Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok mindennapi küzdelmei Zalaegerszeg, 2011. 04. 06. Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok mindennapi küzdelmei Zalaegerszeg, 2011. 04. 06. Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó."— Előadás másolata:

1 A pedagógusok mindennapi küzdelmei Zalaegerszeg, 2011. 04. 06. Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó

2 Pedagógiai optimizmus Tevékenységek végzésével, hosszabb- rövidebb gyakorlással az általános szintre mindenki eljuthat És ha nem ???

3

4 A tanóra Módszerek: módszerválasztás problémák amire figyelni kell Osztálytermi tevékenységek amivel segíthetjük a tanulási folyamatot, a megértést

5 Tudatos módszerválasztás Tanuló-tevékenység Tanár-feladat Ettől válik hitelessé az óra Feltételei: rendelkezünk egy módszertani repertoárral, a módszerek az adott szituációhoz alkalmazkodjanak Befolyásolja: Kit? Mit? Milyen körülmények között? Mikor? Ki?

6 Prezentációs stratégiák előadás kérdezés szemléltetés tanulók kiselőadásai

7 Előadás felkészültség felépítettség előzetes terv hasonlatok, analógiák ismétlések:összegző, ritmikus, sulykoló személyesség és humor kontaktus

8 Kérdezés reproduktív kreatív: látens tudást felidéző gondolkodtató, problémamegoldó anticipáló: mi lehet a folytatás véleményt firtató nyitott, zárt

9 Szemléltetés Amit meg lehet mutatni… vizuális szemléltetés: fogalmi gondolkodás a vizualitásra épül egyoldalú verbális oktatás hátrány média növekvő szerepe auditív szemléltetés

10 Szemléltetés

11

12

13 Szófelhő készítése www.wordle.net Create Go Print Bullzip PDF Printer Java

14 A tanulók kiselőadásai idővel való gazdálkodás a „minőség biztosítása” hallgatóság motivációja a tanár feladata az integrálás a tananyagba

15 Prezentációs hátrányok Rejtettek a tanulási folyamatok Kevés visszajelzés az előrehaladásról Nincs együttműködés Idegen tudás-átélhetetlen, megjegyezhetetlen hosszú távon Elválasztja az elméletet a gyakorlattól Különböző (átjárhatatlan) sémákban Domináns kultúra Média hatását nem veszi figyelembe Figyelmen kívül hagyja az ismeretszerzés folyamatát Idegen az információs társadalom követelményeitől

16 Osztálytermi tevékenységek Hasonlóságok és különbségek felismerése Információk gyűjtése és kiválogatása Megerősítés és elismerés Otthoni munka és gyakorlat Nonverbális bemutatás (szemléltetés) Kooperatív tanulás Célok kitűzése és visszacsatolás Hipotézisek felállítása és tesztelése Az előzetes ismeretek aktivizálása

17 Célok funkciója tervező szervező dokumentumai tantervek tantárgyi programok megfogalmazásának alapfogalmai ismeret jártasság készség képesség

18 Ismeret Kognitív értelmi szint Az ismereteknek struktúrában kell elrendeződni Fontosabb, hogy egy megfelelő struktúrában el tudjam helyezni, mint sok-sok ismeretre szert tenni

19 Jártasság, készség Valamilyen tevékenységben való gyakorlottságot jelent Csak tevékenységek végzésével lehet eljutni Autóvezetés

20 Képesség Velünk született adottságokból fejlődnek ki Csak tevékenységek végzésével lehet fejleszteni Szintjei: általános, rátermettség, tehetség, virtuozitás, lángelme

21 Előzetes ismeretek aktivizálása Explicit tanári kijelentések Kérdések Az előzetes szervező Háromlépcsős tábla Grafikus szervező

22 Hasonlóságok és különbségek felismerése a tanár által irányított összehasonlítás a diák által irányított összehasonlítás Venn-diagram összehasonlító mátrix osztályba sorolás tanári irányítással a tanár által irányított metafora kidolgozása a diák által irányított metafora kidolgozása analógiák (hasonlatok)

23 Tanulási kultúra A tanár egyre kevésbé tudja, hogy mi van a gyerek fejében Ha nem találjuk meg a kapcsolódási pontokat, akkor egyre kevésbé leszünk hatékonyak Gyerek- tárgyiasult világ

24 Mentális tényezők fejlesztése Figyelemjavító feladatok Koncentrációs gyakorlatok Problémamegoldó, kombinációs készséget fejlesztő logikai feladatok Rétallérné dr. Görbe Éva: TANULÁS FELSŐFOKON TANULÁSMÓDSZERTAN

25 Minősítés Jutalmazás formái: közvetlen közvetett (tárgyi) (verbális, szociális) Büntetés: fájdalom és félelem keltése, hogy legátolja a büntetett viselkedést, vagy kiváltsa a kívánt viselkedést hatása: behódolás, félelem, szorongás

26 A „jó” büntetés Mérsékelten késleltetett (feszültség növelése) A cselekvés és a büntetés időben összekapcsolódjon Ne a tanulót, a tevékenységet (viselkedést) bíráljuk Legyen a tett nagyságánál kisebb Kísérje magas információtartalmú magyarázat a normaszegés formájáról

27 Hatékony tanítás alapelvei 1. Támogató tanítási légkör 2. Tanulási lehetőség 3. Összehangolt tananyag 4. A tanulás irányának meghatározása 5. Összefüggések feltárása 6. Átgondolt eszmecsere 7. Gyakorlás és alkalmazás 8. A feladatok megoldásának elősegítése 9. Módszertanítás 10. Együttműködő tanulás 12. Teljesítményelvárás 11. Célorientált értékelés Forrás: Nyissunk be a tanterembe!. http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=4849

28 Fogyasztói gondolkodás a közoktatásban M A J N E Mi a Jó Nekem Ebben? A legfontosabb szabály: Derítsd ki, mi kell neki és add is meg neki!

29 Köszönöm a figyelmet! Bíróné Bondor Katalin deakig@sojtor.eu


Letölteni ppt "A pedagógusok mindennapi küzdelmei Zalaegerszeg, 2011. 04. 06. Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések