Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A regionális fejlődés perspektívái a ROP-ok tükrében Dr. Kolber István államtitkárFIT „Régiók félúton” konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A regionális fejlődés perspektívái a ROP-ok tükrében Dr. Kolber István államtitkárFIT „Régiók félúton” konferencia."— Előadás másolata:

1 A regionális fejlődés perspektívái a ROP-ok tükrében Dr. Kolber István államtitkárFIT „Régiók félúton” konferencia

2 A regionalizmus rendszerváltás utáni kezdetei 1996 – Területfejlesztési törvény 1996 – Területfejlesztési törvény még megye központú még megye központú „önkéntes régió” „önkéntes régió” 1998 – OTK 1998 – OTK Kijelöli a tervezési-statisztikai régiókat (átfedés- mentes, teljes lefedettség) Kijelöli a tervezési-statisztikai régiókat (átfedés- mentes, teljes lefedettség) Felzárkózás szempontú szemlélet Felzárkózás szempontú szemlélet Előcsatlakozási alapok (PHARE 2000) Előcsatlakozási alapok (PHARE 2000) Betanulás Betanulás A források régiós szintre érkeznek (3 kelet- magyarországi régió, a többire tükörrégiós program) A források régiós szintre érkeznek (3 kelet- magyarországi régió, a többire tükörrégiós program) Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

3 Az I. NFT hatásai a regionális fejlődésre Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés 5 Operatív Program – 1 ROP 5 Operatív Program – 1 ROP Kevesebb lehetőség a helyi sajátosságok megjelenítésére Kevesebb lehetőség a helyi sajátosságok megjelenítésére Maradék-elv, DE Maradék-elv, DE Ebben a ROP-ban is van indikatív felosztás a régiók között Ebben a ROP-ban is van indikatív felosztás a régiók között Megjelennek a regionális témák, kontinuitás az ÚMFT ROP-jaival Megjelennek a regionális témák, kontinuitás az ÚMFT ROP-jaival

4 Az I. NFT ROP-ja - eredmények, kritikák Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés 538 pályázat, 107 Mrd Ft

5 Pécsett az első ROP szerződés Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

6 Az OFK célrendszere 1. A versenyképesség tartós növekedése 2. A foglalkoztatás bővítése 3. Versenyképes tudás és műveltség növelése 4. A népesség egészségi állapotának javítása 5. A társadalmi összetartozás erősítése 6. A fizikai elérhetőség javítása 7. Az információs társadalom kiteljesítése 8. Természeti erőforrások és környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása védelme és fenntartható hasznosítása +1. Kiegyensúlyozott területi fejlődés Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

7 I. JÖVŐKÉP: Területi harmónia II. ÁTFOGÓ TERÜLETPOLITIKAI CÉLOK (2020) 1. Térségi verseny- képesség 3. Fenntartható területi fejlődés, örökségvédelem 4. Területi integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus 2. Területi felzárkózás V. Eszköz- és intézményrendszeri keretek III. ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK (2015) IV. REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLOK AL APEL VEKAL APEL VEK 1. Versenyképes metropolisz: Budapest és agglomerációja 2. Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer, tengelyek 3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 4. Környezetileg érzékeny, országosan jelentős térségek integrált fejlesztése: - Balaton térség- Duna-mente - Tisza térség- Termálvíz kincs 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése 6. Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségekre 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára Közép – Magyar- ország Közép – Dunán- túl Nyugat – Dunán- túl Dél – Dunán- túl Észak – Magyar- ország Észak - Alföld Dél - Alföld

8 Fejlesztési pólusok, policentrikus városhálózat Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

9 Területiség az ÚMFT-ben Markánsan megjelenik a területiség: Markánsan megjelenik a területiség: A 6 prioritás egyike A 6 prioritás egyike Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés 1. A gazdaság fejlesztése 4. Környezet- és energiafejlesztés 2. A közlekedés fejlesztése 5. Területfejlesztés 3. A társadalom megújulása 6. Államreform Horizontális cél a területi kohézió Horizontális cél a területi kohézió

10 ÚMFT OP-k közötti forrásmegosztás Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

11 Regionális operatív programok Összesen milliárd forint Észak-alföldi OP 270 Észak-magyarországi OP 250 Dél-alföldi OP 207 Dél-dunántúli OP 195 Közép-dunántúli OP 140 Nyugat-dunántúli OP 128 Közép-magyarország OP (ágazati+régiós források együtt!!) 419 Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

12 A ROP-ok prioritásai Regionális gazdaságfejlesztés Regionális gazdaságfejlesztés Turizmusfejlesztés Turizmusfejlesztés Településfejlesztés Településfejlesztés Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Humán infrastruktúra fejlesztés Humán infrastruktúra fejlesztés Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

13 Megvalósuló ROP projektek Kb. 500 km út építése és kb. 2000 km felújítása Kb. 500 km út építése és kb. 2000 km felújítása Kb. 300 km új kerékpárút épül Kb. 300 km új kerékpárút épül Kb. 70 kiemelt attrakció fejlesztése, a ráépülő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelésével Kb. 70 kiemelt attrakció fejlesztése, a ráépülő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelésével Kb. 200 város és település központjának komplex felújítása Kb. 200 város és település központjának komplex felújítása Kb. 700 közoktatási intézmény felújítása (óvoda és alapfokú nevelési-oktatási intézmények) Kb. 700 közoktatási intézmény felújítása (óvoda és alapfokú nevelési-oktatási intézmények) Kb. 300 egészségügyi (alap és járóbeteg szakellátás) és szociális létesítmény építése, felújítása Kb. 300 egészségügyi (alap és járóbeteg szakellátás) és szociális létesítmény építése, felújítása Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

14 Versenyképessé teszi-e a ROP önmagában a régiót? Regionális+ágazati fejlesztések összessége, szinergiája Regionális+ágazati fejlesztések összessége, szinergiája RFT szerepe: ne csak a ROP, de a régió gazdája legyen! RFT szerepe: ne csak a ROP, de a régió gazdája legyen! Az összes régiós fejlesztés (EU-s, hazai állami és önkormányzati, magán) összehangolása Az összes régiós fejlesztés (EU-s, hazai állami és önkormányzati, magán) összehangolása Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

15 Regionális érdek – Kormányzati érdek RFT tagság kérdései (helyi érdekek képviselete, szakmaiság, ágazati stratégiák becsatornázása) RFT tagság kérdései (helyi érdekek képviselete, szakmaiság, ágazati stratégiák becsatornázása) Kormányzati koordináció szükséges Kormányzati koordináció szükséges 2006: „Fejlesztő állam” - FIT, NFT, NFÜ A tervezés központi koordinációját az IH-k végzik A tervezés központi koordinációját az IH-k végzik Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

16 Konklúziók Régiók Európája?! Régiók Európája?! Városok Európája?! Városok Európája?! Magyarország: előrelépés a dekók, és a fejlesztéspolitika regionalizációja terén Magyarország: előrelépés a dekók, és a fejlesztéspolitika regionalizációja terén Egyre erősödő régiós versenyképesség Egyre erősödő régiós versenyképesség Regionális önkormányzatiság: beilleszthető a fejlesztéspolitika Regionális önkormányzatiság: beilleszthető a fejlesztéspolitika Ez a ROP-okban is előrelépés lehet: még több sajátosság megjelenítése, még több saját téma, komplexebb szemléletmód Ez a ROP-okban is előrelépés lehet: még több sajátosság megjelenítése, még több saját téma, komplexebb szemléletmód Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

17 Konklúziók A kohéziós politika, a regionalizáció végső célja Európa versenyképessége A kohéziós politika, a regionalizáció végső célja Európa versenyképessége A regionalizáció fontos eleme a decentralizáció – demokratikus kihívás A regionalizáció fontos eleme a decentralizáció – demokratikus kihívás******** Köszönöm a figyelmet! Eredményes tanácskozást kívánok! Dr. Kolber István államtitkár Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT)Területfejlesztés

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A regionális fejlődés perspektívái a ROP-ok tükrében Dr. Kolber István államtitkárFIT „Régiók félúton” konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések