Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK."— Előadás másolata:

1 A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

2 Döntések a magyar parlamentben 1. Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012

3 Az Országgyűlésre vonatkozó jogszabályok  évi XX. tv. (alkotmány)  46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról  évi LV. törvény az országgyűlési képviselők jogállásáról  évi LVI. törvény az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről

4 A Házszabály szerkezete I. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA II. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ÉS A KÉPVISELŐCSOPORTOK 1. fejezet A KÉPVISELŐK 2. fejezet A KÉPVISELŐCSOPORTOK

5 A Házszabály szerkezete III. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE 1. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐI Az Országgyűlés elnöke Az Országgyűlés alelnökei Az Országgyűlés jegyzői 2. fejezet A HÁZBIZOTTSÁG 3. fejezet Bizottsági elnöki értekezlet 4. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI

6 A Házszabály szerkezete IV. RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÁRGYALÁSI RENDJE 1. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. fejezet A BIZOTTSÁG ÜLÉSEZÉSÉNEK RENDJE 3. fejezet AZ INDÍTVÁNYOK TÁRGYALÁSA 4. fejezet KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 5. fejezet AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

7 A Házszabály szerkezete V. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSE 2. fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK 3. fejezet AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALI SZERVEI ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 4. fejezet HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

8 A parlament belső tagoltsága Politikai tagoltság: FRAKCIÓK Szakmai tagoltság: BIZOTTSÁGOK

9 Országgyűlési bizottságok MINISZTÉRIUMBIZOTTSÁG BelügyminisztériumNemzetbiztonsági bizottság Honvédelmi minisztériumHonvédelmi és rendészeti bizottság Közigazgatási és igazságügyi minisztériumAlkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Önkormányzati és területfejlesztési bizottság Nemzeti fejlesztési minisztériumFenntartható fejlődés bizottsága Gazdasági és informatikai bizottság KülügyminisztériumKülügyi bizottság Európai ügyek bizottsága Nemzeti összetartozás bizottsága Vidékfejlesztési minisztériumMezőgazdasági bizottság Nemzeti erőforrások minisztériumaOktatási, tudományos és kutatási bizottság Egészségügyi bizottság Kulturális és sajtóbizottság Nemzetgazdasági minisztériumSport- és turizmusbizottság Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Számvevőszéki és költségvetési bizottság Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Fogyasztóvédelmi bizottság Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság -Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság

10 Országgyűlési bizottságok, 1990 (15+4) BIZOTTSÁG Alkotmányügyi Honvédelmi Költségvetési Külügyi Emberi jogi Gazdasági Környezetvédelmi Kulturális Nemzetbiztonsági Önkormányzati Szociális, családvédelmi és egészségügyi Ügyrendi Választási és mandátumvizsgálati Társadalmi szerveztek költségvetési tám. Mentelmi Oktatási, ifjúsági és sport (1992) Európai ügyek (1992) Mezőgazdasági (1992) Számvevőszéki bizottság (1992)

11 Országgyűlési bizottságok, 1994 (19) BIZOTTSÁG Megszűnik: Ügyrendi Választási és mandátumvizsgálati Új: Foglalkoztatási bizottság Alkotmányelőkészítő bizottság

12 Országgyűlési bizottságok, 1998 (23) BIZOTTSÁG Megszűnik: Alkotmányelőkészítő bizottság Új: Területfejlesztési bizottság Idegenforgalmi bizottság Ifjúsági és sportbizottság Ügyrendi bizottság Informatikai és távközlési bizottság (2001)

13 Országgyűlési bizottságok, 2002 (25) BIZOTTSÁG Megszűnik: - Új: Rendészeti bizottság Szociális és családügyi bizottság

14 Országgyűlési bizottságok, 2006 (18) BIZOTTSÁG Megszűnik: Rendészeti bizottság Szociális és családügyi bizottság Idegenforgalmi bizottság Informatikai és távközlési bizottság Területfejlesztési bizottság Társadalmi szerveztek…bizottsága Ügyrendi bizottság Új: Új nincs, csak összevonások

15 Országgyűlési bizottságok, 2010 (20) BIZOTTSÁG Megszűnik: Környezetvédelmi bizottság Új: Fenntartható fejlődés bizottsága Fogyasztóvédelmi bizottság Nemzeti összetartozás bizottsága

16 A törvényhozás menete BENYÚJTÓ (kormány, államfő, bizottság, képviselő) HÁZELNÖK KIJELÖLT BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS VITA (PLÉNUM) BIZOTTSÁG RÉSZLETES VITA (PLÉNUM) BIZOTTSÁG SZAVAZÁS A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKRÓL ZÁRÓSZAVAZÁS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKIHIRDETÉS AB módosító ind. kapcs. mód. ind. OGY ELNÖKE ALÁÍRJA

17 A tárgyalási idő megoszlása Tárgya- lási idő (óra) Napi- renden kívül (%) Törvény- tárgya- lása (%) Szava- zás (%) Ellen- őrzés (%) Politikai vita (%) Egyéb (%)

18 A „törvénygyár” CiklusA különböző törvénytípusok száma ÚjMódosításÖsszesenEbből n. sz n.sz.= nemzetközi szerződés

19 Elfogadott törvények száma éves bontásban( )

20 Az elfogadott törvények megoszlása benyújtó szerint Elfogadott törvény- javaslatok meg- oszlása (%) Siker (%) Korm.Biz.Képv.Korm.Biz.Képv

21 A siker aránya a képviselők körében a törvényjavaslat elfogadását illetően Siker (%) Kormány- párti Ellenzéki képviselő

22 A törvényalkotás kivételes eljárásban BENYÚJTÓ (kormány, államfő, bizottság, képviselő) KÉRI A KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ TÁRGYALÁST HÁZELNÖK AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNT (PLÉNUM) 4/5-ÖS TÖBBSÉGGEL BIZOTTSÁG LEFOLYTATJA A VITÁT ÉS JELENTÉST KÉSZÍT KIVÉTELES ELJÁRÁSBAN LEFOLYTATOTT RÖVID VITA ZÁRÓSZAVAZÁS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKIHIRDETÉS AB SZAVAZÁS A MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKRÓL EGYSÉGES JAVASLAT OGY ELNÖKE ALÁÍRJA

23 Törvénytípusok elfogadás szerint Magyarországon „Feles” törvény Kétharmados törvény (jelenlévők kétharmada)

24 Szavazási módok törvények esetén Nyílt Név szerinti

25 Név szerinti szavazás A név szerinti szavazás 61. § (1) Legalább egy képviselőcsoport kérésére nyílt szavazás esetén név szerinti szavazást kell tartani. Egy képviselőcsoport ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal javasolhat név szerinti szavazást. (2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottságok létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. 62. § (1) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők felállva „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. (2) A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. (3) A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

26 A pártok „távolsága” (1992 ) (Antall-kormány) Fidesz MSZP SZDSZ KDNPFKGP MDF

27 A pártok „távolsága” (1997 ) (Horn-kormány) Fidesz MDNP MDFKDNP SZDSZ MSZP FKGP 49 67

28 A pártok „távolsága” (2000 ) (1. Orbán-kormány) MIÉP MSZP SZDSZ MDFFKGP Fidesz

29 A pártok „távolsága” (2011 ) (2. Orbán-kormány) Jobbik MSZP LMP KDNP Fidesz

30 Konfliktus-konszenzus Azon törvények százalékos aránya, melyek estében az „igen” szavazatok aránya 90% felett volt (nemzetközi szerződések nélkül)


Letölteni ppt "A kormányzati döntéshozási folyamat Magyarországon PROBLÉMA KORMÁNY PARLAMENT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések