Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény – 7 Nem-verbális viselkedés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény – 7 Nem-verbális viselkedés."— Előadás másolata:

1 Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény – 7 Nem-verbális viselkedés

2 Filozófia 2 Verbális és nem verbális kommunikáció A verbálishoz képest a nem verbális kommunikáció: Sokkal régebbi kommunikációs forma Gyorsabb kódolás és dekódolás Kevesebb tudatos kontroll és figyelem Hatásosabban kommunikál attitűdöt és érzelmet

3 Filozófia 3 A nem verbális kommunikáció Gyorsabb: amikor a beszélgetőpartnerünk ránk kacsint, mosolyog, bámul, félrepillant, sokkal gyorsabban értelmezzük és reagálunk rá, mint a szóbeli kommunikációra, amelyet tudatosan elemzünk, és dekódolunk, és csak aztán válaszolunk rá Kevesebb tudatos kontroll: a hazugok leleplezése – a perifériák (test, végtagok) nem verbális fecsegése és a hang(magasság) árulkodása

4 Filozófia 4 A nem verbális kommunikáció jelentősége (A. Mehrabian 1967)..de jó ez az ábra??

5 Filozófia 5 A beszélgető férfiak közül ki tartozik nyertes és ki a vesztes csapatba? Milyen érzelmeket élnek át? Milyen nem verbális jelekből következtethetünk erre?

6 Filozófia 6 Hatásosabban kommunikál attitűdöt és érzelmet Ez különösen jól megfigyelhető, amikor a két típusú kommunikáció ellentmond egymásnak Pl. felsőbbrendű attitűdök szóban, és alárendelődő nem verbális jelzések (belenyugvó, ideges mosoly, lecsüggesztett fej, tetszeni vágyó beszéd) egyszerre Vagy barátságos szöveg barátságtalan üzenetekkel. Míg a nyelv inkább a külső világ megoldandó problémáival kapcsolatos információk továbbítására alkalmas, addig a nem verbális üzenetek a társas életet (az affektív dimenziót) szabályozzák, viszonyulásokat, attitüdöket kommunikálnak. (Paul Potts video: http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA)http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA

7 Filozófia 7 A fej vagy a test? Pszichiátriai betegek vizsgálata: Fej: érzékeny, barátságos, kooperatív Test: feszült, ingerlékeny, aggódó, siető, szeszélyes, panaszkodó, nyugtalan, impulzív, türelmetlen, merev Fej és test egyaránt: szorongó, zavaros, védekező, elégedetlen, csüggedt A test jobban mutatta a betegek valódi állapotát, mint a jobban kontrollálható fej

8 Filozófia 8 8 Csatornái Vokalitás Hangminőség, intonáció Hangsúlyozás, prozódia Csend „Testbeszéd” Arckifejezés, mimika Testtartás és mozgás Szemkontaktus - tekintet Érintés Szaglás Gesztusok és emblémák Proxemika (térközszabályozás) Fizikai jellemzők Fizikai megjelenés Mesterséges dolgok (a self kiterjesztései..)

9 Filozófia 9 Gender különbségek Bár biológiailag nincs igazán értelme külön női- és férfiagyról beszélni, a neveltetés kulturálisan meghatározott nemi (gender) különbségeket hoz létre abban hogy miként viszonyulunk magunkhoz és egymáshoz

10 Filozófia 10 10 Funkciói társas helyzet kezelése én bemutatása érzelmi állapotok kommunikációja attitűdök kommunikációja csatornavezérlés

11 Filozófia 11 11 Színház = világ? (A dramaturgiai modell) Hétköznapi interakciókat jól írja le a színház metaforája. Szerepeket játszunk és próbáljuk ezt mások számára hitelesen tenni. Fontos a közös alakítás, a kooperáció. A szerepeink során ún. homlokzatot mutatunk magunkról, melyet aktívan alakítunk. Fontos, hogy a homlokzatot mások elfogadják, de erre ők maguk is motiváltak.

12 Filozófia 12 12 Homlokzat – az én kivetített képe A homlokzat állandó jellegű kifejezéskészlet, melyet az egyén az alakítás során szándékosan vagy szándéktalanul felhasznál. Az egyén az aktuális szerepének megfelelő homlokzat fenntartására törekszik. Homlokzat részei: Környezet: fizikai elrendezés, bútorzat, akár átmeneti jellegű is. Személyes homlokzat: ruházat, nemi, életkori, faji jellegzetességek, testméret és külső, testtartás, beszédsémák, mimika és gesztusok, hivatal vagy poszt jelvényei.

13 Filozófia 13 Homlokzat-összeomlás A homlokzatot közösen óvjuk, és kerüljük az összeomlását Közös feladat ennek fenntartása, mindenkinek kínos, ha nem működik olajozottan: „dramaturgiai csapatmunka”. A homlokzat-összeomlás zavarodottsághoz vezet (erőltetett viccelődés, ideges nevetés, kínos csend) Együtt igyekszünk helyreállítani, pl. mindenki azt színleli, mintha semmi nem történt volna

14 Filozófia 14

15 Filozófia 15 Milyen hivatás képviselőit látjuk az előző képeken? Melyek az ő homlokzatuk elemei? Milyen értéket közvetítenek ezzel? Melyek az informatikusok homlokzatának elemei? Milyen értéket közvetítenek ezzel?

16 Filozófia 16 Hazugság jelei a nem verbális viselkedésben Hogyan lehet megfigyeléssel detektálni, ha valaki hazudik? Gondoljon egy esetre, amikor nyilvánvalóan hazudtak önnek! Milyen jeleket figyelt meg? És mikor saját maga hazudott? Mire figyelt, hogy hitelesen kommunikáljon? Mennyire sikerült szabályoznia nem verbális viselkedését?

17 Filozófia 17 A hazugságra utaló jelek alapjai Hazugság = nagyobb mentális erőfeszítés Valós érzelmek nehezen leplezhetők Stressz és feszültség jelei

18 Filozófia 18 Érzelemkifejezések univerzalitása Ekman: 5 különböző kultúrából származó arcok Chile, Argentína, Brazília, Japán USA → milyen érzelem? Felismerik.

19 Filozófia 19 Ekman: Pápua Új-Guinea Filmek Minden érzelemkifejezés ismerős Kontextus nélkül is azonosítható Terepkutatás Nyugati arcokat mutatott → azonosítsák az érzelmet (módszertani problémák)

20 Filozófia 20 Univerzális érzelmi arckifejezések MeglepetésFélelem Harag Undor Szomorúság Megvetés Öröm

21 Filozófia 21 Érzelmi arckifejezések és őszinteség Nem mindig jelenik meg az érzelmi arckifejezés teljes „pompájában” Gyenge arckifejezés –Kezdeti, gyenge, csökkenő vagy titkolt Részleges arckifejezés –Enyhe, csökkenő, titkolt Mikro-arckifejezés –Szándékosan vagy tudattalanul elnyomott érzelem http://www.paulekman.com/

22 Filozófia 22 Hazugság-jelek az arckifejezésben Eltitkolni szándékolt érzelmek gyors arcmozgások (1/5 mp) pillanatra megjelenik, majd eltűnik Hamis érzelemkifejezés Enyhe aszimmetria Hiányzik a szabályos, sima, gördülékeny jelleg a megjelenésekor és eltűnésekor

23 Filozófia 23 Melyik az igazi mosoly?

24 Filozófia 24 Melyik az igazi mosoly?

25 Filozófia 25

26 Filozófia 26 Érzelem és mimika Alapérzelmek kifejezései univerzálisak Érzelem-felismerés univerzalitása Veleszületetten vakok érzelemkifejezései Az érzelem kimutatásának szabályai kultúrafüggőek Ki, kinek, mikor fejezheti ki Műtétről, balesetről szóló filmek nézése egyedül vagy k.v. jelenlétében. Egyedül nincs különbség USA és japán közt, k.v. jelenlétében japán jobban titkolja (mosollyal) Egyedül: veleszületett, nyilvánosan: szabályozott érzelemkifejezés Nincs minden érzelemre minden kultúrában megfelelő szó

27 Filozófia 27 Nem verbális viselkedés és implicit attitűdök Miként jelenhet meg a nem verbális viselkedésben egy negatív implicit attitűd? Szemkontaktus csökkenése Térközszabályzás (távolodás) Testtartás (felső test hátra dől) Feszültség jelei

28 Filozófia 28 Mit jelenthet ez a japán gesztus? a. Félek, mint egy nyuszi b. Hallottam rólad ezt-azt c. Dühös vagyok Emblémák

29 Filozófia 29 Mit jelenthet ez a francia gesztus? a. Nem hiszek neked b. Bárcsak ne láttam volna c. Nagyon jó pasit láttam

30 Filozófia 30 Mit jelenthet ez az iráni gesztus? a. Sok szerencsét! b. Mindig a legfontosabb leszel nekem! c. Menj a fenébe!

31 Filozófia 31 Proxemika: térköz és érintés Személyes tér, mindenkinek kell egy bizonyos tér maga körül, ha ebbe betolakodnak, az feszültséget okoz. Az oroszlánnak 50 km, nekünk, ha sokan lakunk egymás felett, stresszesek leszünk Az oroszlán vizelettel, ürülékkel, és ordítással jelzi Emberek: fél m-en belül: intim, 1 m-ig személyes (barátok), 3 m-ig társas, azon túl nyilvános Sok érintés: francia, olasz, latin-amerikai, orosz, arab, afrikai Közepes: USA, kanadai, észak-európai, új-zélandi, német, dán Alacsony: kelet-ázsiai (kínai, japán, koreai)

32 Filozófia 32 Proxemika: térközszabályozás az asztal körül Versengő-védekező helyzet – az asztal két oldalán egymással szemben Együttműködés, kooperatív helyzet – egymás mellett Baráti beszélgetés, oldott légkör – sarokhelyzet Független helyzet – egymástól távol, sréhen szemben

33 Filozófia 33 Gyakorlat 1. előadás: háttal a közönségnek, visszakérdezés nélkül 2. előadás: Szemben a közönséggel, lehet visszakérdezni

34 Filozófia 34 Egyirányú és kétirányú kommunikáció – 1. ábra

35 Filozófia 35 Egyirányú és kétirányú kommunikáció – 2. ábra

36 Filozófia 36 Összefoglalás A nem-verbális kommunikáció a verbálisnál sokkal régebbi, sokkal gyorsabb, kevésbé tudatos – és főként attitüdök kommunikálására alkalmas. A nem-verbális kommunikáció számtalan csatornán zajlik egyszerre. Hazudni komoly mentális erőfeszítést jelent, ami során nem marad energiánk (időnk) az összes csatorna összehangolására. A hazugság legfontosabb jele a különböző csatornák közötti ellentmondás. Érzelmeink kommunikációjában kiemelten fontos az arc-mimika. A hét darab alapérzelemhez tartozó arckifejezés a világ minden táján ugyan úgy néz ki, és ugyan azt is jelenti. (Arcmimikánk nem csak tükrözi gondolatainkat, visszafele is hat: arckifejezésünk megváltoztatja az érzéseinket!) Bár arcizmaink működését általában sokkal jobban tudjuk szabályozni a többi nem- verbális csatornához képest, az ún. mikro-mimika ez esetben is kiül az arcunkra – igaz ezt tudatosan nagyon nehéz észrevenni. Házi feladat: egy tetszőleges ‚Lie to me’ epizód megtekintése: http://www.imdb.com/title/tt1235099/


Letölteni ppt "Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Társas lény – 7 Nem-verbális viselkedés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések