Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatástechnológia Koczka István, Makra Csaba, Vénné Meskó Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatástechnológia Koczka István, Makra Csaba, Vénné Meskó Katalin."— Előadás másolata:

1 Oktatástechnológia Koczka István, Makra Csaba, Vénné Meskó Katalin

2 Oktatástechnológia I. Oktatástechnika – eszközök és anyagok műszaki kérdéseivel foglalkozik Oktatástechnológia – eszközök és anyagok pedagógia, pszichológiai alapjait, összefüggéseit és – az oktatásban való alkalmazását vizsgálja

3 Oktatástechnológia II. Mivel foglalkozik? – eszközök kifejlesztésével – eszközök alkalmazásával – az alkalmazás szabályszerűségeivel – az alkalmazás elméleti alapjaival

4 Történeti áttekintés 1896. Néptanítók Lapja – fonográf ismertetése 1897. Uránia tudományos társulat a képi szemléltetés fontosságáról tárgyal 1901. Néptanítók Lapja – diavetítő ismertetése 1912. Zilah – iskolai mozgóképvetítés 1913. Pedagógiai Filmgyár 1924. kötelező a filmek oktatásban való alkalmazása 1928. Európai Oktatófilm Kongresszus – Mo. példaként

5 Eszközök megválasztása I. Tanuláselméleti, pszichológiai ismeretek figyelembevétele Információ, információátvitel, informatika alapfogalmainak ismerete – információ típusának befogadóképessége – több átviteli csatorna használata → hatékonyság Egyéb szempontok – szem felbontóképessége, szem tehetetlensége – életkori sajátosságok – figyelem jellege és tartóssága – tanulási szervezeti forma – alkalmazott módszerek

6 Eszközök megválasztása II. Információelméleti megközelítés – Tanítási-tanulási folyamat → Kommunikációs folyamat adó, vevő, átviteli csatorna, zavaró hatások, zavaró jelek speciális eszközrendszer – Taneszközök, információhordozók → közvetítő csatornák, médiumok – Oktatástechnológiai eszközök (médiumok) célszerű integrálása

7 Médiumok jellemzői Központi fejlesztésű ill. egyéni fejlesztésű tananyagok szükségessége Technika fejlődésével – tanár közvetítő szerepének megváltozása – egyre több, egyre fejlettebb eszközök Médiumok feladata – tanári képességek kiterjesztése nem helyettesítése! része az egésznek – észrevétlenül kiszolgálni a tanár munkáját Melyik a leghatékonyabb médium?

8 Médiumok lehetőségei Dokumentálhatóság – tárgy vagy jelenség megörökítése Manipulálhatóság – idő- és térbeli viszonyok átalakítása – manipulálás dimenziói méret: transzformálhatóság idő távolság: tanulói közelségbe hozás beállítás, szín: részletek kiemelése sokszorozhatóság: reprodukálhatóság (távoktatás)

9 Médiumok kiválasztásának szempontjai I.

10 Médiumok kiválasztásának szempontjai II. Eredményes kommunikáció – információátadás minél eredményesebb és jobb hatásfokú legyen – tanítási célnak, követelményeknek és a tartalomnak való megfelelés – tanulói jellemzők (képesség, életkor, stb.) Gazdaságosság – gazdaságosság vizsgálata kapcsolatban van-e a célkitűzéssel – létezik-e az adott médium Gyakorlati tényezők – médiumok elkészítésével, beszerzésével ill. kölcsönzésével kapcsolatos tényezők – eszközminimummal kell számolni Emberi tényezők – médiumok várható fogadtatása

11 Médiumok kiválasztásának folyamata Szempontok együttes figyelembevétele Oktatási folyamat tervezésének meghatározott fázisa Folyamat 1. Korlát típusú tényezők szerinti szűrés 2. Szervezeti formák, módszerek szerinti szűrés 3. A médiumokhoz fűződő viszony szerinti szűrés 4. Gyakorlati, gazdaságossági tényezők szerinti szűrés 5. Optimum kritérium típusú tényezők szerinti szűrés

12 Médiumok csoportosítása

13 Hagyományos eszközök I. (1-2. generáció) Valósághű bemutatás – érzékszervi megismerés, megtapasztalás – tárgy, jelenség természetes környezetben való bemutatása Nyomtatott szemléltetőeszközök Tábla, falitábla – legrégebbi eszköz – szóbeli magyarázat rögzítése – hagyományos fatábla → mágnes tábla → zománcozott tábla – szaktárgyhoz kapcsolódó, speciális táblák

14 Hagyományos eszközök II. (1-2. generáció) Táblai vázlat – a tananyag lényege – logikailag rendezett, problémaorientált – rövid, szöveges megállapítások és/vagy rajzos illusztrációk – tanítási órán készüljön – a tananyag tanítási logikája szerint készüljön – tanulási-feldolgozási algoritmust nyújtson – jegyzetkészítési, esztétikai és logikai mintát mutasson – színdinamika figyelembevétele fontos okttech_01.ppt

15 Oktatástechnológiai eszközök (3. generáció) Auditív eszközök – hangi információ – lemezjátszó, rádió, magnó, CD lejátszó Vizuális eszközök – képi információ – Állóképvetítők diavetítő, írásvetítő, episzkóp – Mozgóképvetítők filmvetítő, írásvetítő Audiovizuális eszközök – képi és hangi információ – hangos film, TV okttech_11.ppt

16 Számítógép alkalmazása az oktatásban I. (4. generáció) CAI – Computer Aided Instruction – tanári és tanulói jelenlét – a számítógép grafikus lehetőségeinek kihasználásával történő szemléltetés CAL – Computer Aided Learning – a tanuló önállóan jut új ismeretekhez – oktatóprogramok (szimulátor programok) CBI – Computer Based Instruction – a tanulás szinte minden területén megjelenik a számítógép (könyvtárhasználat, feladatmegoldás, tananyag leadása, stb.) CMI – Computer Manneged Instruction – az oktatási munka minden területén megjelenik a számítógép – szervezési, adminisztrációs szolgáltatások

17 Számítógép alkalmazása az oktatásban II. (4. generáció) Egyéni tanulás Programozott tananyagközlés Interaktív médiák


Letölteni ppt "Oktatástechnológia Koczka István, Makra Csaba, Vénné Meskó Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések