Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dömötör Monika gyógypedagógiai tanár, szaktanácsadó február 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dömötör Monika gyógypedagógiai tanár, szaktanácsadó február 16."— Előadás másolata:

1 Dömötör Monika gyógypedagógiai tanár, szaktanácsadó 2011. február 16.
„Korlátok és lehetőségek között egyensúlyozunk” - a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók együttnevelése a képességek, fogyatékosságok tükrében Dömötör Monika gyógypedagógiai tanár, szaktanácsadó 2011. február 16.

2 Hinnünk kell egy befogadó világban, ahol mindenki szereplője a hétköznapoknak és ünnepeknek.

3 Cél és feladat „… a vak növendékeket erkölcsileg jámbor és polgárilag használható emberekké képezni.” „A jelentkező legyen kitűnő és nagyon szelíd magaviseletű, a szerencsétlenek iránt viseltessen őszinte szeretettel.”

4 Látássérültek

5 szem betegsége, sérülése
látóideg fejlődési rendellenessége kérgi látóközpont sérülése látásmaradvány, látásélesség, vízus gyengénlátó: látáson alapuló információszerzés (síkírás) aliglátó, vak: halláson, tapintáson alapuló információszerzés (pontírás, Braille)

6

7 Vakok részére auditív figyelem memória tapintás szaglás
adaptált munkafüzet pontírásos tankönyv síkírásos kinyomtatás hangoskönyv tapintható térkép

8 A kreatív pedagógus maga is kitalálhat
abakusz tapintható vonalakat rajzoló körző törtdoboz tapintható szemléltető- és mérőeszköz hang-, illetve pontírású kijelzővel ellátott kalkulátor számítógép A kreatív pedagógus maga is kitalálhat egyedi megoldásokat!

9 Gyengénlátók részére több idő! magnós tanulás, hangkazetta
láthatóság, olvashatóság! nagyobb méretű betű, ábra vonalvastagság, sorköz (gyengénlátó füzet) kontrasztosság Kerülendő a fényes lapfelület, a színes mezőben történő szövegmegjelenítés!

10 Speciális eszközök kézi, elemes lupék, hasábnagyítók, teleszkópok, távcsőszemüvegek (15-60-szoros nagyítás) olvasókészülékek könyvtartó állvány gépírás (10 ujjas vakírás) nagyító szoftverek

11 Tájékozódás tapintható falburkolat, vezetősor korlát
figyelemfelhívó felfestés lépcsőnél lekerekített bútorsarkok rendezett (fegyelmezett) tér fehér bot, hullahopp karika

12 zene: jó figyelem és memória (kompenzáló készségek, képességek)
sport: tandem kerékpár, úszás, csörgőlabda, atlétika (Bizonyos szembetegségek: fizikai terhelés tilos!) zene: jó figyelem és memória (kompenzáló készségek, képességek) Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci u. 77.)

13 Hallássérültek

14 hallásküszöb a 30 dB és a 90 dB közötti hallásvesztés nagyothallás (enyhe, közepes, súlyos) a 90 dB fölötti hallásvesztés siketség audiogram

15 késleltetett beszédfejlődés
nehezített hangképzés eltérő beszédtempó szűkebb szókincs grammatikai hibák (egyeztetés, toldalékolás) beszéd félrehallása akadályozott beszédértés akadályozott szövegértés olvasásban akadályozott helyesírás

16 Csókolom. Igen kell nekem a fotót
Csókolom! Igen kell nekem a fotót!!!! Dia megvan nagyon lusta, Lovam az is meg van most éppen nyugodt > Szia Adri!

17 Eszközök és környezet hallókészülék adó-vevő készülék
cochleáris implantáció (CI) halló környezet = fejlesztő környezet előtérben a beszéd tanítása (jelelés helyett) jó beszédminta átlagos hangerő szokványos artikuláció

18 Szájról olvasás lehetősége kiemelten fontos.
Ültetéskor jó fülével fordulhasson a tanár felé (szélső pad). A hallási információ megszerzésére irányuló megfeszített figyelem fárasztó! Minden fontos információ kerüljön a táblára, amit a hallássérült tanuló is lemásol. A tanári közléseket a hallássérült padszomszédja lejegyzi, majd füzetét odaadja lemásolni (fénymásolás; füzet lefényképezése telefonnal). A tanári utasítást vagy feladatot ismételni kell. Tanulópár-rendszer alakuljon az osztályban, a délutáni tanulás alatt segítséget kaphat a hallássérült tanuló. Értékelés alóli mentesítés evidencia (ének, idegen nyelv).

19 Rövid magyarázatokkal kiegészített szakszójegyzék segítheti.
Vázlat, tanári jegyzet kézbe adása segítheti (lényegkiemelés). Helyesírást spontán írásmunkákon célszerű ellenőrizni (tollbamondás a szájról olvasás ügyességének próbájává válik inkább). Osztályközösség érzékenyítése történhet szimulációs próbákkal (pl. filmrészlet hang nélkül – Ability Park, Budapest) Beilleszkedési, viselkedési zavarok enyhítése, reális önkép kialakítása fontos (pl. tehetségterületek kiemelése).

20 Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út ) Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 8.)

21 Mozgáskorlátozottak

22 Nagyon változatos mozgásképek!
A felső- és alsó végtag veleszületett rendellenességei, összenövések, hiányok, amputáció következtében kialakult végtaghiányok (Contergan-bébik) Petyhüdt bénulást okozó kórformák, amelyek következtében csökken az izomtónus vagy tónustalanná válik. Az izomerő teljesen csökkenhet (plégia, diplégia, hemiplégia, tetraplégia) vagy csak gyengül (parézis) Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek (ICP, Little-kór) Ortopédiai elváltozások – tartási rendellenességek Nagyon változatos mozgásképek!

23 Speciális eszközök támbotok mankók járókeretek kerekesszék rámpa lift
alacsony fogasok felállásnál súlypont a teljes talpon legyen támbot kicsúszása! tapadó szőnyeg lépcsőn, lejtőn járás széles közlekedési sáv

24 állítható, dönthető asztallap
félkör alakban bevágott asztallap keskeny szegély az asztallap szélén speciális szék dobogó művégtag, rajta eszköz illesztése könyvtartó, sorkövető vonalzó, fehér kartonlap, könyvjelző lapozás segítése fóliával speciális íróeszköz, puha ceruza csúszásgátló fólia füzet alá gépírás megtanulása

25 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.) Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói u. 60.)

26 Autisták

27 Közömbösen viselkedik.
Nem játszik gyerekekkel, csak ha felnőtt erőlteti és segíti. Egyoldalú kapcsolat, a válaszra nem figyel. Felnőtt kezével jelzi szükségleteit. Szakadatlanul ugyanarról a témáról beszél. Papagájszerűen utánozza a beszédet. Bizarr viselkedés, pl. repkedő kézmozgás. Indokolatlan nevetés, kuncogás, sírás. Tárgyakat fogdossa, pörgeti. Nem vagy ritkán néz mások szemébe. Változások ellen tiltakozik. Fantáziadús szerepjáték hiánya. Egyes dolgokat nagyon jól, gyorsan csinálhat, de nem olyat, amihez szociális érzék kell.

28 „Az autizmus a szociális viselkedés, a kommunikáció, a képzeleti működés és a rugalmas gondolkodás fogyatékossága”. vizuális tájékozódási pontok nyújtása cselekvő magatartás és tevékenység kell, hogy domináljon mindennapi, ismétlődő feladatok állandó személyi és tárgyi vonatkozású helyzetek frontális munkában nem vagy csak nagyon ritkán képesek részt venni rájuk irányuló figyelmet részesítik előnyben

29 egy-egy személyhez kifejezetten szorosan kötődik
idegen vagy ismeretlen személlyel való kontaktus során szélsőséges viselkedés fordulhat elő kortársakkal való barátságok nem vagy nehezen szövődnek önállóan nem tudja megszervezni szabadidős programjait igen ritkán kimagasló képességgel találkozhatunk (történelem, földrajz, biológia bizonyos témaköreiben való lexikális jártasság; zene)

30 A tanulást a vizuális információhordozókra lehet építeni.
jó mechanikus memória érdeklődésnek megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció vizuálisan segített kommunikációs rendszer egyéni motivációs, jutalmazási rendszer Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (8900. Zalaegerszeg, Apáczai tér 5/a.) Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport (1089. Budapest, Delej u )

31 Bliss szimbólumok

32 Beszédfogyatékosok

33 megkésett, akadályozott beszédfejlődés
diszfázia („hallom, de nem értem!”) diszlália (pöszeség) orrhangzós beszéd beszédritmus zavara (dadogás, hadarás) diszfónia (rekedtség) disarthria (szótagbotlás) mutizmus (szelektív beszéd) diszlexia diszgráfia súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Zalaegerszeg

34 hangoztató-elemző, illetve a diszlexiaprevenciós, a beszédhangok/betűk eltérőségére összpontosító olvasástanítási módszerek (Meixner) észlelési csatornákon keresztüli fejlesztés (Sindelar) írás, olvasás előkészítésének átlagos időtartama lényegesen megnövekszik, ezért érdemes előkészítő osztályt kezdeniük megfelelő tanári beszédmodell, csökkentett beszédsebesség önértékelés, önbecslés fejlesztése művészeti oktatás, testnevelés és sport élő idegen nyelv tanulása, értékelése

35 Értelmi sérültek

36 enyhén értelmi fogyatékosok – tanulásban akadályozottak (IQ: 50-70)
középsúlyos értelmi fogyatékosok – értelmileg akadályozottak (IQ: 30-50) a megismerő tevékenység sérülése az átlagosnál lassabb ütemű fejlődés Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Zalaegerszeg

37 Az együttnevelés hatalmas húzóerőt jelent számára!
lassabban dolgozik fáradékonyabb figyelmét rövidebb ideig képes összpontosítani sokat izeg-mozog iskolába lépéskor még téveszti a jobb-bal irányt kifejezőkészsége gyenge, sokan közülük beszédhibásak nehezen tanul meg írni, olvasni Az együttnevelés hatalmas húzóerőt jelent számára!

38 A tananyag kijelölése és a követelménytámasztás a tanuló egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodjon. Olyan feladatokat, megbízatásokat kapjon, aminek eleget tud tenni. Szakítva a nagyobbrészt frontális óraszervezéssel, páros, csoport és sok egyéni munkát kell tervezni (kooperatív tanulás lehetőségei). A tanuló teljesítményét önmagához viszonyítsuk, ennek figyelembevételével értékeljük. A szöveges értékelési mód jobban megfelel az osztályon belüli teljesítmény kifejezésének. A tanulásban akadályozott tanuló osztályfőnökére a szülőkkel való kapcsolattartásban és a pályaválasztás idején különösen nagy felelősség hárul. A pedagógus sikeres lehet, ha képes a tanulóban rejlő értéket felszínre hozni, és feltárni a sérült gyermek és a közösség számára.

39 Ismereteket kell szerezni az adott sajátos nevelési igényű tanuló sérülésspecifikus problémáiról – forrás: gyógypedagógiai szakirodalom. Meg kell ismerni és el kell sajátítani a sérült tanulók tanításának irányelveit, eltérő módszereit, speciális eszközeit. Meg kell tanulni az együttnevelésben jól alkalmazható adaptív oktatást megvalósító technikákat (többszintű feladatadás, feladatlapok, kooperatív tanulás), és kialakítani a célszerű értékelés módját. Meg kell szervezni a tanulásban akadályozott tanuló habilitációs és rehabilitációs egyéni fejlesztését. El kell sajátítani a hagyományostól eltérő tanulásszervezési módokat – pl. kéttanítós oktatási modell, gyógypedagógiai asszisztenssel vagy utazótanárral kialakítandó együttműködési formák. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel való kapcsolat

40 Gyógypedagógiai módszertani intézmények
Nyitott ház EGYMI 8900. Zalaegerszeg, Apáczai tér 5/a. 92/ Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI Béke-ligeti utca 6. 92/ Zöldmező úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI 8360. Keszthely, Zöldmező út 2. 83/ Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI 8960. Lenti, Béke út 71. 92/ Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 8800. Nagykanizsa, Rózsa út 9. 93/

41 Ajánlás Illyés Sándor dr.: Gyógypedagógiai alapismeretek (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2004.)


Letölteni ppt "Dömötör Monika gyógypedagógiai tanár, szaktanácsadó február 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések