Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Racionális Etikai döntések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Racionális Etikai döntések"— Előadás másolata:

1 Racionális Etikai döntések

2 Feladat Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket?

3 Döntéselméletek Normatív: hogyan kell/lehet helyesen dönteni? Mi a helyes módszer? Racionális döntések elmélete Leíró: döntéspszichológia: hogyan szoktunk dönteni (gyakran rosszul, néha pedig nagyon gyorsan és jól)

4 Döntések osztályozása
Egyéni-társas Jól strukturált – rosszul strukturált Nagy kockázatú – kiskockázatú Nagy tét – kis tét Morális – egyéb Stb.

5 Döntési módszerek Formális racionális: formális eljárást alkalmazva elemezzük a problémát, és egy választott módszer szerint döntünk. Ugyanezekkel indokoljuk a döntést. Heurisztikus (automatikus, intuitív): a probléma egészét tekintjük és ránézésre, megérzés alapján döntünk, egyben átlátjuk a problémát és a megoldást. Utólag indokoljuk a döntést. (a később foglalkozunk velük) Érvelés: érveket hozunk az egyes megoldások mellett és ellen, és a legjobban érvelt megoldást választjuk. Ugyanazzal indokolunk. Tárgyalás: érdekkonfliktusra közösen keresünk mindenki számára elfogadható megoldást. Informális megbeszélés Formális döntési értekezlet: szabályok szerint vezetett értekezlet, melyen kiválasztott módszer szerint hozunk döntést. Vegyesen is előfordulnak lehet egyéni és társas, 4-6. társas.

6 Racionális döntések Általában

7 Feladat Hogyan választ autót?

8 Interaktív ponttáblázat

9 A racionális döntési eljárás I.
A racionális döntés modellje (ami bármely kérdésben alkalmazható): Definiálja a megoldandó problémát! Pl: melyik autót vegyem? Melyik a legjobb nekem? (Hiba a javasolt megoldásokkal, a tünetekkel, és nem megfelelő szinten definiálni!) A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy-kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult) A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újraértelmezése. Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Minden fontos kritériumot tekintetbe kell venni!) Súlyozza a kritériumokat! (si -- az i-ik kritérium súlya, értéke számomra)

10 A racionális döntési eljárás II.
A racionális döntés modellje (folyt.): Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!) Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (pmi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból) Számítsa ki az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, és válassza a legnagyobb értékkel rendelkezőt! (Hm -- az m-ik megoldás várható hasznossága: Hm= ∑ si * pmi)

11 Döntési táblázat A probléma: A. B. C. D. E. F. G. Kritéri-umok
A kritérium súlya* 1. mego.lehet. mennyire felel meg a krit.nak várható értéke:BxC 2. mego. mennyire felel meg a krit.nak 2. mego. várható értéke:BxE 3. mo. Stb… 1. krit. s1 p11 s1p11 p21 s1p21 2. krit. s2 p12 s2p12 p22 s2p22 3. krit. s3 p13 s3p13 p23 s3p23 …. ∑si =100 * vagy [-100, +100] 0≤p1i≤100 H1 H2 * A kritériumok értékelésénél, súlyozásánál több féle módszer alkalmazható. Akkor húzza szét a legjobban a döntést, ha pl. 100 pontot osztunk ki a kritériumok között. Negatív értékelést is adhatunk, ha pl. -100, +100 skálán súlyozzuk a kritériumokat. Ha minden kritérium pénzben kifejezett, akkor eleve összehasonlítható, nem szükséges súlyozni.

12 Feladat: Lottó Döntse el racionálisan, hogy megjátssza-e a héten az ötös lottón az 1, 2, 3, 4, 5 számokat!

13 Ábrázolás döntési fával
Kérdés Lehetőségek Az egyes kimenetek értéke Nyernek a számok 900 mFt + nagy öröm ≈ 1000mFt pr Igen 1-pr kis bánat ≈ -300 Ft Nem nyernek Megjátsszam? Nyernek a számok 0Ft+nagy bánat≈ -100 mFt pr Nem 1-pr pr≈ 1/5274m 0Ft+kis öröm≈ 225 Ft Nem nyernek

14 Ábrázolás döntési táblázatban
A probléma: Megjátsszam a héten az 1,2,3,4,5 számokat az ötös lottón? A. B. C. D. E. F. Kritériumok A krit. súlya 1. Megjátszom várható értéke:BxC 2. Nem játszom meg 2. Nem játszom meg várható értéke 1. Mennyi pénzt hoz? 1 0,17 -225+0,17 2. Mennyi örömöt szerez? 1* 0,019* -75+0,019 225* 225-0,019 -∞≤p1i≤+∞ Ft-ban H1=-300+0,189 H2=225-0,019 *Ha Ft-ban számoljuk az örömöt, akkor a súlynak nincs sok szerepe, mert azt a Ft érték megállapításánál figyelembe tudjuk venni.

15 Összehasonlítás: táblázat és fa I.
Döntési táblázat Döntési fa tulajdonság szemléletű Akkor célszerű, ha a döntés után már nincs más befolyásoló tényező. esemény szemléletű Könnyű figyelembe venni, hogy a világ bizonytalan, és a döntés eredményét később más események is befolyásolják.

16 Összehasonlítás: táblázat és fa II.
Döntési táblázat Döntési fa Segíti a szempontok (krit.ok) figyelembevételét Ráirányítja a figyelmet a szempontok összemérésének és a kimenetek értékelésének problémájára Segíti a lehetséges események számbavételét Segíti a döntést befolyásoló külső tényezők számbavételét Többlépcsős döntési folyamatok is ábrázolhatók

17 A racionális döntés problémái / korlátai*
A probléma meghatározásából A preferenciák (súlyszámok) működéséből Megismerési korlátokból adódnak *Egyik tábor (racionalisták) szerint ezek elvileg javítható problémák, másik (korlátozott racionalisták, irracionalisták) szerint elvi korlátok! Általában csak korlátozottan racionális döntéseket hozhatunk!!!

18 Korlátozott racionalitás
A korlátozottan racionális eljárás nem maximalizál, nem optimalizál, hanem kielégítő megoldást keres. Korlátozottan racionális döntési szabályok: Pl. válaszd az első minden szempontot legalább alapszinten kielégítő megoldást! Pl. Válaszd ki a legfontosabb szempontot, és keresd meg azt legjobban kielégítő megoldást, ha több van, dönts közöttük a második legfontosabb szempont alapján!

19 Racionális etikai döntések

20 Az erkölcsi döntések szempontjai
Kik a cselekvők, és hogyan vesznek részt benne? Kik a felelősök? Mik a hatalmi viszonyok? Kik az érintettek, és hogyan érinti őket? Hogyan lehet mindannyiukat bevonni a döntésbe? Milyen kötelességeket (jogokat) (erkölcsi, szakmai) kell figyelembe venni? Milyen értékek (személyes, szakmai) játszanak szerepet? Milyen motívumaik, érdekeik vannak 1-3-nak? Milyen hasznok adódnak ezekből? Milyen érzések, érdekek, értékek vezetnek engem? Milyen döntési módszert alkalmazunk? A döntés ellenőrzése az egyes etikai elméleteknél tanult kérdések szerint!

21 A racionális erkölcsi döntés elemei
határpontokon alapuló kizárási feltételekből, utilitarianizmusra épülő racionális döntési eljárásból (táblázatból/fából) morális ellenőrzésből áll. A nem a következmények értékére épülő (nem haszonelvű) erkölcsi szempontokat veszi 1. és 3. figyelembe. 1.-t és 3.-t beépítjük a az előzőekben tanult általános racionális döntési eljárásba, így kapjuk a racionális erkölcsi döntés eljárást.

22 Kizárási feltételek Az értékrendünk (erkölcsi és szakmai) és az erkölcsi elméletek bizonyos esetekben kizárási feltételeket adnak. (Nem csak ezek, hanem például az ár is adhat: Pl. ez a megoldás nem jó, mert olyan költséges, hogy azt senki nem fizeti meg.) Kizárási feltételt adnak: a kötelességek. Pl. nem szegem meg a BTK paragrafusait. a folytonos kritériumokat adó értékek és etikai elméletek, ha kijelölünk határpontokat, amin nem megyünk túl. Pl. érték a minőség, néha engedni kell, de azt már nem vállalom, hogy a mű a tervezési élettartam előtt valószínűleg tönkremegy. Az utat nem lehet úgy megépíteni, hogy ne ártsunk az ott lakóknak, de nem alkalmazok olyan megoldást, amit én sem viselnék el. A kizárási feltételek, megadják, hogy milyen szempontok és megoldások esetében nincs mérlegelés és kompenzáció. Milyen szempontok alapján, mely megoldásokat kell kizárni. Azokat a szempontokat, amelyekben van, a rac. döntési eljárásban vesszük figyelembe. (az erkölcsi szempontokat is!)

23 A racionális döntési eljárás alkalmazása erkölcsi kérdésekben
A racionális döntés utilitariánus keret, amely erkölcsi kérdésekre alkalmazható. Minden cselekedetnek, megoldásnak van minden releváns szempontból valami haszna/ értéke minden egyes érintettre nézve, és összességében a legjobbat kell választani. Mivel a morális értékelés személytelen, így bárkire meg lehet állapítani a szubjektív hasznosságokat. Ezért alkalmazni kell az aranyszabály változatát: hogy érintene engem, ha ezt tennék velem minden szempontot minden résztvevőre külön kell alkalmazni (a sorok megszorzódnak a résztvevők számával), és az összességében legnagyobb hasznosságú alternatívát kell választani. Feltételezi, hogy az emberek azonos súllyal szerepelnek, és a különböző emberek értékelései összehasonlíthatók.

24 A racionális erkölcsi döntési eljárás I.*
A racionális erkölcsi döntés modellje: Definiálja a megoldandó erkölcsi problémát! Pl: használjak-e fogamzásgátlót, milyent? Melyik a legjobb összességében? A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy-kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult) A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újrafogalamzása, pontosítása. *Az előző szakaszban tárgyalt általános racionális döntés eljáráshoz képest új elemek vastagon szedve szerepelnek.

25 A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) II.*
A racionális döntés modellje (folyt.): Vegye számba az összes résztvevőt/érintettet! Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Mindenki minden fontos kritériumát tekintetbe kell venni!) Súlyozza a kritériumokat! (sil -- az i-ik kritérium súlya, az l-edik résztvevő számára) *Az előző szakaszban tárgyalt általános racionális döntés eljáráshoz képest új elemek vastagon szedve szerepelnek.

26 A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) III.*
A racionális döntés modellje (folyt.): Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!) Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (pmi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból) Válassza ki azokat a kritériumokat, ahol meg lehet vagy kell adni kizárási feltételeket! Adja meg a kizárási feltételeket, és törölje a kizárható alternatívákat! Számítsa ki minden résztvevőre az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, összegezze ezeket, és válassza azt, amelyikben az összesített érték a legnagyobb! Hm -- az m-ik megoldás várható hasznossága: Hm= ∑ sil * pmi (összegezni i-re és l-re!) Ellenőrizze a megoldást az alábbi ellenőrző kérdések segítségével! *Az előző szakaszban tárgyalt általános racionális döntés eljáráshoz képest új elemek vastagon szedve szerepelnek.

27 A döntést erkölcsi szempontból ellenőrző kérdések I.
Megfelel az értékrendemnek? Összhangban van az értékeimmel? Mi lenne, ha hasonló helyzetekben mindenki így tenne? Elvileg lehetséges, hogy mindenki így tegyen? E cselekedet mögött álló norma lehetne általános törvény? Szeretném, ha mások hasonló helyzetben ezt tennék velem? Mit szeretnék, mit tegyenek mások hasonló helyzetben (velem)? Az érintettek hozzájárulnak tervem megvalósításhoz, szándékos aktív résztvevők benne, vagy csak passzív eszközök? (Minden érintettre vonatkozik a kérdés, nem csak a közvetlen résztvevőkre.) Az adott cselekedet meg szeg-e a valamilyen kötelességet, valamilyen kategorikus normát? (általános erkölcsi norma, szakmai előírás, Etikai Kódex stb.)

28 A döntést erkölcsi szempontból ellenőrző kérdések II.
Kialakulhatna-e közmegegyezés az adott cselekedet alapjául szolgáló norma körül? Mit szólna a közösség a cselekedetemhez, ha nyilvánosságra kerülne (TV, sajtó, internet)? Elfogadható lenne a közösség számára? Megdicsérnének? Mit szólnának a kollégák, mit szólna a szakma az eljárásomhoz, ha megtudnák? Elfogadható lenne számukra? Megdicsérnének? Melyik lehetséges cselekedetnek, mi a valószínű következménye? Melyik okozza ezek közül a legnagyobb valószínűséggel összességében a legtöbb jót és a legkevesebb kárt? Ha valamilyen szabályt szegünk, akkor tényleg lényegesen több jó származik ebből, mintha betartanánk? Milyen erényeket tükrözne a cselekedet? Milyen jellemvonásokkal rendelkezők cselekszenek így? Mit tenne egy általam nagyra becsült személy, a mesterem ebben a helyzetben? Mit szólna hozzá, ha megtudná, hogy ezt tettem?

29 Feladat Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket?

30 Fogamzásgátlás Kritérium súly Meg-szakít Kon-dom Spirál Tabl ffi
Tabl. nő Sebé-szi önmegtart. Sem-mi HIV megel. ffi 99 100 HIV megel. nő STB megel. ffi STB megel. nő Eü bizt. Ffi 90 Eü bizt. nő 50 Terhesség megelő ffi 10 85 96 94 Terhesség nő Könnyű hasz ffi Könnyű has nő 80 Szexuális örö f 20 Szexuális ör nő Összhaszon:

31 Fogamzásgátlás Kizáró feltételek: Hasznosság számítása Ellenőrzés

32 Figyelem! A racionális erkölcsi döntésnél a táblázatban az összes (fontos) érintett szempontjából értékelni kell a megoldásokat, azaz minden érintett minden fontos kritériumát fel kell venni, és azok szerint értékelni kell a megoldásokat! Másképpen: az összes érintett összesített várható hasznosságát kell maximalizálni. Ez jelenti azt, hogy mások szempontjait, érdekeit is figyelembe vesszük. (Pl.: A fogamzásgátlás példában a férfi és a nő szempontjából a megoldások értékelése külön soron szerepel. Tehát valójában a férfi és a nő szempontjából is kitöltjük a táblázatot.) Ha fával ábrázoljuk, akkor pedig az összes kimenetet értékelni kell az összes (fontos) érintett szempontjából, és az egyes kimenetekhez ezek összegét, az összesített értéket kell beírni!

33 A racionális döntések szerepe
A racionális erkölcsi döntési módszer szerepe: Segítenek abban, hogy módszeresen figyelembe tudjuk venni és értékelni tudjuk a fontos tényezőket (intuitíve ezeket NEM tudjuk megtenni!), és ezért jobb döntéseket eredményez. A résztvevőket ezzel lehet meggyőzni, hogy jó a döntés. Ezzel lehet igazolni a döntést, ha szükséges.

34 Az erkölcsi döntések Az erkölcsi döntések (tegyem - ne tegyem, melyiket tegyem) általában: Kontextuálisak Általában korlátozottan racionálisak Társas döntések Az erkölcsi szempontok a döntést kétféleképpen befolyásolják: Bizonyos dolgokat nem teszünk az adott szituációban Az összességében jobbat próbáljuk meg tenni

35 A ZH-ról Jövő héten ZH. A dolgozat az 1-4. órák anyagát kéri számon. (Az 5. órát NEM!) A ppt-k megtalálhatók a címen a Mérnöketika tárgynál. Az óráról készült videók elérhetők (ahogy készülnek) címen. Kérdések típusai: Fogalmak meghatározása: Pl. Mit nevezünk erénynek? Etikai álláspontok, kritikák bemutatása, összehasonlítása stb.: Pl. Ismertesse az erényetikák alapvető megállapításait! Milyen kritikák fogalmazhatók meg az tett-utilitarianizmussal szemben? Alkalmazások: Pl. Szituáció leírása (mint fent) és a kötelesség-etika alapján döntse el, és indokolja, hogy mi lenne a helyes cselekedet! A szakszerű indoklás a lényeg! Az értékelés az alapján történik, hogy mennyire pontos, szakszerű, teljes és lényegre törő a válasz.


Letölteni ppt "Racionális Etikai döntések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések