Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK Regionális vonzerő–nyelvi és kulturális infrastruktúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK Regionális vonzerő–nyelvi és kulturális infrastruktúra."— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK Regionális vonzerő–nyelvi és kulturális infrastruktúra „Régiók félúton” Pécs, 2007. szeptember 14-15. Konczosné dr.Szombathelyi Márta

2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 2 Globalizáció és lokalizáció Everyone is caught in the web of one’s own culture” (Hall) ‏ Global village

3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 3 A globalizáció fő jellemzői  Tér és idő szerkezet érzete  Deterritorializálódás (szabad pénz- és tőkeforgalom) ‏  Exterritorialitás (központ és periféria) ‏  Globális tömegkultúra, kutatás, politika  Új típusú hálózati társadalom A folyamatból kimaradó városok, régiók, országok lemaradnak, leértékelődnek

4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 4 Identitás és vonzerő Identitás  Lokálpatriotizmus  Ény-dunántúli öntudat  Magyar nemzeti érzés  Német, illetve horvát hagyomány (német adások foghatósága, német óvoda) ‏  K.u.K.-regionális rokonszenv  Európaiság Vonzerő  Privatizáció elsők közt  3 főváros közelsége  Erős ny-eu-i kapcsolatok  Kelet-eu-i kapcsolatok  Korszerű infrastruktúra  Az egyik legnagyobb a külföldi tőke aránya  Viszonylag képzett munkaerő és menedzsment  Legmagasabb életszínvonal a 80- as években  Legtöbb az érettségizettek száma  Képzett műszaki és gazdasági értelmiség (SZE) ‏

5 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 5 Győr nemzetiségei A 2001-ben készült népszámlálás adatai szerint a város lakossága 129.412 fő. Ebből más nemzetiségűnek vallotta magát 1196 fő (0,9%). magyar: 122439/122718 cigány: 604 kínai: 11 német: 279 szerb: 11 horvát: 79 bolgár: 8 ukrán: 48 arab: 7 Lengyel: 45 örmény: 7 szlovák: 32 héber zsidó: 6 román: 25 ruszin: 5 szlovén: 14 afrikai: 2 görög: 13

6 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 6 Külföldi befektetések  Osztrák: 52 %  Német: 12%  Angol: 12%  Holland: 10,9%  Francia: 2,6%  Amerikai: 2,2%  Svájci: 1,8%  Olasz: 0,7%  Győr: 49,6%  Móvár: 48,2%  Sopron: 44,6%

7 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 7 Nyelvi és kulturális infrastruktúra  Idegennyelv-tudás  Interkulturális ismeretek  A külföldiek iránti attitűd

8 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 8 Anyanyelvén kívül hány nyelven tárgyalóképes? 2,071,3 Átlagosan 7,7%0%5 7,7%0%4 23%0%3 7,7%42,9%2 53,9%52,3%1 0%4,8%0 Külföldi menedzserek Magyar menedzserek A beszélt nyelvek száma

9 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 9 Melyik idegen nyelvet használja rendszeresen a munkában? 38,5%0%Német/magyar 15,5%46%Német 46%54%Angol Külföldi menedzserek Magyar menedzserek Használt nyelvek

10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 10 Felkészültség az interkulturális kommunikációra magyarok: nagyobb számban külföldi továbbképzésen, tapasztalatcserén, kiküldetésben, kisebb a tartós külföldi munkavállalás és az interkulturális tréningen való részvétel a körükben Volt-e külföldi tapasztalatcserén/kiküldetésben? 15 % 9 %23 % Külföl di 62 %19 %5 %0 %14 %0 %Ma- gyar Rend- szere -sen Több- ször Háro m- szor Két- szer Egy- szer Soha

11 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 11 Az idegenekkel szembeni attitűd „A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén…Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokról jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” Szent István király: Intelmek

12 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 12 Együttműködés a mindennapi munkában 0 % Nem szeretek velük dolgozni 0 % Jobb lenne, ha saját kultúrám-beliekkel kellene dolgoznom 19 % Mindegy, hogy kivel dolgozom. 33 %48 %Szeretek velük dolgozni, de vannak zavaró momentumok. 58 %33 %Szeretek velük dolgozni Külföldi menedzsere k Magyar menedzserek

13 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 13 Korábbi elvárások/eddigi tapasztalatok 25 %0 %Semmilyen elképzelésem nem volt 25 %23 %Nehezebbnek képzeltem az együttműködést 50 % Ilyennek képzeltem az együttműködést. 0 %27 %Könnyebbnek képzeltem az együttműködést. Külföldi menedzserek Magyar menedzserek

14 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 14 Következtetések  Az interkulturális kommunikációban való jártasság a globalizáció következtében jelentkező új kihívás.  Gazdasági tényezők is indokolják, hogy a kultúrák közötti kommunikáció, az idegen nyelvek és a kultúra tanítása kiemelt szerepet kapjanak az oktatásban.  A külföldi tőke magyarországi jelenléte nem csupán „nyelvi imperializmusként” értelmezhető, hanem olyan tényezőként, ami pozitív hatással van az idegennyelv-tanulás motiváltságára.  A magyar menedzserek egyre felkészültebbek nyelvi és kulturális feladatok interkulturális környezetben történő megoldására, de külföldi kollégáikkal összevetve a több idegen nyelv ismerete mutatkozik hiányként.  Nem áthidalhatatlan az európai örökségből adódó nyelvi sokszínűség és a nemzetközi kommunikáció által támasztott egy közös nyelv igénye közötti ellentmondás.  A nyelvi és kulturális infrastruktúra a regionális vonzerő „szoft” tényezői

15 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK Regionális vonzerő–nyelvi és kulturális infrastruktúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések