Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÚJKOR ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓINAK KIBŐVÜLT ESZKÖZTÁRA – AZ INTUICÍÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÚJKOR ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓINAK KIBŐVÜLT ESZKÖZTÁRA – AZ INTUICÍÓ"— Előadás másolata:

1 AZ ÚJKOR ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓINAK KIBŐVÜLT ESZKÖZTÁRA – AZ INTUICÍÓ
-ENERGETIKAI ÉS TRANSZDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉS- Author: Senior Lecturer. Mircea Aurel NIŢĂ, National School of Political and Administrative Studies, NSPAS, Bucharest, Management Department, Faculty of Public Administration, Faculty of Communication and Public Relations

2 MOTTO OSHO SHARMA GHANDHARA . .. ... … az értelem!
...az értelem jelentése! ... az értelem jelentése a! ... az értelem jelentése a szavakon... ... az értelem jelentése a szavakon, képeken... ! ... az értelem jelentése, a szavakon, képeken és szimbólumokón.. ! …az értelem jelentése, a szavakon, képeken és szimbólumokón túl! ... az értelem jelentése, a szavakon, képeken és szimbólumokón..! … az értelem jelentése, a szavakon, képeken…! ... az értelem jelentése a szavakon … ... az értelem jelentése a ! ... az értelem jelentése! ... az értelem! OSHO SHARMA GHANDHARA

3 tudományos ismeretek: a meditáció befolyása a szellemi tevékenységben;
AZ ÚJ KOR ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓINAK KIBŐVÜLT ESZKÖZTÁRA: AZ INTUÍCIÓ – ENERGETIKAI ÉS TRANSZDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELITÉS - 1. CÉLKITŰZÉSEK: tudományos ismeretek: a meditáció befolyása a szellemi tevékenységben; a meditáció szerepe, vezetői eszköz a Hármas Alapelv fejlesztésében, az ÉN harmóniájának, integrációjának és következetességének biztosításában; a tudomány energetikai és transzdiszciplináris megközelitése.

4 K U L C S S Z A V A K elme és gondolat ; meditáció mint vezetői és pszichoterapeutikus eszköz; valóság szintek; hármas alapelv; az Én következetessége .

5 T A R T A L O M 1. Célkitűzések 2. A Tudásháromszög hármas integrációs
módszere 3. Gondolat és elme – energetikai megközelítés 4. Meditáció mint állapot, terapeutikus és vezetői eszköz 5. Az elme képességeinek kutatási tendenciái 6. KÖVETKEZTETÉSEK 7. Bibliográfia

6 Tudás -háromszög = három fő szempont:
2. A Hármas Alapelv integrációja a Tudásháromszögbe Tudás -háromszög = három fő szempont: egy olyan valósági szintet amelyben az emberi lény működik, beleértve a hármas kapcsolatokat Általános - Konkrét - Egyéni (pl. Ember, Kína, USA, EU stb. ) Általános Konkrét Egyéni 1. Ábra – Tudásháromszög – a Hármas Alapelv egy szempontja

7 TUDÁSHÁROMSZÖG A TÁRGYALÁSBAN
Ismeret Alkalmazásl Alkalmazás Eredmények Siker Bizalom A felhalmozodott folyamat bevezetése

8 2. A Hármas Alapelv integrációja a Tudásháromszögben
A Tudásháromszög alkalmazása, tárgyalásban vagy vezetői döntéshozásban - új megoldást jelent vagy érvelési módszert amely biztosítja a siker és a kitűzött eredmény elérését.

9 3. Gondolat és Elme – energetikai megközelítés
Az emberi elme képes önmaga innovációjára, hozzájárult a kultúrák és civilizációk fejlesztéséhez, ugyanúgy mind azok eltűnéséhez is. Képességünk hogy eredetinek tünjön régi ismereteket tör össze a társadalom egy meghatározott fejlődési szakaszában, erőt ad a többségben lévő mentális kollektív és egyes torlaszok leküzdéséhez, mint például: konformizmus, fantáziában való bizalom vagy félelem hogy nevetségesek vagyunk.

10 3. Gondolat és Elme – energetikai megközelítés
Amit évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt Ismeretlennek, Misztikusnak, Okultnak vagy Metafizikának tekintettek ma már Ismerté vált a tudományok fejlesztésével. Az akkori idők negatív nézete az Ismeretlennel szemben ma az Ismert pozitív nézetévé alakult. Megjegyzés: ez az emberi elme határértéke, az értelmező szótár erősíti ezt (pl. napfogyatkozás, mágneses tér stb.)

11 3. Gondolat és Elme – energetikai megközelítés
A Gondolat meghatározása, ma, mérhető energetikai hullám, de mint fény és hang is (amit csakugyan hullámnak tekintünk) Valóság szintek, hallható és hallhatatlan érzéki valóság, látható és láthatatlan, tapintható és nem tapintható stb., valamint mentálisan nem érzékelhető valoság. Vallás ∩ Tudomány – lásd a láthatót és láthatatlant stb. A paradigma kiegészítéseként 1 – az emberi fizikai test 2 – a test energiamezője, meghatározza 3 – az energiatestet mint az érzékszervek által nem észlelhető, megközelíthetetlen testet (látás, hallás, tapíntás stb.), amelyet saját mágneses mezők kisérnek, kölcsönhatásba vannak, A – a fénnyel és B – a kozmikus hanggal, úgymond finom és finomított energiamezőkkel.

12 3. Gondolat és Elme – energetikai megközelítés
A két test, 1 a fizikai, 2 az energiatest, dinamikus és kiegyensúlyozott állapota amelyhez hozzáadodik A a fény és B a kozmikus hang befolyása valamint C a mélységes Kozmikus Tudat amely egy D egyén külsejéből ered, integrálhatja ezt a külső teret az Én Lelkiismeretével. Összetéve, az Ember 1 mentális energiamezejét 2 a külső energiamezőkkel ( a Föld, Naprendszer, Univerzumunk valamint más Univerzumok energia mezejével) az Embert integrálhatjuk mint Mikrokozmoszt amely kölcsönhatásba van a Makrokozmosszal .

13 AZ ÜZENETEK FOGADÁSÁNAK MÓDSZEREI
Ellenőrizni lehet hogy létre jött-e a kommunikáció, összehasonlítva az adó szándékos üzenetét a vevő végleges értelmezésével, az RA és RB ábrázolásával. Az ábrázolás lehetőséget ad az egyénnek hogy megérthesse a valóságot a saját referenciarendszerében, hogy alkalmazkodjon ehez a valósághoz és hogy meghatározzon egy helyet a saját referenciarendszerén belül. RA - RB – rendellenes eltolódás RA - RB - érintő RA ∩ RB – hozzavetőleges eltolódás RA ⊐ RB – relativ eltolódás RB ⊐RA – erősítő eltolódás RA ≈ RB – azonosság

14 M o d e a g â n i E m ţ ă t r EREDETI tudás állapot - ábrázolás A B Cselelvések Cselekvések Viselkedések Eredmények SIKER MEGYŐZŐDÉSEK VÉGSŐ l Gyűjtő folyamat

15 EREDETI tudás állapot VÉGSŐ Bizalom Meggyőződések FEJLŐDÉSI CIKLUS BEFEJEZŐDÉSE

16 4. A Meditáció mint állapot, terapeutikus és
vezetői eszköz a az egyik agyfélteke funkcionális kiemelkedése másik fölött, b - lelki-érzelmi beállítottság és hozzáállás különböző tudatalatti ingerekre, mint üzenetek-szimbólumok, jelek, hangok, mozgóképek, illatók, butorók vagy dekorációk stb., c - a vezető előnyei amely bizonyos mértékű őszinteséget képmutatást jelképez (tapasztalatokhoz kapcsolodó), d - az mentális kikapcsolódás állapota és az elme képzése, e - a fizikai test és az emberi elme összehangolása, egy tárgyalás előtt, alatt és után, f - relaxációs technikák gyakoriságának használata, egy latin közmondás szerint „ép testben, ép lélek” olyan tétel mely meghatározza: 1 – a vezetői döntés hozást, de legfőképp, 2 – a stresszkezelést.

17 KEZDŐ ÜZENET K Á E LOGIKUS RACIONÁLIS MEGHATÓ / ÉRZELMI ÉRVEK 1 LÉPÉS 2 LÉPÉS ÁLTALÁNOS KONKRÉT 3 LÉPÉS C O N R T C KONKRÉT O N C R E T EGYÉNI I 4 LÉPÉS 5 LÉPÉS EGYÉNI MEGEGYEZÉSEK ÖSSZESÉGE Î FORMÁLISSÁ TÉTEL

18 4. A Meditácíó mint állapot,
terapeutikus és vezetői eszköz – Érvelés I a Kölcsönős összefüggések, szereplők és érdekek között, b - szereplők és érdekek közötti integráció, magvalósítható megoldásban mely magába foglalja az érdekek harmonizálását mely a megbeszélések vagy tárgyalások alatt, direkt vagy indirekt módon nem tud megvalósulni. c - az ÉN kohéziója, minden résztvevő szereplőnek és vezetőnek – ajánljuk a Hármas Alapelv megközelítésének kifejlesztését (David ANDERSON, lásd a Bibliógráfiát). Következtetések 1. A meditáció segítségével, a mentális relaxáció, hozzásegít a tárgyalások alkalmával egy gyors és optimális döntés hozáshoz, az elemzett és kifejezett érdekek harmonizálásához. 2. A top menedzser kiképzése lehetséges, buddhista meditációs eszközök segítségével is, melyek már nem újdonságok! ( Richard DAVIDSON, lásd a Bibliográfiát).

19 4. A Meditáció mint állapot,
terapeutikus és vezetői eszköz – Érvelés II A – Azoknál az egyéneknél akik gyakorolták a meditálást a bal agyfélteke jelentős műkődési nővekedését észlelték, a nem meditáló csoporttal szemben; ez a nézet pozitív hatást jelképez, miszerint a meditáló csoport túllépte a bal agyfélteke működési határait. B – Azoknál az egyéneknél akik gyakorolták a meditációt, az antitestek mennyiségének jelentős nővekedését észlelték az influenza fertőzéssel szemben. C – Bebizonyosodott hogy a bal agyfélteke működését nővelve a szervezetben megnő az antitestek mennyisége is.

20 4. A Meditáció mint állapot,
terapeutikus és vezetői eszköz – Érvelés II Kővetkeztetések: Egy rövid időtartamú bevezetés a meditáció művészetébe és technikájába jelentős javulást eredményez: 1 – az agy műkődésében és 2 – az immunrendszer szerepében. a felfedezések azt sugallják hogy a meditáció pozitív modón befolyásolja az agy működését és az immunrendszer funkcióját ami további kutatások szükségességét emeli ki. Ajánlom e dolgozatban, a buddhista meditáció technikájának bevezetését ugyanúgy mint más meditációs technikákat: a vezetői, menedzseri kiképzésben, egy harmonikus, kiegyensúlyozott, egészséges munkakör kialakitásában, nem csak a diplomáciában hanem minden szervezetben, beleértve multikulturális és multinacionális szervezeteket is melyek csupán gazdasági érdekekért harcolnak.

21 4. A Meditáció mint állapot,
terapeutikus és vezetői eszköz – Érvelés III A “meditációt” vagy a mentális képzés folyamatát a szakemberek úgy tekintik mint az ember mentális életének sajátos elfogadása, ami hosszantartó változást eredményez a: 1 – megismerés és az 2 – érzelem, terén (Mathiew RICHARD) Előző kutatások kimutatták a neurális egybehangolás általános szerepét különösen amikor az agy gamma frekvenciasávban működik (25-70 Hz), olyan mentális folyamatokra hatva mint: I - figyelem, II – rövid távú memoria, III – tanulás vagy IV – tudatos felfogás.

22 4. A Meditáció mint állapot,
terapeutikus és vezetői eszköz – Érvelés III Habár a folyamat és annak az agy műkődésére való hatása kevéssé ismert, e dolgozat kimutatja hogy azok az egyének akik hosszútávon buddhista technikákat használnak a meditáció alatt, előidézhetnek: A – nagyfrekvenciás rezgést (a gamma frekvenciasávon belül) amit az elektroencefalográf, EEG, mutat ki, valamint B – fázis szinkronizációt.

23 4. A Meditácíó mint állapot,
psihoterapeutikus és vezetői eszköz – Érvelés IV Romanian researcher Ph D eng. Emil STREINU, National Defense University in Bucharest

24 4. A Meditácíó mint állapot, terapeutikus és vezetői eszköz
Hogy felmérhessék a gamma frekvencia működését, nagyon magas frekvenciákra beállítva, egy kovariancia elemzést végeztek az érdekelt terület kutatásában, minden elemzett egyénen, a követkető képpen: a – függő változó, kibocsátó és közepes gamma tevékenység, minden érdekelt terület 25-42Hz közötti kisérleti mérése; b – folyamatosan független változó volt az elektromiogram működése, időben folyamatosan változó átlagos spektrális energia Hz. c – változó kategoria volt a meditáló csoport és a mentális állapot (semleges állapot megtartása a meditációval szemben).

25 5. Kutatási törekvések az emberi agy potenciáljáról
Basarab Nicolescu, román akadémikus példaképét és Matthieu Richard akadémikus kutatásait véve alapul, melyet a nyugati egyetemek támogattak, kimutathatjuk hogy a buddhista meditáció gyakorlása az agy szintjén változásokat és átalakulásokat idéz elő, Azt hiszem, itt az ideje hogy a romániai tudósók hasonló kutatásokba kezdjenek egy transzdiszciplináris csoporton belül, célkitűzésként használva, a részvétre összpontosítást, összehasonlítva az ortodox vallás rejtélyes titkait és a meditációt, beleértve a buddhista meditációt is.

26 Kutatási törekvések az emberi agy potenciáljáról
A doktorátusi dolgozatomba foglaltam ezeket a tudományos érveket, támogatva, a romániai tudós embernek a szentségre való irányitását ahogyan Basarab Nicolescu, román akadémikus kijelenti saját könyveiben, „Transzdiszciplinária” vagy „Mi, a részecske és a világ”, és miért nem a romániai ortodox vallás rejtélyei fölött, mert az emberi elme a kimeríthetetlen Univerzális átalakulás lényege és békés integrációs megoldások elismerője.

27 Kutatási törekvések az emberi agy potenciáljáról
Személyesen azt hiszem, ez lenne a Hármas Alepelven működő Szervezet legfontosabb része, a közép és hosszútávú siker biztosítására, vagyis: A az érdekek közös kielégítése és B a szereplők pozitív jelképének megszerzése

28 1- azonos jelenség különböző nézőpontjainak
KÖVETKEZTETÉS A Hármas Alepelv, szerint egy menedzser a meditácíó gyakorlásával három képességét kellene kifejlessze: 1- azonos jelenség különböző nézőpontjainak elfogadása és beillesztése; 2 – a nézőpontok összehangolása 3 – a következetesség biztosítása.

29 Bibliográfia (I) 1. Acţiuni Energo-Informaţionale, Secţiunea 13 – Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională, STRATEGII XXI/2006, 13/14 aprilie 2006, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, ISBN (10) ; (13) ; 2. David T. Anderson, Ph.D. – Empathy, Psychoterapy Integration and Meditation: A Buddhist Contribution to the Common Factors Movement – Journal of Humanistic Psychology, Vol.45, No.4, (2005), DOI: / , SAGE Publications; 3. Richard J. Davidson, Ph.D., Jon Kabat-Zinn, Ph.D., Jessica Schumacher et al – Alteration in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation – Psychosmatic Mediciene 65: , 2003, American Psychosomatic Society; 4. Antoine Lutz, Lawrence L. Greischar, Nancy B. Rawlings, Matthiew Richard şi Richard J. Davidson – Long term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice – Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS Sponsored), November 16, 2004, Vol. 101, no. 46, ; 5. Basarab Nicolescu – Transdisciplinaritatea – Editura POLIROM, Iaşi, 1999, ISBN ;

30 Bibliográfia (II) 6. M.A.NIŢĂ – Metode şi tehnici de perfecţionare a negocierii şi eficienţa acestora în activitatea firmei – Teză de doctorat în specializarea Management, susţinută la Academia de Studii Economice, coordonator prof.univ.dr.ec. Mihai PRICOP, Bucureşti, noiembrie, 2007; 7. Papus – Kabbala, tradiţia secretă a Occidentului – Editura Herald, Bucureşti 2004, ISBN ; 8. SRI VASUDEVA - O călătorie spre descoperirea de sine sau Divinitatea lăuntrică, Bucureşti, 2oo4, Editura For You, ISBN ; 9. SRI VASUDEVA - Voi sunteţi Lumina - Bucureşti, 2003, Editura For You, ISBN X; 10. Emil Streinu – Spionajul psihotronic şi câmpul de luptă mental – Editura Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, Bucureşti, 2006, ISBN ;

31 Bibliográfia (III) Interviu cu Lama TANPAI Rinpoche Acharya, fondatorul White Royal Monastery din Katmandu, Nepal, februarie 2007; Interviu în Bucureşti cu SRI VASUDEVA, inginer, cadru didactic şi specialist în management, consilier şi consultant în leadership şi managementul stresului, directorul Centrului de Terapii Complementare din Trinidad & Tobago-Arhipeleagul Caraibe. Conferinţă publică susţinută de psiho-sociolog Ionel Mohârţă, Iaşi, 1 aprilie 2006.

32 AZ ILYEN TÍPUSÚ TALÁLKOZÁSOKAT FOLYTATNI KELL ...
Mircea NIŢĂ KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÖSZÖNÖM A LEHETŐSÉGET, HOGY MEGISMERHETTEM ÖNÖKET ÉS KÖLCSÖNÖSEN MEGISMERHETTÜK EGYMÁST! AZ ILYEN TÍPUSÚ TALÁLKOZÁSOKAT FOLYTATNI KELL ...

33 MOTTO OSHO SHARMA GHANDHARA . .. ... … az értelem!
...az értelem jelentése! ... az értelem jelentése a! ... az értelem jelentése a szavakon... ... az értelem jelentése a szavakon, képeken... ! ... az értelem jelentése, a szavakon, képeken és szimbólumokón.. ! …az értelem jelentése, a szavakon, képeken és szimbólumokón túl! ... az értelem jelentése, a szavakon, képeken és szimbólumokón..! … az értelem jelentése, a szavakon, képeken…! ... az értelem jelentése a szavakon … ... az értelem jelentése a ! ... az értelem jelentése! ... az értelem! OSHO SHARMA GHANDHARA

34 Senior Lecturer MIRCEA NIŢĂ – NSPAS
VISZONTLÁTÁSRA!


Letölteni ppt "AZ ÚJKOR ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓINAK KIBŐVÜLT ESZKÖZTÁRA – AZ INTUICÍÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések