Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola"— Előadás másolata:

1 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Mit mutatott az Ady Endre Gimnázium problématérképe 1998-ban?
278 fős tanulólétszám Elavult képzési szerkezet Helyét kereső tantestület Gyenge vezetés Reform a szakképzésben Bizonytalan jövőkép Elavult, korszerűtlen épület Korszerűtlen oktatástechnikai eszközök

23 Igénymegfogalmazás a partnerek részéről
Tanulólétszám növelése, pályaorientáció fejlesztése Szülők, tanulók munkaerő piaci igényeinek megfelelő képzési szerkezet kialakítása A „hogyan jobban” szemlélet elfogadtatása a tantestületben

24 A határozott jövőkép kialakításában és megvalósításában elkötelezett vezetés
Körvonalazható jövőkép felvázolása  Adys – identitás kialakítása Pályázatokkal, szakképzési támogatásokkal korszerű oktatástechnikai eszközpark kialakítása Az épület felújítása, bővítése

25 Jövőképalkotás Az iskola szakmai presztízsének helyreállítása úgy, hogy az feleljen meg a századforduló iskolája követelményeinek, a szülők elvárásainak

26 Végrehajtás és szembesülés
– 2004-től az 1990-ben születettek tankötelezettsége 18 év – A 14 éves tanulók egy része • szövegértési problémákkal érkezik • nem tud önállóan fogalmazni • nem ért alapfogalmakat • nem tud alapvető matematikai műveleteket készség szinten

27 • a tanítás-tanulás folyamatában a tanítási órákon nő a fegyelmezésre fordított idő
Magatartás - és tanulás zavarok a középiskolások körében Megjelenik a diszlexia és díszgráfia

28 Hogyan „hogyan jobban”?
Együtt tanul a tantestület • angol, német nyelvtanfolyam  alapfokú vizsgákkal zár • ECDL Start informatikai kompetenciát • tanulásmódszertant • Gordon módszert • kooperatív tanulási technikát serdülőkör pszichés zavarait és kezelését 2004-től a kétszintű érettségire való felkészítést

29 „hogyan jobban” Érettségi elnöki képzésen vesz részt a tantestület harmada ISO 9001:2001 minősítést szerez az intézmény Szorgalmazzuk a partnerséget a szülőkkel és kezdeményezzük a partnerekkel Osztályfőnökként, tanárként hozzáteszünk szabadidőnkből, az Ady-identitás kialakításához: iskola újság, gólya tábor, gólya avató, diáknap, Ady napok, film klub, diákcsere, projektek, osztálykirándulások, tanulmány utak

30 Eredmények 3 éve új tanműhelyt avattunk és
2008-ban átadták az új iskola épületet

31 Tanulólétszám alakulása
2005 423 2006 444 2007 471 2008 502 2009 2010 528

32 Kompetencia mérés adatai
Szövegértés országos átlaga Nagyatád 6 évfolyamos gimnázium átlaga 4 évfolyamos gimnázium átlaga Szakközépiskola átlaga Matematika országos átlaga Nagyatád 6 évfolyamos gimnázium átlaga 4 évfolyamos gimnázium átlaga Szakközépiskola átlaga

33 Továbbtanulási adatok
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 2005 2006 2007 Egyetem 21 30 34 Valamennyi jelentkező tanulót felvették az egyetemekre, főiskolákra Főiskola 29 24 27 Felsőfokú szakképzés 2 4 19 Nem tanul tovább 1 Technikus képzés 20 7

34 Képzési szerkezet az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 2010/11-es tanévre
1 hatosztályos gimnáziumi osztály 1 gimnáziumi idegennyelvi és informatikai előkészítő gimnáziumi osztály – nyelvi tagozat (5 évfolyam) 1 négyosztályos gimnáziumi osztály (általános osztály, mely a közoktatási típusú sportiskolai osztály 4 évfolyamos kerettantervét alkalmazza, hangsúly a kémia, fizika, biológia és a testnevelés tantárgyakon 1 szakközépiskolai osztály informatika-gépészet

35 Szakképzési évfolyam OKJ száma tantárgy megnevezése
Informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető Gépgyártástechnológiai technikus Protokoll- és utazás ügyintéző

36 Eredmények a 2008/2009-es tanévben
47 gimnáziumi érettségizőből 33 nyelvvizsga 32 ECDL vizsga

37 Innováció →előzmények →folyamat →eredmények
(innováció érzékelése)

38 Ezt látom az európai projektben
Az EU szabta csatlakozás egyik velejárója a tervezés, megteremtve az alulról és felülről kialakítandó jövőképalkotás sajátos egyensúlyi helyzetét „Álmodjál térség” Ezt látom az európai projektben

39 Partnerség Tudás Miről álmodunk?
Fontosnak tartom a párbeszédet, a jelenlevők között, de nyitni szeretnék a térség felsőoktatási intézményei felé is – gyakorlóhelyként Tudás Miről álmodunk? • A tudományos diszciplínák visszakapják a rangjukat az oktatásban, a természettudományos, technikai műveltség szerepe nő • A drogokkal szembeni prevencióként nő a sportra fordítható összeg

40 Az oktatás a tudományt és a jól megalapozott kompetenciák elsajátítását szolgálja
Környezetvédőkké kívánunk válni, abban a tekintetben, hogy kevesebb felesleges papír felhasználásával védjük erdeinket A szakképzés és a munka visszanyeri értékteremtő rangját és becsületét

41 p t tudás és partnerség

42 TÁMOP-3.1.4 program megvalósulása az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában

43 Mit vállaltunk? Kompetencia alapú programcsomag bevezetését 7 tanulócsoportban Magyar nyelv és irodalom (Polyák Réka 7. H) Magyar nyelv és irodalom (Pintér Karolina 10. A) Magyar nyelv és irodalom (Pintér Karolina 10. C) Matematika (Kiskóné Cserkuti Mária 9. A) Matematika (Kiskóné Cserkuti Mária, Molnár Tibor 9. B) Matematika (Molnár Bernadett 10.C) Angol nyelv (2. nyelv) (Horváth Andrea 9. A) Angol nyelv (2. nyelv) (Kozma Marianna. 10. A) Életpálya-építés (Szakács Ibolya 11. B gépész csoport B modul Mechanika informatika csoport C modul Vállalkozói iroda szervezése) Szociális-életvitel és környezeti (Molnár Tibor 9. B, 11. D)

44 Tantárgytömbösített oktatást az intézményi összóraszám 5%-ban azaz éves szinten 1244 órában, amit a következő tantárgyakban és osztályokban valósítunk meg: Magyar nyelv és irodalom: Polyák Réka 7.h 2,5 óra Angol első nyelv Horváth Andrea 9.a 5 óra Angol második nyelv Horváth Andrea 9.a 2,5 óra Angol első nyelv Kozma Marianna 10.a 2,5 óra Magyar nyelv és irodalom Pintér Karolina 10.c 4 óra Angol első nyelv Kozma Marianna 11.a 2,5 óra Magyar nyelv és irodalom Polyák Réka 12.a 2,5 óra Magyar nyelv és irodalom Pintér Karolina 12.c 2,5 óra Forgácsolási alapeljárások Kovács István 13TG 3 óra Anyagválasztás Kovács István 13TG 3 óra Gépészeti kötések Kovács István 13TG 4 óra Geometriai mérések Kovács István 13TG 4 óra Informatikai alapismeretek Márton Krisztián 13TI 5 óra Szoftverismeretek Márton Krisztián 13TI 7 óra Gyártástervezés Dusa András 14 TG 4 óra Összesen: heti 54 óra

45 Moduláris oktatási program megszervezését
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását 1 tanuló csoportban Szövegértés szövegalkotás (Pintér Karolina) 10.c Moduláris oktatási program megszervezését Mechanika (Szakács Ibolya) 11. B IKT eszközökkel támogatott tanórákat A bevont tanulócsoportok bevont tanóráinak 25 %-ban.

46 1 db Témahét megszervezését vezetője dr. Horváth Andrea
Témája : Karácsony a német, angol és francia nyelvterületeken Népi hagyományok Megvalósulás: december 14 - december 22. 1 db Három hetet meghaladó projekt megszervezését Vezetője: Kozma Marianna Témája : Lakóhelyünk természeti, épített és szellemi értékei Megvalósulás: január április 10. bemutatás: március 30.

47 Saját innováció megvalósítását
Életpálya-építés a mechanika tantárgy keretében Szociális, életviteli és környezeti kompetencia építés az osztályfőnöki, a matematika és a fizika órákon Egyéni fejlesztési napló elkészítése a tehetséggondozás és a hátrány-kompenzációban Új tanulásszervezési módszerek a nevető irodalom témakörön belül Örkény István és a groteszk Új tanulásszervezési módszerek a Biblia témakörön belül Taneszközök készítése: Új típusú feladatok, tanulási módok algebrából. Taneszközök készítése: „Játszunk geometriát

48 Három „Jó gyakorlat” vásárlása
Tevékenységközpontú pedagógia és IKT eszközök a matematika, szövegértés-szövegalkotás, idegen nyelv oktatásában Digitális kommunikáció (Digitális naplószoftver) Életpálya-építési, szociális életviteli kompetencia fejlesztése a FAMTA szoftver segítségével.

49 A programba bevont pedagógusok :
Kiskóné Cserkuti Mária matematika Molnár Bernadett matematika Molnár Tibor matematika Pintér Karolina magyar Polyák Réka magyar Kozma Marianna angol Dr. Horváth Andrea angol Szakács Ibolya gépész Kovács István gépész Dusa András gépész Márton Krisztián informatika

50 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések