Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században"— Előadás másolata:

1 Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században
Európa a XIX. és XX. Század fordulóján. Az első világháború előzményei és következményei. Második előadás, előadó: Dr. Marinovich Endre

2 Háború vagy béke Adott és korábban már ismertetett konfliktusok (francia-német, angol-német, orosz-osztrák, a Monarchián belüli nemzetiségek.) Háborús célok: a konfliktusok megoldása fegyverrel, területi gyarapodás, Olaszország kétarcú játéka. A Monarchia szétzúzása a háborúba kényszerítéssel (Masaryk és Benes Párizsban, Nagy-Szerbia létrehozá- sának gondolata, a magyar kormány tárgyalási kezdeményezéseinek elutasítása Románia részéről)

3 Világháborús eseménytörténet (1914-15) I.
Európa lángba borul: Júni.28. Gyilkosság Szarajevóban Júli II.Vilmos császár feltétlen hűségnyilatkozata a Monarchia mellett Tisza István a háború ellen Júli 23. A-M ultimátum Szerbia ellen, Oroszo .kijelen-ti, hogy nem tűr semmifajta támadást Szerbia ellen, júli. 28. A-M hadüzenet Ausztriának, aug.1. mozgósítás Franciao-ban, aug.3. német hadüzenet Franciao-nak németek bevonulása Belgiumba, aug.4 brit ultimátum No-nak a belga semlegesség tiszteletben tartásáról

4 Világháborús események (1914-15) II:
Aug.5. USA kinyilvánítja semlegességét, aug.6. A-M hadat üzen Oroszo.-nak, Szerbia No.-nak, aug.11. Franciao. hadat üzen A-M-nek, aug.12. brit hadüzenet A-M-nek, aug.23. japán hadüzenet No.-nak Villámháborús kísérlet: Szept. – okt. német-osztrák előnyomulás a Visztuláig, a szerb kormány Belgrádból Skopjeba menekül, a németek elfoglalják Antwerpent, a belga kormány Le Havre-ba menekül, október végén orosz offenzíva, febr. Korlátlan tengeralatti háború, máj. 128 amerikai áldozat egy ker.hajó elsüllyesztésekor, az USA aktivizálódik, máj. Olaszo. hadat üzen A-M-nek

5 Világháborús események 1916
A háború kiterjedése Aug: Románia váratlan hadba lépése A-M ellen, Olaszo. hadat üzen No.-nak kialakul az állóháború Nov: megalakul az új lengyel állam, szoros együttműködésben A-M-el és No.-al, meghal Ferenc József (86), utóda IV. (I.) Károly. Károly kísérlete a különbékére (Sixtus levelek), francia beavatkozás, megszégyenülés, a továbbiakban A-M teljes alárendeltsége No.-nak

6 Világháborús események 1917
A fordulat éve. A korlátlan tengeralatti háború folytatódik Február – március: forradalom Oroszo.-ban, a cár lemond, a keleti front megmerevedik, dec. német-orosz fegyverszünet Ápr: az USA kongresszusa a hadüzenetet No.-nak (dec. A-M-nek). Az USA hadtáptámogatása tényleges részvétellé válik, friss erő, az addig háborúzók mindkét oldalon (Központi Hatalmak, Antant) teljesen kimerültek.

7 Világháborús események 1918
A háború vége Márc: a Központi Hatalmak békét kötnek Oroszo.-al és Romániával, A-M különbéke irányába tapogatódzik, No. leinti Júni: Nyilatkozat Versailles-ban az önálló Lengyelo.-ról Csehszlovákiáról, állásfoglalás a délszláv államról. Aug.8: Döntő német vereség a nyugati fronton (54 ezer amerikai katona részvételével) Szept.28: A-M békejegyzék az Antant-hoz, nov.3: fegyverszüneti egyezmény A-val, nov.13: Mo.-al Nov.10. II. Vilmos német császár száműzetésbe vonul

8 Az új közép Európai államok I.
A-M tarthatatlan helyzete, legalább 50 terv az átalakításra. Felrobbantani vagy átalakítani? (trializmus, autonómia, teljes önállóság) Északon és délkeleten angol-francia, délen orosz kapcsolat. Csehszlovákia: 1915-től Párizsban a Külföld Csehszlo- vák Bizottság (Masaryk-Benes), „A-Mo-n német és magyar kisebbség fennhatósága a szláv többségen. Ha van ennek a szörnyű háborúnak értelme….” 1918.okt.28. Cseh Nemzeti Tanács kimondja az elszakadást, ugyanezt teszi Túrócszentmártonban a Szlovák Nemzeti Tanács. A többi technikai kérdés.

9 Az új közép Európai államok II.
A délszláv állam ápr.Párizs, megalakul a Jugoszláv Bizottság. Szlovénok A-tól, horvátok Mo-tól akartak elszakadni, a szerbek már 1914-ben deklarálták az új államnak magában kell foglalnia Szerbia mellett Boszniát, Hercegovinát, Vajdaságot, Dalmáciát, Horvátországot és Szlovéniát. 1917. júni.29. Chicagoi nyilatkozat a délszláv államért. 1917. júli. 20. Korfui nyilatkozat a Szerb- Horvát- Szlovén Királyság létrehozásáról. 1918. okt.27. A Monarchia külügyminisztere elismeri a cseh-szlovák és a délszláv népek jogát a függetlenségre.

10 Románia kibővülési folyamata
1914. előtt a Monarchián belüli autonómia a fő törekvés de ezt a háború megváltoztatta. A háború kezdetén Tisza István ígéretet kapott a Köz- ponti hatalmaktól Románia semlegességére. Ennek ellenére 1916-ban a területi igényeit elismerő titkos szerződéssel belép a háborúba, vereséget szenved, emiatt külön békét köt, a szerződés érvénytelen Francia segítséggel az utolsó pillanatban ismét belép a háborúba, területi igényeit érvényesíti.

11 A háborút követő tárgyalások
1918. nov.11 „Bízom abban, hogy elmondhatjuk, ezen a sorsdöntő reggelen örökre véget vetettünk a háborúnak” Lloyd George brit min. elnök A győztesek körében a francia érdekek dominálnak, ugyanis Oroszország kiválásával Franciao. elveszítette Németország keleti ellensúlyát. A négy nagyon kívül a kis győztesek: Lengyelország, Csehszl. Szerb-Horvát- Szl. Kir, Románia A vesztesek : Németország, Ausztria, Magyaro.

12 A béketárgyalások elvei
Az USA belépése nem csak technikai, hanem filozófiai értelemben is változás. Európai felfogás: erőegyensúly, területi biztonság, az amerikai a népek önrendelkezésének joga, mert ha ez létezik, akkor nincs okuk háborúzni, hiszen az ember alapvetően békés természetű. Az európai szövetséges ezt nem érti. Wilson: az önrendelkezés és a kollektív biztonság mindent megold. Európa ebben nem partner.

13 A Wilson-i pontok 6+2 elengedhetetlen: titkos diplomácia megszüntetése tengeri hajózás szabadsága, általános lefegyverzés, gazdasági korlátozások megszüntetése, gyarmati igényekről való pártatlan döntés, Nemzetek Sövetsége Belgium függetlenségének helyreállítása, orosz terüle- tek kiürítése; 6 tanácsolt: Elzász-Lotharingia vissza, A+M és Oszmán Birodalom népeinek önrendelkezése, olasz határok kiigazítása, Balkán kiürítése, Dardenellák nemzetközivé tétele, független, tengeri kijárattal rendelkező Lo.

14 A békekonferencia fő szereplői
Párizs január- június USA Wilson elnök, Washingtontól távol, pozíciója megrendül Nagybr. Lloyd George, célja No. Megtörése, lavíroz Fo. Clemenceau, a Tigris, a nagy harcos, aki olyan feladatot kapott, amellyel nem tudott megbirkózni, Olaszo. V. Orlando, csak a zsákmány érdekelte (Dél Tirol, dalmát tengerpart)


Letölteni ppt "Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században"

Hasonló előadás


Google Hirdetések