Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Zempléni Nektár LHK
Összefogással a dél-zempléni örökség fenntartható fejlődéséért! Budapest, 2008 Október 22. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Dél-Zempléni Nektár LHK – Összefoglaló a térségről
A(z) Dél-Zempléni Nektár LHK területe 30 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 49,898 fő, a városokban élő lakosok száma 4,292 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 4 db fő fejlesztési prioritás és 39 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 21 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 57%-a, 12 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 25 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Dél-Zempléni Nektár LHK – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor Dél-Zempléni Nektár LHK – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 49,898 Tiszalúc 5,643 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 30 Tokaj 4,292 fő Városok száma 1 Taktaharkány 4,056 fő Legnagyobb fogl. szektor Közszféra Hátrányos helyzetű települések száma 30 Tarcal 3,228 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 5 Fő fejlesztési prioritások száma 4 Fejlesztési intézkedések száma 39 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 4 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 21 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 25 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Dél-Zempléni Nektár LHK – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 1,952,000 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve Dél-Zempléni Nektár LHK – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 4 1,257,576 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 2 1,280,000 Falumegújítás és -fejlesztés 4 1,952,000 A kulturális örökség megőrzése 1 120,000 Leader közösségi fejlesztés 6 680,000 Leader vállalkozás fejlesztés 6 704,000 Leader képzés Leader rendezvény 1 20,000 Leader térségen belüli szakmai együttműködések Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 1 100,000 Leader komplex projekt 12 369,073 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 Dél-Zempléni Nektár LHK - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Dél-Zempléni Nektár LHK - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A legfontosabb probléma a térségben a magas munkanélküliségi mutató mellett, az elöregedéssel és elvándorlással csökkenő lélekszám, s azon belül is a szakképzetlen, akkut szegénységben élő társadalmi rétegek növekedésével járó szociális válsághelyzet mélyülése. Hiányoznak a nagy foglalkoztatók, a kis- és mikro vállalkozások tőkehiányosak, vállalkozási intenzitásuk alacsony. A megnövekedett forgalom hatására leromlott, és korszerűtlen a közúthálózat. A kulturált életminőséghez szükséges szolgáltatások többnyire hiányoznak, vagy elavultak. A természeti, kulturális, történelmi örökségünk ökotudatos megőrzésével, komplex célturisztikai szolgáltatások, infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg. Az így megerősödő idegenforgalmi ágazat, a Tokaji világhírnév vonzerejére építve, egységes marketinggel a szolgáltatások hálózatba rendeződésével nagyban kiaknázhatják a bel- és külföldi turizmus adta lehetőségeket a térségben. A vállalkozások fejlesztésével, a tájjellegű mezőgazdasági művelés és az erre épülő feldolgozó ipar támogatásával, a települési életminőség javító szolgáltatások ösztönzésével és a vállalkozás barát környezet kialakításával munkahelyek teremthetők. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Dél-Zempléni Nektár LHK – A stratégia alapvető célja
Célunk a dél-zempléni örökség ökotudatos megtartása, művelése mellett, munkahelyek létesítése, a gazdaság élénkítése, a belső és külső piacok erősítése, a vidéki élet minőségének javulása érdekében. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség az Észak –Magyarországi régióban, B-A-Z megyében van, az Abaúj-Hegyközi, a Szerencsi és Tokaji kistérségeket érinti. A Helyi Közösség harminc településből áll, tagjai a Tokaji kistérség teljes egészében, a Szerencsi kistérség –Szerencs város kivételével- ugyancsak teljes egészében, és az Abaúj-Hegyközi kistérség két települése (Sima, Baskó). A helyi közösség három kistájat foglal magába: a síkvidéki jellegű Taktaközt, a dombvidéki Harangod térségét, és Tokaj-Hegyalját. Mindhárom területre egységesen jellemző, hogy kevésbé iparosodott, döntően mezőgazdasági jellegű. Tokaj-Hegyalján, amely a legnagyobb részét fedi le a helyi közösség célterületének, a több száz éves hagyományokkal rendelkező szőlőművelés és borászat a meghatározó tevékenység. Ezt az értéket az UNESCO – kultúrtáj kategóriában – Világörökségi címmel ismerte el 2002-ben. A ’90-es évektől kezdve, a szőlészeti és borászati tevékenység fejlődésnek indult és folyamatosan egészült ki az ehhez kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatásokkal A Szerencsi kistérségben, Szerencs város ipari hagyományihoz kapcsolódva jellemző a beszállítói körök működése. A Taktaközben –’90-es évek előtti időkkel szemben- az országos tendenciákhoz hasonlóan, az állattenyésztés fokozatosan háttérbe szorult a növénytermelés javára. A térségre általánosan jellemző az alacsony számú, tőkehiányos vállalkozás; a kismértékű vállalkozási aktivitás. A mikro- és kisvállalkozásokban kevés a foglalkoztatottak száma. A térség munkanélküliségi rátája a legtöbb érintett településen meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot.Mindemellett az országos átlagnál alacsonyabb bérszínvonal jellemző. A Taktaközben jelentős az iskolázatlanabb, szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű lakosság aránya, akik jellemzően roma származásúak. A Helyi Közösség területét döntően aprófalvas települési hálózat és fogyó népesség jellemzi. Ennek két fő oka a lakosság elöregedő korszerkezete és a fiatalokra jellemző elvándorlás. Jelenleg a térség népességmegtartó ereje gyenge. A célterületet jellemzi a nagyvárosoktól való relatíve nagy távolsága (30-60km) is, amely a magas munkanélküliségnek is az egyik oka. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
További problémája az akcióterületnek a rossz minőségű közúthálózat, amely egyik oka lehet annak, hogy a Helyi Közösség területén nincs jelen nagy foglalkoztató. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

10 A térség környezeti állapota 1/2
A Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség 30 települése által alkotott terület az Észak-magyarországi Régióban helyezkedik el. Az egykori történelmi Zemplén Vármegye déli részén, a régi szerencsi járás "nyomvonalán", a 37-es főútvonal, Miskolc-Sárospatak összekötő szakasza mellett található. A térség természet földrajzilag három kistájat foglal magába: a síkvidéki jellegű Taktaköz (9 település), a dombvidéki Harangod térség (4 település) és Tokaj-Hegyalját (17 település). Az akcióterület része az Északi Közép-hegység déli vonulata, a Tisza és Bodrog folyók, a Takta-csatorna és a Harangod patak. A térség területét érinti: a Zempléni Tájvédelmi Körzet: ha; Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet:4 242 ha; Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet:4 070 ha (egyben RAMSAR-i terület is); Long-erdő:1123 ha; Erdőbényei Fás-legelő Természetvédelmi Terület:196 ha; Aranyosi-völgy Természetvédelmi Terület: 160 ha; Megyaszói Tátorjános Természetvédelmi Terület:35 ha; Tállyai Patócs-hegy Természetvédelmi Terület:3 ha; Bodrogszegi Várhegy Természetvédelmi Terület:2 ha. Ezek védelmét az Aggteleki Nemzeti Park látja el. Az UNESCO 2002-ben, kultúrtáj kategóriában Világörökség részévé nyilvánította a Tokaji Borvidéket, tájjellegű mezőgazdasági arculatát és az ahhoz illeszkedő épített örökségét. A NATURA 2000-es területek, "különleges védettségű madár populációk" - Rátka és Taktakenéz községek kivételével - valamennyi településen megtalálhatóak. Tíz településen NATURA 2000-es, "különleges védelembe vett élőhelyek"et is nyilvántartanak. Öt település területén országos, további nyolc településen helyi jelentőségű védett természeti területet tartanak nyilván. A Térség talajszerkezete erózióra hajlamos. A Takta-közben az öntéstalajok, a Tokaji-hegyen pedig vastag lösztakaró a jellemző. A Takta-közben többnyire gyenge termőhelyi adottságokkal rendelkező, alacsony AK értékű talajok találhatók. A Tiszához közeledve az öntéstalajok dominálnak. A déli, dél-keleti fekvésű hegyaljai területek szőlőtermesztésre kiválóak, míg a hűvös lejtők és a Takta-közi területek az erdészeti művelésnek, vadgazdálkodásnak kedveznek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

11 A térség környezeti állapota 2/2
A klímaváltozás hatására kialakuló szélsőséges időjárási viszonyokkal szembeni küzdelemben jó esélyt jelenthet a Takta-közi öntözőcsatorna rendszer fokozott öntözésbe történő bevonása, az öntözött területek nagyságának növelése a biztonságos művelésmód elérése érdekében. Több település jelentős ásványkincsekkel rendelkezik(riolit, andezit, perlit). A térség mélyebben fekvő részei ár- és belvíz-veszélyeztetettek. A Tisza és a Bodrog folyók nemzetközi vízgyűjtő területtel rendelkeznek. Az Eperjes-Tokaji-hegységben, a Tokaji hegy törésvonala mentén hidrogeológiai tanulmányok mérései szerint meleg vizű források valószínűsíthetők. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1
A Dél-Zempléni Nektár Leader Helyi Közösséget alkotó -mindhárom kistérség- Abaúj-Hegyközi, Szerencsi és Tokaji statisztikai kistérség a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. A legsúlyosabb problémát a munkanélküliség mellett a térség lakosságának csökkenése jelenti. Ez a helyzet párosul még tőkehiányos vállalkozásokkal valamint rossz minőségű helyi és településeket összekötő utakkal. Fontos adottsága a térségnek, hogy jelentős mezőgazdasági termelési potenciál áll rendelkezésre. Kiemelt jelentőséggel bír a szőlészet-borászat, valamint a gyümölcstermesztés. Problémát jelent ugyanakkor, hogy nagyon kevés a helyi feldolgozó kapacitás, és ezzel összefüggésben a mezőgazdasági termékek hozzáadott értéke általában alacsony. A mezőgazdasági adottságok kihasználása, a mezőgazdaság versenyképességének javítása meghatározó célkitűzése a helyi közösségnek. A tájjellegű termékekre támaszkodva, a szőlészet-borászattal és gyümölcstermesztéssel foglalkozók együttműködésének erősítése, a kapcsolódó feldolgozó kapacitások fejlesztése, valamint környezet kímélő mezőgazdasági tevékenységek ösztönzése lehet az akcióterület mezőgazdaságának fejlődési iránya. A gazdaság fejlesztése szempontjából komoly lehetőséget jelent, hogy a térség földrajzi elhelyezkedése viszonylag kedvező, az M3-as autópálya és az M30-as gyorsforgalmi út megépülése, valamint a 37-es út négysávosítása jelentősen javítják a megközelíthetőséget. Feltétlenül szükséges vállalkozások letelepítésére alkalmas területek kialakítása az autópálya irányába vezető 37-es út közelében. Amennyiben a fejlesztésekhez befektetés-ösztönzési- és marketing akciók is kapcsolódnak, az a térségbe érkező külső vállalkozói tőke növekedését is eredményezheti. A megközelíthetőség javulása azonban nem csak termelő vállalkozások letelepülését segítheti elő, hanem hozzájárulhat a térség turisztikai potenciáljának jobb kiaknázásához is. A turizmus megerősítése érdekében egyrészt fontos a turisztikai infrastruktúra fejlesztése – ideértve a közösségi turisztikai létesítmények, vonzerők fejlesztését; valamint a falusi szálláshelyek mennyiségének növelését és minőségének javítását –, másrészt pedig a turisztikai marketing tevékenység javítása (programcsomagok, vonzó térségi rendezvények kialakítása) szükséges. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

13 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Kereskedelem, javítás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 12% 12% Építőipar 26% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 8% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 13% Egyéb szolgáltatás 7% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 25%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 25% 6% Építőipar 11% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 13% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 2% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 27% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 19.4%, ami -0.9 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 19.4% Változás 2003-hoz képest -0.9 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

18 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
Jellemző a térségre,hogy magas az eltartottak, inaktívak és munkanélküliek lakosságon belüli részaránya. A regisztrált munkanélküliek számának alakulását a közhasznú, közcélú és közmunka pályázatok beindulása és megszűnése határozza meg. Egyre több munkaerő-igény érkezik az ország fejlettebb térségeiből, de az álláskeresők nehezen mobilizálhatók. A tartósan munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit rontja, hogy képzettségük, mentális és fizikai egészségi állapotuk megnehezíti a munkaerő-piacra történő visszakerülésüket. Különösen nehéz helyzetben vannak a munkaerő piacon a 45 év felettiek. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma magas, aktivizálásuk nehéz. A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlását a évi népszámlálás adatai szerint vizsgálva megállapítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az országos átlagnál jóval alacsonyabb a foglalkoztatottak (28,12% az országos 36,19%-kal szemben), ugyanakkor magasabb a munkanélküliek és az eltartottak aránya. A térség egyes településein a kedvezőtlen megyei helyzetnél is rosszabb a kép. A foglalkoztatottak aránya Szerencs és Bekecs kivételével minden településen jóval a megyei átlag alatt marad (a kistérségi átlag 24,2%). Taktakenézen és Taktabájon a foglalkoztatottak aránya az országos átlag egyharmadát sem éri el (Taktakenéz: 11,75%; Taktabáj: 11%). Majd' minden településen jóval magasabb az inaktívak (nyugdíjban, gyermek-gondozási ellátásban részesülők) aránya a megyei átlagnál. Térségünkben a foglalkoztatott népességen belül jelentős a más településre eljárók aránya. A népszámlálási adatok szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében átlagosan a foglalkoztatottak 32,9%-a jár el más településre dolgozni (az országos átlag 29,9%). A megyei átlagnál csak Erdőbénye, Mád, Szerencs és Tokaj mutatója kedvezőbb, ahol a foglalkoztatottak kevesebb, mint egynegyede ingázik. A Szerencsi kistérségben a települések csaknem mindegyikéről a foglalkoztatottak többsége más településre jár el dolgozni. A munkanélküliségi arányokban kialakult megyén belüli különbségek, érdemben, évek óta nem módosultak, a ráta a Dél-Zemplénben meghaladja a megyei átlagot. A térségben a regisztrált munkanélküliek, munkavállalói korú népességen belüli aránya is csaknem minden településen meghaladja a magas megyei átlagot. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
A regisztrált munkanélküliek több mint fele tartós munkanélküli, és magas a pályakezdő munkanélküliek aránya is. A gazdasági aktivitás és a munkaerő-piaci helyzetkép kedvezőtlen alakulásának okai a romló demográfiai összetevők (gyermekkorúak, valamint idősek magas száma elvándorlás, természetes fogyás); az alacsony iskolázottsági szint; a helyi gazdaság gyenge teljesítménye; munkahelyteremtő képesség hiánya. A települések többségében a foglalkoztatásban fontos szerepet töltenek be az önkormányzati intézmények. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

20 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 4 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 7%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Bekecs székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 2 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 845 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 7% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

21 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 Megyaszó-Mag Kft Megyaszó 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 240 2 Sydnex Kft Tiszalúc 2522 Műanyag csomagolóeszköz gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 100 207,735 3 Prügy Mg Zrt Prügy 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 90 4 Geoproduct Kft. Mád 2682 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 86 5 Viridis Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft Bekecs 5190 Egyéb nagykereskedelem Kereskedelem, javítás 65 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 Hegyalja BOS Kft. Bekecs 0130 Vegyes gazdálkodás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 60 7 Taktatransz Kft Taktaharkány 6024 Közúti teherszállítás Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok 56 8 Colas Északkő Kft Tarcal 1412 Mészkő, gipsz, kréta bányászata Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 53 9 Colas Északkő Bányászait Kft. Tállya 1450 Máshova nem sorolt egyéb bányászat Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 50 10 ZHK Kft. Bodrogkeresztúr 9002 Hulladékgyűjtés, -kezelés Egyéb szolgáltatás 45 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A vállalkozási szerkezetből kitűnik, hogy a térségben működő vállalkozások nem tudnak felszívni jelentős számú munkavállalót, amit az is nehezít, hogy a térség nem rendelkezik hatékony vállalkozás-fejlesztési stratégiával. A térségben működő jelentősebb vállalkozások a helyi erőforrásokra építenek. A legjelentősebb vállalkozások által képviselt tevékenységi körök: szőlészet, borászat; bányászat; élelmiszeripar; idegenforgalom; faipari és egyéb mezőgazdasági tevékenységek. Ezekben dominál a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma, - s ha lassan is - de egyre bővül a hazai tőkéjű beruházások köre, illetve a fenti tevékenységekhez kapcsolódó beszállítói-, szolgáltatói vállalkozások száma. A térségben a vállalkozások aránya elmarad az országos átlagtól, elsősorban a kis- és mikro-vállalkozások a jellemzőek 80%-os arányt képviselve. A vállalkozások száma több településen nagyon alacsony, a vállalkozói szerkezet elaprózott. Jellemző az alacsony foglalkoztatotti létszámmal rendelkező, kisméretű, kevés tőkével bíró vállalkozások túlsúlya. A lakosság vállalkozási aktivitása, a jövedelmi viszonyokkal összefüggésben, a térségében alacsony, településenként is jelentős eltéréseket mutat. Alacsony továbbá a vállalkozássűrűség, mértéke is. Településenként vizsgálva jelentős a szóródás a vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlásában. A térség egészében a mezőgazdaságban; iparban és a szálláshely szolgáltatás,vendéglátás területen működő vállalkozások aránya az országos átlag feletti. Érdekes adat a szövetkezeti forma megoszlása: a 2% körüli érték azt mutatja, hogy a rendszerváltás után 18 évvel sem állt vissza a bizalom e társulási forma irányába, ami azért is igen szomorú tény, mert a térségben a mezőgazdasági (szőlőművelés, gyümölcstermesztés és szántók, stb.) adottságok nagyobb volumenű termelést tennének lehetővé. A jelenlegi helyzetre viszont az elaprózott szerkezet, a termelés szempontjából gazdaságtalan, az Európai Uniós támogatási források lehívása szempontjából pedig értelmezhetetlenül kicsi egységek a jellemzőek. A világhírű Tokaj-Hegyalja 17 településén, a borászatban a külföldi cégek által alkalmazott új technológiai eljárások, a hagyományostól jellemzően eltérő értékeket képviselnek, ami a fogyasztói réteget is megosztja. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Az agrár ágazat fenntartható fejlődése érdekében ösztönözni szükséges a helyi gazdálkodókat a tájjellegű mezőgazdasági művelési módok bevezetésére, együttműködésen alapuló termelési, művelési és értékesítési szerveződésekre, valamint gazdaságosan üzemeltethető egységek kialakítására. Hiányoznak az üzleti, integráló-szolgáltató infrastruktúrák, mint például a vállalkozási övezetek, az ipari parkok, logisztikai és innovációs központok, inkubátorházak. A térségben csak egy ipari park, a Szerencsi Ipari Park működik, amely nem tagja az akcióterületnek, azonban a beszállítói körök szempontjából nagy jelentőséggel bír a térségben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

25 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 18 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 8 Vallással kapcsolatos tevékenység 15 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 27 Sporttal kapcsolatos tevékenység 24 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 10 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 24 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Oktatással kapcsolatos tevékenység 24 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 18 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Nemzetközi kapcsolatok 2 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 13 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 20 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 4 Politikai tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/1
A Szerencsi és a Tokaji kistérségekben - az elmúlt év során - létrejöttek az úgynevezett civil egyeztető fórumok, melyek sokféle érdekeiket igyekeznek egyeztetni. Jellemző az aktivitásukra, hogy a szervezetek évek óta sikeresen pályáznak a különböző hazai és Európai Uniós források lehívására. Az akcióterületen működő szervezetek célkitűzései között a legtöbb esetben a településfejlesztés, a sport, az oktatás és a szabadidő hasznos eltöltése szerepel. Jellegét tekintve a legelterjedtebb - majd' minden településen fellelhető - civil szervező erők a sport egyesületek és a polgárőrségek valamint a hagyományőrző kulturális egyesületek. Erős a szakmai-,gazdasági érdek képviseleti funkciót ellátó térségi, kistérségi szinten működő szervezetek jelenléte, akik vállalt feladataikat közmegelégedésre régóta, nagy taglétszámmal, hatékonyan látják el. Meghatározó jelentőségű továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok, mozgáskorlátozotti egyesületek, nyugdíjas szervezetek és a nagycsaládosok egyesületeinek térségi tevékenysége is. Jellemző az akcióterület önkormányzataira és a fenntartásukban működő intézményekre, hogy korlátozott költségvetési kereteiket kiegészítve közalapítványok, illetve intézményi alapítványok támogatásával, sikeres pályázataikkal könnyebben tudnak segíteni a helyben megoldandó feladatok megoldásában. Egyre erősödő a térségi zöld szervezetek súlya a helyi közéletben. Tipikusnak mondható a nagyobb egyházközségek segítésére létrejött alapítványok jelenléte is. Térségünkben bejegyzett szervezetek közül csak kevés foglalkozik polgárvédelemmel, tűzoltással, jogvédelemmel, egészségüggyel s nemzetközi kapcsolatokkal. Kutatással, tudománnyal, többcélú adományosztással, politikai tevékenységgel foglalkozó civil szervezet - térségünkben bejegyzett székhellyel - nem működik. A közötti LEADER program során, olyan újszerű, progresszív partnerségi együttműködés körvonalazódik, amelybe a civil szervezetek soha nem látott mértékű beleszólásra kaptak lehetőséget, így az önkormányzatokkal és vállalkozásokkal egyenrangú felekként alakíthatják jövőjüket, térségük arculatát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 997 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 50,895 50,541 50,413 50,236 49,898 Éves változás -354 -128 -177 -338 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 997 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

28 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 12% 13% 15-59 év 62% 60% 59 év felett 19% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

29 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 3% 2% 0 általános 13% 9% 1-5 általános 13% 9% 6-7 általános 30% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 18% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 6% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 7% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 4% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A térség demográfiai helyzete 1/2
Az akcióterülettel érintett Dél-Zempléni térség 30 települése közül mindössze egy, Tokaj rendelkezik városi ranggal. A térséghez tartozó települések együttes területe közel 700 km², mely Borsod-Abaúj-Zemplén megyének csaknem 11%-a. A népsűrűség alacsony, 87 fő/km². A térségben a megye lakosságának a területi aránynál kisebb része ember él (8%). A térséghez tartozó települések fele alacsony lélekszámú, 1000 fő alatti lakónépességű. A természetes szaporodási mutatókat a Szerencsi kistérségben vizsgálva a megyei és az országos helyzetnél kedvezőbb kép rajzolódik ki. Ugyanezen mutató a Tokaj és az Abaúj-Hegyközi kistérségben a megyei és az országos helyzethez képest is rosszabb. A népesség az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott, a halálozások száma meghaladja az élve születések számát. Ez alól csak 5, nagyobb lélekszámú roma közösséggel rendelkező település képez kivételt. A természetes szaporodás alakulása a népesség életkor szerinti megoszlásának egyik következménye. A települések népességét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy a szomszédos kistérségekkel egyetemben igen magas a 60 évesnél idősebbek aránya az állandó népességhez képest. A 14 év alattiak és a 60 év felettiek nagy száma következtében magas az eltartottak aránya, ami fokozott terheket ró az aktív keresőkre. A belföldi vándorlási egyenleg negatív volt a térségben, azaz az elvándorlás meghaladta az odavándorlás nagyságát. Az akcióterületen megoldandó probléma a jellemzően nehéz körülmények között élő roma lakosság életkörülményeinek javítása. A roma népesség közel 50 %-a az ország észak-keleti részében, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él. A roma lakosság a megye népességének közel 12 %-a. A Dél-Zempléni térségben a roma lakosok részaránya % körül mozog, ami meghaladja a megyei átlagot. A Dél-Zempléni térségben a romák közel 20 %-a él külterületi részeken. A szegregáció mértéke a megye többi kistérségéhez hasonlítva közepesnek tekinthető. A cigány kisebbség körében végzett felmérések azt mutatják, hogy a munkanélküliségi ráta az általuk sűrűbben lakott területeken magas, elhelyezkedési lehetőségeik beszűkültek, a legbiztosabb jövedelemforrást számukra a szociális segélyek, támogatások jelentik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

31 A térség demográfiai helyzete 2/2
Körükben az alacsony iskolázottság együtt jár a munkanélküliséggel, egészségi károsodásokkal. Munkapiaci, társadalmi integrációjuk egyre súlyosabb problémát jelent az általuk lakott, jellemzően elmaradott, szegény településeken. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

32 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 5 17% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 13% 4 Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 28 93% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

33 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Repülőtér Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Filmszínház Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

34 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Ipari kamara Agrárkamara Rotary típusú klub Egészségügyi ellátás Szülészeti ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Fedett/nyitott úszómedence Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Életház Közbiztonsági szolgálat Tűzoltóság Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
Közlekedési infrastruktúra: A térséget a gyorsforgalmi úthálózatból az M3-as autópálya érinti. Az M3 autópálya az V. Helsinki folyosó része, Olaszországot, Ausztriát és Nyugat-Európát köti össze Ukrajnával és más Kelet-európai országokkal. Nyíregyházáig juthatunk el az M3-as, Miskolcig az M3 és M30-as autópályákon. A térségen áthaladó 37. sz. főút Miskolc, a közeli 38. sz. főút pedig Nyíregyháza felé biztosít közlekedési lehetőséget. A térség települései emellett alsóbbrendű utakkal kapcsolódnak egymáshoz. A kistérség közúthálózatának állapotára jellemző, hogy az utak felülete, egyenetlensége és teherbírása nem megfelelő. Leginkább a főútvonal által érintett településeken (Bodrogkeresztúr, Tarcal, Tokaj) jelent gondot a megnövekedett átmenő forgalom, az utak túlzsúfoltsága. A lovas-turisztikai hasznosításra is alkalmas - mezőgazdasági úthálózat rossz minőségű. A személygépkocsival való ellátottság jelentősen elmarad a hazai átlagtól. A térség Budapest irányából a 80-as számú vasúti fővonalon érhető el. A térség több településéről azonban nehézkes a vasúti közlekedés, többségük nem rendelkezik vasútállomással. A helyi- és távolsági buszjáratok útvonalai behálózzák a térséget, azonban a járatok száma alacsony és a csatlakozási lehetőségek is kedvezőtlenek. Tokajt érintve halad a 15-ös sorszámú, törzshálózathoz tartozó Zemplén-Bodrog-Tisza menti kerékpárút, mely az Euro Velo hálózat 11. sz. útvonalának része. Az Erdőbénye-Tokaj-Taktabáj települések közé tervezett kerékpárút nyomvonala megegyezik a törzshálózatban kijelölt nyomvonallal. Ugyanígy fontos térségi összekötő útvonalat képezhet majd a Tarcal-Bodrogkeresztúr-Tokaj kerékpárútszakasz is. A vízi közlekedést tekintve, a Tisza és a Bodrog folyók hajózhatók. Menetrendszerű hajó közlekedés nincs, de a MAHART és magánvállalkozók igény szerint turisztikai szolgáltatást nyújtanak. A Bodrogon Sárospatak-Tokaj, a Tiszán Tokaj-Tiszaújváros, valamint Tiszaújváros-Tisza-tó közötti hajóutak szervezésére kerül sor. Mindkét folyó a vízi túrák kedvelt útvonala. A vízparti települések a személyhajók kikötésére alkalmas stégekkel, kiszolgáló egységekkel rendelkeznek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

36 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
A gyalog-túra útvonalak felújításra szorulnak. Hálózatos műszaki infrastruktúra: A közműves ivóvízellátás megoldott, a víz- és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettségének jelentős eltérése az elfolyó szennyvíz miatt környezeti veszélyt jelenthet. Az ezer lakosra jutó távbeszélő fővonalak száma az országos átlag alatt marad, egyes településeken annak felét sem éri el. A mobil telekommunikációs rendszer a térség minden településén kiépült. A térségben 9 teleház működik, az Internet hozzáférés telefonos kapcsolat útján minden településen biztosított. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

37 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.02 0.03 0.67 0.43 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 90% 65% 37% 64% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

38 Települések főbb jellemzői 1/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Alsódobsza Község 419 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.57% 274,037 0.000 0.000 Baskó Község 212 Közszféra 20.00% 327,111 2.538 3.665 Bekecs Község 2,602 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.38% 512,209 0.000 0.000 Bodrogkeresztúr Község 1,276 Közszféra 10.77% 445,382 0.911 1.643 Bodrogkisfalud Község 955 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.96% 415,323 0.000 0.742 Csobaj Község 810 Közszféra 20.30% 266,920 0.000 0.000 Erdőbénye Község 1,383 Közszféra 16.86% 267,681 6.295 0.501 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39 Települések főbb jellemzői 2/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Golop Község 644 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.30% 290,279 0.000 0.000 Legyesbénye Község 1,721 Közszféra 14.99% 268,229 0.000 0.000 Mád Község 2,512 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 11.10% 399,871 0.841 0.000 Megyaszó Község 2,921 Közszféra 16.48% 320,547 0.000 0.000 Mezőzombor Község 2,553 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.55% 293,516 0.904 0.564 Monok Község 1,814 Közszféra 19.70% 304,595 0.000 0.286 Prügy Község 2,743 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 24.46% 250,377 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 3/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Rátka Község 1,032 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.11% 402,099 0.609 1.061 Sima Község 28 16.67% 519,315 0.000 Sóstófalva Község 283 Közszféra 17.68% 225,260 0.000 0.000 Szegi Község 361 Közszféra 19.70% 231,142 0.000 0.000 Szegilong Község 252 Közszféra 17.39% 393,299 0.000 0.127 Taktabáj Község 620 Közszféra 32.52% 132,888 0.000 0.000 Taktaharkány Nagyközség 4,056 Közszféra 12.41% 340,834 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41 Települések főbb jellemzői 4/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Taktakenéz Község 1,283 Közszféra 26.55% 143,505 0.000 0.000 Taktaszada Község 2,166 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 19.55% 257,120 0.000 0.000 Tállya Község 2,164 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.13% 376,553 0.108 0.738 Tarcal Község 3,228 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.27% 457,192 1.597 0.115 Tiszaladány Község 715 Közszféra 20.49% 357,483 0.000 0.042 Tiszalúc Nagyközség 5,643 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.21% 353,352 0.000 0.000 Tiszatardos Község 261 Közszféra 90.00% 261,588 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42 Települések főbb jellemzői 5/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Tokaj Város 4,292 Közszféra 12.60% 537,302 2.903 1.512 Újcsanálos Község 949 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 16.61% 268,222 0.000 0.000 {TelFoJell.2.Nev} {TelFoJell.2.M355} {TelFoJell.2.M354} {TelFoJell.2.Szektor} {TelFoJell.2.M115} {TelFoJell.2.M440} {TelFoJell.2.Magas} {TelFoJell.2.Alacsony} {TelFoJell.3.Nev} {TelFoJell.3.M355} {TelFoJell.3.M354} {TelFoJell.3.Szektor} {TelFoJell.3.M115} {TelFoJell.3.M440} {TelFoJell.3.Magas} {TelFoJell.3.Alacsony} {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

43 Települések egy mondatos jellemzése 1/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Alsódobsza „A munkanélküliség növekedése mellett nagy számú a képzetlen munkaerő, így megélhetési gondok vannak a településen. Fejlesztéshez tőkehiány.” „Önálló, csak a települést érintő foglalkoztatás, mely megtartaná a lakosságot, vonzaná a más vidéken élőket. Ezen a csodálatos tájon, mely helyen községünk elterül fejleszthető lenne a turizmus megfelelő háttér mellett.” Baskó „Zsákfalu, elöregedő lakosság, munkahelyek hiánya” „az egyedülálló természti értékekre alapozott turizmusfejlesztés, faluszépítés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

44 Települések egy mondatos jellemzése 2/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bekecs „A kis és középvállalkozások kevés száma miatt sok a munkanélküli a településen.” „A kiépült infrastruktúra, az oktatás magas színvonala miatt fiatalok betelepülésének elősegítése építési telkek kialakításával.” Bodrogkeresztúr „Folyamatos lakosságszám csökkenése, elöregedés. Munkahelyek hiánya, főleg kvalifikált munkaerő vonatkozásában. Közlekedési túlterheltség,elkerülő út hiánya. Szabadtéri többfunkciós sport létesítmény kialakítása. Tanuszoda építése. Felszíni csapadékvíz elvezetés. Kerékpárút építés.” „idegenforgalom, borturizmus, viziturizmus, Városokhoz közeli élhető közösség és terület. Világörökségi tagság” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

45 Települések egy mondatos jellemzése 3/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bodrogkisfalud „A belterületi úthálózat állapota problémákat vet fel, a helyi védelem alatt álló épített örökség állapota sem megfelelő. A foglalkoztatottság helyzete is problémákat jelent.” „Lehetőségként szerepel a községben az idegenforgalom fejlesztése, a vizi és borturizmus, a szálláshelyek bővítése és a rehabilitációs foglalkoztató központ létrehozása.” Csobaj „Kevés munkahely, magas a munkanélküliek aránya, közutak rossz állapota” „Holt-Tisza part fejlesztése, vizi turizmus, horgászati- vadászati lehetőségek jobb kihasználása, biogazdálkodás, őshonos állattartás.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

46 Települések egy mondatos jellemzése 4/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Erdőbénye „Kevés munkalehetőség van a községben, illetve a születések alacsony száma miatt a település elöregedése, lakosságszámának csökkenése jelent problémát.” „Munkahelyteremtő beruházásra való ösztönzés pályázatok és önkormányzati támogatás által, ill. a közfoglalkoztatás bővítése.” Golop „A település fejlődését leginkább hátráltató tényező a munkanélküliség és a falu elöregedése.” „A település fejlődését leginkább munkahelyteremtés, pályázatok kihasználása, falusi turizmus beindítása mozdítaná elő.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

47 Települések egy mondatos jellemzése 5/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Legyesbénye „TELEPÜLÉSÜNKÖN NAGY GONDOT OKOZ A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS A SZENNYVÍZELVEZETŐ-CSATORNA HIÁNYA.” „NAGYON FONTOS A TELEPÜLÉSEN A MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A HELYI MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELÉS ÚJRAÉLESZTÉSE.” Mád „A CSÖKKENŐ LAKOSSÁG ÉS ELÖREGEDÉS A TELEPÜLÉS MUNKAKÉPES LAKOSSÁGÁNAK CSÖKKENÉSÉHEZ VEZETETT. A TELEPÜLÉSEN KORÁBBAN MŰKÖDŐ NAGY LÉTSZÁMOT FOGLALKOZTATÓ MUNKAHELYEK ( SZAKSZÖV.,ÉS BORKOMBINÁT) MEGSZŰNÉSÉVEL MEGNŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA. AZ ÚJ MUNKAERŐ FELHASZNÁLÁS NEM SZÁMOTTEVŐ” „TELEPÜLÉSÜNK ELHELYEZKEDÉSBŐL ADÓDÓAN A VONZÓ TERMÉSZETI KÖRNYEZET EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TURIZMUS, A KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ SZŐLŐ-ÉS BORKULTÚRA,A RENDKÍVÜLI ÁSVÁNYI ELŐFORDULÁSOK ÉS A MŰEMLÉK JELLEGŰ ÉPÜLETEK.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

48 Települések egy mondatos jellemzése 6/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Megyaszó „Magas a munkanélküliségi ráta, turizmus infrastruktúrájának hiánya.” „Kerékpáros-vízi-borturizmus összekapcsolásával bemutatható lenne a falu idegenforgalmi látványosságai.” Mezőzombor „Munkahelyek hiánya, alacsony foglalkoztatottság, megélhetési gondok. Aktív turizmushoz infrastruktúra hiánya.” „Világörökségi lehetőségek jobb kihasználása mellett vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

49 Települések egy mondatos jellemzése 7/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Monok „Településünk rossz gazdasági mutatókkal rendelkezik,aminek fő kiváltó oka, hogy magas a munkanélküliek száma, illetve nagy arányú az etnikai kisebbség. Ez megjelenik ezen emberek környezetén is, ami hozzájárul a kedvezőtlen faluképhez, és ezáltal negatívan hat az idegenforgalomra.” „Település kitörési pontja az idegenforgalom, mivel jelentős természeti értékekkel és kultúrtörténeti, építészeti emlékekkel rendelkezünk. Ezen lehetőség megvalósításához szükséges az aktuális pályázatok kihasználása.” Prügy „A nagy és egyre növekvő létszámban képzetlen, alacsonyan szocializálódott, funkcionálisan analfabéta lakosság.” „Szociális munkalehetőség általánossá és kötelezővé tétele. A mezőgazdasági és más vállalkozásokban a természeti és helyi lehetőségek célirányosabb kihasználása és az arra felkészült munkaerő szélesebb körű bevonása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

50 Települések egy mondatos jellemzése 8/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Rátka „A legfontosabb problémánk a munkahelyek-, befektetők hiánya mely ösztönzi a fiatalok elvándorlását és összefüggésben áll a születések számának - és helyi adóbefizetések csökkenésével.” „Legfontosabb lehetőségként ítéljük meg a település világörökségi- nemzetiségi létét ( ideértve az egyedi kulturális-, gasztronómiai- és nyelvi értékeket), jó közbiztonságát, fejlett infrastrukturális kiépítettségét, valamint komfortos panzióit melyek kitörési pontot jelenthetnek a jövőre nézve.” Sima „Alacsony lakosságszám, az ivóvíz és szennyvízhálózat alacsony keresztmetszete” „A falusi turizmus fejlesztése, bővítése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

51 Települések egy mondatos jellemzése 9/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Sóstófalva „Alacsony iskolázottságból eredően magas a munkanélküliek száma. Önkormányzati épületek alacsony kihasználtsága.” „Művelődési központ (alacsony kihasználtsága miatt) épületének átalakítása valamilyen vállalkozási tevékenységre (pl.: idősek otthona) vagy bérbeadása. Település vonzóbbá tétele a közlekedés minőségének javításával, így a bekötőút szélesítésével, felújításával, zöldfelület - parkok- létesítésével.” Szegi „A településen magas a munkanélküliség és az alacsony képzettséggel rendelkezők száma, a foglalkokzatási gondokat megoldó vállalkozások nincsenek.” „A település kedvező turisztikai adottságokkal rendelkezik. A Bodrogpart, a szőlő termelés és a létrejövő borászatok kedvező lehetőségeket kínálnak. vizi turimus, horgászat.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

52 Települések egy mondatos jellemzése 10/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szegilong „A település lakossága elöregedő, a munkaképes korú lakosság jelentős része alacsonyan képzett munkanélküli, ipari befektetési lehetőség nincs.” „A település kedvező fekvése, szép és nyugodt környezete a Bodrog folyó és a hegyek kedvező turisztikai lehetőségetek kínálnak. 37-es főút és vasút megléte.” Taktabáj „Településünk legfontosabb problémája a munkanélküliség, valamint a meglévő épületek felújításának hiánya.” „Pályázat benyújtása, amennyiben a kis települések hozzátudnak férni. Ugyanis a kistérségben első helyen a gesztor város önkormányzata és a történelmi borvidék áll.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

53 Települések egy mondatos jellemzése 11/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Taktaharkány „Munkanélküliség, jelentős vállalkozások hiánya, elaprózottság - társadalmi egyenlőtlenségek közösségi összefogás gyengülése idegenforgalmi fejlesztések hiányoznak - önkormányzati költségvetés szűkössége - belvíz-, csapadékvíz-, és szennyvíz-elvezetés megoldatlansága - lakosság érdektelensége úthálózat minősége - szociális gondok - zöldterületek gazosodása - információk hiánya a ” „Az egészséges környezeti, jóléti körülmények megteremtésének lehetősége a településen.” Taktakenéz „Nagyon magas a munkanélküliek száma a településen, a foglalkoztatásra pedig csak minimális lehetőség van. Rossz közlekedési viszonyok miatt a környező városokban sem tudnak elhelyezkedni, munkát vállalni.” „Taktakenéz a Tisza partján található település, ezért a turizmussal kapcsolatos fejlesztések megvalósítása előremozdító tényező lenne.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

54 Települések egy mondatos jellemzése 12/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Taktaszada „A szennyvízhálózat hiánya miatt a befektetők elkerülik településünket, ennek következtében a magas munkanélküliséget nem tudjuk csökkenteni.” „A település fejlődésének egyik fontos eszköze lehetne az idegen forgalom fellendülése, melynek eléréséhez lehetőség nyílik a nem funkcionáló halastó ismételt működtetése, a régi kastély épület és környékének hasznosítása, valamint az iskola udvaron lévő mélyfúrású kút melegvizének hasznosítása.” Tállya „Magas számú roma kisebbség aránya, akik a munkanélküli és a szociális ellátásban lévők legnagyobb rétegét jelentik, nehezen szocializálódnak.” „A település történelmi emlékeinek, egyedülálló természeti környezetének és földrajzi helyzetének (Európa mértani középpontja) hasznosítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

55 Települések egy mondatos jellemzése 13/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Tarcal „Átlagot jóval meghaladó munkanélküliség és alacsony jövedelmi viszonyok, a munkalehetőségek hiánya miatt.” „A borhoz és természethez kapcsolódó öko-, aktív-, és lovasturizmust segítő fejlesztések megvalósítása” Tiszaladány „magas munkankélküliség,csökkenő lakosságszám” „a község belterületére benyúló holtág tulajdonjogának megszerzése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

56 Települések egy mondatos jellemzése 14/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Tiszalúc „Településünk legnagyobb problémája a nagyarányú munkanélküliség, ami az országos átlag fölött van sokkal, illetve a megyei átlagtól is magyobb - 30%-ot meghaladó. Korábban a miskolci munkaerőigény megoldotta ezt, de jelenleg ez elenyésző. A helyi foglalkoztatás is csekély.” „Nagyon jó a termőföld minősége, s jelentős a mennyisége is. Sajnos erre viszont szinte semmilyen vállalkozás nincs. Mivel a település másik fele- Takta, illetve Holt- Tisza felé eső része kiválóan alkamlas a vadászatra, halászatra, így jelentős lehetőség van a turizmusban is.” Tiszatardos „munkahelyek hiánya, munkanélküliség, idős lakosság, a település elöregedése.” „Jelentős mértékű rendelkezésre álló terület ipar telepítésére.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

57 Települések egy mondatos jellemzése 15/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Tokaj „Csökkenő lakosságszám; a képzettunkaerő növekvő elvándorlása, magas az eltartottak száma; a jövedelmi viszonyok elmaradnak az országos átlaghoz képest, magas a munkanélküliség; alacsony vállalkozássűrűség; az összefogás hiánya a turisztikai szolgáltatások területén, a természti erőforrásokat,értékeket veszélyeztető külső szennyezés” „Növekvő idegenforgalom; növekvő érdeklődés a borkultúra-, a természet és a világörökségi helyszínek iránt; fejlődő turisztikai kínálat; bővülő rendezvénykínálat; turizmushoz kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések; szolgáltatások széles skálája; kiépített települési infrastruktúra;világörökségi cím nyújtotta előnyök; a település elérhetősége javuló tendenciát mutat; összehangolt” Újcsanálos „A Kossuth Lajos Általános Iskola fűtés korszerűsítésének megoldása” „Ipari telephely hasznosítása. Új vállalkozások létesítése településünkön.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

58 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

59 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 4 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 39 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Élhetőbb környezet kialakítása” 10 db 2,332,000 „Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése” 9 db 1,680,000 „Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése” 10 db 1,661,576 „Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése” 10 db 809,073 „{FejlPrioritasok.4.Ny396}” {FejlPrioritasok.4.Sz331} db {FejlPrioritasok.4.Sz332} „{FejlPrioritasok.5.Ny396}” {FejlPrioritasok.5.Sz331} db {FejlPrioritasok.5.Sz332} „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 59

60 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/8 Fő fejlesztési prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Vidéki természeti, történelmi örökség megóvása, értékeinek bemutatása 80,000 Kiemelt térségi szintű turisztikai attrakció létrehozása 80,000 Települési szolgáltatások fejlesztése 672,000 Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas szabadtéri közösségi terek kialakítása, meglévők fejlesztése 160,000 Vidéki épített örökség fenntartható fejlesztése 120,000 Partnerségen alapuló munkagép beszerzés 120,000 Településkép megújítás 1,100,000 Helyi közlekedési infrastruktúra és egyéb vonalas infrastruktúra javítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

61 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/8 Fő fejlesztési prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi szükségekhez igazodó közmunka jellegű programok támogatása A környezet és a tájképi jelleg javítása {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

62 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/8 Fő fejlesztési prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi természeti erőforrásokra alapozó, falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések és szolgáltatások támogatása. 680,000 Ifjúsági turizmus fejlesztése 600,000 Sétahajó kisléptékű felújítása 60,000 Gazdasági alapon működő sport és szabadidő központ 240,000 Turisztikai marketing tervek kidolgozása 100,000 Helyi adottságokra épülő megújuló energiaforrás-felhasználás növelése A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikációja Helyi ökotudatos gazdálkodás fenntartható fejlesztése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

63 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/8 Fő fejlesztési prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi mezőgazdasági termékek feldolgozása, piacra jutását segítő innovatív eljárások K+F tevékenység fejlesztése {FejlIntForras.1.Int} {FejlIntForras.1.Forras} {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

64 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/8 Fő fejlesztési prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások fejlesztése 697,576 Mezőgazdasági melléktermékek környezetbarát feldolgozása 40,000 Esélyegyenlőség a munkahelyteremtésben 280,000 Önfoglalkoztatóvá válás támogatása 160,000 Oktatási-, vagy bemutató célú bio-, illetőleg hagyományos farm megvalósítása, vagy meglévő fejlesztése 132,000 Helyi növénytermesztés standardizálásának, feldolgozásának fejlesztése és értékesítésének növelése 132,000 Mintaadó bio- és megújuló energiaforrásokat hasznosító fejlesztések támogatása 120,000 Befektetés előkészítő kutatások, tervek készítése 100,000 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

65 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/8 Fő fejlesztési prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi ökotudatos gazdálkodás fejlesztése A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

66 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/8 Fő fejlesztési prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása 81,073 Dél-zempléni örökséghez kapcsolódó táborok és kiadványok 60,000 Észak-Magyarországi Régió Történelmi Borvidékeinek Találkozója 48,000 Tisza-menti Naturpark kialakítása-Tiszavirág fesztivál 40,000 Hagyományok ápolása 20,000 Többfunkciós Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása 160,000 Nemzetközi partnerség 100,000 Hazai partnerség 100,000 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

67 A legtöbb forrás – 81,073 EUR – a(z) Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 8/8 Fő fejlesztési prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi civil közösségek erősítése 100,000 Védettség alatt álló,aktív használatban lévő közösségi építmények technikai korszerűsítése, baleset veszély elhárítása 100,000 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

68 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

69 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9% 12% 30% 5% 0% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 12% 35% 40% 5% 0% 12% 8% 0% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 26% 15% 10% 0% 0% 8% 4% 0% 0% 0% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% 17% 10% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 2% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 13% 4% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 7% 2% 10% 33% 44% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 57% 56% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A helyi természeti erőforrásokra építő, illetőleg az azokhoz kapcsolódó közösségi, kulturális és gasztronómiai örökségekre, mint vonzerőre támaszkodó minőségi és komplex agro és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésének, már működő szolgáltatások bővítésének, korszerűsítésének, fejlesztésének, akadálymentesítésének támogatása a falusi, minőségi magánszálláshelyek tekintetében. Az intézkedés támogatható célterületei a következők: lovasturisztikai; vadászturizmushoz kapcsolód; erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó; horgászturisztikai; borturisztikai és az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások.” „Kialakul egy olyan, a világörökségi címre alapuló és a Tokaji világhírnév köré felépített komplex szolgáltatási láncból álló turisztikai kínálat, amely a meglevőkkel együttesen szolgálja ki a fizetőképes keresletet. Ennek folyományaként 30 munkahely létesülhet, illetőleg meglévő vállalkozások, magánszálláshely-kiadók bevételei növekedhetnek, mellyel további fejlesztések indukálódhatnak a későbbiekben.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 70

71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „Térségünkben támogatni kell az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítását, illetve a már működők bővítését, korszerűsítését, akadálymentesítését, kivéve erdei iskola.” „Legalább 6 db ifjúsági szálláshely kerül kialakításra térségünkben, s másik 2 megújul. Ennek kiszolgálására legalább 12 munkahely teremtődik.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 71

72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „Térségünk víziturisztikai eszközparkja megújul.” „A projekt eredménye képpen megújul 3-5 db sétahajó, szolgáltatási színvonalának emelésekor nagy hangsúlyt kap a színvonalas vendéglátásra való törekvés.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „Olyan egyéni vállalkozások indításának támogatása, ahol a tevékenység megindításához szükséges eszközök beszerzésének támogatásával, illetve a telephely vagy üzlethelyiség kialakításával, önfoglalkoztatóvá válhat a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személy.” „Legalább 30 db, településenként legalább 1 db vállalkozás beindul a projekt eredménye képpen.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „A vállalkozói aktivitás, a versenyképesség és az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében szükséges új mikrovállalkozások létrehozásának illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak műszaki technológiai fejlesztésének támogatása.” „A fejlesztés eredményeként várhatóan 30 mikrovállalkozás fejleszti tevékenységét, és ezáltal legalább 30 munkahelyet teremt.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „A hátrányos helyzetben élő, csökkent munkaképességű illetőleg fogyatékkal élők környezet kímélő, ipari foglalkoztatásának támogatása.” „A fejlesztési célterületünkön legalább 2 db üzem létesül, amelyben 40 db új munkahely teremtődik hátrányos helyzetű munkavállalóknak.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „Bio- vagy hagyományos gazdasági vállalkozások létrejöttének, illetve a már meglévők fejlesztésének támogatása oly módon, hogy tevékenységük az érdeklődők számára látogatható és tanulmányozható legyen. E mellett támogatni szükséges az általuk előállított termékek helyszínen történő értékesítését, mozgó értékesítését, piacra jutását.” „A cél legalább 5 db, fent meghatározott "minta-farmgazdaság " megvalósítása térségünkben.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 76

77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „Szükséges olyan, működés közben tanulmányozható bio- illetve megújuló energia forrásokra épülő fejlesztések támogatása, amelyek környezet kímélő technológiák működését mutatják be az érdeklődők számára.” „A Dél-zempléni térségben ismertté válik a bio- és megújuló energiát alkalmazó technológiák bizonyos típusa. A látogató iskolai és a téma iránt érdeklőd egyéb csoportok körében népszerűsödik, majd később elterjed az ilyen típusú energiafelhasználás gyakorlata. Várhatóan 6 db korszerű, bio- és megújuló energia hasznosítására alkalmas berendezés áll üzembe.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A térség fejlődése érdekében komplex, egymásra épülő marketing kidolgozására van szükség. Az egymásra épülő elemek a következők: első szint a helyben működő szolgáltatók partnersége; második szint az UNESCO Világörökségi címmel rendelkező Tokaji történelmi borvidéken működő szolgáltatók együttműködése; a harmadik az akciócsoport területén lévő, de a világörökségi területen kívül elhelyezkedő területeken működő szolgáltatók összefogása. Ez a térségen belüli együttműködés jogcímcsoportú HPME komplex a 6503-vállalkozás alapú fejlesztés és a közhasznú fejlesztés sorszámú HPME-kkel.” „A több alkalommal megrendezésre kerülő turisztikai szakma társadalmi vitája eredménye képpen egy világos vízió rajzolódik ki a konkrét és általános turisztikai marketing fejlesztési irányvonalainak tekintetében.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 78

79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „” „” „” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

80 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

81 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „Olyan vidéki életminőséget javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amely a települések környezetét, megjelenését és arculatát javítja. Védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, a település megjelenésében központi szereppel bíró, védelem alatt nem álló épületek, helyi turisztikai látványosságok mentén zöld területek, látvány és használati térelemek, padok, kukák, buszmegállók kialakítása, meglévők fejlesztése.” „2010-re a Dél-zempléni térség legalább 18 települése új arculati elemekkel gazdagodik megjelenésében, ezáltal jobb minőségű környezetben élhetnek a lakók. Ez jelentős mértékben kihat az ott élők hétköznapi hangulatára s kellemes élményt nyújt az ide látogató turistáknak.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 81

82 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A települési szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, előírásoknak megfelelő átalakítása, valamint kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése.” „A Dél-zempléni akciócsoport területén a fejlesztés eredménye képpen 6 piac, az ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségek és 8 minőségi bizonyítvánnyal rendelkező játszótér kerül kialakításra.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 82

83 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „A térségben lévő és védelem alatt álló épített örökség megóvása érdekében azok külső felújítása; új funkció meghatározása érdekében az ahhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítésével együtt. Ennek keretében támogatható a kapcsolódó zöld felületek, a megközelítést szolgáló gyalogutak, valamint a szükséges parkolók kialakítása.” „Az akciócsoport területén a községekben legalább 5 védelem alatt épület külleme újul meg, és hozzá rendelődik az új megcélzott funkcionalitása, tanulmány terv formájában. Ezek adnának otthont az elkövetkező években a későbbiekben megvalósuló, helyi társadalmi-, gazdasági szükségleteket kielégítő tevékenységeknek.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

84 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „A térségben lévő természeti értékek, táji elemek, történelmi emlékhelyek környezet kímélő látogatása érdekében, meglévő útvonal mentén, új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása. Az épített és természeti örökséggel összefüggő kültéri hagyományos információs táblák készítésére és kihelyezésére van szükség.” „Legalább 5 turisztikai jelentőségű útvonal újul meg, különböző tájelemmel és térelemmel lesz gazdagabb. Információs táblák segítik a tájékozódást a helyi nevezetességek megismerését.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „A költséghatékonyság érdekében többfunkciós munkagép vásárlása a pályázók nevében pályázatot benyújtó és minimum egy partner összefogásával olyan önkormányzatok esetében, ahol az állandó lakosok száma együttesen az főt meghaladja.” „A partnerség elve alapján, a hatékonyság, a költség racionalizálás és a jobb kihasználtság érdekében, minimum 13 település összefogásával, 4 db, közösen hasznosított többfunkciós munkagép segíti a feladatok elvégzését.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „A különböző kulturális és hagyományőrző szervezetek közötti együttműködési törekvések támogatása, ennek keretében a következő tevékenységek támogathatók; know-how megosztása; hálózatosodás, közös akciók; az együttműködési projektek előkészítő tevékenységei; amelyeknek konkrét jól körülhatárolt eredményeit mindkét, illetve valamennyi résztvevő élvezi. Ez egy "térségen belüli együttműködés" jogcímű projekt, amely komplex a 6524 számú, "közcélú fejlesztés" jogcímű valamint a 6525 sorszámú, "leader rendezvény" jogcímtípusú HPME-kkel.” „Azt szeretnénk elérni, hogy a területünkön lévő civil szervezetek a saját lábukra tudjanak állni, a mai kor követelményeinek megfelelően és stabil működést érjenek el, hálózatosodjanak.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „A különböző szervezetek közötti, nemzetközi együttműködési törekvések támogatása. A támogatható tevékenységek között található a tapasztalatcsere; study- tour; know-how megosztása; közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek; közös akciók; közösen működtetett szervezetek; az együttműködési projektek előkészítő tevékenységei; közös szerveződések kialakítása; a partnerek közötti animáció és koordináció; kiállításokon való megjelenés, amelyeknek konkrét jól körülhatárolt eredményeit mindkét, illetve valamennyi résztvevő élvezi.” „25 nemzetközi partnerségi kapcsolat létrejötte prognosztizálható.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „Szükséges a helyben működő civil szervezetek technikai eszközrendszerének fejlesztése, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelően gyakorolhassák tevékenységüket.” „Megújul legalább 25 civil szervezet arculata, eszközparkjuk modernizálódik, sok bérleti költségtől tehermentesítődnek.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „Helyi hagyományos népi-nemzetiségi mesterségek, szokások felélesztése, ápolása, a tovább örökítés érdekében bemutató foglalkozások és kiállítások megvalósításán keresztül.” „A hagyomány őrző szervezeteknek lehetősége nyílik a népi mesterségek, és hagyományok tovább örökítésére.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „A Tisza folyó mentén élők együttműködésével olyan naturpark kialakítására van szükség, mely a helyi természeti értékek megőrzését, az ott élő hagyományok ápolását a turisztikai vonzerő növelését és az évente megrendezésre kerülő Tiszavirág fesztivál elindítását teszi lehetővé. Ez egy "leader rendezvény" jogcímtípusú HPME, amely komplex a sorszámú, "közhasznú fejlesztés" jogcímtípusú" HPME-vel.” „Évente 1-szer megrendezésre kerül, hagyományteremtő jelleggel a Tiszavirág fesztivál” „Természeti adottságok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

92 Megoldási javaslatok 1/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-09 Sorszám: 4765
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-09 Sorszám: 4765 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Településkép megújítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A Dél-zempléni térség valamennyi falujában és községében olyan, a vidéki épített és természeti örökségbe sorolható látványosságok, régi, hangulatos épületek találhatók, amelyeknek jelentős hányada leromlott felújításra, fejlesztésre szorul. Probléma/ lehetőség Ezeknek a vidéki örökséget képező településképi elemeknek a felújításával a községek és falvak arculata jelentős fejlődésen mehet át és ezáltal az itt élő, és ide látogató emberek hétköznapjait tenné szebbé, élhetőbbé. Megoldási javaslat Olyan vidéki életminőséget javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amely a települések környezetét, megjelenését és arculatát javítja. Védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, a település megjelenésében központi szereppel bíró, védelem alatt nem álló épületek, helyi turisztikai látványosságok mentén zöld területek, látvány és használati térelemek, padok, kukák, buszmegállók kialakítása, meglévők fejlesztése. Várható eredmény 2010-re a Dél-zempléni térség legalább 18 települése új arculati elemekkel gazdagodik megjelenésében, ezáltal jobb minőségű környezetben élhetnek a lakók. Ez jelentős mértékben kihat az ott élők hétköznapi hangulatára s kellemes élményt nyújt az ide látogató turistáknak. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 92

93 Megoldási javaslatok 1/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-09 Sorszám: 4765
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-09 Sorszám: 4765 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 0%

94 Megoldási javaslatok 2/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-10 Sorszám: 4767
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-10 Sorszám: 4767 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Települési szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A települési szolgáltatások tekintetében, településenként jelentős minőségbeli különbségek állapíthatóak meg. Ez hátrány helyzetet, de legalábbis hátrány érzetet jelent, akár szomszédos települések között is. Probléma/ lehetőség A helyi gazdaságot és kisgyermekes családokat érintő települési szolgáltatások köréből hiányoznak a hagyományos, kulturált falusi piacok és a kor biztonsági elvárásainak megfelelő közterületi játszóterek. Megoldási javaslat A települési szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, előírásoknak megfelelő átalakítása, valamint kültéri játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése. Várható eredmény A Dél-zempléni akciócsoport területén a fejlesztés eredménye képpen 6 piac, az ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségek és 8 minőségi bizonyítvánnyal rendelkező játszótér kerül kialakításra. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 94

95 Megoldási javaslatok 2/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-10 Sorszám: 4767
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-10 Sorszám: 4767 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 0%

96 Megoldási javaslatok 3/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-03 Sorszám: 4771
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-03 Sorszám: 4771 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas szabadtéri közösségi terek kialakítása, meglévők fe... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság Az akciócsoport településeire jellemző, hogy jelentős mértékű, hasznosításra alkalmas belterülettel, vagy a belterülettel közvetlen határos zöld területtel rendelkeznek. Gazdag a sport és egyéb kulturális hagyományuk, és erős a lakosság ilyen irányú szükséglete is. Probléma/ lehetőség A lakosság körében nagy a felmerülő igény a szabadidő hasznos eltöltésére. Ugyanakkor, ennek kielégítésére nincs, vagy hiányos a megfelelő színvonalú infrastruktúra. Megoldási javaslat Olyan, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas szabadtéri terek kialakítása, fejlesztése, amelyek sportolásra illetőleg kulturális rendezvények lebonyolítására is alkalmasak, valamint az ezek feltétlen kiszolgálásához szükséges öltözők és illemhelyek kialakítása, meglévők felújítása. Várható eredmény Létrejön 3 db új, illetve megújul 3 db komplex szabadtéri szolgáltató tér a projekt eredményeképpen. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 96

97 Megoldási javaslatok 3/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-03 Sorszám: 4771
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-03 Sorszám: 4771 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 0%

98 Megoldási javaslatok 4/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-04 Sorszám: 4772
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-04 Sorszám: 4772 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Partnerségen alapuló munkagép beszerzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Minden településre jellemző a nagy kiterjedésű zöld felület, több kilométer önkormányzati úttal. Probléma/ lehetőség Rendelkezésre áll nagy számú, tipikusan egyéb forrásokból támogatott munkaerő, de időszakonként hiányos az ehhez szükséges, nagy hatékonyságú gépi támogatás. Megoldási javaslat A költséghatékonyság érdekében többfunkciós munkagép vásárlása a pályázók nevében pályázatot benyújtó és minimum egy partner összefogásával olyan önkormányzatok esetében, ahol az állandó lakosok száma együttesen az főt meghaladja. Várható eredmény A partnerség elve alapján, a hatékonyság, a költség racionalizálás és a jobb kihasználtság érdekében, minimum 13 település összefogásával, 4 db, közösen hasznosított többfunkciós munkagép segíti a feladatok elvégzését. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 98

99 Megoldási javaslatok 4/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-04 Sorszám: 4772
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-04 Sorszám: 4772 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 0%

100 Megoldási javaslatok 5/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-11 Sorszám: 4769
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-11 Sorszám: 4769 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Vidéki épített örökség fenntartható fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A Dél-zempléni térség bővelkedik a helyi vagy országos védelem alatt álló és az épített örökség részét képező épületekben. Sajnos ezek közül sok, funkció és tartalom nélkül, romló vagy egészen leromlott állapotban van. Probléma/ lehetőség Sok települési önkormányzat számos társadalmi illetőleg gazdasági nehézséggel küzd. Ezeken enyhíteni lehet a most funkció nélküli, egykor patináns épületek újrahasznosításával, a vidéki élet vérkeringésébe való visszakapcsolásával. Megoldási javaslat A térségben lévő és védelem alatt álló épített örökség megóvása érdekében azok külső felújítása; új funkció meghatározása érdekében az ahhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítésével együtt. Ennek keretében támogatható a kapcsolódó zöld felületek, a megközelítést szolgáló gyalogutak, valamint a szükséges parkolók kialakítása. Várható eredmény Az akciócsoport területén a községekben legalább 5 védelem alatt épület külleme újul meg, és hozzá rendelődik az új megcélzott funkcionalitása, tanulmány terv formájában. Ezek adnának otthont az elkövetkező években a későbbiekben megvalósuló, helyi társadalmi-, gazdasági szükségleteket kielégítő tevékenységeknek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 100

101 Megoldási javaslatok 5/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-11 Sorszám: 4769
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-11 Sorszám: 4769 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 0%

102 Megoldási javaslatok 6/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-12 Sorszám: 4770
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-12 Sorszám: 4770 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Vidéki természeti, történelmi örökség megóvása, értékeinek bemutatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A Dél-Zemplén természeti öröksége flórájában és faunájában és történelmi értékekben egyaránt rendkívül gazdag. Ezt számos hazai és nemzetközi védettséget nyújtó, oltalmat jelentő egyezmény ismeri el. Probléma/ lehetőség Számos meglévő öko-turisztikai útvonal, információs tábla és a hozzá tartozó pihenőhely elhanyagolt, leromlott. Megoldási javaslat A térségben lévő természeti értékek, táji elemek, történelmi emlékhelyek környezet kímélő látogatása érdekében, meglévő útvonal mentén, új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása. Az épített és természeti örökséggel összefüggő kültéri hagyományos információs táblák készítésére és kihelyezésére van szükség. Várható eredmény Legalább 5 turisztikai jelentőségű útvonal újul meg, különböző tájelemmel és térelemmel lesz gazdagabb. Információs táblák segítik a tájékozódást a helyi nevezetességek megismerését. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 102

103 Megoldási javaslatok 6/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-12 Sorszám: 4770
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-12 Sorszám: 4770 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 96000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 80000 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 0%

104 Megoldási javaslatok 7/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-05 Sorszám: 4773
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-05 Sorszám: 4773 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Kiemelt térségi szintű turisztikai attrakció létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A Világörökségi cím és a történelmi borkultúra miatt számos turista keresi fel egyénileg ill. csoportosan térségünket. Probléma/ lehetőség A táj szépségét bemutató, központi helyen fekvő szabadtéri létesítmények leromlott állapotúak. Megoldási javaslat Olyan központi szereppel bíró, már meglévő turisztikai attrakció rehabilitációjára van szükség, ami a térség turisztikai vonzerejét relevánsan meghatározza. Várható eredmény Az akciócsoport területén létrejön legalább 1 db olyan turisztikai célokat szolgáló létesítmény, amely a koncentráltan jelentkező turisztikai igényeket kielégíti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 104

105 Megoldási javaslatok 7/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-05 Sorszám: 4773
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-05 Sorszám: 4773 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 96000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 80000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 0%

106 Megoldási javaslatok 8/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-06 Sorszám: 5706
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-06 Sorszám: 5706 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Helyi közlekedési infrastruktúra és egyéb vonalas infrastruktúra javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Az akciócsoport területén a települések belterületi útjainak többsége felújításra szorul, emellett más vonalas infrastruktúra (szélessávú internet, szennyvíz), kiépítettsége sem teljes még . Probléma/ lehetőség A helyzetből adódóan a helyi vállalkozások, valamint a településeken élők számára a mobilitás nehézkes. A fejlődés kulcsa a megközelíthetőség javítása. Megoldási javaslat A térségi köz-, mezőgazdasági-úthálózatának építésének, felújításának, szélesítésének; helyi szenny-és csapadékvíz elvezetését megoldó létesítmények, záportározók, patakmedrek kiépítésének; kábel tv-, internet hálózat kiépítésének támogatása. Várható eredmény Javul a vidéki élet minősége és a gazdasági környezet állapota. A vállalkozások és munkavállalók mobilizálódni tudnak a korszerű vonalas infrastruktúrának köszönhetően, a természetes vizek lefolyása biztosítottá válik a településeken. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 106

107 Megoldási javaslatok 8/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-06 Sorszám: 5706
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-06 Sorszám: 5706 Leírás Támoga-tási forrás ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

108 Megoldási javaslatok 9/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-14 Sorszám: 5708
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-14 Sorszám: 5708 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: A környezet és a tájképi jelleg javítása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság Magyarország és benne térségünk környezeti adottságai kiválóak. Probléma/ lehetőség Megfelelő finanszírozás hiányában az adottságból adódó lehetőségek nincsenek kiaknázva teljes körűen. Megoldási javaslat Natura 2000 kifizetések Várható eredmény A térség, az öko- és környezet-tudatos fenntartható gazdasági fejlesztés által virágzásnak indul, s hosszú távon a tájképi értékét tekintve is megerősödik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 108

109 Megoldási javaslatok 9/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-14 Sorszám: 5708
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-14 Sorszám: 5708 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

110 Megoldási javaslatok 10/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-05 Sorszám: 5707
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-05 Sorszám: 5707 Prioritás: Élhetőbb környezet kialakítása Intézkedés: Helyi szükségekhez igazodó közmunka jellegű programok támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Országos átlag feletti tartós munkanélküliségi ráta jellemzi a térséget. Probléma/ lehetőség A munkanélküliek nagy része szakképzetlen, és generációk nőnek fel anélkül, hogy családjaikban a munkába járás kultúrája ismert lenne. Ezen társadalmi rétegek helyi gazdasági életbe való reintegrációja nincs megoldva. Lehetőséget a szakképzésüknek, munkához való viszonyuk megváltoztatásának, mentálhigiéniás felzárkóztatásuknak támogatása jelenthet. Megoldási javaslat Ezeknek a leszakadó társadalmi csoportoknak, a gazdasági folyamatokba és a munka világába való reintegrációjuk érdekében, olyan felzárkóztató jellegű programokat, képzéseket, tréningeket kell szervezni és támogatni, amelyeknek végeredménye képpen sikerül az érintettek közmunkaprogramokba való bevonása. Ezt fenntartható módon és hosszú távon, csak komplex programokon keresztül lehet civil-és szakértő szervezetek támogatásával biztosítani. Várható eredmény Javul az egyes érintett személyek és családjaik gondolkozásmódja, ezen keresztül munkához jutnak, s életminőségük javul, emellett nagyban csökkennek a társadalmi- szociális és etnikai feszültségek a vidéki települések elgettósodott negyedei környezetében. Ezeken keresztül is megvalósulhat a vidéki települések további fejlődése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 110

111 Megoldási javaslatok 10/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-05 Sorszám: 5707
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/46 Kód: ÉM-77-SzF-B-05 Sorszám: 5707 Leírás Támoga-tási forrás TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté... Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

112 Megoldási javaslatok 11/46 Kód: ÉM-77-GF-A-02 Sorszám: 4784
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/46 Kód: ÉM-77-GF-A-02 Sorszám: 4784 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Helyi természeti erőforrásokra alapozó, falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések és szol... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Dél-zempléni Akciócsoportunk számos természeti-, turisztikai vonzerővel, s ráépülő szolgáltatással, illetőleg falusi magánszálláshellyel rendelkezik. Probléma/ lehetőség Ezek az agro- és öko- turisztikai szolgáltatások nem megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre, pedig van igény a tartalmasabb és jobb minőségű szolgáltatások iránt az idelátogató turisták és a helyben élők részéről egyaránt. Megoldási javaslat A helyi természeti erőforrásokra építő, illetőleg az azokhoz kapcsolódó közösségi, kulturális és gasztronómiai örökségekre, mint vonzerőre támaszkodó minőségi és komplex agro és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésének, már működő szolgáltatások bővítésének, korszerűsítésének, fejlesztésének, akadálymentesítésének támogatása a falusi, minőségi magánszálláshelyek tekintetében. Az intézkedés támogatható célterületei a következők: lovasturisztikai; vadászturizmushoz kapcsolód; erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó; horgászturisztikai; borturisztikai és az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások. Várható eredmény Kialakul egy olyan, a világörökségi címre alapuló és a Tokaji világhírnév köré felépített komplex szolgáltatási láncból álló turisztikai kínálat, amely a meglevőkkel együttesen szolgálja ki a fizetőképes keresletet. Ennek folyományaként 30 munkahely létesülhet, illetőleg meglévő vállalkozások, magánszálláshely-kiadók bevételei növekedhetnek, mellyel további fejlesztések indukálódhatnak a későbbiekben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 112

113 Megoldási javaslatok 11/46 Kód: ÉM-77-GF-A-02 Sorszám: 4784
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/46 Kód: ÉM-77-GF-A-02 Sorszám: 4784 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 50% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 0%

114 Megoldási javaslatok 12/46 Kód: ÉM-77-GF-A-03 Sorszám: 4785
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/46 Kód: ÉM-77-GF-A-03 Sorszám: 4785 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Ifjúsági turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Számos ifjúsági rendezvény, így pl. Magyarország legnagyobb vidéki fesztiválja, a Hegyalja Fesztivál, mellette gólyatáborok, s egyéb korosztálytól független kulturális rendezvény, teszi egyre kedveltebbé vidékünket, nagyon magas látogató számmal. Probléma/ lehetőség Kevés a kulturált, a fiatalok által is megfizethető, pihenésére, táboroztatására alkalmas turista-ház. Megoldási javaslat Térségünkben támogatni kell az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítását, illetve a már működők bővítését, korszerűsítését, akadálymentesítését, kivéve erdei iskola. Várható eredmény Legalább 6 db ifjúsági szálláshely kerül kialakításra térségünkben, s másik 2 megújul. Ennek kiszolgálására legalább 12 munkahely teremtődik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 114

115 Megoldási javaslatok 12/46 Kód: ÉM-77-GF-A-03 Sorszám: 4785
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/46 Kód: ÉM-77-GF-A-03 Sorszám: 4785 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 50% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 0%

116 Megoldási javaslatok 13/46 Kód: ÉM-77-GF-2-02 Sorszám: 4792
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/46 Kód: ÉM-77-GF-2-02 Sorszám: 4792 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Gazdasági alapon működő sport és szabadidő központ Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Térségünkben egyre többen szeretnének a hagyományosnak mondható sportok (pl. futball, kajak-kenu, futás, lovaglás stb.) mellett, "modern" sportokat (fitnesz-, testedző-, küzdő- és egyéb verseny sportok) űzni, vagy azokkal megismerkedni. Probléma/ lehetőség A "modern sportokat" kedvelők nem találnak olyan létesítményt, ahol, megfelelő körülmények között gyakorolhatnának, edzhetnének. Megoldási javaslat A helyben működő sportágak letelepítésére és egyéb jellegű rendezvények megtartására is alkalmas fedett tér kialakításának támogatása és az ahhoz kapcsolódó, sportolásra, szabadidő eltöltésére is alkalmas szabad terek kialakítása. Várható eredmény Legalább két komplex, szabadidő eltöltésére alkalmas szolgáltató központ jöhet létre, mely 500 térségi, sportolni vágyó lakos, s ugyanennyi, a szabadságát térségünkben töltő turista számára biztosít kulturált és színvonalas sportolási- és kikapcsolódási lehetőséget. Legalább 6 új munkahely jön létre a fejlesztések következményeként. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 116

117 Megoldási javaslatok 13/46 Kód: ÉM-77-GF-2-02 Sorszám: 4792
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/46 Kód: ÉM-77-GF-2-02 Sorszám: 4792 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

118 Megoldási javaslatok 14/46 Kód: ÉM-77-GF-7-02 Sorszám: 6503
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/46 Kód: ÉM-77-GF-7-02 Sorszám: 6503 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Turisztikai marketing tervek kidolgozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Fejlesztési területünkön, az egyes szolgáltatási szinteken lévő idegenforgalmi vállalkozások eltérő arculattal rendelkeznek. Probléma/ lehetőség Mindenki többnyire önállóan, csak a saját szolgáltatására fókuszálva végez marketing tevékenységet, holott szervezettséggel, összefogással a jelenlegi kihasználtsági mutatók akár meg is duplázhatók. Megoldási javaslat A turisztikai profilú vállalkozások, szolgáltató egyesületek bevételeinek növelése érdekében szükséges az együttműködésen alapuló turisztikai marketingtevékenység támogatása. Ez egy "vállalkozás alapú fejlesztés" jogcímű HPME, amely komplex a 4795 sorszámú, "térségen belüli együttműködés" jogcímű HPME-vel. Várható eredmény Térségünkben a mostani állapotokhoz képest fővel több turista fog érkezni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 118

119 Megoldási javaslatok 14/46 Kód: ÉM-77-GF-7-02 Sorszám: 6503
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/46 Kód: ÉM-77-GF-7-02 Sorszám: 6503 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 53300 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40000 EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 18 db Természetes személyek 0%

120 Megoldási javaslatok 15/46 Kód: ÉM-77-GF-7-03 Sorszám: 6504
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/46 Kód: ÉM-77-GF-7-03 Sorszám: 6504 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Turisztikai marketing tervek kidolgozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Fejlesztési területünkön, az egyes szolgáltatási szinteken lévő idegenforgalmi vállalkozások eltérő arculattal rendelkeznek. Probléma/ lehetőség Mindenki többnyire önállóan, csak a saját szolgáltatására fókuszálva végez marketing tevékenységet, holott szervezettséggel, összefogással a jelenlegi kihasználtsági mutatók akár meg is duplázhatók. Megoldási javaslat A térség fejlődése érdekében komplex, egymásra épülő marketing kidolgozására van szükség. Az egymásra épülő elemek a következők: első szint a helyben működő szolgáltatók partnersége; második szint az UNESCO Világörökségi címmel rendelkező Tokaji történelmi borvidéken működő szolgáltatók együttműködése; a harmadik az akciócsoport területén lévő, de a világörökségi területen kívül elhelyezkedő területeken működő szolgáltatók összefogása. Ez egy "Leader-Közcélú fejlesztés" jogcímű projekt, amely komplex a 4795 sorszámú, "térségen belüli együttműködés" jogcímű HPME-vel. Várható eredmény Olyan komplex, térségi tájékoztatási rendszer születik meg, amely valamennyi turisztikai attrakciót szintezetten és transzparensen, bárki számára, naprakészen és elérhetően bemutat. Emellett további lehetőség teremtődik a partnerségi szemléletű, de üzleti alapú kibontakozásra . Ezek eredményeképpen rövid időn belül megnövekedett kül-és belföldi vendégforgalommal lehet számolni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 120

121 Megoldási javaslatok 15/46 Kód: ÉM-77-GF-7-03 Sorszám: 6504
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/46 Kód: ÉM-77-GF-7-03 Sorszám: 6504 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 53300 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 40000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

122 Megoldási javaslatok 16/46 Kód: ÉM-77-GF-7-01 Sorszám: 4795
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/46 Kód: ÉM-77-GF-7-01 Sorszám: 4795 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Turisztikai marketing tervek kidolgozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Fejlesztési területünkön, az egyes szolgáltatási szinteken lévő idegenforgalmi vállalkozások eltérő arculattal rendelkeznek. Probléma/ lehetőség Mindenki többnyire önállóan, csak a saját szolgáltatására fókuszálva végez marketing tevékenységet, holott szervezettséggel, helyi- régiós- és nemzetközi összefogással a jelenlegi kihasználtsági mutatók akár meg is duplázhatók. Megoldási javaslat A térség fejlődése érdekében komplex, egymásra épülő marketing kidolgozására van szükség. Az egymásra épülő elemek a következők: első szint a helyben működő szolgáltatók partnersége; második szint az UNESCO Világörökségi címmel rendelkező Tokaji történelmi borvidéken működő szolgáltatók együttműködése; a harmadik az akciócsoport területén lévő, de a világörökségi területen kívül elhelyezkedő területeken működő szolgáltatók összefogása. Ez a térségen belüli együttműködés jogcímcsoportú HPME komplex a 6503-vállalkozás alapú fejlesztés és a közhasznú fejlesztés sorszámú HPME-kkel. Várható eredmény A több alkalommal megrendezésre kerülő turisztikai szakma társadalmi vitája eredménye képpen egy világos vízió rajzolódik ki a konkrét és általános turisztikai marketing fejlesztési irányvonalainak tekintetében. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 122

123 Megoldási javaslatok 16/46 Kód: ÉM-77-GF-7-01 Sorszám: 4795
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/46 Kód: ÉM-77-GF-7-01 Sorszám: 4795 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 53300 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 20000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 0%

124 Megoldási javaslatok 17/46 Kód: ÉM-77-GF-2-01 Sorszám: 4786
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/46 Kód: ÉM-77-GF-2-01 Sorszám: 4786 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Sétahajó kisléptékű felújítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Térségünkön Magyarország második legnagyobb folyója halad át, amely hazai és nemzetközi szinten egyaránt nagy turisztikai vonzerővel bír. Probléma/ lehetőség Térségünk folyamszakaszának látogatása jelenleg elavult hajókon történik. Ezért szükség van a hajók szolgáltatási színvonalának fejlesztésére. Megoldási javaslat Térségünk víziturisztikai eszközparkja megújul. Várható eredmény A projekt eredménye képpen megújul 3-5 db sétahajó, szolgáltatási színvonalának emelésekor nagy hangsúlyt kap a színvonalas vendéglátásra való törekvés. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 124

125 Megoldási javaslatok 17/46 Kód: ÉM-77-GF-2-01 Sorszám: 4786
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/46 Kód: ÉM-77-GF-2-01 Sorszám: 4786 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 0%

126 Megoldási javaslatok 18/46 Kód: ÉM-77-GF-B-01 Sorszám: 5774
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/46 Kód: ÉM-77-GF-B-01 Sorszám: 5774 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Helyi adottságokra épülő megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A Helyi Közösség területén több ezer tonna mennyiségben keletkezik mezőgazdasági melléktermék. Probléma/ lehetőség Ezek hasznosítása nem megoldott, rengeteg zöld-energia vész el, helyette a fosszilis energiahordozók, környezetkárosító, véges volumenű készleteit apasztjuk. Megoldási javaslat A zöld-energia megfelelő hasznosítását kell nagyban támogatni Várható eredmény Javul a helyben élők életminősége, a helyi vállalkozások, önkormányzatok és akár a lakosság energetikai kiadásai jelentős mértékben lecsökkenek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 126

127 Megoldási javaslatok 18/46 Kód: ÉM-77-GF-B-01 Sorszám: 5774
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/46 Kód: ÉM-77-GF-B-01 Sorszám: 5774 Leírás Támoga-tási forrás KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

128 Megoldási javaslatok 19/46 Kód: ÉM-77-GF-B-03 Sorszám: 5719
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/46 Kód: ÉM-77-GF-B-03 Sorszám: 5719 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Helyi mezőgazdasági termékek feldolgozása, piacra jutását segítő innovatív eljárások K+F t... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térségben működő vállalkozásokat az elaprózódott méret és a tőkeszegénység jellemzi, mindamellett korszerűtlen technológiai eszközökkel rendelkeznek. Probléma/ lehetőség Az ilyen vállalkozások többsége nem képes piacra jutást segítő, innovatív eljárások kidolgozására. Megoldási javaslat Az innovatív eljárások kidolgozását, s az ennek végzéséhez szükséges tudásbázis megteremtését valamint az ebben résztvevők együttműködését kell támogatni. Várható eredmény A vállalkozások magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására válnak képessé, valamint integrálódni tudnak a térségben működő nagyvállalatok beszállítói hálózatába. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 128

129 Megoldási javaslatok 19/46 Kód: ÉM-77-GF-B-03 Sorszám: 5719
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/46 Kód: ÉM-77-GF-B-03 Sorszám: 5719 Leírás Támoga-tási forrás GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

130 Megoldási javaslatok 20/46 Kód: ÉM-77-GF-A-08 Sorszám: 5721
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/46 Kód: ÉM-77-GF-A-08 Sorszám: 5721 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikációja Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Térségünk gazdaságának diverzifikációja, a lakossági alapszolgáltatás minőség- javítása nem megoldott, holott igény mutatkozik erre. Probléma/ lehetőség Tőke és innovativitás hiányában szenvednek a helyi gazdálkodók, vállalkozók és a települési alapszolgáltatást nyújtó önkormányzatok. Az Unió által védett természeti területekre nincsenek gazdálkodási tervek kidolgozva. Megoldási javaslat A vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése: integrált közösségi terek kialakítása, falubuszok beszerzése Várható eredmény Az öko- és környezet-tudatos fenntartható gazdasági fejlesztés által a térség virágzásnak indul, s hosszú távon a tájképi értékét tekintve is megerősödik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 130

131 Megoldási javaslatok 20/46 Kód: ÉM-77-GF-A-08 Sorszám: 5721
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/46 Kód: ÉM-77-GF-A-08 Sorszám: 5721 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

132 Megoldási javaslatok 21/46 Kód: ÉM-77-GF-B-04 Sorszám: 5777
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/46 Kód: ÉM-77-GF-B-04 Sorszám: 5777 Prioritás: Öko- és örökségtudatos turisztikai szolgáltatások kialakítása, infrastrukturális fejlesztése Intézkedés: Helyi ökotudatos gazdálkodás fenntartható fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség kiemelt jelentőségű természeti, kultúrtáji örökséggel, fokozattan védett természeti kincsekkel rendelkezik. Probléma/ lehetőség A nem megfelelő gazdálkodási módok a helyi természeti értékeket károsíthatják, tájsebeket okozhatnak. Megoldási javaslat Szükséges az ökotudatos, környezetbarát eljárások, technológiák adaptációjának támogatása, a hulladék újrahasznosításával keletkező megújuló energiaforrások, s azok hasznosításának támogatása, a tájsebek felszámolása. Várható eredmény Javul az életminőség, a természeti értékek standardizálódnak, biztosítva ezáltal az agro- és öko-turizmus alapjait is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 132

133 Megoldási javaslatok 21/46 Kód: ÉM-77-GF-B-04 Sorszám: 5777
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/46 Kód: ÉM-77-GF-B-04 Sorszám: 5777 Leírás Támoga-tási forrás KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

134 Megoldási javaslatok 22/46 Kód: ÉM-77-GF-A-05 Sorszám: 4775
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/46 Kód: ÉM-77-GF-A-05 Sorszám: 4775 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Jelentős számú mikrovállalkozás működik az akciócsoport területén. Probléma/ lehetőség A térség mikrovállalkozásai dinamikusan fejlődésre képesek, azonban fejlesztési forrás hiányában nem képesek növekedésre és további munkahelyek létesítésére. Megoldási javaslat A vállalkozói aktivitás, a versenyképesség és az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében szükséges új mikrovállalkozások létrehozásának illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak műszaki technológiai fejlesztésének támogatása. Várható eredmény A fejlesztés eredményeként várhatóan 30 mikrovállalkozás fejleszti tevékenységét, és ezáltal legalább 30 munkahelyet teremt. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 134

135 Megoldási javaslatok 22/46 Kód: ÉM-77-GF-A-05 Sorszám: 4775
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/46 Kód: ÉM-77-GF-A-05 Sorszám: 4775 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 70 db Természetes személyek 0%

136 Megoldási javaslatok 23/46 Kód: ÉM-77-GF-A-07 Sorszám: 4777
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/46 Kód: ÉM-77-GF-A-07 Sorszám: 4777 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Esélyegyenlőség a munkahelyteremtésben Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térségben nagy számban élnek megváltozott munkaképességű, de foglalkoztatható személyek. Probléma/ lehetőség A projekt gyűjtés során több, konkrét tervekkel, számításokkal megalapozott üzem létesítésének terve is a Tervezés Koordináló Csoport tudomására jutott. Ehhez az érintett önkormányzatok elkötelezett partnerként léptek fel és helyszínt biztosítanak a beruházásokhoz. Megoldási javaslat A hátrányos helyzetben élő, csökkent munkaképességű illetőleg fogyatékkal élők környezet kímélő, ipari foglalkoztatásának támogatása. Várható eredmény A fejlesztési célterületünkön legalább 2 db üzem létesül, amelyben 40 db új munkahely teremtődik hátrányos helyzetű munkavállalóknak. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 136

137 Megoldási javaslatok 23/46 Kód: ÉM-77-GF-A-07 Sorszám: 4777
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/46 Kód: ÉM-77-GF-A-07 Sorszám: 4777 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

138 Megoldási javaslatok 24/46 Kód: ÉM-77-GF-A-04 Sorszám: 4774
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/46 Kód: ÉM-77-GF-A-04 Sorszám: 4774 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Önfoglalkoztatóvá válás támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség szakképző iskoláiban nagy számban képeznek fiatal szakembereket. Probléma/ lehetőség A szakképzett humán erőforrást a térségi foglalkoztatók kapacitás hiányában nem képesek alkalmazni. Sok fiatalnak -köztük pályakezdőknek- van jó vállalkozási elképzelése, amelyet elegendő tőke hiányában nem tud megvalósítani. Megoldási javaslat Olyan egyéni vállalkozások indításának támogatása, ahol a tevékenység megindításához szükséges eszközök beszerzésének támogatásával, illetve a telephely vagy üzlethelyiség kialakításával, önfoglalkoztatóvá válhat a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személy. Várható eredmény Legalább 30 db, településenként legalább 1 db vállalkozás beindul a projekt eredménye képpen. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 138

139 Megoldási javaslatok 24/46 Kód: ÉM-77-GF-A-04 Sorszám: 4774
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/46 Kód: ÉM-77-GF-A-04 Sorszám: 4774 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 40 db Természetes személyek 50%

140 Megoldási javaslatok 25/46 Kód: ÉM-77-GF-2-03 Sorszám: 4779
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/46 Kód: ÉM-77-GF-2-03 Sorszám: 4779 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Oktatási-, vagy bemutató célú bio-, illetőleg hagyományos farm megvalósítása, vagy meglévő... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A Dél-Zemplénben kiváló adottságú, összességében sokszínű, hagyományos tanya-, farm gazdálkodás folyik. Ezek közül többen a "bio" minősítés megszerzésén gondolkodnak. Probléma/ lehetőség Ezek közül a gazdaságok közül - az igény-felmérés során- soknál vetődött fel, hogy előállított termékeiket magasabb feldolgozottsági szinten, igényes csomagolással és marketinggel, helyben értékesítenék. Ennek érdekében a szervezett látogatói csoportok előtt megnyitnák kapuikat, hogy az "istállóból az asztalig" termékké válási folyamatot minden érdeklődő tanulmányozhassa. Megoldási javaslat Bio- vagy hagyományos gazdasági vállalkozások létrejöttének, illetve a már meglévők fejlesztésének támogatása oly módon, hogy tevékenységük az érdeklődők számára látogatható és tanulmányozható legyen. E mellett támogatni szükséges az általuk előállított termékek helyszínen történő értékesítését, mozgó értékesítését, piacra jutását. Várható eredmény A cél legalább 5 db, fent meghatározott "minta-farmgazdaság " megvalósítása térségünkben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 140

141 Megoldási javaslatok 25/46 Kód: ÉM-77-GF-2-03 Sorszám: 4779
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/46 Kód: ÉM-77-GF-2-03 Sorszám: 4779 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 50%

142 Megoldási javaslatok 26/46 Kód: ÉM-77-GF-2-04 Sorszám: 4780
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/46 Kód: ÉM-77-GF-2-04 Sorszám: 4780 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Helyi növénytermesztés standardizálásának, feldolgozásának fejlesztése és értékesítésének ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A Tokaj hegyaljai borvidék kultúrtáj kategóriában elnyerte az UNESCO Világörökségi címét. A világban és Magyarországon az élelmiszer árak jelentős mértékben megnövekedtek, és sok esetben hiány is keletkezett. Ennek következtében megnövekedett a kereslet a helyben, jó minőségben -szállítási költséggel nem, vagy kevésbé terhelt- élelmiszerek iránt. Probléma/ lehetőség Ennek a mezőgazdasági kultúrának a fenntartható fejlesztése érdekében -a természeti értékek tiszteletben tartása mellett- ökotudatos fejlesztésére van lehetőség. Megoldási javaslat Szükséges a helyi szőlő, gyümölcs, zöldség, virág termelés standardizálásának fejlesztése; helyi szintű feldolgozásának, fejlesztésének támogatása; a belőlük készült élelmiszerek értékesítésének növelése érdekében. Várható eredmény Előre láthatólag 30 db, növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozás működése kerül fejlesztésre. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 142

143 Megoldási javaslatok 26/46 Kód: ÉM-77-GF-2-04 Sorszám: 4780
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/46 Kód: ÉM-77-GF-2-04 Sorszám: 4780 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 32000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 50%

144 Megoldási javaslatok 27/46 Kód: ÉM-77-GF-A-06 Sorszám: 4776
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/46 Kód: ÉM-77-GF-A-06 Sorszám: 4776 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Mintaadó bio- és megújuló energiaforrásokat hasznosító fejlesztések támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A feltörekvő kínai és indiai gazdaságok energia felhasználása folyamatosan növekszik. Az energia árak folyamatosan emelkednek világpiacon. Magyarország és ezen belül térségünk is kiváló természeti adottságokkal és hasznosítatlan megújuló energia forrással rendelkezik. Probléma/ lehetőség A megújuló- és bio energia gyakorlati hasznosításának ismeretével a térségi társadalom nem rendelkezik. Ezért az ilyen típusú tartalékok kihasználatlanul maradnak. Megoldási javaslat Szükséges olyan, működés közben tanulmányozható bio- illetve megújuló energia forrásokra épülő fejlesztések támogatása, amelyek környezet kímélő technológiák működését mutatják be az érdeklődők számára. Várható eredmény A Dél-zempléni térségben ismertté válik a bio- és megújuló energiát alkalmazó technológiák bizonyos típusa. A látogató iskolai és a téma iránt érdeklőd egyéb csoportok körében népszerűsödik, majd később elterjed az ilyen típusú energiafelhasználás gyakorlata. Várhatóan 6 db korszerű, bio- és megújuló energia hasznosítására alkalmas berendezés áll üzembe. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 144

145 Megoldási javaslatok 27/46 Kód: ÉM-77-GF-A-06 Sorszám: 4776
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/46 Kód: ÉM-77-GF-A-06 Sorszám: 4776 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 db Természetes személyek 0%

146 Megoldási javaslatok 28/46 Kód: ÉM-77-GF-2-06 Sorszám: 4782
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/46 Kód: ÉM-77-GF-2-06 Sorszám: 4782 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Befektetés előkészítő kutatások, tervek készítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Térségünk bővelkedik természeti, geológiai kincsekben. Probléma/ lehetőség Ezek ökotudatos hasznosítása nagy vonzerővel bíró turisztikai attrakcióknak, illetve nagyszámú foglalkoztatottnak munkalehetőséget adó beruházásoknak szolgálhatna alapul a közeljövőben. Megoldási javaslat Térségünkben szükség van olyan innovatív, progresszív, beruházásokat előkészítő kutatások, tervek készítésére, amelyek segíthetik a Dél-Zemplén gazdasági fejlődését, későbbi beruházások megvalósulásának formájában. Várható eredmény Várhatóan 2-3 nagyobb projekt komplex, engedélyes terve jön létre, amely révén vagy turisztikai beruházásként -amely nagyban hozzájárul a helyben eltöltött vendégéjszakék dinamikus növekedéséhez- vagy nagyszámú foglalkoztatott alkalmazását lehetővé tevő fejlesztéseként valósul meg a közeljövőben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 146

147 Megoldási javaslatok 28/46 Kód: ÉM-77-GF-2-06 Sorszám: 4782
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/46 Kód: ÉM-77-GF-2-06 Sorszám: 4782 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

148 Megoldási javaslatok 29/46 Kód: ÉM-77-GF-2-05 Sorszám: 4781
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/46 Kód: ÉM-77-GF-2-05 Sorszám: 4781 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Mezőgazdasági melléktermékek környezetbarát feldolgozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Az akciócsoport területén jelentős kiterjedésű borvidék és néhány gyümölcstermelő térség van. Probléma/ lehetőség Ezek művelése során nagy mennyiségű hasznosítatlan melléktermék keletkezik. Ennek hasznosítására igény és lehetőség is mutatkozik. Megoldási javaslat A helyi mezőgazdasági termelésből származó melléktermékek innovatív, környezet kímélő feldolgozásának támogatása. Várható eredmény A Dél-Zempléni Nektár LEADER előzetesen elismert akciócsoport területén legalább két venyige, fagally aprító és bálázó gép segít a melléktermékek környezettudatos hasznosításában. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 148

149 Megoldási javaslatok 29/46 Kód: ÉM-77-GF-2-05 Sorszám: 4781
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/46 Kód: ÉM-77-GF-2-05 Sorszám: 4781 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40000 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 0%

150 Megoldási javaslatok 30/46 Kód: ÉM-77-GF-B-02 Sorszám: 5714
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/46 Kód: ÉM-77-GF-B-02 Sorszám: 5714 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: Helyi ökotudatos gazdálkodás fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térségben működnek termelő-és feldolgozó jellegű mezőgazdasági vállalkozások. Probléma/ lehetőség A térségben működő vállalkozások mind a gazdálkodás, mind a feldolgozás tekintetében korszerűtlen technológiai eszközparkkal rendelkeznek. Megoldási javaslat Szükséges az ökotudatos gazdálkodás támogatása mellett, a feldolgozó üzemek technológiai korszerűsítésének, kapacitásfejlesztésének, a piaci kereslethez igazodó minőségi termékek előállításának támogatása. Várható eredmény Az EU-kompatibilis gazdaságok és üzemek által megtermelt bruttó hazai érték növekszik, s fenntartható mezőgazdaság jön létre a környezetkímélő technológiák, termelési módok következtében. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 150

151 Megoldási javaslatok 30/46 Kód: ÉM-77-GF-B-02 Sorszám: 5714
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/46 Kód: ÉM-77-GF-B-02 Sorszám: 5714 Leírás Támoga-tási forrás GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

152 Megoldási javaslatok 31/46 Kód: ÉM-77-GF-A-01 Sorszám: 5715
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/46 Kód: ÉM-77-GF-A-01 Sorszám: 5715 Prioritás: Helyi ökotudatos gazdaság fejlesztése Intézkedés: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság Magyarország és benne térségünk mezőgazdasági adottságai kiválóak. Probléma/ lehetőség Tőkehiány miatt az adottságból adódó lehetőségek nincsenek kiaknázva teljes körűen. Megoldási javaslat Fiatal gazdálkodók induló támogatása Várható eredmény A vidéki élet újra rangot kap, újra értelmet kap a mezőgazdaságba, erdészetbe történő beruházás, új munkahelyek teremtődnek, értéke lesz a földnek és a munkának. A vállalkozók és vállalkozások bevételei megnövekednek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 152

153 Megoldási javaslatok 31/46 Kód: ÉM-77-GF-A-01 Sorszám: 5715
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/46 Kód: ÉM-77-GF-A-01 Sorszám: 5715 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

154 Megoldási javaslatok 32/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-06 Sorszám: 5781
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-06 Sorszám: 5781 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Többfunkciós Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség minden településén jellemző bizonyos civil- és gazdasági szervezeti aktivitás, ezek koncentrációja néhány telpülésen fokozottabb. Probléma/ lehetőség Ezek infrastrukturális kiszolgálása nem mindenütt megfelelő, ill. nem megfelelő színvonalon biztosított. Az UMVP 3. tengelyének horizontális kiírásából az akciócsoprt 28 települése pályázhat Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. Megoldási javaslat Az akciócsoport minden településén szükség van olyan integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására amely a civil szervezetek és a vállalkozások, valamint az ifjúság érdekében komplex szolgáltatásokat nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően, azokon a helyeken, ahol erre más forrásból nincs lehetőség. Várható eredmény Az UMVP 3. tengelyének horizontális kiírásán kívül, a térségben 1-2 LEADER integrált komplex Közösségi Szolgáltató Tér jön létre. Ezáltal emelkedik a közösségi és a gazdasági szolgáltatások színvonala. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 154

155 Megoldási javaslatok 32/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-06 Sorszám: 5781
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-06 Sorszám: 5781 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Tiszalúc, Tokaj Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 0%

156 Megoldási javaslatok 33/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-13 Sorszám: 5779
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-13 Sorszám: 5779 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Védettség alatt álló,aktív használatban lévő közösségi építmények technikai korszerűsítése... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térségben számos védettség alatt álló és aktív használatban lévő közösségi építmény található. Probléma/ lehetőség Ezen épületek használata a technikai korszerűsítés nélkül nem biztosítható a jövőben. Ugyanakkor a civil szervezetek nem rendelkeznek elegendő tőkével a korszerűsítés megvalósításához. Megoldási javaslat Támogatni szükséges a védelem alatt álló épületek baleset- és akadálymentes használata érdekében a korszerűsítő fejlesztéseket. Várható eredmény Az érintésvédelem és az akadálymentesítés problémáját fogják megoldani. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 156

157 Megoldási javaslatok 33/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-13 Sorszám: 5779
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/46 Kód: ÉM-77-SzF-A-13 Sorszám: 5779 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 0%

158 Megoldási javaslatok 34/46 Kód: ÉM-77-SzF-6-01 Sorszám: 4844
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/46 Kód: ÉM-77-SzF-6-01 Sorszám: 4844 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Nemzetközi partnerség Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A tokaji bor világhírének köszönhetően, sok külföldi vendég érkezik hozzánk, s számos Dél-zempléni önkormányzat és civil közösség alakított ki baráti kapcsolatokat külföldi partnerekkel. Probléma/ lehetőség Lehetőségként értékeljük azokat a finn, lengyel, spanyol, most szerveződő LEADER közösségek megkeresését, amelyek nemzetközi együttműködés keretében kívánnak partnerként akciócsoportunk tagjaival együttműködni. Megoldási javaslat A különböző szervezetek közötti, nemzetközi együttműködési törekvések támogatása. A támogatható tevékenységek között található a tapasztalatcsere; study- tour; know-how megosztása; közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek; közös akciók; közösen működtetett szervezetek; az együttműködési projektek előkészítő tevékenységei; közös szerveződések kialakítása; a partnerek közötti animáció és koordináció; kiállításokon való megjelenés, amelyeknek konkrét jól körülhatárolt eredményeit mindkét, illetve valamennyi résztvevő élvezi. Várható eredmény 25 nemzetközi partnerségi kapcsolat létrejötte prognosztizálható. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 158

159 Megoldási javaslatok 34/46 Kód: ÉM-77-SzF-6-01 Sorszám: 4844
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/46 Kód: ÉM-77-SzF-6-01 Sorszám: 4844 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 0%

160 Megoldási javaslatok 35/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-01 Sorszám: 4847
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-01 Sorszám: 4847 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Helyi civil közösségek erősítése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Fejlesztési célterületünkön, a tevékenységek széles skáláján mozognak a különböző civil szervezetek. A helyi társadalomban betöltött szerepük fontos. Probléma/ lehetőség Gyakran csak a lelkesedés segíti tevékenységüket, holott fejlesztési elképzelésekben nem szűkölködnek. Megoldási javaslat Szükséges a helyben működő civil szervezetek technikai eszközrendszerének fejlesztése, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelően gyakorolhassák tevékenységüket. Várható eredmény Megújul legalább 25 civil szervezet arculata, eszközparkjuk modernizálódik, sok bérleti költségtől tehermentesítődnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 160

161 Megoldási javaslatok 35/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-01 Sorszám: 4847
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-01 Sorszám: 4847 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 200 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 50 db Természetes személyek 0%

162 Megoldási javaslatok 36/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-08 Sorszám: 6525
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-08 Sorszám: 6525 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Hazai partnerség Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Akciócsoportunk területén számos civil szervezet, önkormányzat munkálkodik közösségi projektekben, gyakran egymást is segítve ezek megvalósításában. Probléma/ lehetőség A forrás-hiány korlátozza őket tapasztalatcserék megvalósításában,kiváló program ötleteik kivitelezésében, illetve azok minőségi kidolgozásában. Megoldási javaslat A települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatására, identitásuk megerősítésére, kistérségi vagy térségi együtt működések kialakulása kerüljön sor. Erősíteni kell a közösségi élmény és az összetartozás érzését. Új, vagy már korábban megvalósított rendezvények támogatására van szükség. Ez egy "leader-rendezvények" jogcímtípusú HPME, amely komplex a 4845 sorszámú "térségen belüli együttműködés" jogcímtípusú valamint a 6524 sorszámú, "közcélú fejlesztés" jogcímtípusú HPME-kkel. Várható eredmény A gazdag programok hatására kibontakozhatnak a helyi társadalom rejtett értékei, s legalább 30 rendezvény, esemény kerül be az éves rendezvény naptárba, ami összességében legalább érdeklődő részére nyújthat kielégítő, minőségi kulturális szolgáltatást. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 162

163 Megoldási javaslatok 36/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-08 Sorszám: 6525
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-08 Sorszám: 6525 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 400 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 40 db Természetes személyek 0%

164 Megoldási javaslatok 37/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-04 Sorszám: 4845
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-04 Sorszám: 4845 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Hazai partnerség Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Akciócsoportunk területén számos civil szervezet, önkormányzat munkálkodik közösségi projektekben, gyakran egymást is segítve ezek megvalósításában. Probléma/ lehetőség A forrás-hiány korlátozza őket tapasztalatcserék megvalósításában,kiváló program ötleteik kivitelezésében, illetve azok minőségi kidolgozásában. Megoldási javaslat A különböző kulturális és hagyományőrző szervezetek közötti együttműködési törekvések támogatása, ennek keretében a következő tevékenységek támogathatók; know-how megosztása; hálózatosodás, közös akciók; az együttműködési projektek előkészítő tevékenységei; amelyeknek konkrét jól körülhatárolt eredményeit mindkét, illetve valamennyi résztvevő élvezi. Ez egy "térségen belüli együttműködés" jogcímű projekt, amely komplex a 6524 számú, "közcélú fejlesztés" jogcímű valamint a 6525 sorszámú, "leader rendezvény" jogcímtípusú HPME-kkel. Várható eredmény Azt szeretnénk elérni, hogy a területünkön lévő civil szervezetek a saját lábukra tudjanak állni, a mai kor követelményeinek megfelelően és stabil működést érjenek el, hálózatosodjanak. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 164

165 Megoldási javaslatok 37/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-04 Sorszám: 4845
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-04 Sorszám: 4845 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 16000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 2000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 400 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 50 db Természetes személyek 0%

166 Megoldási javaslatok 38/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-07 Sorszám: 6524
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-07 Sorszám: 6524 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Hazai partnerség Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Akciócsoportunk területén számos civil szervezet, önkormányzat munkálkodik közösségi projektekben, gyakran egymást is segítve ezek megvalósításában. Probléma/ lehetőség A forrás-hiány korlátozza őket tapasztalatcserék megvalósításában, kiváló program ötleteik kivitelezésében, illetve azok minőségi kidolgozásában. Megoldási javaslat Legalább 3 civil szervezet összefogásával közösen kialakított iroda. Ez egy "közcélú fejlesztés" jogcímtípusú HPME, amely komplex a 4845 sorszámú "térségen belüli együttműködés" jogcímtípusú, valamint a 6525 sorszámú, "leader rendezvény" jogcímtípusú HPME-kkel. Várható eredmény Legalább 3 civil szervezet összefogásán alapuló technikai infrastruktúra fejlesztése, kialakítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 166

167 Megoldási javaslatok 38/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-07 Sorszám: 6524
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-07 Sorszám: 6524 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 8000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 400 EUR Egyházak 90% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 0%

168 Megoldási javaslatok 39/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-10 Sorszám: 6529
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-10 Sorszám: 6529 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek Helyzet/ adottság Kiváló minőségű, helyi- és nemzetközi ismertségű termékekkel rendelkezik szűkebb pátriánk, a Dél-Zemplén. Probléma/ lehetőség Az értékesített termékek eredetigazolása nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak, számos hamisítvány létezik a piacon. Az eredetvédelem kialakítása a forráshiány miatt akadályba ütközik. Megoldási javaslat A helyi termékek védelme érdekében szükség van védjegyrendszerek kidolgozására, a helyi gyakorlatba való alkalmazásának kialakítására, elterjesztésére. Ez egy "közhasznú fejlesztés" jogcímtípusú HPME, amely komplex a 5268 sorszámú "térségen belüli együttműködés" jogcímtípusú HPME-vel. Várható eredmény A társadalmi vitákban meghatározott kategóriák szerinti 1-1 védjegy születik meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 168

169 Megoldási javaslatok 39/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-10 Sorszám: 6529
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-10 Sorszám: 6529 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 82000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 61073 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

170 Megoldási javaslatok 40/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-09 Sorszám: 5268
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-09 Sorszám: 5268 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Helyi értékek, termékek eredetvédelme, védjegyek kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek Helyzet/ adottság Kiváló minőségű, helyi- és nemzetközi ismertségű termékekkel rendelkezik szűkebb pátriánk, a Dél-Zemplén. Probléma/ lehetőség Az értékesített termékek eredetigazolása nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak, számos hamisítvány létezik a piacon. Az eredetvédelem kialakítása a forráshiány miatt akadályba ütközik. Megoldási javaslat A helyi termékek védelme érdekében szükség van védjegyrendszerek kidolgozására, a helyi gyakorlatba való alkalmazásának kialakítására, elterjesztésére és az ezt megelőző szakmai, társadalmi egyeztetések lebonyolítására. Ez egy "térségen belüli együttműködés" jogcímtípusú HPME, amely komplex a 6529 sorszámú, "közhasznú fejlesztés" jogcímtípusú HPME-vel. Várható eredmény A helyi, kiváló termékek védelme európai színvonalon valósul meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 170

171 Megoldási javaslatok 40/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-09 Sorszám: 5268
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-09 Sorszám: 5268 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 82000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 20000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 2000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%

172 Megoldási javaslatok 41/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-02 Sorszám: 4848
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-02 Sorszám: 4848 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Dél-zempléni örökséghez kapcsolódó táborok és kiadványok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Akció csoportunk bővelkedik történelmi, kulturális, néprajzi, természeti értékekben, mely mindannyiunk közös öröksége. Probléma/ lehetőség Szükség van értékeink aktualizálására, bemutatására, közzétételére, szakmai igényességgel történő megjelenítésre. Megoldási javaslat Dél-Zemplén örökségének részét képező természeti, kulturális és történeti szakmai táborok megvalósítása, kiadványok készítése. Várható eredmény Elképzelésünk szerint db szakmai tábor megrendezésére kerül sor, melynek eredménye képpen kiadvány készül el. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 172

173 Megoldási javaslatok 41/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-02 Sorszám: 4848
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/46 Kód: ÉM-77-SzF-1-02 Sorszám: 4848 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 68571 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 3000 EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 400 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 0%

174 Megoldási javaslatok 42/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-05 Sorszám: 5267
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-05 Sorszám: 5267 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Észak-Magyarországi Régió Történelmi Borvidékeinek Találkozója Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az Észak-magyarországi régió, ahol a helyi akciócsoport is tevékenykedik, világhírű borvidékekkel rendelkezik. Probléma/ lehetőség Hiányzik az a partneri összefogás, hathatós együttműködés, amelynek keretében sor kerülhetne egymás problémáinak megoldására. Megoldási javaslat Alkalmat kell teremteni arra, hogy megismerjük, s bemutassuk egymás értékeit , s kifejezzük megbecsülésünket a régiónkban tevékenykedő bortermelő partnereink felé, közös fesztiválok keretében. Ezek évről-évre rotációs rendszerben, váltott helyszínen kerülnének megrendezésre, ahol egy-egy külföldi partner borvidék gazdáit, képviselőit is vendégül látnánk. Ez egy "Leader-rendezvény" jogcímtípusú HPME, amely komplex a 6505 sorszámú, "vállalkozásalapú fejlesztés" jogcímtípusú HPME-vel. Várható eredmény Legalább 5 éven keresztül, váltott helyszínen kerül megrendezésre ez az összefogással létrejövő Észak-magyarországi Régió Történelmi Borvidékeinek Találkozója, ahol a térség élelmiszertermelőinek árui kerülnek a borok mellé az asztalra. Nagy vendégforgalommal lehet számolni ezeken a rendezvényeken. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 174

175 Megoldási javaslatok 42/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-05 Sorszám: 5267
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-05 Sorszám: 5267 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50526 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 24000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%

176 Megoldási javaslatok 43/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-06 Sorszám: 6505
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-06 Sorszám: 6505 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Észak-Magyarországi Régió Történelmi Borvidékeinek Találkozója Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az Észak-magyarországi régió, ahol a helyi akciócsoport is tevékenykedik, világhírű borvidékekkel rendelkezik. Probléma/ lehetőség Hiányzik az a partneri összefogás, hathatós együttműködés, amelynek keretében sor kerülhetne egymás problémáinak megoldására. Megoldási javaslat Alkalmat kell teremteni arra, hogy megismerjük, s bemutassuk egymás értékeit , s kifejezzük megbecsülésünket a régiónkban tevékenykedő bortermelő partnereink felé, közös fesztiválok keretében. Ezek évről-évre rotációs rendszerben, váltott helyszínen kerülnének megrendezésre, ahol egy-egy külföldi partner borvidék gazdáit, képviselőit is vendégül látnánk. Az ehhez szükséges eszközrendszer beszerzését támogatni szükséges. Ez egy "vállalkozás alapú fejlesztés" jogcímű HPME, amely komplex az 5267 sorszámú, "Leader-rendezvény" jogcímtípusú HPME-vel. Várható eredmény Léte jön a Dél-Zempléni térségben egy olyan kiállítói eszközrendszer, amely hosszú távon kiszolgálhatja az Észak-Magyarországi Régió Történelmi Borvidékeinek találkozóját, és további más rendezvényeket is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 176

177 Megoldási javaslatok 43/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-06 Sorszám: 6505
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-06 Sorszám: 6505 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50526 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 24000 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%

178 Megoldási javaslatok 44/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-12 Sorszám: 6530
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 44/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-12 Sorszám: 6530 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Tisza-menti Naturpark kialakítása-Tiszavirág fesztivál Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság Az akciócsoportunk peremén elhelyezkedő Tisza folyót környező helyi természeti értékek remek turisztikai vonzerőt jelentenek a kikapcsolódásra, üdülésre vágyók számára. Emellett egy ökológiai egységként is megjelenik a "magyar folyó" minden ember számára. Probléma/ lehetőség Lehetőség kínálkozik a partnerség szellemében, egy olyan interregionális összefogásra, melynek keretében az ökológiai szempontok figyelembevételével egy komplex tájhasznosítási terv-csomag kerül kidolgozására és végrehajtásra. Megoldási javaslat A Tisza folyó mentén élők együttműködésével olyan naturpark kialakítására van szükség, mely a helyi természeti értékek megőrzését, az ott élő hagyományok ápolását a turisztikai vonzerő növelését és a Tisza-menti természeti értékek bemutatását. Ez egy "közhasznú fejlesztés" jogcímtípusú HPME, amely komplex a 5266 sorszámú, "leader rendezvény" jogcímtípusú HPME-vel. Várható eredmény Egyidejűleg a Dél-Borsodi, Tisza-téri és a Dél-Zempléni Akciócsoportok összefogásában megvalósul a természeti értékek megőrzésének programja: holtágak rehabilitációja;halívó helyek kialakítása és megőrzése; az ártéri kaszáló rétek és az őshonos fafajokból álló hullámtéri erdők rehabilitációja; a mezővédő erdősávok újratelepítése; a természeti értékek feltárása, számbavétele és folyamatos ellenőrzése; az ősi nádasok, lápok, mocsarak fenntartásának, vízellátottságának megoldása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 178

179 Megoldási javaslatok 44/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-12 Sorszám: 6530
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 44/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-12 Sorszám: 6530 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Prügy, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktakenéz, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 28000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 0%

180 Megoldási javaslatok 45/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-11 Sorszám: 5266
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 45/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-11 Sorszám: 5266 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Tisza-menti Naturpark kialakítása-Tiszavirág fesztivál Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság Az akciócsoportunk peremén elhelyezkedő Tisza folyót környező helyi természeti értékek remek turisztikai vonzerőt jelentenek a kikapcsolódásra, üdülésre vágyók számára. Emellett egy ökológiai egységként is megjelenik a "magyar folyó" minden ember számára. Probléma/ lehetőség Lehetőség kínálkozik a partnerség szellemében, egy olyan interregionális összefogásra, melynek keretében az ökológiai szempontok figyelembevételével egy komplex tájhasznosítási terv-csomag kerül kidolgozására és végrehajtásra. Megoldási javaslat A Tisza folyó mentén élők együttműködésével olyan naturpark kialakítására van szükség, mely a helyi természeti értékek megőrzését, az ott élő hagyományok ápolását a turisztikai vonzerő növelését és az évente megrendezésre kerülő Tiszavirág fesztivál elindítását teszi lehetővé. Ez egy "leader rendezvény" jogcímtípusú HPME, amely komplex a sorszámú, "közhasznú fejlesztés" jogcímtípusú" HPME-vel. Várható eredmény Évente 1-szer megrendezésre kerül, hagyományteremtő jelleggel a Tiszavirág fesztivál Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 180

181 Megoldási javaslatok 45/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-11 Sorszám: 5266
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 45/46 Kód: ÉM-77-SzF-7-11 Sorszám: 5266 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Prügy, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktakenéz, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 12000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 0%

182 Megoldási javaslatok 46/46 Kód: ÉM-77-SzF-4-01 Sorszám: 4846
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 46/46 Kód: ÉM-77-SzF-4-01 Sorszám: 4846 Prioritás: Hazai és nemzetközi közösségi kapcsolatok fejlesztése Intézkedés: Hagyományok ápolása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térségben számos népi mesterséget űző, nemzetiségi kultúrát őrző, azt ápoló csoport tevékenykedik. Probléma/ lehetőség Eszközkészletük elavult, hiányos, ezért bemutatóik, fellépéseik nem tudnak megújulni. Megoldási javaslat Helyi hagyományos népi-nemzetiségi mesterségek, szokások felélesztése, ápolása, a tovább örökítés érdekében bemutató foglalkozások és kiállítások megvalósításán keresztül. Várható eredmény A hagyomány őrző szervezeteknek lehetősége nyílik a népi mesterségek, és hagyományok tovább örökítésére. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 182

183 Megoldási javaslatok 46/46 Kód: ÉM-77-SzF-4-01 Sorszám: 4846
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 46/46 Kód: ÉM-77-SzF-4-01 Sorszám: 4846 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Alsódobsza, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sima, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj, Újcsanálos Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 28235 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 20000 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 200 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 35 db Természetes személyek 0%


Letölteni ppt "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"