Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009. február 3. Dienes Renáta Szakmai tanácsadó A 2009. évi költségvetési törvény közoktatási normatív hozzájárulásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009. február 3. Dienes Renáta Szakmai tanácsadó A 2009. évi költségvetési törvény közoktatási normatív hozzájárulásai."— Előadás másolata:

1 2009. február 3. Dienes Renáta Szakmai tanácsadó A 2009. évi költségvetési törvény közoktatási normatív hozzájárulásai

2 A helyi önkormányzatok támogatásai A helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett SZJA összesen: 1.289.970,9 millió Ft Ebből  közoktatási hozzájárulások: 418.884,5 millió Ft  központosított előirányzatok közoktatási feladatai: 23.229,0 millió Ft  kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz : 6.407,0 millió Ft

3 Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása (30. §) I. a nem állami, nem önkormányzati fenntartók továbbra is jogosultak: a 3. sz. melléklet 15-17. pontjában, az 5. sz. melléklet 6., 15.-17., 19., 24-27., pontjában, a 8. sz. melléklet I. rész 1. és 3-4. pontjában megállapított hozzájárulások teljes összegére Kivétel! gazdasági társaság, egyéni vállalkozó – a normatíva 30%-a a 3. sz. melléklet 16.6.1. pontja szerinti bejáró normatívánál az intézmény székhelyén, telephelyén kívüli településről bejáró tanulókat lehet figyelembe venni

4 a 3. sz. melléklet 16.6.2. pont igénylési feltétele: 1.legalább két település tekintetében ellát óvodai, vagy általános iskolai feladatot 2.a területileg illetékes többcélú kistérségi társulással kötött írásos együttműködési megállapodás 3.csak az érintett községek tanulói után vehető igénybe 4.teljesülnek a létszámfeltételek – a megállapodás megkötésének időpontja szerint pont létszámait kell teljesíteni! a közoktatási közfeladatot ellátó egyház normatív hozzájáruláson és támogatáson túl kiegészítő támogatásra jogosult (245 000 Ft/év/fő) a közoktatási feladatot ellátó országos kisebbségi önkormányzat Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján normatív hozzájáruláson és támogatáson túl kiegészítő támogatásra jogosult A miniszter által kötött közoktatási megállapodásokból eredő kötelezettség nem haladhatja meg a 2008. évi összegét a 2009. évben Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása (30. §) II.

5 3. sz. melléklet főbb változásai I/A. Változások az alap-hozzájárulásoknál teljesítmény-mutató alapján kerül finanszírozásra: − az óvodai nevelés − általános iskolai oktatás (1-8. évfolyam) − szakközépiskolai, gimnáziumi, szakiskolai oktatás − szakmai elméleti képzés − alapfokú művészetoktatással − kollégiumi, externátusi neveléssel − napközis/tanulószobai és iskolaotthoni ellátásokkal A teljesítmény-mutató a közoktatási törvényben meghatározott paraméterekre épít!

6 I/B. A teljesítmény-mutató számítása: Nem alkalmazható a létszámszámításnál a Kt. 3. sz. melléklet II. részében foglaltak Alkalmazni kell a létszámok meghatározásánál a Kt. 1. sz. melléklet Második rész A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei cím alatt foglaltakat. Az összevont csoportok/osztályok gyermekeit, tanulóit a legmagasabb összevont nevelési év/évfolyam létszámába kell számítani, a fejlesztő iskolai tanulókat a 4. évfolyamnál kell figyelembe venni Az óvoda esetében a 3 éves gyermek 1. nevelési évnél, a 4 éves 2. nevelési évnél, a 5 éves 3. nevelési évnél kell figyelembe venni Az egységes bölcsőde-óvodába járó második életévüket betöltött gyermekek létszámát kettő főként kell figyelembe venni A teljesítmény-mutató bevezetése után (2007/2008. tanév) felmenő rendszerben szigorodnak a paraméterek.

7 II/A. Kiegészítő hozzájárulásoknál történt változások: Korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés igénylési és elszámolási szabályai megváltoztak az alábbiak szerint: Ha egy tanuló után ugyanazon fenntartó intézményében veszi igénybe az oktatást és a kollégiumi ellátást mindkét jogcímen megteheti

8 II/A. Kiegészítő hozzájárulásoknál történt változások: A korai fejlesztés, gondozás (16.2.2) és fejlesztő felkészítés (16.2.3.) igénylési és elszámolási szabályai változtak az alábbiak szerint oA változás alapján az említett szolgáltatásokat igénybe vevők létszámát oly módon kell megadni, hogy oaz ellátotti létszámból 12 havi, havonkénti átlaglétszámot meghatározzák oezt a 2009. évre összesítik és oelosztják tízzel. oAz így meghatározott létszám után hívható le támogatás

9 II/B. Kiegészítő hozzájárulásoknál történt változások: A 16.3. pont nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz nyújtott kiegészítő hozzájárulásoknál új feltételként jelentkezik, hogy a „kisebbségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti átcsoportosítása esetén is – a romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével – csak azok után a tanulók után vehetők igénybe a hozzájárulások, akik az adott tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét. A 16.5.2. pont minősített alapfokú művészetoktatási intézmény támogatását a törvény kiterjeszti a magyar Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatokra is, amennyiben ellátják az alapfokú művészetoktatás feladatait.

10 II/C. Kiegészítő hozzájárulásoknál történt változások: Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatásánál (16.6.2.): oAz új intézményeknél az 5-8. évfolyamon intézményi szinten a Kt. 3. sz. mell. I. Létszámhatárok ím alatti áltaglétszáát (23 fő 75% ~ 17 fő) oMár működő intézményeknél az 5-6. évfolyamon szervezett tanulóknál a Kt. 3. sz. mell. I. Létszámhatárok cím alatti átlaglétszámok 60%-át kell teljesíteni (23 fő 60%-a ~14 fő) oHa az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladatra (pl. óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás) több közoktatási intézményt tart fenn, vagyis több önálló OM azonosítóval működő intézményt, akkor nem jogosult az érintett intézmények gyermekei, tanulói után igénybe venni a támogatást.

11 II/D. Kiegészítő hozzájárulásoknál történt változások: A 17.1. b) pontban meghatározott „Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez” című támogatásnál az újdonság a támogatás kiterjesztése a 6. évfolyamos tanulókra is. A 17.2. pont „A tanulók tankönyvellátásának támogatását” szolgáló hozzájáruláshoz kapcsolódóan megjelent a tervezet mellékletének Kiegészítő szabályok 10. m) pontjában egy pontosítás, amelynek értelmében „az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére a normatív ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet.”

12 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Előirányzat: 1100,0 millió Az érettségi vizsgák és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Előirányzat: 1570,0 millió Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Előirányzat: 3800,0 millió Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása Előirányzat:803,0 millió Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Előirányzat: 5000,0 millió 5. sz. melléklet

13 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés Előirányzat: 600,0 millió A teljesítmény motivációs pályázati alap Előirányzat: 1100,0 millió Az alapfokú művészetoktatás támogatására Előirányzat: 860,0millió Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Előirányzat:3720,0millió A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása Előirányzat: 950,0 millió 5. sz. melléklet

14 Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatás Előirányzat: 2545,0 millió A komprehenzív iskola-modellek támogatása Előirányzat: 271,0 millió Az iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán támogatás, Előirányzat: 50,0 millió Az óvodáztatási támogatás Előirányzat:720,0 millió ösztönző támogatás a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához Előirányzat: 100,0 millió 5. sz. melléklet

15 Köszönöm a figyelmet! Fontosabb elérhetőségek: Dienes Renáta www.okm.gov.hu kozoktatas@okm.gov.hu renata.dienes@okm.gov.hu 00-36-1-473-7319


Letölteni ppt "2009. február 3. Dienes Renáta Szakmai tanácsadó A 2009. évi költségvetési törvény közoktatási normatív hozzájárulásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések