Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Kásler Miklós Komplex onkoterápia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Kásler Miklós Komplex onkoterápia"— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Kásler Miklós Komplex onkoterápia
Országos Onkológiai Intézet

2 European Code against Cancer
Európai Unió Bizottsága: 1985.: felkérés 1987. program (1.): primer prevenció szekunder prevenció felvilágosítás, oktatás 2003 program (3.) adatszolgáltatás prevenció diagnosztika (képalkotó eljárások, szöveti tipizálás) terápia (egyénre szabott terápia) egységes ellátó rendszer 2000-re –10% mortalitás (92 ezer emberélet) Ann. of Oncol. 14:1312, 2003 2015-re –20% mortalitás Ann. of Oncol. 14:973, 2003

3 Az onkológiai ellátás helyzete Európában
Az onkológiai ellátás és kutatás jelenleg szétforgácsolt A technológiai és tudományos haladás az utóbbi néhány évtizedben nem párhuzamosan alakult Európában A kutatási eredmények korlátozottan érvénye-sültek a diagnosztikában és betegellátásban Következmény: • romlik a betegek gyógyulási esélye • romlik a betegek életminősége • romlik az innováció versenyképessége • romlik az onkológia társadalmi megítélése

4 CÉLOK Feasibility Study for Coordination of National Cancer Research Activities, Background Document – P. Boyle, Lyon, 2004 K+F tevékenység európai összehangolása és integrálása a betegellátásba A K+F tevékenység jobb és összehangolt finanszírozása Európában Prioritások és arányok meghatározása A megnövelt források helyes szétosztása, kontroll, audit Új technológiák azonnali bevezetése (translational research) Magas színvonalú egységes ellátó rendszer kialakítása Európában, kiegyenlítés Kulcsszereplők a nemzeti intézetek Az ellátáshoz való hozzáférés biztosítása

5 Célok elérésének összehangolása
Komprehenzív program (8 albizottság) Lyoni IACR: WHO: Nemzeti Rákkontrol Programok Genfi WHO központ: O.E.C.I.: Európai Unió Bizottsága: Egységes Európai onkológiai ellátás Kormánypárti elkötelezettség European Alliance against Cancer: oktatás protokoll trial-ek primer prevenció európai tumorbank genomika

6 Az OECI május Berlinben megtartott tudományos ülésén kinyilvánította az onkológiai ellátás európai harmonizációjának és a multidisciplinaris kollaborációnak a szükségességét. [Brüsszeli felhatalmazás] A megvalósítás lépései: Az ellátás minőségi szintjeinek meg-határozása (quality assessment), Az Intézetek közös európai onkológiai akkreditációja, Közös európai protokoll alkalmazása, Az onkológiai oktatás közös európai curriculumának kidolgozása.

7 Az onkológiai ellátás minőségi szintjei (labelisation)
Az OECI meg kívánja határozni a Cancer Centrumok fogalmát Európában A komprehenzivitás alapján 5 kategória: Cancer Registry Cancer Unit Cancer Department Cancer Centre Comprehensive Cancer Centre = Center of Excelence Első lépés: meg kell határozni az OECI tagok intézet-típusát és daganatos betegellátásuk módját (kimerítő adatbázis)

8 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására (kitöltendő szeptember 30-ig)
Project: Survey of Cancer Institutes in Europe Nemzeti demográfia  kérdés Infrastruktúra  79 kérdés Emberi erőforrás  63 kérdés Klinikai ellátás  154 kérdés Kutatás  45 kérdés Oktatás  23 kérdés Intézeti felépítés  34 kérdés

9 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására
Infrastruktúra Onkológiai ágyak száma (inpatient - outpatient) Klinikai osztályok felszereltsége, lineáris gyorsítók száma, típusa Psycho-onkológia, fájdalom csillapítás, rehabilitáció, információs centrum megléte Képalkotó Dg  CT, MNR, digitális képalkotás, mammográfia, intervenciós technikák megléte Nuclearis medicina  kamerák száma, PET Patológia  immunhisztokémia, molekuláris patológia Klinikai biológiai laboratórium, tumor és csontvelő bank, transzfúziós centrum, központi gyógyszertár Egyéb technikák  sentinel nycs., laser, perfusio, stb. Klinikai minőségi kontroll bizottság

10 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására
Humán erőforrások Onkológiai betegek száma Specializált onkológus orvosok (szakmák szerint), klinikai biológusok, genetikusok, infectio specialisták, stb. Nővérek száma Mérnökök, fizikusok száma Psychologusok, dietetikusok, gyógyszerészek száma Laboratóriumi technikusok száma Egyéb specialisták  stomaterápia, egészségnevelés, stb. Belső rákregiszter  milyen adatokat gyűjt Küld-e adatokat a Nemzeti Rákregiszterbe Rendelkezik-e komputerizált leletezéssel, digitális képtárolással

11 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására
Klinikai ellátás Prevenciós programok (kollaborációban) Korai detectios programok Multidisciplinaris együttműködés – onkológiai team (legalább sebész, sugárterapeuta, klinikai onkológus, patológus között) Kezelt tumor típusok (felsorolva) Új daganatos betegek száma évente az Intézetben Új daganatos betegek száma évente az országban Ambuláns betegek száma Egyes beavatkozások száma (tumor-típusonként is) Daganatos patológiai / citológiai diagnózisok száma Betegek várakozási ideje a különböző beavatkozásokig

12 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására
Kutatás Van-e lehetőség klinikai-, alkalmazott-, alapkutatásra? Van-e egyetemi kutatási kollaboráció? Koordinál-e klinikai trial-t, részt vesz-e benne? Új klinikai trial/év, résztvevő betegek száma Állatkísérletek lehetségesek? Vannak-e genomikai programok? Tumor bank? R&D egység Biostatisztikai, epidemiológiai egység Etikai bizottság PhD hallgatók száma Elnyert kutatási pályázatok

13 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására
Oktatás Orvosi könyvtár: folyóiratok, könyvek száma Internet hozzáférhetőség személyenként A konferencia termek száma Továbbképző kurzusok, előadók (hazai, külföldi) Medikusok száma/év Továbbképzésen résztvevő orvosok száma/év PhD képzés évente Nővér, asszisztens továbbképzés évente Minősítettek száma Külföldi ösztöndíjasok száma (utolsó 5 évben)

14 OECI kérdőív az Intézetek minőségi szintjeinek meghatározására
Intézeti felépítés Intézet státusa  önálló, kórházon belüli, akadémiai, önkormányzati, privát Van-e intézeti összehangolt daganat-ellátás? Részese-e intézményi hálózatnak? Van-e nemzetközi kapcsolatok osztálya? Az Intézet évi költségvetése Évi költségvetés alapkutatás klinikai kutatás betegellátás oktatás Sorolja be magát az 5 intézeti kategória valamelyikébe

15 Európai onkológiai akkreditáció
A komprehenzivitás különböző szintjeinek megfelelő akkreditáció két lépéses folyamat. Szükséges az általános rendszeres minőségbiztosítási rendszer (ISO) megléte Onkológus specialisták helyszíni látogatása (peer-review), akik a jelzett onkológiai minőségi szint meglétét ellenőrzik Cél: Azonos színvonalú onkológiai ellátás az Európai Unióban. Probléma: Jelenleg nincs megoldva, hogy az európai onkológiai akkreditáció hogyan illeszked- jen a nemzeti akkreditációs programokhoz.

16 Onkológiai Centrumok Szövetsége
Létrehozták Franciaországban és Lengyelországban Előkészítés alatt: skandináv országok Az Onkológiai Centrumok Szövetségében megvalósul: Az onkológiai ellátás egységes koncepciója, A kezelési standardok általános bevezetése, protokoll A protokollok közötti variációk minimalizálása, A technológiai transzfer, A hatékonyabb betegkövetés, A folyamatos képzés és továbbképzés, A daganatos incidenciára alapozott hosszú távú stratégiai tervek kidolgozása. Cél: Az Onkológiai Centrumok közötti minőségi különbségek csökkentése Az Onkológiai Központok Egyesülete

17 Az Onkológiai Központok Egyesülete
Feladat: Egységes protokoll Egységes továbbképzés (CME) Egységes (eukonform) akkreditációs rendszer kialakítása Egységes kontroll és audit Egységes informatika Fejlesztések véleményezése Finanszírozás véleményezése Centrumfejlesztés az akkreditációs szempontok szerint Az Onkológiai Központ megerősítése (struktúra, onkológiai team, finanszírozás) Egységes kapcsolattartás az egyetemekkel

18 Az európai illeszkedés lényeges elemeinek létezése:
A magyar onkológia jellemzői Erősségek Az európai illeszkedés lényeges elemeinek létezése: Nemzeti Rákkontroll Program (1993) Népegészségügyi Programok (1994, 2001, 2002-) Onkoterápiás protokoll (1994, 1995), Onkoterápia irányelvei (2001) Onkológiai módszerek gyűjteménye (2002-) Nemzeti Rákregiszter Informatikai rendszerek, minőségbiztosítás Országos intézet, megyei onkológiai centrumok, onkológiai hálózat, szakfelügyeleti rendszer Kiváló szakemberek, technológiák, kutató bázisok

19 A magyar onkológia jellemzői
Gyengeségek Objektív tényezők: Széttagolt felelősség (szakmai, ellátási, tulajdonosi) Széttagolt szervezeti és működési rend Információk egységes kezelésének hiányosságai Döntési-kompetencia szintek egybemosása Egységes tervezés és fejlesztés hiánya Elmaradó döntések Egységes kontroll és audit hiánya Torz érdekeltségi viszonyok

20 A magyar onkológia jellemzői
Gyengeségek Szubjektív tényezők: Indokolatlan szakmai és fejlesztési ambíciók Személyes érdekek képviselete Álszakértők tevékenysége, zűrzavaros elképzelések Eltérés a standardtól és a ‘good clinical practice’-tól Következmények, szankciók hiánya vagy elmaradása

21 Az európai és hazai onkológiai ellátás harmonizációja
Alapok A meglévő magyar szakmai, elméleti, strukturális, módszerbeli örökség felhasználásával egy eurokompatibilis rendszer létrehozása a francia minta felhasználásával.

22

23 A KIALAKÍTÁS ELVE Ellátási terület (1 megye: 3-500 ezer lakos)
Főváros (teljes területi ellátottság) Speciális szempontok Egyetemi megyék Országos intézeti megyék Megyei kórház regionális feladattal Lakosság száma kb. 1 millió

24 MEGYEI ONKOLÓGIAI CENTRUM
1. Felépítés: szerződéses rendszerben magában foglalja a megye összes onkológiai egységét. 2. Központ: megyei onkológiai osztály 3. A központ feladata: az onkológiai osztályok és gondozók irányított működtetése (horizontális) a tevékenység körülményeinek vizsgálata, összehangolása, controlja, auditálása (vertikális) az onkológiai team működtetése

25 Egymásba kapcsolódó kezelés (transitional treatment):
ALAPELVEK 1. Egymásba kapcsolódó kezelés (transitional treatment): A tumorok a megbetegedés minden lokalizációjában és valamennyi esetben a progresszív ellátási feltételek sorozatát követelik meg: szűrés szakvizsgálatok aktív terápiák gondozási feladatok, rehabilitáció hospice

26 ALAPELVEK 2. Lokalizáció szerinti onkoteam
1. Összetétele (min.) pathológus manuális szakorvos (sebész, nőgyógyász, szájsebész stb.) sugárterapeuta klinikai onkológus 2. Feladata (tumorgyanú esetén) a betegút (a kezelési hely) kijelölése diagnosztikai algoritmus és modalitások terápiás algoritmus és modalitások meghatározása utógondozás meghatározása

27 Lokalizáció szerinti onkoteam
ALAPELVEK 3. Lokalizáció szerinti onkoteam 3. A működés alapja működési szabályzat Az onkoterápia irányelvei (szerk.: Kásler M., B+V, 2001) A daganatos betegek ellátásának metódus szintű feltételrendszere (Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, 2002.) A terápiás terv dokumentálása A beteg számítógépes nyilvántartásba vétele 4. Elvárás: az együttműködés ellen ható tényezők (anyagi érdekeltség, szakmai féltékenység) kiiktatása

28 Országos feladatok Országos Onkológiai Intézet Regionális feladatok A Közép-Magyarországi Régióban Az Észak-Magyarországi Régióban Az Észak-Alföldi Régióban A Dél-Alföldi Régióban A Közép-Dunántúli Régióban A Nyugat-Dunántúli Régióban A Dél-Dunántúli Régióban

29 Országos Onkológiai Intézet
Módszertan Rákregiszter Szervezés Epidemiológia Kutatás Országos Onkológiai Intézet Szakmai irányítás Oktatás Egyetemi klinikák, országos intézetek Regionális onkológiai központok Megyei onkológiai központok Kórházak Szakrendelők Háziorvosok


Letölteni ppt "Prof. Dr. Kásler Miklós Komplex onkoterápia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések