Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok"— Előadás másolata:

1 Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok
GLP/ GCP

2 A gyógyszerkutatás főbb fázisai

3 GMP- GLP- GCP Gyógyszeripari hatósági előírások, követelményrendszerek
GMP (Good Maunfacturing Practice) GLP (Good Laboratory Practice) GCP (Good Clinical Practice) Felügyeleti hatóságok (FDA, OGYI, EMEA) ICH (adatok kölcsönös elfogadása, eljárások gyorsíása)

4 Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok- ADMET
ADMET- rendszer preklinikai és klinikai (humán) Abszorpció (felszívódás) Disztribució (megoszlás) Metabolizmus (biotranszformáció) Elimináció (kiürülés- inaktív gyógyszermolekula) Toxikológiai (biztonsági) vizsgálatok in vitro→in vivo vizsgálatok

5 In vitro vizsgálatok Viszonylag olcsó, gyors
Primer metaboliznus mechanizmusa CYP 450 izoenzimek vizsgálata (500 féle, enzimszabályozás, hiánya, szerepe a biotranszformációban) Humán és állati sejtvonalak alkalmazása (hepatocyták, mielóma sejtek, őssejtek, primer sejtek) Metabolizmus gyors megismerése, toxikológiai vizsgálatok tervezése (prediktív)

6 Alkalmazott módszerek
Immun-analitikai módszerek (fehérjék, DNS, RNS) ag-ae kimutatásán alapuló módszerek (precipitáció, agglutináció) jelzéses technikák (ELISA, fluoreszcens jelölés) PCR, qPCR, real-time PCR (génexpresszió→sejt állapotának kifejeződése) Microchipek (DNS, fehérje, RNS kimutatása) Szelektívek (pl.:monoklonális antitestek), nagy mintaszám, kis mennyiségű minták Validált módszerek (GLP)

7 In vivo vizsgálatok ADMET-rendszer
In vitro vizsgálatok során kapott adatok alapján tervezik meg a vizsgálatokat Egér, patkány, nyúl, kutya, törpesertés, majom stb. Plazma, vizelet, szövet (reziduum), nyál, anyatej Egész szervek hogyan viselkednek, vér-agy gáton való átjutás, karcinogentiás vizsgálata

8 Alkalmazott módszerek
Immun-analitikai módszerek (fehérjék, DNS, RNS)→ pl.: ELISA PCR, qPCR, real-time PCR (szekvenálás (génexpresszió, mutációk kimutatása) Mikrochipek Főleg kapcsolt elválasztási technikák alkalmazása az iparban (LC-MS, GC-MS) Validált módszerek (GLP)

9 GCP Humán fázisvizsgálatok
GLP előírásainak megfelelően végzett és dokumentált preklinikai vizsgálatok kellenek 4 fázis, szigorú egymásra épülés Vizsgálóhelyeken GCP előírásainak betartása Általában vizsgálat, ember bevonása

10 I. II. III. IV. Átlagos időigény Alanyok Cél 1év 2 év 3-4 év
Gyógyszer egész piaci élete folyamán Alanyok 20-200 egészséges önkéntes önkéntesen vállalkozó beteg Beleegyező betegek Cél -Biztonságosság - Maximálisan tolerálható humán dózis meghatározása -Hatásosság Mellékhatások (rövid távú értéklés) (középtávú értéklés) (hosszú távú értékelés)

11 Gyakran I.- II. fázis összevonása (farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok)
Citosztatikumok esetén I. fázis II. fázis jelleggel is bír (etikai okok, expozíció) Originális gyógyszermolekula→ I.- IV. Generikus gyógyszermolekula→ bioekvivalencia vizsgálat (kémiai, farmakológiai, biológiai egyenértékűség)

12 Farmakogenetika Bizonyos gyógyszerek azonos dózisban történő alkalmazásakor eltérő terápiás választ kapunk Farmakokinetikai variábilitás→ nagyságrendekben eltérő dózis a vérbe Farmakodinámiás variabilitás→más terápiás válasz (azonos vérkonc.) a betegekben Okok: polimorf metabolizmus (CYP 450) egyéni receptorérzékenység interakciók (enzimgátlás, illetve indukció)

13 Farmakogenomika A génszerkezet (egyedi gyógyszermetabolizáló képesség DNS-ben kódolva) és a gyógyszer terápiás válaszának kapcsolatát vizsgálja „találati valószínűség” javítása→ betegek kiválasztása Genotípus- jelenleg 60 féle (DME, DME-receptor, transzporter gén) Fenotípus (endogén, exogén tényezők) Genotípus- fenotípus meghatározása által megjósolható a gyógyszermetabolizmus Draft gudlines!

14 Alkalmazott módszerek
Genomiális DNS izolálása limfocitákból Adott DNS részlet amplifikációja (PCR) Emésztés restrikciós enzimekkel Megtalálja vagy nem az adott vágási pontot→ különböző méretű fragmentek keletkeznek→ RFLP (rest. fragmentum hosszúság polimorfizmus) vizsgálat során genotípusok elkülöníthetők. További technikák: mikrochipek, real-time PCR (jelölt oligonukleotidok) Fenotipizálás: polimorf jeleggel metabolizálódó gyógyszer(ek) adása a betegnek, standard körülmények, metabolizációs ráta meghatározása vízeletből.

15 A jövő Gyógyszerfejlesztés mikrochipen (interakciók)
Metabolizációs útvonalak modellezése (in silico módszerek)


Letölteni ppt "Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések