Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés Zalaegerszeg, 2013. június 5. Dr. Bodó Márton.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés Zalaegerszeg, 2013. június 5. Dr. Bodó Márton."— Előadás másolata:

1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés Zalaegerszeg, 2013. június 5. Dr. Bodó Márton

2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Miért lehet jó? Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene egy magára hagyott csecsemőn! Budapest 2012. április 24. belvárosában az UNICEF akciója.

3 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Önkéntesség – Közösségi szolgálat „ Olyan tevékenység vagy munka, amelyet szabad akaratból, fizetés nélkül végeznek emberek, hogy a saját háztartásukon, ill. közvetlen családi körükön kívül eső ügyet vagy személyeket támogassanak.” (International Labor Organization) A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 4 A trend a fejlett országokban az iskolai közösségi szolgálat felé halad az önkéntességtől.A trend a fejlett országokban az iskolai közösségi szolgálat felé halad az önkéntességtől. Az iskolai közösségi szolgálat Amerikában a legelterjedtebb más-más óraszámmal évente 100 óra átlagban.Az iskolai közösségi szolgálat Amerikában a legelterjedtebb más-más óraszámmal évente 100 óra átlagban. Angliában minden fiatal 19 éves kora előtt legalább 50 órát „szolgálja a hazáját”.Angliában minden fiatal 19 éves kora előtt legalább 50 órát „szolgálja a hazáját”. Ontarióban azonban 40 óra szolgálatot kell tenniük a diákoknak ahhoz, hogy leérettségizzenek.Ontarióban azonban 40 óra szolgálatot kell tenniük a diákoknak ahhoz, hogy leérettségizzenek. Nemzetközi kitekintés

5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kétféle angolszász hagyomány Community Service (közösségi szolgálat) Iskolákban alkalmazott Kötelező vagy önkéntes A közvetlen környezetet segítő tevékenység Együttműködés civil szervezetekkel Service Learning (szolgálattan) Hasznos szolgálat: a diákok aktív részvétele a tevékenységek megtervezésében Tantervi kapcsolódás Reflexió (a tapasztalatok átgondolása, megvitatása, írásos anyagba foglalása)

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet IKSZ hazai jó gyakorlatok Magyarországon kb. 300 iskolában a pedagógiai program része. Waldorf Iskolák Élménypedagógia, személyes tapasztalat, projekt jelleg Karinthy Frigyes Gimnázium KEKSz:Kreativitás-Erőbedobás-Közösségépítés-Szolgálat, Nemzetközi érettségi előfeltétele- elnevezés Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Szeretetszolgálat, pedagógiai tartalom, sokszínűség Pilot programok

7 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 7 „TÁRsadalmi Szolidaritás Program” (TÁRS-program 2010/11) Pályázók köre: Nevelési–oktatási intézmények, (kollégiumok is) Helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális intézményekkel, más nevelési–oktatási intézménnyel együttműködve. Ma 50 óra a kötelező!Ma 50 óra a kötelező! A program lényege: 9-12. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével, egyénileg vagy csoportosan. Személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek (5-20 -5), tanórán kívüli foglalkozás keretében.

8 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Győztes pályázatok fenntartó szerint (forrás: wekerle.gov.hu)

9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 9 Együttműködő szervezetek tevékenységenként

10 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Diák: tapasztalatszerzés Élménypedagógia az iskola falait „lebontja”, Szociális,társadalmi érzékenyítés, Tanár-diák-szülő viszonyt átalakíthatja, Pályaválasztás szempontjából motiváló, Az agresszió csökken ott, ahol a diákok részt vesznek közösségi szolgálatban, Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség. 2013. 06.05. 10 Mi a cél? Élménypedagógia

11 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai célok Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: -Kritikus gondolkodás, -Érzelmi intelligencia, -Önbizalom, -Felelősségvállalás, -Állampolgári kompetencia, -Felelős döntéshozatal, -Vezetői készségek, -Szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, -Kommunikációs készség, -Együttműködés, -Empátia, -Konfliktuskezelés, -Problémamegoldás.

12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fogadó szervezet céljai Pályaorientáció, Szemléletformálás, Saját arculatába illő feladat támogatása, Társadalmi probléma iránti érzékenyítése a diákoknak, Saját tevékenység bemutatása, megismertetése, Utánpótlás biztosítása.

13 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „ „Az energiád és a lelkesedésed azután keletkezik, hogy belevágtál valamibe. /Andrew Matthews/. Aa Az előkészítés része, hogy az iskolavezetés megfogalmazza a program célját és elvárásait, szereplőit, felelőseit.

14 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Minden iskolának a saját diákjaira, környezeti adottságaira kell kialakítania közösségi szolgálati programját. Érzékenyítés

15 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Empátia 2013. 06.05.15 „Úgy nem lehet szeretni, hogy nem érezzük át a másik ember örömét és bánatát. Úgy nem lehet szeretni, hogy nem fedezzük fel a közös pontokat azokkal, akik első pillantásra annyira másoknak tűnnek, mint mi.”

16 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A lehetőségekről… Az elmélet mellett a tapasztalati tanulás lehetősége 2013. 06.05.16

17 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Érzékenyítés Rossz célok Ismerjek meg a fogyatékkal élő gyerekeket, Szeretetet fogunk adni, Tudjak le 50 órát. 10 méteres kerítés legyen lefestve. Jó célok Szeretném megtudni miként élnek ezek a gyerekek, Hogyan érzik magukat reggel, délben vagy este, mi az, ami miatt ők szomorúak, mivel lehet őket felvidítani. Szeretném elérni azt, hogy várjanak, amikor hozzájuk megyek, vagy hogy érezzem azt, hogy fontos vagyok nekik. Célom az, hogy figyeljem saját érzéseimet, amikor készülök a feladatra, amikor végzem a tevékenységet, amikor találkozom egy ott dolgozóval, vagy ellátottal,

18 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Érzékenyítő foglalkozások 2013. 06.05.18 Szekszárdi Júlia: Új utak és módok. Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához. Dinasztia Tankönyvkiadó, 2008. Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye 2., Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. Mohay Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek. Flaccus Kiadó, Budapest, 2006. N. Horváth Margit: "Legyetek jók, ha tudtok!" Etika. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.

19 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tanár szerepe: motiváció és kitartás megtapasztalhatják az adás örömét az elfogadás képességét megismerhetik önmagukata világot A diákok 2013. 06.05.19 ÉS A TANÁROK?

20 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Ön szerint mi a pedagógus legfontosabb feladata? 2013. 06.05.20

21 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Feladatkör 2013. 06.05.21

22 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Ismeretek 2013. 06.05.22

23 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Mire van szükség? A segítő pillérek professzionalizmusszemlélet stratégiákkompetenciák energiatürelem kooperációkitartás… Elfogadni - Miért…? Elismerni – hatás, haszon létjogosultság 2013. 06.05.23

24 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban I. Tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, motiváltsága, az intézmény arculata, Szülők ötletei, tapasztalatai, korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte, a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája, önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei.

25 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban II. A tanulókat tájékoztassák a lehetőségekről, önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, a szülők tájékoztatása. Megszervezéshez irányadó: Maximálisan 3 óra tevékenység végezhető.

26 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat lebonyolítása Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül. a tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, A programra való felkészítés megszervezése, A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, Magánszemélyeknél, Kísérés, A program zárása, közös értékelés.

27 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet IDŐAZ ÉV TESZI RENDJE Szeptember, Egyeztetés az intézményekkel, tanárok fölkészítése, Önkéntes közp. Október eleje Bevezető tréning, öt órában helyválasztás, beosztás, Október közepe Szolgálati hely megismerés, a feladatok felvétele Október-MájusA szolgálat végzése DecemberElső reflexiós tréning 2 óra Március Második reflexiós tréning Május vége Felkészülés a bemutatóra Utolsó tanítási hét Zárás az egész iskola előtt, Teszi láng átadása

28 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az iskolai közösségi szolgálat irányítása A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért – fogadó intézmények pedagógiai feldolgozásért – szülő, ofő a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkorm. Ped intézet adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - ofő a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

29 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat dokumentálása A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban. a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap osztálynaplóban és a törzslapon, igazolást állít ki két példányban, iratkezelési szabályzatában rögzíteni, az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást kötnek egymással.

30 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jelentkezési lap Tanulói „Jelentkezési lap” Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ………………………………………………………………………….. tanuló a(z) …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: a) ………………………………………………. területen …………………. órában b) ………………………………………………. területen …………………. órában c) ………………………………………………. területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) …………………………………… tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott …………………………………………………………………………………….. fent nevezett tanuló közösségi szolgálatban való a jelzett területeken való részvételét támogatom és tudomásul veszem. …………………………………………… szülő, gondviselő aláírása

31 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közösségi szolgálati napló Sor - sz á m D á tu m ÓrátólÓráigÓrátólÓráig Tev é keny s é g É lm é ny eim/tap asztalatai m Igazol ó al áí r á s 1. 2. 3. 4.

32 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fogadó szervezetek feladatai Kitalálni a célt a szervezet számára Kitalálni az arculatukba illeszkedő tevékenységeket (milyen korosztály számára, hány órában, milyen gyakorisággal), Végiggondolni a szükséges peremfeltételeket (felkészítés, felügyelet, igazolás, szükséges eszközök) Intézményekkel való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, dokumentálás Közösségi Szolgálat Portálra regisztráció

33 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás Szolgáltatás mértéke: csonttörés (3.000.- Ft) Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) (3.000. Ft - 300.000) A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a 06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

34 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tevékenységek hatása Különböző szektorok közti együttműködés erősödése Generációk közti együttműködés, megértés kialakulása Agresszivitás csökkentése a diákok között Nyitottabbá válás nehéz helyzetekre Életstratégia árnyaltabb kialakítása Szociális érzékenység növekedése Önkéntesség kultúrájának elterjedése

35 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nem lényegtelen „látványelemek” 2013. 06.05.35

36 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Mire jó a Portál? –Információk a közösségi szolgálatról,TÁRS- program, jó gyakorlatok –Keresés az intézmények között, –Bemutatkozó felület, –Segítségnyújtás a projektek létrehozásában a megvalósult projektek bemutatása által

37 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közösségi Szolgálat Portál

38 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Keresés fogadó intézmények közt Keresőfelület

39 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Iskola részletes oldala Bemutatkozás és fülek

40 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló…” (Kopp Mária) „Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló…” (Kopp Mária)

41 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köszönöm a figyelmet! kozossegi.szolgalat@ofi.hu kozossegi.ofi.hu 2013. 06.05.41


Letölteni ppt "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés Zalaegerszeg, 2013. június 5. Dr. Bodó Márton."

Hasonló előadás


Google Hirdetések