Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS."— Előadás másolata:

1 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS

2 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu 1. Bevezetés

3 2014. 07. 28. A kurzus tárgya, célja, felépítése Tárgya: vélekedések, állásfoglalások kialakítása, (Pl. Azt gondolom, hogy a BME hallgatója vagyok. Nem helyes adót csalni.) döntés, választás (Pl. Fölkeljek, és bemenjek órára, vagy szundikáljak még egy kicsit?) problémamegoldás (Pl. Hogyan lehetne egy kis pénzhez jutni?) Amikor a rövidség kedvéért döntésről beszélünk akkor ezeket mind beleértjük! (Tkp. a gondolkozásról van szó) Célja A véleményalkotást, döntést stb. befolyásoló tényezők megismerése. Eszközöket adni a strukturált gondolkozáshoz, könnyíteni azt. Javítani az ítéletalkotást, döntés, problémamegoldást. Szerkezete: 3 blokk: racionális, egyéni, társas

4 2014. 07. 28. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órák legalább 70%-án való részvétel. Az egyéni (órai vagy házi) feladatok határidőre történő beadása, órai bemutatása. Legfeljebb 2 egyéni feladat pótolható a szorgalmi időszak végéig. Az egyéni feladatok (a munka egy része az óra gyakorlati részében végezhető, másik része otthonra marad) célja, hogy kialakítsa a tanult jelenségek felismerésének és kezelésének képességét a hallgatókban, hogy saját tapasztalatokra tegyenek szert a jelenségekkel kapcsolatban. A félév során a hallgatók minden órán rövid egyéni feladatot kapnak, amelyet legkésőbb a következő órára kell elkészíteni a következő módon: Formátum: MS Word. Terjedelem: mindenegyes feladat kiírása tartalmazza. A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_X_HF.doc, ahol X a házi feladta sorszáma, Határidő: a feladat kiadását követő órát megelőző nap 12:00 óra. Beadás módja: email mellékletként nekem (margitay@filozofia.bme.hu) elküldeni ÉS kinyomtatva a következő órákra elhozni. A feladatokat az órán megbeszéljük.margitay@filozofia.bme.hu Vizsga: Zárthelyi vizsgadolgozat.

5 2014. 07. 28. A döntéshozatal vizsgálatának módjai Filozófiai (ismeretelméleti, tudományfilozófia), pszichológia, közgazdaság, matematika foglakoznak vele. Normatív (értékelő) megközelítés: Hogyan értékelhetők a döntések (vélekedések stb.), és ezek kialakításának módjai? Deskriptív (leíró): Hogyan hozunk döntéseket? Milyen körülmények befolyásolják a döntéshozatalt? Preskriptív (előíró): Hogyan javíthatók a döntéseink? Mit kell tennünk, hogy jobbak legyenek? Egyéni és társas döntéshozatal. Az egyéni hasznos absztrakció, de nincs ilyen, mert a társas befolyás mindent áthat.

6 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér margitay@filozofia.bme.hu 2. Racionális döntés

7 2014. 07. 28. A racionalitás fajtái és kritériumai: Teoretikus (elméleti) racionalitás a vélekedéseink, meggyőződéseinkre vonatkozik. Egy vélekedés racionális, ha (nagy valószínűséggel) igaz, helyes képet ad a világról. A teoretikus rac. problémája: Hogyan tehetek szert igaz, helyes vélekedésekre? (Ezzel tovább nem foglalkozunk. Lásd a Reprezentációelmélet és az Érvelés és elemzési módszerek órákat!) Praktikus (gyakorlati) racionalitás a cselekedeteinkre (problémamegoldás, döntés, szándék, terv stb.) vonatkozik. Egy cselekedet racionális, ha eredményes a vágyaink kielégítése szempontjából. A praktikus rac. problémája: Hogyan tudom a vágyaimat kielégíteni? A rac. cselekedet célszerű cselekedet. A célok eléréséhez hasznos, a vágyak kielégítéséhez célszerű cselekedet. Rac. döntés, amelyik az elvárásaink és a lehetőségeink szempontjából a legjobb. A racionalitás értékelést foglal magában és általában fokozati kérdés.

8 2014. 07. 28. Példa: autóvásárlás

9 2014. 07. 28. Interaktív ponttáblázat Az autóvásárlás szempontjai nem uniformizáltak, mindenki eltérő értékrend alapján ítéli meg az autók tulajdonságait. Saját értékelése szerint pontozhat, ha az üresen hagyott rubrikákban az adott jellemző fontosságának megfelelő szorzóval (1-től 5-ig) megszorozva alakítja ki a pontszámokat. Kia cee'dPeugeot 308Renault Mégane Karosszéria Helykínálat5x=04x=04x=0 Csomagtér mérete4x=05x=04x=0 Téralakítás4x=04x=05x=0 Kidolgozás4x=05x=05x=0 Ülések elöl4x=05x=04x=0 Ülések hátul5x=05x=04x=0 Kilátás4x=04x=03x=0 Kezelhetőség4x=04x=05x=0 Összesen34x =036x =034x =0 Motor, erôátvitel Motorkonstrukció4x=05x=03x=0 Viselkedés4x=04x=05x=0 Fogyasztás5x=04x=03x=0 Kuplung5x=05x=05x=0 Zaj4x=05x=03x=0 Váltó4x=04x=05x=0 Összesen26x =027x =024x =0 Futómű Kialakítás elöl5x=05x=05x=0 Kikalkítás hátul5x=04x=04x=0 Rugózás3x=04x=05x=0 Kanyartulajdonság3x=05x=04x=0 Kormány4x=04x=04x=0 Fék4x=05x=04x=0 Zaj4x=05x=03x=0 Összesen28x =032x =029x =0 Költségek Ár5x=04x=03x=0 Biztonsági felszereltség4x=03x=05x=0 Kényelmi felszereltség2x=03x=05x=0 Szerviz4x=05x=05x=0 Garancia5x=03x=03x=0 Értékvesztés4x=04x=04x=0 Összesen24x =022x =025x =0 Értékelés Karosszéria34x=036x=034x=0 Motor, erőátvitel26x=027x=024x=0 Futómű28x=032x=029x=0 Költségek24x=022x=025x=0 Összpontszám112x =0117x =0112x =0 Megjegyzés: A pontozás értékei egymáshoz viszonyított osztályzatok, nem abszolút értékek.

10 2014. 07. 28. A racionális döntési eljárás I. A racionális döntés modellje (ami bármely kérdésben alkalmazható): Definiálja a megoldandó problémát! Pl: melyik autót vegyem? Melyik a legjobb nekem? (Hiba a javasolt megoldásokkal, a tünetekkel, és nem megfelelő szinten definiálni!) A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újraértelmezése. Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Minden fontos kritériumot tekintetbe kell venni!) Súlyozza a kritériumokat! (s i -- az i-ik kritérium súlya, értéke számomra)

11 2014. 07. 28. A racionális döntési eljárás II. A racionális döntés modellje (folyt.): Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!) Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (p mi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból) Számítsa ki az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, és válassza a legnagyobb értékkel rendelkezőt! (H m -- az m-ik megoldás várható hasznossága: H m = ∑ s i * p mi )

12 2014. 07. 28. Döntési táblázat A probléma: A.B.C.D.E.F.G. Kritéri -umok A kritérium súlya* 1. mego.lehet. mennyire felel meg a krit.nak 1. mego.lehet. várható értéke:BxC 2. mego. mennyire felel meg a krit.nak 2. mego. várható értéke:BxE 3. mo. Stb… 1. krit.s1s1 p 11 s 1 p 11 p 21 s 1 p 21 2. krit.s2s2 p 12 s 2 p 12 p 22 s 2 p 22 3. krit.s3s3 p 13 s 3 p 13 p 23 s 3 p 23 ….……… ∑s i =100 * vagy [-100, +100] 0≤p 1i ≤100H1H1 H2H2

13 2014. 07. 28. Példa: Higgyünk-e Isten létezésében?

14 2014. 07. 28. Pascal játékelméleti modellje A cél előre látható nyereségünket maximalizálni és előre látható veszteségünket minimalizálni. (Minimax stratégia) A helyes stratégia: érdemes hinnünk Isten létezésében. Isten létezikIsten nem létezik Isten létezik örök élet (∞)örök kárhozat (-∞) Isten nem létezik némi élvezet feladása, felesleges imádkozás, illúzió jegyében élünk (-É) illúziómentes élet, belevethetjük magunkat az evilági örömökbe (+É) valóság hit

15 2014. 07. 28. Feladat: Megházasodjam-e?

16 2014. 07. 28. 1. Házi feladat Mutasson be egy racionális döntési problémát! 1. Fogalmazza meg pontosan a megoldandó feladatot, gondolja végig, és mutassa be a racionális döntési eljárást döntési táblázat segítségével! 2. Elemezze a saját döntési eljárását, és mutasson rá a felmerülő fontosabb problémákra! Vagyis milyen problémák merültek fel, amikor végrehajtotta az 1. pontban a rac döntési eljárást.? A beadandó anyag terjedelme: összesen max. 1 oldal. (Önnek természetesen részletesebben kell kidolgoznia saját maga számára a feladatokat! Az Ön által kidolgozott feladatról ilyen terjedelemben kell elkészítenie és beadnia az összefoglalót.)


Letölteni ppt "BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Egry J.. u. 1. E 610. Dr. Margitay Tihamér PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések