Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közterületek biztonsága Előadó: Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes c. főiskolai docens Készítette:dr. Kovács Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közterületek biztonsága Előadó: Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes c. főiskolai docens Készítette:dr. Kovács Sándor."— Előadás másolata:

1 A közterületek biztonsága Előadó: Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes c. főiskolai docens Készítette:dr. Kovács Sándor

2 Integrált önkormányzati rendészet szervezete Közterület Felügyelet Kerületőrség Kerületőrség BűnmegelőzésBűnmegelőzés Újbuda 11 Közbiztonsági Szolgáltató nonprofit kft Szolgáltató nonprofit kft Újbuda 11 Közbiztonsági Szolgáltató nonprofit kft Szolgáltató nonprofit kft ALPOLGÁRMESTERALPOLGÁRMESTER Védelmi Iroda Polgári Védelem RendőrségRendőrség ÜgyészségÜgyészség BíróságBíróság Ellenőrzési és felügyeleti hatóságok: ÁNTSZÁNTSZ Közlekedési FelügyeletKözlekedési Felügyelet APEHAPEH Fogyasztóvédelmi FelügyeletFogyasztóvédelmi Felügyelet stb.stb. Ellenőrzési és felügyeleti hatóságok: ÁNTSZÁNTSZ Közlekedési FelügyeletKözlekedési Felügyelet APEHAPEH Fogyasztóvédelmi FelügyeletFogyasztóvédelmi Felügyelet stb.stb. PolgárőrségPolgárőrség Magán biztonságvédelem Fegyveres BiztonságiFegyveres Biztonsági ŐrségŐrség Személy- és vagyonőrökSzemély- és vagyonőrök Magán biztonságvédelem Fegyveres BiztonságiFegyveres Biztonsági ŐrségŐrség Személy- és vagyonőrökSzemély- és vagyonőrök Egyéb szervezetek: MÁV, Magyar Posta,MÁV, Magyar Posta, MATÁV,MATÁV, Cigány Önkormányzat,Cigány Önkormányzat, Vadászkamara,Vadászkamara, Hajléktalan Szolgálatok,Hajléktalan Szolgálatok, TAXIS Szövetség,TAXIS Szövetség, Társasházkezelők SzakmaiTársasházkezelők Szakmai Szervezete, Szervezete, stb.stb. Egyéb szervezetek: MÁV, Magyar Posta,MÁV, Magyar Posta, MATÁV,MATÁV, Cigány Önkormányzat,Cigány Önkormányzat, Vadászkamara,Vadászkamara, Hajléktalan Szolgálatok,Hajléktalan Szolgálatok, TAXIS Szövetség,TAXIS Szövetség, Társasházkezelők SzakmaiTársasházkezelők Szakmai Szervezete, Szervezete, stb.stb. Képviselő Testület Polgármester Közbiztonsági Tanácsnok Polgármesteri Hivatal Képviselő Testület Polgármester Közbiztonsági Tanácsnok Polgármesteri Hivatal © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága KözbiztonságiKözalapítványKözbiztonságiKözalapítvány

3 TELEPÜLÉSŐR,KERÜLETŐR POLGÁRŐR, Mozgóőr „posztos őrszolgálat”Mozgóőr „posztos őrszolgálat”  piacok, bevásárlóközpontok  közlekedési csomópontok  forgalmas helyek  Feladat-meghatározás az aktuális közbiztonsági helyzet alapján (nem a hagyományos „járőr útirány terv” alapján  lakosság biztonságának adott körzetben történő szervezése  együttműködés kialakítása (polgármester, polgárőr, közterület- felügyelő, stb.)  folyamatos információáramlás az egyéb közterületi szolgálatok irányába Közterületi rendfenntartási modell Prevenciós jellegű (folyamatos látható közterületi jelenlét) Gyorsreagálás INTÉZKEDŐK : RENDŐR KÖZTERÜLET-FELŐGYELŐ KÖZTERÜLET-FELŐGYELŐ Járőrözés (nagyobb területen)Járőrözés (nagyobb területen) Akciócsoportok, gyorsreagáló egységek létrehozása  bejelentésekre, segélyhívásokra azonnali reagálás biztosítása  megfelelő technikai eszközök  gépjármű  felszerelés  hírtechnika ARÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA VEZETŐI FELADAT © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

4 Segélyhívásokra gyors reagálás - Diszpécser hívó-fogadórendszer műszaki színvonal emelése fogadókészség bővítése - telefon - fax - SMS - e-mail - térfigyelő kamera - riasztójelzések - Mobilitás, hírtechnika Szolgálati járműpark - személygépkocsi - motorkerékpár - kerékpár - szolgálati állat (lovas járőr) Összeköttetés biztosítása - „flottás” mobiltelefon - GPS - számítógépes lekérdezési lehetőség (PDA) (feltételeinek kidolgozása folyamatban) © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

5 Kerületőri lefedettség (1 kerületőr / választópolgár) © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.239011.320021.2400 2.270012.295022.3450 3.295013.330023.3200 4.390014.355024.3700 5.440015.310025.4950 6.480016.346026.4990 7.455017.360027.4910 8.430018.325028.3050 9.395019.225029.3200 10.305020.210030.2850

6 ÚJBUDA TÉRFIGYELŐ RENDSZER

7 „Látható” közterületi szolgálat program megvalósítása - Közterületi szolgálat prioritása Nagyobb erővel (közterület felügyelet, kerületőrség, rendőrség, polgárőrség) Fejlettebb technika alkalmazásával (mobilitás, híradás, informatika) Szélesebb körű társadalmi összefogás (PŐ, KF, TÖ, mezőőr, civil szervezetek, lakóközösségek, stb.) Közterületi jogsértések visszaszorítása és megelőzése Térfigyelő (kamera) rendszerek telepítése - az önkormányzat a tulajdonos és az üzemeltető © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

8 Közösségi szerepvállalás Rendőrök Közterület- felügyelők Településőrök Polgárőrök Lakossági kapcsolattartók Típusai: hatósági jelleg háttérbe szorítása Jellemzői: lakossággal közvetlen kapcsolat kiépítése emberek bizalmának elnyerése segítségnyújtás (jogi, bűnmegelőzési, stb.) nyitott kapcsolat kialakítása - civil szervezetekkel - hatóságokkal - intézményekkel - lakóközösségekkel, stb. © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

9 Közszolgáltatási jelleg Közösségi mentalitás kialakítása kialakítása társadalom segélyhívásra gyorsan reagáló megbecsülésének bizalmának szakszerűen, hatékonyan intézkedő emberi jogokat tiszteletben tartó ügyfelekkel kulturáltan bánó kiérdemelése © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

10 Önkormányzat kapcsolatrendszere (1) - Visszajelzés a beszámolók alapján- objektív- közbiztonsági helyzet - közterületi jogsértések helyzete - szubjektív- biztonságérzet - Lojális kapcsolat kialakítása - Közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel (önkormányzati rendészettel) foglalkozó szakmai fórumok kialakítása és a munkájukhoz szakmai háttér biztosítása - Közbiztonság és bűnmegelőzés- közös ügy - közös nevezőre hoz különböző filozófiájú embereket, pártokat - meghirdetésével a képviselők szín- pátiát érnek el a lakosság körében - a lakosság igényeinek összegyűjtése - Önkormányzati Rendészeti Cselekvési © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága Program (ÖRCSP) kidolgozása

11 Önkormányzat kapcsolatrendszere (2) - Koordináció (a helyi közbiztonsági stratégia végrehajtása) Önkormányzati hatóságok (közterület-felügyelő) Önkormányzati intézmények (oktatási, szociális, kulturális, eü-i, stb.) Rendészeti szervek ( Rendőrség, VPOP, természetvédelmi őrszolgálat, stb.) Civil szervezetek (Polgárőrség, NANE, Zöldek, stb.) Hatóságok és felügyeleti szervek (APEH, Fogyasztóvédelem, Közl. Felügy., Igazságszolgáltatás (Bíróság, Ügyészség, pártfogói felügyelet, stb.) Magánbiztonság Munkaügyi és munkabiztonsági Felügyelet, stb.) © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

12 Együttműködés a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel - Részvétel közös akciókban, ellenőrzésekben meggyőzéssel - A hatáskörükbe tartozó feladatok eredményes végrehajtásához szükséges jogszabályok betartatásával segítség biztosítása - Intézkedés a legitim erőszak lehetséges mellőzésével: - Nem hatáskörbe tartozó jogsértések tudomására jutásakor, azok továbbítása az eljárásra jogosult szervhez „közösségi” mentalitás által kialakított tekintély felhasználásával © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

13 Együttműködés a Polgárőrséggel - Együttműködés kialakítása önállóságuk tiszteletben tartásával (közfeladatot ellátó szerveket megillető büntetőjogi védelem) - Kölcsönös szolgálat és tájékoztatás lehetősége - A rendészeti szervek (közterület-felügyelet, rendőrség) „közelítése” a lakossághoz, polgárőrök és más segítőkész állampolgárokon keresztül (a Közterület-felügyeletnek, Rendőrségnek vagy annak a szervnek, akinek a hatáskörébe tartozik az eljárás) - Közös célok és feladatok hangsúlyozása - Jelzésadás létrehozása, megszervezése © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

14 Együttműködés a magánbiztonság szereplőivel önkormányzati és állami intézmények (oktatási, egészségügyi, stb.) bankok, bevásárló központok, gyógyszertárak, stb. - Partneri együttműködés - Veszélyeztetett objektumok védelme - Természet- és környezetvédelem alatt álló területek felügyelete - Pénz- és értékszállító járművek, tömegközlekedési útvonalak, megállók ellenőrzése Természetvédelmi Őrszolgálat Lehetséges partnerek: Fegyveres biztonsági őrök Személy- és vagyonőrök Mezőőrök Erdészeti szakszemélyzet, stb. © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

15 Stratégiai célkitűzések lakosság széles körének, civil szervezetek bevonása a közterületi jogsértések okainak felkutatása Jogsértést elkövetői kör utánpótlás bázisának csökkentése (veszélyeztetettség felmérése) korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező személyek fokozottabb védelme Közterületi jogsértések visszaszorítása közterületi térfigyelő-rendszerek kiépítésével a reagálási idő csökkentése és bizonyítékok rögzítésére hatékony tájékoztatás a közterületi jogsértések megelőzése céljából lakosság széles körének, civil szervezetek bevonása a közterületi jogsértések okainak felkutatása Jogsértést elkövetői kör utánpótlás bázisának csökkentése (veszélyeztetettség felmérése) korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező személyek fokozottabb védelme Közterületi jogsértések visszaszorítása közterületi térfigyelő-rendszerek kiépítésével a reagálási idő csökkentése és bizonyítékok rögzítésére hatékony tájékoztatás a közterületi jogsértések megelőzése céljából Szervezési feltételek biztosítása a társadalom igényeinek figyelembevételével a biztonság közösségen belüli szervezésének elősegítése a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezetek létrehozásának támogatása a közbiztonság megteremtésében közreműködő hatóságok, szervezetek és állampolgárok munkájának koordinálása közterület felügyelet szervezeti keretein belül a közterületi szolgálat személyi és technikai feltételeinek javítása Szervezési feltételek biztosítása a társadalom igényeinek figyelembevételével a biztonság közösségen belüli szervezésének elősegítése a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezetek létrehozásának támogatása a közbiztonság megteremtésében közreműködő hatóságok, szervezetek és állampolgárok munkájának koordinálása közterület felügyelet szervezeti keretein belül a közterületi szolgálat személyi és technikai feltételeinek javítása © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

16 „Látható” közterületi szolgálat megjelenési formáinak bővítése – –Rendőr – –Településőr – –Kerületőr – –Közterület - felügyelő – –Polgárőr (gépkocsizó járőr, lovasőr, kerékpáros járőr, stb.) Önkormányzati rendészet vezetőinek együttműködése a lakosság széles körével, az emberek bizalmának elnyerésére törekvés – –Önkormányzati képviselők – –Társasházi közösképviselők (gondnokok) – –Biztonsági vezetők „Látható” közterületi szolgálat megjelenési formáinak bővítése – –Rendőr – –Településőr – –Kerületőr – –Közterület - felügyelő – –Polgárőr (gépkocsizó járőr, lovasőr, kerékpáros járőr, stb.) Önkormányzati rendészet vezetőinek együttműködése a lakosság széles körével, az emberek bizalmának elnyerésére törekvés – –Önkormányzati képviselők – –Társasházi közösképviselők (gondnokok) – –Biztonsági vezetők Közterületi Szolgálat vezetési és irányítási rendszere © Rendőrtiszti Főiskola 2009 Közterületek biztonsága

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Kovács Sándor


Letölteni ppt "A közterületek biztonsága Előadó: Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes c. főiskolai docens Készítette:dr. Kovács Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések