Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XVIII. Pest Megyei Orvosnapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XVIII. Pest Megyei Orvosnapok"— Előadás másolata:

1 XVIII. Pest Megyei Orvosnapok
A centrális vénás szaturáció változásának prediktív értéke magas rizikójú sebészeti beavatkozások esetén Kisvarga Zoltán, Sebők Zsuzsa, Marjanek Zsuzsanna Jávorszky Ödön Kórház KAITO, Vác XVIII. Pest Megyei Orvosnapok

2 Célkitűzés Prospektív vizsgálatot terveztünk nagy rizikójú sebészeti
beavatkozások során. Vizsgálatunk célja volt korreláció kimutatása a perioperatívan mért ScvO2 értékek változása, a posztoperatív szak minőségi mutatói (kórházi és intenzív osztályos tartózkodási idő) és a posztoperatív időszakban jelentkező szövődmények között. A vizsgált szövődmények: alsólégúti infekciók, varratelégtelenség, peritonitis, akut kardiális történés, akut májelégtelenség, akut veseelégtelenség. Prospektív vizsgálatot végeztünk nagy rizikójú sebészeti beavatkozások során a perioperatív időszakban mért scvO2-értékek, a postoperatív szak minőségi mutatói és a postoperatív szövődmények közti kapcsolat kimutatása céljából.

3 Beválasztás 1. Beteg kritériumok: ASA II feletti érték, és
legalább két feltétel teljesülése az alábbiakból: 65 év feletti életkor, kardiovaszkuláris anamnesis, 20 kg/m2 alatti BMI. A beteg írásbeli beleegyezése a vizsgálatba. Operatív kritériumok: 90 percet meghaladó közepes-nagy kockázatú elektív beavatkozások. A vizsgálatba olyan ASA II vagy afeletti értékkel rendelkező betegeket vontunk be, akiknél legalább két feltétel teljesült az alábbiakból: 65 év feletti életkor, kardiovaszkuláris anamnézis, 20 kg/m2 alatti BMI. A műtétek 90 perces időtartamot meghaladó beavatkozások voltak, melyek…

4 Beválasztás 2. Sebészet: Hemicolectomia Rectum exstirpatio
Total gastrectomia Sigmaresectio Urológia: Nephrectomia Radicalis cystectomia (Studer-hólyag) Radicalis prostatectomia Nőgyógyászat: Abdominalis hysterectomia …diszciplinák közti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

5 Módszer 1. nap: kiindulási ScvO2-érték meghatározása 2. nap (műtét):
preoperatív ScvO2-érték meghatározása indukció előtt folyamatos ScvO2-monitorizálás (CeVOX) kezdő, záró, minimum, maximum ScvO2-érték rögzítése kiindulási ScvO2 95%-a alatt eltöltött relatív időtartam meghatározása 2. nap (12 órás posztoperatív szak): kezdeti ScvO2-érték meghatározása intenzív osztályos felvételkor A vizsgálatot az alábbi „ütemterv” szerint végeztük:

6 Az ScvO2 mérése Az scvO2-méréseket az infravörös fényelnyelés elvén működő CeVOX (PiCCO2) eszköz segítségével mértük. Az üvegszálas optikát egy hagyományos centrális vénás katéteren keresztül vezettük le a vena cava superior beszájadzásának magasságába.

7 Dokumentált paraméterek
Nem Antropometriai adatok (testtömeg, testmagasság, BMI) ASA rizikócsoport, SAPS Kórelőzmény, alapbetegség Pre- és posztoperatív Hgb-érték Műtéttípus, műtéti idő Intenzív osztályos/kórházi tartózkodási idő Szövődmények, kimenetel A dokumentációt a fent látható egységes alapelvek szerint végeztük.

8 Általános statisztika
Betegszám 50 fő Férfi:Nő arány 62:38 Átlagéletkor 69,44 év Elhunytak aránya: 6% (3 fő) Átlag ASA 2,7 Átlag SAPS 32,8 Átlag BMI 26,7 A populáció általános statisztikai jellemzői…

9 Szövődmények Sebészeti: Varrat-elégtelenség (2) Hashártyagyulladás (3)
Hasüregi tályogképződés (1) Szív- és érrendszeri: Akut balkamra elégtelenség (3) Angina (2) Fertőzéses: Tüdőgyulladás (1) Húgyúti fertőzés (1) Szervi dekompenzáció: Májelégtelenség akut dekompenzációja (3) Akut vese-elégtelenség (3) …és a szövődmények megoszlása az alábbi diákon láthatóak.

10 Statisztikai kiértékelés
A kiértékelés során 2 csoportot alkottunk: A csoport: szövődmény kialakult (15 beteg), B csoport: szövődmény nem alakult ki (35 beteg). Kiértékeléshez használt statisztikai eljárások: Kolmogorov-Smirnov teszt Mann-Whitney-Wilcoxon-féle U-teszt kétmintás t-próba, ROC-analízis. A kiértékelés során „szövődményes” és „szövődménymentes” csoportba soroltuk be a betegeket. A mintán a vizsgált paraméterek tekintetében először normalitásvizsgálatot végeztünk (Kolmogorov-Smirnov teszt), majd az adatsorokat az eloszlás jellegének megfelelő próbának vetettük alá (Mann-Whitney-Wilcoxon-féle U-teszt – nem normál eloszlás, illetve kétmintás U-próba – normál eloszlás). Az adott paraméter megbizhatóságát a későbbi szövődmények előrejelzését illetően ROC-analízis segítségével vizsgáltuk.

11 Eredmények 1. (szövődményes „A” vs. szövődménymentes „B” csoport)
Paraméter A csoport B csoport p ASA1 3±0,68 3±0,63 NS p=0,452 SAPS1 43±3,42 27±4,69 S p<0,0001 BMI2 25,13±4,05 27,37±3,82 NS p=0,08 műtéti idő (perc)1 210±33,33 210±33,52 NS p=0,428 LOSint (nap) 1 6±5,79 1±0,64 LOSkórh (nap) 1 15±5,49 11±2,84 S p=0,006 perioperatív Hgb-vesztés (g/l) 2 8,09±11,26 12,93±10,48 NS p=0,111 Eredményeink táblázatos ábrázolása, pirossal kiemelve a két csoport tekintetében szignifikáns külöbséget mutató paramétereket látjuk, azaz a SAPS-értéket, az intenzív osztályos és teljes kórházi tartózkodási időt… 1 medián  átlagos eltérés 2 átlag  szórás

12 Eredmények 2. (szövődményes „A” vs. szövődménymentes „B” csoport)
Paraméter A csoport B csoport p kiindulási ScvO2 (mérés a műtét előtti napon) (%) 1 71,1±5,68 79,4±3,57 S p=0,0005 intraoperatív induló ScvO2 (2. mérés a műtőben) (%) 1 72±3,43 75±2,71 NS p=0,156 posztoperatív induló ScvO2 (1. mérés az intenzív osztályon) (%) 1 69±4,29 75±3,66 S p=0,0014 intraoperatív relatív 95% alatti időtartam (%) 1 0±31 14,3±19 NS p=0,48 posztoperatív relatív 95% alatti időtartam (%) 1 58,3±20 8,3±29 NS p=0,1003 …a műtét előtti napon és az intenzív osztályon mért első scvO2-értéket. 1 medián  átlagos eltérés 2 átlag  szórás

13 Eredmények 1. A szignifikáns különbséget mutató változókat oszlopdiagramon is feltüntettük.

14 Eredmények 2. Az alkalmazott ROC-analízis görbéjén jól látható, hogy a bár a szövődmények lehetőségét legnagyobb biztonsággal a SAPS értéke határozza meg, a műtét előtti napon és az intenzív osztályon mért első scvO2-érték is jól alkalmazható paraméter.

15 Összefoglalás 1. Magas rizikójú operatív beavatkozások esetén a várható posztoperatív kezelési idő jó korrelációt mutat az esetlegesen felmerülő szövődményekkel. A későbbi szövődményes esetek szignifikánsan hosszabb ideig tartózkodnak az intenzív osztályon is. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy – bár triviálisnak tűnik – a későbbi szövődményes esetek kimutatottan hosszabb ideig tartózkodnak az intézményben és az intenzív osztályon is.

16 Összefoglalás 2. A posztoperatív intenzív felvétel időpontjában rögzített magas SAPS-érték alkalmas az esetlegesen későbbiekben kialakuló szövődmények előrejelzésére. Az ScvO2 és a SAPS ROC-analízis segítségével történő összehasonlításában az ScvO2, bár kellően szenzitív és specifikus módszer, kevésbé alkalmas a késői komplikációk előrevetítésére, mint a SAPS. Bár a SAPS és a perioperatív időszakban mért scvO2-értékek egyaránt alkalmasak a későbbi szövődmények előrejelzésére, összehasonlításukban a SAPS adódik megbízhatóbb változónak.

17 Összefoglalás 3. A késői szövődményes esetek szignifikánsan alacsonyabb kiindulási és posztoperatív ScvO2-értékkel rendelkeztek. A preoperatív és közvetlen posztoperatív alacsony ScvO2-értékek alkalmasak a várható komplikációk előrejelzésére. Sem az intraoperatíve, sem a posztoperatív időszakban mért kiindulási értékhez viszonyított 5%-kal csökkent ScvO2 érték alatt eltöltött relatív időtartam hossza nem mutatott összefüggést a későbbi szövődmények kialakulásával. A műtét előtti napon és intenzív osztályon mért első scvO2-értékkel szemben – legalábbis eredményeink szerint és az irodalmi adatoknak némileg ellentmondva- sem intraoperatív sem a postoperatív időszakban a kiindulási scvO2 95%-a alatt eltöltött relatív időtartam nem bírt jelentőséggel a szövődmények tekintetében.

18 Irodalomjegyzék: Képek jegyzéke:
Crit Care. 2006; 10(6): R158. Collaborative Study Group Multicentre study on peri- and postoperative central venous oxygen saturation in high-risk surgical patients Shoemaker WC, Appel PL, Kram HB, Waxman K, Lee TS: Prospective trial of supranormal values of survivors as therapeutic goals in high-risk surgical patients. Chest 1988, 94: Képek jegyzéke:

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "XVIII. Pest Megyei Orvosnapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések