Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK."— Előadás másolata:

1 A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

2 Döntések a magyar parlamentben 1. Kormányzati és politikai döntéshozatal 2011-04-16  kurtán 2012

3 Az Országgyűlésre vonatkozó jogszabályok  1949. évi XX. tv. (alkotmány)  46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról  1990. évi LV. törvény az országgyűlési képviselők jogállásáról  1990. évi LVI. törvény az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről

4 A Házszabály szerkezete I. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA II. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ÉS A KÉPVISELŐCSOPORTOK 1. fejezet A KÉPVISELŐK 2. fejezet A KÉPVISELŐCSOPORTOK

5 A Házszabály szerkezete III. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE 1. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐI Az Országgyűlés elnöke Az Országgyűlés alelnökei Az Országgyűlés jegyzői 2. fejezet A HÁZBIZOTTSÁG 3. fejezet Bizottsági elnöki értekezlet 4. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI

6 A Házszabály szerkezete IV. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÁRGYALÁSI RENDJE 1. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. fejezet A BIZOTTSÁG ÜLÉSEZÉSÉNEK RENDJE 3. fejezet AZ INDÍTVÁNYOK TÁRGYALÁSA 4. fejezet KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 5. fejezet AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

7 A Házszabály szerkezete V. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSE 2. fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK 3. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALI SZERVEI ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 4. fejezet HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8 A parlament belső tagoltsága Politikai tagoltság: FRAKCIÓK Szakmai tagoltság: BIZOTTSÁGOK

9 Országgyűlési bizottságok MINISZTÉRIUMBIZOTTSÁG BelügyminisztériumNemzetbiztonsági bizottság Honvédelmi minisztériumHonvédelmi és rendészeti bizottság Közigazgatási és igazságügyi minisztériumAlkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Önkormányzati és területfejlesztési bizottság Nemzeti fejlesztési minisztériumFenntartható fejlődés bizottsága Gazdasági és informatikai bizottság KülügyminisztériumKülügyi bizottság Európai ügyek bizottsága Nemzeti összetartozás bizottsága Vidékfejlesztési minisztériumMezőgazdasági bizottság Nemzeti erőforrások minisztériumaOktatási, tudományos és kutatási bizottság Egészségügyi bizottság Kulturális és sajtóbizottság Nemzetgazdasági minisztériumSport- és turizmusbizottság Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Számvevőszéki és költségvetési bizottság Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Fogyasztóvédelmi bizottság Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság -Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság

10 Országgyűlési bizottságok, 1990 (15+4) BIZOTTSÁG Alkotmányügyi Honvédelmi Költségvetési Külügyi Emberi jogi Gazdasági Környezetvédelmi Kulturális Nemzetbiztonsági Önkormányzati Szociális, családvédelmi és egészségügyi Ügyrendi Választási és mandátumvizsgálati Társadalmi szerveztek költségvetési tám. Mentelmi Oktatási, ifjúsági és sport (1992) Európai ügyek (1992) Mezőgazdasági (1992) Számvevőszéki bizottság (1992)

11 Országgyűlési bizottságok, 1994 (19) BIZOTTSÁG Megszűnik: Ügyrendi Választási és mandátumvizsgálati Új: Foglalkoztatási bizottság Alkotmányelőkészítő bizottság

12 Országgyűlési bizottságok, 1998 (23) BIZOTTSÁG Megszűnik: Alkotmányelőkészítő bizottság Új: Területfejlesztési bizottság Idegenforgalmi bizottság Ifjúsági és sportbizottság Ügyrendi bizottság Informatikai és távközlési bizottság (2001)

13 Országgyűlési bizottságok, 2002 (25) BIZOTTSÁG Megszűnik: - Új: Rendészeti bizottság Szociális és családügyi bizottság

14 Országgyűlési bizottságok, 2006 (18) BIZOTTSÁG Megszűnik: Rendészeti bizottság Szociális és családügyi bizottság Idegenforgalmi bizottság Informatikai és távközlési bizottság Területfejlesztési bizottság Társadalmi szerveztek…bizottsága Ügyrendi bizottság Új: Új nincs, csak összevonások

15 Országgyűlési bizottságok, 2010 (20) BIZOTTSÁG Megszűnik: Környezetvédelmi bizottság Új: Fenntartható fejlődés bizottsága Fogyasztóvédelmi bizottság Nemzeti összetartozás bizottsága

16 A törvényhozás menete BENYÚJTÓ (kormány, államfő, bizottság, képviselő) HÁZELNÖK KIJELÖLT BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS VITA (PLÉNUM) BIZOTTSÁG RÉSZLETES VITA (PLÉNUM) BIZOTTSÁG SZAVAZÁS A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKRÓL ZÁRÓSZAVAZÁS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKIHIRDETÉS AB módosító ind. kapcs. mód. ind. OGY ELNÖKE ALÁÍRJA

17 A tárgyalási idő megoszlása Tárgya- lási idő (óra) Napi- renden kívül (%) Törvény- tárgya- lása (%) Szava- zás (%) Ellen- őrzés (%) Politikai vita (%) Egyéb (%) 1994- 1998 25791263 61531 1998- 2002 2257 865 8 946 2002- 2006 2515 959101354 2006- 2010 21231059 51435 2011- 2011 16407715916

18 A „törvénygyár” CiklusA különböző törvénytípusok száma ÚjMódosításÖsszesenEbből n. sz. 1990-1994219213432 39 1994-1998264235499111 1998-2002273191464175 2002-2006262311573134 2006-2010263328591144 2010-152213365 62 n.sz.= nemzetközi szerződés

19 Elfogadott törvények száma éves bontásban(1990-2011)

20 Az elfogadott törvények megoszlása benyújtó szerint Elfogadott törvény- javaslatok meg- oszlása (%) Siker (%) Korm.Biz.Képv.Korm.Biz.Képv. 1994-199884211 909220 1998-2002824 9 90 12 2002-200682315 91 20 2006-201054442916222 2010-393581009027

21 A siker aránya a képviselők körében a törvényjavaslat elfogadását illetően Siker (%) Kormány- párti Ellenzéki képviselő 1994-1998514 1998-2002 92 2002-2006464 2006-2010377 2010-761

22 A törvényalkotás kivételes eljárásban BENYÚJTÓ (kormány, államfő, bizottság, képviselő) KÉRI A KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ TÁRGYALÁST HÁZELNÖK AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNT (PLÉNUM) 4/5-ÖS TÖBBSÉGGEL BIZOTTSÁG LEFOLYTATJA A VITÁT ÉS JELENTÉST KÉSZÍT KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN LEFOLYTATOTT RÖVID VITA ZÁRÓSZAVAZÁS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKIHIRDETÉS AB SZAVAZÁS A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKRÓL EGYSÉGES JAVASLAT OGY ELNÖKE ALÁÍRJA

23 Törvénytípusok elfogadás szerint Magyarországon „Feles” törvény Kétharmados törvény (jelenlévők kétharmada)

24 Szavazási módok törvények esetén Nyílt Név szerinti

25 Név szerinti szavazás A név szerinti szavazás 61. § (1) Legalább egy képviselőcsoport kérésére nyílt szavazás esetén név szerinti szavazást kell tartani. Egy képviselőcsoport ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal javasolhat név szerinti szavazást. (2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottságok létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. 62. § (1) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők felállva „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. (2) A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. (3) A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

26 A pártok „távolsága” (1992 ) (Antall-kormány) Fidesz MSZP SZDSZ KDNPFKGP MDF 29 28 25 47 51 5 8 48

27 A pártok „távolsága” (1997 ) (Horn-kormány) Fidesz MDNP MDFKDNP SZDSZ MSZP 31 25 64 81 65 25 15 FKGP 49 67

28 A pártok „távolsága” (2000 ) (1. Orbán-kormány) MIÉP MSZP SZDSZ MDFFKGP Fidesz 37 66 75 79 39 5 8 57

29 A pártok „távolsága” (2011 ) (2. Orbán-kormány) Jobbik MSZP LMP KDNP Fidesz 42 68 60 85 42 57

30 Konfliktus-konszenzus Azon törvények százalékos aránya, melyek estében az „igen” szavazatok aránya 90% felett volt (nemzetközi szerződések nélkül)


Letölteni ppt "A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések