Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS JÖVŐKÉPE DR. SZABADFALVI ANDRÁS TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS JÖVŐKÉPE DR. SZABADFALVI ANDRÁS TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ."— Előadás másolata:

1

2 A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS JÖVŐKÉPE DR. SZABADFALVI ANDRÁS TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

3 A tudományos-technikai forradalom felgyorsulása és eredményei az egészségügyi gyógyító-megelőző ellátás rendszerének szünet nélküli fejlesztését teszik szükségessé.A tudományos-technikai forradalom felgyorsulása és eredményei az egészségügyi gyógyító-megelőző ellátás rendszerének szünet nélküli fejlesztését teszik szükségessé. A fejlesztés rendszerszemléletű tevékenységét követel meg az egészségügy szakértői elitjétől.A fejlesztés rendszerszemléletű tevékenységét követel meg az egészségügy szakértői elitjétől. Az alapellátás területén elvárt definitív ellátás szélesítése csak a járóbeteg- szakellátás egyidejű fejlesztésével oldható meg.Az alapellátás területén elvárt definitív ellátás szélesítése csak a járóbeteg- szakellátás egyidejű fejlesztésével oldható meg.

4 Jövőkép felvázolása nem lehetséges anélkül, hogy megfogalmaznánk az egészségügyi ellátórendszer célját.Jövőkép felvázolása nem lehetséges anélkül, hogy megfogalmaznánk az egészségügyi ellátórendszer célját. Az elérhető legjobb egészségi állapot egyike az alapvető emberi jogoknak /WHO-1998/.Az elérhető legjobb egészségi állapot egyike az alapvető emberi jogoknak /WHO-1998/. A lakosság életminőségének javítása a gazdasági és társadalmi fejlődés végső célja, egyszersmind előfeltétele is.A lakosság életminőségének javítása a gazdasági és társadalmi fejlődés végső célja, egyszersmind előfeltétele is. Mivel a rendszer főszereplője és célszemélye az ember, a célok megfogalmazása is a lakosság életminőségének javításában határozható meg.Mivel a rendszer főszereplője és célszemélye az ember, a célok megfogalmazása is a lakosság életminőségének javításában határozható meg.

5 Amikor egy alrendszer (pl. a járóbeteg-szakellátás a kistérségi kapcsolataival), vagy az elemek (a háziorvosi praxisok) fejlesztési feladatait kívánjuk megfogalmazni, mindig az egész rendszer (a magyar gyógyító-megelőző ellátás) célkitűzéseinek figyelembevételével kell eljárni.Amikor egy alrendszer (pl. a járóbeteg-szakellátás a kistérségi kapcsolataival), vagy az elemek (a háziorvosi praxisok) fejlesztési feladatait kívánjuk megfogalmazni, mindig az egész rendszer (a magyar gyógyító-megelőző ellátás) célkitűzéseinek figyelembevételével kell eljárni.

6 Például: A kórházakra háruló, ésszerűtlenül nagy betegellátási teher csökkentését: a háziorvosi ellátás szélesítésével,a háziorvosi ellátás szélesítésével, finanszírozásának átalakításával,finanszírozásának átalakításával, az ellátásra vonatkozó kompetencialista meghatározásával, valamintaz ellátásra vonatkozó kompetencialista meghatározásával, valamint a járóbeteg-szakellátásnak az egészségügy rendszerébe történő újszerű illesztésével indokolt mérsékelni.a járóbeteg-szakellátásnak az egészségügy rendszerébe történő újszerű illesztésével indokolt mérsékelni.

7 Az alapellátás orvosai mind a szakorvosi rendelőintézetektől (ill. a kórházaktól), mind pedig egymástól elkülönülten dolgoznak és egyre inkább ki vannak szolgáltatva a piacgazdaság hatásainak. Ezért a közeljövőben olyan szolgáltatásfejlesztési stratégiára van szükség, amely figyelembe veszi a lokalitás fontosságát, de a térségi fejlesztés rendszerszemléletű módszerét alkalmazza.

8 A korszerű informatika és a tudatos együttműködés szoros kapcsolatba: „HÁLÓZATBA” vonhatja a térség orvosait és egészségügyi szolgáltatóit.A korszerű informatika és a tudatos együttműködés szoros kapcsolatba: „HÁLÓZATBA” vonhatja a térség orvosait és egészségügyi szolgáltatóit. A „HÁLÓZAT” (cluster) meghatározott célú, önigazgatási funkciójú, önálló szakemberek és csoportok kollektívája, amelynek vezetője nincs, de központja van.A „HÁLÓZAT” (cluster) meghatározott célú, önigazgatási funkciójú, önálló szakemberek és csoportok kollektívája, amelynek vezetője nincs, de központja van. A hálózatba tömörülés a tagok integritását és gazdasági önállóságát nem csorbítja.A hálózatba tömörülés a tagok integritását és gazdasági önállóságát nem csorbítja.

9 A megszervezhető kistérségi egészségügyi hálózatok központjai lehetnek: városi kórházak,városi kórházak, kórházakhoz integrált szakorvosi rendelőintézetek,kórházakhoz integrált szakorvosi rendelőintézetek, vagy kifejezetten erre a célra megalkotott alapellátási egészségügyi centrumok.vagy kifejezetten erre a célra megalkotott alapellátási egészségügyi centrumok. önálló rendelőintézetek,önálló rendelőintézetek,

10 onkologiai, pulmonologiai, dermato-venerologiai, psychiatriai szűrés- gondozás szervezésével,onkologiai, pulmonologiai, dermato-venerologiai, psychiatriai szűrés- gondozás szervezésével, integrált informatikai rendszer centrumának és adatbázisának üzemeltetésével.integrált informatikai rendszer centrumának és adatbázisának üzemeltetésével. A kistérségi egészségügyi hálózatok központjai az alapellátás orvosainak az igényeit szolgálják ki: szakorvosi konzíliumok biztosításával,szakorvosi konzíliumok biztosításával,

11 Az orvostudomány differenciálódása és az orvostechnika fejlődése miatt a gyakorló orvoslásban egyre nagyobb szerephez jutnak a szakorvosok, de a szakvéleményeik konzekvenciáit a háziorvos integratív tevékenysége „fordítja le a beteg nyelvére” A specialisták konzíliumi véleménye többszemélyessé módosította az orvos-beteg viszonyt, de végül a háziorvos tevékenysége biztosítja a beteg számára azt a fontos (és intim) helyzetet, amely a kétszemélyes orvos-beteg kapcsolat funkcióját újraformálja.

12 A háziorvosi tevékenységben a definitiv ellátás szakmai feltételeit leghatékonyabban a „kistérségi hálózatok” szervezésével lehet megoldani, ahol az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás szabályozott feladatmegosztásban működik együtt. A hálózat elemei, alrendszerei között szerződéses kapcsolat is lehet, de ha nincs is, különböző marketing és vezetői funkciók adnak lehetőséget hasznos együttműködésre.

13 A kistérségi egészségügyi hálózatszervezésének hazánkban még kidolgozott módszertana nincs. Más ágazatokban (clusterként) és néhány európai országban példákat lehet találni. A hálózat-szervezés – mint fejlesztési lehetőség, már a közeljövőben is választott feladatunkká válhat. A hálózat-szervezés egyetlen korábbi szervezeti megoldáshoz sem hasonlítható (Pl. a vezetés kompetenciái nem feltétlenül a központba települnek).

14 Miért kell foglalkoznunk a kistérségi egészségügyi hálózatok megvalósításának a gondolatával ? Egybeesik az európai fejlődés trendjeivel.Egybeesik az európai fejlődés trendjeivel. A járóbeteg-szakellátás fejlesztése leghatékonyabban az alapellátással együtt kezelhető.A járóbeteg-szakellátás fejlesztése leghatékonyabban az alapellátással együtt kezelhető. Lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatok kiteljesítésére.Lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatok kiteljesítésére. A gazdasági és szakmai versenyben sikeresek csak a nem elkülönült piaci szereplők; a nem egymástól független egészségügyi szolgáltatások lehetnek.A gazdasági és szakmai versenyben sikeresek csak a nem elkülönült piaci szereplők; a nem egymástól független egészségügyi szolgáltatások lehetnek.

15 A kistérségi hálózat kialakítása lehetőséget nyújt a „TELEMEDICINA” megteremtésére. A telemedicina hálózati rendszerében az alapellátás orvosai elektronikus adatátvitel segítségével a kistérségi egészségügyi központban tárolt adatokhoz (a saját pácienseikre vonatkozóan) tér- és időkorlát nélkül, bármikor hozzáférhetnek.

16 A „Telemedicina” rendszerében egy orvos (a konzílium során) nincs feltétlenül a beteggel és a kollégájával azonos helyen, de hozzájárul a diagnózis felállításához, terápiás javaslatot tehet stb… A Telemedicina további értelemben magába foglalja a távoktatást, a távtanulást, a videokonferenciát, irányelvek és standardok kommunikációját stb… is.

17 A vidéki területeken az orvosok a hálózathoz tartozóan, a telekommunikációs lehetőségek birtokában kevésbé elszigeteltnek érzik magukat. Ez jobb kollegalitáshoz vezet és megkönnyíti a vidéki térségben maradást.

18 A Telemedicina meggyorsítja a folyamatokat, amelyek elősegítik a háziorvos számára a definitív ellátást; ez pedig rövidebb kórházi tartózkodáshoz is vezethet.A Telemedicina meggyorsítja a folyamatokat, amelyek elősegítik a háziorvos számára a definitív ellátást; ez pedig rövidebb kórházi tartózkodáshoz is vezethet. Lehetővé teszi továbbá a területi különbségek kiegyenlítését és a megfelelő orvosláshoz való hozzáférési lehetőséget.Lehetővé teszi továbbá a területi különbségek kiegyenlítését és a megfelelő orvosláshoz való hozzáférési lehetőséget.

19 A Telemedicina fejlettebb formája az „e.Health”, amely a modern automatizációs és telekommunikációs technológiák alkalmazását és az egészségügyi szolgáltatások szervezeti, innovatív átalakításának az esélyét nyújtja, minden résztvevő, de különösen a betegek számára.

20 A járóbeteg-szakellátás felvázolt jövőképét csak gondos előkészítéssel, megfelelő tervezéssel, demokratikus légkörbe ágyazott újszerű vezetési rendszer alkalmazásával, megfelelő szervezeti kultúra és minőségbiztosítás talaján, valamint korszerű informatikai lehetőségek birtokában lehet megvalósítani. –Lássunk hozzá !

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS JÖVŐKÉPE DR. SZABADFALVI ANDRÁS TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések