Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ Előadó: Mátainé Varga Ágota szaktanácsadó Keszthely, 2013. szeptember 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ Előadó: Mátainé Varga Ágota szaktanácsadó Keszthely, 2013. szeptember 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet."— Előadás másolata:

1 Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ Előadó: Mátainé Varga Ágota szaktanácsadó Keszthely, 2013. szeptember 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

2 Szaktanácsadói fórum Források:  2013. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása  Pedagógus életpálya-modell  Portfólió a pedagógiában Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

3 Megújuló köznevelési rendszer: megújuló NAT megújuló kerettantervek Új tantárgyak, tartalmak megjelenése Tartalmak „átcsoportosítása” Új szemléletmód, felépítés Választás A- és B-változat között Új módszerek, tanulásszervezési formák szükségessége Óraszám-változásokból adódó kérdések Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

4 Megújuló köznevelési rendszer: megújuló NAT megújuló kerettantervek Magyar nyelv és irodalom Nagyobb hangsúly a kommunikációra, a nyelvhasználatra, a kortárs irodalomra, az elektronikus műfajokra Egyes esetekben A- és B-változat – a választás kérdései A médiaismeret egy részének beépülése Kötelező és választható művek – orientáció a kerettantervben Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

5 Megújuló köznevelési rendszer Pedagógusok előmeneteli rendszere (Életpálya)– új elem Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer (ePortfólió) – új elem Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer – megújuló elem Pedagógus továbbképzési rendszer – megújuló elem Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

6 Szaktanácsadói fórum 2013. szeptember 1-jén minden pedagógust a Pedagógus I. kategóriába sorolnak át, ha legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

7 Szaktanácsadói fórum A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő továbblépés kötelező, a mesterpedagógusi szint elérése már nem. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

8 A minősítés A minősítést a gyakornok akkor kapja meg, ha az összpontszámnak legalább 60 százalékát eléri. (Pedagógus II. > 75 %, Mesterpedagógus > 85 %) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

9 A minősítés Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. (?) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

10 A pedagógus előmeneteli rendszer – támogatás és ellenőrzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

11 Megújul a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszere A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai - szakmai irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végzi. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

12 A megújuló szaktanácsadás A megújuló szaktanácsadás legfőbb célja:  a pedagógiai professzió minőségéhez való hozzájárulás  az egyes pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének, az életpályán való előrehaladásának támogatása Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

13 A megújuló szaktanácsadás Szétválik a tanfelügyelő, a szakértő, a szaktanácsadó szerep. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

14 A megújuló szaktanácsadás Miben segít a szaktanácsadó? A portfólió összeállításában Az önreflexióban A szakmai fejlesztési terv kidolgozásában A folyamatos szakmai fejlődés lépéseinek meghatározásában Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

15 A portfólió A Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógus a jelentkezéssel egyidejűleg feltölti a portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

16 A pedagógus feladatai  felkészülés  jelentkezés  E-portfólió feltöltése  óra megtartása  portfólióvédés  magasabb fokozatba lépés: következő naptári év január 1-jén Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

17 A portfólió A portfólióvédés alkalmával a pedagógus bemutatja saját önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

18 A portfólió A minősítési eljárás során a minősítő bizottság kiemelten veszi figyelembe a pedagógus kulcskompetenciákat és tevékenységeket. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

19 A portfólió Új fogalmak: -Portfólió -Pedagógus kulcskompetenciák -Reflexió Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

20 Mi a portfólió? A portfólió = dokumentumgyűjtemény, Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

21 A portfólió amely alapján végigkísérhető  a pedagóguskompetenciák fejlődése,  a pedagógus szakmai útja, tevékenysége,  nehézségei és sikerei Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

22 A portfólió 1. a tények tükrében, (objektív, külső szakember által) 2. a pedagógus önreflexiói, (saját értelmezése alapján). Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

23 A portfólió  tervszerűség  tudatosság  tökéletességre törekvés PROFESSZIÓ Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

24 A professzionális pedagógus  magas szaktudással  magas szintű empátiával  innovatív (újra való fogékonyság) tudással rendelkezik. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

25 A portfólió Mindenkié más (TE tartod fontosnak)  az életpálya főbb állomásai  eredmények, sikerek bemutatása pedagógusi hitvallás Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

26 A portfólió  Az elvárásoknak való megfelelés  A fejlődés íve  Folyamatos önmegfigyelés, reflexió  Dokumentálás Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

27 A portfólió tartalmi elemei: szakmai önéletrajz a nevelő-oktató munka dokumentumai a pedagóguskompetenciák tükrében (10 tanóra kidolgozott, reflexiókkal ellátott óraterve) a pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

28 A portfólió A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az Oktatási Hivatal (OH) dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

29 Pedagógus kulcskompetenciák Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

30 Pedagógus kulcskompetenciák 1.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése. (differenciálás, csoportmunka biztatás, segítés, hit) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

31 Pedagógus kulcskompetenciák 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki munka (kirándulás, táborozás, multikulturális nevelés, integráció) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

32 Pedagógus kulcskompetenciák 3. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás (változatos továbbképzéseken való részvétel, széles tudásbázis bemutatása, módszertani sokszínűség, készség és képességfejlesztés) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

33 Pedagógus kulcskompetenciák 4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók (R – J – R technika alkalmazása, kooperatív technikák, reflexió fontossága) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

34 Reflexió  realitás  őszinteség  helikopterszemlélet Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

35 Pedagógus kulcskompetenciák 5. A tanulási folyamat szervezése, irányítása, támogatása, az egész életen át tartó tanulás megalapozása, a tanulás tanítása (önálló tanulás képességének elsajátíttatása: napközis tanóra) (A pedagógus személyes példa!) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

36 Pedagógus kulcskompetenciák 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, (az értékelés széles eszköztára, pl.: értékelő füzetek) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

37 Pedagógus kulcskompetenciák 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás (aktív részvétel a szakmai munkaközösség munkájában, pedagógiai cikkek írása, mentorálás, egymás segítése) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

38 Pedagógus kulcskompetenciák 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (A szakma kiválósága, professzora.) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

39 Szaktanácsadói fórum Dr. Bagdy Emőke professzorasszony üzenetei:  Merjünk álmodni!  Élvezzük a munkánkat!  Bátran engedjük el a problémákat! Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

40 Viszontlátásra programjainkon! Jó munkát kívánok a 2013/14. tanévre! Elérhetőségek: agimatai@gmail.com 30 /4921 228 Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

41 41


Letölteni ppt "Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ Előadó: Mátainé Varga Ágota szaktanácsadó Keszthely, 2013. szeptember 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések