Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nem-verbális viselkedés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nem-verbális viselkedés"— Előadás másolata:

1 Nem-verbális viselkedés
Társas lény – 7 Nem-verbális viselkedés 1

2 Verbális és nem verbális kommunikáció
A verbálishoz képest a nem verbális kommunikáció: Sokkal régebbi kommunikációs forma Gyorsabb kódolás és dekódolás Kevesebb tudatos kontroll és figyelem Hatásosabban kommunikál attitűdöt és érzelmet

3 A nem verbális kommunikáció
Gyorsabb: amikor a beszélgetőpartnerünk ránk kacsint, mosolyog, bámul, félrepillant, sokkal gyorsabban értelmezzük és reagálunk rá, mint a szóbeli kommunikációra, amelyet tudatosan elemzünk, és dekódolunk, és csak aztán válaszolunk rá Kevesebb tudatos kontroll: a hazugok leleplezése – a perifériák (test, végtagok) nem verbális fecsegése és a hang(magasság) árulkodása

4 A nem verbális kommunikáció jelentősége (A. Mehrabian) Jó ez az ábra???

5 A fej vagy a test? Pszichiátriai betegek vizsgálata:
Fej: érzékeny, barátságos, kooperatív Test: feszült, ingerlékeny, aggódó, siető, szeszélyes, panaszkodó, nyugtalan, impulzív, türelmetlen, merev Fej és test egyaránt: szorongó, zavaros, védekező, elégedetlen, csüggedt A test jobban mutatta a betegek valódi állapotát, mint a jobban kontrollálható fej

6 A beszélgető férfiak közül ki tartozik nyertes és ki a vesztes csapatba?
Milyen érzelmeket élnek át? Milyen nem verbális jelekből következtethetünk erre?

7 Hatásosabban kommunikál attitűdöt és érzelmet
Ez különösen jól megfigyelhető, amikor a két típusú kommunikáció ellentmond egymásnak Pl. felsőbbrendű attitűdök szóban, és alárendelődő nem verbális jelzések (belenyugvó, ideges mosoly, lecsüggesztett fej, tetszeni vágyó beszéd) egyszerre Vagy barátságos szöveg barátságtalan üzenetekkel Míg a nyelv inkább a külső világ megoldandó problémáival kapcsolatos információk továbbítására alkalmas, addig a nem verbális üzenetek a társas életet szabályozzák, vonzalmakat, attitűdöket kommunikálnak. (Paul Potts video:

8 Csatornái 8 Vokalitás „Testbeszéd” Proxemika Fizikai jellemzők
Hangminőség/paralingvisztika Intonáció/prozódia Csend „Testbeszéd” Testtartás és mozgás Gesztusok és emblémák Érintés Arckifejezés, mimika Szemkontaktus - tekintet Szaglás Proxemika Fizikai jellemzők Fizikai megjelenés Mesterséges dolgok (a self kiterjesztései) A gesztusok és a fizikai jellemzők evolúciósan két teljesen különböző csoportba tartoznak: míg a többi nemverbális interakció az emlősök kommunikációjával rokon és az összes emberre egyformán működik, a gesztus és a megjelenés kulturális jelenség, ami országról országra más más jelentést hordoz (ahogy a szavaink is különböznek minden nyevben). Pl bolgároknál az igen-t a fej jobbra-ballra ingatásával jelzik, a nem-et a fej alulról-fölfelé történő egyetlen mozdulatával  ez tehát gesztus, ami nyelvi jelnek minősül 8

9 társas helyzet kezelése én bemutatása érzelmi állapotok kommunikációja
Funkciói társas helyzet kezelése én bemutatása érzelmi állapotok kommunikációja attitűdök kommunikációja csatornavezérlés ... 9

10 Hazugság jelei a nem verbális viselkedésben
Hogyan lehet megfigyeléssel detektálni, ha valaki hazudik? Gondoljon egy esetre, amikor nyilvánvalóan hazudtak önnek! Milyen jeleket figyelt meg? És mikor saját maga hazudott? Mire figyelt, hogy hitelesen kommunikáljon? Mennyire sikerült szabályoznia nem verbális viselkedését? Szemkontaktus kerülése: megtanuljuk, hogy ez egy jel, már gyerekkorban, pedig nem igaz. Szemkontaktus kerülésének oka lehet gondolkodás, 10

11 A hazugságra utaló jelek alapjai
Hazugság = nagyobb mentális erőfeszítés Valós érzelmek nehezen leplezhetők Stressz és feszültség jelei

12 Lie to Me is an American television series that premiered on the Fox network on January 21, 2009.[2] In the show, Dr. Cal Lightman (Tim Roth) and his colleagues in The Lightman Group accept assignments from third parties (commonly local and federal law enforcement), and assist in investigations, reaching the truth through applied psychology: interpreting microexpressions, through the Facial Action Coding System, and body language.[2] 12

13 Érzelemkifejezések univerzalitása
Ekman: 5 különböző kultúrából származó arcok Chile, Argentína, Brazília, Japán USA → milyen érzelem? Felismerik. 60-as évek vége 70-es évek eleje 13

14 Filmek Terepkutatás Ekman: Pápua Új-Guinea
Minden érzelemkifejezés ismerős Kontextus nélkül is azonosítható Terepkutatás Nyugati arcokat mutatott → azonosítsák az érzelmet (módszertani problémák) Gajdusek nevű virológus kutatta a P-Ú-G-akat, 6 hétnyi filmet forgatott, Ekman és Friesen fél évig elemezte a filmeket Módszertani pr-k: nem írnak, ha felolvassa a lehetséges érzelmeket, elfelejthetik, inkább: mondjanak történetet, mi lehetet vele. szomorú → meghalt a gyereke filmed spontaneous expressions and was able to catch the look of joy when people from another nearby village met their friends. I arranged situations to provoke emotions. I recorded two men playing their musical instruments, and then I filmed their surprise and delight when for the first time they heard their voices and music come out of a tape recorder. I even stabbed a boy with a rubber knife I had brought with me, as my movie camera recorded his response and the reactions of his friends. They thought it was a good joke. (I had the good sense not to try this trick with one of the men.) 14

15 Univerzális érzelmi arckifejezések
Meglepetés Félelem A „negatív” információk az evolúcióban mindíg fontosabbak – a túlélés feltétele ugyanis a különféle veszélyekre való minél hatékonyabb reagálás. Öröm Szomorúság Harag 15 Megvetés Undor

16 Érzelmi arckifejezések és őszinteség
Nem mindig jelenik meg az érzelmi arckifejezés teljes „pompájában” Gyenge arckifejezés Kezdeti, gyenge, csökkenő vagy titkolt Részleges arckifejezés Enyhe, csökkenő, titkolt Mikro-arckifejezés Szándékosan vagy tudattalanul elnyomott érzelem PAUL EKMAN is a professor of psychology in the department of psychiatry at the University of California Medical School, San Francisco. An expert on expression, the physiology of emotion, and interpersonal deception, he has received many honors, most notably the Distinguished Scientific Contribution Award of the American Psychological Association, and is the author or editor of thirteen previous books, including Telling Lies. He is a frequent consultant on emotional expression to government agencies such as the FBI, the CIA, and the ATF, to lawyers, judges, and police, and to corporations, including the animation studios Pixar and Industrial Light and Magic. He lives in northern California. 16

17 Hazugság-jelek az arckifejezésben
Eltitkolni szándékolt érzelmek gyors arcmozgások (mikro-mimika: 1/5 mp) pillanatra megjelenik, majd eltűnik Hamis érzelemkifejezés Enyhe aszimmetria Hiányzik a szabályos, sima, gördülékeny jelleg a megjelenésekor és eltűnésekor Tudatosan kevesebb arcizmunkat tudjuk csak mozgatni

18 Melyik az igazi mosoly?

19 Melyik az igazi mosoly?

20 Alapérzelmek kifejezései univerzálisak
Érzelem és mimika Alapérzelmek kifejezései univerzálisak Érzelem-felismerés univerzalitása Veleszületetten vakok érzelemkifejezései Az érzelem kimutatásának szabályai kultúrafüggőek Ki, kinek, mikor fejezheti ki Műtétről, balesetről szóló filmek nézése egyedül vagy k.v. jelenlétében. Egyedül nincs különbség USA és japán közt, k.v. jelenlétében japán jobban titkolja (mosollyal) Egyedül: veleszületett. Nyilvánosan: szabályozott érzelemkifejezés Nincs minden érzelemre minden kultúrában megfelelő szó!

21 Nem verbális viselkedés és implicit attitűdök
Miként jelenhet meg a nem verbális viselkedésben egy negatív implicit attitűd? Szemkontaktus csökkenése Térközszabályozás (távolodás) Testtartás (felső test hátra dől) Feszültség jelei

22 Proxemika: térköz és érintés
Személyes tér, mindenkinek kell egy bizonyos tér maga körül, ha ebbe betolakodnak, az feszültséget okoz. Az oroszlánnak 50 km, nekünk, ha sokan lakunk egymás felett, stresszesek leszünk Az oroszlán vizelettel, ürülékkel, és ordítással jelzi Emberek: fél m-en belül: intim, 1 m-ig személyes (barátok), 3 m-ig társas, azon túl nyilvános Sok érintés: francia, olasz, latin-amerikai, orosz, arab, afrikai Közepes: USA, kanadai, észak-európai, új-zélandi, német, dán Alacsony: kelet-ázsiai (kínai, japán, koreai)

23 Proxemika: térközszabályozás az asztal körül
Versengő-védekező helyzet – az asztal két oldalán egymással szemben Együttműködés, kooperatív helyzet – egymás mellett Baráti beszélgetés, oldott légkör – sarokhelyzet Független helyzet – egymástól távol, sréhen szemben

24 Gyakorlat 1. előadás: háttal a közönségnek, visszakérdezés nélkül
2. előadás: Szemben a közönséggel, lehet visszakérdezni

25 Egyirányú és kétirányú kommunikáció – 1. ábra

26 Egyirányú és kétirányú kommunikáció – 2. ábra

27 Mit jelenthet ez a japán gesztus? a. Félek, mint egy nyuszi
Emblémák – pont fordtva működnek: a gesztusok országról országra külöböző jelentés hordoznak Mit jelenthet ez a japán gesztus? a. Félek, mint egy nyuszi b. Hallottam rólad ezt-azt c. Dühös vagyok 27

28 Mit jelenthet ez a francia gesztus? a. Nem hiszek neked
b. Bárcsak ne láttam volna c. Nagyon jó pasit láttam 28

29 Mit jelenthet ez az iráni gesztus? a. Sok szerencsét!
b. Mindig a legfontosabb leszel nekem! c. Menj a fenébe! 29

30 Színház = világ? (A dramaturgiai modell)
Hétköznapi interakciókat jól írja le a színház metaforája. Szerepeket játszunk és próbáljuk ezt mások számára hitelesen tenni. Fontos a közös alakítás, a kooperáció. A szerepeink során ún. homlokzatot mutatunk magunkról, melyet aktívan alakítunk. Fontos, hogy a homlokzatot mások elfogadják, de erre ők maguk is motiváltak. 30 30

31 Homlokzat – az én kivetített képe
A homlokzat állandó jellegű kifejezéskészlet, melyet az egyén az alakítás során szándékosan vagy szándéktalanul felhasznál. Az egyén az aktuális szerepének megfelelő homlokzat fenntartására törekszik. Homlokzat részei: Környezet: fizikai elrendezés, bútorzat, akár átmeneti jellegű is. Személyes homlokzat: ruházat, nemi, életkori, faji jellegzetességek, testméret és külső, testtartás, beszédsémák, mimika és gesztusok, hivatal vagy poszt jelvényei. 31 31

32 32

33 Milyen hivatás képviselőit látjuk az előző képeken?
Melyek az ő homlokzatuk elemei? Milyen értéket közvetítenek ezzel? Melyek az informatikusok homlokzatának elemei?

34 Homlokzat-összeomlás
A homlokzatot közösen óvjuk, és kerüljük az összeomlását Közös feladat ennek fenntartása, mindenkinek kínos, ha nem működik olajozottan: „dramaturgiai csapatmunka”. A homlokzat-összeomlás zavarodottsághoz vezet (erőltetett viccelődés, ideges nevetés, kínos csend) Együtt igyekszünk helyreállítani, pl. mindenki azt színleli, mintha semmi nem történt volna

35 Összefoglalás A nem-verbális kommunikáció a verbálisnál sokkal régebbi, sokkal gyorsabb, kevésbé tudatos – és főként attitüdök kommunikálására alkalmas. A nem-verbális kommunikáció számtalan csatornán zajlik egyszerre. Hazudni komoly mentális erőfeszítést jelent, ami során nem marad energiánk (időnk) az összes csatorna összehangolására. A hazugság legfontosabb jele a különböző csatornák közötti ellentmondás. Érzelmeink kommunikációjában kiemelten fontos az arc-mimika. A hét darab alapérzelemhez tartozó arckifejezés a világ minden táján ugyan úgy néz ki, és ugyan azt is jelenti. (Arcmimikánk nem csak tükrözi gondolatainkat, visszafele is hat: arckifejezésünk megváltoztatja az érzéseinket!) Bár arcizmaink működését általában sokkal jobban tudjuk szabályozni a többi nem- verbális csatornához képest, az ún. mikro-mimika ez esetben is kiül az arcunkra – igaz ezt tudatosan nagyon nehéz észrevenni. Házi feladat: egy tetszőleges ‚Lie to me’ epizód megtekintése az első évadból:


Letölteni ppt "Nem-verbális viselkedés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések