Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés"— Előadás másolata:

1 Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés
Zalaegerszeg, június 5. Dr. Bodó Márton

2 Miért lehet jó? Te megállnál segíteni?
1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene egy magára hagyott csecsemőn! Budapest április 24. belvárosában az UNICEF akciója.

3 Önkéntesség – Közösségi szolgálat
„Olyan tevékenység vagy munka, amelyet szabad akaratból, fizetés nélkül végeznek emberek, hogy a saját háztartásukon, ill. közvetlen családi körükön kívül eső ügyet vagy személyeket támogassanak.” (International Labor Organization) A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

4 Nemzetközi kitekintés
A trend a fejlett országokban az iskolai közösségi szolgálat felé halad az önkéntességtől. Az iskolai közösségi szolgálat Amerikában a legelterjedtebb más-más óraszámmal évente 100 óra átlagban. Angliában minden fiatal 19 éves kora előtt legalább 50 órát „szolgálja a hazáját”. Ontarióban azonban 40 óra szolgálatot kell tenniük a diákoknak ahhoz, hogy leérettségizzenek. 4

5 Kétféle angolszász hagyomány
Community Service (közösségi szolgálat) Iskolákban alkalmazott Kötelező vagy önkéntes A közvetlen környezetet segítő tevékenység Együttműködés civil szervezetekkel Service Learning (szolgálattan) Hasznos szolgálat: a diákok aktív részvétele a tevékenységek megtervezésében Tantervi kapcsolódás Reflexió (a tapasztalatok átgondolása, megvitatása, írásos anyagba foglalása)

6 IKSZ hazai jó gyakorlatok
Magyarországon kb. 300 iskolában a pedagógiai program része. Waldorf Iskolák Élménypedagógia, személyes tapasztalat, projekt jelleg Karinthy Frigyes Gimnázium KEKSz:Kreativitás-Erőbedobás-Közösségépítés-Szolgálat, Nemzetközi érettségi előfeltétele- elnevezés Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Szeretetszolgálat, pedagógiai tartalom, sokszínűség Pilot programok

7 „TÁRsadalmi Szolidaritás Program”
(TÁRS-program 2010/11) A program lényege: 9-12. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével, egyénileg vagy csoportosan. Személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek ( ), tanórán kívüli foglalkozás keretében. Pályázók köre: Nevelési–oktatási intézmények, (kollégiumok is) Helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális intézményekkel, más nevelési–oktatási intézménnyel együttműködve. Ma 50 óra a kötelező! 7

8 Győztes pályázatok fenntartó szerint (forrás: wekerle.gov.hu)

9 Együttműködő szervezetek tevékenységenként
9

10 Mi a cél? Élménypedagógia
Diák: tapasztalatszerzés Élménypedagógia az iskola falait „lebontja”, Szociális,társadalmi érzékenyítés, Tanár-diák-szülő viszonyt átalakíthatja, Pályaválasztás szempontjából motiváló, Az agresszió csökken ott, ahol a diákok részt vesznek közösségi szolgálatban, Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség. 10

11 Pedagógiai célok Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit:
Kritikus gondolkodás, Érzelmi intelligencia, Önbizalom, Felelősségvállalás, Állampolgári kompetencia, Felelős döntéshozatal, Vezetői készségek, Szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, Kommunikációs készség, Együttműködés, Empátia, Konfliktuskezelés, Problémamegoldás.

12 Fogadó szervezet céljai
Pályaorientáció, Szemléletformálás, Saját arculatába illő feladat támogatása, Társadalmi probléma iránti érzékenyítése a diákoknak, Saját tevékenység bemutatása, megismertetése, Utánpótlás biztosítása.

13 elvárásait, szereplőit, felelőseit.
„ „Az energiád és a lelkesedésed azután keletkezik, hogy belevágtál valamibe. /Andrew Matthews/ Az előkészítés része, hogy az iskolavezetés megfogalmazza a program célját és elvárásait, szereplőit, felelőseit.

14 Érzékenyítés   Minden iskolának a saját diákjaira, környezeti adottságaira kell kialakítania közösségi szolgálati programját.

15 Empátia „Úgy nem lehet szeretni, hogy nem érezzük át a másik ember örömét és bánatát. Úgy nem lehet szeretni, hogy nem fedezzük fel a közös pontokat azokkal, akik első pillantásra annyira másoknak tűnnek, mint mi.” 15

16 A lehetőségekről… Az elmélet mellett a tapasztalati tanulás lehetősége
16

17 Érzékenyítés Rossz célok Ismerjek meg a fogyatékkal élő gyerekeket,
Jó célok Szeretném megtudni miként élnek ezek a gyerekek, Hogyan érzik magukat reggel, délben vagy este, mi az, ami miatt ők szomorúak, mivel lehet őket felvidítani. Szeretném elérni azt, hogy várjanak, amikor hozzájuk megyek, vagy hogy érezzem azt, hogy fontos vagyok nekik. Célom az, hogy figyeljem saját érzéseimet, amikor készülök a feladatra, amikor végzem a tevékenységet, amikor találkozom egy ott dolgozóval, vagy ellátottal, Rossz célok Ismerjek meg a fogyatékkal élő gyerekeket, Szeretetet fogunk adni, Tudjak le 50 órát. 10 méteres kerítés legyen lefestve.

18 Érzékenyítő foglalkozások
Szekszárdi Júlia: Új utak és módok. Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához. Dinasztia Tankönyvkiadó, 2008. Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye 2., Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. Mohay Péter: Közösségformáló játékok tizenéveseknek. Flaccus Kiadó, Budapest, 2006. N. Horváth Margit: "Legyetek jók, ha tudtok!" Etika. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 18

19 A tanár szerepe: motiváció és kitartás
megtapasztalhatják az adás örömét az elfogadás képességét megismerhetik önmagukat a világot A diákok ÉS A TANÁROK? 19

20 Ön szerint mi a pedagógus legfontosabb feladata?
20

21 Feladatkör 21

22 Ismeretek 22

23 Mire van szükség? A segítő pillérek
Akarat és készség professzionalizmus szemlélet stratégiák kompetenciák energia türelem kooperáció kitartás… Elfogadni - Miért…? Elismerni – hatás, haszon létjogosultság 23

24 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban I.
Tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, motiváltsága, az intézmény arculata, Szülők ötletei, tapasztalatai, korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte, a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája, önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei.

25 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban II.
A tanulókat tájékoztassák a lehetőségekről, önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, a szülők tájékoztatása. Megszervezéshez irányadó: Maximálisan 3 óra tevékenység végezhető.

26 A közösségi szolgálat lebonyolítása
Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül. a tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, A programra való felkészítés megszervezése, A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, Magánszemélyeknél, Kísérés, A program zárása, közös értékelés.

27 IDŐ AZ ÉV TESZI RENDJE Szeptember, Egyeztetés az intézményekkel, tanárok fölkészítése, Önkéntes közp. Október eleje Bevezető tréning, öt órában helyválasztás, beosztás, Október közepe Szolgálati hely megismerés, a feladatok felvétele Október-Május A szolgálat végzése December Első reflexiós tréning 2 óra Március Második reflexiós tréning Május vége Felkészülés a bemutatóra Utolsó tanítási hét Zárás az egész iskola előtt, Teszi láng átadása

28 Az iskolai közösségi szolgálat irányítása
A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért – fogadó intézmények pedagógiai feldolgozásért – szülő, ofő a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkorm. Ped intézet adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - ofő a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

29 A közösségi szolgálat dokumentálása
A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban. a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap osztálynaplóban és a törzslapon, igazolást állít ki két példányban, iratkezelési szabályzatában rögzíteni, az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást kötnek egymással.

30 iskolai közösségi szolgálatra
Jelentkezési lap Tanulói „Jelentkezési lap” Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ………………………………………………………………………….. tanuló a(z) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: a)      ………………………………………………. területen …………………. órában b)      ………………………………………………. területen …………………. órában c)      ………………………………………………. területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) …………………………………… tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott …………………………………………………………………………………….. fent nevezett tanuló közösségi szolgálatban való a jelzett területeken való részvételét támogatom és tudomásul veszem …………………………………………… szülő, gondviselő aláírása

31 Közösségi szolgálati napló
Sor-szám Dátum Órától Óráig Tevékenység Élményeim/tapasztalataim Igazoló aláírás 1. 2. 3. 4.

32 Fogadó szervezetek feladatai
Kitalálni a célt a szervezet számára Kitalálni az arculatukba illeszkedő tevékenységeket (milyen korosztály számára, hány órában, milyen gyakorisággal), Végiggondolni a szükséges peremfeltételeket (felkészítés, felügyelet, igazolás, szükséges eszközök) Intézményekkel való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, dokumentálás Közösségi Szolgálat Portálra regisztráció

33 Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás
Szolgáltatás mértéke: csonttörés ( Ft) Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) ( Ft ) A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

34 A tevékenységek hatása
Különböző szektorok közti együttműködés erősödése Generációk közti együttműködés, megértés kialakulása Agresszivitás csökkentése a diákok között Nyitottabbá válás nehéz helyzetekre Életstratégia árnyaltabb kialakítása Szociális érzékenység növekedése Önkéntesség kultúrájának elterjedése

35 Nem lényegtelen „látványelemek”
35

36 Mire jó a Portál? Információk a közösségi szolgálatról,TÁRS-program, jó gyakorlatok Keresés az intézmények között, Bemutatkozó felület, Segítségnyújtás a projektek létrehozásában a megvalósult projektek bemutatása által

37 Közösségi Szolgálat Portál

38 Keresés fogadó intézmények közt
Keresőfelület

39 Iskola részletes oldala
Bemutatkozás és fülek

40 „Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre
„Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló…” (Kopp Mária)

41 Köszönöm a figyelmet! kozossegi.szolgalat@ofi.hu
kozossegi.ofi.hu 41


Letölteni ppt "Az IKSZ története, a pedagógusok feladatai, érzékenyítés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések