Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógép architektúra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógép architektúra"— Előadás másolata:

1 Számítógép architektúra
Utasítások – valós üzemmód

2 Utasítás Prefix Opkód ModR/M SIB Eltolás Közvetlen Mod Reg/ Opkód R/M
max 4 1 byte-os prefix (opcionális) 1, 2 vagy 3 byte 1 byte, ha szükséges memória cím eltolása, 0, 1, 2 vagy 4 byte közvetlen érték, 0, 1, 2 vagy 4 byte Mod Reg/ Opkód R/M Skála Index Bázis 2007 Utasítások

3 Operandusok zéro, egy vagy két operandus első operandus – cél
második opernadus – forrás forrás operandus lehet: regiszter – 8, 16 vagy 32 bites, memória közvetlen érték – 1, 2 vagy 4 byte cél operandus regiszter vagy memória cél és forrás operandus mérete meg kell egyezzen nem lehet két memória operandus 2007 Utasítások

4 Operandusok jelölése r8 – 8 bites regiszter: AL, CL, DL, BL, AH, CH, DH, BH r16 – 16 bites általános regiszter: AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI vagy DI r32 – 32 bites általános regiszter: EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI vagy EDI Sreg – szegmensregiszter: ES, CS, SS, DS, FS, GS m8, m16, m32 – 8, 16 vagy 32 bites memória operandus r/m8, r/m16, r/m32 – 8, 16 vagy 32 bites regiszter vagy memória operandus imm8, imm16, imm32 – byte, szó vagy duplaszó közvetlen operandus 2007 Utasítások

5 Adatátviteli utasítások
nem módosítják a jelzőbiteket 2007 Utasítások

6 MOV MOV cél, forrás cél ← forrás cél nem lehet a CS regiszter
lehtséges operandusok MOV r/m8,r8 MOV r/m16,r16 MOV r/m32,r32 MOV r8,r/m8 MOV r16,r/m16 MOV r32,r/m32 MOV r/m16,Sreg MOV Sreg,r/m16 MOV r8,imm8 MOV r16,imm16 MOV r32,imm32 MOV r/m8,imm8 MOV r/m16,imm16 MOV r/m32,imm32 2007 Utasítások

7 MOV példák MOV AX, BX AX ← BX
MOV CX, [eger] CX ← [eger], ahol eger egy 16 bites változó MOV AL, -5 AL ← -5 MOV CH, [BX + SI] CH ← [BX + SI] MOV DX, CS DX ← CS MOV AX, CL hibás, mivel AX 16, CL pedig 8 bites MOV [BX], [DI] hibás, mivel mindkét operandus változó MOV [BX + 10], 123 hibás, mivel nem lehet eldönteni, hogy vagy 16 bitesek az operandusok; egy helyes változata például a következő: MOV WORD [BX + 10], 123 [BX + 10] ← 123; 16 bites op. MOV DS, AX DS ← AX MOV ES, DS hibás, mindkét operandus nem lehet Sreg MOV SS, 12DEh hibás, egyik operandus sem lehet konstans MOV CS, DX hibás, mivel CS nem lehet céloperandus 2007 Utasítások

8 XCHG adatok cseréje (Exchange data) XCHG cél, forrás cél ↔ forrás
lehtséges operandusok XCHG r/m8, r8 XCHG r8, r/m8 XCHG r/m16, r16 XCHG r16, r/m16 XCHG r/m32, r32 XCHG r32, r/m32 2007 Utasítások

9 XCHG példák XCHG EAX, EBX EAX ↔EBX
XCHG CX, [eger] CX ↔ [eger], ahol eger egy 16 bites változó XCHG CH, [BX + SI] CH ↔ [BX + SI] XCHG AX, CL hibás, mivel AX 16, CL pedig bites XCHG [BX], [DI] hibás, mivel mindkét operandus változó XCHG AL, -5 hibás, mivel a –5 közvetlen érték, nem megengedett operandus 2007 Utasítások

10 XLAT Index dekódolása (Table Look-up Translation)
XLAT forrás forrás csak dokumentál XLATB AL ← [DS:BX+AL] példa: MOV BX, eger MOV AL, 15 XLAT eger utasítássorozat az AL regiszterben visszaadja az eger címen kezdődő táblázat 15. byte-ját. 2007 Utasítások

11 PUSH Adatok mentése a verembe (Push data) PUSH forrás
SP ← SP–2 vagy SP ← SP–4 [SP] ← forrás A veremszegmens címméret attributumától függően csökkenti SP-t 2-vel vagy 4-gyel lehtséges operandusok: PUSH r/m16 PUSH r/m32 PUSH imm8 PUSH imm16 PUSH imm32 PUSH Sreg 2007 Utasítások

12 PUSH példák veremszegmens címméret attributum 32:
PUSH EAX SP ← SP–4; [SP] ← EAX PUSH CS SP ← SP–4; [SP] ← CS duplaszó hosszra veremszegmens címméret attributum 16: PUSH CS SP ← SP–2; [SP] ← CS PUSH [eger] SP ← SP–2; [SP] ← [eger], ahol eger egy 16 bites változó PUSH -15 SP ← SP–2; [SP] ← -15 szóhosszra (16 bit) előjelhelyesen kiterjesztve PUSH CL hibás, mivel CL 8 bites regiszter 2007 Utasítások

13 POP Adatok betöltése a veremből (Pop data) POP cél cél ← [SP]
SP ← SP+2 vagy SP ← SP+4 A veremszegmens címméret attributumától függően növeli SP-t 2-vel vagy 4-gyel lehtséges operandusok: POP r/m16 POP r/m32 POP Sreg Sreg nem lehet a CS 2007 Utasítások

14 POP példák veremszegmens címméret attributum 32:
POP AX AX ← [SP], SP ← SP+4 POP DS DS ← [SP], SP ← SP+4 veremszegmens címméret attributum 16: POP AX AX ← [SP], SP +2 POP [eger] [eger] ← [SP], SP ← SP+2, ahol eger egy bites változó POP 15 hibás, mivel a cél nem lehet közvetlen érték POP CL hibás, mivel CL pedig 8 bites regiszter POP CS hibás, mivel a CS szegmensregiszter nem lehet a POP operandusa 2007 Utasítások

15 PUSHF Flagek mentése a verembe (Push flags) PUSHF
SP ← SP–2 vagy SP ← SP–4 [SP] ← Flags A veremszegmens címméret attributumától függően csökkenti SP-t 2-vel vagy 4-gyel Példa: PUSHF SP ← SP–2; [SP] ← Flags 2007 Utasítások

16 POPF Flagek betöltése a veremből (Pop flags) POPF Flags ← [SP]
SP ← SP+2 vagy SP ← SP+4 A veremszegmens címméret attributumától függően növeli SP-t 2-vel vagy 4-gyel Példa: POPF Flags ← [SP], SP ← SP+2 2007 Utasítások

17 PUSHA az általános regiszterek kimentése a verembe (Push all) PUSHA
az általános regiszterek tartalmát a verembe menti AX, CX, DX, BX, SP (eredeti érték), BP, SI és DI sorrendben megfelel 8 PUSH utasításnak 2007 Utasítások

18 POPA Általános regiszterek betöltése a veremből (Pop all) POPA
betölti az általános regiszterek tartalmát a veremből DI, SI, BP, (SP), BX, DX, CX és AX sorrendben. megfelel 8 POP utasításnak 2007 Utasítások

19 SAHF flagek betöltése AH-ból (Store AH into Flags) SAHF
a Flags regiszter 7., 6., 4., 2. és 0. bitjeit (SF, ZF, AF, PF és CF jelzőbitek) betölti az AH regiszterből az 5., 3. és 1. bitek változatlanok maradnak 2007 Utasítások

20 LAHF flagek mentése AH-ba (Load Flags into AH) LAHF
a Flags regiszter alacsonyabb helyiértékű byte-ját (az SF, ZF, AF, PF és CF jelzőbitek) az AH regiszterbe tölti 2007 Utasítások

21 LDS Távoli mutató betöltése (Load far pointer) LDS cél, forrás
DS ← forrás + 2 vagy forrás + 4 lehetséges operandusok LDS r16,m16:16 LDS r32,m16:32 A memóriában a távoli mutatót 4 (6) byte-on ábrázoljuk, eltolás (offset), szegmens kezdőcím (szelektor) sorrendben. Egy távoli mutató a verembe is hasonló formában kerül. 2007 Utasítások

22 LDS példák LDS BX, [eger] BX ← [eger]; DS ← [eger + 2], ahol eger egy 32 bites változó LDS SI, [BX] SI ← [BX]; DS ← [BX + 2], ahol a BX regiszter egy bites változóra mutat LDS SI, BX hibás, mivel a forrás egy regiszter 2007 Utasítások

23 LES, LFS, LGS, LSS távoli mutató betöltése (Load far pointer)
ugyanúgy működik,mint az LDS, DS regiszter helyett az ES,FS, GS vagy SS szegmensregisztereket használva lehetséges operandusok LSS r16,m16:16 LSS r32,m16:32 LES r16,m16:16 LES r32,m16:32 LFS r16,m16:16 LFS r32,m16:32 LGS r16,m16:16 LGS r32,m16:32 2007 Utasítások

24 LEA Effektív cím kiszámítása (Load effective address) LEA cél, forrás
cél ← offset forrás lehetséges operandusok LEA r16,m LEA r32,m Példák: LEA SI, [eger] SI ← offset eger, ahol eger egy memória operandus LEA DI, [BX+5] DI ← BX+5 LEA BX, [BP+SI+5] BX ← BP+SI+5 LEA DI, BX hibás, mivel a forrás egy regiszter 2007 Utasítások

25 Aritmetikai utasítások
értelemszerűen módosítják a jelzőbiteket 2007 Utasítások

26 ADD Összeadás (Add) – két egész szám összeadása ADD cél, forrás
cél ← cél + forrás módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF lehetséges operandusok: ADD r/m8,imm8 ADD r/m16,imm16 ADD r/m32,imm32 ADD r/m16,imm8 ADD r/m32,imm8 ADD r/m8,r8 ADD r/m16,r16 ADD r/m32,r32 ADD r8,r/m8 ADD r16,r/m16 ADD r32,r/m32 2007 Utasítások

27 ADD példák ADD AX, BX AX ← AX + BX
ADD CX, [eger] CX ← CX + [eger], ahol eger egy 16 bites változó ADD CH, DL CH ← CH + DL ADD DX, DX ← DX + (-1234) ADD [SI], AX [SI] ← [SI] + AX, ahol SI egy bites változó címét tartalmazza ADD SI, BX SI ← SI + BX ADD AX, BL hibás, mivel AX 16, BL pedig bites ADD [SI], [eger] hibás, mivel mindkét operandus változó 2007 Utasítások

28 ADC Összeadás átvitellel (Add with carry) – az összeadás eredményhez hozzáadja az átviteli jelzőbit (carry flag) értékét is ADD cél, forrás cél ← cél + forrás + CF módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

29 ADC példák ADC AX, BX AX ← AX + BX + CF
ADC DX, -12 DX ← DX + (-12) + CF ADC [ES:SI], AX ES:[SI] ← [SI] + AX + CF, ahol SI egy járulékos szegmensbeli (ES) 16 bites változó címét tartalmazza ADC AX, BL hibás, mivel AX 16, BL pedig 8 bites ADC -1234, DX hibás, mivel a nem lehet céloperandus a DX:AX regiszterpárban tárolt 32 bites értékhez adja hozzá a CX:BX regiszterpárban tárolt, szintén 32 bites értéket: ADD AX, BX AX ← AX + BX, és beállítja a CF értékét ha van átvitel ADC DX, CX DX ← DX + CX + CF 2007 Utasítások

30 SUB kivonás (Subtract) két egész szám különbsége SUB cél, forrás
cél ← cél – forrás módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

31 SUB példák SUB AX, BX AX ← AX – BX
SUB CX, [eger] CX ← CX – [eger], ahol eger egy bites változó SUB CH, DL CH ← CH – DL SUB DX, DX ← DX – (-1234) SUB [SI], AX [SI] ← [SI] – AX, ahol SI egy bites változó címét tartalmazza SUB SI, BX SI ← SI – BX SUB AX, BL hibás, mivel AX 16, BL pedig bites SUB [SI], [eger] hibás, mivel mindkét operandus változó 2007 Utasítások

32 SBB Kivonás kölcsönkéréssel (Subtract with borrow)
a kivonás eredményéből kivonja a CF értékét SBB cél, forrás cél ← cél – (forrás + CF) módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

33 SBB példák SBB AX, BX AX ← AX – (BX + CF)
SBB DX, -12 DX ← DX – (-12 + CF) SBB ES:[SI], AX ES:[SI] ← [SI] – (AX + CF), ahol SI egy 16 bites változó címét tartalmazza az ES által jelölt szegmensen belül SBB AX, BL hibás, mivel AX 16, BL pedig bites SBB -1234, DX hibás, mivel a nem lehet céloperandus 2007 Utasítások

34 MUL előjel nélküli szorzás (Multiply)
két előjel nélküli egész szám szorzata MUL forrás módosított jelzőbitek: OF, CF beállítva, ha átvitel van a magasabb helyiértékű regiszterbe (AH,DX,EDX) lehetséges operandusok: MUL r/m8 MUL r/m16 MUL r/m32 Operandus mérete Szorzandó Szorzó Szorzat byte AL r/m8 AX word r/m16 DX:AX dword EAX r/m32 EDX:EAX 2007 Utasítások

35 MUL példák MUL EBX EDX:EAX ← EAX * EBX
MUL word [eger] DX:AX ← AX * [eger], ahol eger egy 16 bites változó MUL DL AX ← AL * DL MUL hibás, mivel közvetlen operandus nem megengedett MUL [SI] hibás, mivel az SI regiszter által mutatott változó mérete nem ismert, helyesen: MUL byte [SI] AX ← AL * [SI], ahol SI egy bites változó címét tart. MUL AX, BL hibás, mivel két operandust adtunk meg 2007 Utasítások

36 DIV előjel nélküli osztás (Divide)
két előjel nélküli egész szám maradékos osztása DIV forrás nem állítja a jelzőbiteket, túlcsorduláskor kivétel lép fel lehetséges operandusok: DIV r/m8 DIV r/m16 DIV r/m32 Operandus mérete Osztandó Osztó Hányados Maradék word / byte AX r/m8 AL AH dword / word DX:AX r/m16 DX qword / dword EDX:EAX r/m32 EAX EDX 2007 Utasítások

37 DIV példák DIV EBX EAX ← EDX:EAX div EBX; EDX ← EDX:EAX mod EBX
DIV word[eger] AX ← DX:AX div [eger]; DX ← DX:AX mod [eger], ahol eger egy bites változó DIV CL AL ← AX div CL; AH ← AX mod CL DIV hibás, mivel közvetlen operandus nem megengedett DIV [SI] hibás, mivel az SI regiszter által mutatott változó mérete nem ismert, helyesen: DIV byte [SI] AL ← AX div [SI]; AH ← AX mod [SI], ahol SI egy 8 bites változó címét tart. DIV AX, BL hibás, mivel két operandust adtunk meg 2007 Utasítások

38 IMUL előjeles szorzás (Integer multiply)
két előjeles egész szám szorzása a szorzást kétszeresen méreten végzi el módosított jelzőbitek: OF, CF beállítva, ha a szorzat mérete meghaladja a az operandusok méretét (átvitel van a magasabb helyiértékű regiszterbe vagy a második és harmadik alak esetén elveszít a szám elejéről értékes számjegyeket) három alak lehetséges 2007 Utasítások

39 IMUL – első alak megegyezik a MUL utasítással, csak előjeles számokkal dolgozik 2007 Utasítások

40 IMUL – második alak IMUL cél, forrás cél ← cél * forrás
a cél és a forrás operandusok hossza megegyezik, így az adott méretet meghaladó szorzat esetén az eredmény magasabb helyiértékű bitjei elvesznek alkalmazható előjel nélküli operandusokkal is lehetséges operandusok: IMUL r16,r/m16 IMUL r32,r/m32 IMUL r16,imm8 IMUL r32,imm8 IMUL r16,imm16 IMUL r32,imm32 2007 Utasítások

41 IMUL – harmadik alak IMUL cél, forrás, érték cél ← forrás * érték
a cél és a forrás operandusok hossza megegyezik, így az adott méretet meghaladó szorzat esetén az eredmény magasabb helyiértékű bitjei elvesznek alkalmazható előjel nélküli operandusokkal is lehetséges operandusok: IMUL r16,r/m16,imm8 IMUL r32,r/m32,imm8 IMUL r16,r/m16,imm16 IMUL r32,r/m32,imm32 2007 Utasítások

42 IMUL példák IMUL BX DX:AX ← AX * BX IMUL ECX EDX:EAX ← EAX * ECX
IMUL word [eger] DX:AX ← AX * [eger], ahol eger egy 16 bites változó IMUL DL AX ← AL * DL IMUL hibás, mivel közvetlen operandus nem megengedett IMUL [SI] hibás, mivel az SI regiszter által mutatott változó mérete nem ismert, helyesen: IMUL byte ptr [SI] AX ← AL * [SI], ahol SI egy bites változó címét tartalmazza 2007 Utasítások

43 IMUL példák (2) IMUL CX, -23 CX ← CX * (-23) IMUL CX, DX CX ← CX * DX
IMUL EBX, dword[eger] EBX ← EBX * eger, ahol eger egy 32 bites változó IMUL CL, DL hibás, mivel 8 bites operan- dusok nem megengedettek IMUL word[eger], DX hibás, mivel a cél operandus nem lehet memória operandus IMUL EBX,ECX, -23 EBX ← ECX * (-23) IMUL BX, word[eger], 10 BX ← eger * 10, ahol eger egy bites változó IMUL CX, AX, BL hibás, mivel a harmadik op. nem közvetlen érték IMUL [eger], DX, 25 hibás, mivel a cél operandus nem lehet memória operandus 2007 Utasítások

44 IMUL végrehajtása IMUL BL AX 1 AL = –5 BX 1 BL = 3 AX 1 AX = –15 2007
8 7 AX 1 AL = –5 15 8 7 BX 1 BL = 3 15 8 7 AX 1 AX = –15 2007 Utasítások

45 IDIV előjeles osztás (Integer Divide)
két előjeles egész szám maradékos osztása IDIV forrás nem állítja a jelzőbiteket, túlcsorduláskor kivétel lép fel a maradék előjele megegyezik az osztandó előjelével lehetséges operandusok: DIV r/m8 DIV r/m16 DIV r/m32 Operandus mérete Osztandó Osztó Hányados Maradék word / byte AX r/m8 AL AH dword / word DX:AX r/m16 DX qword / dword EDX:EAX r/m32 EAX EDX 2007 Utasítások

46 IDIV példák IDIV EBX EAX ← EDX:EAX div EBX; EDX ← EDX:EAX mod EBX
IDIV word[eger]AX ← DX:AX div [eger]; DX ← DX:AX mod [eger], ahol eger egy bites változó IDIV CL AL ← AX div CL; AH ← AX mod CL IDIV 1234 hibás, mivel közvetlen operandus nem megengedett IDIV [SI] hibás, mivel az SI regiszter által mutatott változó mérete nem ismert, helyesen: IDIV byte [SI] AL ← AX div [SI]; AH ← AX mod [SI], ahol SI egy 8 bites változó címét tart. IDIV AX, BL hibás, mivel két operandust adtunk meg 2007 Utasítások

47 IDIV végrehajtása IDIV BL AX 1 AX = –17 BX 1 BL = 3 AX 1 AL = –5
15 8 7 AX 1 AX = –17 15 8 7 BX 1 BL = 3 15 8 7 AX 1 AL = –5 AH = –2 2007 Utasítások

48 CBW előjelhelyes kiterjesztés szóra (Convert byte to word) – az AL regiszter tartalmát előjelhelyesen kiterjeszti az AX regiszterre (az AL regiszter előjelbitjét átmásolja az AH regiszter minden bitjébe). előjeles osztás előtt használjuk, ha az osztandó csak az AL regiszterben van. CBW AX← AL előjelhelyes kiterjesztése nem módosítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

49 CBW végrehajtása CBW CBW AX 1 AL = 5 AX 1 AX = 5 AX 1 AL = –5 AX 1
15 8 7 AX 1 AL = 5 15 8 7 AX 1 AX = 5 CBW 15 8 7 AX 1 AL = –5 15 8 7 AX 1 AX = –5 2007 Utasítások

50 CWD előjelhelyes kiterjesztés duplaszóra (Convert word to doubleword) – 16 bites üzemmód – az AX regiszter tartalmát előjelhelyesen kiterjeszti a DX:AX regiszterpárra (az AX regiszter előjelbitjét átmásolja a DX regiszter minden bitjébe). előjeles osztás előtt használjuk, ha az osztandó csak az AX regiszterben van. CWD DX:AX← AX előjelhelyes kiterjesztése nem módosítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

51 CWDE előjelhelyes kiterjesztés dupla szóra (Convert word to doubleword) – 32 bites üzemmód – az AX regiszter tartalmát előjelhelyesen kiterjeszti az EAX regiszterre (az AX regiszter előjelbitjét átmásolja az EAX regiszter első 16 bitjébe). 32 bites előjeles osztás előtt használjuk, ha az osztandó csak az AX regiszterben van. CWDE EAX← AX előjelhelyes kiterjesztése nem módosítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

52 CDQ előjelhelyes kiterjesztés 8 byte-ra (Convert doubleword to quadword) – 32 bites üzemmód – az EAX regiszter tartalmát előjelhelyesen kiterjeszti a EDX:EAX regiszterpárra (az EAX regiszter előjel-bitjét átmásolja a EDX regiszter minden bitjébe). előjeles osztás előtt használjuk, ha az osztandó csak az EAX regiszterben van. CDQ EDX:EAX← EAX előjelhelyes kiterjesztése nem módosítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

53 NEG előjelcsere (Negate)
a cél operandus 2-es komplementumát képezi, ami az előjel megváltoztatásának felel meg NEG cél cél ← 0 – cél jelzőbitek: ha az operandus 0 a CF-et 0-ra, ellenkező esetben 1-re állítja; az OF, SF, ZF, AF és PF értékét értelemszerűen állítja. lehetséges operandusok: NEG r/m8 NEG r/m16 NEG r/m32 2007 Utasítások

54 NEG példák NEG BX BX ← 0 – BX NEG ECX ECX ← 0 – ECX
NEG [eger] hibás, mivel az operandus mérete nem ismert NEG word [eger] eger ← 0 – eger, ahol eger egy bites változó NEG [BX] hibás, mivel az operandus mérete nem ismert NEG byte [BX] [BX] ← 0 – [BX], ahol BX egy bites változóra mutat NEG hibás, közvetlen operandus nem megengedett 2007 Utasítások

55 INC Inkrementálás (Increment) – a cél operandus értékét eggyel növeli anélkül, hogy a CF-et módosítaná INC cél cél ← cél + 1 jelzőbitek: CF-et nem módosítja. OF, SF, ZF, AF és PF jelzőbitek értékét értelemszerűen állítja. lehetséges operandusok: INC r/m8 INC r/m16 INC r/m32 2007 Utasítások

56 DEC dekrementálás (Decrement) – a cél operandus értékét eggyel csökkenti anélkül, hogy a CF-et módosítaná DEC cél cél ← cél – 1 jelzőbitek: CF-et nem módosítja. OF, SF, ZF, AF és PF jelzőbitek értékét értelemszerűen állítja. lehetséges operandusok: DEC r/m8 DEC r/m16 DEC r/m32 2007 Utasítások

57 INC és DEC példák INC BX BX ← BX + 1
INC [eger] hibás, mivel az op. mérete nem ismert INC word [eger] [eger] ←[eger] + 1, ahol eger 16 bites v. INC 1234 hibás, mivel közvetlen op. nem megengedett DEC ECX ECX ← ECX – 1 DEC [BX] hibás, mivel az op. mérete nem ismert DEC byte [BX] [BX] ← [BX] – 1, ahol BX egy 8 bites változóra mutat DEC 1234 hibás, mivel közvetlen op. nem megengedett 2007 Utasítások

58 CMP operandusok összehasonlítása (Compare) – a cél operandusból kivonja a forrás operandust és beállítja a jelzőbiteket anélkül, hogy a kivonás eredményét megjegyezné CMP cél, forrás temp ← cél – forrás módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

59 Logikai utasítások

60 NOT Bitenkénti logikai tagadás (Logical bitwise not) – a cél operandust bitenként tagadja, azaz 1-es bitből 0, 0-ból 1-es lesz NOT cél cél ← NOT cél nem módosítja a jelzőbiteket lehetséges operandusok NOT r/m8 NOT r/m16 NOT r/m32 2007 Utasítások

61 AND Bitenkénti logikai és (Logical bitwise and) – a két operandus bitenkénti konjunkcióját képezi. Egy bit értéke 1 lesz, ha mind a két megfelelő bit 1-es, különben 0. AND cél, forrás cél ← cél AND forrás jelzőbitek: az OF és CF jelzőbiteket törli, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, az AF változatlan marad lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

62 XOR Bitenkénti logikai kizáró vagy (Logical bitwise exclusive or) – a két operandus bitenkénti kizárólagos vagy-ot képezi. Egy bit értéke 0 lesz, ha a két megfelelő bit megegyezik, különben értéke 1. XOR cél, forrás cél ← cél XOR forrás jelzőbitek: az OF és CF jelzőbiteket törli, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, az AF változatlan marad lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

63 OR Bitenkénti logikai vagy (Logical bitwise or) – a két operandus bitenkénti diszjunkcióját képezi. Egy bit értéke 0 lesz, ha mind a két megfelelő bit 0, különben értéke 1 . OR cél, forrás cél ← cél OR forrás jelzőbitek: az OF és CF jelzőbiteket törli, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, az AF változatlan marad lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

64 TEST Bitenkénti logikai teszt (Logical bitwise test) – bitenkénti AND utasítást végez, beállítja a jelzőbiteket, de az eredményt nem jegyzi meg. TEST cél, forrás temp ← cél AND forrás jelzőbitek: az OF és CF jelzőbiteket törli, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, az AF változatlan marad lehetséges operandusok – mint az ADD-nél 2007 Utasítások

65 AND és XOR végrehajtása
15 8 7 AX 1 15 8 7 BX 1 AND AX, BX 15 8 7 AX 1 XOR AX, BX 15 8 7 AX 1 2007 Utasítások

66 Logikai utasítások alkalmazása
regiszter nullázása: XOR AL,AL adott bitek értékének módosítása – megfelelő maszk használata bitek lenullázása AND BL,0DEh – 0 és 5-ös bit nullázása 7 A L 1 XOR 7 B L 5 1 AND 2007 Utasítások

67 Logikai utasítások alkalmazása
bitek beállítása OR BL,28h – 3 és 5-ös bit beállítása bitek invertálása XOR BL,70h – 4, 5 és 6-os bit invertálása adott bit lekérdezése TEST BL,10h – 4-es bit lekérdezése 7 B L 5 3 1 OR 7 B L 6 5 4 1 XOR 7 B L 4 ZF 1 TEST 2007 Utasítások

68 Eltolások és forgatások
az operandust jobbra vagy balra eltolja vagy elforgatja az eltolás értéke a os processzorig csak 1 lehet, de akkor is ki kell írni ha több pozícióval akarunk eltolni vagy forgatni az eltolás (forgatás) mértékét a CL regiszterben lehet megadni 2007 Utasítások

69 SHR Bitek eltolása jobbra (Shift right) – a cél operandus bitjeit jobbra tolja a második operandus által megadott pozicióval, a legmagasabb helyiértékű bit 0 lesz, az utolsó kifutó bit a CF-be kerül (előjel nélküli osztás 2i) SHR cél, számláló cél ← cél eltolt értéke jelzőbitek: CF az utolsó kifutó bitet jegyzi meg, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, OF-et csak az 1 bites művelet állítja, az eredeti operandus legmagasabb helyiértékű bitjére az AF változatlan marad 2007 Utasítások

70 SHR lehetséges operandusok végrehajtás 1 x 1 SHR r/m8,1 SHR r/m8,CL
SHR r/m8,imm8 SHR r/m16,1 SHR r/m16,CL SHR r/m16,imm8 SHR r/m32,1 SHR r/m32,CL SHR r/m32,imm8 végrehajtás 15 8 7 CF 1 x 15 8 7 CF 1 2007 Utasítások

71 SHL Bitek eltolása balra (Shift left) – a cél operandus bitjeit balra tolja a második operandus által megadott pozicióval, a legalacsonyabb helyiértékű bit 0 lesz, az utolsó kifutó bit a CF-be kerül (szorzás 2i-nel) SHL cél, számláló cél ← cél eltolt értéke jelzőbitek: CF az utolsó kifutó bitet jegyzi meg, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, OF-et csak az 1 bites művelet állítja, 0 lesz, ha az eredeti operandus legmagasabb helyiértékű két bitjére megegyezik az AF változatlan marad 2007 Utasítások

72 SHL lehetséges operandusok végrehajtás x 1 1 SHL r/m8,1 SHL r/m8,CL
SHL r/m8,imm8 SHL r/m16,1 SHL r/m16,CL SHL r/m16,imm8 SHL r/m32,1 SHL r/m32,CL SHL r/m32,imm8 végrehajtás CF 15 8 7 x 1 CF 15 8 7 1 2007 Utasítások

73 SAR Bitek aritmetikai eltolása jobbra (Shift arithmetic right) – a cél operandus bitjeit jobbra tolja a második operandus által megadott pozicióval, az előjel bitet ismétli, az utolsó kifutó bit a CF-be kerül (előjeles osztás 2i-nel) SAR cél, számláló cél ← cél eltolt értéke jelzőbitek: CF az utolsó kifutó bitet jegyzi meg, az SF, ZF és PF-et értelemszerűen állítja, OF-et csak az 1 bites művelet állítja, az eredeti operandus legmagasabb helyiértékű bitjére az AF változatlan marad 2007 Utasítások

74 SAR lehetséges operandusok végrehajtás 1 x 1 SAR r/m8,1 SAR r/m8,CL
SAR r/m8,imm8 SAR r/m16,1 SAR r/m16,CL SAR r/m16,imm8 SAR r/m32,1 SAR r/m32,CL SAR r/m32,imm8 végrehajtás 15 8 7 CF 1 x 15 8 7 CF 1 2007 Utasítások

75 SAL megegyzik SHL-lel (szorzásnál nincs különbség az előjeles és előjel nélküli művelet között) 2007 Utasítások

76 ROR Bitek forgatása jobbra (Rotate right) – a cél operandus bitjeit jobbra forgatja a második operandus által megadott pozicióval, az utolsó kifutó bit a CF-be kerül ROR cél, számláló cél ← cél elforgatott értéke jelzőbitek: CF az utolsó kifutó bitet jegyzi meg, OF-et csak az 1 bites művelet állítja, XOR az eredeti operandus legmagasabb helyiértékű két bitjére az SF, ZF, AF és PF változatlan marad 2007 Utasítások

77 ROR lehetséges operandusok végrehajtás 1 x 1 ROR r/m8,1 ROR r/m8,CL
ROR r/m8,imm8 ROR r/m16,1 ROR r/m16,CL ROR r/m16,imm8 ROR r/m32,1 ROR r/m32,CL ROR r/m32,imm8 végrehajtás 15 8 7 CF 1 x 15 8 7 CF 1 2007 Utasítások

78 ROL Bitek forgatása balra (Rotate left) – a cél operandus bitjeit balra forgatja a második operandus által megadott pozicióval, az utolsó kifutó bit a CF-be kerül ROL cél, számláló cél ← cél elforgatott értéke jelzőbitek: CF az utolsó kifutó bitet jegyzi meg, OF-et csak az 1 bites művelet állítja, XOR az eredmény legmagasabb helyiértékű bitje és az új CF az SF, ZF, AF és PF változatlan marad 2007 Utasítások

79 ROL lehetséges operandusok végrehajtás x 1 1 ROL r/m8,1 ROL r/m8,CL
ROL r/m8,imm8 ROL r/m16,1 ROL r/m16,CL ROL r/m16,imm8 ROL r/m32,1 ROL r/m32,CL ROL r/m32,imm8 végrehajtás CF 15 8 7 x 1 CF 15 8 7 1 2007 Utasítások

80 RCR Bitek forgatása átviteljelzőn át jobbra (Rotate through carry right) – a cél operandus CF-fel kiegészített bitjeit jobbra forgatja a második operandus által megadott pozicióval végrehajtás 15 8 7 CF 1 x 15 8 7 CF x 1 2007 Utasítások

81 RCL Bitek forgatása átviteljelzőn át balra (Rotate through carry left) – a cél operandus CF-fel kiegészített bitjeit balra forgatja a második operandus által megadott pozicióval végrehajtás CF 15 8 7 x 1 CF 15 8 7 1 x 2007 Utasítások

82 Karakterlánc-feldolgozó utasítások
az operandusokat nem kell megadni forrásoperandus címe a DS:(E)SI regiszterpárban céloperandus címe az ES:(E)DI regiszterpárban az SI ill. DI regisztereket értelemszerűen, automatikusan módosítják (növelik vagy csökkentik) 1-, 2- vagy 4-gyel a DF kapcsolóbit mutatja meg a feldolgozás irányát (az elejétől a vége felé,vagy a végétől az eleje felé haladva) byte, szó illetve duplaszó változat, a mnemonikus kód utolsó betűje B, W vagy D egy utasítás a karakterlánc egy elemét dolgozza fel a teljes lánc feldolgozásához a REP előtag szükséges 2007 Utasítások

83 MOVSB, MOVSW, MOVSD Karakterlánc másolása (Move from string to string) – a DS:(E)SI címen levő byte-ot, szót vagy duplaszót átmásolja az ES:(E)DI címre, majd megfelelően módosítja az SI és DI regisztereket [ES:(E)DI] ← [DS:(E)SI] az SI és DI regiszterek módosítása nem állítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

84 CMPSB, CMPSW, CMPSD Karakterláncok összehasonlítása (Compare strings) – a cél operandusból kivonja a forrás operandust és beállítja a jelzőbiteket anélkül, hogy a kivonás eredményét megjegyezné temp ← [ES:(E)DI] – [DS:(E)SI] az SI és DI regiszterek módosítása módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF 2007 Utasítások

85 LODSB, LODSW, LODSD Karakterlánc betöltése (Load string) – a DS:(E)SI címen levő byte-ot, szót vagy duplaszót betölti az AL, AX vagy EAX regiszterbe, majd megfelelően módosítja az SI regisztert AL ← [DS:(E)SI] LODSB AX ← [DS:(E)SI] LODSW EAX ← [DS:(E)SI] LODSD az SI regiszter módosítása nem állítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

86 STOSB, STOSW, STOSD Karakterlánc mentése (Store string) – az AL, AX vagy EAX regisztert kimenti az ES:(E)DI címre, majd megfelelően módosítja a DI regisztert [ES:(E)DI] ← AL STOSB [ES:(E)DI] ← AX STOSW [ES:(E)DI] ← EAX STOSD a DI regiszter módosítása nem állítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

87 SCASB, SCASW, SCASD Keresés karakterláncban (Scan string) – az AL, AX vagy EAX regiszter tartalmát összehasonlítja az ES:(E)DI címen levő byte-tal, szóval vagy duplaszóval, beállítja a jelzőbiteket, majd megfelelően módosítja a DI regisztert temp ← AL – [ES:(E)DI] SCASB temp ← AX – [ES:(E)DI] SCASW temp ← EAX – [ES:(E)DI] SCASD a DI regiszter módosítása módosított jelzőbitek: OF, SF, ZF, AF, CF és PF 2007 Utasítások

88 STD irányjelző bit beállítása (Set direction flag) – 1-re állítja az irányjelző bitet DF ← 1 a többi jelzőbit változatlan marad a karakterláncok feldolgozását befolyásolja, a string végétől halad az eleje felé a string műveletek csökkentik az SI illetve DI regiszter tartalmát 2007 Utasítások

89 CLD irányjelző bit törlése (Clear direction flag) – 0-ra állítja az irányjelző bitet DF ← 0 a többi jelzőbit változatlan marad a karakterláncok feldolgozását befolyásolja, a string elejétől halad a vége felé (alapértelmezés) a string műveletek növelik az SI illetve DI regiszter tartalmát 2007 Utasítások

90 REP Karakterlánc-művelet ismétlés előtag (Repeat prefix) REP sművelet
Amíg CX  0 ismételd sművelet CX ← CX – 1 Amíg vége Példa – karakterlánc másolása: MOV SI, a MOV DI, b MOV CX, 5 REP MOVSB 2007 Utasítások

91 REPE / REPZ Ismétlés, ha ZF = 1 (Repeat if equal / zero) REPE sművelet
REPZ sművelet Amíg CX  0 ismételd sművelet CX ← CX – 1 Ha ZF = 0 Kilép amíg Amíg vége Példa – első különböző karakter megkeresése: MOV SI, a MOV DI, b MOV CX, 25 REPE CMPSB 2007 Utasítások

92 REPNE / REPNZ Ismétlés, ha ZF = 0 (Repeat if not equal / not zero)
REPNE sművelet REPNZ sművelet Amíg CX  0 ismételd sművelet CX ← CX – 1 Ha ZF = 1 Kilép amíg Amíg vége Példa – első „a” betű megkeresése: MOV DI, s MOV CX, 25 MOV AL, 61h REPNE SCASB 2007 Utasítások

93 Végrehajtás-vezérlő utasítások
2007 Utasítások

94 Ugró utasítások Az IP (EIP) illetve CS regiszterek tartalmát módosítják lehetnek rövid (short) – relatív ugrás, az (E)IP regiszterhez előjel-helyesen hozzáadja az operandusként szereplő közvetlen értéket (8 bit, ugrás előre max 127, vagy vissza max 128 byte) közeli (near) – a megadott cím ugyanabban a szegmensben van, csak az (E)IP regisztert módosítja relatív – az (E)IP regiszterhez előjel-helyesen hozzáadja az operandus-ként szereplő közvetlen értéket (2 vagy 4 byte) abszolut – indirekt, a regiszterben vagy memóriában megadott címet betölti az (E)IP regiszterbe távoli (far) – egy másik szegmensbe történő ugrás, a CS és (E)IP regisztereket módosítja a címet megadhatjuk címkével (relatív ugrás esetén is) vagy regiszter vagy memória operandusként. 2007 Utasítások

95 JMP Feltétel nélküli ugrás (Unconditional jump) – a vezérlést átadja a program egy más pontjára JMP cím short near far JMP rel8 JMP rel16 JMP ptr16:16 JMP rel32 JMP ptr16:32 JMP r/m16 JMP m16:16 JMP r/m32 JMP m16:32 2007 Utasítások

96 Jcc Feltételes ugrás (Jump if Condition Is Met) – ugrás, ha a jelzőbitek megfelelően vannak beállítva csak relatív ugrás lehet előjel nélküli összehasonlítás: JA – jump if above CF = 0 és ZF = 0 JNBE – jump if not below or equal JAE – jump if above or equal CF = 0 JNB – jump if not below JNC – jump if not carry JB – jump if below CF = 1 JNAE – jump if not abive or equal JC – jump if carry JNA – jump if not above CF = 1 vagy ZF = 1 JBE – jump if below or equal 2007 Utasítások

97 Jcc előjeles összehasonlítás egyenlőség
JG – jump if greater ZF = 0 és SF = OF JNLE – jump if not less or equal JGE – jump if greater or equal SF = OF JNL – jump if not less JL – jump if less SF  OF JNGE – jump if not greater or equal JLE – jump if less or equal ZF = 1 vagy SF  OF JNG – jump if not greater egyenlőség JZ – jump if zero ZF = 1 JE – jump if equal JNZ – jump if not zero ZF = 0 JNE – jump if not equal 2007 Utasítások

98 Jcc egyes jelzőbitek ellenőrzése CX regiszter ellenőrzése
JO – jump if overflow OF = 1 JNO – jump if not overflow OF = 0 JS – jump if sign SF = 1 JNS – jump if not sign SF = 0 JP – jump if parity PF = 1 JPE – jump if parity even JNP – jump if not parity PF = 0 JPO – jump if parity odd CX regiszter ellenőrzése JCXZ – jump if CX reg. is zero CX = 0 JECXZ – jump if ECX reg. is zero ECX = 0 2007 Utasítások

99 LOOP Ciklus (Loop) – ciklusszervező utasítás, csökkenti a CX regisztert, amennyiben nem nulla a címkére ugrik csak short ugrás lehet (rövid relatív) LOOP címke CX ← CX – 1 Ha CX  0 akkor IP ← IP + d Nem állítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

100 LOOPZ / LOOPE Ciklus, ha ZF = 1 (Loop if zero / equal) – feltételes ciklusszervező utasítás, csökkenti a CX regisztert, amennyiben CX nem nulla és ZF = 1 a címkére ugrik csak short ugrás lehet (rövid relatív) LOOPZ címke LOOPE címke CX ← CX – 1 Ha CX  0 és ZF = 1 akkor IP ← IP + d Nem állítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

101 LOOP példa adjuk össze egy t tömb első 20 elemét t resw 100 
mov CX,20 mov BX,t xor AX,AX ciklus: add AX, [BX] inc BX loop ciklus 2007 Utasítások

102 LOOPNZ / LOOPNE Ciklus, ha ZF = 0 (Loop if not zero / not equal) – feltételes ciklusszervező utasítás, csökkenti a CX regisztert, amennyiben CX nem nulla és ZF = 0 a címkére ugrik csak short ugrás lehet (rövid relatív) LOOPNZ címke LOOPNE címke CX ← CX – 1 Ha CX  0 és ZF = 0 akkor IP ← IP + d Nem állítja a jelzőbiteket 2007 Utasítások

103 Eljárások (1) eljáráshíváskor feltétel nélküli ugrás az eljárás első utasítására (belépési pont) a visszatérési cím megjegyzésével lehet közeli (szegmensen belüli), vagy távoli (más szegmens) eljáráshívás a visszatérési cím a verembe kerül közeli hívás – a következő utasítás offsetje (IP regiszter), távoli hívás –a szegmensregiszter (CS) és az IP regiszter 2007 Utasítások

104 Eljárások (2) visszatéréskor feltétel nélküli ugrás a veremben megjegyzett címre (IP, illetve CS:IP regiszter betöltése a veremből) a paramétereket átadhatjuk regiszterekben vagy a veremben (címzés a BP regiszter segítségével) az eljárásban verembe mentett értékeket az eljárás befejezése előtt el kell távolítani a veremből (visszatéréskor a verem tetején a visszatérési cím legyen) 2007 Utasítások

105 CALL Eljárás hívása (Procedure call) CALL cím PUSH (E)IP PUSH CS
(E)IP ← cím PUSH (E)IP CS ← seg cím (E)IP ← offset cím az operandusok lehetnek: közeli hívás CALL rel16 CALL rel32 CALL r/m16 CALL r/m32 távoli hívás CALL ptr16:16 CALL ptr16:32 CALL m16:16 CALL m16:32 2007 Utasítások

106 RET / RETN Visszatérés közeli eljárásból (Return near) – feltétel nélküli ugrás a veremben megjegyzett közeli címre RET RETN RET n RETN n (E)IP ← POP () (E)SP ← (E)SP + n 2007 Utasítások

107 RETF Visszatérés távoli eljárásból (Return far) – feltétel nélküli ugrás a veremben megjegyzett távoli címre RETF RETF n (E)IP ← POP () CS ← POP () (E)SP ← (E)SP + n 2007 Utasítások

108 INT Megszakítás generálása (Interrupt) – távoli hívás a megszakításvektor megfelelő elemére a verembe menti a flageket INT n PUSH Eflags[15:0] IF ← (* interrupt flag törlése*) TF ← (* trap flag törlése *) AC ← (*AC flag törlése *) PUSH CS PUSH IP CS ← IDT(Descriptor (n * 4), selector)); EIP ← IDT(Descriptor (n * 4), offset)); 2007 Utasítások

109 INTO Túlcsordulás megszakítás generálása (Interrupt on overflow) – a 4-es megszakítást generálja, ha az OF be van állítva 2007 Utasítások

110 IRET Visszatérés megszakításból (Interrupt return) IRET (E)IP ← POP ()
CS ← POP () Eflags[15:0] ← POP() 2007 Utasítások

111 STI Megszakítás-engedélyező bit beállítása (Set interrupt flag) IF ← 1
a többi jelzőbit változatlan marad engedélyezi a külső maszkolható megszakításokat a következő utasítás végrehajtása után 2007 Utasítások

112 CLI Megszakítás-engedélyező bit törlése (Clear interrupt flag) IF ← 0
a többi jelzőbit változatlan marad letiltja a külső maszkolható megszakításokat 2007 Utasítások

113 Különféle utasítások 2007 Utasítások

114 STC Átviteljelző bit beállítása (Set carry flag) CF ← 1
a többi jelzőbit változatlan marad általában alprogramokból való visszatéréskor hibák jelzésére használjuk 2007 Utasítások

115 CLC Átviteljelző törlése (Clear carry flag) CF ← 0
a többi jelzőbit változatlan marad 2007 Utasítások

116 CMC Átviteljelző bit komplementálása (Complement carry flag)
CF ← NOT CF a többi jelzőbit változatlan marad 2007 Utasítások

117 NOP Üres utasítás (No operation) 2007 Utasítások

118 HLT Utasítások végrehajtásának felfüggesztése (Halt) 2007 Utasítások

119 Forrás Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
Volume 2A: Instruction Set Reference, A-M Volume 2B: Instruction Set Reference, N-Z 2007 Utasítások


Letölteni ppt "Számítógép architektúra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések