Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika RACIONÁLIS ETIKAI DÖNTÉSEK 5. óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika RACIONÁLIS ETIKAI DÖNTÉSEK 5. óra."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika RACIONÁLIS ETIKAI DÖNTÉSEK 5. óra

2 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket? Feladat

3 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Normatív: hogyan kell/lehet helyesen dönteni? Mi a helyes módszer? Racionális döntések elmélete Leíró: döntéspszichológia: hogyan szoktunk dönteni (gyakran rosszul, néha pedig nagyon gyorsan és jól) Döntéselméletek

4 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Egyéni-társas Jól strukturált – rosszul strukturált Nagy kockázatú – kiskockázatú Nagy tét – kis tét Morális – egyéb Stb. Döntések osztályozása

5 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika 1. Formális racionális: formális eljárást alkalmazva elemezzük a problémát, és egy választott módszer szerint döntünk. Ugyanezekkel indokoljuk a döntést. 2. Heurisztikus (automatikus, intuitív): a probléma egészét tekintjük és ránézésre, megérzés alapján döntünk, egyben átlátjuk a problémát és a megoldást. Utólag indokoljuk a döntést. (a később foglalkozunk velük) 3. Érvelés: érveket hozunk az egyes megoldások mellett és ellen, és a legjobban érvelt megoldást választjuk. Ugyanazzal indokolunk. 4. Tárgyalás: érdekkonfliktusra közösen keresünk mindenki számára elfogadható megoldást. 5. Informális megbeszélés 6. Formális döntési értekezlet: szabályok szerint vezetett értekezlet, melyen kiválasztott módszer szerint hozunk döntést. Vegyesen is előfordulnak. 1-3. lehet egyéni és társas, 4-6. társas. Döntési módszerek

6 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika RACIONÁLIS DÖNTÉSEK ÁLTALÁBAN

7 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Hogyan választ autót? Feladat

8 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Interaktív ponttáblázat

9 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális döntési eljárás I. A racionális döntés modellje (ami bármely kérdésben alkalmazható): Definiálja a megoldandó problémát! Pl: melyik autót vegyem? Melyik a legjobb nekem? (Hiba a javasolt megoldásokkal, a tünetekkel, és nem megfelelő szinten definiálni!) A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy- kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult) A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újraértelmezése. Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Minden fontos kritériumot tekintetbe kell venni!) Súlyozza a kritériumokat! (s i -- az i-ik kritérium súlya, értéke számomra)

10 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális döntési eljárás II. A racionális döntés modellje (folyt.): Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!) Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (p mi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból) Számítsa ki az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, és válassza a legnagyobb értékkel rendelkezőt! (H m -- az m-ik megoldás várható hasznossága: H m = ∑ s i * p mi )

11 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Döntési táblázat A probléma: A.B.C.D.E.F.G. Kritéri -umok A kritérium súlya* 1. mego.lehet. mennyire felel meg a krit.nak 1. mego.lehet. várható értéke:BxC 2. mego. mennyire felel meg a krit.nak 2. mego. várható értéke:BxE 3. mo. Stb… 1. krit.s1s1 p 11 s 1 p 11 p 21 s 1 p 21 2. krit.s2s2 p 12 s 2 p 12 p 22 s 2 p 22 3. krit.s3s3 p 13 s 3 p 13 p 23 s 3 p 23 ….……… ∑s i =100 * vagy [-100, +100] 0≤p 1i ≤100H1H1 H2H2

12 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Feladat: Lottó Döntse el racionálisan, hogy megjátssza-e a héten az ötös lottón az 1, 2, 3, 4, 5 számokat!

13 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Ábrázolás döntési fával Megjátsszam? Igen Nem Nyernek a számok Nem nyernek Nyernek a számok Nem nyernek K ÉRDÉS L EHETŐSÉGEK A Z EGYES KIMENETEK ÉRTÉKE 900 mFt + nagy öröm ≈ 1000mFt -225 + kis bánat ≈ -300 Ft 0Ft+nagy bánat≈ -100 mFt 0Ft+kis öröm≈ 225 Ftpr≈ 1/5274m pr 1-pr pr 1-pr

14 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Ábrázolás döntési táblázatban A probléma: Megjátsszam a héten az 1,2,3,4,5 számokat az ötös lottón? A.B.C.D.E.F. KritériumokA krit. súlya 1. Megjátszom várható értéke:BxC 2. Nem játszom meg 2. Nem játszom meg várható értéke 1. Mennyi pénzt hoz? 10,17-225+0,1700 2. Mennyi örömöt szerez? 1*0,019*-75+0,019225*225-0,019 -∞≤p 1i ≤+∞ Ft- ban H 1 =-300+0,189H 2 =225-0,019 *Ha Ft-ban számoljuk az örömöt, akkor a súlynak nincs sok szerepe, mert azt a Ft érték megállapításánál figyelembe tudjuk venni.

15 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Összehasonlítás: táblázat és fa I. Döntési táblázat tulajdonság szemléletű Akkor célszerű, ha a döntés után már nincs más befolyásoló tényező. Döntési fa esemény szemléletű Könnyű figyelembe venni, hogy a világ bizonytalan, és a döntés eredményét később más események is befolyásolják.

16 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Összehasonlítás: táblázat és fa II. Döntési táblázat Segíti a szempontok (krit.ok) figyelembevételét Ráirányítja a figyelmet a szempontok összemérésének és a kimenetek értékelésének problémájára Döntési fa Segíti a lehetséges események számbavételét Segíti a döntést befolyásoló külső tényezők számbavételét Többlépcsős döntési folyamatok is ábrázolhatók

17 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális döntés problémái / korlátai* A probléma meghatározásából A preferenciák (súlyszámok) működéséből Megismerési korlátokból adódnak *Egyik tábor (racionalisták) szerint ezek elvileg javítható problémák, másik (korlátozott racionalisták, irracionalisták) szerint elvi korlátok! Általában csak korlátozottan racionális döntéseket hozhatunk!!!

18 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A korlátozottan racionális eljárás nem maximalizál, nem optimalizál, hanem kielégítő megoldást keres. Korlátozottan racionális döntési szabályok: Pl. válaszd az első minden szempontot legalább alapszinten kielégítő megoldást! Pl. Válaszd ki a legfontosabb szempontot, és keresd meg azt legjobban kielégítő megoldást, ha több van, dönts közöttük a második legfontosabb szempont alapján! Korlátozott racionalitás

19 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika RACIONÁLIS ETIKAI DÖNTÉSEK

20 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika 1. Kik a cselekvők, és hogyan vesznek részt benne? 2. Kik a felelősök? Mik a hatalmi viszonyok? 3. Kik az érintettek, és hogyan érinti őket? 4. Hogyan lehet mindannyiukat bevonni a döntésbe? 5. Milyen kötelességeket (jogokat) (erkölcsi, szakmai) kell figyelembe venni? 6. Milyen értékek (személyes, szakmai) játszanak szerepet? 7. Milyen motívumaik, érdekeik vannak 1-3-nak? Milyen hasznok adódnak ezekből? 8. Milyen érzések, érdekek, értékek vezetnek engem? 9. Milyen döntési módszert alkalmazunk? A döntés ellenőrzése az egyes etikai elméleteknél tanult kérdések szerint! Az erkölcsi döntések szempontjai

21 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális erkölcsi döntés 1. határpontokon alapuló kizárási feltételekből, 2. utilitarianizmusra épülő racionális döntési eljárásból (táblázatból/fából) 3. morális ellenőrzésből áll. A nem a következmények értékére épülő (nem haszonelvű) erkölcsi szempontokat veszi 1. és 3. figyelembe. 1.-t és 3.-t beépítjük a az előzőekben tanult általános racionális döntési eljárásba, így kapjuk a racionális erkölcsi döntés eljárást. A racionális erkölcsi döntés elemei

22 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Az értékrendünk (erkölcsi és szakmai) és az erkölcsi elméletek bizonyos esetekben kizárási feltételeket adnak. (Nem csak ezek, hanem például az ár is adhat: Pl. ez a megoldás nem jó, mert olyan költséges, hogy azt senki nem fizeti meg.) Kizárási feltételt adnak: a kötelességek. Pl. nem szegem meg a BTK paragrafusait. a folytonos kritériumokat adó értékek és etikai elméletek, ha kijelölünk határpontokat, amin nem megyünk túl. Pl. érték a minőség, néha engedni kell, de azt már nem vállalom, hogy a mű a tervezési élettartam előtt valószínűleg tönkremegy. Az utat nem lehet úgy megépíteni, hogy ne ártsunk az ott lakóknak, de nem alkalmazok olyan megoldást, amit én sem viselnék el. A kizárási feltételek, megadják, hogy milyen szempontok és megoldások esetében nincs mérlegelés és kompenzáció. Milyen szempontok alapján, mely megoldásokat kell kizárni. Azokat a szempontokat, amelyekben van, a rac. döntési eljárásban vesszük figyelembe. (az erkölcsi szempontokat is!) Kizárási feltételek

23 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális döntés utilitariánus keret, amely erkölcsi kérdésekre alkalmazható. Minden cselekedetnek, megoldásnak van minden releváns szempontból valami haszna/ értéke minden egyes érintettre nézve, és összességében a legjobbat kell választani. Mivel a morális értékelés személytelen, így bárkire meg lehet állapítani a szubjektív hasznosságokat. Ezért alkalmazni kell az aranyszabály változatát: hogy érintene engem, ha ezt tennék velem minden szempontot minden résztvevőre külön kell alkalmazni (a sorok megszorzódnak a résztvevők számával), és az összességében legnagyobb hasznosságú alternatívát kell választani. Feltételezi, hogy az emberek azonos súllyal szerepelnek, és a különböző emberek értékelései összehasonlíthatók. A racionális döntési eljárás alkalmazása erkölcsi kérdésekben

24 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális erkölcsi döntési eljárás I.* A racionális erkölcsi döntés modellje: Definiálja a megoldandó erkölcsi problémát! Pl: használjak-e fogamzásgátlót, milyent? Melyik a legjobb összességében? A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy- kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult) A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újrafogalamzása, pontosítása.

25 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) II.* A racionális döntés modellje (folyt.): Vegye számba az összes résztvevőt/érintettet! Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Mindenki minden fontos kritériumát tekintetbe kell venni!) Súlyozza a kritériumokat! (s il -- az i-ik kritérium súlya, az l-edik résztvevő számára)

26 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) III.* A racionális döntés modellje (folyt.): Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!) Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (p mi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból) Válassza ki azokat a kritériumokat, ahol meg lehet vagy kell adni kizárási feltételeket! Adja meg a kizárási feltételeket, és törölje a kizárható alternatívákat! Számítsa ki minden résztvevőre az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, összegezze ezeket, és válassza azt, amelyikben az összesített érték a legnagyobb! H m -- az m-ik megoldás várható hasznossága: H m = ∑ s il * p mi (összegezni i-re és l-re!) Ellenőrizze a megoldást az alábbi ellenőrző kérdések segítségével!

27 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Megfelel az értékrendemnek? Összhangban van az értékeimmel? Mi lenne, ha hasonló helyzetekben mindenki így tenne? Elvileg lehetséges, hogy mindenki így tegyen? E cselekedet mögött álló norma lehetne általános törvény? Szeretném, ha mások hasonló helyzetben ezt tennék velem? Mit szeretnék, mit tegyenek mások hasonló helyzetben (velem)? Az érintettek hozzájárulnak tervem megvalósításhoz, szándékos aktív résztvevők benne, vagy csak passzív eszközök? (Minden érintettre vonatkozik a kérdés, nem csak a közvetlen résztvevőkre.) Az adott cselekedet meg szeg-e a valamilyen kötelességet, valamilyen kategorikus normát? (általános erkölcsi norma, szakmai előírás, Etikai Kódex stb.) A döntést erkölcsi szempontból ellenőrző kérdések I.

28 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Kialakulhatna-e közmegegyezés az adott cselekedet alapjául szolgáló norma körül? Mit szólna a közösség a cselekedetemhez, ha nyilvánosságra kerülne (TV, sajtó, internet)? Elfogadható lenne a közösség számára? Megdicsérnének? Mit szólnának a kollégák, mit szólna a szakma az eljárásomhoz, ha megtudnák? Elfogadható lenne számukra? Megdicsérnének? Melyik lehetséges cselekedetnek, mi a valószínű következménye? Melyik okozza ezek közül a legnagyobb valószínűséggel összességében a legtöbb jót és a legkevesebb kárt? Ha valamilyen szabályt szegünk, akkor tényleg lényegesen több jó származik ebből, mintha betartanánk? Milyen erényeket tükrözne a cselekedet? Milyen jellemvonásokkal rendelkezők cselekszenek így? Mit tenne egy általam nagyra becsült személy, a mesterem ebben a helyzetben? Mit szólna hozzá, ha megtudná, hogy ezt tettem? A döntést erkölcsi szempontból ellenőrző kérdések II.

29 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket? Feladat

30 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika KritériumsúlyMeg- szakít Kon- dom SpirálTabl ffiTabl. nő Sebé- szi önmeg tart. Sem- mi HIV megel. ffi09900001000 HIV megel. nő09900001000 STB megel. ffi09900001000 STB megel. nő09900001000 Eü bizt. Ffi90 100 0 Eü bizt. nő90 0501000 Terhesség megelő ffi 108596941000 Terhesség nő108596941000 Könnyű hasz ffi00100 0 Könnyű has nő50 80 0100 Szexuális örö f2080100 0 Szexuális ör nő2090100 0 Összhaszon: Fogamzásgátlás

31 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Kizáró feltételek: Hasznosság számítása Ellenőrzés Fogamzásgátlás

32 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális erkölcsi döntésnél a táblázatban az összes (fontos) érintett szempontjából értékelni kell a megoldásokat, azaz minden érintett minden fontos kritériumát fel kell venni, és azok szerint értékelni kell a megoldásokat! Másképpen: az összes érintett összesített várható hasznosságát kell maximalizálni. Ez jelenti azt, hogy mások szempontjait, érdekeit is figyelembe vesszük. (Pl.: A fogamzásgátlás példában a férfi és a nő szempontjából a megoldások értékelése külön soron szerepel. Tehát valójában a férfi és a nő szempontjából is kitöltjük a táblázatot.) Ha fával ábrázoljuk, akkor pedig az összes kimenetet értékelni kell az összes (fontos) érintett szempontjából, és az egyes kimenetekhez ezek összegét, az összesített értéket kell beírni! Figyelem!

33 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika A racionális erkölcsi döntési módszer szerepe: Segítenek abban, hogy módszeresen figyelembe tudjuk venni és értékelni tudjuk a fontos tényezőket (intuitíve ezeket NEM tudjuk megtenni!), és ezért jobb döntéseket eredményez. A résztvevőket ezzel lehet meggyőzni, hogy jó a döntés. Ezzel lehet igazolni a döntést, ha szükséges. A racionális döntések szerepe

34 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Az erkölcsi döntések (tegyem - ne tegyem, melyiket tegyem) általában: Kontextuálisak Általában korlátozottan racionálisak Társas döntések Az erkölcsi szempontok a döntést kétféleképpen befolyásolják: Bizonyos dolgokat nem teszünk az adott szituációban Az összességében jobbat próbáljuk meg tenni Az erkölcsi döntések

35 2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika Jövő héten ZH. A dolgozat az 1-4. órák anyagát kéri számon. ( Az 5. órát NEM! ) A ppt-k megtalálhatók a www.filozofia.bme.hu címen a Mérnöketika tárgynál.www.filozofia.bme.hu Az óráról készült videók elérhetők (ahogy készülnek) www.video.bme.hu címen.www.video.bme.hu Kérdések típusai: Fogalmak meghatározása: Pl. Mit nevezünk erénynek? Etikai álláspontok, kritikák bemutatása, összehasonlítása stb.: Pl. Ismertesse az erényetikák alapvető megállapításait! Milyen kritikák fogalmazhatók meg az tett- utilitarianizmussal szemben? Alkalmazások: Pl. Szituáció leírása (mint fent) és a kötelesség-etika alapján döntse el, és indokolja, hogy mi lenne a helyes cselekedet! A szakszerű indoklás a lényeg! Az értékelés az alapján történik, hogy mennyire pontos, szakszerű, teljes és lényegre törő a válasz. A ZH-ról


Letölteni ppt "2014. 07. 28. Margitay – Mérnöketika RACIONÁLIS ETIKAI DÖNTÉSEK 5. óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések