Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közterületek biztonsága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közterületek biztonsága"— Előadás másolata:

1 A közterületek biztonsága
Előadó: Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes c. főiskolai docens Készítette: dr. Kovács Sándor

2 Közterületek biztonsága
Integrált önkormányzati rendészet szervezete Közterület Felügyelet Kerületőrség Bűnmegelőzés Újbuda 11 Közbiztonsági Szolgáltató nonprofit kft ALPOLGÁRMESTER Védelmi Iroda Polgári Védelem Rendőrség Ügyészség Bíróság Ellenőrzési és felügyeleti hatóságok: ÁNTSZ Közlekedési Felügyelet APEH Fogyasztóvédelmi Felügyelet stb. Polgárőrség Magán biztonságvédelem Fegyveres Biztonsági Őrség Személy- és vagyonőrök Egyéb szervezetek: MÁV, Magyar Posta, MATÁV, Cigány Önkormányzat, Vadászkamara, Hajléktalan Szolgálatok, TAXIS Szövetség, Társasházkezelők Szakmai Szervezete, Képviselő Testület Polgármester Közbiztonsági Tanácsnok Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági Közalapítvány © Rendőrtiszti Főiskola 2009

3 Közterületek biztonsága
Közterületi rendfenntartási modell Prevenciós jellegű (folyamatos látható közterületi jelenlét) Gyorsreagálás ARÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA VEZETŐI FELADAT TELEPÜLÉSŐR,KERÜLETŐR POLGÁRŐR, Mozgóőr „posztos őrszolgálat” piacok, bevásárlóközpontok közlekedési csomópontok forgalmas helyek Feladat-meghatározás az aktuális közbiztonsági helyzet alapján (nem a hagyományos „járőr útirány terv” alapján lakosság biztonságának adott körzetben történő szervezése együttműködés kialakítása (polgármester, polgárőr, közterület-felügyelő, stb.) folyamatos információáramlás az egyéb közterületi szolgálatok irányába INTÉZKEDŐK : RENDŐR KÖZTERÜLET-FELŐGYELŐ Járőrözés (nagyobb területen) Akciócsoportok, gyorsreagáló egységek létrehozása bejelentésekre, segélyhívásokra azonnali reagálás biztosítása megfelelő technikai eszközök gépjármű felszerelés hírtechnika © Rendőrtiszti Főiskola 2009

4 Közterületek biztonsága
Segélyhívásokra gyors reagálás - Diszpécser hívó-fogadórendszer - Mobilitás, hírtechnika műszaki színvonal emelése Szolgálati járműpark fogadókészség bővítése - személygépkocsi - telefon - motorkerékpár - fax - kerékpár - SMS - szolgálati állat (lovas járőr) - - térfigyelő kamera - riasztójelzések Összeköttetés biztosítása (feltételeinek kidolgozása - „flottás” mobiltelefon folyamatban) - GPS - számítógépes lekérdezési lehetőség (PDA) © Rendőrtiszti Főiskola 2009

5 Közterületek biztonsága
Kerületőri lefedettség (1 kerületőr / választópolgár) 1. 2390 11. 3200 21. 2400 2. 2700 12. 2950 22. 3450 3. 13. 3300 23. 4. 3900 14. 3550 24. 3700 5. 4400 15. 3100 25. 4950 6. 4800 16. 3460 26. 4990 7. 4550 17. 3600 27. 4910 8. 4300 18. 3250 28. 3050 9. 3950 19. 2250 29. 10. 20. 2100 30. 2850 4 1 6 5 2 7 10 8 3 9 © Rendőrtiszti Főiskola 2009

6 ÚJBUDA TÉRFIGYELŐ RENDSZER

7 Közterületek biztonsága
„Látható” közterületi szolgálat program megvalósítása - Közterületi szolgálat prioritása Nagyobb erővel (közterület felügyelet, kerületőrség, rendőrség, polgárőrség) Fejlettebb technika alkalmazásával (mobilitás, híradás, informatika) Szélesebb körű társadalmi összefogás (PŐ, KF, TÖ, mezőőr, civil szervezetek, lakóközösségek, stb.) Közterületi jogsértések visszaszorítása és megelőzése Térfigyelő (kamera) rendszerek telepítése - az önkormányzat a tulajdonos és az üzemeltető © Rendőrtiszti Főiskola 2009

8 Közterületek biztonsága
Közösségi szerepvállalás Típusai: Jellemzői: Rendőrök Közterület- felügyelők Településőrök Polgárőrök Lakossági kapcsolattartók hatósági jelleg háttérbe szorítása lakossággal közvetlen kapcsolat kiépítése emberek bizalmának elnyerése segítségnyújtás (jogi, bűnmegelőzési, stb.) nyitott kapcsolat kialakítása - civil szervezetekkel - hatóságokkal - intézményekkel - lakóközösségekkel, stb. © Rendőrtiszti Főiskola 2009

9 Közterületek biztonsága
Közszolgáltatási jelleg segélyhívásra gyorsan reagáló Közösségi mentalitás kialakítása szakszerűen, hatékonyan intézkedő emberi jogokat tiszteletben tartó ügyfelekkel kulturáltan bánó bizalmának társadalom kiérdemelése megbecsülésének © Rendőrtiszti Főiskola 2009

10 Közterületek biztonsága
Önkormányzat kapcsolatrendszere (1) - Visszajelzés a beszámolók alapján - objektív - közbiztonsági helyzet - közterületi jogsértések helyzete - szubjektív - biztonságérzet - Lojális kapcsolat kialakítása - Közbiztonság és bűnmegelőzés - közös ügy - közös nevezőre hoz különböző filozófiájú embereket, pártokat - meghirdetésével a képviselők szín- pátiát érnek el a lakosság körében - Közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel (önkormányzati rendészettel) foglalkozó szakmai fórumok kialakítása és a munkájukhoz szakmai háttér biztosítása - a lakosság igényeinek összegyűjtése - Önkormányzati Rendészeti Cselekvési Program (ÖRCSP) kidolgozása © Rendőrtiszti Főiskola 2009

11 Közterületek biztonsága
Önkormányzat kapcsolatrendszere (2) - Koordináció (a helyi közbiztonsági stratégia végrehajtása) Önkormányzati hatóságok (közterület-felügyelő) Önkormányzati intézmények (oktatási, szociális, kulturális, eü-i, stb.) Rendészeti szervek (Rendőrség, VPOP, természetvédelmi őrszolgálat, stb.) Civil szervezetek (Polgárőrség, NANE, Zöldek, stb.) Hatóságok és felügyeleti szervek (APEH, Fogyasztóvédelem, Közl. Felügy., Munkaügyi és munkabiztonsági Felügyelet, stb.) Igazságszolgáltatás (Bíróság, Ügyészség, pártfogói felügyelet, stb.) Magánbiztonság © Rendőrtiszti Főiskola 2009

12 Közterületek biztonsága
Együttműködés a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel - Részvétel közös akciókban, ellenőrzésekben - A hatáskörükbe tartozó feladatok eredményes végrehajtásához szükséges segítség biztosítása - Intézkedés a legitim erőszak lehetséges mellőzésével: meggyőzéssel jogszabályok betartatásával „közösségi” mentalitás által kialakított tekintély felhasználásával - Nem hatáskörbe tartozó jogsértések tudomására jutásakor, azok továbbítása az eljárásra jogosult szervhez © Rendőrtiszti Főiskola 2009

13 Közterületek biztonsága
Együttműködés a Polgárőrséggel - Együttműködés kialakítása önállóságuk tiszteletben tartásával (közfeladatot ellátó szerveket megillető büntetőjogi védelem) - Kölcsönös szolgálat és tájékoztatás lehetősége - Közös célok és feladatok hangsúlyozása - Jelzésadás létrehozása, megszervezése (a Közterület-felügyeletnek, Rendőrségnek vagy annak a szervnek, akinek a hatáskörébe tartozik az eljárás) - A rendészeti szervek (közterület-felügyelet, rendőrség) „közelítése” a lakossághoz, polgárőrök és más segítőkész állampolgárokon keresztül © Rendőrtiszti Főiskola 2009

14 Közterületek biztonsága
Együttműködés a magánbiztonság szereplőivel - Partneri együttműködés - Veszélyeztetett objektumok védelme önkormányzati és állami intézmények (oktatási, egészségügyi, stb.) bankok, bevásárló központok, gyógyszertárak, stb. - Természet- és környezetvédelem alatt álló területek felügyelete - Pénz- és értékszállító járművek, tömegközlekedési útvonalak, megállók ellenőrzése Lehetséges partnerek: Természetvédelmi Őrszolgálat Mezőőrök Fegyveres biztonsági őrök Erdészeti szakszemélyzet, stb. Személy- és vagyonőrök © Rendőrtiszti Főiskola 2009

15 Közterületek biztonsága
Stratégiai célkitűzések Szervezési feltételek biztosítása a társadalom igényeinek figyelembevételével a biztonság közösségen belüli szervezésének elősegítése a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezetek létrehozásának támogatása a közbiztonság megteremtésében közreműködő hatóságok, szervezetek és állampolgárok munkájának koordinálása közterület felügyelet szervezeti keretein belül a közterületi szolgálat személyi és technikai feltételeinek javítása lakosság széles körének, civil szervezetek bevonása a közterületi jogsértések okainak felkutatása Jogsértést elkövetői kör utánpótlás bázisának csökkentése (veszélyeztetettség felmérése) korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező személyek fokozottabb védelme Közterületi jogsértések visszaszorítása közterületi térfigyelő-rendszerek kiépítésével a reagálási idő csökkentése és bizonyítékok rögzítésére hatékony tájékoztatás a közterületi jogsértések megelőzése céljából © Rendőrtiszti Főiskola 2009

16 Közterületek biztonsága
Közterületi Szolgálat vezetési és irányítási rendszere „Látható” közterületi szolgálat megjelenési formáinak bővítése Rendőr Településőr Kerületőr Közterület - felügyelő Polgárőr (gépkocsizó járőr, lovasőr, kerékpáros járőr, stb.) Önkormányzati rendészet vezetőinek együttműködése a lakosság széles körével, az emberek bizalmának elnyerésére törekvés Önkormányzati képviselők Társasházi közösképviselők (gondnokok) Biztonsági vezetők © Rendőrtiszti Főiskola 2009

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Kovács Sándor


Letölteni ppt "A közterületek biztonsága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések