Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kultúra és kultúrák A felegyenesedés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kultúra és kultúrák A felegyenesedés."— Előadás másolata:

1 Kultúra és kultúrák A felegyenesedés

2 Intermezzo: a felegyenesedés
Az emberszabású majmoktól a modern emberig terjedő evolúciós történet 6-6,5 millió évet fog át. A 6 és 4 millió év közötti időszak kritikus, mivel nem maradtak fenn fosszíliák. Erre az időszakra tehető ősünk két lábra emelkedése. Mivel nincsenek meg a szükséges adatok, így többféle elmélet látott napvilágot, például: szavannateória, vízimajom-elmélet

3 A szavannateória A szavannateória szerint az emberszabásúaktól történt elválásunk után a szavannára kerültek távoli őseink. Így viszont a csuklójárás nehézkessé vált, emellett a nagy távolságok megtétele, a ragadozók okozta fenyegetettség, a napsütés és a teherhordás a két lábon járást követelte meg. Problémák Miért hagyták el őseink a biztonságot, táplálékot adó esőerdőt, ahol egyik rokonunk, a csimpánz azóta is jól megvan? Különös és ellentmondó logika: az ember a szavannai nagy meleg miatt vesztette el szőrét, noha a ma ott élő állatok kibírják a bundájukat zsírszöveteinket viszont szigetelés céljából alakultak ki, ha esetleg hideg lenne (és ugye hiányzik a szőrzet) az izzadságmirigyek hatalmas száma pedig a hő levezetésére szolgál

4 A vízimajom-elmélet (aquatic ape)
Sir Alister Hardy, tengerbiológus, 1960 a csupaszság és a zsírpárnák tengeri életmódra utalnak a felegyenesedést is meg lehet ezzel magyarázni őseink egy része 4-8 millió évvel ezelőtt geológiai véletlenek során néhány millió évig részleges vagy teljes tengeri életmódot volt kénytelen folytatni

5 A vízimajom-elmélet További különös jelenségek: szeretjük a vizet
merülési reflex csecsemőknél szívverésünk lelassul a víz alatt lefelé néző orrnyílás, mozgatható orrcimpa bőrlebeny az ujjak között nem kevés, sós izzadás, sós könnyek

6 Szeretjük a vizet…

7 A majmok általában nem szeretik a vizet… (a japán makákó kivétel)

8 Melyik az elfogadhatóbb?
Empirikus adat híján nyitott a kérdés…

9 Kultúra és kultúrák A tanulógép

10 A humán viselkedés-komplex
A csoportélettel kapcsolatos viselkedési formák: Szociális vonzódás, zárt csoportok Csoporthűség Csökkent és szabályozott belső agresszió „Idegengyűlölet” Táplálékmegosztás Több funkciójú szexualitás Szülői gondoskodás – átruházható

11 A humán viselkedés-komplex
A csoportviselkedés összehangolását szolgáló mechanizmusok Az emóciók szinkronizációja: empátia Hipnotizálhatóság Viselkedési szinkronizáció: imitáció, másolás, tanítás, fegyelmezés, szabálykövetés Érzelmi és viselkedési szinkronizáció: ritmus, ének, zene, tánc, rítus

12 A humán viselkedés-komplex
Konstrukciós képességek Mímelés – érzelem- és gondolatkifejezés Nyelvhasználat Virtuális realitás (absztrakciós készség) Tárgyak használata és készítése Szociális rendszerek Hiedelemrendszerek

13 Mi az, ami specifikusan emberi?
A csoportviselkedés legtöbb eleme csak fokozati eltérést jelent a főemlősökhöz képest A konstrukciós képességek sok esetben viszont radikális újításnak látszanak Mi a helyzet a szinkronizációs képességekkel?

14 Gondolkodás és utánzás
Az ember és a csimpánz összehasonlítása [Victoria Horner kísérlete:

15 Az ember: tanulógép Erős imitációs hajlandóság
Feltételezi a tanító felnőtteket „Forradalom 9 hónapos korban” Michael Tommasello: Gondolkodás és kultúra (Osiris, 2002). A közös figyelem megjelenése

16 Egy lehetséges filogenetikai narratíva
Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete (Osiris, 2000 [1991]). Nem szentírás, hanem „a jelenségek megmentése”! Van empirikus alap, de folyamatosan változik Mitől ember az ember? Mely evolúciós lépés teszi az embert emberré? Különböző diszciplínák mást-mást tekintenek „nehéz lépésnek” Legáltalánosabb válasz: a nyelv.

17 A nagy ugrás problémája
Mi játszik központi szerepet az emberre jellemző gondolkodás és a nyelv megjelenésében? Két lábon járás, kifinomult hangképző apparátus, nagyobb agy önmagukban nem Tyúk-tojás probléma: 1. a beszédhez hangképző szervek kellenek 2. ha (még) nincs beszéd, a beszédkésséget lehetővé biológiai mutációk nem lesznek adaptívak 3. akkor mégis hogyan alakultak ki a hangképző szervek?

18 Donald hipotézise Fontos adaptációk sorozata vezetett a modern elme kialakulásához (és nem egyetlen jelentős adaptáció!) A régebbi meghaladott modulok nem tűntek el, hanem továbbra is (többé kevésbé) háttérbe húzódott részei a modern elmének pl. haragunkban a fogunkat vicsorítjuk, jajgatunk fájdalmunkban Egymásra épülő kulturális szakaszok: „az epizodikus, mimetikus és mitikus kultúra olyan széles, összefoglaló fogalmak, melyek az egyéni elme uralkodó kognitív minőségét fejezik ki a társadalomhoz viszonyítva”

19 Epizodikus kultúra Procedurális emlékezet: Epizodikus emlékezet:
tanult tevékenységi minták emlékezeti komponense, általánosságokat raktároz, pl. madár – dalok az emlősöknél általában fejlett Epizodikus emlékezet: újabb keletű emlékezeti forma az élet sajátos idő-tér-hellyel rendelkező eseményeinek (epizódjainak) emlékezete, pl. madár - táplálék elrejtés

20 Epizodikus kultúra Az emberszabásúak kognitív kultúrája
A procedurális mellett az újabb típusú epizodikus emlékezet is fejlett pl. vizuális környezet újra-felismerése (de nem „re-prezentációja”) fejlett kognitív képességek, társas viselkedés, „én”-azonosítás, gesztusnyelv képesek megtanulni egy szimbólumkészletet, de nem ők találták fel, természetes környezetben pedig nincs méhek kb. 20, csimpánzok kb. 35 szimbolikus jelet használnak Életüket a jelenben élik, konkrét epizódok sorozataként

21 Mimetikus kultúra Homo erectus Mimetikus készség (mimézis)
a procedurális és az epizodikus emlékezeti modul adaptív összekapcsolódása Mimetikus készség (mimézis) utánzás a tudatos, önmaga által kezdeményezett reprezentációs tevékenység létrehozására (rituális tánc, pantomim, „most mutasd meg”) „beszélt nyelv nélküli nyelv” lassú, többértelmű, korlátozott, de szemantikusai struktúrájával áttörést jelent az epizodikus kultúrához képest DE!: nincs szimbolikus reprezentáció

22 Mimetikus kultúra

23 Mitikus kultúra Homo sapiens sapiens
megjelenik a beszélt nyelv: az auditorikus csatorna, az epizodikus emlékezet és a mimetikus vezérlő modul adaptív összekapcsolódása révén szimbolikus újítás: lexikon mint új, kibővült (biológiai) emlékezettár létrejötte fonológiai kódolás, artikuláció a nyelv sajátos alkalmazásokra készült sajátos rendszer, nem általános célú eszköz, szelekciós nyomásra fejlődött

24 Mitikus kultúra Legfőbb jellemzői:
„A mimetikus kultúra szétszórt, konkrét repertoárja az integráló mítosz kormányzása alá kerül.” „A nyelv így a mentális modelláló folyamat tudatos, akarati manipulációjának sokkal fejlettebb eszközét adja.” Mitikus narratíva: „az emberi élet egész forgatókönyve a mítoszból nyer jelentőséget” A mítosz a mai posztindrusztriális kultúrákban is irányítja a kollektív tudatot (a társas értékek világában)

25 Teoretikus kultúra Kb. i.e. 3000-től
Az auditorikus és vizuális csatornák adaptív összekapcsolódása külső memóriatár létrejötte ez az első olyan kognitív újítás, amely nem az emberi természet adottsága, hanem inkább szimbolikus és technikai újítás „kognitív szimbiózis” megváltozik a biológiai emlékezettár és a munkamemória szerepe

26 Teoretikus kultúra a külső memóriatár lehetővé tette, hogy egy „ismétlődő, interaktív, gondolkodási folyamat saját termékein fusson újra és újra; és ami még fontosabb, maga a gondolkodási folyamat nagyrészt külsővé tehető és intézményesíthető” csoportok csoportjainak kialakulása, azaz városok, fejlett, összetett társadalmak és civilizációk létrejötte magas fokú társadalmi munkamegosztás írott törvények, jog, pénz, kereskedelem

27 Teoretikus kultúra „A tananyag fókusza a beszédről az írásra vándorolt, az átfogó narratív struktúrákból a nyelvtanba, logikába és a következtetésekbe ágyazott gondolkodási folyamatokba.” első tudományok: retorika, logika, grammatika, geometria, aritmetika, zene, csillagászat, filozófia létrejötte tudományos-technikai fejlesztés

28 Univerzális tanulógép?
„Üres tábla” metafora (S. Pinker) Ez a standard társadalomtudományi modell kultúra kulturális univerzálék kulturális változatosság természet genetikai egyetemesség genetikai változatosság hasonlóságok különbségek


Letölteni ppt "Kultúra és kultúrák A felegyenesedés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések