Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK A SCHENGENI HATÁRNYITÁS UTÁN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK A SCHENGENI HATÁRNYITÁS UTÁN"— Előadás másolata:

1 A MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK A SCHENGENI HATÁRNYITÁS UTÁN
A MEGVÁLTOZOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, GLOBÁLIS VÁLTOZÁSOK KEZELÉSÉNEK SZEREPE ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGE A HON –ÉS RENDVÉDELEM TERÜLETÉN konferencia, 2011. A MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK A SCHENGENI HATÁRNYITÁS UTÁN Dr. habil. Huszár András ny. ro. ezredes c. egyetemi tanár Intézetigazgató, tanszékvezető Dr. Szilárd István, c. egyetemi tanár. Dr. Szipola Gyula Csepregi Péter

2 Földcsuszamlásszerű társadalompolitikai változások
A katonai tömbök szembenállásának megszűnése, Az USA, mint egyetlen szuperhatalom dezintegrációjának kezdete gyors ütemű gazdasági – társadalmi átalakulás régóta elfojtott problémák szomszédos államok közötti rendezetlen viszonyok államokon belüli nemzetiségi, nyelvi, vallási, kulturális ellentétek, szélsőséges nacionalizmus előretörése. integrációval ellentétes, dezintegrációs folyamatok Egyes államszövetségek széthullása az etnikai választóvonalak mentén – közel-keleti és észak-afrikai térség fejleményei Ismétlődő gazdasági világválságok nehezen ellenőrizhető, tömeges és illegális migráció

3 a teljes népesség 3%-a migráns
A föld népessége végéig elérheti a 7 milliárdot. A következő negyven évben a 2,3 milliárd fős növekedés 97 százaléka a kevésbé fejlett régiókban várható, ebből 49 százalék Afrikában. A fejlett országok lakosságszáma: állandó, öregszik, kevesebb munkaképes, több nyugdíjas A határokon átívelő migrációt évi 175 millióra becsülik, mely 3%-a a teljes népességnek. Egyre több az olyan ország, ahol a hatalom, a politika, képtelen az állam átalakítására, a gazdaság fellendítésére, a társadalom életképességének biztosítására. Ez magában hordozza az adott területen élők elvándorlását olyan irányba, ahol a megélhetésük, létbiztonságuk biztosítottnak látszik.

4 A migrációt előidéző tényezők
1. Szupranacionális birodalmak szétesése (Monarchia, Oszmán birodalom, Szovjetunió, Angol gyarmatbirodalom, stb. 2. Modern világgazdasági rendszer és termelési mód 3. Az ökológiai egyensúly megbontása, természetes környezet pusztulása, katonai kiadások és műveletek 4. Népességrobbanás: 2025-ig 5,4 milliárdról 8,5 milliárdra nőhet 5. Hagyományos értékrendek, életstílusok, világnézetek leépülése

5 Menekültek száma Gazdasági menekültek száma meghaladja az évi százmillió főt Környezeti menekültek száma (klímaváltozás, erdőirtások, stb meghaladja az évi többszáz millió főt/világ, és folyamatosan növekszik Politikai menekültek száma csökkenőben. Boeri-Bocker: a migráns munkavállalók elsősorban a sikerágazatokba áramlanak (2000)

6 Tények A kibővült Európai Unió vonzó migrációs célpont: mind külső, mind belső, mind szabályozott és irreguláris migránsok számára Ezen folyamat következménye, hogy Magyarország az illegális migráció elleni küzdelem tekintetében az egyik legfontosabb tagállam az Európai Unión belül. A meglehetősen hosszú külső határ mellett az Európán keresztülhúzódó migrációs útvonalak jelentős része itt találkozik, halad keresztül. 36-39 millió a migránsok becsült száma Nyugat- és Közép- Európában.

7 A Magyarországon átvezető főbb migrációs utak
2005

8 A schengeni határbiztonsági rendszer vázlata
Államhatár hossza: 2242,5 km UKRAJNA SZLOVÁKIA 136,7 km 680,9 km AUSZTRIA 356 km S C H E N G E N K Ü L S Ő H A T Á R SZLOVÉNIA 102 km ROMÁNIA 447,8 km SZERBIA HORVÁTORSZÁG 174,4 km 344,6 km EU belső határ: 1 139 km EU külső határ: 1 103,5 km

9 SCHENGEN és egészségügyi kockázatok(1):
Az irreguláris migránsok kellő és adequát egészségügyi ellátása nem csak humanitárius kötelezettség , de alapvetően szükséges közegészségügyi kockázatkezelés mind a tranzit mind a célországok számára. A probléma megoldása nem csupán a ‘közönséges' fertőző betegségekre való felkészülést igényli, mint az újra támadó TBC, AIDS, Hepatitis B és C, vagy egyéb szexuális úton terjedő fertőzések. (STIs). A ‘kibocsátó’, származási országok zömében a közegészségügyi hálózat fejletlen, vagy lerombolódott. Ennek következtében az immunizációval megelőzhető betegségek újból megjelenhetnek az EU országaiban is, ahol az egészségügyi személyzet erre nincs felkészülve, gyakorlati tapasztalata hiányzik, csak tankönyvi ismeretekkel rendelkeznek. A leghatékonyabb közegészségügyi intervenció és prevenció, ha már a lehető legkorábban, a határövezetben fel vagyunk készülve a kellő és adequát egészségügyi vizsgálatokra és a szükséges ellátásra.

10 SCHENGEN és egészségügyi kockázatok (2):
A felkészülést három fő szempont kell, hogy vezérelje: 1. A kockázat nagyságának és természetének ismerete és a kockázatkezelésre való felkészülés (az eredet országok morbiditási profilja, egészségkulturális és vallási különbségek és a kapcsolódó egészségügyi, közegészségügyi konzekvenciák) 2. A migránsok speciális ellátási igényére felkészült szakemberek (mind a szomatikus mind a mentális egészség terén) és azok könnyű elérhetősége a menekült és menedékes ellátás intézményeiben; 3. A hivatalos szervek „front-line” határrendőrség, adminisztratív szervek, menekülttáborok személyzete, egészségügyi személyzet, nem hivatalos szervek, NGO-k, velük érintkező határövezeti lakosság munkaegészségügyi felkészítése már az alapképzésben és speciális igényének, egészségügyi kockázatának figyelembevétele az egészségügyi/ munkaegészségügyi ellátás tervezése során.

11 …és hol vagyunk ma? Jelenleg nincs a migráció egészségügyi kérdései vonatkozásában egységes, EU szinten koordinált, harmonizált politika. A SCHENGEN protokoll nem tartalmaz egyáltalán humán közegészségügyi szempontokat. (szemben az élelmiszer biztonsági és állategészségügyi kérdésekkel) Mindezen túlmenően, súlyos hiány van megfelelően képzett egészségügyi szakemberekből, alap és továbbképzési programokból és legfőképpen hiányzanak azok a minimális standardok, mind a kontroll, mind a segítő mechanizmusok terén, melyek az EU és tagországai közegészségügyi biztonságát az egyik oldalon, és a rászorult migránsok humanitárius segítségét a másik oldalon kellene, hogy szolgálják/ biztosítsák. EU szinten harmonizált standardok, megfelelő szakember képzés és felkészült rendszerek jelenthetnek csak hosszútávú és sikeres megoldást.

12 2050-re az Európai Unió lakosságának 52 %-a migráns lesz.
…és hol leszünk holnap? Az Európai Unió népességének kb. 5%-a harmadik országban született, és minden 12 emberből 1 nem abban az országban él, ahol felnövekedett. 2050-re az Európai Unió lakosságának 52 %-a migráns lesz. 2100-ra a fehérbőrű populáció aránya a föld népességében 5 % alá csökken.

13 Tények 6: Nagybritanniai HIV/ TBC trendek:
8%-a a populációnak migráns 70% -a az össz TBC-s eseteknek migránsok közül kerül ki, DE csak 27%-uk diagnosztizált az első két évben 72% -a az új HIV + eseteknek migránsok közötti, DE csak 20%-uk észlelt az első évben 8% of the UK population are migrants with legal status in the UK. From the data it can be seen that migrants are at greater risk of developing TB disease than the UK born population. However only 27% of cases are diagnosed within 2 years of arrival. In addition migrants are also at increased risk of HIV but only 20% are diagnosed in the year of arrival. This is a key fact as concerns are frequently voiced about migrants arriving in the UK specifically to obtain HIV treatment. Most cases of malaria in the UK are diagnosed in the migrant population who are at increased, ongoing risk through visiting friends and family. 13

14 Tények Évi nő és gyerek akiket Nyugat-Európába visznek, csempésznek, eladnak (US State Dept. annual reports ) Ebből évi re becsült a száma azoknak, akik az EU keleti, dél-keleti határai keresztül érkeznek (OSCE, IOM)

15 Tények Source: Photo by Jean-Philippe Chauzy © IOM 2003 - MGH0008
OSCE Press Release, Vienna : Évente 1.2 millió gyermek (18 év alatti) az emberkereskedelem áldozata. Tényszerűen adják-veszik őket szexuális szolgáltatások, házimunka, kényszermunka céljára, vagy kéregetésre, kriminális cselekedetekre kényszerítik őket.

16 Afrika, a jövő válsággóca
Figyelembe véve a jelenleg zajló békefenntartót missziók földrajzi elosztását (a 13 ENSZ misszióból, 8 Afrikában zajlik) az éhínség, az AIDS terjedését az afrikai kontinensen, szintén levonható az a stratégiai következtetés, hogy az elkövetkezendő évtizedekben itt számolhat a nemzetközi közösség a legtöbb válsággal.

17

18 A tények: 2011 január és május között menekült érkezett a szigetre. A Líbiát környező országokba ( Tunisz, Egyiptom,Algéria, Szudán ) több mint menekült érkezett, és az országon belül is több mint család menekült el eredeti lakhelyéről. Mennyire készült fel erre Európa, az Európai Unió?

19 Lampedusa 2011 19

20 A CHANCE program A Pécsi Tudományegyetem az Európai Unió négy országának öt egyeteméből álló konzorcium vezetőjeként ’MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe – CHANCE’ című pályázatával elnyerte az Európai Bizottság ERASMUS - Lifelong Learning Programja kurrikulum fejlesztési támogatását. A kiértékelés során a tervezet az ’European Added Value’ kategóriában a lehetséges legmagasabb pontszámot kapta.

21 A CHANCE projekt fő célkitűzése, hogy a migránsok egészségügyi ellátásának speciális igényeit ismerő, és annak ellátására felkészült szakembereket képezzen. Ez a terület jelenleg nem csak szakemberhiánnyal küszködik, de képzési programok sem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor a specifikus egészségügyi ellátás alapfeltétele mind a migránsok problémamentes integrációjának, mind a munkerőpiacra való sikeres bevezetésüknek.

22 Fő célkitűzés Ennek érdekében a résztvevő egyetemek közösen kifejlesztenek, tesztelnek, majd akkreditálnak az európai MA standardoknak megfelelő szemeszterből álló, „Master of Migrant Health” titulust adó, angol nyelvű képzési programot. Reményeink szerint a képzési program már középtávon is látható eredményt fog felmutatni a rohamosan növekvő migrációs áramlás EU-n belüli megfelelő kezeléséhez az egészségügy területén, és ezzel egyben hozzájárul az ehhez kapcsolódó gazdasági stabilitás megteremtéséhez is.

23 Európai Unió szintű egyetemi konzorcium létrehozása a tananyag közös kifejlesztésére
A tananyag hat alapkompetenciáját reprezentáló oktatási modulok kifejlesztése, tesztelése, akkreditálása és beépítése az intézmények oktatási programjába. Ezek a következőek: • M1: epidemiology and research methodology • M2: environmental medicine and occupational health • M3: economic / health economic impact of migration • M4: organization and systems management • M5: clinical and public health assessment • M6: social and behavioral aspects of migration including multicultural, multireligious aspects and their health/ mental health impact

24 Szakemberek képzése a migránsbarát / érzékeny egészségügyi és szociális ellátórendszerek számára. Ezen rendszerek alapvető feltételei a multikulturális, sokvallású közösségeken belüli szociális kohéziónak. Jelenleg Európában a növekvő igény ellenére kifejezett hiány van olyan egyetemi szintű képzési programokban, melyek egyszerre reprezentálják a közegészségügyi biztonság, az alapvető emberi jogok és a transzkulturális megközelítés szempontjait.

25 A program további célkitűzése
a speciális tudás mellett megfelelő motivációt és készséget adjon a multikulturális, sokvallású környezetben való munkához és ahhoz, hogy az újonnan képzett szakemberek hidat tudjanak építeni a migráns és etnikai közösségek és a többségi, befogadó társadalom között.

26 Hat interdiszciplináris oktatási modulra és kéthónapos terepgyakorlatra épülő 3+ 1 szemeszteres képzési program, mely diplomamunka védéssel zárul. A sikeresen teljesítő jelöltek az Európai Unió öt országában akkreditált ’Master of Science in Migration Health’ diplomát fognak kapni. A program az European Credit Transfer System (ECTS) kritériumainak megfelelően 120 kreditet fog adni a jelöltek minimum belépési követelményét jelentő BA szintű képzettségéhez és a hozott credit értékhez.

27 KÖLCSÖNÖS ELISMERTETÉS
A programot a konzorcium minden tagja akkreditáltatni fogja a saját országában és kölcsönösen elismerik a kiadott igazolást a teljesített modulról/ kreditről, biztosítva ezzel egyben a hallgatók mobilitását is. A konzorcium közös programhoz közösen fejleszti ki az oktatási segédanyagokat is. A program saját, interaktív honlapot fejleszt, mely folyamatosan frissített információk és eseménynaptáron túl egyben a hallgatók távoktatását is szolgálja.

28 A CHANCE KONZORCIUM Projekt koordinátor: University of Pécs Partnerek:
University of East Anglia Danube University Krems Pavol Jozef Šafárik University in Košice Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Medizinische Universität Graz Associated partner: EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association)

29

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "A MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK A SCHENGENI HATÁRNYITÁS UTÁN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések