Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodások gyógypedagógiai megsegítése Készítette: Ódor Henriette szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodások gyógypedagógiai megsegítése Készítette: Ódor Henriette szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár"— Előadás másolata:

1 1 Értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodások gyógypedagógiai megsegítése Készítette: Ódor Henriette szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár odiheni@zmpi.hu 2009.04.21. odiheni@zmpi.hu „ Segíteni annyi, mint mások örömtengerében lubickolni, és magunkénak érezni minden cseppet a tengerből”

2 2 Vázlat  3. Sajátos nevelési igény fogalma (SNI)  4. A megkésett beszédfejlődés és a hallássérülés felismerése óvodáskorban  5. Aktivitás és figyelemzavar felismerése óvodáskorban  6. Az autizmus spektrumzavar felismerése óvodáskorban  7. Az értelmi fogyatékosság (fejlődési elmaradás) fogalma, típusai  8. Az enyhe fokú értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodás kisgyermek játék, szocialitásbeli sajátosságai  9.Az enyhe fokú értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodás kisgyermek mozgás, beszédbeli sajátosságai  10.Az enyhe fokú értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodás kisgyermek gondolkodásbeli sajátosságai  11.Eltérő fejlődésmenet felismerésekor óvodai beszélgetés a szülővel, kérdések megfogalmazása, feltevése  12.Vizsgálati kérelem  13. Szakértői bizottsági vizsgálat részei, pedagógiai vizsgálat  14. Szakértői bizottsági vizsgálat részei, pszichológiai, orvosi vizsgálat  15..Javaslattétel, vizsgálati összefoglaló  16. Pedagógiai megközelítések  17. Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséhez történő hozzáállás  18. Értelmi fejlődésben elmaradt óvodások fejlesztése (mozgás, beszéd)  19. Értelmi fejlődésben elmaradt óvodások fejlesztése (ismeretelsajátítás)  20.Az integráció személyi, tárgyi feltételei

3 3 Sajátos nevelési igény fogalma (1993.évi LXXIX.tv.121.§(1) 29.a), 29.b) 29.a) Az a gyermek, tanuló, aki a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:  Testi  Érzékszervi  Értelmi  Beszédfogyatékos  Autista  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 29.b)  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza NEM vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

4 4 Az integráció személyi, tárgyi feltételei  Tárgyi feltételek:  alapító okirat ( SNI lebontva, amely fogyatékossági típust az intézmény fel tudja vállalni csak azt szabad beleírni)  pedagógiai program ( adaptált vagy helyi)  Személyi feltételek:  A fogyatékossági típusnak megfelelő szakos gyógypedagógiai tanár, konduktor  tanulási zavar estében fejlesztő pedagógus  vagy a szakértői bizottság által meghatározott végzettségű szakember

5 5 Az autizmus felismerése óvodáskorban  Szociális viselkedés:  Nem játszik a gyerekekkel, közös tevékenységet nem kezdeményez, magányosan tevékenykedik, ebből nehezen zökkenthető ki  A változások ellen tiltakozik, ismeretlen környezetet, személyt nehezen vagy nem fogad el pl.: nagyon nehezen szokik be az óvodai csoportba  Új helyzetben megrémül, elzárkózik, elutasító lesz, tipikus pánikreakcióval válaszol pl.: szélsőségesen visít, fülét befogja, szemét eltakarja stb.  Kommunikáció, reciprok kommunikáció:  Nem vagy ritkán néz mások szemébe, szemkontaktust titkán vagy nem vesz fel  Kapcsolatfelvételt ritkán vagy nem kezdeményez, nem kér inkább megteszi, amit szeretne  Szóbeli kéréseket, összetett szituációkat nehezen vagy nem értelmez  A felnőtt kezével jelzi szükségletét, cselekedtet  Későn kezd el beszélni, ezért a megkésett beszédfejlődéssel is összetéveszthető  Papagájszerűen utánozza a beszédet, feltett kérdést, elhangzott választ után mondja  Szereotípiák:  Repdeső kézmozgás (kézmanír), ugrálás, törzshajlítgatás  Tárgyakat fogdossa, pörgeti, forgatja, dobálja, szagolja, kopogtat velük, érintgeti  Egyes területeken kiemelkedő lehet, de nem szociálisan (Asperger szindróma)

6 6 Szakértői bizottsági vizsgálat részei pszichológiai és orvosi vizsgálat  Pszichológiai (metrikus) vizsgálat :  verbális intelligencia teszttel: Binet-Simon Intelligencia Teszt, MAWGYI, MAWIK, WISC-IV,  nem verbális intelligencia teszttel: Snijders Omen Nonverbális Intelligencia Teszt óvodás ill. iskolás változata (SON), Raven Teszt iskolás ill. felnőtt változata (bizottságunkban csak részfoglalkoztatású pszichológus dolgozik, így az IQ teszteket gyógypedagógusok veszik fel és pszichológus támogatásával értékelik ki, a problémát már több ízben jeleztük a fenntartó felé, intézkedés nem történt)  Orvosi vizsgálat:  oki háttér, társuló fogyatékosság feltárása  születési, családi anamnézis,  reflexvizsgálat,  hallás-, látásvizsgálat,  további orvosi vizsgálatok elvégzésének megítélése, javaslattétel (audiológia,neurológia, EEG stb.)

7 7 Pedagógiai megközelítések  Általános pedagógiai szemlélet: hiány orientált (deficit)  Mit nem tud a gyerek?  Mit kell még megtanulnia a gyereknek?  Gyógypedagógiai szemlélet – sikerorientált  Mit tud már a gyermek?  Mire építhetek, mi a következő fejlődési lépcső?  Mit és hogyan kell még megtanítanom a gyermeknek?  Mi a szociális helyzete?  Mik a gyermek távlati lehetőségei?

8 8 Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséhez történő hozzáállás  Feltétel nélküli elfogadás elvének megvalósítása  Szeretetteljes, oldott légkör megteremtése  A fejlettségi és nem az életkori szint figyelembe vétele  A következő fejlődési lépcső megcélozása  Kis lépésekben gondolkodni  „ Az apró örömök az életben” képességének újra tanulása, együtt örülni a gyermekkel a sikereknek  Pozitív megerősítés, gyakori dicséret  A szülőt partnerként kezelni, kéréseit, elvárásait meghallgatni  A gyermek állapotáról mindig reális képet adni, kellő empátiával

9 9 Értelmi fejlődésben elmaradt óvodások fejlesztése (mozgás, beszéd)  Egyensúlyérzék, mozgáskoordináció – hinta, ugráló labda, hálóhinta, forgó tölcsér, (AYRES )  Grafomotoros készséget meghatározza az idegrendszer érése, váll-könyök- csuklómozgás fejlettsége és kéztőcsontok fejlődése (aszfaltkréta, gyurma, ujjal festés, papír tépése, vágása)  Beszédértés segítése egyszerű mondathasználattal, szókincsbővítés, képről mesélés, önálló mesemondás  minden megismerő tevékenységhez eszköz biztosítás, gyakorlati ismeret  Tér-, időbeli orientáció -téri irányok ismerete önmagához, tárgyhoz viszonyítva térben - síkban, naptárhasználat

10 10 Értelmi fejlődésben elmaradt óvodások fejlesztése (ismeretelsajátítás)  Több idő biztosítása az adott ismeret elsajátításához - lassúbb ingerfeldolgozás miatt  Az anyag több kisebb egységre osztása  Konkrét szemléltetés – gyenge elvonatkoztatás miatt  Az új ismeret több szempontú feldolgozása – látás, hallás, tapintás, szaglás stb.  Hosszabb begyakorlási idő, többszöri ismétlés  Állandóság biztosítása a tanulási technikában, a visszakérdezés módjában  Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának segítése  Szocializáció, társas kapcsolatok segítése


Letölteni ppt "1 Értelmi fejlődési elmaradással küzdő óvodások gyógypedagógiai megsegítése Készítette: Ódor Henriette szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések