a szervezettség hiánya miatt a látogatások esetlegesek.A programok szervezése sokszor nem folyamatos és az alkalomszerű rendezvények gátolják a jó minőségű vendégfogadást.A helyi rendezvények térségi szinten nincsenek összehangolva,éves szinten egy-egy időszakra koncentrálódnak. Megoldási javaslat Ki kell alakítani egy térségi műsornaptárt, amelyben szereplő rendezvények előre lefixált helyen és időpontban kerüljenek megrendezésre, azoknak az eseményeknek kell prioritást adni, amelyek legalább térségi vonzáskörrel rendelkeznek. Növelni kell a nagyobb tömegeket vonzó, a hagyományteremtő, a (kiegészítő) programot jelentő rendezvények számát is. Szükséges, hogy a rendezvénynaptárban előre lefixált események a jelentőségüknek megfelelően támogatásokban részesüljenek. Fel kell kutatni és ki kell dolgozni a térségben lévő, eddig nem kellőképpen kihasznált kulturális értékek rendezvényeken keresztüli hasznosításának módjait. Várható eredmény Az újabb rendezvények csökkenteni fogják a turizmus szezonalitását, ugyanakkor új célcsoportok megjelenését is eredményezik, végeredményben 3-5%-kal nő a turistaérkezések száma. Ez nem csak a rendezvényt szervezők, hanem a lakosság számára is gazdasági hasznot jelenthet, ugyanakkor javul a térség ismertsége. A térségben regisztrált vendégéjszakák számának kismértékű (1-3%-os) emelkedése, a rendezvényszervező vállalkozások forgalmának növekedése, illetve áttételesen az önkormányzatok bevételeinek növekedése várható. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 Megoldási javaslatok 4/52 Kód: ÉA-56-GF-B-01 Sorszám: 2385
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/52 Kód: ÉA-56-GF-B-01 Sorszám: 2385 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 90% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

88 Megoldási javaslatok 5/52 Kód: ÉA-56-GF-A-09 Sorszám: 2375
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/52 Kód: ÉA-56-GF-A-09 Sorszám: 2375 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség turisztikai adottságai sokszínűek, beleértve a természeti kincseket (Hortobágy, gyógyvizek, Tisza folyó, védett növények és állatok) és a társadalmi értékeket-szolgáltatásokat (épített környezet, népszokások, közösségi programok, kultúra, gasztronómia stb.).A régióban az alapvető turisztikai szolgáltatások számos településen (Balmazújváros, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege stb.) megvannak, illetve észak-alföldi szinten a turisztikai kereslet szintje is jelentős. Probléma/ lehetőség A turisztikai adottságok kihasználtsága nem megfelelő,a térségben a vendégéjszakák száma a jelentősebb turisztikai helyszíneken sem elég magas (1,3-1,9 éj/fő),így az egy főre jutó turista-költések nagysága is alacsony.A vendégek csak egy-egy vonzerőt látogatnak meg, így nem veszik elég intenzíven igénybe a turisztikai szolgáltatásokat.Érdeklődés van a terület megtekintésére de a szervezettség hiányában esetleges. Megoldási javaslat A turisták számára a térség településeinek különböző turisztikai termékeit, szálláshelyeket, utazási lehetőségeket egységes csomagban kínálni. Ezt elősegítő minőségi és komplex agro- és ökoturisztukai szolgáltatások kiépítése, egységesítése és a szolgáltatások marketingje. Várható eredmény A turisták fajlagos itt tartózkodása és az egy főre jutó költések nagysága a projektek megvalósulását követő évben 5-10 %-kal megnő. A turizmusban dolgozó vállalkozások forgalma kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá válik, növekednek árbevételeik, 5%-kal nő a turisztikához kötődő munkahelyek száma. A térség egésze egységes identitással rendelkező desztinációként jelentkezik a hazai és nemzetközi turisztikai térségek között, így versenyképessége jelentősen javul hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 Megoldási javaslatok 5/52 Kód: ÉA-56-GF-A-09 Sorszám: 2375
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/52 Kód: ÉA-56-GF-A-09 Sorszám: 2375 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 50%

90 Megoldási javaslatok 6/52 Kód: ÉA-56-GF-A-13 Sorszám: 2625
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/52 Kód: ÉA-56-GF-A-13 Sorszám: 2625 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség turisztikai adottságai sokszínűek, beleértve a természeti kincseket (Hortobágy, gyógyvizek, Tisza folyó, védett növények és állatok) és a társadalmi értékeket-szolgáltatásokat (épített környezet, népszokások, közösségi programok, kultúra, gasztronómia stb.).A régióban az alapvető turisztikai szolgáltatások számos településen (Balmazújváros, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege stb.) megvannak, illetve észak-alföldi szinten a turisztikai kereslet szintje is jelentős. Probléma/ lehetőség A turisztikai adottságok kihasználtsága nem megfelelő,a térségben a vendégéjszakák száma a jelentősebb turisztikai helyszíneken sem elég magas (1,3-1,9 éj/fő),így az egy főre jutó turista-költések nagysága is alacsony.A vendégek csak egy-egy vonzerőt látogatnak meg, így nem veszik elég intenzíven igénybe a turisztikai szolgáltatásokat.Érdeklődés van a terület megtekintésére de a szervezettség hiányában esetleges. Megoldási javaslat A turisták számára a térség településeinek különböző turisztikai termékeit, szálláshelyeket, utazási lehetőségeket egységes csomagban kínálni. Ezt elősegítő minőségi és komplex agro- és ökoturisztukai szolgáltatások kiépítése, egységesítése és a szolgáltatások marketingje. Várható eredmény A turisták fajlagos itt tartózkodása és az egy főre jutó költések nagysága a projektek megvalósulását követő évben 5-10 %-kal megnő. A turizmusban dolgozó vállalkozások forgalma kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá válik, növekednek árbevételeik, 5%-kal nő a turisztikához kötődő munkahelyek száma. A térség egésze egységes identitással rendelkező desztinációként jelentkezik a hazai és nemzetközi turisztikai térségek között, így versenyképessége jelentősen javul hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 Megoldási javaslatok 6/52 Kód: ÉA-56-GF-A-13 Sorszám: 2625
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/52 Kód: ÉA-56-GF-A-13 Sorszám: 2625 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 61285 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 45%

92 Megoldási javaslatok 7/52 Kód: ÉA-56-GF-A-10 Sorszám: 2408
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/52 Kód: ÉA-56-GF-A-10 Sorszám: 2408 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Tematikus túraútvonalak kiépítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Számos olyan turisztikai potenciál van a településen, amely együttes termék-halmazként volna bemutatható. Probléma/ lehetőség A térség nagyon kevés turisztikai vonzereje képes hosszabb időre idevonzani a turistákat, ugyanakkor lehetőség volna a hasonló adottságok egymás utáni bemutatására. Megoldási javaslat Tematikus túraútvonalak kiépítése, kialakítása. Az útvonalak egyes megállóit képező helyszínek fejlesztése, a hortobágyi települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, halgazdálkodási adottságaira, kulturális és gasztronómiai örökségére, tájházakra, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és a marketing javítása. Várható eredmény Olyan, komplex turisztikai termékek kialakulása, amelyek hosszabb ideig képesek a térségben tartani a turistákat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 92

93 Megoldási javaslatok 7/52 Kód: ÉA-56-GF-A-10 Sorszám: 2408
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/52 Kód: ÉA-56-GF-A-10 Sorszám: 2408 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

94 Megoldási javaslatok 8/52 Kód: ÉA-56-GF-A-14 Sorszám: 2626
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/52 Kód: ÉA-56-GF-A-14 Sorszám: 2626 Prioritás: A tájegység adottságainak megfelelő turisztikai termékfejlesztés Intézkedés: Tematikus túraútvonalak kiépítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Számos olyan turisztikai potenciál van a településen, amely együttes termék-halmazként volna bemutatható. Probléma/ lehetőség A térség nagyon kevés turisztikai vonzereje képes hosszabb időre idevonzani a turistákat, ugyanakkor lehetőség volna a hasonló adottságok egymás utáni bemutatására. Megoldási javaslat Tematikus túraútvonalak kiépítése, kialakítása. Az útvonalak egyes megállóit képező helyszínek fejlesztése, a hortobágyi települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, halgazdálkodási adottságaira, kulturális és gasztronómiai örökségére, tájházakra, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és a marketing javítása. Várható eredmény Olyan, komplex turisztikai termékek kialakulása, amelyek hosszabb ideig képesek a térségben tartani a turistákat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 94

95 Megoldási javaslatok 8/52 Kód: ÉA-56-GF-A-14 Sorszám: 2626
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/52 Kód: ÉA-56-GF-A-14 Sorszám: 2626 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 36771 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 45%

96 Megoldási javaslatok 9/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-21 Sorszám: 2445
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-21 Sorszám: 2445 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Rendezett településkép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség bővelkedik kedvező természeti, turisztikai, épített környezeti adottságokban, így ezek kiaknázása mind a jövedelemforrás, mind a munkahelyteremtés alapjait képezhetik.A települések rendelkeznek olyan, a település képi megjelenésében jelentős szereppel bíró objektumokkal (templom, temető tájjellegű épület,park, piactér), településrészekkel melyek felújítása, korszerűsítése esetleg a betöltött funkció kiegészítése nemcsak a településkép javítását szolgálhatná, hanem a közösséghez tartozás érzését is erősíthetné. Probléma/ lehetőség Az épített örökségek megőrzése, annak kulturális értéke, illetve a turizmusból származó anyagi haszon miatt is fontos. Megoldási javaslat Legalább helyi védettséggel rendelkező, szabadon álló épület külső és belső felújításának és korszerűsítésének, legalább helyi védettség alatt álló építmény bemutathatóvá tételének támogatása. Legalább helyi védettség alatt álló településszerkezeti egységek, épületek (minimum három elemből álló egység) külső felújítása. Várható eredmény A térség valamennyi településén felújított, rendezett településkép a centrumban. Az országos és helyi védettséget élvező épületek megújulnak. Áttételesen javulnak a lakókörülmények és erősödik a helyi identitás. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 96

97 Megoldási javaslatok 9/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-21 Sorszám: 2445
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-21 Sorszám: 2445 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Egyek, Folyás, Hortobágy, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 70%

98 Megoldási javaslatok 10/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-26 Sorszám: 2647
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-26 Sorszám: 2647 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Rendezett településkép kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség bővelkedik kedvező természeti, turisztikai, épített környezeti adottságokban, így ezek kiaknázása mind a jövedelemforrás, mind a munkahelyteremtés alapjait képezhetik.A települések rendelkeznek olyan, a település képi megjelenésében jelentős szereppel bíró objektumokkal (templom, temető tájjellegű épület,park, piactér), településrészekkel melyek felújítása, korszerűsítése esetleg a betöltött funkció kiegészítése nemcsak a településkép javítását szolgálhatná, hanem a közösséghez tartozás érzését is erősíthetné. Probléma/ lehetőség Az épített örökségek megőrzése, annak kulturális értéke, illetve a turizmusból származó anyagi haszon miatt is fontos. Megoldási javaslat Legalább helyi védettséggel rendelkező, szabadon álló épület külső és belső felújításának és korszerűsítésének, legalább helyi védettség alatt álló építmény bemutathatóvá tételének támogatása. Legalább helyi védettség alatt álló településszerkezeti egységek, épületek (minimum három elemből álló egység) külső felújítása. Várható eredmény A térség valamennyi településén felújított, rendezett településkép a centrumban. Az országos és helyi védettséget élvező épületek megújulnak. Áttételesen javulnak a lakókörülmények és erősödik a helyi identitás. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 98

99 Megoldási javaslatok 10/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-26 Sorszám: 2647
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-26 Sorszám: 2647 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 70%

100 Megoldási javaslatok 11/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-22 Sorszám: 2447
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-22 Sorszám: 2447 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség települései eltérő adottságokkal rendelkeznek: a kisebbek szolgáltatáshiányosak, hiányoznak bizonyos alapszolgáltatások, valamint a szocializációs és közösségi terek. Más települések esetében a szolgáltatások elérhetősége, koncentrált elhelyezése jelentkezik igényként. Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató terek csak három településen léteznek (Polgár, Tiszacsege, Újszentmargita), de ezek is fejlesztésre szorulnak. Probléma/ lehetőség A településeken tendencia a népességmegtartó erő csökkenése, az elvándorlás, a lakosság elöregedése. Ennek egyik oka a komfortérzet-javító szolgáltatások hiánya. A közösségek szétszóródtak, hiányzik az összefogás. A jobbítást kizárólag az önkormányzatoktól várják, az öntevékeny közösségek elszórtan találhatók a térségben. Megoldási javaslat Igényes élettér kialakítása (parkok rendezése, játszóterek kialakítása), valamint a környezet és megjelenés javítása, az alapvető szolgáltatásokhoz hozzáférés elérhetőségének javításával. A szolgáltatások bővítése mellett a térség népességmegtartó erejének visszaállításában meghatározó lehet a közösségi terek (a kulturális-szabadidős terek) fejlesztése a külterületi településrészeken is. A kisléptékű, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések lehetővé válna a hátrányos helyzetű rétegek számára is a rendezett lakókörnyezet megteremtése által a szocializáció megkönnyítése. Várható eredmény Az intézkedés keretében szolgáltató teret kialakító települések száma megnő a térségben. A vidéki települések szolgáltatásokkal való ellátottságának javulása, hosszú távon az életminőség javulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 100

101 Megoldási javaslatok 11/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-22 Sorszám: 2447
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-22 Sorszám: 2447 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Egyek, Folyás, Hortobágy, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek %

102 Megoldási javaslatok 12/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-27 Sorszám: 2648
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-27 Sorszám: 2648 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség települései eltérő adottságokkal rendelkeznek: a kisebbek szolgáltatáshiányosak, hiányoznak bizonyos alapszolgáltatások, valamint a szocializációs és közösségi terek. Más települések esetében a szolgáltatások elérhetősége, koncentrált elhelyezése jelentkezik igényként. Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató terek csak három településen léteznek (Polgár, Tiszacsege, Újszentmargita), de ezek is fejlesztésre szorulnak. Probléma/ lehetőség A településeken tendencia a népességmegtartó erő csökkenése, az elvándorlás, a lakosság elöregedése. Ennek egyik oka a komfortérzet-javító szolgáltatások hiánya. A közösségek szétszóródtak, hiányzik az összefogás. A jobbítást kizárólag az önkormányzatoktól várják, az öntevékeny közösségek elszórtan találhatók a térségben. Megoldási javaslat Igényes élettér kialakítása (parkok rendezése, játszóterek kialakítása), valamint a környezet és megjelenés javítása, az alapvető szolgáltatásokhoz hozzáférés elérhetőségének javításával. A szolgáltatások bővítése mellett a térség népességmegtartó erejének visszaállításában meghatározó lehet a közösségi terek (a kulturális-szabadidős terek) fejlesztése a külterületi településrészeken is. A kisléptékű, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések lehetővé válna a hátrányos helyzetű rétegek számára is a rendezett lakókörnyezet megteremtése által a szocializáció megkönnyítése. Várható eredmény Az intézkedés keretében szolgáltató teret kialakító települések száma megnő a térségben. A vidéki települések szolgáltatásokkal való ellátottságának javulása, hosszú távon az életminőség javulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 102

103 Megoldási javaslatok 12/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-27 Sorszám: 2648
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-27 Sorszám: 2648 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 49028 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek %

104 Megoldási javaslatok 13/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-23 Sorszám: 2449
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-23 Sorszám: 2449 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Táji és épített elemek rehabilitációja és új (szolgáltatási) funkcióval való megtöltése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térségben számos, természetes táji (Egyek) és épített környezeti (Balmazújváros, Hortobágy) elem található, ezek egy része azonban elhagyatott, nem rendelkezik megfelelő funkcióval. Vannak olyan védendő elemek (elhagyott folyómedrek, kőkeresztek, külterületi épületek) amelyek hasznosíthatóak volnának a védettség megtartása mellett is. Probléma/ lehetőség Mivel nem rendelkeznek megfelelő funkcióval, ezért a bennük rejlő értékek (piaci, eszmei stb.) nem kerülhetnek napvilágra. Mivel nincs funkciójuk, fennmaradásuk, fenntartásuk is nehézségekbe kerül. Ezen védendő elemek hasznosítása nem egyszerű, hiszen az épített és táji elemek hasznosítására volna igény, de nincs meg a megfelelő infrastruktúra, hogy ezeket a funkciókat elláthassák. Megoldási javaslat Funkciót (pl.: kiállítási hely, túracélpont, pihenőhely) találni ezeknek a környezeti elemeknek, épített környezeti részleteknek stb. Felelős és alkalmas tulajdonost, aki a hasznosítást kellőképpen képes megvalósítani. Az ehhez kapcsolódó védelem alatt nem álló közparkok kialakítása, pihenőhelyek, sétautak, a helyszínekhez, mint helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek felújítása és zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítása a területek kezelőinek és tulajdonosainak támogatása által. Várható eredmény Gazdája és funkciója lesz a természetes és mesterséges tájelemeknek, növekszik a helyi erőforrások kihasználtsága, a helyi önkormányzat vagyona és a lakosság, illetve a turisták komfortérzete. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 104

105 Megoldási javaslatok 13/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-23 Sorszám: 2449
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-23 Sorszám: 2449 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Egyek, Folyás, Hortobágy, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 70%

106 Megoldási javaslatok 14/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-25 Sorszám: 2646
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-25 Sorszám: 2646 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Táji és épített elemek rehabilitációja és új (szolgáltatási) funkcióval való megtöltése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térségben számos, természetes táji (Egyek) és épített környezeti (Balmazújváros, Hortobágy) elem található, ezek egy része azonban elhagyatott, nem rendelkezik megfelelő funkcióval. Vannak olyan védendő elemek (elhagyott folyómedrek, kőkeresztek, külterületi épületek) amelyek hasznosíthatóak volnának a védettség megtartása mellett is. Probléma/ lehetőség Mivel nem rendelkeznek megfelelő funkcióval, ezért a bennük rejlő értékek (piaci, eszmei stb.) nem kerülhetnek napvilágra. Mivel nincs funkciójuk, fennmaradásuk, fenntartásuk is nehézségekbe kerül. Ezen védendő elemek hasznosítása nem egyszerű, hiszen az épített és táji elemek hasznosítására volna igény, de nincs meg a megfelelő infrastruktúra, hogy ezeket a funkciókat elláthassák. Megoldási javaslat Funkciót (pl.: kiállítási hely, túracélpont, pihenőhely) találni ezeknek a környezeti elemeknek, épített környezeti részleteknek stb. Felelős és alkalmas tulajdonost, aki a hasznosítást kellőképpen képes megvalósítani. Az ehhez kapcsolódó védelem alatt nem álló közparkok kialakítása, pihenőhelyek, sétautak, a helyszínekhez, mint helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek felújítása és zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítása a területek kezelőinek és tulajdonosainak támogatása által. Várható eredmény Gazdája és funkciója lesz a természetes és mesterséges tájelemeknek, növekszik a helyi erőforrások kihasználtsága, a helyi önkormányzat vagyona és a lakosság, illetve a turisták komfortérzete. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 106

107 Megoldási javaslatok 14/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-25 Sorszám: 2646
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-25 Sorszám: 2646 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 42899 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 70%

108 Megoldási javaslatok 15/52 Kód: ÉA-56-GF-2-03 Sorszám: 2455
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/52 Kód: ÉA-56-GF-2-03 Sorszám: 2455 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alternatív energia felhasználásának támogatása, népszerűsítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség bizonyos településein (pl.: Balmazújváros, Hortobágy) találhatók állattartó üzemek. A térség bizonyos településeihez kötötten (pl.: Egyek, Nádudvar) vannak területek, amelyek alkalmasak repce vagy kukorica termesztésére, a növényi olaj bioenergetikai felhasználásának. Vannak ugyanakkor nagy kiterjedésű nádasok (pl.: Hortobágy, Nádudvar), amelyek ugyancsak alkalmasak biomassza típusú energia előállítására.A termálvíz a térségben több településen jelen van (pld. Balmazújváros, Nádudvar, Tiszacsege). Probléma/ lehetőség Bizonyos állattartó üzemek melléktermékei (pl.: hígtrágya) alkalmasak biogáz előállítására.A térségben vannak üzemek (pl.: KITE, NAGISZ), amelyek képesek lennének növényi olaj felhasználására, de nem áll rendelkezésre megfelelő technológia.A térség önkormányzatainak a fosszilis alapú energiával való fűtése jelentős költségeket emészt fel, ami kiváltható volna helyben előállított energiával (biomassza, termálvíz). Megoldási javaslat A biogázt előállító és hőenergiává alakító üzemek létesítésének támogatása, a (pl.: Balmazújváros, Hortobágy) települések vállalkozásainak bevonásával.Növényi olajok sajtolására, és azok felhasználására alkalmas technológia beszerzésének támogatása, a (pl.: Nádudvar, Egyek) települések termelő és felhasználó vállalkozásainak bevonásával.A nád és a termélvíz energetikai felhasználásához szükséges technológiák beszerzésének támogatása, a (pl.: Tiszacsege, Nádudvar, Balmazújváros) települések termelő és felhasználó vállalkozásainak, önkormányzatainak bevonásával. Várható eredmény A térség mezőgazdasági termelői alternatív energianövényeket termesztenek egyre nagyobb területen, ezzel nőnek bevételeik. A veszélyes hulladéknak számító állati trágyából értékes biogázt állítanak elő. Az önkormányzati energia-kiadások csökkennek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 108

109 Megoldási javaslatok 15/52 Kód: ÉA-56-GF-2-03 Sorszám: 2455
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/52 Kód: ÉA-56-GF-2-03 Sorszám: 2455 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 65% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 65% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 65% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 65%

110 Megoldási javaslatok 16/52 Kód: ÉA-56-GF-2-04 Sorszám: 2632
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/52 Kód: ÉA-56-GF-2-04 Sorszám: 2632 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alternatív energia felhasználásának támogatása, népszerűsítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség bizonyos településein (pl.: Balmazújváros, Hortobágy) találhatók állattartó üzemek. A térség bizonyos településeihez kötötten (pl.: Egyek, Nádudvar) vannak területek, amelyek alkalmasak repce vagy kukorica termesztésére, a növényi olaj bioenergetikai felhasználásának. Vannak ugyanakkor nagy kiterjedésű nádasok (pl.: Hortobágy, Nádudvar), amelyek ugyancsak alkalmasak biomassza típusú energia előállítására.A termálvíz a térségben több településen jelen van (pld. Balmazújváros, Nádudvar, Tiszacsege). Probléma/ lehetőség Bizonyos állattartó üzemek melléktermékei (pl.: hígtrágya) alkalmasak biogáz előállítására.A térségben vannak üzemek (pl.: KITE, NAGISZ), amelyek képesek lennének növényi olaj felhasználására, de nem áll rendelkezésre megfelelő technológia.A térség önkormányzatainak a fosszilis alapú energiával való fűtése jelentős költségeket emészt fel, ami kiváltható volna helyben előállított energiával (biomassza, termálvíz). Megoldási javaslat A biogázt előállító és hőenergiává alakító üzemek létesítésének támogatása, a (pl.: Balmazújváros, Hortobágy) települések vállalkozásainak bevonásával.Növényi olajok sajtolására, és azok felhasználására alkalmas technológia beszerzésének támogatása, a (pl.: Nádudvar, Egyek) települések termelő és felhasználó vállalkozásainak bevonásával.A nád és a termélvíz energetikai felhasználásához szükséges technológiák beszerzésének támogatása, a (pl.: Tiszacsege, Nádudvar, Balmazújváros) települések termelő és felhasználó vállalkozásainak, önkormányzatainak bevonásával. Várható eredmény A térség mezőgazdasági termelői alternatív energianövényeket termesztenek egyre nagyobb területen, ezzel nőnek bevételeik. A veszélyes hulladéknak számító állati trágyából értékes biogázt állítanak elő. Az önkormányzati energia-kiadások csökkennek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 110

111 Megoldási javaslatok 16/52 Kód: ÉA-56-GF-2-04 Sorszám: 2632
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/52 Kód: ÉA-56-GF-2-04 Sorszám: 2632 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 21659 EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 60% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 60%

112 Megoldási javaslatok 17/52 Kód: ÉA-56-GF-1-01 Sorszám: 4145
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/52 Kód: ÉA-56-GF-1-01 Sorszám: 4145 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Magyarországról Budapest után valószínűleg a Hortobágy neve a legismertebb a világon. A Hortobágy és a Tisza mente fejlődéstörténetéből és történelméből adódóan magában hordoz egy romantikus hangulatot, jellegzetes termékeket. A térségben működnek hortobágyi hagyományokat bemutató és tovább vivő turisztikával, hagyományőrzéssel, kézművességgel, biogazdálkodással, stb. foglalkozó társaságok, valamint léteznek természeti és kulturális értékeket bemutató helyszínek. Szinte minden településen készülnek a helyi életmódot jellemző termékek. Probléma/ lehetőség A termékek kínálata megjelenik a piacon, nincs azonban térségi szintű megjelenítés,illetve formaképzés,mely termelők/kézművesek számára a meglévő stílusok egységes formákba öntését tenné lehetővé.A települések ajándékpiacán hiányzik markáns a „hortobágyi hangulat”,a többi alföldi térségtől való megkülönböztetést tenné lehetővé.Mindezek csökkentik a turisták, valamint a helyi és a kistérségen kívüli befektetők számát. Megoldási javaslat A térségre jellemző hagyományos termék egységes minőségi és formai rendszer szerinti készítésének és terjesztésének támogatása, amik a térségen kívülre kerülve, illetve a térségen belül használatba kerülnek és hortobágyi, Tisza menti hangulatot sugároznak, növelik az épített örökség jellegzetességét, illetve emléktárgyként jelképezik a területet (tehát egy védjegy rendszer kialakítása egy szervezet által). Másrészt az ezen védjegy alatt készítendő kerámiából és más természetes anyagokból készült kézműves-termékek, részben a természetes alapanyagokból álló tartós élelmiszerek előállításának támogatása. Ehhez a termékek előállítását segítő műhelyek korszerűsítése mellett, a minőségi szabványoknak való megfelelés megteremtése és az eszközbeszerzés is támogatandó tevékenység. Várható eredmény A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, termékei egységes formai megjelenésének hatására 15-20%-kal növekszik a térségbe látogatók által vásárolt emléktárgyak és 10%-kal az itt eltöltött éjszakák száma új munkahely is teremthető az intézkedéssel. Az egységes Hortobágy márkához való igazodás miatti technológiai fejlesztések következtében pedig az nő a vállalkozások jövedelmezősége is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 112

113 Megoldási javaslatok 17/52 Kód: ÉA-56-GF-1-01 Sorszám: 4145
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/52 Kód: ÉA-56-GF-1-01 Sorszám: 4145 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek %

114 Megoldási javaslatok 18/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-03 Sorszám: 2577
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-03 Sorszám: 2577 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság Magyarországról Budapest után valószínűleg a Hortobágy neve a legismertebb a világon. A Hortobágy és a Tisza mente magában hordoz egy romantikus hangulatot (puszták,rónák,gémeskutak,pásztorok,gulyák,nyájak,ménesek,kanyargós Tisza). A térség településeinek egy-egy részében megmaradt az ősi építkezés hagyománya, a hortobágyi hangulat.A térségben működnek hortobágyi és tiszamenti hagyományokat bemutató társaságok,valamint léteznek természeti és kulturális értékeket bemutató helyszínek.Szinte minden településen szerveznek hagyományos rendezvényeket Probléma/ lehetőség Nincs térségi szintű megjelenítése a rendezvényeknek,ahol minden együtt megtalálható,s kezeli a programokat,látnivalókat,szolgáltatásokat és termékeket,- egységes (térségi) megjelenítéssel.A településeken hiányzik a hortobágyi és Tisza menti hangulat,a többi alföldi településtől való megkülönböztetés és a hagyományos építkezések ápolása. Megoldási javaslat A közösséget teljesen átfogó integrált honlap, kiadványhoz szükséges eszközök és szolgáltatások kialakításának támogatása, amely felhasználóbarát módon, csoportosítva megjeleníti az összes térségben működő hortobágyi, Tisza menti (térségi) jellegzetességet felvállaló turisztikai céget, szolgáltatást, terméket, bemutatóhelyet, látnivalót, programot, rendezvényt és szakértőt. Várható eredmény A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, terméke, szolgáltatása és programja egységes megjelenésének (weboldal, kiadvány) hatására 15%-kal növekszik a térségbe látogatók és 10%-kal az eltöltött éjszakák száma. 2-3 új munkahely teremthető az intézkedéssel. A térségben élők számára ismertté válnak a szolgáltatások, programok, így növekszik ezek látogatása és igénybe vétele, ezzel együtt a lakosok és fiatalok helyben maradása is.Növekszik a települések hagyományos hangulata, ami potenciálisan mintegy 30%-kal növelheti a látogatók számát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 114

115 Megoldási javaslatok 18/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-03 Sorszám: 2577
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-03 Sorszám: 2577 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek %

116 Megoldási javaslatok 19/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-05 Sorszám: 2544
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-05 Sorszám: 2544 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság Magyarországról Budapest után valószínűleg a Hortobágy neve a legismertebb a világon. A Hortobágy és a Tisza mente magában hordoz egy romantikus hangulatot (puszták,rónák,gémeskutak,pásztorok,gulyák,nyájak,ménesek,kanyargós Tisza). A térség településeinek egy-egy részében megmaradt az ősi építkezés hagyománya, a hortobágyi hangulat.A térségben működnek hortobágyi hagyományokat bemutató és továbbvivő társaságok,valamint léteznek természeti és kulturális értékeket bemutató helyszínek.Szinte minden településen szerveznek hagyományos rendezvényeket Probléma/ lehetőség Nincs térségi szintű megjelenítése a rendezvényeknek,ahol minden együtt megtalálható,s kezeli a programokat,látnivalókat,szolgáltatásokat és termékeket,- egységes (térségi) megjelenítéssel.A településeken hiányzik a hortobágyi és Tisza menti hangulat,a többi alföldi településtől való megkülönböztetés és a hagyományos építkezések ápolása. Megoldási javaslat A közösséget teljesen átfogó integrált térségi marketing és desztinációmenedzsment szervezet felállítása, hiszen a közös koordinációt egy TDM szervezet bonyolíthatja le legkönnyebben. Várható eredmény A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, terméke, szolgáltatása és programja egységes megjelenésének (weboldal, kiadvány) hatására 15%-kal növekszik a térségbe látogatók és 10%-kal az eltöltött éjszakák száma. 2-3 új munkahely teremthető az intézkedéssel. A térségben élők számára ismertté válnak a szolgáltatások, programok, így növekszik ezek látogatása és igénybe vétele, ezzel együtt a lakosok és fiatalok helyben maradása is.Növekszik a települések hagyományos hangulata, ami potenciálisan mintegy 30%-kal növelheti a látogatók számát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 116

117 Megoldási javaslatok 19/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-05 Sorszám: 2544
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-05 Sorszám: 2544 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 60%

118 Megoldási javaslatok 20/52 Kód: ÉA-56-GF-1-02 Sorszám: 4148
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/52 Kód: ÉA-56-GF-1-02 Sorszám: 4148 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Magyarországról Budapest után valószínűleg a Hortobágy neve a legismertebb a világon. A Hortobágy és a Tisza mente fejlődéstörténetéből és történelméből adódóan magában hordoz egy romantikus hangulatot, jellegzetes termékeket. A térségben működnek hortobágyi hagyományokat bemutató és tovább vivő turisztikával, hagyományőrzéssel, kézművességgel, biogazdálkodással, stb. foglalkozó társaságok, valamint léteznek természeti és kulturális értékeket bemutató helyszínek. Szinte minden településen készülnek a helyi életmódot jellemző termékek. Probléma/ lehetőség A termékek kínálata megjelenik a piacon, nincs azonban térségi szintű megjelenítés,illetve formaképzés,mely termelők/kézművesek számára a meglévő stílusok egységes formákba öntését tenné lehetővé.A települések ajándékpiacán hiányzik markáns a „hortobágyi hangulat”,a többi alföldi térségtől való megkülönböztetést tenné lehetővé.Mindezek csökkentik a turisták, valamint a helyi és a kistérségen kívüli befektetők számát. Megoldási javaslat A térségre jellemző hagyományos termék egységes minőségi és formai rendszer szerinti készítésének és terjesztésének támogatása, amik a térségen kívülre kerülve, illetve a térségen belül használatba kerülnek és hortobágyi, Tisza menti hangulatot sugároznak, növelik az épített örökség jellegzetességét, illetve emléktárgyként jelképezik a területet (tehát egy védjegy rendszer kialakítása egy szervezet által). Másrészt az ezen védjegy alatt készítendő kerámiából és más természetes anyagokból készült kézműves-termékek, részben a természetes alapanyagokból álló tartós élelmiszerek előállításának támogatása. Ehhez a termékek előállítását segítő műhelyek korszerűsítése mellett, a minőségi szabványoknak való megfelelés megteremtése és az eszközbeszerzés is támogatandó tevékenység. Várható eredmény A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, termékei egységes formai megjelenésének hatására 15-20%-kal növekszik a térségbe látogatók által vásárolt emléktárgyak és 10%-kal az itt eltöltött éjszakák száma új munkahely is teremthető az intézkedéssel. Az egységes Hortobágy márkához való igazodás miatti technológiai fejlesztések következtében pedig az nő a vállalkozások jövedelmezősége is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 118

119 Megoldási javaslatok 20/52 Kód: ÉA-56-GF-1-02 Sorszám: 4148
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/52 Kód: ÉA-56-GF-1-02 Sorszám: 4148 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 43318 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek %

120 Megoldási javaslatok 21/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-04 Sorszám: 2582
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-04 Sorszám: 2582 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térségnek két egyértelmű földrajzi kötödése van más közösségekhez: egyik a Tisza folyó (Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita, Folyás, Polgár), míg a másik a Hortobágy, mint kistáj, amiből még kettő található a Kárpát-medencében.A térségben élőknek van történelmi kötődése külföldi Leader-közösségekhez. Sváb származású német közösségek élnek a térségben (különösen Balmazújvároson). A Hortobágyról származó magyar szürke marhákat lábon hajtották eladásra Németországba az as években. A térségben élő romaközösségek elszigetelten élnek. Probléma/ lehetőség A Tisza, mint közösségek közötti természetes átjáró nincs kihasználva.A Kárpát-medencében erősíteni kell a közösségek kapcsolatát, amire jó lehetőség kínálkozik a három Hortobágy együttműködéséből,hiszen a különböző egyedi turisztika látnivalók jól felfűzhetők egy útvonalra.A régi történelmi kötődés, mint a térség sváb kisebbsége, és a szürke marha hajtóúton élő közösségek összefogása sincs kihasználva. Megoldási javaslat A közösséget teljesen átfogó integrált honlap, kiadványhoz szükséges eszközök és szolgáltatások kialakításának támogatása, amely felhasználóbarát módon, csoportosítva megjeleníti az összes térségben működő hortobágyi, Tisza menti (térségi) jellegzetességet felvállaló turisztikai céget, szolgáltatást, terméket, bemutatóhelyet, látnivalót, programot, rendezvényt és szakértőt. Várható eredmény A térség fokozatosan fejlődő, bőséges kínálata, terméke, szolgáltatása és programja egységes megjelenésének (weboldal, kiadvány) hatására 15%-kal növekszik a térségbe látogatók és 10%-kal az eltöltött éjszakák száma. 2-3 új munkahely teremthető az intézkedéssel. A térségben élők számára ismertté válnak a szolgáltatások, programok, így növekszik ezek látogatása és igénybe vétele, ezzel együtt a lakosok és fiatalok helyben maradása is.Növekszik a települések hagyományos hangulata, ami potenciálisan mintegy 30%-kal növelheti a látogatók számát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 120

121 Megoldási javaslatok 21/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-04 Sorszám: 2582
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/52 Kód: ÉA-56-SzF-1-04 Sorszám: 2582 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 43318 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 50%

122 Megoldási javaslatok 22/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-06 Sorszám: 2578
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-06 Sorszám: 2578 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Egységes térségmarketing kidolgozása, fejlesztése - Hortobágy márkaképzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térség 95%-a szikes gyep (Natura 2000, nemzeti park), a szántók többsége alacsony aranykorona értékű, ezért gazdaságosan csak hagyományos háziállattartással, vagyis biogazdálkodással hasznosítható. Ez jelentheti a térségben gazdálkodók kitörési pontját, mert a biotermékek piaca még mindig dinamikusan fejlődik, és az EU-ban hiány mutatkozik, különösen hústermékekre.A térség turisztikai adottsága (nemzeti park, Natura 2000-es területek, látogatóközpont, csárdák, fogadók) jó. Turisztikai erőforrásokban gazdag (puszták, pásztorkodás, rónák stb.) Probléma/ lehetőség Az adottságok bio- és hagyományos termesztésre és tenyésztésre alkalmasak, csupán hiányzik a takarmánytermelés, állattenyésztés, feldolgozás és értékesítés egymásra épülő, gördülékenyen működő piaci rendszere.Nincs olyan térségi fejlesztési koncepció,amit mindenki ismer,kapcsolódási pontokat vázol,illetve kiszámítható piacon keresztül egy megélhetést biztosító modellt mutat be a térség gazdálkodóinak és lakosainak. Megoldási javaslat A kistérség egészére kiterjedő bio és hagyományos mezőgazdasági koncepció kidolgozásának és széles körben való bemutatásának támogatása a térségben gazdálkodók véleménynyilvánításának feldolgozásával, amelyben egy gyakorlati és megvalósítható útmutató készül a biogazdálkodás fejlesztésére, mint a térség egyik legnagyobb megélhetést biztosító gazdasági formájára. A kistérség egészére vonatkozó turisztikai koncepció kidolgozásának és széles körben való bemutatásának támogatása a térség turizmusával foglalkozó társaságok véleménynyilvánításának figyelembe vételével, amelyben egy gyakorlati és megvalósítható útmutató készül turizmus fejlesztésére, mint a térség egyik legnagyobb megélhetést biztosító vállalkozására. Várható eredmény A kidolgozott koncepció, megvalósíthatósági terv alapján, elindul egy térségi szervezett, modellértékű biogazdálkodás fejlesztés kiszámíthatóbb piaci lehetőségekkel.A kidolgozott koncepció alapján elindul egy fokozott turisztikai fejlesztés, amely kapcsolódási pontokkal illeszkedik a LEADER program által támogatott térségi intézkedésekhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 122

123 Megoldási javaslatok 22/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-06 Sorszám: 2578
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/52 Kód: ÉA-56-SzF-B-06 Sorszám: 2578 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 30000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 15471 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek %

124 Megoldási javaslatok 23/52 Kód: ÉA-56-GF-2-01 Sorszám: 2436
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/52 Kód: ÉA-56-GF-2-01 Sorszám: 2436 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Az egész térség lakosságát érintő helyi termékek fogyasztására ösztönző programok támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Állattenyésztés esetén a Hortobágyhoz kötődő őshonos állatok (hortobágyi racka, magyar szürke, mangalica) és a belőlük készült termékek specifikumnak számítanak.Ugyancsak helyi specifikumnak számít a halastavi haltenyésztés, illetve az ha-os területen folytatott nádgazdálkodás.A térség kézművességére a sokszínűség és a népművészeti hagyományokhoz való kötődés a jellemző.A kistérség kézművesei között megtalálhatók a mesterségek elismert személyei, akik egyedi termékeket készítenek. Probléma/ lehetőség Az előbb említett helyi specifikumokhoz köthető termékek (pl: mangalica szalonna) piacra jutása meglehetősen nehéz, a magas értékesítési ára miatt.Az élelmiszeriparban nagy versenyhátrányba kerültek a hazai termelők a magasabb magyarországi adó- és járulékterhek miatt a szomszédos országok hasonló cégeivel szemben.A lakosság egyre inkább csak a termékek ára alapján hozza meg vásárlási döntéseit. Megoldási javaslat A helyi specifikumok térségi piacra jutásának elősegítése. A helyi cégek szigorú minőségbiztosítási rendszert kell, hogy bevezessenek, illetve ehhez kapcsolódóan eszközök beszerzése és épületek korszerűsítése szükségeltetik. A védjegy kialakításával lehetőség nyílik a termékek csoportos, márkanév alatti marketingjére. A kézműves mesterek megfelelő termékeinek gyártása, a térség önkormányzatai, turisztikai vállalkozásai számára tájspecifikus mikrokörnyezetet teremthet a települések közterületein és a vendégfogadó helyeken, így növelhetik turisztikai vonzerejüket. Kedvezményezett szereplők: érdekelt vállalkozások (termelők és kereskedők) Minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, ebben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása. Várható eredmény Növekszik a helyi specifikumnak számító termékek piaci forgalma, az érdekelt vállalkozások bevétele (5-10%). Azon támogatott gazdaságok száma, amelyek részt vesznek a minőségbiztosítási rendszerekben. A minőségbiztosítási rendszerben előállított mezőgazdasági termelés értéknövekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 124

125 Megoldási javaslatok 23/52 Kód: ÉA-56-GF-2-01 Sorszám: 2436
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/52 Kód: ÉA-56-GF-2-01 Sorszám: 2436 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 60%

126 Megoldási javaslatok 24/52 Kód: ÉA-56-GF-2-02 Sorszám: 2631
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/52 Kód: ÉA-56-GF-2-02 Sorszám: 2631 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Az egész térség lakosságát érintő helyi termékek fogyasztására ösztönző programok támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Állattenyésztés esetén a Hortobágyhoz kötődő őshonos állatok (hortobágyi racka, magyar szürke, mangalica) és a belőlük készült termékek specifikumnak számítanak.Ugyancsak helyi specifikumnak számít a halastavi haltenyésztés, illetve az ha-os területen folytatott nádgazdálkodás.A térség kézművességére a sokszínűség és a népművészeti hagyományokhoz való kötődés a jellemző.A kistérség kézművesei között megtalálhatók a mesterségek elismert személyei, akik egyedi termékeket készítenek. Probléma/ lehetőség Az előbb említett helyi specifikumokhoz köthető termékek (pl: mangalica szalonna) piacra jutása meglehetősen nehéz, a magas értékesítési ára miatt.Az élelmiszeriparban nagy versenyhátrányba kerültek a hazai termelők a magasabb magyarországi adó- és járulékterhek miatt a szomszédos országok hasonló cégeivel szemben.A lakosság egyre inkább csak a termékek ára alapján hozza meg vásárlási döntéseit. Megoldási javaslat A helyi specifikumok térségi piacra jutásának elősegítése. A helyi cégek szigorú minőségbiztosítási rendszert kell, hogy bevezessenek, illetve ehhez kapcsolódóan eszközök beszerzése és épületek korszerűsítése szükségeltetik. A védjegy kialakításával lehetőség nyílik a termékek csoportos, márkanév alatti marketingjére. A kézműves mesterek megfelelő termékeinek gyártása, a térség önkormányzatai, turisztikai vállalkozásai számára tájspecifikus mikrokörnyezetet teremthet a települések közterületein és a vendégfogadó helyeken, így növelhetik turisztikai vonzerejüket. Kedvezményezett szereplők: érdekelt vállalkozások (termelők és kereskedők) Minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, ebben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása. Várható eredmény Növekszik a helyi specifikumnak számító termékek piaci forgalma, az érdekelt vállalkozások bevétele (5-10%). Azon támogatott gazdaságok száma, amelyek részt vesznek a minőségbiztosítási rendszerekben. A minőségbiztosítási rendszerben előállított mezőgazdasági termelés értéknövekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 126

127 Megoldási javaslatok 24/52 Kód: ÉA-56-GF-2-02 Sorszám: 2631
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/52 Kód: ÉA-56-GF-2-02 Sorszám: 2631 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 74258 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 60%

128 Megoldási javaslatok 25/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-01 Sorszám: 2460
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-01 Sorszám: 2460 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Leader-közösségek közötti együttműködés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térségnek két egyértelmű földrajzi kötödése van más közösségekhez: egyik a Tisza folyó (Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita, Folyás, Polgár), míg a másik a Hortobágy, mint kistáj, amiből még kettő található a Kárpát-medencében.A térségben élőknek van történelmi kötődése külföldi Leader-közösségekhez. Sváb származású német közösségek élnek a térségben (különösen Balmazújvároson). A Hortobágyról származó magyar szürke marhákat lábon hajtották eladásra Németországba az as években. A térségben élő romaközösségek elszigetelten élnek. Probléma/ lehetőség A Tisza, mint közösségek közötti természetes átjáró nincs kihasználva.A Kárpát-medencében erősíteni kell a közösségek kapcsolatát, amire jó lehetőség kínálkozik a három Hortobágy együttműködéséből,hiszen a különböző egyedi turisztika látnivalók jól felfűzhetők egy útvonalra.A régi történelmi kötődés, mint a térség sváb kisebbsége, és a szürke marha hajtóúton élő közösségek összefogása sincs kihasználva. Megoldási javaslat Azonos földrajzi névhasználat alatt működő közösségeket összekötő, turisztikai, gazdasági, hagyományteremtő programok teljes körű támogatása.Európai történelmi kötődésű kisebbségek közötti gazdasági, turisztikai vagy hagyományőrző és teremtő együttműködő programok támogatása. Várható eredmény Növekvő gazdasági és turisztikai kapcsolatok. A részletesebb, látványosabb, több országot, földrajzi és kulturális változatosságot bemutató program vonzóbb lesz a külföldi, de elképzelhetően a kárpát-medencei turisták számára is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 128

129 Megoldási javaslatok 25/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-01 Sorszám: 2460
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-01 Sorszám: 2460 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 60%

130 Megoldási javaslatok 26/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-02 Sorszám: 6544
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-02 Sorszám: 6544 Prioritás: Térségi együttműködés Intézkedés: Leader-közösségek közötti együttműködés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térségnek két egyértelmű földrajzi kötödése van más közösségekhez: egyik a Tisza folyó (Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita, Folyás, Polgár), míg a másik a Hortobágy, mint kistáj, amiből még kettő található a Kárpát-medencében.A térségben élőknek van történelmi kötődése külföldi Leader-közösségekhez. Sváb származású német közösségek élnek a térségben (különösen Balmazújvároson). A Hortobágyról származó magyar szürke marhákat lábon hajtották eladásra Németországba az as években. A térségben élő romaközösségek elszigetelten élnek. Probléma/ lehetőség A Tisza, mint közösségek közötti természetes átjáró nincs kihasználva.A Kárpát-medencében erősíteni kell a közösségek kapcsolatát, amire jó lehetőség kínálkozik a három Hortobágy együttműködéséből,hiszen a különböző egyedi turisztika látnivalók jól felfűzhetők egy útvonalra.A régi történelmi kötődés, mint a térség sváb kisebbsége, és a szürke marha hajtóúton élő közösségek összefogása sincs kihasználva. Megoldási javaslat Azonos földrajzi névhasználat alatt működő közösségeket összekötő, turisztikai, gazdasági, hagyományteremtő programok teljes körű támogatása.Európai történelmi kötődésű kisebbségek közötti gazdasági, turisztikai vagy hagyományőrző és teremtő együttműködő programok támogatása. Várható eredmény Növekvő gazdasági és turisztikai kapcsolatok. A részletesebb, látványosabb, több országot, földrajzi és kulturális változatosságot bemutató program vonzóbb lesz a külföldi, de elképzelhetően a kárpát-medencei turisták számára is. Növekvő gazdasági és turisztikai kapcsolatok, különösen német ajkú területek és a térség közösségei között. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 130

131 Megoldási javaslatok 26/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-02 Sorszám: 6544
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/52 Kód: ÉA-56-SzF-6-02 Sorszám: 6544 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 37129 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 50%

132 Megoldási javaslatok 27/52 Kód: ÉA-56-GF-A-11 Sorszám: 2414
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/52 Kód: ÉA-56-GF-A-11 Sorszám: 2414 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség településeinek elmaradottsága miatt szükség van a lakosságmegtartó-képesség növelésére,a munkahelyteremtésre.Kevés a termelő nagyüzem,illetve a legnagyobbak sem foglalkoztatnak egyenként 300 embernél többet (KITE Nádudvar 285 fő),ezért az önfoglalkoztatás fontos lakosra jutó vállalkozások száma az országos vidéki átlagnál (56) is kisebb (39).A mezőgazdasági termelők közül nagyon csekély az a réteg,amely megfelelne még csak a mikrovállalkozás kritériumainak is. Probléma/ lehetőség A lakosság széles rétegei inaktívak, alacsony a foglalkoztatottság szintje, ugyanakkor elég jelentős a munkanélküliség (mintegy 13%-os (2006)). Az állami szektor elhúzódó válsága és a globális kapitalizmus jelenlegi, befektető-orientált jellege miatt várhatóan az önfoglalkoztatás lesz az egyik legfontosabb perspektíva.A vállalkozói attitűd hiánya a lakosság körében a helyi vidékfejlesztés egyik szűk keresztmetszete. Megoldási javaslat Mikrovállakozások indulásának és fejlesztésének elősegítése, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre (eszközökbeszerzés, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése). Várható eredmény Várhatóan új mikrovállalkozások (25-30 db) jönnek létre a térségben,az önfoglalkoztatás növekedésén keresztül nő a térségben a foglalkoztatás szintje.A mikrovállalkozások egy része képes lesz 1-2 dolgozót is foglalkoztatni.A kis méretű helyi vállalkozások képesek lesznek a helyi erőforrásokra épülő fejlesztésekre,a helyi termékeket a piacon eladni.A támogatni tervezett mikrovállalkozások száma db.Az ezer főre jutó vállalkozások száma a térségben (db) növekedni fog,minek köszönhetően nő a létrehozott vagy megtartott munkahelyek száma. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 132

133 Megoldási javaslatok 27/52 Kód: ÉA-56-GF-A-11 Sorszám: 2414
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/52 Kód: ÉA-56-GF-A-11 Sorszám: 2414 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 25 db Természetes személyek 50%

134 Megoldási javaslatok 28/52 Kód: ÉA-56-GF-B-02 Sorszám: 6543
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/52 Kód: ÉA-56-GF-B-02 Sorszám: 6543 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség településeinek elmaradottsága miatt szükség van a lakosságmegtartó-képesség növelésére,a munkahelyteremtésre.Kevés a termelő nagyüzem,illetve a legnagyobbak sem foglalkoztatnak egyenként 300 embernél többet (KITE Nádudvar 285 fő),ezért az önfoglalkoztatás fontos lakosra jutó vállalkozások száma az országos vidéki átlagnál (56) is kisebb (39).A mezőgazdasági termelők közül nagyon csekély az a réteg,amely megfelelne még csak a mikrovállalkozás kritériumainak is. Probléma/ lehetőség A lakosság széles rétegei inaktívak, alacsony a foglalkoztatottság szintje, ugyanakkor elég jelentős a munkanélküliség (mintegy 13%-os (2006)). Az állami szektor elhúzódó válsága és a globális kapitalizmus jelenlegi, befektető-orientált jellege miatt várhatóan az önfoglalkoztatás lesz az egyik legfontosabb perspektíva.A vállalkozói attitűd hiánya a lakosság körében a helyi vidékfejlesztés egyik szűk keresztmetszete. Megoldási javaslat Létre kell hozni a térségben egy inkubációs központot, ami a mikrovállalkozások számára képes biztosítani a folyamatos piac- és forrásfigyelést, illetve lehetőséget teremt a partneri kapcsolatok kiépítésére. Várható eredmény Várhatóan új mikrovállalkozások (25-30 db) jönnek létre a térségben,az önfoglalkoztatás növekedésén keresztül nő a térségben a foglalkoztatás szintje.A mikrovállalkozások egy része képes lesz 1-2 dolgozót is foglalkoztatni.A kis méretű helyi vállalkozások képesek lesznek a helyi erőforrásokra épülő fejlesztésekre,a helyi termékeket a piacon eladni.A támogatni tervezett mikrovállalkozások száma db.Az ezer főre jutó vállalkozások száma a térségben (db) növekedni fog,minek köszönhetően nő a létrehozott vagy megtartott munkahelyek száma. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 134

135 Megoldási javaslatok 28/52 Kód: ÉA-56-GF-B-02 Sorszám: 6543
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/52 Kód: ÉA-56-GF-B-02 Sorszám: 6543 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 1. Prioritás - A gazdaság működési feltételeinek javítása Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 50000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek %

136 Megoldási javaslatok 29/52 Kód: ÉA-56-GF-A-15 Sorszám: 2627
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/52 Kód: ÉA-56-GF-A-15 Sorszám: 2627 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség településeinek elmaradottsága miatt szükség van a lakosságmegtartó-képesség növelésére,a munkahelyteremtésre.Kevés a termelő nagyüzem,illetve a legnagyobbak sem foglalkoztatnak egyenként 300 embernél többet (KITE Nádudvar 285 fő),ezért az önfoglalkoztatás fontos lakosra jutó vállalkozások száma az országos vidéki átlagnál (56) is kisebb (39).A mezőgazdasági termelők közül nagyon csekély az a réteg,amely megfelelne még csak a mikrovállalkozás kritériumainak is. Probléma/ lehetőség A lakosság széles rétegei inaktívak, alacsony a foglalkoztatottság szintje, ugyanakkor elég jelentős a munkanélküliség (mintegy 13%-os (2006)). Az állami szektor elhúzódó válsága és a globális kapitalizmus jelenlegi, befektető-orientált jellege miatt várhatóan az önfoglalkoztatás lesz az egyik legfontosabb perspektíva.A vállalkozói attitűd hiánya a lakosság körében a helyi vidékfejlesztés egyik szűk keresztmetszete. Megoldási javaslat Mikrovállakozások indulásának és fejlesztésének elősegítése, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a mezőgazdaságon kívül végzett tevékenységekre (eszközökbeszerzés, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése). Várható eredmény Várhatóan új mikrovállalkozások (25-30 db) jönnek létre a térségben,az önfoglalkoztatás növekedésén keresztül nő a térségben a foglalkoztatás szintje.A mikrovállalkozások egy része képes lesz 1-2 dolgozót is foglalkoztatni.A kis méretű helyi vállalkozások képesek lesznek a helyi erőforrásokra épülő fejlesztésekre,a helyi termékeket a piacon eladni.A támogatni tervezett mikrovállalkozások száma db.Az ezer főre jutó vállalkozások száma a térségben (db) növekedni fog,minek köszönhetően nő a létrehozott vagy megtartott munkahelyek száma. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 136

137 Megoldási javaslatok 29/52 Kód: ÉA-56-GF-A-15 Sorszám: 2627
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/52 Kód: ÉA-56-GF-A-15 Sorszám: 2627 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 20000 EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 85798 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 40%

138 Megoldási javaslatok 30/52 Kód: ÉA-56-GF-A-05 Sorszám: 2727
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/52 Kód: ÉA-56-GF-A-05 Sorszám: 2727 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Helyi specifikumok, feldolgozott termékek előállítása és térségi piacra juttatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség termelési hagyományai kedveznek a helyi, magasabb feldolgozottsági fokú termékek előállításának elsősorban az állattenyésztéshez kapcsolódó, de részben a növénytermelésből származó termékek esetében is. Ez lehetővé teszi a helyi piac ellátását élelmiszerrel. Probléma/ lehetőség A belső piacra való eljutást elsősorban a vállalkozások gyenge eszközellátottsága és alacsony tőkeereje gátolja. Az helyi termékekhez kapcsolódó csatornák megszervezése és eszközök beszerzése jelentős mértékben javíthatná a a termelők piacra jutási esélyeit. Megoldási javaslat A helyi piacra termelő, a térségre jellemző élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások technológiai- és eszközfejlesztése, az elvárt minőségi sztenderdek megszerzése, megfelelő telephelyek kialakítása. Kedvezményezettek lehetnek azok a helyi mikrovállalkozások (az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók), amelyek telephelyükön építési tevékenységet terveznek, kisléptékű infrastruktúrafejlesztést hajtanak végre, illetve gépbeszerzést szeretnének lebonyolítani. Várható eredmény Növekszik a térségre jellemző termékeket gyártó vállalkozások száma, bővül a helyi piaci részesedésük, amivel nő a jövedelmezőségük. Nem utolsó sorban javul a térség lakosságának életminősége az egészséges termékek fogyasztásával. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 138

139 Megoldási javaslatok 30/52 Kód: ÉA-56-GF-A-05 Sorszám: 2727
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/52 Kód: ÉA-56-GF-A-05 Sorszám: 2727 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 50%

140 Megoldási javaslatok 31/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-20 Sorszám: 2429
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-20 Sorszám: 2429 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Helyi specifikumok, feldolgozott termékek előállítása és térségi piacra juttatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A helyi termékek térségi eladása részben a hagyományos helyi piacokon történik. Probléma/ lehetőség A helyi piacok egy része nem rendelkezik a korszerű feltételekkel, amelyek segítségével megfelelő színvonalú és mértékű adás-vétel folyhatna területükön. Megoldási javaslat Új piacterek megnyitása és a meglévők fejlesztése a helyi mezőgazdasági termékek jobb eladhatósága érdekében, valamint e piacterek megfeleltetése az érvényes jogszabályoknak. Várható eredmény A helyi termékek infrastrukturális értékesítési feltételei javulnak, a helyi piacon eladott helyi termékek aránya nő. Áttételesen csökkennek a fajlagos szállítási költségek, így a környezetterhelés mértéke is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 140

141 Megoldási javaslatok 31/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-20 Sorszám: 2429
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-20 Sorszám: 2429 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 70%

142 Megoldási javaslatok 32/52 Kód: ÉA-56-GF-A-06 Sorszám: 2728
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/52 Kód: ÉA-56-GF-A-06 Sorszám: 2728 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Helyi specifikumok, feldolgozott termékek előállítása és térségi piacra juttatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség termelési hagyományai kedveznek a helyi, magasabb feldolgozottsági fokú termékek előállításának , a jelzett két településnél elsősorban a növénytermelésből származó, de részben az állattenyésztésből eredő termékek esetében is. Ez lehetővé teszi a helyi piac ellátását élelmiszerrel. Probléma/ lehetőség A belső piacra való eljutást elsősorban a vállalkozások gyenge eszközellátottsága és alacsony tőkeereje gátolja. Az helyi termékekhez kapcsolódó csatornák megszervezése és eszközök beszerzése jelentős mértékben javíthatná a a termelők piacra jutási esélyeit. Megoldási javaslat A helyi piacra termelő, a térségre jellemző élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások technológiai- és eszközfejlesztése, az elvárt minőségi sztenderdek megszerzése, megfelelő telephelyek kialakítása. Kedvezményezettek lehetnek azok a helyi mikroállalkozások (az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók), amelyek telephelyükön építési tevékenységet terveznek, kisléptékű infrastruktúrafejlesztést hajtanak végre, illetve gépbeszerzést szeretnének lebonyolítani. Várható eredmény Növekszik a térségre jellemző termékeket gyártó vállalkozások száma, bővül a helyi piaci részesedésük, amivel nő a jövedelmezőségük. Nem utolsó sorban javul a térség lakosságának életminősége az egészséges termékek fogyasztásával. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 142

143 Megoldási javaslatok 32/52 Kód: ÉA-56-GF-A-06 Sorszám: 2728
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/52 Kód: ÉA-56-GF-A-06 Sorszám: 2728 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 36771 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 40%

144 Megoldási javaslatok 33/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-24 Sorszám: 2643
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-24 Sorszám: 2643 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Helyi specifikumok, feldolgozott termékek előállítása és térségi piacra juttatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A helyi termékek térségi eladása részben a hagyományos helyi piacokon történik. Probléma/ lehetőség A helyi piacok egy része nem rendelkezik a korszerű feltételekkel, amelyek segítségével megfelelő színvonalú és mértékű adás-vétel folyhatna területükön. Megoldási javaslat Új piacterek megnyitása és a meglévők fejlesztése a helyi mezőgazdasági termékek jobb eladhatósága érdekében, valamint e piacterek megfeleltetése az érvényes jogszabályoknak. Várható eredmény helyi termékek infrastrukturális értékesítési feltételei javulnak, a helyi piacon eladott helyi termékek aránya nő. Áttételesen csökkennek a fajlagos szállítási költségek, így a környezetterhelés mértéke is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 144

145 Megoldási javaslatok 33/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-24 Sorszám: 2643
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-24 Sorszám: 2643 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 35000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30642 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 35000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 70%

146 Megoldási javaslatok 34/52 Kód: ÉA-56-GF-A-01 Sorszám: 2422
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/52 Kód: ÉA-56-GF-A-01 Sorszám: 2422 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Biogazdálkodás komplex fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség mezőgazdasági adottságai jók. A térség egyes településein a szántóföldi művelés dominál, míg másutt inkább a legelők uralkodnak (73%). A szikes területekre a legeltető állattartás a jellemző, s az ország más tájaitól eltérően itt növekszik az állatállomány.A térség mezőgazdaságára a hagyományos termelési szerkezet konzerválódása jellemző, a gazdálkodók tevékenységét a tervezettség hiánya.Az előnytelen birtokszerkezet és a földpiac rugalmatlansága is lassítják a fejlődést. Probléma/ lehetőség A biotermékek előállításának nagyobb a költségvonzata, mint a vegyszeres termesztésben előállított termékeknek.Ezért a piacon drágábban jelennek meg a biotermékek.A vásárlók leginkább a termékek árának függvényében döntenek.Ezért jelenleg a biotermékeknek nincs biztos piaca,amely bizonytalanságot kelt a termelők körében.A termékek előállítása során szigorú termesztési feltételeket kell betartani a gazdáknak. Megoldási javaslat A termelés diverzifikációját segítené elő a bio- és ökogazdálkodási módszerek, termelési eljárások elterjesztése a kistérség mikrovállalkozói körében. Beleértve új és hagyományos módszerek terjesztését. Törekedni kell, hogy a térségben a mezőgazdaság által művelt területek minél nagyobb részén ökogazdálkodást folytassanak. A feldolgozottsági fok növelésének eszköze lehet biozöldség- és gyümölcsszárító üzemek létrehozása, az ezekhez kapcsolódó üzemkorszerűsítés, gépbeszerzés. A térség specialitása lehet egy öko-ipari park kialakítása. Lehetséges helyszínek: Tiszacsege, Hortobágy. Kulcsfontosságú a feldolgozóüzemekben az ökológiai minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára. Várható eredmény Növekszik az ökogazdálkodással művelt területek aránya a térségben (10-15%). A biogazdálkodás fejlesztésével diverzifikálódik a térség gazdaságának szerkezete, várhatóan (5-10%-kal) nő a biogazdálkodással foglalkozó vállalkozók, termelők száma. Ugyanakkor az általuk termelt termékek - köszönhetően a minőségbiztosítási rendszereknek - versenyképesebbek lesznek a piacon. A mezőgazdasági és ipari fejlesztésekkel munkahelyek (20-30) jönnek létre, nő a foglalkoztatottság. Növekszik a települési önkormányzatok helyi adóbevétele. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 146

147 Megoldási javaslatok 34/52 Kód: ÉA-56-GF-A-01 Sorszám: 2422
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/52 Kód: ÉA-56-GF-A-01 Sorszám: 2422 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 50%

148 Megoldási javaslatok 35/52 Kód: ÉA-56-GF-A-03 Sorszám: 2616
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/52 Kód: ÉA-56-GF-A-03 Sorszám: 2616 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Biogazdálkodás komplex fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség mezőgazdasági adottságai jók. A térség egyes településein a szántóföldi művelés dominál, míg másutt inkább a legelők uralkodnak (73%). A szikes területekre a legeltető állattartás a jellemző, s az ország más tájaitól eltérően itt növekszik az állatállomány.A térség mezőgazdaságára a hagyományos termelési szerkezet konzerválódása jellemző, a gazdálkodók tevékenységét a tervezettség hiánya.Az előnytelen birtokszerkezet és a földpiac rugalmatlansága is lassítják a fejlődést. Probléma/ lehetőség A biotermékek előállításának nagyobb a költségvonzata, mint a vegyszeres termesztésben előállított termékeknek.Ezért a piacon drágábban jelennek meg a biotermékek.A vásárlók leginkább a termékek árának függvényében döntenek.Ezért jelenleg a biotermékeknek nincs biztos piaca,amely bizonytalanságot kelt a termelők körében.A termékek előállítása során szigorú termesztési feltételeket kell betartani a gazdáknak. Megoldási javaslat A termelés diverzifikációját segítené elő a bio- és ökogazdálkodási módszerek, termelési eljárások elterjesztése a kistérségben működő mikrovállakozások körében. Beleértve új és hagyományos módszerek terjesztését. Törekedni kell, hogy a térségben a mezőgazdaság által művelt területek minél nagyobb részén ökogazdálkodást folytassanak. A feldolgozottsági fok növelésének eszköze lehet biozöldség- és gyümölcsszárító üzemek létrehozása, az ezekhez kapcsolódó üzemkorszerűsítés, gépbeszerzés. Kulcsfontosságú a feldolgozóüzemekben az ökológiai minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára. Várható eredmény Növekszik az ökogazdálkodással művelt területek aránya a térségben (10-15%). A biogazdálkodás fejlesztésével diverzifikálódik a térség gazdaságának szerkezete, várhatóan (5-10%-kal) nő a biogazdálkodással foglalkozó vállalkozók, termelők száma. Ugyanakkor az általuk termelt termékek - köszönhetően a minőségbiztosítási rendszereknek - versenyképesebbek lesznek a piacon. A mezőgazdasági és ipari fejlesztésekkel munkahelyek (20-30) jönnek létre, nő a foglalkoztatottság. Növekszik a települési önkormányzatok helyi adóbevétele. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 148

149 Megoldási javaslatok 35/52 Kód: ÉA-56-GF-A-03 Sorszám: 2616
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/52 Kód: ÉA-56-GF-A-03 Sorszám: 2616 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 42899 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 40%

150 Megoldási javaslatok 36/52 Kód: ÉA-56-GF-A-12 Sorszám: 2427
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/52 Kód: ÉA-56-GF-A-12 Sorszám: 2427 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Biodiverzitást növelő természetvédelmi és ökoturisztikai célú állattartás, pásztorhagyomán... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Az elmúlt évtizedben Hortobágy térségében kialakult hazánk legnagyobb ellenőrzött bioterülete 20 ezer hektáron.A térségben az állattenyésztés hagyományai évszázadosak, a természeti adottságok lehetővé teszik a hungarikumnak számító fajták (pld. magyarszürke szarvasmarha) tenyésztését.A tradicionális mezőgazdaság tájba illő formái segítenek a Hortobágy mint kultúrtáj fenntartásában, a honos természetközeli ökoszisztéma megőrzésében.Ezek a tájhasználati módok unikális mivoltukból következően alkalmasak arra, hogy turisztikai vonzerőt jelentsenek. Probléma/ lehetőség A területen az ökoturisztikai célú állattartás és a pásztorhagyományok őrzése sokkal csekélyebb mértékű, mint amekkora lehetőséget rejt magában a térség tájjellegéből adódóan.Állattartók többségének hozzáállása a kérdéshez eddig nem tette lehetővé az adottságok teljes kihasználását.Az ökoturisztikai célú állattartás az állattartóktól nemcsak a saját szakmájuk,hanem a turizmus kompetenciáinak meglétét is igényli. Megoldási javaslat A pásztor–hagyományok felelevenítése és turisztikai hasznosítása a másik fontos feladat, az állattartók és a turisztikai szolgáltatók közötti kapcsolatrendszer megteremtésén, illetve egyes családi gazdálkodók vállalkozásfejlesztési célú fejlesztéseinek (eszközökbeszerzés, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése) segítésén keresztül, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára. Várható eredmény A felelevenített és a turizmusban felhasznált pásztor- hagyományok száma megnő, végeredményben a turisták száma is növekszik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 150

151 Megoldási javaslatok 36/52 Kód: ÉA-56-GF-A-12 Sorszám: 2427
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/52 Kód: ÉA-56-GF-A-12 Sorszám: 2427 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Hortobágy, Nádudvar Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 50%

152 Megoldási javaslatok 37/52 Kód: ÉA-56-GF-A-02 Sorszám: 2431
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/52 Kód: ÉA-56-GF-A-02 Sorszám: 2431 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Ártéri gazdálkodás támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség határán folyik a Tisza, illetve számos egykori holtág is tarkítja a területet. Probléma/ lehetőség A térség Tisza folyóhoz és az egykori holtágakhoz közeli részein a lakosságnak csak viszonylag kis része foglalkozik a vízhez köthető tevékenységekkel, ez táji erőforrás nem kellőképpen kiaknázott. A környezet sokoldalú hasznosítása lehetőséget teremthet a munkahelyek számának növelésére, a táji adottságoknak megfelelő mezőgazdasági művelés kialakítására. Megoldási javaslat A korábbi évszázadokban bevált fokgazdálkodás felélesztése és elterjesztése az erre alkalmas települések határában, helyi erőforrásoknak megfelelő termelési kultúra kialakítása a vállalkozók körében. Egy megalapozott fokgazdálkodási rendszerhez szükség van jól kidolgozott minőségbiztosítási rendszerek kidolgozására. Támogatandó még a fokgazdálkodással összefüggő gépbeszerzés, illetve építés, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára. Várható eredmény A táji adottságoknak megfelelő mezőgazdasági kultúrák jönnek létre, hagyományos termékek élednek újjá, új munkahelyek jönnek létre, illetve a turizmus vonzerői is növekednek. Járulékos hatásként a mikroklíma kellemesebbé válik és csökken az árvizek veszélyessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 152

153 Megoldási javaslatok 37/52 Kód: ÉA-56-GF-A-02 Sorszám: 2431
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/52 Kód: ÉA-56-GF-A-02 Sorszám: 2431 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Egyek, Tiszacsege, Tiszagyulaháza Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 94688 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

154 Megoldási javaslatok 38/52 Kód: ÉA-56-GF-A-04 Sorszám: 2618
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/52 Kód: ÉA-56-GF-A-04 Sorszám: 2618 Prioritás: Gazdaság fejlesztése Intézkedés: Ártéri gazdálkodás támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség határán folyik a Tisza, illetve számos egykori holtág is tarkítja a területet. Probléma/ lehetőség A térség Tisza folyóhoz és az egykori holtágakhoz közeli részein a lakosságnak csak viszonylag kis része foglalkozik a vízhez köthető tevékenységekkel, ez táji erőforrás nem kellőképpen kiaknázott. A környezet sokoldalú hasznosítása lehetőséget teremthet a munkahelyek számának növelésére, a táji adottságoknak megfelelő mezőgazdasági művelés kialakítására. Megoldási javaslat A korábbi évszázadokban bevált fokgazdálkodás felélesztése és elterjesztése az erre alkalmas települések határában, helyi erőforrásoknak megfelelő termelési kultúra kialakítása a vállalkozók körében. Egy megalapozott fokgazdálkodási rendszerhez szükség van jól kidolgozott minőségbiztosítási rendszerek kidolgozására, és annak bevezetésére. Támogatandó tehát a helyi vállalkozások fokgazdálkodással összefüggő gépbeszerzése, építése, illetve minőségbiztosítási rendszerének bevezetése, az egyéb fejlesztési tengelyek minimális követelményeit el nem érő vállalkozók számára. Várható eredmény A táji adottságoknak megfelelő mezőgazdasági kultúrák jönnek létre, hagyományos termékek élednek újjá, új munkahelyek jönnek létre, illetve a turizmus vonzerői is növekednek. Járulékos hatásként a mikroklíma kellemesebbé válik és csökken az árvizek veszélyessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 154

155 Megoldási javaslatok 38/52 Kód: ÉA-56-GF-A-04 Sorszám: 2618
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/52 Kód: ÉA-56-GF-A-04 Sorszám: 2618 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 24514 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 40%

156 Megoldási javaslatok 39/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-05 Sorszám: 2459
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-05 Sorszám: 2459 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Közösségépítés - térségi identitás erősítése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség 11 településén sok civilszervezet működik, sokszínű tevékenységi körrel. A 11 település között nagyok a földrajzi távolságok, amelyek nehezítik a kapcsolatok kialakulását. Ugyanakkor felbomlóban vannak a régi közösségek, eltűnőben a hagyományos értékek, a fiatalok elvándorlásával a közösség folytonossága, kontinuitása kérdőjeleződhet meg. Probléma/ lehetőség A települések között és belül a civil szervezetek közötti együttműködés alacsony fokú,koordinálatlan.A civil szervezetek és a társdalom között a kapocs még nem elég erős,társadalmi beágyazottságuk alacsony.Infrastrukturális,és tőkehiányosok a szervezetek.A helyi kulturális értékek ápolásával,a közösségek közötti kapcsolatok építésével erősíthető a lokális identitás,amely hosszútávon csökkentheti az elvándorlást. Megoldási javaslat Közös, vándor - rendezvények, konferenciák szervezésének támogatása. A szférák (vállalkozói, állami, civil) közötti kapcsolatok erősítésének támogatása, Koordinációs tevékenység támogatása. Várható eredmény Térségi civil szervezetek megerősödése, a közösségi tudatra kifejtett hatásuk erősödik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 156

157 Megoldási javaslatok 39/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-05 Sorszám: 2459
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-05 Sorszám: 2459 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 60%

158 Megoldási javaslatok 40/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-06 Sorszám: 2640
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-06 Sorszám: 2640 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Közösségépítés - térségi identitás erősítése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség településein sok civilszervezet működik, sokszínű tevékenységi körrel. A 11 település között nagyok a földrajzi távolságok, amelyek nehezítik a kapcsolatok kialakulását. Ugyanakkor felbomlóban vannak a régi közösségek, eltűnőben a hagyományos értékek, a fiatalok elvándorlásával a közösség folytonossága, kontinuitása kérdőjeleződhet meg. Probléma/ lehetőség A települések között és belül a civil szervezetek közötti együttműködés alacsony fokú,koordinálatlan.A civil szervezetek és a társdalom között a kapocs még nem elég erős,társadalmi beágyazottságuk alacsony.Infrastrukturális,és tőkehiányosok a szervezetek.A helyi kulturális értékek ápolásával,a közösségek közötti kapcsolatok építésével erősíthető a lokális identitás,amely hosszútávon csökkentheti az elvándorlást. Megoldási javaslat Közös, "vándor" - rendezvények, konferenciák szervezésének támogatása. A szférák (vállalkozói, állami, civil) közötti kapcsolatok erősítésének támogatása, Koordinációs tevékenység támogatása. Várható eredmény Térségi civil szervezetek megerősödése, a közösségi tudatra kifejtett hatásuk erősödik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 158

159 Megoldási javaslatok 40/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-06 Sorszám: 2640
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-06 Sorszám: 2640 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 46412 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

160 Megoldási javaslatok 41/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-01 Sorszám: 2450
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-01 Sorszám: 2450 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Környezettudatos oktatás és nevelés segítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A térségben élőknél a környezet tudatos gondolkodás nem elterjedt el, nem vált a mindennapi életvitelük részévé. A Hortobágyi Nemzeti Park mentén élve sincs a természeti értékek ismerete kellő mélységben jelen a társadalomban. Probléma/ lehetőség A környezetet terhelő hulladékok mennyisége számottevően nem csökkent a tudatosság hiánya miatt. Keletkezett hulladékok szelektív gyűjtése, megfelelő helyre történő összegyűjtése problémákat okoz (illegális hulladéklerakó helyek, tudatosság hiánya) a lakosság részére. Hortobágy, mint természeti érték ismerete hiányos.A környezettudatosság hiánya miatt a térség környezeti fenntarthatósága veszélybe kerülhet. Megoldási javaslat Hortobágyhoz kapcsolódó környezettudatos oktatás fejlesztése, tanulói, szülői tájékoztatással, rendezvények, terepgyakorlatok szervezésével. Várható eredmény Csökken a környezetterhelés, környezetkárosítás. Nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A térség lakosságában nyomatékosabban megjelenik a Hortobágy, mint természeti érték. A környezeti gondolkodás, személyes felelősség érzete nő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 160

161 Megoldási javaslatok 41/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-01 Sorszám: 2450
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-01 Sorszám: 2450 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 95000 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 84317 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 60%

162 Megoldási javaslatok 42/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-02 Sorszám: 2457
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-02 Sorszám: 2457 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Egészséges életmódra való felkészítés és nevelés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Egészségtudatos (fizikális, mentális, szociális) gondolkodás hiányossága, és konzerválódása jellemző. Egészségügyi szolgáltatások hiánya, megközelíthetősége nem egyenlő a térségen belül. Civil szervezetek bővülő szerepvállalása jellemző. Probléma/ lehetőség Egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek (sport, szabadidős tevékenységek) alacsony szintje. Helytelen egyoldalú táplálkozás egészségre gyakorolt káros hatása jellemző. Megoldási javaslat Egészségügyi szolgáltatások iránti igény növelése, elérhetőségének javítása. Személyes érintettséget feltáró programok támogatása, megelőzési kampányok szervezése. Sport, és szabadidős tevékenység, mint az egészség megőrzés hatékony eszközének támogatása, terápiás jellegű testedzés hozzájutásának támogatása. Szociális, mentális szolgáltatások, programok létrehozásának, hozzájutásának segítése. Várható eredmény Az egészséges életmód elérhetőségének javításával a térség megtartó ereje, turisztikai fogadókészsége növekszik. A káros szenvedélyek visszaszorításával nő a munkaképesek aránya, javul a várható élettartalmuk. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 162

163 Megoldási javaslatok 42/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-02 Sorszám: 2457
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-02 Sorszám: 2457 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 85000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 84317 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 db Természetes személyek %

164 Megoldási javaslatok 43/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-17 Sorszám: 2461
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-17 Sorszám: 2461 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Vállalkozói készségfejlesztés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Információ hiány lép fel a vállalkozások körében, többféle szinten is. (vállalkozás indítása, kapcsolati tőke hiányossága). Nem megfelelő a vállalkozások ismertsége. Helyi gazdaságfejlesztési szervezet csak egy településen (Tiszacsege) működik a térségben. Pénzügyi-gazdasági tanácsadás csak Balmazújvároson, Nádudvaron és Polgáron folyik. Probléma/ lehetőség A vállalkozók egy része hiányos alap-, és aktuál ismeretekkel rendelkezik. Megoldási javaslat Vállalkozói alapismeretek (informatikai, idegen nyelvi), és aktuális ismeretekhez kapcsolódó rendezvények, tanfolyamok támogatása. A szakmai szervezetek (kamarák) és az oktatási intézmények támogatásával. Várható eredmény Eredményes vállalkozások jönnek létre, és a szolgáltatások minősége javul. A munkanélküliek száma csökken. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 164

165 Megoldási javaslatok 43/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-17 Sorszám: 2461
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/52 Kód: ÉA-56-SzF-A-17 Sorszám: 2461 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balmazújváros, Egyek, Folyás, Hortobágy, Nádudvar, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 84317 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek %

166 Megoldási javaslatok 44/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-03 Sorszám: 2634
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 44/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-03 Sorszám: 2634 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Környezettudatos oktatás és nevelés segítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A térségben élőknél a környezet tudatos gondolkodás nem elterjedt el, nem vált a mindennapi életvitelük részévé. A Hortobágyi Nemzeti Park mentén élve sincs a természeti értékek ismerete kellő mélységben jelen a társadalomban. Probléma/ lehetőség A környezetet terhelő hulladékok mennyisége számottevően nem csökkent a tudatosság hiánya miatt. Keletkezett hulladékok szelektív gyűjtése, megfelelő helyre történő összegyűjtése problémákat okoz (illegális hulladéklerakó helyek, tudatosság hiánya) a lakosság részére. Hortobágy, mint természeti érték ismerete hiányos.A környezettudatosság hiánya miatt a térség környezeti fenntarthatósága veszélybe kerülhet. Megoldási javaslat Hortobágyhoz kapcsolódó környezettudatos oktatás fejlesztése, tanulói, szülői tájékoztatással, rendezvények, terepgyakorlatok szervezésével. Várható eredmény Csökken a környezetterhelés, környezetkárosítás. Nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A térség lakosságában nyomatékosabban megjelenik a Hortobágy, mint természeti érték. A környezeti gondolkodás, személyes felelősség érzete nő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 166

167 Megoldási javaslatok 44/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-03 Sorszám: 2634
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 44/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-03 Sorszám: 2634 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 18000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 15471 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek %

168 Megoldási javaslatok 45/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-04 Sorszám: 2637
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 45/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-04 Sorszám: 2637 Prioritás: Társadalmi tőke fejlesztése Intézkedés: Egészséges életmódra való felkészítés és nevelés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Egészségtudatos (fizikális, mentális, szociális) gondolkodás hiányossága, és konzerválódása jellemző. Egészségügyi szolgáltatások hiánya, megközelíthetősége nem egyenlő a térségen belül. Civil szervezetek bővülő szerepvállalása jellemző. Probléma/ lehetőség Egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek (sport, szabadidős tevékenységek) alacsony szintje. Helytelen egyoldalú táplálkozás egészségre gyakorolt káros hatása jellemző. Megoldási javaslat Egészségügyi szolgáltatások iránti igény növelése, elérhetőségének javítása. Személyes érintettséget feltáró programok támogatása, megelőzési kampányok szervezése. Sport, és szabadidős tevékenység, mint az egészség megőrzés hatékony eszközének támogatása, terápiás jellegű testedzés hozzájutásának támogatása. Szociális, mentális szolgáltatások, programok létrehozásának, hozzájutásának segítése. Várható eredmény Az egészséges életmód elérhetőségének javításával a térség megtartó ereje, turisztikai fogadókészsége növekszik. A káros szenvedélyek visszaszorításával nő a munkaképesek aránya, javul a várható élettartalmuk. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 168

169 Megoldási javaslatok 45/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-04 Sorszám: 2637
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 45/52 Kód: ÉA-56-SzF-4-04 Sorszám: 2637 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Görbeháza, Polgár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 20000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 15471 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek %