Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MFB – az ország fejlesztési bankja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MFB – az ország fejlesztési bankja"— Előadás másolata:

1 MFB – az ország fejlesztési bankja
Különleges pénzügyi intézmények Speciálkollégiumi kurzus Söllei Judit Igazgató Budapest, április 27.

2 Témakörök MFB szerepe Hitelezési tevékenység, hitelprogramok jellemzői
Eredmények Állami támogatások az MFB hitelprogramjaiban

3 Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Küldetése: a magyarországi beruházások finanszírozásával járuljon hozzá a fejlesztéspolitikai célok megvalósulásához. Feladata: a magyar gazdaság fejlesztési igényeit alapvetően a pénz- és tőkepiacokról bevont források kedvező feltételű, de piaci alapú kihelyezésével segítse elő. Célja: hogy elősegítse: a beruházások és fejlesztések növelését, a hazai infrastrukturális hiányok felszámolását, ösztönözze a magyarországi vállalkozások,elsősorban a kis-és középvállalati szektor tevékenységének bővítését, a gazdaság technológiai, környezetvédelmi, energiahatékonysági fejlesztést, valamint a foglalkoztatás növelését, járuljon hozzá a vállalkozások versenyképességének javításához.

4 [ ] Az MFB Bankcsoport MFB ZRT.
A vázolt külső és belső feltételek átalakulásához való alkalmazkodás része volt a nemzetközi standardoknak megfelelő bankcsoporti struktúra kialakítása. Funkcionálisan megosztott tevékenységek, EU versenypolitikai irányelveknek megfelelően, valamint a transzparens tevékenység érdekében. Szinergiák érvényesülése Bankcsoporton belül.

5 Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
100 %-os állami tulajdon Tulajdonosi joggyakorló: NFGM Tevékenység keretei: MFB törvény (2007. évi LXXVI. törvény) Fiókhálózat nélkül Refinanszírozás, ügynöki közreműködés, közvetlen hitelezés Cégcsoport

6 MFB hitelezési tevékenysége

7

8 Fogalmak Refinanszírozás Global Loan technika Ügynöki értékesítés
Közvetlen hitelezés Hitelprogramok Árfolyamgarancia EURIBOR Futamidő, türelmi idő, rendelkezésre tartás Garancia intézmény kezességvállalása KKV Állami támogatások: kedvezményes kamat, kamattámogatás, forrásoldali kamattámogatás Referencia ráta, egyéni referencia ráta, leszámítolási ráta

9 Hitelprogramok feltételrendszere 1. Vállalkozásfejlesztési hitelek
Csoportosítás Ágazat: agrár és agrár ágazaton kívül Vállalkozási méret: Mikro, kis és közép, nagyvállalat Forrás: MFB (nemzetközi és saját) , MFB+GOP forrás Értékesítési mód: közvetlen, refinanszírozás, global,ügynöki Támogatás kategória: csekély összegű vagy csoportmentességi rendelet szerint Támogatási mód: kedvezményes kamat, kamattámogatás, forrásoldali kamattámogatás Cél: beruházás, beruházáshoz kapcsolt forgó, önálló forgó

10 Vállalkozásfejlesztési hitelek jellemzői
[ ] Vállalkozásfejlesztési hitelek jellemzői Kedvezményes kamatozás Árfolyamgarancia: forinthitel, EURIBOR kamatbázison: 3 havi EURIBOR + 2,5-től legfeljebb 4% (felár a vállalkozásoknál 3-4%, önkormányzatoknál 2,5-3,5%) Vegyes finanszírozás ( MFB és GOP/KMOP forrás): forinthitel, 50 %-os forrás 0,5 %-os refinanszírozási kamaton Forrásoldali kamattámogatás: lakossági és önkormányzati terméknél Hosszú lejárat 15 év, 2 ill. 3 év türelmi Kiemelt hitelcélok: állami támogatáshoz kiegészítő finanszírozás, tőkepótló hitel (7 év türelmi idővel) Állami támogatási előírásoknak való megfelelés

11 Új Magyarország Kis- és Vállalkozásfejlesztési
[ Fejlesztési hitelek vállalkozásoknak ] Mikro- vállalkozásoknak Mikro- és kisvállalkozásoknak Kis- és közép vállalkozásoknak Vállalkozásoknak méretkorlátozás nélkül Új Magyarország Kis- és Középvállalkozási Hitelprogram (VFH 12. hitelcél) Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram Refinanszírozás Mikrohitel Plusz Kisvállalkozói Hitel Ügynöki értékesítés

12 2. Forgóeszközhitelek jellemzői
[ ] 2. Forgóeszközhitelek jellemzői Csak a beruházással együtt, forgó eszközszükséglet tartós finanszírozásához, egy szerződés keretében Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram ( Kivéve:Mikrohitel Plusz és Kisvállalkozói Hitel) Beruházáshoz kapcsolva: fennálló vagy folyamatban lévő beruházási hitel MFB Agrár forgóeszközhitel Önállóan: Piaci elégtelenség esetén, MFB törvényben lévő felhatalmazás és kormány határozat alapján MFB Gabona MFB TÉSZ MFB Forgóeszközhitel

13 Forgóeszközhitelek Nem agrár ágazat Agrár ágazat
Új Magyarország Forgóeszközhitel Új Magyarország Agrár Forgóeszközhitel Új Magyarország Gabona Hitelprogram Új Magyarország TÉSZ Forgóeszközhitel

14 3. Önkormányzati hitelek jellemzői
Célja szerint: infrastruktúra fejlesztés, kötvényforrások hitellé konvertálása, bérlakás fejlesztés, energia-megtakarítás Hosszabb lejárat: 20-25év, hosszabb türelmi idő:3-5 év, alacsonyabb kamat: EURIBOR+2,5-3,5% Nem minősül állami támogatásnak Csak beruházási célú Finanszírozó kiválasztása: közbeszerzés, MFB szűkebb szerepvállalás

15 4. Egyéb célcsoport Csoportosítás:
Hitelfelvevő szerint:magánszemély, társasház, lakásszövetkezet Célja szerint: vállalkozásindítás, energia-megtakarítás( panel, hagyományos) Jellemző: Speciális felhasználási cél: közszféra Kedvezményes kamat,(EUROBOR+2,5 %) Hosszú futamidő, és türelmi idő Állami kezességvállalás

16 Eredmények

17 MFB hitelek hitelcélok szerinti megoszlása 2009.04.09-én
[ ] MFB hitelek hitelcélok szerinti megoszlása én Programok/típusok Jóváhagyott kérelem Egy ügyfélre jutó hitel db millió Ft ,,Sikeres Magyarországért’’ Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 3717 56 - ebből Mikrohitel 404 3.998 10 - ebből Kisvállalkozói Hitelprogram 42 1.083 26 ,,Sikeres Magyarországért’’ Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 1.694 83 - ebből Panel plusz 259 15.570 60 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram 67 2872 43 ,,Sikeres Magyarországért’’ Bérlakás Hitelprogram 9 2.204 245 Pályamódosító Hitelprogram 41 112 3 Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram 498 650 1 Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 121 13.191 109 Összes kedvezményes hitelprogram keretében a jóváhagyott hitelösszeg 507 Mrd Ft, szabad keret 437 Mrd Ft

18

19 Állami támogatások az MFB hitelprogramjaiban

20 Állami támogatásnak minősülő MFB hitelprogramok jellemzői
[ ] Állami támogatásnak minősülő MFB hitelprogramok jellemzői Árfolyamgaranciával biztosított forrás EURIBOR kamatbázis Ügyfélre megállapított egyedi referenciaráta magasabb mint az ügyfélkamat Támogatástartalom a ügyfélkamat és az egyedi referencia ráta különbségének a hitelszerződés időpontjára diszkontált jelenértéke Állami támogatási rendelet (csoportmentességi vagy csekély összegű) előírásainak való megfelelés MFB által a PM Támogatásokat Vizsgáló Irodáján illetve az FVM –en keresztül az Európai Uniónak bejelentett Hitelprogramok

21 Állami támogatásnak minősülő hitelprogramok
[ ] Állami támogatásnak minősülő hitelprogramok Hitelprogram neve Csoportmentességi rendelet Csekély összegű ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 1628/2006/EK bizottsági rendelet 1998/2006/EK bizottsági rendelet 12. hitelcél: ÚM Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram 1857/2006/EK bizottsági rendelet TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram

22 Támogatási előírások a hitelprogramokban
[ ] Támogatási előírások a hitelprogramokban Ágazati korlátok Felhasználási korlátok Beruházás megkezdésére és saját erő mértékére vonatkozó előírások Fenntartásra, használt eszköz vásárlásra vonatkozó előírások Támogatástartalomra és támogatásintenzitásra halmozódásra vonatkozó szabályok Jogosulatlan támogatások igénybevételének következményei

23 Csoportmentességi rendelet
[ ] Ágazati korlátok Hitelprogram neve Csoportmentességi rendelet Csekély összegű ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Szén, halászat, akvakultúra, hajógyártás, szintetikus szálipar Közúti teherszállítás (teherszállító jármű) Szén, halászat, akvakultúra EK szerződés 1.sz. melléklete szerinti termékek elsődleges termésével foglalkozik 12. hitelcél: ÚM Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram EK szerződés 1. sz. mellékletében nem szereplő termékek előállítása

24 Felhasználási korlátok
[ ] Felhasználási korlátok Hitelprogram neve Csoportmentességi rendelet Csekély összegű ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Ek szerződés 1. sz. mell. Szerinti termék előállítása Export, import Megkezdett beruházás Export, Import Közúti teherszállítás (teherszállító jármű 12. hitelcél: ÚM Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram Csop. Ment. Rendelet szerint Mekezdett beruházás

25 Beruházás megkezdése, saját erő
[ ] Beruházás megkezdése, saját erő Hitelprogram neve Csoportmentességi rendelet Csekély összegű ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Nem finanszírozható. Saját erő: nem lehet meglévő eszköz Megkezdett finanszírozható, Saját erő: meglévő eszköz elfogadható 12. hitelcél: ÚM Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram Nem finanszírozható, Saját erő: lehet meglévő eszköz

26 Fenntartás és a használt eszköz
[ ] Fenntartás és a használt eszköz Csak VFH csoportmentességi rendelet szerinti hitelnél KKV esetén 3 év, KKV-n kívüli vállalkozás esetén 5 év Bérbeadás fenntartásnak minősül Eladás esetén: arányosan vissza kell fizetni+ jogosulatlan támogatás igénybevétel miatt büntetőkamat Korszerűtlen cseréje lehetséges, de nem támogatott hitelből+tevékenységet fenn kell tartani Használt eszköz vásárlás, ha ahhoz nem vettek igénybe támogatás

27 Jogosultatlan támogatás visszafizetése
[ ] Jogosultatlan támogatás visszafizetése Terméktájékoztató szerinti esetekben Eddig gyakorlat szerint: Bank jelzése illetve a monitoring igazgatóság vizsgálat alapján/ (unió is vizsgálhatja) MFB számolja ki Csak arra az időszaka amíg a támogatást jogosultatlanul használták Büntetőkamattal növelve Ügyfél kötelezettsége, ha nem fizet, akkor 8 napon túl a kereskedelmi bank

28 Támogatástartalom és intenzitás
[ ] Támogatástartalom és intenzitás Csekély összegű támogatásnál: támogatástartalom, 100 ill. 200 ezer euro, 3 év, vállalkozás szintjén Csoportmentességi rendeletnél: Intenzitás: projekthez igénybevett valamennyi támogatás/ teljes projektköltség %-os arány projekt szintjén

29 Részvevők feladatai az állami támogatásokkal kapcsolatban Hitelintézet
[ ] Részvevők feladatai az állami támogatásokkal kapcsolatban Hitelintézet Támogatási előírások teljesülésének vizsgálata a hitelbírálat során Ügyfél adósminősítési kategóriájának és az ügylet fedezettségének a meghatározása Előzetes vizsgálat a támogatáshalmozódásra vonatkozóan Regionális csoportmentesség esetén előzetes vizsgálat a projekt megkezdéséhez Refinanszírozási adatlapokon az ügyfél és bank nyilatkozatának ellenőrzése és aláírása Támogatástartalom igazolás átadása az ügyfélnek és őrzése Támogatási előírások ellenőrzése, jelzés a MFB felé annak megszegése esetén Jogosulatlan támogatás és büntetőkamat beszedése, illetve megfizetése

30 Részvevők feladatai az állami támogatásokkal kapcsolatban MFB
[ ] Részvevők feladatai az állami támogatásokkal kapcsolatban MFB Állami támogatásnak minősülő hitelprogramok feltételeinek kialakítása Bejelentés a TVI illetve az FVM részére Finanszírozó bank által megadott adatok alapján a támogatási előírások ellenőrzése, támogatáshalmozódás vizsgálata Támogatástartalom kiszámítása és megküldése a hitelintézetnek Támogatási előírások betartásnak ellenőrzése a monitoring tevékenység során Nyilvántartás és adatszolgáltatás a nyújtott támogatásokról Jogosulatlanul igénybevett támogatások beszedése

31 Köszönöm a figyelmet! További információk:


Letölteni ppt "MFB – az ország fejlesztési bankja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések