Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Székács József ( 1809-1876) orosházi születésű evangélikus püspök, egyházi író, költő, műfordító, A Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Székács József ( 1809-1876) orosházi születésű evangélikus püspök, egyházi író, költő, műfordító, A Magyar Tudományos Akadémia tagja."— Előadás másolata:

1 Székács József ( 1809-1876) orosházi születésű evangélikus püspök, egyházi író, költő, műfordító, A Magyar Tudományos Akadémia tagja.

2 Családi háttere, gyermekkora Apja Székács János, anyja Plenter Éva. Apja Székács János, anyja Plenter Éva. Apja szegény tímármester volt, családja eltartásához sokat kellett dolgoznia. Apja szegény tímármester volt, családja eltartásához sokat kellett dolgoznia. A nyolc gyermekkel megáldott szülők becsületes, szorgalmas, vallásos, példamutató életet éltek. A nyolc gyermekkel megáldott szülők becsületes, szorgalmas, vallásos, példamutató életet éltek. Székács József a család harmadik gyermekeként jött a világra. Székács József a család harmadik gyermekeként jött a világra.

3 Iskolái Elemi iskoláit Raksányi Imre tanító vezetésével végezte, az iskolában kiváló tanuló volt, saját visszaemlékezése szerint:,, oldalam nem a magolásban, hanem a figyelésben, a felfogás könny ű ségében és a bátorság és bizalmasság bizonyos nemében állhatott ”. Elemi iskoláit Raksányi Imre tanító vezetésével végezte, az iskolában kiváló tanuló volt, saját visszaemlékezése szerint:,, oldalam nem a magolásban, hanem a figyelésben, a felfogás könny ű ségében és a bátorság és bizalmasság bizonyos nemében állhatott ”. A középiskolai hat osztályt a m ezőberényi gimnáziumban végezte, ezt követően hitfelekezete soproni evangélikus főiskoláján tanult tovább, ahol három éven át filozófiát és teológiát hallgatott és a „magyar társaság” nevű önképzőkör lelkes tagja volt. A középiskolai hat osztályt a m ezőberényi gimnáziumban végezte, ezt követően hitfelekezete soproni evangélikus főiskoláján tanult tovább, ahol három éven át filozófiát és teológiát hallgatott és a „magyar társaság” nevű önképzőkör lelkes tagja volt.

4 Fiatalkori munkássága Mivel nem volt pénze külföldi egyetemen továbbtanulni, kénytelen volt háznevelőséget vállalni a gazdag szerb Nikolics családnál, ahol megtanult szerbül és ógörögül, miközben két évig jogot is tanult és magyar irodalmat tanított. Mivel nem volt pénze külföldi egyetemen továbbtanulni, kénytelen volt háznevelőséget vállalni a gazdag szerb Nikolics családnál, ahol megtanult szerbül és ógörögül, miközben két évig jogot is tanult és magyar irodalmat tanított. a fiatal Székács József:

5 Külföldi útjai és tanulmányai 1835 tavaszán Berlinbe ment, itt bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1835 tavaszán Berlinbe ment, itt bölcsészdoktori oklevelet szerzett. További utazásokat tett Angliában, Hollandiában, Olaszországban és Svájcban. További utazásokat tett Angliában, Hollandiában, Olaszországban és Svájcban. Berlin London

6 Munkássága itthon 1836-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, 1837-ben kiadta műveit. 1837-ben Pesten az újonnan alakult evangélikus magyar egyház első magyar lelkészévé választották, szónoki tehetsége hamar megmutatkozott. 1839-ben a Kisfaludy Társaság tagjává választott ák.

7 Az 1848-as forradalom és szabadságharcot követően az önkényuralom fel kívánta számolni a protestáns egyházi önkormányzatot, mely ellen hevesen tiltakozott. Az 1848-as forradalom és szabadságharcot követően az önkényuralom fel kívánta számolni a protestáns egyházi önkormányzatot, mely ellen hevesen tiltakozott. 1854-ben Török Pállal együtt kiadták a Protestáns lelkészi tárt, a gyakorlati lelkészet körében előforduló egyházi munkálatok gyűjteményét. 1854-ben Török Pállal együtt kiadták a Protestáns lelkészi tárt, a gyakorlati lelkészet körében előforduló egyházi munkálatok gyűjteményét.

8 A protestáns autonómia elnyomására is kiterjedő 1859. évi Thun-féle pátens elleni tiltakozásul lemondott a még 1848 előtt elfoglalt egyházkerületi főjegyzői állásáról. Ekkor adta ki „A magyarhoni ágostai s helvét hitvallású evangélikusok szabad vallásgyakorlatát biztosító törvények” című munkáját. az evangélikus bányakerület 1860 július 17-én szuperintendenssé választotta. Tizenkét éven át folytatott főpásztori működése során számos reformot hajtott végre. 1866-ban országgyűlési képviselővé választották. 1866-ban országgyűlési képviselővé választották.

9 Művei, költeményei művei : -A szatíráról művei : -A szatíráról - Bevezető beszédek Vajda Péterhez és Erdélyi Jánoshoz - Bevezető beszédek Vajda Péterhez és Erdélyi Jánoshoz - Hogy lehet könnyen meggazdagodni? - Hogy lehet könnyen meggazdagodni? - Új Biblia (Egy élelmes író a kiadójához) - Új Biblia (Egy élelmes író a kiadójához) - Horatiusi ódák - Horatiusi ódák Irodalmi sikerei és kitüntetései folytán híres és keresett ember lett. Irodalmi sikerei és kitüntetései folytán híres és keresett ember lett. 1866-ban kiadta „Imádságok és buzgólkodások” című imakönyvét és „Keresztyén katekizmus”- át. 1866-ban kiadta „Imádságok és buzgólkodások” című imakönyvét és „Keresztyén katekizmus”- át. 1868-ban pedig kiadta a „Kisebb imakönyv”- ét. 1868-ban pedig kiadta a „Kisebb imakönyv”- ét.

10 Tevékenységei Tanácsára az evangélikus elemi iskolákat a fiúk számára négy, lányok számára hat osztályos intézménnyé bővítették, és a tanítókat akkor páratlan fizetéssel alkalmazták. Tanácsára az evangélikus elemi iskolákat a fiúk számára négy, lányok számára hat osztályos intézménnyé bővítették, és a tanítókat akkor páratlan fizetéssel alkalmazták. A papi hivatalok és iskolák számára díszes nagy épületet emelt és végrehajtotta a pesti szláv nyelvű evangélikus hitközség végkielégítését. A papi hivatalok és iskolák számára díszes nagy épületet emelt és végrehajtotta a pesti szláv nyelvű evangélikus hitközség végkielégítését.

11 Vallásos költészete Költői lelkén, vallásos kedélyén kívül a szükség is indította Székácsot az egyházi költészet művelésére. Költői lelkén, vallásos kedélyén kívül a szükség is indította Székácsot az egyházi költészet művelésére. Mindjárt pesti pappá választása után írt a tanuló ifjúság számára kis vallástant,melyből a serdülő gyermek vallása alaptételeit egyszerű, az ő értelméhez alkalmazott előadásból tanulja meg, s melynek énekei, imádságai beleoltják a fogékony lélekbe az igazi, mély vallásos érzést. Mindjárt pesti pappá választása után írt a tanuló ifjúság számára kis vallástant,melyből a serdülő gyermek vallása alaptételeit egyszerű, az ő értelméhez alkalmazott előadásból tanulja meg, s melynek énekei, imádságai beleoltják a fogékony lélekbe az igazi, mély vallásos érzést.

12 Énekeket rendesen minden ünnepélyes alkalomra írt, melyeket a közönséges alkalmi szerzeményeknek messze föléje emelt az a vallásosság. "Enyészet és öröklét" című halotti éneke arra tanít, hogy az Istenbe vetett rendületlen hit e földi életünk folyamán a megnyugvás forrása, hű vezérünk sírunkig, a síron túl pedig hathatós szószólónk Isten ítélőszéke előtt.

13 Székács József portréja leszármazottainálSzékács József idősebb korában

14 A Deák téri templom Budapest legrégibb evangélikus templomát, amelynek egykor Székács József is lelkésze volt Krausz János tervei alapján Pollack Mihály építette klasszicizáló empire stílusban, 1799-1809 között. Az 1856-ban elkészült főhomlokzat Hild József munkája. A Deák téri templom 1830-ban A Deák téri templom 1910-ben

15 Székács József 1876. júl. 29-én halt meg Budapesten, sírja a Kerepesi temetőben található. és gyászjelentéseSzékács József síremléke

16 Iskolánk nevének felvételével szeretne tisztelegni a 200 éve született Székács József, orosházi születésű evangélikus püspök, az „ország papja” előtt. Készítették: a leendő „SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM” 9/4 osztályos diákjai. Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Székács József ( 1809-1876) orosházi születésű evangélikus püspök, egyházi író, költő, műfordító, A Magyar Tudományos Akadémia tagja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések