Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKTIVÁLT KOMPLEX ES* FUNKCIONÁLIS DOMAIN-EK SZUBSZTRÁT KÖTŐ HELY REGULÁTOR DOMAINEK: Me modulátor (INHIBITOR,AKTIVÁTOR,S,P) Kovalens módositás: foszforilezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKTIVÁLT KOMPLEX ES* FUNKCIONÁLIS DOMAIN-EK SZUBSZTRÁT KÖTŐ HELY REGULÁTOR DOMAINEK: Me modulátor (INHIBITOR,AKTIVÁTOR,S,P) Kovalens módositás: foszforilezés."— Előadás másolata:

1 AKTIVÁLT KOMPLEX ES* FUNKCIONÁLIS DOMAIN-EK SZUBSZTRÁT KÖTŐ HELY REGULÁTOR DOMAINEK: Me modulátor (INHIBITOR,AKTIVÁTOR,S,P) Kovalens módositás: foszforilezés glikozilezés proteolizis Katalitikus domain AKTIV CENTRUM lehetnek azonosak is BIM BSc 2007

2 ENZIM MODULÁCIÓ

3 INHIBÍCIÓ REVERZIBILIS IRREVERZIBILIS E + S ES E + P + I E I DINAMIKUS EI KOMPLEX LINEÁRIS INHIBÍCIÓ komplett k P NEMLINEÁRIS INHIBÍCIÓ (HIPERBOLIKUS) részleges βk P „csökkent, maradék aktivitás” 1/V - I ábrázolás DIXON ábrázolás

4 Irreverzibilis inhibitorok Di-izopropyl-foszfofluoridát: sarin ideggáz prototípusa Irreverzibilisen inaktiválja az acetilkolinészterázt ( ser-proteázokat) a Ser195-tel kovalensen kötödve (aktív centrumban) Hasonlók: Malathion, ethyl parathion (szerves foszfát peszticidek)Malathionethyl parathion

5 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 1. VERSENGÉS S ÉS I KÖZÖTT AZ E AKTÍV HELYÉÉRT, VAGY..... KÖLCSÖNÖS KIZÁRÁS I szubsztrát analóg alternatív szubsztrát termék MODELLEK I S 1.MODELL: Klasszikus kompetitív inhibíció Az I verseng S-sel ugyanazon aktív hely elfoglalásáért

6 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 2. MODELLEK S I 2. MODELL: sztérikus gátlásA : I kötődése egy másik kötő helyhez térbelileg gátolja S-nek az aktív helyhez kötését.

7 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 3. MODELLEK 3. MODELL: sztérikus gátlás B : I és az S verseng egy közös kötő helyért. S I

8 BIM SB 2001 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 3. MODELLEK 4. MODELL: átlapoló helyek esete :1 és 3 kötő hely képes az i, a 2 és 4 kötő hely pedig az S megkötésére, de egymást kölcsönösen kizárják I S 12 34

9 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 4. 5. MODELL: I kötõdése az enzimhez konformáció változást okoz az enzimen és ez megakadályozza S-nek az aktív centrumhoz kötődését. Ilyen a végtermék gátlás (feed back inhibíció) is. MODELLEK I I S I S S

10 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 5.

11 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 6.

12 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 7. Adott S-nél melyik az az I, amelyik 50%-os inhibíciót okoz?

13 DIXON ábrázolás: 1/V i I        S K 1 V 1 S max S  tg SKV K Imax S S= , tg  =0 -K I 1/V max

14 1/V i I        S K 1 V 1 S max S  tg SKV K Imax S   =0 -K I 1/V max S= tg 0

15 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 8. ALTERNATÍV SZUBSZTRÁTOK : HEXOKINÁZ: glükóz, fruktóz S- analógok KEMOTERÁPIA

16 1. KOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 8. p-NH 2 -benzoesav PABA átalakulás fólsavvá FÓLSAV (baktérium számára szükséges) PABA analóg blokkolja a fólsav szintézist szulfa- metoxazol KEMOTERÁPIA

17 Gl-6P-dehidrogenáz (1.1.1.49) S= G6P/NADP inh: PO 4 K i = 10 -1 mmol/l Szukcinát-dehidrogenáz(1.3.99.1) S= szukcinát fumarát K i = 1,9.10 -3 mmol/l

18 kompetitiv inhibició k. termék inhibició alternativ v. versengő szubsztrátok ANALÓGIÁK

19 2. NEMKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ V = kp(ES) KSKS KSKS KIKI KIKI

20 Az inhibitor az enzimnek egy másik kötő helyéhez kapcsolódik és nem befolyásolja a szubsztrát kötődését -- nem változtatja meg az enzimnek a szubsztráthoz való affinitását. Csak a rapid ekvilibrium körülményei között létezik, K s =K m.

21 2. NEMKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 2. Az inhibitor a látszólagos V max értéket változtatja meg, K s (illetve K m ) értékét nem befolyásolja.

22 2. NEMKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 3. -K I tg  I K m /V max

23 2. NEMKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ: Dixon

24 2. NEMKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 4. Példák: H + ionok hatása a kimotripszin esetében. Itt az aktív centrumban egy proton akceptor hely van, amely inhibeálható növekvő H + -ion koncentrációval. (A L-B ábrázolás tiszta nemkompetitív inhibíciót mutat, azonban ne feledkezzünk meg a pH-nak komplex enzimbefolyásoló hatásáról ). nehézfém molekulák (-SH reagensek), vagy cianidok. Ezeknél azonban a hatás gyakran irreverzibilis Mekkora I duplázza meg a L-B egyenes meredekségét? Mekkora I okoz 50%-os inhibíciót? I = K I Kreatinkináz (2.7.3.2) S= kreatin/ATPinhibitor: ADPK i =2.10 -3 Fruktóz-bifoszfatáz (3.1.3.11) S=Dfr-1,6biP AMP K i =1,1.10 -4

25 ALMASZELET levegőn barnulás:o-diphenol oxidase katechin-oxidáz katechin → o-kinon (hasonló enzim: tyrosinase tyrosine → melanin.)tyrosinemelanin ez tovább oxidálódik barna termékekké kompetitiv inhibitor: para-hydroxybenzoesav (PHBA) (B), ugynoda kötődik,mint a katechin nonkompetitiv inhibitor: phenylthiourea rézhez kötődik, ami elengedhetetlen az enzimműködéshez

26 3. UNKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 1 Ks kp E + S ES KsKs kpkp E + P + I ESI I csak az ES-hez kötődik I kötő hely „nem kész” I kötő hely „ kész” S kötő hely eltorzult

27 3. UNKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 2 mi változott? l.nemkomp.inh. a komp forditottja, K S csökken Egy unkompetitiv I K S és V max értékét ugyanolyan mértékben csökkenti

28 3. UNKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 3

29 3. UNKOMPETITÍV INHIBÍCIÓ 4 I 1/V S nő DIXON ábrázolás 1/V = f( I ) minden inh. esetében ismert: LINEÁRIS INH.

30 Lansoprazole, a known H+/K+-ATPase inhibitor, is currently used as a therapeutical option for the initial treatment of gastroesophageal reflux disease. Recently, lansoprazole has been found to be an inhibitor of cytosolic PHOSPHO1 (a phosphatase which hydrolyses phosphocholine and phosphoethanolamine), providing a possible therapeutical target to cure pathological mineralization. Since PHOSPHO1 is present inside matrix vesicles, we tested the effect of lansoprazole on matrix vesicles containing several key enzymes for the mineralization process including tissue-nonspecific alkaline phosphatase. We found that lansoprazole can inhibit in an uncompetitive manner tissue-nonspecific alkaline phosphatase. A Ki value of 1.74±0.12 mM has been determined for the inhibition of tissue-nonspecific alkaline phosphatase by lansoprazole. Lansoprazole, currently used for treating gastroesophageal disease, by inhibiting PHOSPHO1 and tissue-nonspecific alkaline phosphatase could prevent hydroxyapatite-deposition disease and could serve as an adjunct treatment for osteoarthritis.

31 Unkompetitiv inh: alkalikus foszfatáz inhibiciója fenilalanin által Placenta alkalikus foszfatázát L-Phe unkompetitive gátolja

32 At alkaline pH, alkaline phosphatase catalyzes the release of inorganic phosphate from phosphate esters. It is found in a number of tissues, including liver, bile ducts, intestine, bone, kidney, placenta, and leukocytes. Alkaline phosphatase plays a role in the deposition of hydroxyapatite in osteoid cells during bone formation. At alkaline pH, alkaline phosphatase catalyzes the release of inorganic phosphate from phosphate esters. It is found in a number of tissues, including liver, bile ducts, intestine, bone, kidney, placenta, and leukocytes. Alkaline phosphatase plays a role in the deposition of hydroxyapatite in osteoid cells during bone formation. The function of alkaline phosphatase in other tissues is not known. The function of alkaline phosphatase in other tissues is not known. Serum alkaline phosphatase levels are important diagnostic markers for bone and liver disease. Serum alkaline phosphatase levels are important diagnostic markers for bone and liver disease.

33 KEVERT TIP. INHIBICIÓ I JELENLÉTE MÓDOSITJA S -NEK ES -RŐL TÖRTÉNŐ DISSZOCIÁCIÓJÁT l. nemkomp!!! DE E + S ES E + P + I EI + S ESI K S  K S K I  K I k P ahol K S =E.S/ES,  K S =EI.S/ESI K I =E.I/EI  K I =ES.I/ESI E ES ESI E EI ESI

34 LINEÁRIS KEVERT TIP. INHIBICIÓ 2 L. NEMKOMP!!!

35 LINEÁRIS KEVERT TIP. INHIBICIÓ 3

36 INHIBICIÓK ÖSSZEFOGLALÁSA S és I kölcsönösen kizárják egymást az enzimről KOMPETITIV S és I egymástól függetlenül kötődnek az enzimre NEMKOMPETITIV mint előző, de az I megváltoztatja az enzim affinitását KEVERT TIPUSÚ I csak a S után kötődik UNKOMPETITIV

37 kompetitív nemkompetitív unkompetitív kevert

38 1/V 1/S 0 1/V 1/S 0 1/V 1/S 0 1/V 1/S 0 KOMPETITIV INHIBICIÓ NEMKOMPETITIV INHIBICIÓ UNKOMPETITIV INHIBICIÓ KEVERT TIPUSÚ INHIBICIÓ I I I I LINEWEAVER-BURK ÁBRÁZOLÁS

39 Hanes – Langmuir ábrázolás NEMKOMPETITIV INHIBICIÓ S/V S 0 S 0 S 0 S 0 -K mapp -K m KOMPETITIV INHIBICIÓ I -K m I -K mapp -K m I UNKOMPETITIV INHIBICIÓ I -K mapp -K m KEVERT TIPUSÚ INHIBICIÓ

40 EADIE- HOFSTEE ábrázolás V/S V V V V V max I KOMPETITIV INHIBICIÓNEMKOMPETITIV INHIBICIÓ V max V maxi V max V maxi I UNKOMPETITIV INHIBICIÓ KEVERT TIPUSÚ INHIBICIÓ V max V maxi I

41 SZUBSZTRÁT INHIBICIÓ -- A szubsztrátnak ahhoz, hogy termékképző átmeneti komplex jöjjön létre, két vagy több helyen kell, hogy az enzimhez kötődjék. -- A szubsztrátnak ahhoz, hogy termékképző átmeneti komplex jöjjön létre, két vagy több helyen kell, hogy az enzimhez kötődjék. Sok S molekula → egy S molekula az egyik, Sok S molekula → egy S molekula az egyik, másik S molekula pedig egy másik másik S molekula pedig egy másik kötőhelyhez kapcsolódik s így inaktív komplexek jönnek kötőhelyhez kapcsolódik s így inaktív komplexek jönnek létre (ez is reverzibilis inhibíció). létre (ez is reverzibilis inhibíció). E - OOC CH 2 - OOC E CH - OOC Borostyánkősav Malonsav E - OOCCH 2 CH 2 COO - Normális kapcsolódás S-inhibíció

42 ■-- Nagy S koncentrációnál egy S molekula olyan kötőhelyhez is kapcsolódhat az enzimen, amely nem az aktív centrum része, az ilyen kötődés mintegy NEMKOMPETITIV (v. unkompetitiv) módon megakadályozza a normális S kötődést. ■--Az enzim működéshez szükség lehet egy AKTIVÁTOR molekulára. Ha ez kapcsolódni képes a szubsztráttal, sok S molekula "elvonja" az enzimtől az aktivátort, így csökkentve annak tényleges aktivitását. ■--Két (vagy több) szubsztrátos reakciók esetén az egyik szubsztrát feleslege lekötheti a másik szubsztrát kötő helyeit, megakadályozva a szükséges második szubsztrát kapcsolódását, így megintcsak inaktív komplexek jönnek létre. ■-- Nagy S koncentráció aspecifikus módon is gátolhatja a reakciót, például az ionerősség megnövekedése miatt. SZUBSZTRÁT INHIBICIÓ

43 b és c -- disszociációs állandó megváltozását mérő faktorok egyszeres S kötés esetén, a -- kölcsönhatási együttható rendszerint > 1

44 SZUBSZTRÁT INHIBICIÓ

45

46 E + SES E + P Ks kp + S SES Ki Az uncompetitiv inhibició sémájából I=S, tehát ha [S] kicsi ha [S] nagy

47 SZUBSZTRÁT INHIBICIÓ V 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 050100150200250300 V max =0.9,Ks=50,K i =10 V max =0.9,Ks=50,K i =50 V max =0.9,Ks=50,K i =100 Szubsztrát koncentráció (mg/L)


Letölteni ppt "AKTIVÁLT KOMPLEX ES* FUNKCIONÁLIS DOMAIN-EK SZUBSZTRÁT KÖTŐ HELY REGULÁTOR DOMAINEK: Me modulátor (INHIBITOR,AKTIVÁTOR,S,P) Kovalens módositás: foszforilezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések