Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az anyanyelv elsajátításának elméletei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az anyanyelv elsajátításának elméletei"— Előadás másolata:

1 Az anyanyelv elsajátításának elméletei
Az anyanyelv-elsajátítás kritikus periódusa

2 Az anyanyelv-elsajátítás elméletei
Empirista elmélet (utánzás) az ideák a tapasztalás eredményei a gyermek tudata tabula rasa (John Lock XVII. sz.) az anyanyelv elsajátítása magyarázható a tanuláselmélet általános elveivel Érvek: minden gyerek saját környezetének a nyelvét sajátítja el a gyermek nyelvhasználatának jellemzője az utánzás, ismétlés Ellenérvek: a gyerekkornak 100 évig kellene tartania hibás formák (rendhagyó nyelvtani alakok) A gyermekek nem képesek a felnőtt nyelvtani szerkezeteket pontosan utánozni a beszéd nem elraktározott mondatok véges halmaza

3 Az anyanyelv-elsajátítás elméletei
Racionalista elmélet az alapideák már születésünktől a tudatunkban vannak a tapasztalás nem nyújt tudást, csupán aktiválni segíti a velünk született ismereteket a nyelvi képességek bizonyos részének feltétlenül örökletesnek kell lennie nagyok a különbségek a tekintetben, hogy ki mit tekint alapismeretnek velünkszületettség eszméje – innáta hipotézis (Arisztotelész, Platon, Descartes, Piaget) cáfolatát adja az utánzáselméletnek és általában a nyelvelsajátítás behaviorista koncepciójának hiányosság: nem juttat kellő szerepet a társadalomnak

4 Az anyanyelv-elsajátítás elméletei
Nativista elmélet (Noam Chomsky) a két alapfelfogás ötvözete az alapismeretek bizonyos formái léteznek már az emberi tudatban a születés pillanatában a nyelvre vonatkozóan a velünk született tudás az univerzális grammatika  fokozatos specializálódás LAD=language acquisition device (nyelvelsajátító szerkezet – genetikai kód a nyelv elsajátítására): amikor a gyermek beszédet hall, a nyelv feltárását és strukturálását meghatározó általános elvek automatikusan működésbe lépnek ha a tapasztalás nem biztosított, az univerzális grammatika nem lép működésbe, és a gyermek nem sajátíthatja el az anyanyelvet az utánzás a mai felfogásban aktív gyakorló eszköz, amely a szerkezetek kiemelésére, a rendszer kialakítására szolgál

5 Velünkszületett nonverbális kommunikációs eszközök
Az arc az arc szerinti diszkrimináció korán megjelenik 15 hónapos korban megjelenik a szociálisan differenciált mosoly (a differenciálatlan mosoly jóval korábbi, az innáta mechanizmus részének kell tekinteni) A gesztusok nagy szerepe van a süket gyerekek kommunikációjában gyerekek saját fejlesztésű jelnyelve

6 Az anyanyelv-elsajátítás elméletei
Kogníció A nyelvelsajátítást a gyermek intellektuális fejlődésének kontextusában kell vizsgálni Egy nyelvtani szerkezet csak akkor jelenik meg a gyermek beszédében, ha már kialakult hozzá a kognitív alap

7 Az anyanyelv-elsajátítás elméletei
Interakcionalista megközelítés Elfogadják a nyelv veleszületettségét A nyelv fejlődése szorosan kapcsolódik a gyerekek általános értelmi fejlődéséhez és a társadalomban elfoglalt helyükhöz A nyelv fejlődését egyfelől az általános megismerési képességek (emlékezet, kategorizáció, figyelem) fejlődéséhez kapcsolják, másfelől a környezet társas szervezéséhez kötik A nyelvelsajátítás szükségszerűen társas folyamat

8 Farkasgyerekek

9 Kritikus periódus az anyanyelv-elsajátításban
Meddig sajátítható el az anyanyelv? ez az időszak nem korlátlan: az agy csak egy bizonyos életkorig marad rugalmas annyira, hogy képes a nyelvi és beszédfolyamatok kívánt szintű vezérlésére ha a nyelvi fejlődés nem indul meg a kritikus időszakon belül, akkor annak elsajátítási szintje erősen kérdéses marad első biológiai sorompó: 6-7 éves kor második biológiai sorompó: éves kor között (idegennyelv-elsajátítás, afáziás betegek)

10 A nyelvelsajátítás előfeltételei
Biológiai előfeltételek Agyi működés, kognitív fejlődés + beszélőszervek Fajspecifikus jelenség Társas előfeltételek (a nyelvhasználó közösség aktuális és aktív részvétele)


Letölteni ppt "Az anyanyelv elsajátításának elméletei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések