Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ"— Előadás másolata:

1 Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ
Előadó: Mátainé Varga Ágota szaktanácsadó Keszthely, szeptember 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szaktanácsadói fórum Források: 2013. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása Pedagógus életpálya-modell Portfólió a pedagógiában Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

3 Megújuló köznevelési rendszer: megújuló NAT megújuló kerettantervek
Új tantárgyak, tartalmak megjelenése Tartalmak „átcsoportosítása” Új szemléletmód, felépítés Választás A- és B-változat között Új módszerek, tanulásszervezési formák szükségessége Óraszám-változásokból adódó kérdések Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

4 Megújuló köznevelési rendszer: megújuló NAT megújuló kerettantervek
Magyar nyelv és irodalom Nagyobb hangsúly a kommunikációra, a nyelvhasználatra, a kortárs irodalomra, az elektronikus műfajokra Egyes esetekben A- és B-változat – a választás kérdései A médiaismeret egy részének beépülése Kötelező és választható művek – orientáció a kerettantervben Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

5 Megújuló köznevelési rendszer
Pedagógusok előmeneteli rendszere (Életpálya)– új elem Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer (ePortfólió) – új elem Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer – megújuló elem Pedagógus továbbképzési rendszer – megújuló elem Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

6 Szaktanácsadói fórum 2013. szeptember 1-jén minden pedagógust a Pedagógus I. kategóriába sorolnak át, ha legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

7 a Pedagógus II. fokozatba történő Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szaktanácsadói fórum A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő továbblépés kötelező, a mesterpedagógusi szint elérése már nem. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

8 A minősítés A minősítést a gyakornok akkor kapja meg,
ha az összpontszámnak legalább 60 százalékát eléri. (Pedagógus II. > 75 %, Mesterpedagógus > 85 %) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

9 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A minősítés Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. (?) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

10 A pedagógus előmeneteli rendszer –támogatás és ellenőrzés
Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

11 Megújul a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszere
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai - szakmai irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végzi. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

12 A megújuló szaktanácsadás
A megújuló szaktanácsadás legfőbb célja: a pedagógiai professzió minőségéhez való hozzájárulás az egyes pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének, az életpályán való előrehaladásának támogatása Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

13 A megújuló szaktanácsadás
Szétválik a tanfelügyelő, a szakértő, a szaktanácsadó szerep. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

14 A megújuló szaktanácsadás
Miben segít a szaktanácsadó? A portfólió összeállításában Az önreflexióban A szakmai fejlesztési terv kidolgozásában A folyamatos szakmai fejlődés lépéseinek meghatározásában Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

15 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió A Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógus a jelentkezéssel egyidejűleg feltölti a portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

16 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A pedagógus feladatai felkészülés jelentkezés E-portfólió feltöltése óra megtartása portfólióvédés magasabb fokozatba lépés: következő naptári év január 1-jén Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

17 A portfólió A portfólióvédés alkalmával a pedagógus bemutatja
saját önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

18 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió A minősítési eljárás során a minősítő bizottság kiemelten veszi figyelembe a pedagógus kulcskompetenciákat és tevékenységeket. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

19 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió Új fogalmak: Portfólió Pedagógus kulcskompetenciák Reflexió Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

20 dokumentumgyűjtemény, Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Mi a portfólió? A portfólió = dokumentumgyűjtemény, Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

21 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

22 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió 1. a tények tükrében, (objektív, külső szakember által) 2. a pedagógus önreflexiói, (saját értelmezése alapján). Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

23 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió tervszerűség tudatosság tökéletességre törekvés PROFESSZIÓ Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

24 A professzionális pedagógus
magas szaktudással magas szintű empátiával innovatív (újra való fogékonyság) tudással rendelkezik. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

25 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió Mindenkié más (TE tartod fontosnak) az életpálya főbb állomásai eredmények, sikerek bemutatása pedagógusi hitvallás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

26 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió Az elvárásoknak való megfelelés A fejlődés íve Folyamatos önmegfigyelés, reflexió Dokumentálás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

27 A portfólió tartalmi elemei:
szakmai önéletrajz a nevelő-oktató munka dokumentumai a pedagóguskompetenciák tükrében (10 tanóra kidolgozott, reflexiókkal ellátott óraterve) a pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

28 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az Oktatási Hivatal (OH) dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

29 Pedagógus kulcskompetenciák
Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

30 Pedagógus kulcskompetenciák
A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése. (differenciálás, csoportmunka biztatás, segítés, hit) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

31 Pedagógus kulcskompetenciák
2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki munka (kirándulás, táborozás, multikulturális nevelés, integráció) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

32 Pedagógus kulcskompetenciák
3. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás (változatos továbbképzéseken való részvétel, széles tudásbázis bemutatása, módszertani sokszínűség, készség és képességfejlesztés) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

33 Pedagógus kulcskompetenciák
4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók (R – J – R technika alkalmazása, kooperatív technikák, reflexió fontossága) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

34 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Reflexió realitás őszinteség helikopterszemlélet Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

35 Pedagógus kulcskompetenciák
5. A tanulási folyamat szervezése, irányítása, támogatása, az egész életen át tartó tanulás megalapozása, a tanulás tanítása (önálló tanulás képességének elsajátíttatása: napközis tanóra) (A pedagógus személyes példa!) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

36 Pedagógus kulcskompetenciák
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, (az értékelés széles eszköztára, pl.: értékelő füzetek) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

37 Pedagógus kulcskompetenciák
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás (aktív részvétel a szakmai munkaközösség munkájában, pedagógiai cikkek írása, mentorálás, egymás segítése) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

38 Pedagógus kulcskompetenciák
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (A szakma kiválósága, professzora.) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

39 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szaktanácsadói fórum Dr. Bagdy Emőke professzorasszony üzenetei: Merjünk álmodni! Élvezzük a munkánkat! Bátran engedjük el a problémákat! Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

40 Viszontlátásra programjainkon!
Jó munkát kívánok a 2013/14. tanévre! Elérhetőségek: 30 / Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

41


Letölteni ppt "Szaktanácsadói fórum VÁLTOZÁSOK ÉS A PORTFÓLIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések