Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OTH feladata közegészségügy (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológia, toxikológia), a járványügy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OTH feladata közegészségügy (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológia, toxikológia), a járványügy."— Előadás másolata:

1

2 Az OTH feladata közegészségügy (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológia, toxikológia), a járványügy (fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiája) az egészségfejlesztés (egészségnevelés, egészségvédelem), az egészségügyi igazgatás és koordináció, az egészségügyi- és gyógyszerellátás területén ellátja a Szolgálat központi irányítási, koordinálási feladatait hatósági, szakhatósági feladatokat lát el jogszabályban meghatározott esetekben. irányítja, szervezi, felügyeli, értékeli a Szolgálat szerveinek tevékenységét. irányítja a Szolgálat humán erőforrásokkal és humánpolitikával kapcsolatos tevékenységét, elősegíti a Szolgálatban dolgozók oktatását, továbbképzését.

3 Az OTH feladata központi, operatív feladatokat határoz meg, kezdeményez, illetve koordinál. közreműködik országos egészségmegőrző, megelőző programok kidolgozásában. részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát. közreműködik az Európai Unió jogharmonizációból adódó feladatainak végrehajtásában, illetve részt vesz a jogharmonizációs tevékenységben. részt vesz a feladatkörébe tartozó határértékek, normák, nemzeti szabványok meghatározásában, illetve kidolgozásában. kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. a rendelkezésre álló adatok függvényében figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a lakosság egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi életmódbeli stb. tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai vizsgálatokat, kockázatbecslést kezdeményez.

4 Az ÁNTSZ jelenét befolyásoló tényezők:
illeszkedni az EU rendszerébe megfelelni a hazai elvárásoknak megtenni az óta szerzett tapasztalatok miatti változtatásokat

5 Az EU új Népegészségügyi Programjának (2003-2008) pillérei
Népegészségügyi információ és tudás Gyors, hatékony és koordinált válasz az egészséget fenyegető hatásokra Egészség fejlesztése és a betegségek megelőzése kockázatcsökkentéssel

6 A jövő stratégiája – három pilléren nyugvó feladatellátás
Közegészségügy – járványügy Egészségügyi igazgatás és koordináció - szakfelügyelet Egészségvédelem

7 Közegészségügy - járványügy
ellenőrző ÁNTSZ a laboratóriumi rendszer korszerűsítése (akkreditáció, üzemgazdasági hatékonyság) feladat és hatáskör megoszlás (I-II. fok. centralizálása) közegészségügyi-járványügyi hálózaton alapuló ellenőrzési rendszer kialakítása kontrolling a munkavégzésben (hatásos, hatékony, állampolgár barát, bizalmi elven működő, költséghatékony)

8 Egészségügyi igazgatás és koordináció
szakfelügyelet (egészségügy külső minőség-ellenőrzése) működési engedélyezés praxisjog nyilvántartás nem kamarai tagok etikai ügyeinek intézése egészségügyi struktúraváltás feladatai (működési engedélyek kiadása)

9 Egészségvédelem Az ÁNTSZ-nek kiemelkedő szerepet kell betöltenie:
a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető tényezők hatásának csökkentése (társadalmi, életmódbeli, környezeti), a tudatos , aktív egészségmegtartás kialakításának elősegítése, az egységes módszertan, irányítás az egészségfejlesztés területén.

10 az államigazgatási szerveket
„A kormányzati szervezet-átalakítással összefüggő törvénymódosításokról” szóló évi CIX. törvény TÖRÖLTE az államigazgatási szerveket az összes törvényből. 10

11 A tv. csak a feladatot ellátó szervezet általános megjelölését alkalmazta
Indoklás: így a Kormány szabadon alakíthatja az államigazgatás szervezetét 11

12 egészségügyi államigazgatási szerv kijelölésére
1991. évi XI. tv. 15. § (4) bekezdés felhatalmazás a Kormány részére az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölésére 12

13 Az Alkotmányra és a törvényre hivatkozva került kiadásra a
362/2006. (XII. 28) Korm. rendelet „ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a Gyógyszerészeti Államigazgatási Szerv kijelöléséről” címmel 13

14 - kistérségi intézetek
Változást hozott: - országos intézetek feladataiban a szakfelügyelet (a Szolgálat szakmai munkájának felügyelete, de az irányítás az országos tiszti főorvosé) - régiós intézetek - kistérségi intézetek 14

15 - egységes élelmiszerbiztonsági rendszer - regionális átalakulás
A strukturális változásokat a 2117/2006. (VII. 30.) és 2118/2006. VII. 30.) Kormányhatározatok alapozták meg: - egységes élelmiszerbiztonsági rendszer - regionális átalakulás - munkaegészségügy OMMF-hez - OALI, OGYEI ÁNTSZ-hez Országos Munkavédelemi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF). 15

16 Országos Munkavédelemi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF).
A feladatátalakulás: Országos Munkavédelemi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF). - munkaegészségügyi feladatok csökkenése (szakhatósági feladatok, nem szervezett munkavégzés felügyelete marad) 16

17 A feladatátalakulás: - élelmezés-egészségügyi feladatok csökkennek (várhatóan táplálkozás-egészségügy, főzőkonyha-,vendéglátás felügyelet, ételmérgezés kivizsgálás marad) 17

18 18

19 ÁNTSZ STRUKTÚRA 7 Regionális intézet:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézet ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézet ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézet 81 Kistérségi intézet

20 9 országos intézet: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Országos Epidemiológiai Központ Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Élelmiszerbiztonsági- és Táplálkozástudományi Intézet Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Alapellátási Intézet Országos Gyermekegészségügyi Intézet

21

22 ÁNTSZ Kistérségi Intézeteinek (81) illetékességi területe


Letölteni ppt "Az OTH feladata közegészségügy (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológia, toxikológia), a járványügy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések