Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A daganatos betegek ellátásának helyzete Pest megyében 2006-ban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A daganatos betegek ellátásának helyzete Pest megyében 2006-ban"— Előadás másolata:

1 A daganatos betegek ellátásának helyzete Pest megyében 2006-ban
Dr.Dank Magdolna PhD egyetemi docens Klinikai Onkológia Országos Szakfelügyelő Főorvosa

2 Hogyan áll a daganatellenes ellátás?
A rosszindulatú daganatos megbetegedések lassan a népbetegségnek tekintendőek mind Európában , mind pedig hazánkban. Szinte már naponta ismételt , és így elfogadott tény , hogy hazánk onkológiai statisztikái mindkét nemben illetve szinte minden lokalizációban Európa legrosszabb értékeit mutatják.

3 Krónikus betegség-e a daganat?
Az onkológiai megbetegedések kezelési eredményi világszerte javulnak , az eredmények javulása azonban nem csak az új eljárások bevezetésének, hanem az adott ország onkológiai ellátási rendszerének átgondolásának , és célszerű kialakításának köszönhetőek

4 Egy kis európai kitekintés
Reményt adó a finn példa , ahol már a primer prevencióban 20 éve tett célszerű finn intézkedések hatása is észlelhető. Ma Finnországban egy év alatt 4 nő hal meg méhnyakrákban , míg egyes adatok szerint Magyarországon évente 400 embert vesztünk el e betegségben. Finn ffi hamarabb hal meg pr és sec prog 10 éveb át minden kornány vitt pénz sszűréshez ellátáshoz de 20 év kell

5 Rákkontroll programok EU-ban
Az Egészségügyi Világszervezet lyoni székhelyű Rákügynökségének szakmai támogatásával 2004.novemberében Magyarországon is megkezdődött az onkológiai centrumok rendszerének kialakítása. A rendszer az onkológiai ellátás célszerű koncentrálását jelentené, azonban az elmúlt hónapok adatai alapján a magyar valóság számos helyen eltér a feltételezett állapottól.

6 Fordulópontok 2005.december 1-től a kemoterápiás ellátás végzésére , illetve e tevékenység OEP finanszírozására 48 kórház került kijelölésre , illetve meghatározásra kerültek a kemoterápiás finanszírozás feltételei , a finanszírozható eljárások köre. Hosszan tartó szakmai viták után 2006.februárjában meghirdetésre került a 10 éve íróasztalfiókban felejtett Magyar Nemzeti Rákkontroll Program. 2006.áprilisában a magyar onkológiai ellátás rendszere továbbra is számos problémával küszködik

7 A komplex onkológia Világos tény , hogy az onkológiai ellátás eredményességében a primer és secunder prevenció hatalmas jelentőségű , de az ellátórendszer az aki a mégis kialakult betegség esetében hatékony és célszerű kezeléssel reményt adhat a beteg számára . Az onkológia komplex szakmává vált , diagnosztika , sebészet , sugárterápia , gyógyszeres kezelés , gondozás , rehabilitáció , hospice ellátás egysége adja a legjobb esélyt. Szinte minden elem valamilyen szinten adott az országban , csak nem ott és nem annyi , amire a betegnek szüksége lenne.

8 Onkológiai központok Az Onkológiai Központok rendszerének meghatározó feltétele , hogy a progresszív ellátási rend érvényesüljön. Megyei szinten legalább egy intézménynek biztosítani kellene az onkológiai komplex szemléletet és ellátást , mely koordinálja a városi szintű onkológiai ellátást, illetve a megyei onkológiai gondozás rendszerét. A megyei központokat regionális centrum köti össze , mely lehet egyetemi központ illetve alkalmassá tett nagy megyei kórház . Az ország kitüntetett ellátója az Országos Onkológiai Intézet , mely számos nemzetnél megtalálható. (National Cancer Institute)

9 A megvalósulás Az elmélet tulajdonképpen támadhatatlan.
A gyakorlatban a 19 magyar megye közel 50%-a nem rendelkezik olyan„ onkológiai központtal „, mely képes volna megfelelni a kívánalmaknak. Ilyen kritikus terület az Észak-magyarországi régió , a Nyugat-magyarországi régió , Tolna megye , Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve a budapesti onkológiai ellátással állandóan egybemosott Pest megye is.

10 Pest megye helyzete Közismert tény , hogy a hátrányos szociális helyzet növeli a daganatos megbetegedések rizikóját. Pest megye lakossága igen színes képet mutat , számos területe erősen elmaradott , lakossága hátrányos helyzetű. A pest megyei ellátásra kijelölt kórházak közül kettőben működik onkológiai osztály ( Kistarcsa , illetve Törökbálint mint Pest megyei Tüdőgyógyászati intézmény )

11 Pest megye onkológiai adatai
A Pest megyei kórházak onkológiai ellátó kapacitása csekély : 2004-es adatok szerint Kerepestarcsán onkológiai beteg ellátása Szt.Rókus kórház onkológiai beteg ellátása a jelenleg már kemoterápiás ellátásra nem engedélyezett Vácon 760 ellátásra , míg Törökbálinton 559 onkológiai ellátásra került sor. Az összes magyar ellátónál : onkológiai ellátási esemény, azaz a magyarországi ellátás 3 %-a történt Pest megyében, míg a lakosság száma csaknem az ország lakosságának 10%-a 2m bp 1m

12 Új daganat miatti műtét – 2004 összesen 7125

13 Új daganat miatti kemoterápia – 2004 összesen 1485

14 Új daganat miatti sugárterápia – 2004 összesen 1070

15 Az Egészségügyi Miniszter rendelet-tervezete:
Az Onkológiai Központok minősítése Az onkológiai ellátásban résztvevő intézmények minősítését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – az onkológiai szakfelügyelet bevonásával – a működési engedély kiadása során végzi az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásai szerint. Az ellátás minőségét és feltételeit a szakfelügyelet rendszeresen ellenőrzi és javaslatot tesz a hiányosságokat megszűntető intézkedésekre, adott esetben a működési engedély felfüggesztésére vagy visszavonására. Az onkológiai ellátás interdiszciplínáris kérdéseiben a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium a társszakmák Szakmai Kollégiumaival konszenzusban adja ki állásfoglalását.

16 Az Onkológiai Központok feladatainak végzésére jelölt intézményeket a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 12.§-ának (5) bekezdése alapján kiadott és az egészségügyi közszolgáltatók ellátási szintek szerinti besorolásáról szóló 6/2003. (Eü.K.23) ESZCSM tájékoztató sorolja fel (ld: 1.sz. Melléklet).

17 Javaslat a Közép-magyarországi régió onkológiai ellátásának megszervezésére
Jelentősen eltérő a Közép-Magyaroroszági Régió helyzete a lakosság száma (3+1 millió a Főváros, Pest Megye és a konglomeráció vonzásköre) és a nagyszámú, különböző tulajdonú, rendeltetésű és profilú intézmény koncentrációja következtében. A megyei szintű onkológiai feladatok ellátására kialakítható 5 Fővárosi és két Pest Megyei alrégióban az alábbiak eldöntése szükséges: - a dél-Pest Megyei alrégióban a Kistarcsai Kórház ellátási területe és az e területen működő Onkológiai Gondozók integrációja,

18 - az észak-Pest Megyei alrégióban egy új, Onkológiai Centrum feladatokra rendelhető intézmény fejlesztése, kijelölése és a területi Onkológiai Gondozók integrációja, - a fővárosi alrégiókban a területi feladatok ellátására kijelölt 6 fővárosi Intézmény és a kerületi Onkológiai Gondozók integrációja, ezen belül a közép-Pesti alrégióban kijelölt két intézmény együttműködése, valamint az Uzsoki u-i Kórház területi feladatokat szolgáló és regionális feladatokra rendelhető kapacitásainak (Főv. Onkoradiológiai Központ) logisztikai felépítése

19 Az új szakfelügyeleti rendszer felállításakor magam sem láttam , milyen kihívást jelent nem csak egy – egy konkrét betegért küzdeni , hanem a daganatos betegek ellátásának jobbá tételéért harcolni. Az világos , hogy helyes diagnózis nélkül sem az onkológiában , sem az onkológiai ellátás megszervezésében nem számíthatunk eredményre.

20 Az érvényben lévő rendeletek , illetve az Onkológiai Szakmai Kollégium által kialakított irányelvek alapján magam és munkatársaim néhány hete átfogó „ ellenőrzést „ kezdtünk, hogy világos képet kaphassunk és adhassunk arról, hol is tart ma az onkológiai ellátás Magyarországon. Sajnos , már most látható , hogy alapvető feltételek hiányoznak számos helyen , míg néhány Intézet komolyan veszi feladatát.

21 Pest megye lakosságának onkológiai ellátása jelenleg számos érdek kereszttüzében áll.
A komplex onkológiai ellátási rendszer kiépítéséhez eltökélt szándék , hosszú távra kialakított szakmai együttműködések és szerződések szükségesek , egymás jogainak és a betegek érdekeinek tiszteletben tartásával.


Letölteni ppt "A daganatos betegek ellátásának helyzete Pest megyében 2006-ban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések