Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CIB Bank – EU desk Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője 2009. Május 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CIB Bank – EU desk Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője 2009. Május 19."— Előadás másolata:

1 CIB Bank – EU desk Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője Május 19.

2 2 A CIB Bank Nemzetközi kapcsolatrendszer –Az EURO övezet 3. legnagyobb bankcsoportjának tagja –Elsőként Brüsszelben: közvetlen kapcsolat Magyarország és az EU között Magyarország 2. legnagyobb bankja –Vállalati és azon belül KKV üzletág kiemelt szerepben –Partnerségi kapcsolatok EU fejlesztési területeken: Gazdasági versenyképesség Környezetvédelem/ Energetika Vidékfejlesztés Különálló EU szolgáltatási terület –Hazai EUs pályázatokra: CIB Bank az ügyfelei érdekében különálló EU szolgáltatási területet hozott létre - szoros együttműködésre támaszkodva a vállalati divízióval és a regionális/helyi fiókhálózattal –Brüsszeli direkt pályázatok: CIB Bank egyedülállóan rendelkezik Brüsszeli képviseleti irodával

3 3 Európai szinten folyamatos jelenlét Ügyfél igényeinek megfelelő egyedi szolgáltatás nyújtása (EU és hazai források, EIB források tükrében): Projekt előkészítés és benyújtása az Európai Intézményekhez Brüsszelben EU finanszírozással kapcsolatos intézményi és vállalati tanácsadás A futó projektek folyamatos értékelése és monitoring Folyamatos kapcsolattartás az Európai Intézményrendszerrel CIB Bank - brüsszeli reprezentációs iroda célja

4 4 Nr. 1: Projekt előkészítés egyedi fejlesztési terv kidolgozása, támogatási források feltérképezése közbeszerzési tanácsadás, segítségnyújtás a tender lebonyolításában Nr. 2: Finanszírozási tanácsadás  pénzügyi megoldások feltérképezése, forrástérkép kialakítása (lásd: CIB, EIB, MFB stb.)  pénzügyi tervezés (költség- haszon elemzés)  pénzügyi ellenőrzés Nr. 3: Pályázati tanácsadás támogatási tanácsadás tenderdokumentációk elkészítése projekt-menedzsment Nr. 4: Partnerség  társadalmi-gazdasági partnerség  anyabank/ brüsszeli és londoni fiókok közötti állandó információ átadás  állandó kapcsolattartás a hazai és brüsszeli intézmény rendszerrel CIB bank - EU szolgáltatások

5 NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

6 6 EU költségvetési bevételek Az EU költségvetését legfőképpen három „saját forrásból” fedezik: a tagállamok kb. 1% bruttó hazai termékben kifejezett befizetésén alapul (3/4-e) vámokból és mezőgazdasági lefölözésekből (ami a mezőgazdasági termékekre kivetett vámok egy formája) a tagállamok által beszedett hozzáadottérték-adó (héa) meghatározott arányából

7 7 EU költségvetési kiadások

8 Foglalkoztatás bővítése Tartós növekedés segítése Foglalkoz- tathatóság növelése Munkaerő- kereslet bővítése Munkaerő- piaci környezet fejlesztése Verseny- képesség növelése Gazdaság bázisának szélesítése Üzleti környezet fejlesztése Specifikus célok Átfogó célok

9 Nemzeti Fejlesztési Terv II. ( ) Humán Társadalmi megújulás OP 933 mrd Ft (ESZA) Környezet és Energia Régió OPk mrd Ft Gazdaság fejlesztés Társadalmi infrastruktúra OP 539 mrd Ft Környezet és energia OP 1053 mrd Ft (KA+ ERFA) Állam- reform OP 40 mrd Ft (ESZA) E- közig. OP 99 mrd Ft Gazdaság fejlesztés OP 674 mrd Ft Közlekedés OP 1721 mrd Ft (KA+ERFA) Közlekedés Állam- reform Régiók ??? mrd FtPlusz mag á ntőke: ~ mrd FtVid é kfejleszt é si t á mogat á s: (EMVA, EHA) ~ mrd Ft Operatív Programok támogatása: ERFA 50% KA 37% ESZA 13% ~ mrd Ft Ö sszesen: Rövidítések: ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap KA – Kohéziós Alap ESZA – Európai Szociális Alap EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap EHA – Európai Halászati Alap

10 10 Magyar állam EU NFT II: (2007 – 2013) EU Intézmény- rendszer Minisztériumok/ szaktárcák Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Min. Irányító Hatóság (NFÜ) Közreműködő Szervek PM/MÁK/ ÁSZ Központi Koordináció CIB bank Brüsszeli tanácsadás Vállalati tanácsadás Pályázat finanszírozás Önkormányzati tanácsadás Partnerség EC - új forrás IMF - új forrás MV Zrt. - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. MFB MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Intézmény-, pénzközvetítő rendszer

11 „Slágerpályázatok KKV-nak” Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások A modern üzleti környezet elősegítése: vállalati folyamatmenedzsment támogatása Visszatérítendő támogatások – pénzügyi eszközök Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Energetikai hatékonyság fokozása Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból Regionális Operatív Program (ROP) Turisztikai vonzerők fejlesztése (szállodaépítés) Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése Telephelyfejlesztés Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

12 pályázat címeBeadási határidőigényelhető támogatás (millió HUF) támogatási intenzitásKeretösszeg (HUF) GOP Akkreditált innovációs klaszterek támogatása címő pályázati konstrukcióhoz – 1500max. 50%10 milliárd GOP /B - Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása – 250max. 50%10.5 milliárd GOP /A - Vállalati innováció támogatása – 350max. 50%8 milliárd GOP Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében – 400max. 50%2 milliárd KEOP /B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – 70%6 milliárd KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán- termelés %10 milliárd KEOP /A - Harmadik feles finanszírozás – 25%4 milliárd KEOP /A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése %6 milliárd KEOP AA fenntartható életmód KEOP BA KEOP CA %100 millió 500 millió 400 millió KKV elérhető pályázatok

13 pályázat címeBeadási határidő igényelhető támogatás (millió HUF) támogatási intenzitás Keretösszeg (HUF) ÉMOP /F Telephelyfejlesztés %3 milliárd ÉMOP Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása – 7585%414 millió ÉMOP /A Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése %6 milliárd ÉMOP Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) %1 740 millió ÉMOP /A,B Közúti elérhetőség javítása és Közlekedésfejlesztés az LHH-33 kistérségekben % ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése %500 millió ÉMOP elérhető pályázatok

14 pályázat címeBeadási határidő igényelhető támogatás (millió HUF) támogatási intenzitás Keretösszeg (HUF) TÁMOP A-09/1 Munkahelymegorzo támogatás képzéssel kombinálva a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére %16 milliárd TÁMOP A-09/2 Munkahelymegorzo támogatás képzéssel kombinálva a közép- magyarországi régió mikro-, kis- és középvállalkozásai részére %4 milliárd TÁMOP elérhető pályázatok

15 Magántőkét nem helyettesíti, hanem kiegészíti –A magánerőből is megvalósítható és életképes fejlesztéseket nem támogat (elmaradott, hátrányos helyzetűeknek kedvez)  pályázati beruházást „végig tudja vinni” Nem osztogat „ingyen-pénzt” –A pályázóknak 50-65% önerőt kell hozzátenniük a támogatáshoz és még elő is kell finanszírozni  felelős pénzügyi magatartás Tényleges, mérhető hozzájárulást várnak a magyar gazdaság növekedéséhez –A támogatás hatását meghatározott mértékű árbevételnövekedéssel kell igazolni, ennek elmaradása esetén a pénzt (mint egy hitelt) kamatostól vissza kell fizetni  Januárban ez annyiban módosult, hogy árbevétel növekedés már nem cél! Azonban a kockázatot és felelőséget továbbra is a pályázónak kell viselnie! „Új támogatási filozófia”

16 Előleg: A támogatás előleg összege 25 százalékról 40 százalékára emelkedett maximum 300 millió forintig. Ezt a nyertes pályázók számára a támogatási szerződés aláírása után 15 napon belül átutalják. Árbevétel-növekedési elvárások módosítása: A gazdaságfejlesztési támogatásokért cserébe a nyertes pályázóknak korábban bizonyos mértékű árbevétel-növekedést kellett vállalniuk. A módosítás után az érintett gazdaságfejlesztési pályázatoknál akár 10 százalékos árbevétel-csökkenés is elfogadott, illetve e helyett, új elemként a vállalkozás választhatja korábbi dolgozói létszámának fenntartását. Pályázati saját forrást igazoló dokumentum csak az első kifizetéskor: A szerződéskötés folyamatának gyorsítása érdekében számos olyan dokumentumot, igazolást, ami korábban a szerződéskötés feltétele volt, csak az első kifizetés feltétele lesz. Biztosítékmentesség 25 millió forint alatt: Az eddigi 10 millió forintról 25 millióra emelkedett a vállalkozásoknál a biztosítéknyújtás alóli mentesség felső határa, vagyis a 25 millió forint alatti pályázatokhoz nem kell biztosítéknyújtás. Jelentős könnyítés a 25 millió forint feletti nyertes pályázatok számára az úgynevezett „lépcsőzetes biztosítéknyújtás” intézményének bevezetése milliárd forint a vállalkozásoknak: több uniós forrás könnyebben és gyorsabban

17 Támogatás = EU támogatás + Hazai költségvetési támogtás (85 /15) Saját rész EU (22,4 Md EURO) H +15% 0-90% A projekt össz költsége Elszámolható költségek Nem elszámolható költségek EUs pályázatok konstrukciója

18 EU projekt finanszírozás struktúrája Támogatás intenzitástól függően 30% - 80% TÁMOGATÁSREFINANSZÍROZÁS BANKGARANCIA Önerő Min. 25% Előfinanszírozás 40% MFB, EIB, CEB Megvalósítás során 24 hó alatt 100%, Fenntartás 36 hó alatt 50% Garantiqa egyedi kezessége KKV hiteleihez akár 80% mértékig

19 19 Főbb EU termékek: –EU Támogatás Megelőző Hitel Célja: a pályázaton elért támogatás összegének banki előfinanszírozása –EU Támogatás Társfinanszírozó Hitel Célja: a beruházás megvalósításához szükséges saját erőt és az EU pályázatokon elnyert vissza nem térítendő támogatást kiegészítő hitel –CIB EIB Express Hitel (Global Loan) Célja: az Európai Unióhoz a közelmúltban csatlakozott országokban működő vállalkozások beruházási/fejlesztési hitelhez való jutásának megkönnyítése. Forrás EUR-ban is! –EU Bankgarancia Célja: a támogatás összegéhez való hozzájárulás elősegítése (hiszen, az elnyert vissza nem térítendő támogatási szerződés aláírásának előfeltétele a banki garancia) CIB pályázatfinanszírozási termékek

20 MFB – Új Magyarország Hitelprogram Főbb „Új Magyarország” termékek:  Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram – beruházási hitel kedvező kamattal: A kis- és közepes méretű vállalkozások millió forintos kedvezményes kamatozású, akár tíz éves futamidejű hitelekhez juthatnak új beruházásaik végrehajtásához.  Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram – segítség hosszú távra: kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú hiteltermékeket, amelyek segítik a versenyképesség megőrzését, a fejlesztések folytatását és enyhítik a gazdasági élet szereplőire nehezedő válság következményeit akár 3 mrd forintig.  Forgóeszköz hitel – március elejétől összesen 140 milliárd forintos kedvezményes – 11%-os kamat – forgóeszközhitelt kaphatnak a kis- és középvállalkozások egyelőre öt kereskedelmi bank részvételével. Egy hitelfelvevő maximum 200 millió forintot vehet fel, a kölcsön futamideje egy év és egy nap.

21 21 Köszönöm a figyelmet ! Krisztina Szenci Head of EU Services Corporate Banking Division Central European International Bank Ltd. IntesaSanpaolo S.p.A Budapest, Szabadság tér 15. Tel. +36 (1) Fax. +36 (1)


Letölteni ppt "CIB Bank – EU desk Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője 2009. Május 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések