Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 1. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 1. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február."— Előadás másolata:

1 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 1. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február

2 Az előadássorozat célja Az sorozat indításának ötlete: Sérelmek (alkalmazotti körből) Adott helyzet megoldásához javaslat, megerősítés kérése Célközönség, meghívottak köre: Intézményfenntartók intézményvezetők Közalkalmazottak Kik jelentkeztek? Pedagógusok  Bánfalvi Péter közoktatási szakértő2 2011. február

3 Az előadássorozat módszere Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb ma hatályos jogszabályi előírásai. Az előadást követően szóbeli és e-mailes konzultáció az elhangzottakról (és bármi másról) A prezentációt megkapja, aki az előadáson megjelent. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő3 2011. február

4 Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete Az intézmény kötelező feladatai és a pedagógus szükséglet (Óraszámszámítás, szakos ellátottság, az alkalmazás feltételei, közalkalmazotti jogviszony, besorolás, próbaidő stb.) Pedagógusok jogai és kötelezettségei (védelem, juttatások, tanórán kívüli feladatok, továbbképzés, közösségi jogok stb.) Intézményi dokumentumok Bánfalvi Péter közoktatási szakértő4 2011. február

5 Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete Tanulók és szülők jogai és kötelezettségei. Fegyelmi eljárás a tanulók vonatkozásában. Mi a teendő, ha az alkalmazott hibát követ el. Munkahelyváltás Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Bánfalvi Péter közoktatási szakértő5 2011. február

6 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő6 Joganyag: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a KJT VHR 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 2011. február

7 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő7 Alaptörténet Iskolafalva önkormányzata elhatározza, hogy a közös igazgatású óvoda, általános iskola, gimnázium és szakképző intézmény jogszerű működését biztosítja. Ennek érdekében vizsgálja: Miképpen biztosíthatja a tárgyi feltételeket? Személyi feltételek hány főállású, részmunkaidős és óraadóval teljesíthetők? Hány heti többletórára kell számítani, mennyit kell ezért fizetni? (elszámolás szabályai) 2011. február

8 Az önkormányzat munkamódszere Az intézmény feladatainak számbavétele: Két óvodai csoport korcsoportonként = 6 csoport Két osztály évfolyamonként az általános iskolában Egy gimnáziumi osztály és egy szakközépiskolai osztály a 9-12. évfolyamokon. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő8

9 Az önkormányzat munkamódszere Az egészséges foglalkoztató helyiségek méretét, természetes és mesterséges megvilágítás előírásait építészeti és egészségügyi szabványok határozzák meg. A taneszközök és egyéb feltételek biztosításához a 11/1994. számú MKM rendelet 7. számú melléklete írja elő a kötelezettségeket. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő9

10 Személyi feltételrendszer az óvodában Létszám: általában csoportonként két óvónő és egy dajka Óraszükséglet: alapelv, hogy gyermekek felügyelete és foglalkoztatása óvónővel valósítható meg. Az intézményfenntartó által elrendelt nyitva tartása alapján dől el, hogy hány pedagógusórával biztosítható a jogszerű nyitva tartás és foglalkoztatás. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő10

11 Személyi feltételrendszer az óvodában Óraszükséglet: A gyerekek többsége 8-16 óra közti időben tartózkodik az óvoda intézményegységben, 20-23 kisgyermek számára igénylik a 7 órakor kezdődő és 17.00-kor véget érő ügyeletet. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő 11

12 Személyi feltételrendszer az óvodában Pedagógus óraszám: (8 óra + 1 óra átfedés)*6 csoport*5 nap = 270 óra 10 óra reggel és este 10 óra Összesen: 280 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő12

13 Személyi feltételrendszer az óvodában Az óvónő heti kötelező óraszáma: 1 fő intézményegység vezető: 6 óra 1 fő intézmény egységvezető h.: 24 óra 7 fő * 32 óra = 224 óra Összesen:254 óra Heti rendszeres többletóra: 26 óra (fejlesztő pedagógusi feladattal összekapcsolva egy fővel kiváltható, részmunkaidős alkalmazása célszerű) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő13

14 Iskola intézményegység óraszám igénye, fő elemei Kötelező tanítási órák Szabadon választható (10-60%) Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (5%) 1-3 fő felzárkóztatása, tehetséggond. (12%)???? Napközi, tanulószoba időkerete Gyógytestnevelés, könyvtár SNI-sek fejlesztése 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő14

15 A mintaiskola jelenlegi szerkezet Az évfolyamos korosztály és a törvényben meghatározott maximális létszámok figyelembevételével indokolt az évfolyamonként két osztály indítása. (A számításnál figyelembe vesszük a két-három főnek számítókat is.) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő15

16 Jogszabályi háttér 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő16

17 17 Alkalmazottak száma: (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) Az iskolában a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát - az iskolai osztálylétszám, - az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret, - a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret, - a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret, - a pedagógusok kötelező óraszáma alapján kell megállapítani. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

18 18 Kötelező óraszámok: (79/1993.Tv. 52.§) (3) A tanuló kötelező tanórai foglalkozása nem lehet több: az első-harmadik heti 20 a) az első-harmadik évfolyamon napi négy tanítási óránál; heti 20 negyedik-hatodik heti 22,5 b) a negyedik-hatodik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óránál; heti 22,5 heti 25 c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt tanítási óránál; heti 25 kilencedik-tizedik heti 27,5 d) a kilencedik-tizedik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél) tanítási óránál; heti 27,5 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

19 19 Kötelező óraszámok: (79/1993.Tv. 52.§ (3.) ) tizenegyedik heti 30 a tizenegyedik évfolyamtól napi hat tanítási óránál; heti 30 Szakképző évfolyamokon:, a szakmai elméleti napi hét szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanítási órák száma napi nyolc tanítási óránál Szakképző évfolyamokon:, a szakmai elméleti tanítási órák száma napi hét tanítási óránál, egy tanítási napon a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanítási órák száma napi nyolc tanítási óránál 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

20 20 Szabadon választható időkeret (79/1993.Tv. 52.§ (7.) ) első-negyedik10% a) az első-negyedik évfolyamon 10%, ötödik-hatodik25% b) az ötödik-hatodik évfolyamon 25%, hetedik-nyolcadik30%, c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon 30%, kilencedik-tizedik45%, d) a kilencedik-tizedik évfolyamon 45%, tizenegyedik-tizenharmadik60%, e) a tizenegyedik-tizenharmadik évf. 60%, szakképzési évfolyamon 5% f) a szakképzési évfolyamon 5% Évfolyamok és osztályok között a szabadon választható órakeret átcsoportosítható. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

21 21 Tehetséggondozás, felzárkóztatás (79/1993.Tv. 52.§ (11.c) ) heti kötelező tanórai foglalkozások tizenkettő százalékában c) az általános iskolában, a középiskolában és szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán - ha az igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni foglalkozások megtartásához nagyobb időkeretet nem állapít meg osztályonként és hetente - a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül, a (3) bekezdésben meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások tizenkettő százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, illetőleg az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából adható. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

22 22 További óraszámot növelő elemek: Eü. okból magántanuló: hetente 10 óra Iskolai könyvtár: naponta igénybe vehessék a pedagógusok és a tanulók 200 tanulólétszámig heti 5 óra, 201-400 tanulólétszámig heti 10 óra Gyógytestnevelés: 3 óra / 15 fő 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

23 23 SNI kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A kötelező tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

24 24 SNI időkeret a) 15% értelmi fogyatékos tanuló, b) 15% - az autista kivételével - többi fel nem sorolt fogyatékos tanuló, c) 35% a gyengénlátó tanuló, d) 40% a mozgásfogyatékos, a vak, a nagyothalló, a beszédfogyatékos tanuló, e) 50% a siket és az autista tanuló 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

25 25 SNI csoportképzés Külön osztályban Külön osztályban tanítás esetén az óraszámok az osztályra vonatkoznak Integrált oktatás esetén nyolc fős csoportokra Integrált oktatás esetén: -, a heti órakeretet nyolc fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az azonos ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal. A csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló. Ennél a számításnál a tanulói létszámot a tényleges létszám alapján kell számításba venni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

26 26 SNI csoportképzés Napi gyakorlat: két szomszédos évfolyamról is szervezhető a csoport, de a magasabb évfolyam óraszámát kell a százalékszámítás alapjának tekinteni. Az azonos jellegű sajátosság egy csoportban is fejleszthető. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

27 A szakemberszükségletet megállapítása az iskolában: Tanítók száma: az alsó tagozaton oktatott órák száma osztva 22 Nyolc osztály esetén 8 tanító. Napközis álláshelyek száma: ha fenntartó biztosítja az osztályonként napközis csoportok számát: 8 tanító A napközis foglalkozások tartása nincs szakhoz kötve. Felső tagozat: a szakos tanítást megfelelő főiskolai végzettséggel rendelkező láthatja el. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő27

28 Állás vagy túlóra Az óraadóval vagy belső többletórával ellátott feladat kb. 30%-kal kevesebbe kerül, mint az álláshely (teljes és részmunkaidős) Rendszeres többletórák számának határt szab a MT-ben rögzített, maximálisan 280 óra. (Hetente 7 belefér.) A korlátnál naptári éves szinten figyelembe kell venni a helyettesítéseket is! 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő28

29 29 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) óvodapedagógus - óvodapedagógus32 - óvodapedagógus, fogyatékos gy. óvodájában21 tanító - nem szaktanítást végző tanító általános isk.22 tanár - szaktanítást végző tanító, tanár általános isk.22 osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája - nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában 20 tanár, gyógypedagógusfogyatékos tanulók általános iskolájában - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában 21 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

30 30 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) tanár középiskolában - tanár középiskolában, szakiskolában22 tanár, gyógypedagógusfogyatékos középiskolájában, szakiskolájában - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában 21 napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában 23 napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó fogyatékos tanulók - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában 22 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

31 31 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) - szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató 25 kollégiumi nevelő - kollégiumi nevelő24 kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók - kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában 22 fejlesztő pedagógus - fejlesztő pedagógus iskolában24 fejlesztő pedagógusfogyatékos - fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában 22 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

32 32 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) - konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben 21 - könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben 22 - könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében 21 Különböző kötelező óraszámú feladatok ellátása esetén súlyozott átlag alapján kell megállapítani a kötelező óraszámot. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

33 33 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (kötelező 5%-a): osztályfőnöki, munkaközösség vezetői heti egy órát be kell számítani - az osztályfőnöki, tanulócsoport-vezetői, szakmai munkaközösség vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot ellátó pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani, ha nem kötelező a könyvtárostanár öt órát heti tíz órát - ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban nem kötelező a könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát), kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

34 34 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) b) Meghatározott időre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelező óráját teljesítheti - a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával, - diákönkormányzatot segítő feladatok, kulturális nevelőtanári feladatok ellátásával, - a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő, kollektív szerződésben meghatározott feladatok ellátásával. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

35 35 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáhozhárom halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. 8. Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési- oktatási intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem állapít meg, az óvodában és az általános iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához három halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. E rendelkezést gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása esetén nem kell alkalmazni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

36 36 További óraszámban megjelenő feladatok ( 22/1992. Munka Törvénykönyve) Szakszervezeti vezetőség órakedvezménye: munkaidő-kedvezmény minden három szakszervezeti tag után havi két óra. 25.§: (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra. Közalkalmazotti tanács órakedvezménye 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

37 37 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. ( kereset-kiegészítéssel is elismerhető) 9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

38 38 Feladatok a kötelező óraszámon felül ( kereset-kiegészítéssel is elismerhető) így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

39 39 Feladatok a kötelező óraszámon felül ( keresetkiegészítéssel is elismerhető) az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában, a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

40 40 Feladatok a kötelező óraszámon felül ( keresetkiegészítéssel is elismerhető) a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzését. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

41 Kötelező óraszámok 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő41

42 42 Óvodavezetők és kötelező óraszámuk Óvodavezető 4 vagy több csoportos óvodában6 Óvodavezető 1-3 csoportos óvodában27 óvodavezető-helyettesi 4 vagy több csoportos óvodában 24 óvodavezető-helyettesi 1-3 csoportos óvodában30 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

43 43 Vezetők és kötelező óraszáma az általános iskolában Igazgató 17 vagy több osztályos iskolában4 9-16 osztályos iskolában8 6-8 osztályos iskolában12 1-5 osztályos iskolában16 Igazgató helyettes: az igazgató kötelező+4 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

44 44 Vezetők és kötelező óraszáma a középiskolában Igazgató 12 vagy több osztályos iskolában2 9-11 osztályos iskolában4 5-8 osztályos iskolában6 4 vagy kevesebb osztályos iskolában8 Helyettesek (tagiskola-vezető helyettes is): igazgató+2 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

45 45 Kollégium vezetői: Igazgató 450 tanulónál több tanulólétszám esetén4 251-450 tanulólétszám esetén6 101-250 tanulólétszám esetén10 100 tanulólétszámig15 Helyettesek (tagiskola-vezető helyettes is): igazgató+4 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

46 46 Közös igazgatású intézmény, ÁMK Igazgató:ha az intézményegységenként működő óvoda, iskola, kollégium, pedagógiai szakszolgálat intézményegység vezetését is az igazgató látja el, az óvodai csoportok, iskolai osztályok, tanulók számára tekintet nélkül az intézményegységnek megfelelő intézménytípus igazgatói, vezetői beosztására meghatározott legkisebb óraszám, legfeljebb 2-4 Helyettesek: az intézményegységnél meghatározottak szerint. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

47 47 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) ÉvfolyamokátlagMax. az 1-4. évfolyamon2126 az 5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10. évfolyamán 2330 a 9-13. évfolyamon2835 szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés 812 kollégiumi csoportnál2527 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

48 48 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) 2. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

49 49 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) S N IBTM kettő testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként 3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt Sajátos Nevelési Igényű vagy Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

50 50 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt legfeljebb három egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. első- negyedik évfolyamon folyik, az összevont osztályba valamennyi évfolyam bevonható. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb három egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. Ha az iskolában, tagiskolában az oktatás csak az első- negyedik évfolyamon folyik, az összevont osztályba valamennyi évfolyam bevonható. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

51 51 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) Az osztályok csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka. (!) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

52 52 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) húsz százalékkal át lehet lépni* legfeljebb két új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt 7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollégiumi csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni* a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. * OH engedélyével 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

53 53 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet) 10. Az e törvény 52. §-ának (7)* bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát. * Szabadon választható időkeret 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

54 Álláshelyek Biztosítani kell a szakos ellátottságot! 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő54

55 55 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) óvodapedagógus - óvodapedagógus32 - óvodapedagógus, fogyatékos gy. óvodájában21 tanító - nem szaktanítást végző tanító általános isk.22 tanár - szaktanítást végző tanító, tanár általános isk.22 osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája - nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában 20 tanár, gyógypedagógusfogyatékos tanulók általános iskolájában - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában 21 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

56 56 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) tanár középiskolában - tanár középiskolában, szakiskolában22 tanár, gyógypedagógusfogyatékos középiskolájában, szakiskolájában - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában 21 napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában 23 napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó fogyatékos tanulók - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában 22 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

57 57 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) - szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató 25 kollégiumi nevelő - kollégiumi nevelő24 kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók - kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában 22 fejlesztő pedagógus - fejlesztő pedagógus iskolában24 fejlesztő pedagógusfogyatékos - fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában 22 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

58 58 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) - konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben 21 - könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben 22 - könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében 21 Különböző kötelező óraszámú feladatok ellátása esetén súlyozott átlagot alapján kell megállapítani a kötelező óraszámot. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

59 59 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (kötelező 5%-a): osztályfőnöki, munkaközösség vezetői heti egy órát be kell számítani - az osztályfőnöki, tanulócsoport-vezetői, szakmai munkaközösség vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot ellátó pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani, ha nem kötelező a könyvtárostanár öt órát heti tíz órát - ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban nem kötelező a könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát), kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

60 60 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) Meghatározott időre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelező óráját teljesítheti pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával, - a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával, döksegítő - diákönkormányzatot segítő feladatok, kulturális nevelőtanári feladatok ellátásával, gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő - a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő, kollektív szerződésben meghatározott feladatok ellátásával. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

61 61 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáhozhárom halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. 8. Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési- oktatási intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem állapít meg, az óvodában és az általános iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához három halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. E rendelkezést gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása esetén nem kell alkalmazni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

62 62 További óraszámban megjelenő feladatok ( 22/1992. Munka Törvénykönyve) Szakszervezeti vezetőség órakedvezménye: munkaidő-kedvezmény minden három szakszervezeti tag után havi két óra. 25.§: (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra. Közalkalmazotti tanács órakedvezménye 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

63 63 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II. tanulók felügyeletével előkészítésével összefüggő feladatokat 9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

64 64 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9. így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, ügyviteli tevékenységet elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

65 65 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9. szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) e)] megtartásában, tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

66 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9. felügyeletének ellátásában, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő66

67 67 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9. az intézményi dokumentumok készítésében. a gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzését. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

68 Pedagógus szükséglet és rendszeres többlettanítás meghatározása intézmény pedagógus órái +kötelező óraszámba beszámítható feladatok - Pedagógusok kötelező óraszáma - Órakedvezmények = heti rendszeres többlettanítás 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő68

69 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő69 Közalkalmazotti jogviszony létesítése (1992. évi XXXIII. Tv. KJT) 20. § (1) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott. (2) Közalkalmazotti jogviszony a) büntetlen előéletű, b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető. 2011. február

70 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő70 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeim: E-mail: banfalvi@zalaszam.hubanfalvi@zalaszam.hu banfalvip@zmpi.hu Web: www.btws.hu/banfalviwww.btws.hu/banfalvi Tel.: +3630-678-3508 Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban Következő előadás: február 24. 2011. február


Letölteni ppt "Bánfalvi Péter közoktatási szakértő1 Jogi ismeretek pedagógusoknak 1. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések