Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai gyermekvédelmi feladatok Zala Megyei Pedagógiai Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai gyermekvédelmi feladatok Zala Megyei Pedagógiai Intézet"— Előadás másolata:

1 Iskolai gyermekvédelmi feladatok Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Herczeg Csilla szaktanácsadó 2013. szeptember 26. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Az iskolai erőszak kapcsán az OKM által eddig kezdeményezett, illetve megtett intézkedések Kidolgozták a nevelési–oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását – amely már hatályba lépett – az alábbiak szerint: a) A nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell a gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolattartás rendjét. b) A gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okok elhárítása érdekében az intézmények számára biztosítja a Rendelet, hogy együttműködjenek a gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal, illetve bizonyos kérdésekben az oktatásügyi közvetítői szolgálattal. c) A Rendelet rögzíti a kötelezettségszegő tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást megelőző eljárással kapcsolatos részletszabályokat. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 2

3 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pénzfelhasználási terv / Ha az igazolatlan mulasztás elérte az 50 órát/ - ruha, cipő - élelem - bérlet - hiteltörlesztés, rezsiköltség/ gyermekre eső része/ - iskolai tartozások Eseti gondnok /pl. lehet egy közeli rokon, az iskola ifj. véd.-i felelőse, vagy a védőnő/ Ha a problémák már nem állnak fenn, akkor megszüntetik a felfüggesztést Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 3

4 Változás a HH és HHH-s tanulók esetében
c./a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 4

5 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Az iskolában és az iskolán kívüli bűncselekmények szankcionálása megváltozott A pedagógus ellen szembeni megbotránkoztató viselkedés Bolti lopások Azonnali bilincseléssel járó előállításhoz, akár több napos elzáráshoz vezethet El kell-e idáig jutni?? A törvény bevezetése óta 30%-kal visszaesett a bolti lopások száma Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 5

6 A fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények
Testi sértés Kényszerítés Közveszéllyel fenyegetés Garázdaság Közokirat-hamisítás Lopás Rablás Rongálás /graffiti/ Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 6

7 A bűnmegelőzési órák célja
A tanulók ismerjék fel a rájuk leselkedő veszélyhelyzeteket Meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásokat Ismerjék döntéseik, cselekedeteik következményeit Képesek legyenek ellenállni a kortársaktól érkező csábításnak, kínálásnak A konfliktushelyzeteket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat Kapjon nagyobb hangsúlyt a drámapedagógia, szerepjáték Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 7

8 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Család Fogalma /szeretet,melegség, gyerekek, biztonság/ Változások a család életében: Életút- nincsenek határok /gyermekkor kitolódik/ Népesedés /kevés születés, később szülnek a nők/ Együttélés intézményei /kevés házasság/ Családi értékrend Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 8

9 Családon belüli erőszak
Olyan rendszeresen visszatérő cselekvéssor, mely során valaki hozzátartozója testi-lelki épségét veszélyezteti, károsítja, önrendelkezésében korlátozza Irányai: - Partnerbántalmazás - Gyermekbántalmazás - Szülőbántalmazás - Testvérbántalmazás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 9

10 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Fajtái Lelki Fizikai Szexuális Elhanyagolás Megnyilvánulhat: - Szóbeli,- megfélemlítés,- lelki erőszak,- testi erőszak,- szexuális erőszak,- jogok megtagadása,- gazdasági erőszak Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 10

11 Gyermekvédelmi szakellátás
A családból történő kiemelés leggyakoribb okai: Elhanyagolás Magatartási problémák (iskolakerülés, droghasználat) Bántalmazás Rossz szociális körülmények/hajléktalanság Szülők alkoholizmusa A szülők kapcsolati problémái/pszichés megbetegedése Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 11

12 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Látencia okai Anyagi függőség Gyerekek Hűség, sajnálat, gondoskodás Félelem az egyedülléttől Kötődés Kötelességérzet Felelősségérzet Alacsony önértékelés, bűntudat Szégyen A probléma tagadása Bizakodás Félelem a bosszútól Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 12

13 A gyermek- és fiatalkori bűnözés okai
Családi okok: nem megfelelő családi környezet, szülői felügyelet hiánya Bűnöző életmódot követő minta Ellenőrizetlen szabadidő, késő esti csavargás, az életkornak nem megfelelő éjszakai szórakozó helyek látogatása Baráti környezet: csoportnorma szerepe, rossz modell-követés Iskolai problémák: tanulmányi nehézségek Egyéb okok: médiahatás, stb. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 13

14 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Iskolai erőszak Olyan szándékos negatív cselekedet, mely A tanulók egymás közötti, A tanulók tanárokkal szembeni erőszakos viselkedésben nyilvánul meg Lehet : Verbális Fizikai Pszichikai Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 14

15 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
80 / 8-16 óráig hívható, ha problémás helyzet adódik az iskolában mediáció menüpont chat szoba Segíthetünk? Segítünk! /anonim/ „Biztonságos iskola” c. kiadvány eljut minden iskolába Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 15

16 Óvjuk a fiatalokat az áldozattá válástól
Vigyázz jól értékeidre (táska, igazolvány, bérlet stb.)! Sok pénzt ne tarts magadnál, mert könnyen ellopják tőled azok, akik erre specializálták magukat, esetleg erőszakkal is elvehetik tőled a nagyobb társaid! Pénzedet, értékeidet (mobiltelefon) ne mutogasd senkinek, nyitott táskában, kosárban ne tartsd ezeket! Lehetőleg használj a ruházatod alatt elrejtett övtáskát! Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 16

17 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Agresszív gyermek Mit tehetünk? Indulatmentesen kezeljük a megnyilvánulásokat Mikor, mi válthatta ki? Figyeljük meg az érzelmeit Tervezzük meg, hogyan bánjunk vele Fontos az önuralomra nevelés Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 17

18 Család agresszív légkörének kialakulása
Alacsony konfliktus megoldó színvonal Negatív érzések aránytalan kifejezése Szűk tér,sok együtt töltött idő Bizonytalan, tisztázatlan szerepek Merev szerepek, túlzott elvárások Stressz,válságok Alacsony szociális kontroll Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 18

19 A hátrányos helyzetű gyermek
Az átlagosnál nehezebb körülmények között élő gyermek, különböző környezeti ártalmaknak kitett, normálisan fejlett,fiziológiailag nem sérülteket sorolunk ide. Mikrokörnyezeti ártalmak: Család /vagy ép család / hiánya Alacsony egy főre jutó jövedelem Egészségtelen lakáskörülmények Szülők alacsony iskolai végzettsége Család életmódja,érzelemhiány, törődés hiánya Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 19

20 A veszélyeztetett gyermek
Veszélyeztetett az a gyermek, aki egyébként személyiségében ép, de annak fejlődésében erősen gátolt. Nem a szociális tartalom a hangsúlyos, hanem a pszichés összetevő Veszélyeztetettség az egész személyiség fejlődését gátolja,és negatív irányba tereli Különböző devianciák, életvezetési problémák,önértékelési zavarok, erkölcsi defektusok veszélye HH nem törvényszerű, hogy veszélyeztetettség is! Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 20

21 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A deviáns viselkedés A deviancia szociológiai fogalom, eltérést jelent. Olyan megnyilvánulások,amelyeknek közös jellemzője, hogy a társadalom által elfogadott szokásoktól, normáktól eltérnek. Kiváltó okok: rossz szociális helyzet, felbomlott család, szülők alkoholizmusa, elhanyagoló nevelés,kulturálatlan életmód, brutális bánásmód, a család laza erkölcsi normái, kriminalitás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 21

22 A deviáns viselkedés jellemzői
Beszédstílus – szegényes szókincs, trágárkodás,tartalmilag sivár kommunikáció Külső megjelenés – sovány,fejletlen, rosszul táplált, elhanyagolt,piszkos ruházat, felnőttes öltözködés Viselkedés – csoporthelyzet – durvaság, támadó attitűd,magányosság, peremhelyzet,nyugtalanság, hipermobilitás,szélsőséges mértékű érzelmi reakció, csavargás, igazolatlan hiányzás,hazudozás, tartós iskolai teljesítményromlás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 22

23 Makrokörnyezeti ártalmak
A település helyzete, infrastruktúrája A település kulturális élete Az iskola objektív feltételeinek hiánya /túlzsúfoltság, felszereltség hiánya / Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 23

24 Mire figyeljünk, ha drogozik a gyermek?
Aluszékonyság, levertség, sápadtság Bőr viszketése Fokozott étvágy, orra szivárog Ingerlékenység,nyugtalanság Émelygés, hasmenés, fogyás Szemei véresek, vizenyősek, verejtékezés Pupillák beszűkültek, vagy tágak, fényre nem reagálnak Mozgása, gesztikulációja koordinálatlan Sebek, szúrásnyomok vannak rajta Egyre több pénzt kér, esetleg értékek tűnnek el otthonról Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 24

25 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Mit tehetünk? Erősítsük az önbizalmat, önértékelést Sokat beszélgessünk velük Ismerjük a baráti társaságát Figyeljünk, hogy mit néz a tévében,hol kalandozik az Interneten Gyanú esetén azonnal kérjünk segítséget Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 25

26 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szülők nélkül nem megy! Bizalomteljes kapcsolatot kell kialakítanunk,hangsúlyozva a segítő szándékot. A szülői ellenállás okai lehetnek: Szégyen Megint rám olvassák, hogy csapnivaló szülő vagyok Tehetetlenség Rossz élmények Szegénység Csalódottság, önvédelem Értetlenség, eltérő értékrend Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 26

27 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A szegénység hatása Az általános iskolai érdemjegyek előrejelzik a tanulók várható sikerességét. Az eltérő társadalmi hátterű családok más-más mértékben képesek biztosítani a továbbtanuláshoz szükséges feltételeket. A társadalmi előnyök-hátrányok átörökítődnek. A lakóhelyi elszigeteltség, a tartós szegénység, a társadalmi izoláltság is korlátokat szab a továbbtanulási döntésnek. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 27

28 A szegénység átörökítésének rejtett csatornái
Két nagy elmélet: Emberi tőke elmélet: a szülők iskolázatlansága, szegénysége, a befektetések alacsony szintje – kedvezőtlenül hat a gyerekek fejlődésére. Családi stressz modell: a gyerek hátrányos fejlődését a szülő mentális állapotán keresztül határozza meg, ami a szegénység, a munka elvesztése miatt alakulhat ki Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 28

29 A szegénységből fakadó hátrányok „közbülső változó”-i
A szülők és gyerekek kapcsolata - Másfajta szocializáció - Meleg elfogadás helyett negatív fegyelmezési stratégiák Otthoni környezet - A fejlődést segítő eszközök hiánya - Az élményszerzés anyagi korlátai Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 29

30 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." /Karácsony Sándor/ Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 30

31 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Herczeg Csilla Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 31


Letölteni ppt "Iskolai gyermekvédelmi feladatok Zala Megyei Pedagógiai Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések