Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr.Kosztya Sándor BSZKI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr.Kosztya Sándor BSZKI"— Előadás másolata:

1 Dr.Kosztya Sándor BSZKI 2013.11.07-08.
A bűnügyi orvoslás helye és szerepe a megújult Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben Dr.Kosztya Sándor BSZKI

2 1946-tól Rendőrorvosi Hivatal
Történeti áttekintés 1881-től rendőrorvosok 1928-tól a hullaszemléken, a törvényszéki orvoson kívül rendőr boncnok is részt vett 1946-tól Rendőrorvosi Hivatal 1950-től a BRFK-n Rendőrorvosi szakcsoport Az előadásomban egy olyan szakterületen bekövetkezett változásokat mutatom be, amely szakterület komoly múltra tekint vissza, jeles képviselői több, mint 100 éve segítették a nyomozóhatóság munkáját, eredményes nyomozások százait köszönhették szaktudásuknak. A bűnügyi orvosok jogelődei a modern magyar rendőrség megalakulásától, a XIX.-ik század végétől szolgáltak a rendőrség állományában.

3 Rendőrorvos feladatai a múlt században
„látlelet felvétele, elmebeteg vizsgálat, első segélynyújtás, soffőrvizsgálat és járóbetegkezelés, munkaképesség megállapítása, ittassági vélemények, cselédvizsgálat, italmérési vizsgálat, hullaszemle, beteg rendőrtiszt-viselők ellenőrzése a kéj nők lakás vizsgálata” A rendőrorvosok kezdetben korabeli gyakorlatnak megfelelően széles feladatkörrel rendelkeztek, hatósági, tisztiorvosi majd törvényszéki feladatokat láttak el.

4 A megszűnéshez vezető jogszabályi változások
A BE. 103.§ január 1-től életbe lépett változása – A szakértő kizárása A január 1-én hatályba lépett 282/2007. (X. 26. Kormányrendelet) -Kizárólagosság Mindnyájunk számára ismert, az a tény, hogy míg 2006 előtt a Magyar rendőrség állományába összesen 52 fő igazságügyi orvosszakértő tartozott, akik az igazságügyi orvosszakértés (hatósági és igazságügyi boncolás) mellett szaktanácsadóként jártak el a helyszíni halottszemléken, fogdaorvosi feladatokat is elláttak, egészségügyi alapellátást, illetve a rendőrhatóság felkérésére biológia mintavételt végeztek. A rendőr orvosi hálózat működtetésének elsődleges előnye abban rejlett, hogy az igazságügyi orvostani ismeretek mellett speciális, kriminalisztikai ismeretekkel is rendelkeztek, állandó készenlét és a helyszínen történő megjelenés folyamatosan, a nap 24 órájában biztosított volt. A rendőrségi bűnügyi orvoslás megszűnéséhez a dián látható két új jogszabályi rész vezetett. A jogszabályok annak ellenére hatályba lepték, hogy várható negatív hatásukat több szakmai szervezet, így a bűnügy orvosok is előre jelezték.

5 A közelmúlt szervezeti átalakításai
BRFK-KESZ ORFK EPEK BRFK Személyügyi Főosztály Egészségügyi Osztály Bűnügyi- és Fogdaorvosi Alosztály A rendőrorvoslás megszűnéséhez a jogszabályi változások mellett egyéb okok is vezettek. A rendőrséget érintő számtalan átszervezés a budapesti bűnügyi orvosi szolgálatot sem kerülte el. A gyakori szervezeti változtatás elbizonyította az állományt.

6 2008 A rendőrorvosi hálózat gyakorlatilag megszűnt Rendőrorvos csak Budapesten, Baranya és Csongrád megyében 2008 évben bekövetkezett az amitől tartottunk. A jogszabályi változtatások lényege, a BE kizárásra vonatkozó szakasza, amely a rendőrségi szakértőket, így a bűnügyi orvosokat is kizárta a szakértői munkából, de legalább még hatósági boncolásokat végezhettek, de ennek véget vetett a 282/2007 Kormányrendelet, mely a boncolásokat sem tette lehetővé 2008 január elseje után. Gyakorlatilag a rendőrségi orvos szakértők nem végezhették munkájukat a rendőrség állományában után csak Budapesten Szegeden és Pécsen maradt néhány kolléga a köteléken belül.

7 Korábbi rendőrorvosi feladatok átvétele
Boncolás – ISZKI, Orvosegyetemek Fogdaorvosi feladatok – egészségügyi szolgáltatók Egészségügyi tevékenység – alapellátó orvosok Helyszíni feladatok - ? 2007-ben az igazságügyi szakértői tevékenység a Rendőrségtől kiszervezésre került. A feladat átvételével az ISZKI-nek évente új ügyet kellett ellátnia, az ehhez szükséges személyi és dologi kiadások fedezetének biztosításához költségvetési fedezet átcsoportosítására került sor január hónapban az ORFK vezetője és az ISZKI főigazgatója megállapodást kötött, amely alapján az ORFK február 1-jével 26 státuszt (14 orvos és 12 boncmester) és a 26 fő járandóságainak és működési kiadásainak finanszírozását biztosító 164 M Ft költségvetési előirányzatot adott át az ISZKI-nek. között a Rendőrség állományába tartozó bűnügyi orvosok egy része áthelyezéssel az ISZKI állományába került igazságügyi alkalmazottként, vagy közös megegyezéssel megszűntette szolgálati jogviszonyát. A Be. módosítását és Korm. rendelet hatálybalépését követően jelentősen megnövekedett a hatósági boncolás elrendelése és a boncolás végrehajtása, illetve a boncolás végrehajtása és az arról készített jegyzőkönyvnek a boncolást elrendelő hatóság részére történő megküldése közötti időtartam, amely a hatósági eljárások elhúzódását eredményezte. Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli halál esetén a hatósági és igazságügyi boncolást elrendelő hatóságot (túlnyomórészt a Rendőrség) terheli a holttest boncolás helyére történő szállításának, tárolásának, hűtésének és a boncolásnak a költsége, az eljárási idő meghosszabbodása e költségek növekedést eredményezte. További problémát jelentett a hatósági és igazságügyi boncolás díjában bekövetkezett változás. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításával a rendelet az igazságügyi ( Ft) és a hatósági boncolás (5600 Ft) szakértői díja mellett, a szakértői intézmény részére költségátalányt állapított meg, amelynek összege az igazságügyi és hatósági boncolás esetén hatvanezer forint, melynek fedeznie kellene a kiegészítő vizsgálatokat is.

8 A korábbi feladatok átvétele maradéktalanul nem sikerült
Helyszíni szemléken nincs megfelelő orvosszakértő A szakvélemények elkészítésének határideje megnőtt (sokszor az eljárások sikerét veszélyeztető módon) A rendőrséget a korábbi évekhez képest nagyságrendekkel nagyobb szakértői díj terheli (3/1986.IM rendelet módosítása,. pl. a boncolások esetén kb ,-forint/boncolás)

9 Példák melyek a szakember hiányra vezethetők vissza
Pécs - Emberölés, rejtve maradt többszörös késszúrások Tatárszentgyörgy – fel nem ismert lőtt sérülés, két áldozat Ezen a dián olyan konkrét helyszíneket sorolok, melyek jól mutatják, hogy mire vezet, ha a helyszíni szemlén nincs jelen megfelelő kriminalisztikai képzettséggel rendelkező orvosszakértő. Ilyen példákat még küldenek a megyei BTO-k. ezt később..

10 Megoldás 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről A bűnügyi szakemberek és a bűnügyi orvosok javaslatára a rendőri vezetés, olyan megoldást keresett, amely megfelel a 21-ik század kihívásainak, kiállja a szakma kritikáját, megfelel a függetlenség elvének is. A 276/2010.Kormányrendelettel módosított 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályos módosításával a rendőrség szervezetébe integrálta, egyidejűleg a bűnügyi technikai feladatok országos irányítását az átalakult Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet telepítette. A megújult BSZKI a frissen megalakult Bűnügyi Technikai Főosztályán kapott helyet a bűnügyi orvosi feladatokat ellátó Bűnügyi Orvosi és Kriminálpszichológiai Osztály.

11 c) a Készenléti Rendőrség, d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
2. § (1) Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei: a) b) c) a Készenléti Rendőrség, d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, f) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság. A kormányrendelet rendelkezett a BSZKI integrációjáról.

12 10/A. § (1) A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt országos illetékességgel, önálló szervként ellátja a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel, a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet alapján a szakértői, és ezen kívül a bűnügyi technikai feladatokat, ennek keretében Valamint jogállásáról

13 e) ellátja a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek bűnügyi technikai, és a szakértői tevékenység szakmai irányítását, továbbá bűnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, illetve a bűnügyi orvosi tevékenység szakmai irányítását, f) végzi a meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a gyakorlati tevékenységet, g) a költségvetés keretei között biztosítja a rendőrség szakértői, bűnügyi technikai, bűnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, bűnügyi orvosi tevékenységéhez szükséges egységes feltételeket, h) felkérés alapján részt vesz a bűnügyi technikusok képzésével és továbbképzésével kapcsolatos előadások, szakmai képzések megtartásában, És feladatairól. A bűnügyi orvosi tevékenység szakmai irányítását, meghatározott bűnügyi helyszínek esetén a gyakorlati tevékenység végzését, valamint többek között biztosítja a bűnügyi orvosi tevékenységhez szükséges egységes feltételeket. Mindezeken túl a bűnügyi technikusok képzsében is részt vesz.

14 A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (2011)
2011-ben a BSZKI a rendőrség szervezetébe integrálódott, ezzel egy időben a klasszikus kriminalisztikai és természettudományos vizsgálatokat végző Szakértői Főosztályban egységesített szakértői osztályok mellett megalakult a Bűnügyi Technikai Főosztály. Ezen a szervezeti ábrán az integráció után létrejött BSZKI szerkezeti felépítését láthatjuk. Az ábra jól szemlélteti, hogy a középen elhelyezkedő, az intézet gerincét képező szakértői osztályok mellett megjelent a Bűnügyi Technikai Főosztály négy osztálya, melyek a helyszíni bűnügyi technikai munka és a szakértők között teremti meg a kapcsolódást. Az intézeten beüli szoros együttműködés a szakértői munka eredményességét is javítja.

15 Változások - Megújulás
2011. A BSZKI 50 éves Igazgató váltás (új igazgatója, aki korábban az Intézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztályát vezette) Új középvezetők Az Intézet korösszetétele jelentősen fiatalodott Magyarországon a modern kirminalisztikai vizsgálatok széleskörű bevezetése a BSZKI jogelődje, a Bűnügyi Technikai Intézet 1961-ben történt megalapításával kezdődött. Az intézet feladatköre a tudományos-technikai fejlődéssel haladva fokozatosan bővült. Akár jelzés értékűnek is tekinthetjük hogy pont az 50 éves jubileum évében került vissza Szakértői Intézet a rendőrség kötelékébe. A bűnügyi orvoslás mint osztály pont akkor került az intézetbe, amikor az intézet is jelentős változásokon ment keresztül. És ez nem csak a rendőrség kötelekébe történő integrálódásában merült ki, de az intézet vezetésében bekövetkezett váltás is szemléletváltozást eredményezett. Melyet a állomány megfiatalodása is kísért.

16 Változások - Megújulás
2000 Az Intézet tagja a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózatának (European Network of Forensic Science Intsitutes, ENFSI) Nemzetközi körkísérletek (a Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály világ mintegy 100 laboratóriuma közül a legpontosabbnak bizonyult) 2012 a Prümi egyezményben foglaltak teljesítése Az intézet tagja az ENFSI-nek, aktívan részt vesz a Hálózat szakértői munkacsoportjaiban. A megbízhatóság rendszeres ellenőrzése érdekében a körkísérletekben Az Intézet szakértői tevékenységének alapja a tudományos kutatás, a hazai és a külföldi tudományos szervekkel és szakértői intézetekkel történő szakmai együttműködés a legfrissebb tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása érdekében. ), a Hálózat szakértői munkacsoportjaiban aktív tevékenységet folytat minden szakértői területen

17 Megújulás - Akkreditáció
2012 Daktiloszkópiai Szakértői Osztály, Kriminalisztikai Szakértői Osztály és Orvosszakértői Osztály 2013 Fizikai Kémiai Osztály és Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály Genetikai Szakértői Osztály és Véralkohol laboratórium akkreditációja folyamatban

18 Megújulás - Akkreditáció

19 Megújulás – Új szakterületek
A 2013 február 1-től hatályos szervezeti már mutatja a három új szakértői terület szervezeti megnevezését . Ezek a Bűnügyi Informatikai Szakértés, a Beszéd és Hangazonosítás valamint a Közlekedési szakértés.

20 Bűnügyi orvos Rendőrorvos a nyomozóhatóság tagja feladatai:
helyszíni szemle, hatósági boncolás, igazságügyi boncolás egészségügyi tevékenység, fogdaorvosi tevékenység a nyomozóhatóságtól független A BSZKI állományában alapfeladata: helyszíni szemle szaktanácsadó egyéb orvos szakértői feladatok Például: véralkohol véleményezés, Idegenrendészeti eljárásban életkor meghatározás, stb. Részvétel az intézeti tudományos munkában Lehetőség szerint boncolások A rendőrhatóság számára nyilvánvaló, hogy szükség van a rendőrorvosi feladatok újbóli ellátására, de a megváltozott körülmények között a korábbi rendőrorvosi hálózat változatlan formában már nem lehetséges, és nem is életképes. Alapvető, hogy az orvos független legyen a nyomozóhatóságtól, megfelelően specializál tudással rendelkezzen, olyan tevékenységeket ne végezzen melyhez szakértelme, kompetenciája nincs. Ne csak szakmáját művelje kimagaslóan, a tudományos munka terén is mutassa meg magát, az intézeti integráció előnyeit kihasználva vegyen részt az intézeti szakértői feladatok ellátásában. A változást az elnevezésben is hangsúlyozva, ma már bűnügyi orvosként definiáljuk magunkat. Az előzőekben taglaltak miatt a vidéki bűnügyi orvosok is a BSZKI állományában teljesítenek szolgálatot, a területi szakértőkhöz hasonlóan.

21 Bűnügyi Orvosi Osztály feladatai
Budapesti rendkívüli halál helyszíni szemlék Szakértői tevékenységhez nem illeszthető feladatok átadása Az intézeti szakértői munkában történő részvétel (Fizikai Kémiai O.. Szerves Kémiai Analitikai O. stb.) Pest megyei feladatok átvétele Komárom-Esztergom megyei helyszíni feladatok Baranya, Somogy és Tolna megyei bűnügyi orvosi feladatok

22 A tevékenységünket szemléltető adatok
Ezen a dián a tevékenységünket szemléltetem később

23 A tevékenységünket szemléltető adatok

24 A tevékenységünket szemléltető adatok
Egyéb vizsgálatok

25 A tevékenységünket szemléltető adatok
Véralkohol szakértői tevékenység tól (n:3207)

26 Elkészült az országos bűnügyi orvosi hálózat felállításának terve
Részvétel az új Halottvizsgálati kormányrendelet elkészítésében Aktív részvétel a bűnügyi technikus és bizottságvezető képzésben A napi feladatok mellett a belügyminiszter elvárásának megfelelően elkészítettük az országos hálózat tervét. Aktívan részt vettünk az új 351/2013 Kormányrendelet előkészítő munkájában, hatékonyan érvényesítettük a rendőrhatóság érdekeit a rendelet végső megszövegezésénél.

27 2013 állománytábla módosítás Bűnügyi Orvosi Osztály
2013.áprilistól Baranya megyében egy fő bűnügyi orvos (Somogy és Tolna megyei ellátás is) Az országos lefedettség első lépéseként Baranya megyében kihelyezett bűnügyi orvosként kezdetben egy fő bűnügyi orvos teljesít szolgálatot.

28 A jövő A helyszíni bűnügyi orvosi tevékenység akkreditációja
A működési terület kiterjesztése – országos lefedettség Utánpótlás – ösztöndíj rendszer tervezete Bűnügyi orvosi életpálya 282/2007 Korm.rendelet módosítása

29 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Dr.Kosztya Sándor BSZKI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések