Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu."— Előadás másolata:

1 1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

2 2 Tartalom A Köznevelési tv., a NAT és a Kerettantervi rendelet vonatkozó szabályozásai A kerettantervek struktúrája, tartalma Az iskolák adaptációs és implementációs feladata Az előadás anyaga Dr. Kaposi József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójának Hajdúszoboszlón 2012.október 9-én elhangzott prezentációja alapján készült Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

3 3 Nkt és a kerettantervek A Nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott célok: a nemzeti összetartozás és a társadalmi szolidaritás erősítése; az értékelvű, nevelőközpontú pedagógiai gyakorlat általánossá tétele (pl. Erkölcstan tantárgy); a tartalmi területek és a tanulmányi idő országos egységesítése; a kétpólusú, háromszintű tartalmi szabályozás fenntartása. (NAT, KT, HT) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Magyar Közlöny 2011/162. szám – 2011. december 29.Magyar Közlöny 2011/162. szám – 2011. december 29. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

4 4 NAT és a kerettanterv nem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem a tanulók fejlesztésének terve; értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus; a hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek (pl. erkölcsi nevelés; nemzeti identitás, hazafias nevelés; médiatudatosság; gazdasági és pénzügyi nevelés); fejlesztés-centrikus az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány rendelet Magyar Közlöny 2012/66. szám – 2012. június 4.Magyar Közlöny 2012/66. szám – 2012. június 4. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

5 5 Kerettantervi rendelet tervezete A kerettantervek iskolai alkalmazására vonatkozó szabályok A kerettantervek feladata, felépítése: A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes közös, átfogó célokat és feladatokat. A kerettantervek jóváhagyásának szabályai a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet tervezetea kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet tervezete. www.kormany.huwww.kormany.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

6 6 A kerettantervek tartalmazzák a bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

7 7 A kerettantervek - jellemzői meghatározza: a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, a műveltségi területeken meghatározott tantárgyak óraszámát, az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítése céljából Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

8 8 A kerettantervek - jellemzői a fejlesztési területek – nevelési célok érvényesítése; az iskolai szintű tantervi tervezés és tanulásszervezés kötöttebb szabályozása; az egységesség és a differenciáltság biztosítása ( 10 %-os keret); a tartalmi egység biztosítása a helyi tantervírási feladatok részleges átvállalása révén; az ismeretek és a fejlesztési követelmények összehangolt és szakszerű beépítése/beépülése a helyi tantervekbe; a nemzeti köznevelés rendszerszerű működtetése. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

9 9 A kerettantervek struktúrája Iskolatípusok és pedagógiai szakaszok szerint: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a szakiskolák számára A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek: –Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)Arany János Tehetséggondozó Program –Arany János Kollégiumi Program (AJKP)Arany János Kollégiumi Program –Nyelvi előkészítő (NYEK)Nyelvi előkészítő –Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez- oktatásáhozKerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez- oktatásához Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

10 10 A kerettantervek 1-4 Bevezetés Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene –A változatA változat –B változatB változat Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Dráma és tánc Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

11 11 A kerettantervek 5-8. Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom –A változat, B változatA változatB változat Idegen nyelv –Idegen nyelv, Függelék: angol és német nyelvi specifikációIdegen nyelvFüggelék: angol és német nyelvi specifikáció Matematika –A változat, B változatA változatB változat Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene –A változat, B változatA változatB változat Dráma és tánc/Hon- és népismeret –Dráma és táncDráma és tánc –Hon- és népismeretHon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

12 12 A kerettantervek 5-8. Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Emelt matematika Természettudományi gyakorlatok Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Technika, életvitel és gyakorlat –A változatA változat –B változatB változat Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

13 13 Kerettantervek gimnázium 9- 12. Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv –Idegen nyelv, Függelék: angol és német nyelvi specifikációIdegen nyelvFüggelék: angol és német nyelvi specifikáció II. idegen nyelv –Idegen nyelv, Függelék: latin nyelvi specifikációIdegen nyelvFüggelék: latin nyelvi specifikáció Matematika –A változat, B változatA változatB változat Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene –A változat, B változatA változatB változat Vizuális kultúra Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret –Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeretDráma és táncMozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek –Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeretDráma és táncMozgóképkultúra és médiaismeret –Ének-zene A változat, B változatA változatB változat –Vizuális kultúraVizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

14 14 Kerettantervek gimnázium 9- 12. Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Filozófia Emelt matematika Matematika 11-12. évfolyamon emelt óraszámmalMatematika 11-12. évfolyamon emelt óraszámmal Emelt biológia Emelt fizika Emelt kémia Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

15 15 Később kiadásra kerülő kerettantrevek Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu Általános iskola (1-8. évfolyam)Gimnázium Ének-zene (emelt óraszámú képzéshez) Klasszikus latin örökségünk Hon- és népismeret Sakk Sakk-képességfejlesztő Lovaskultúra Életvitel Családi életre nevelés Beszélgetések Pénzügyi és gazdasági kultúra I. Pénzügyi és gazdasági kultúra II. Vállalkozzunk! Munkapiac 1,2

16 16 Összesített óraterv Óraterv általános iskola 1-8 és gimnázium szakközépiskola szakiskola Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

17 17 A helyi adaptáció 1. a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a törvény 6. melléklete) Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu 123456789101112 A tanuló heti óraszáma 25 2728 31 353635 Az osztályok heti időkerete 52 5551 56 57 58

18 18 A helyi adaptáció 1. a Nat előírásai ( pl. emelt szintű oktatásról a kerettantervi rendelet 7. § (3) bekezdése) Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban: a)idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén legalább heti öt, b)minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy,tanórai foglalkozást kell biztosítani. a kötelező tantárgyak óraszámai; az évfolyamonkénti 10 %-os szabad órakeret; a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgástere; a két tanévre előirt tartalmak és fejlesztési követelmények évekre bontása. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

19 19 A helyi adaptáció 1. A nevelőtestületek dönthetnek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett): a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, így arról is, hogy nem épít be választható tantárgyat; szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről; emelt óraszámú tantárgyi kerettanterv alkalmazásáról; az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tanterv beépítéséről; saját új tantárgy/tantárgyak alkotásáról; Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

20 20 A helyi adaptáció 2. A tantárgyi tantervekben az iskolák dönthetnek úgy, hogy: a helyi tantervben nem írnak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; így az egyes tematikai egységek között osztják el a rendelkezésre álló időkeretet; a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítik ki. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

21 21 Amire figyelni kell… A helyi tanterv a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv: a tantárgyak közötti építkezés, koherencia, a fejlesztés várt eredményeinek teljesülése a két évfolyamos ciklus végén az óraszámok összesítésében a keretek megtartása Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

22 22 Segítség lesz a megvalósításban Módszertani ajánlások kidolgozása (www.ofi.hu )www.ofi.hu új tantárgyakhoz új tartalmak feldolgozásához IKT eszközök használata új tantárgyi tartalmakhoz mindennapi testneveléshez Kérdések: kerettanterv@ofi.hukerettanterv@ofi.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

23 23 A helyi adaptáció 3. Feladatmátrix Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

24 24 A helyi adaptáció 3. Példa 1 hetes projekt/témahét beépítése Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu

25 25 Köszönöm figyelmüket! birone.b.katalin@gmail.com Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu


Letölteni ppt "1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések