Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""— Előadás másolata:

84 Nemparaméteres próbák
Illeszkedésvizsgálat Homogenitás-vizsgálat Függetlenségvizsgálat Nemparaméteres próbák

85 Nemparaméteres próbák
2-próba az eloszlás (illeszkedés) vizsgálatára Illeszkedésvizsgálat Poisson-eloszlásra 29. példa (G.E.P. Box, W.G. Hunter, J.S. Hunter: Statistics for experimenters, J. Wiley, 1978, p. 143) Müzligyár ellenőrzi a mazsolák számát. Az előírás az, hogy egy mintavevő kanálnyi müzliben 36 szem mazsolának kell lennie. 12 mintát vettek, az ezekben talált mazsola-szemek száma: 43, 46, 50, 40, 38, 29, 31, 35, 41, 52, 48, 37. Teljesül-e az előírás? Nemparaméteres próbák

86 Nemparaméteres próbák
Az adagonkénti mazsolák számának előfordulási valószínűsége Poisson-eloszlással írható le: Az adatok adott paraméterű Poisson-eloszlást követnek (ún. tiszta illeszkedésvizsgálat) Nemparaméteres próbák

87 Nemparaméteres próbák
A Poisson-eloszlás közelíthető normális eloszlással, ha a  paraméter elég nagy: Nemparaméteres próbák

88 Nemparaméteres próbák
az egy adagban található mazsola-szemek számára a több mintára, ha az adagonként található mazsola-szemek száma független egymástól A próbastatisztika: =12, p=0.02 Nemparaméteres próbák

89 Nemparaméteres próbák
nem 36 szem mazsola jut egy kanálra nem Poisson-eloszlást követnek a mazsolák 1. A Poisson-eloszlás  paramétere nem 36 A Poisson-eloszlás additív tulajdonságú ~Poisson, paraméterrel =1, p=0.0053 Nemparaméteres próbák

90 Nemparaméteres próbák
Az egy mintavevő kanálra jutó mazsola-szám nem 36. Nemparaméteres próbák

91 Nemparaméteres próbák
2. A mazsola-szemek eloszlása nem =40.83 Poisson (overdispersion) ún. becsléses illeszkedésvizsgálat (az eloszlás paraméterét is az adatokból becsültük) p=0.215 Az egy mintavevő kanálra jutó mazsola-szám ugyan Poisson-eloszlás szerint ingadozik (az egyes kanalakban a mazsola-szám független), de nem 36 szem mazsola jut átlagosan egy mintavevő kanálra. Nemparaméteres próbák

92 Nemparaméteres próbák
Illeszkedésvizsgálat multinomiális eloszlásra Binomiális eloszlás: kétféle kimenetel Multinomiális eloszlás: többféle (c féle) kimenetel Nemparaméteres próbák

93 Nemparaméteres próbák
a szumma tagjai között egy összefüggés van: Observed Expected Nemparaméteres próbák

94 Nemparaméteres próbák
30. példa A. C. Wardlaw: Practical statistics for experimental biologists, J. Wiley & Sons, 1985 p. 112 129 olyan gyermek vércsoportját vizsgálták, akinek mindkét szülője AB vércsoportba tartozott. 28 gyermeknek volt A (AA), 36-nak B (BB) és 65-nek AB a vércsoportja. A Mendel-féle öröklődési szabályok szerint az esetek ¼-ében kell A, ¼-ében B, ½-ében pedig AB előfordulásnak lennie. Ellentmondanak az eredmények a Mendel-szabálynak? Nemparaméteres próbák

95 Nemparaméteres próbák
tiszta illeszkedésvizsgálat =3-1=2, kétoldali Nemparaméteres próbák

96 Nemparaméteres próbák
Kontingencia-táblázatok elemzése: homogenitás- vizsgálat (2x2 táblázat, a sorösszegek rögzítettek) 48. példa (a 45. példa másképpen) (M.J. Campbell, D. Manchin, Medical Statistics. A commonsense approach, 2nd edition, J. Wiley & Sons, 1993, p. 71) A páciensek kétféle gyógyszert kaptak, kisorsolva, hogy ki melyiket. Kettős vak vizsgálatot végeztek: az orvos és a páciens sem tudja, hogy ki melyik gyógyszert kapja. Van-e a két gyógyszer között különbség a tekintetben, hogy egyforma arányban gyógyultak-e tőlük a betegek? Nemparaméteres próbák

97 Nemparaméteres próbák
1 annak valószínűsége, hogy a beteg az A gyógyszertől meggyógyul 2 annak valószínűsége, hogy a beteg a B gyógyszertől meggyógyul Az A és B gyógyszernél a gyógyulás relatív gyakorisága külön-külön binomiális eloszlást követ 1 és 1 paraméterrel Nemparaméteres próbák

98 Nemparaméteres próbák
2x2 táblázat, két binomiális eloszlás (score) Nemparaméteres próbák

99 Nemparaméteres próbák
2-próba =1 O: Observed, E: Expected Nemparaméteres próbák

100 Nemparaméteres próbák
2-próba =1 O: Observed, E: Expected Nemparaméteres próbák

101 Nemparaméteres próbák

102 Nemparaméteres próbák
Statistics>Nonparametrics Nemparaméteres próbák

103 Nemparaméteres próbák
(folytonossági korrekcióval) Nemparaméteres próbák

104 2x2 táblázat, összefüggő minták: függetlenségvizsgálat
44. példa (hipotetikus) Egy szociológiai vizsgálatnál 50 véletlenül kiválasztott embert megkérdeztek a házastársi hűséghez való viszonyáról. Független-e a két kérdésre adott válasz? H0: független Nemparaméteres próbák

105 Nemparaméteres próbák
döntés? Nemparaméteres próbák

106 2x2 táblázat, összefüggő minták: McNemar-próba
22. példa (hipotetikus) Egy szociológiai vizsgálatnál 50 véletlenül kiválasztott embert megkérdeztek a házastársi hűséghez való viszonyáról. Szimmetrikus-e a konzisztens viselkedéstől való eltérés valószínűsége a két irányban? H0: összefüggenek (annak valószínűsége, hogy valaki hűtlen, de fontosnak tartja a hűséget, ugyanakkora, mint hogy hűséges, de nem tartja fontosnak) Nemparaméteres próbák

107 Nemparaméteres próbák
a diszkordáns egyedek száma, b<c n<20, kismintás n20, nagymintás A folytonossági korrekcióval: Nemparaméteres próbák

108 Nemparaméteres próbák
n<20, kismintás, b<c Minitab>Calc>Probability distributions> >Binomial Döntés? Nemparaméteres próbák

109 Nemparaméteres próbák
32. példa G.A.Walker: Common statistical methods for clinical research with SAS examples, Collins-Wellesley Publishing, San Diego, California, 1996 A páciensek kezelést kapnak. Véletlenszerűen kiválasztottak 86 pácienst. Mindenkinek megmérték a bilirubin-szintjét kezelés előtt és kezelés után is. Kérdés: a kezelésnek van-e mellékhatása a vizelet bilirubin-szintjére, vagyis hogy a kezeléstől megváltozik-e a bilirubin-szint. Nemparaméteres próbák

110 Nemparaméteres próbák

111 Nemparaméteres próbák
Fisher egzakt próbája, a sor- és oszlop-összegek is adottak 51. példa A. Agresti: Categorical data analysis, J. Wiley, 2002, p. 444 Fisher tea-példája: először a tejet, utána a teát? Nemparaméteres próbák

112 Nemparaméteres próbák
hipergeometrikus eloszlás p annak valószínűsége, hogy a talált vagy annál szélsőségesebb eredmény álljon elő Nemparaméteres próbák

113 Nemparaméteres próbák
A kis minta-elemszám miatt nagyok az ugrások, p<0.05 csak akkor lenne, ha mind a 4-et jól eltalálnák. Nemparaméteres próbák

114 Nemparaméteres próbák

115 Nemparaméteres próbák
A 2- próbához szükséges előfordulási számok Cochran: egyik Eij sem lehet kisebb 1-nél, és a cellák legföljebb 20%-ában lehet kisebb 5-nél Conover: ha néhány Eij érték 0.5 körül van, de a többség nagyobb 1-nél, az eljárás alkalmazható. Ha túlságosan kicsinyek a várható előfordulási számok, a cellákat összevonhatjuk. Nemparaméteres próbák


Letölteni ppt ""

Hasonló előadás


Google Hirdetések