Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon
PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

2 Döntések a magyar parlamentben 1.
Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012

3 Az Országgyűlésre vonatkozó jogszabályok
 évi XX. tv. (alkotmány)  46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról  évi LV. törvény az országgyűlési képviselők jogállásáról  évi LVI. törvény az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről

4 A Házszabály szerkezete
I. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA II. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ÉS A KÉPVISELŐCSOPORTOK 1. fejezet A KÉPVISELŐK 2. fejezet A KÉPVISELŐCSOPORTOK

5 A Házszabály szerkezete
III. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE 1. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐI Az Országgyűlés elnöke Az Országgyűlés alelnökei Az Országgyűlés jegyzői 2. fejezet A HÁZBIZOTTSÁG 3. fejezet Bizottsági elnöki értekezlet 4. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI

6 A Házszabály szerkezete
IV. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÁRGYALÁSI RENDJE 1. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. fejezet A BIZOTTSÁG ÜLÉSEZÉSÉNEK RENDJE 3. fejezet AZ INDÍTVÁNYOK TÁRGYALÁSA 4. fejezet KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 5. fejezet AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

7 A Házszabály szerkezete
V. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSE 2. fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK 3. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALI SZERVEI ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 4. fejezet HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8 A parlament belső tagoltsága
Politikai tagoltság: FRAKCIÓK Szakmai tagoltság: BIZOTTSÁGOK

9 Országgyűlési bizottságok
MINISZTÉRIUM BIZOTTSÁG Belügyminisztérium Nemzetbiztonsági bizottság Honvédelmi minisztérium Honvédelmi és rendészeti bizottság Közigazgatási és igazságügyi minisztérium Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Önkormányzati és területfejlesztési bizottság Nemzeti fejlesztési minisztérium Fenntartható fejlődés bizottsága Gazdasági és informatikai bizottság Külügyminisztérium Külügyi bizottság Európai ügyek bizottsága Nemzeti összetartozás bizottsága Vidékfejlesztési minisztérium Mezőgazdasági bizottság Nemzeti erőforrások minisztériuma Oktatási, tudományos és kutatási bizottság Egészségügyi bizottság Kulturális és sajtóbizottság Nemzetgazdasági minisztérium Sport- és turizmusbizottság Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Számvevőszéki és költségvetési bizottság Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Fogyasztóvédelmi bizottság Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság - Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság

10 Országgyűlési bizottságok, 1990 (15+4)
Alkotmányügyi Honvédelmi Költségvetési Külügyi Emberi jogi Gazdasági Környezetvédelmi Kulturális Nemzetbiztonsági Önkormányzati Szociális , családvédelmi és egészségügyi Ügyrendi Választási és mandátumvizsgálati Társadalmi szerveztek költségvetési tám. Mentelmi Oktatási, ifjúsági és sport (1992) Európai ügyek (1992) Mezőgazdasági (1992) Számvevőszéki bizottság (1992)

11 Országgyűlési bizottságok, 1994 (19)
Megszűnik: Ügyrendi Választási és mandátumvizsgálati Új: Foglalkoztatási bizottság Alkotmányelőkészítő bizottság

12 Országgyűlési bizottságok, 1998 (23)
Megszűnik: Alkotmányelőkészítő bizottság Új: Területfejlesztési bizottság Idegenforgalmi bizottság Ifjúsági és sportbizottság Ügyrendi bizottság Informatikai és távközlési bizottság (2001)

13 Országgyűlési bizottságok, 2002 (25)
Megszűnik: - Új: Rendészeti bizottság Szociális és családügyi bizottság

14 Országgyűlési bizottságok, 2006 (18)
Megszűnik: Rendészeti bizottság Szociális és családügyi bizottság Idegenforgalmi bizottság Informatikai és távközlési bizottság Területfejlesztési bizottság Társadalmi szerveztek…bizottsága Ügyrendi bizottság Új: Új nincs, csak összevonások

15 Országgyűlési bizottságok, 2010 (20)
Megszűnik: Környezetvédelmi bizottság Új: Fenntartható fejlődés bizottsága Fogyasztóvédelmi bizottság Nemzeti összetartozás bizottsága

16 A törvényhozás menete BENYÚJTÓ (kormány, államfő, bizottság, képviselő) HÁZELNÖK KIJELÖLT BIZOTTSÁG módosító ind. ÁLTALÁNOS VITA (PLÉNUM) BIZOTTSÁG kapcs. mód. ind. RÉSZLETES VITA (PLÉNUM) BIZOTTSÁG SZAVAZÁS A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKRÓL ZÁRÓSZAVAZÁS OGY ELNÖKE ALÁÍRJA AB KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KIHIRDETÉS

17 A tárgyalási idő megoszlása
(óra) Napi-renden kívül (%) Törvény- tárgya-lása Szava-zás Ellen-őrzés Politikai vita Egyéb 2579 12 63 6 15 3 1 2257 8 65 9 4 2515 59 10 13 5 2123 14 1640 7 71

18 A különböző törvénytípusok száma n.sz.= nemzetközi szerződés
A „törvénygyár” Ciklus A különböző törvénytípusok száma Új Módosítás Összesen Ebből n. sz. 219 213 432 39 264 235 499 111 273 191 464 175 262 311 573 134 263 328 591 144 2010- 152 365 62 n.sz.= nemzetközi szerződés

19 Elfogadott törvények száma éves bontásban(1990-2011)

20 Az elfogadott törvények megoszlása benyújtó szerint
Elfogadott törvény-javaslatok meg-oszlása (%) Siker (%) Korm. Biz. Képv. 84 2 11 90 92 20 82 4 9 12 3 15 91 54 42 62 22 2010- 39 58 100 27

21 A siker aránya a képviselők körében a törvényjavaslat elfogadását illetően
(%) Kormány-párti Ellenzéki képviselő 51 4 9 2 46 37 7 2010- 76 1

22 A törvényalkotás kivételes eljárásban
BENYÚJTÓ (kormány, államfő, bizottság, képviselő) KÉRI A KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ TÁRGYALÁST AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNT (PLÉNUM) 4/5-ÖS TÖBBSÉGGEL HÁZELNÖK BIZOTTSÁG LEFOLYTATJA A VITÁT ÉS JELENTÉST KÉSZÍT KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN LEFOLYTATOTT RÖVID VITA SZAVAZÁS A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKRÓL EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁS OGY ELNÖKE ALÁÍRJA AB KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KIHIRDETÉS

23 Törvénytípusok elfogadás szerint Magyarországon
„Feles” törvény Kétharmados törvény (jelenlévők kétharmada)

24 Szavazási módok törvények esetén
Nyílt Név szerinti

25 Név szerinti szavazás A név szerinti szavazás
61. § (1) Legalább egy képviselőcsoport kérésére nyílt szavazás esetén név szerinti szavazást kell tartani. Egy képviselőcsoport ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal javasolhat név szerinti szavazást. (2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottságok létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. 62. § (1) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők felállva „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. (2) A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. (3) A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

26 A pártok „távolsága” (1992) (Antall-kormány)
MDF 8 5 FKGP KDNP 47 51 48 MSZP 29 28 SZDSZ Fidesz 25

27 A pártok „távolsága” (1997) (Horn-kormány)
MSZP 15 SZDSZ 81 65 67 64 MDNP 25 31 FKGP 25 MDF KDNP Fidesz 49

28 A pártok „távolsága” (2000) (1. Orbán-kormány)
Fidesz 5 8 FKGP MDF 39 MIÉP 79 75 66 57 37 SZDSZ MSZP

29 A pártok „távolsága” (2011) (2. Orbán-kormány)
Fidesz KDNP 42 Jobbik 85 60 68 57 42 LMP MSZP

30 Konfliktus-konszenzus Azon törvények százalékos aránya, melyek estében az „igen” szavazatok aránya 90% felett volt (nemzetközi szerződések nélkül)


Letölteni ppt "A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések