Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogi ismeretek pedagógusoknak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogi ismeretek pedagógusoknak"— Előadás másolata:

1 Jogi ismeretek pedagógusoknak
1. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

2 Az előadássorozat célja
Az sorozat indításának ötlete: Sérelmek (alkalmazotti körből) Adott helyzet megoldásához javaslat, megerősítés kérése Célközönség, meghívottak köre: Intézményfenntartók intézményvezetők Közalkalmazottak Kik jelentkeztek? Pedagógusok   2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

3 Az előadássorozat módszere
Mintatörténeten keresztül bemutatni, hogy az intézmény működtetésének melyek a legfontosabb ma hatályos jogszabályi előírásai. Az előadást követően szóbeli és es konzultáció az elhangzottakról (és bármi másról) A prezentációt megkapja, aki az előadáson megjelent. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

4 Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete
Az intézmény kötelező feladatai és a pedagógus szükséglet (Óraszámszámítás, szakos ellátottság, az alkalmazás feltételei, közalkalmazotti jogviszony, besorolás, próbaidő stb.) Pedagógusok jogai és kötelezettségei (védelem, juttatások, tanórán kívüli feladatok, továbbképzés, közösségi jogok stb.) Intézményi dokumentumok 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

5 Az előadássorozatban tárgyalt témák tervezete
Tanulók és szülők jogai és kötelezettségei. Fegyelmi eljárás a tanulók vonatkozásában. Mi a teendő, ha az alkalmazott hibát követ el. Munkahelyváltás Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

6 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Joganyag: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a KJT VHR 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

7 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Alaptörténet Iskolafalva önkormányzata elhatározza, hogy a közös igazgatású óvoda, általános iskola, gimnázium és szakképző intézmény jogszerű működését biztosítja. Ennek érdekében vizsgálja: Miképpen biztosíthatja a tárgyi feltételeket? Személyi feltételek hány főállású, részmunkaidős és óraadóval teljesíthetők? Hány heti többletórára kell számítani, mennyit kell ezért fizetni? (elszámolás szabályai) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

8 Az önkormányzat munkamódszere
Az intézmény feladatainak számbavétele: Két óvodai csoport korcsoportonként = 6 csoport Két osztály évfolyamonként az általános iskolában Egy gimnáziumi osztály és egy szakközépiskolai osztály a évfolyamokon. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

9 Az önkormányzat munkamódszere
Az egészséges foglalkoztató helyiségek méretét, természetes és mesterséges megvilágítás előírásait építészeti és egészségügyi szabványok határozzák meg. A taneszközök és egyéb feltételek biztosításához a 11/1994. számú MKM rendelet 7. számú melléklete írja elő a kötelezettségeket. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

10 Személyi feltételrendszer az óvodában
Létszám: általában csoportonként két óvónő és egy dajka Óraszükséglet: alapelv, hogy gyermekek felügyelete és foglalkoztatása óvónővel valósítható meg. Az intézményfenntartó által elrendelt nyitva tartása alapján dől el, hogy hány pedagógusórával biztosítható a jogszerű nyitva tartás és foglalkoztatás. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

11 Személyi feltételrendszer az óvodában
Óraszükséglet: A gyerekek többsége 8-16 óra közti időben tartózkodik az óvoda intézményegységben, kisgyermek számára igénylik a 7 órakor kezdődő és kor véget érő ügyeletet. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

12 Személyi feltételrendszer az óvodában
Pedagógus óraszám: (8 óra + 1 óra átfedés)*6 csoport*5 nap = 270 óra 10 óra reggel és este óra Összesen: óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

13 Személyi feltételrendszer az óvodában
Az óvónő heti kötelező óraszáma: 1 fő intézményegység vezető: óra 1 fő intézmény egységvezető h.: 24 óra 7 fő * 32 óra = óra Összesen: óra Heti rendszeres többletóra: 26 óra (fejlesztő pedagógusi feladattal összekapcsolva egy fővel kiváltható, részmunkaidős alkalmazása célszerű) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

14 Iskola intézményegység óraszám igénye, fő elemei
Kötelező tanítási órák Szabadon választható (10-60%) Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (5%) 1-3 fő felzárkóztatása, tehetséggond. (12%)???? Napközi, tanulószoba időkerete Gyógytestnevelés, könyvtár SNI-sek fejlesztése 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

15 A mintaiskola jelenlegi szerkezet
Az évfolyamos korosztály és a törvényben meghatározott maximális létszámok figyelembevételével indokolt az évfolyamonként két osztály indítása. (A számításnál figyelembe vesszük a két-három főnek számítókat is.) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

16 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Jogszabályi háttér 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

17 Alkalmazottak száma: (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
Az iskolában a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát - az iskolai osztálylétszám, - az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret, - a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret, - a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret, - a pedagógusok kötelező óraszáma alapján kell megállapítani. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

18 Kötelező óraszámok: (79/1993.Tv. 52.§)
(3) A tanuló kötelező tanórai foglalkozása nem lehet több: a) az első-harmadik évfolyamon napi négy tanítási óránál; heti 20 b) a negyedik-hatodik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óránál; heti 22,5 c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt tanítási óránál; heti 25 d) a kilencedik-tizedik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél) tanítási óránál; heti 27,5 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

19 Kötelező óraszámok: (79/1993.Tv. 52.§ (3.) )
a tizenegyedik évfolyamtól napi hat tanítási óránál; heti 30 Szakképző évfolyamokon: , a szakmai elméleti tanítási órák száma napi hét tanítási óránál, egy tanítási napon a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanítási órák száma napi nyolc tanítási óránál 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

20 Szabadon választható időkeret (79/1993.Tv. 52.§ (7.) )
a) az első-negyedik évfolyamon 10%, b) az ötödik-hatodik évfolyamon 25%, c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon 30%, d) a kilencedik-tizedik évfolyamon 45%, e) a tizenegyedik-tizenharmadik évf. 60%, f) a szakképzési évfolyamon 5% Évfolyamok és osztályok között a szabadon választható órakeret átcsoportosítható. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

21 Tehetséggondozás, felzárkóztatás (79/1993.Tv. 52.§ (11.c) )
c) az általános iskolában, a középiskolában és szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán - ha az igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni foglalkozások megtartásához nagyobb időkeretet nem állapít meg osztályonként és hetente - a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül, a (3) bekezdésben meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások tizenkettő százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, illetőleg az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából adható. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

22 További óraszámot növelő elemek:
Eü. okból magántanuló: hetente 10 óra Iskolai könyvtár: naponta igénybe vehessék a pedagógusok és a tanulók 200 tanulólétszámig heti 5 óra, tanulólétszámig heti 10 óra Gyógytestnevelés: 3 óra / 15 fő 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

23 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
SNI A kötelező tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

24 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
SNI időkeret a) 15% értelmi fogyatékos tanuló, b) 15% - az autista kivételével - többi fel nem sorolt fogyatékos tanuló, c) 35% a gyengénlátó tanuló, d) 40% a mozgásfogyatékos, a vak, a nagyothalló, a beszédfogyatékos tanuló, e) 50% a siket és az autista tanuló 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

25 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
SNI csoportképzés Külön osztályban tanítás esetén az óraszámok az osztályra vonatkoznak Integrált oktatás esetén: -, a heti órakeretet nyolc fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az azonos ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal. A csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló. Ennél a számításnál a tanulói létszámot a tényleges létszám alapján kell számításba venni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

26 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
SNI csoportképzés Napi gyakorlat: két szomszédos évfolyamról is szervezhető a csoport, de a magasabb évfolyam óraszámát kell a százalékszámítás alapjának tekinteni. Az azonos jellegű sajátosság egy csoportban is fejleszthető. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

27 A szakemberszükségletet megállapítása az iskolában:
Tanítók száma: az alsó tagozaton oktatott órák száma osztva 22 Nyolc osztály esetén 8 tanító. Napközis álláshelyek száma: ha fenntartó biztosítja az osztályonként napközis csoportok számát: 8 tanító A napközis foglalkozások tartása nincs szakhoz kötve. Felső tagozat: a szakos tanítást megfelelő főiskolai végzettséggel rendelkező láthatja el. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

28 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Állás vagy túlóra Az óraadóval vagy belső többletórával ellátott feladat kb. 30%-kal kevesebbe kerül, mint az álláshely (teljes és részmunkaidős) Rendszeres többletórák számának határt szab a MT-ben rögzített, maximálisan 280 óra. (Hetente 7 belefér.) A korlátnál naptári éves szinten figyelembe kell venni a helyettesítéseket is! 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

29 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- óvodapedagógus 32 - óvodapedagógus, fogyatékos gy. óvodájában 21 - nem szaktanítást végző tanító általános isk. 22 - szaktanítást végző tanító, tanár általános isk. - nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában 20 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

30 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- tanár középiskolában, szakiskolában 22 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában 21 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában 23 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

31 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató 25 - kollégiumi nevelő 24 - kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában 22 - fejlesztő pedagógus iskolában - fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

32 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben 21 - könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben 22 - könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében Különböző kötelező óraszámú feladatok ellátása esetén súlyozott átlag alapján kell megállapítani a kötelező óraszámot. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

33 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (kötelező 5%-a):
- az osztályfőnöki, tanulócsoport-vezetői, szakmai munkaközösség vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot ellátó pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani, - ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban nem kötelező a könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát), kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

34 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) b) Meghatározott időre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelező óráját teljesítheti - a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával, - diákönkormányzatot segítő feladatok, kulturális nevelőtanári feladatok ellátásával, - a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő, kollektív szerződésben meghatározott feladatok ellátásával. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

35 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) 8. Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem állapít meg, az óvodában és az általános iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához három halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. E rendelkezést gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása esetén nem kell alkalmazni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

36 További óraszámban megjelenő feladatok (22/1992. Munka Törvénykönyve)
Szakszervezeti vezetőség órakedvezménye: 25.§: (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra. Közalkalmazotti tanács órakedvezménye 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

37 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. (kereset-kiegészítéssel is elismerhető) 9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

38 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Feladatok a kötelező óraszámon felül (kereset-kiegészítéssel is elismerhető) így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

39 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Feladatok a kötelező óraszámon felül (keresetkiegészítéssel is elismerhető) az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában, a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

40 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Feladatok a kötelező óraszámon felül (keresetkiegészítéssel is elismerhető) a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzését. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

41 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Kötelező óraszámok 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

42 Óvodavezetők és kötelező óraszámuk
Óvodavezető 4 vagy több csoportos óvodában 6 Óvodavezető 1-3 csoportos óvodában 27 óvodavezető-helyettesi 4 vagy több csoportos óvodában 24 óvodavezető-helyettesi 1-3 csoportos óvodában 30 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

43 Vezetők és kötelező óraszáma az általános iskolában
Igazgató 17 vagy több osztályos iskolában 4 9-16 osztályos iskolában 8 6-8 osztályos iskolában 12 1-5 osztályos iskolában 16 Igazgató helyettes: az igazgató kötelező+4 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

44 Vezetők és kötelező óraszáma a középiskolában
Igazgató 12 vagy több osztályos iskolában 2 9-11 osztályos iskolában 4 5-8 osztályos iskolában 6 4 vagy kevesebb osztályos iskolában 8 Helyettesek (tagiskola-vezető helyettes is): igazgató+2 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

45 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Kollégium vezetői: Igazgató 450 tanulónál több tanulólétszám esetén 4 tanulólétszám esetén 6 tanulólétszám esetén 10 100 tanulólétszámig 15 Helyettesek (tagiskola-vezető helyettes is): igazgató+4 óra 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

46 Közös igazgatású intézmény, ÁMK
Igazgató:ha az intézményegységenként működő óvoda, iskola, kollégium, pedagógiai szakszolgálat intézményegység vezetését is az igazgató látja el, az óvodai csoportok, iskolai osztályok, tanulók számára tekintet nélkül az intézményegységnek megfelelő intézménytípus igazgatói, vezetői beosztására meghatározott legkisebb óraszám, legfeljebb 2-4 Helyettesek: az intézményegységnél meghatározottak szerint. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

47 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
Évfolyamok átlag Max. az 1-4. évfolyamon 21 26 az 5-8. évfolyamon és a szakiskola évfolyamán 23 30 a évfolyamon 28 35 szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés 8 12 kollégiumi csoportnál 25 27 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

48 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
2. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

49 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt Sajátos Nevelési Igényű vagy Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

50 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb három egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. Ha az iskolában, tagiskolában az oktatás csak az első-negyedik évfolyamon folyik, az összevont osztályba valamennyi évfolyam bevonható. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

51 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
Az osztályok csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka. (!) 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

52 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollégiumi csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni* a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. * OH engedélyével 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

53 Osztálylétszámok: (79/1993. tv. 3. sz. melléklet)
10. Az e törvény 52. §-ának (7)* bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát. * Szabadon választható időkeret 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

54 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Álláshelyek Biztosítani kell a szakos ellátottságot! 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

55 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- óvodapedagógus 32 - óvodapedagógus, fogyatékos gy. óvodájában 21 - nem szaktanítást végző tanító általános isk. 22 - szaktanítást végző tanító, tanár általános isk. - nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában 20 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

56 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- tanár középiskolában, szakiskolában 22 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában 21 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában 23 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

57 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató 25 - kollégiumi nevelő 24 - kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában 22 - fejlesztő pedagógus iskolában - fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

58 Pedagógusok kötelező óraszáma (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből)
- konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben 21 - könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben 22 - könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében Különböző kötelező óraszámú feladatok ellátása esetén súlyozott átlagot alapján kell megállapítani a kötelező óraszámot. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

59 Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (kötelező 5%-a):
- az osztályfőnöki, tanulócsoport-vezetői, szakmai munkaközösség vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot ellátó pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani, - ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban nem kötelező a könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát), kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

60 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) Meghatározott időre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelező óráját teljesítheti - a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásával, - diákönkormányzatot segítő feladatok, kulturális nevelőtanári feladatok ellátásával, - a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggő, kollektív szerződésben meghatározott feladatok ellátásával. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

61 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Kötelező óraszámba beszámítható feladatok (79/1993.Tv. 1. sz. mellékletből) 8. Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem állapít meg, az óvodában és az általános iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához három halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. E rendelkezést gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása esetén nem kell alkalmazni. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

62 További óraszámban megjelenő feladatok (22/1992. Munka Törvénykönyve)
Szakszervezeti vezetőség órakedvezménye: 25.§: (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra. Közalkalmazotti tanács órakedvezménye 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

63 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.
9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

64 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9.
így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

65 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9.
az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) e)] megtartásában, tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

66 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9.
a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

67 Feladatok a kötelező óraszámon felül KT 1. sz. mell. Első rész, II.9.
az intézményi dokumentumok készítésében. a gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szervezők ellenőrzését. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

68 Pedagógus szükséglet és rendszeres többlettanítás meghatározása
intézmény pedagógus órái +kötelező óraszámba beszámítható feladatok - Pedagógusok kötelező óraszáma - Órakedvezmények = heti rendszeres többlettanítás 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

69 Közalkalmazotti jogviszony létesítése (1992. évi XXXIII. Tv. KJT)
20. § (1) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott. (2) Közalkalmazotti jogviszony a) büntetlen előéletű, b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

70 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő
Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeim: Web: Tel.: Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban Következő előadás: február 24. 2011. február Bánfalvi Péter közoktatási szakértő


Letölteni ppt "Jogi ismeretek pedagógusoknak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések