Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény - 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény - 10."— Előadás másolata:

1 Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény - 10

2 Filozófia 2 Az emlékezet Olyan megismerési folyamat, amely az információ tárolását és előhívását teszi lehetővé. A legegyszerűbb emlékezeti működés is három szakaszra bontható kódolás = memóriában való elhelyezés, tárolás = megőrzés a memóriában, előhívás = memóriából való visszanyerés

3 Filozófia 3 A memória típusai 1. rövid távú (RTM) néhány mp-tól néhány percig 2. hosszú távú (HTM) percektől az évekig Különbség súlyos amnéziásoknál: az előbbi megy, de nem képesek az utóbbiba átküldeni az emléknyomot (Memento c film) Különböző emléknyomok különböző információtípusok számára: 1. Explicit memória - tények 2. Implicit memória – készségek, biciklizés, stb. képesség általi tudás explicit szabályismeret nélkül Máshol tárolhatjuk, l. amnézia megint, (Bourne rejtély c film), a motoros készségek nem vesznek el amnéziában

4 Filozófia 4 Rövid távú memória - 1 Kódolás Főként akusztikus: ismételgetjük az infot (telfonszám, cím, stb) Ha hibázunk pl. egy mássalhangzóból álló lista tanulásakor (RLBKSJ), akkor könnyen mondhatunk T-t B helyett, hasonló hangzás (é – é) és hasonlóan elülső zárhang (a V pl. nem) Nehezebb megjegyezni az akusztikusan hasonló betűk sorát (TBCGV) Vizuális kódolás – kevésbé fontos csatornája a RTMnak, hamar elhalványul, de van akiknél fényképszerűen működik (eidetikus) utólag – nem látva – képesek ellenőrizni a képen egy részletet

5 Filozófia 5 RTM - 2 Tárolás korlátozott kapacitás 7 +/- 2 = 5-9 egység amíg a hosszútávúban nagyon is különbözhetünk, itt meglepően egységesek vagyunk - Hermann Ebbinghaus már 1885-ben kimutatta Az új info kiszorítja a tárból a legrégebbit De mire vonatkozik ez? Mi az az egység?

6 Filozófia 6 L E T T E L Z Ö V D Ü S E Y L É V Í Z S Ez vajon hány egység?

7 Filozófia 7 Tömbösítés LETTELZÖVDÜSEYLÉVÍZS ez sok, de ha felismerjük, hogy 2 szó betűi, „szívélyes üdvözlettel”, akkor csak 2 egység 152-6184-819-56 – ez sok 1526-1848-1956 – ez bőven belefér – a hosszú távú memóriában lévő ismereteinkre támaszkodunk - tömbösítve könnyebb

8 Filozófia 8 RTM - 3 Felejtés: kiszorítás a korlátozott kapacitású tárhelyről A rövid távú memória a gondolkodás mentális munkatere „munkamemória” – pl. amikor számításokat végzünk Sokkal nehezebb úgy végezni számításokat (pl. összeszorozni 35- öt a 8-cal), hogyha közben az agyamban kell tartani egy telefonszámot

9 Filozófia 9 Átvitel a RTMból a hosszúba bejövő info -> RTM-> átvitel ismételgetés révén -> HTM pl. ha 40 elemet kell visszamondani, akkor jól emlékszünk az utolsókra (ez még RTM-ben van) és az első néhányra, ismételgetés miatt, a középsőkre nem annyira De az ismételgetés nem az egyetlen és nem is a leghatékonyabb módja a RTMból a HTMba való átültetésnek: valaki minden nap elmondja feolvasva ugyanazon 5 reggeli imát 25 éven keresztül, mégse tudja kívülről

10 Filozófia 10 Hosszú Távú Memória Hosszú távú memóriáról akkor beszélünk, mikor az információk néhány perces időtartamtól, csaknem élethosszúsági időtartamig őrződnek meg. Általában perces, órás, hetes felejtést lehet laboratóriumi körülmények közt vizsgálni, az önéletrajzi emlékezetet nehezebb  Kódolás: Elhelyezés a memóriában  Tárolás: Megőrzés a memóriában  Előhívás: Visszanyerés a memóriából De a kódolás-előhívás kölcsönhatásai fontosabbak, Mi a felejtés oka? Info elvesztése vagy a felidézés hibája?

11 Filozófia 11 HTM – Kódolás A HTM jellemző reprezentációja nem akusztikus, nem is képi, hanem a tételek jelentésén alapszik Ha sok szót kell visszamondanunk egy óra múltán sokat hibázunk, de jelentés alapon: pl sebesség helyett gyorsaságot mondunk Emlékszünk egy mondatra (A szerző hosszú levelet intézett a bizottsághoz) de így idézzük fel: A bizottság hosszú levelet kapott a szerzőtől Persze nem kizárólagos a jelentés alapú kódolás, van akusztikus is (verstanulás – nem csak a jelentésre emlékszünk), vagy a telefonban felismerjük, ki mondta a hallót, máskor képi benyomások, ízek, szagok A jelentés csak egy előnyben részesített kódolási mód

12 Filozófia 12 A kódolás eredményességét befolyásolja: egészségi állapot, életkor, figyelem minősége, az anyagban lévő értelmes kapcsolat, struktúra, az egyén anyaghoz fűződő viszonya: motiváció, szándék, akarati erőfeszítés, a bevésendő anyag terjedelme, az ismétlések száma, több oldalú érzékszervi behatás, érzelmi állapot, tanulás technikája

13 Filozófia 13 A tárolás minősége függ: a bevésés hatékonyságától, az egyén szervezetének, idegrendszerének állapotától, az érzelmi állapottól, beállítódástól, érdeklődéstől, attól, hogy a tanulás előtt és után mivel foglalkoztunk Az előhívást segítő tényezők: a kódolás pontossága, mélysége, és a kód kidolgozottsága; a tanulandó anyag megértése, az információk szervezése a kódoláskor; a megtanult anyag ismétlése, újraszervezése; az információk előhívási támponthoz kapcsolása; kontextus-hatás

14 Filozófia 14 Előhívás Általában nem az info elvesztésének, hanem az előhívás, hozzáférés nehézségének tudható be a felejtés, mintha egy nagy könyvtárban próbálnánk megkeresni egy könyvet, ha nem találjuk meg, attól még ott van – a szegényes emléknyom tehát nem a tárolási kapacitás meghaladásának az eredménye Sokszor vmi nem jut eszünkbe, később mégis, pl vizsgán nem, aztán igen, hipnózissel sokszor gyerekkori emlékek is visszahívhatók (persze ezek igazsága ritkán ellenőrizhető) Pl. szólista tanulás, vannak benne állatok, gyümölcsök, bútorok, előhívás előtt az egyik csoportnak megadják ezeket a támpontokat, a másiknak nem, az előbbi jobban teljesít, második körben mindkét csoport ugyanúgy kap támpontot, jól is teljesítenek Tehát a felidézési különbség az előhívási kudarcból származhatott

15 Filozófia 15 Kódolás és előhívás közti kölcsönhatások Ha jól rendszerezem az infokat, könnyebb előhívni, Atkinson, 232 old.

16 Filozófia 16 A felejtés érzelmi tényezői Sokan emlékeznek, hol voltak, amikor megtudták a Challanger katasztrófáját, vagy Kennedy meggyilkolását, stb De sokszor ellentétesen működik a dolog, kevésbé emlékezünk nagy érzelmi töltésű helyzetekben: szorongás, vizsgafélelem legátolja a jó előhívást, a tárgyhoz nem illő gondolatokat mozgósít, nehezebb visszahívni Mindenesetre könnyebb emlékezni, ha felidézzük a tanulás során átélt érzelmeket, hangulatokat: ha szomorúan tanultunk, szomorodjunk el az előhíváskor, vagy ha fürdőkádban készültem, ott is írjam meg a ZHt.

17 Filozófia 17 Az emlékezet fejlesztése RTM - a tömbök számát nem tudjuk változtatni, a méretét azonban igen Tömbösítés, láttuk már a számjegyeket évszámokká alakítani, Egy hosszútávfutó pl. futási időbe kódolt négy számjegyeket: pl 3:49,2, így 80 számjegyig növelte a kapacitását, de ezen másfél évig dolgozott heti 3-5 órában

18 Filozófia 18 Az emlékezet fejlesztése HTM - A kódolás és az előhívás szoros kapcsolata Minél több kapcsolatot alakítunk ki a megjegyzendő tárgy egységei közt, annál könnyebb lesz előhívni, néha több logikusan összefűzött infot könnyebb megtanulni, mint kevesebbet Ha meg akarunk vmit jegyezni, terjesszük ki a jelentését, tegyünk fel kérdéseket az anyagnak Igyekezzünk felidézni a kontextust, pl középiskolai osztálytársak nevét könnyebb úgy, ha magunk elé képzeljük az osztálytermet Szervezési fortélyok: szavak megtanulásánál pl. költhetünk belőle történetet

19 Filozófia 19 Tananyagot, pl mint ez az óra, könnyebb megtanulni, ha már eleve szervezett, próbáljuk áttekinteni a viszonyokat, a címek és alcímek viszonyait

20 Filozófia 20 Az emlékezet fejlesztése Tömbösítés Szervezés A képzelet használata a kódolás során Feldolgozás mélysége Kontextus szerepe Előhívás gyakorlása

21 Filozófia 21 Tanulási stratégiák Komplexitásuk különböző Elemi tanulási stratégiák –A tanulandó szöveg hangos és néma olvasása. Az olvasott szöveg felmondása. –A szöveg utólagos áttekintése és összegzése. –Lényegkiemelés, kulcsfogalmak keresése, értelmezése. Összetettebb tanulási stratégiák –Az anyag feldolgozás: Ábrák készítése, mindmap, lista, jegyzetelés –A megtanulandó szöveg kérdések formájában történő feldolgozása, kooperatív munkaformában.

22 Filozófia 22 Elemi tanulási stratégiák A szöveg hangos olvasása Néma olvasás Az elolvasott szöveg elmondása Az anyag néma ismétlése Ismétlés Beszélgetés társakkal a tanult információról Áttekintés Ismeretlen szó meghatározása Aláhúzás Kulcsfogalmak kiírása Kulcsfogalmak definíciója

23 Filozófia 23 Összetettebb tanulási stratégiák Elmondás más személynek Jegyzetelés Tanári vázlat vagy ábra Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése, s ennek diagramszer ű feljegyzése Összefoglalás Kérdések felvetése A felvetett kérdésekre való válaszadás Ábrakészítés Ábra, grafikon tanulmányozása, értelmezése Az anyag elmondása jegyzet, vázlat alapján

24 Filozófia 24 Hatékony emlékezés elősegítése: PQRST Preview → áttekintés: benyomás a fejezet főbb részeiről, címeinek átnézése, tartalomjegyzék Question → kérdés: mire várok választ (részenként) Read → olvasás:olyan szemmel, hogy válaszolni tudjon a kérdésekre (részenként) Self recitation → felmondás (részenként) Test → egészet átlátni és felmondani

25 Filozófia 25 Hatékony emlékezés elősegítése: PQ4R Preview → áttekintés Question → kérdés Read → olvasás Reflect → átgondolás Recite → felmondás Review → átnézés

26 Filozófia 26 Hatékony emlékezés elősegítése: MURDER Kedv Mood Megértés Understand Felidézés Recall Emésztés Digest Kiterjesztés Expand Áttekintés Review


Letölteni ppt "Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény - 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések