Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus, aki az IPR mögött van. Miről lesz szó? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Kétféle pedagógiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus, aki az IPR mögött van. Miről lesz szó? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Kétféle pedagógiai."— Előadás másolata:

1 A pedagógus, aki az IPR mögött van

2 Miről lesz szó? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Kétféle pedagógiai megközelítés Kétféle pedagógiai megközelítés A pedagógus lehetőségei A pedagógus lehetőségei A vezető feladatai A vezető feladatai

3 A tanulás A tanulás a tudás (kognitív, affektív, motoros) megszerzésére irányuló tevékenység, amelynek eredményeként folyamatosan alakul, fejlődik és szocializálódik a személyiség. (Csoma Gyula) A tanulás a tudás (kognitív, affektív, motoros) megszerzésére irányuló tevékenység, amelynek eredményeként folyamatosan alakul, fejlődik és szocializálódik a személyiség. (Csoma Gyula)

4 Nevelés= személyiségfejlesztés „Javító” megközelítés A személyiség fejlődésnek van egy előre meghatározható üteme. Az ettől való eltérés diagnosztizálható, a „hibák”, lemaradások pedig korrigálhatók. „Támogató” megközelítés Minden gyerek személyisége a rá jellemző ütemben egészségesen fejlődik, ha megkapja a fejlődéséhez szükséges optimális feltételeket

5 Példák a „javító” megközelítés megvalósítására

6 Az inkluzív nevelés Diagnózis Egyéni fejlesztési terv a legfontosabb lemaradások pótlására Szakemberek közötti együttműködést igényel Átlátható időtartamra szól Kis lépésekben való előrehaladás Gyermekek Háza, Bp. Istvánffy Miklós Általános Iskola, Szigetvár Pannónia Általános Iskola (Bp. XIII, ) + Prizma EGYMI

7 Példák a „támogató” megközelítés megvalósítására

8 Az iskolai kudarcok, a leszakadás problémája megelőzhető, ha az iskola tevékenységeinek kialakítása során gondoskodik arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodjék az egyes gyerek igényeihez.

9 Az adaptivitás a pedagógiában is alkalmazkodást jelent. Tudják-e az iskolák és a bennük dolgozó szakemberek munkájukat a tanulás köré szervezni? Tudnak-e olyan feltételeket teremteni, melyek között minden egyes gyerek saját ütemében, egyéni módon tanul és fejlődik?

10 A gyermeki személyiség optimális fejlődéséhez három alapszükséglet kielégítése szükséges: what he can do what he wants kapcsolat megélni, hogy számítanak rám; megbecsülnek, biztonságban lenni kompetencia annak a megtapasztalása, hogy meg tudok csinálni valamit; önbizalom saját tevékenységem szabályozása, utasítás és engedélykérés nélkül (kezdeményezés, befolyás, felelősség) autonómia

11 A tanítók a tanulási folyamat során folyamatosan a gyerek három alapszükségletének a kielégítésére törekszenek. A tananyag helyett a tanuló kerül a tanulási folyamat középpontjába. Az adaptív iskola szervezete rugalmas, jellemző rá a projektmódszer. Az adaptív iskolában minden szereplő (gyerek, tanár, szülő) alapszükségleteinek kielégítésére törekszenek.

12 A tanár által biztosított közeg támogatás abban segíteni a gyereknek, amit nem tud egyedül megcsinálni ösztönzés olyan feladatokat ösztönözni, ahol a tanulók kezdeményeznek és döntenek minden gyerekkel szemben pozitív, ösztönző elvárással lenni bizalom

13 Amire a tanárnak figyelni kell interakció miképp tudok mindenkivel kapcsolatot teremteni? instrukció a tanulási folyamat szervezése hogyan szervezzem meg a kereteket? osztályszervezés

14 14 what he knows what he can do who he is what he wants tanuló kapcsolat kompetenciaautonómia interakció instrukcióosztályszervezés bizalom ösztönzéstámogatás

15 Mit tehet a pedagógus?

16 Módszerek Differenciált csoportmunka Differenciált csoportmunka Differenciált egyéni munka Differenciált egyéni munka Páros feladatmegoldás Páros feladatmegoldás Kooperatív tanulás Kooperatív tanulás Adaptív tanulásszervezés Adaptív tanulásszervezés Egyéni fejlesztés/fejlesztési terv alapján Egyéni fejlesztés/fejlesztési terv alapján Önálló munka Önálló munka Játék Játék Egyéni tanulási utak Egyéni tanulási utak Portfólió értékelés Portfólió értékelés

17 PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK Kiemelten fontos, hogy a pedagógusok szakmai felkészültsége megerősödjön, határozottabban vegyenek részt az egyéni és csoportos tanulói képességfejlesztésben. A fenntartható nevelési - oktatási intézmény jól definiált, értékelvű célokra alapozott program alapján, hatékonyan vezetett szervezet. 17

18 PEDAGÓGIAI KÖRNYEZET inkluzív-adaptív szakember-képzés; speciális intézményi tanácsadó-szolgáltató szakemberek, pedagógusok felkészítése; osztályfőnöki képességfejlesztés; megfelelő tananyagok, tankönyvek, inkluzív tevékenységekre alkalmas infrastruktúra és eszközpark, oktatás-módszertani szemléltető anyagok, tankönyvi források, valamint információs rendszer, releváns civil partnerségek biztosítása. 18

19 PREFERÁLT PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 1. A gyermekek/tanulók kulturális értékeire épülő, egész életére szóló, a közösségi együttélés normáinak kialakítása. 2. Az adaptív-inkluzív nevelés-oktatás gyakorlatának kulcskérdése a szocializáció és a reszocializáló, amelyben a módszertani hangsúly a csoportmunkán van, célja a demokratikus, befogadó közösségek kialakulásának elősegítése. 3. Milieu-terápia, amelynek célja a gyermek/tanuló helyzetének megváltoztatása, 19

20 Az egyéni beállítódás figyelembe vétele Nyelvi Nyelvi Matematikai-Logikai Matematikai-Logikai Térbeli-vizuális Térbeli-vizuális Testi-Mozgási Testi-Mozgási Zenei Zenei Természeti Természeti Emberek közötti megértés (interperszonális) Emberek közötti megértés (interperszonális) Ember saját magának megértése (metakognitív) Ember saját magának megértése (metakognitív)

21 A vezető lehetőségei 1. Támogatás: Elméleti ismeretek folyamatos fejlesztése A feltételek megteremtése A szülők bevonása A változások irányítása Folyamatos tájékozódás a megvalósulásról Értékelés, visszacsatolás Reflektív beszélgetések PR munka 2. Elvárás Pedagógiai program Munkaterv Továbbképzés Pedagógusok értékelése

22 Az adaptív iskolavezetés what he knows what he can do who he is what he wants pedagógus kapcsolat kompetenciaautonómia feladatadás hatalom bizalom elvárás támogatás kapcsolatok

23 Néhány hasznos olvasnivaló

24 „A legjobb mód, ahogy az ember tanul, az utánzás. A mimézis. De csak azokat akarjuk utánozni, és csak azokat tudjuk utánozni, akik cselekednek. Aki beszél, azt nem lehet utánozni, mert ha utánzol valakit, aki beszél, akkor csak beszélsz. Az pedig unalmas. Tanulni valakitől csak úgy lehet, hogy ha az a valaki cselekszik. És nem csak cselekszik, hanem örömmel csinálja azt, amit csinál, és boldogságot sugároz.” Feldmár András

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ÉS EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNOK! Dufkáné Vincze Mária szaktanácsadó dufkane@gmail.com


Letölteni ppt "A pedagógus, aki az IPR mögött van. Miről lesz szó? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Mit jelent a személyre szóló fejlesztés? Kétféle pedagógiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések