Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1/ A Kelet-középEurópai rendszerváltozás politikai, társadalmi, gazdasági hatásai. 2/ Új államok létrejötte. 3/ A térség helyzete az ezredforduló után.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1/ A Kelet-középEurópai rendszerváltozás politikai, társadalmi, gazdasági hatásai. 2/ Új államok létrejötte. 3/ A térség helyzete az ezredforduló után."— Előadás másolata:

1 1/ A Kelet-középEurópai rendszerváltozás politikai, társadalmi, gazdasági hatásai. 2/ Új államok létrejötte. 3/ A térség helyzete az ezredforduló után. Előadó: Dr. Marinovich Endre

2 TERVGAZDASÁG VS. PIACGAZDASÁG A szovjet típusú tervutasításos rendszer végelgyengülése A tervgazdálkodás versenyképtelensége a piacgazdaságokkal szemben A hanyatló szovjet gazdaság nem tudta elviselni a bipoláris rendszerből következően növekvő katonai terheket, a fegyverkezési versenyben alul maradt

3 A TERVGAZDASÁGI MODELL TORZULÁSAI I. Politikusok és hivatalnokok döntenek a fontos beruházásokról és fejlesztésekről, a természeti és gazdasági adottságok figyelembe vétele nélkül; A nehézipar területére koncentrálnak szinte valamennyi erőforrást; Az emberi erőforrásból származó komparatív előnyök elhanyagolása (egyenlősdi, középszerűség, lefelé nivellálás);

4 A TERVGAZDASÁGI MODELL TORZULÁSAI II. Az infrastruktúra (úthálózat, távközlés) teljes lepusztulása; A környezet védelmének teljes elhanyagolása (levegő,- talaj,- és vízszennyezés, nem létező hulladékgazdálkodás); A szolgáltatások színvonalának a kritikus szint alá csökkenése. A szolgáltató vállalatok „hatósági” magatartása.

5 A piacgazdaság alapintézményeinek létrehozása Privatizáció; Teljes körű liberalizáció (árak, bérek, tőkemozgás, kamatok, kereskedelem, vállalatalapítás); Szabályzórendszer átalakítása (adózás, pénz- ügyi rendszer, versenyjog) és működésének ellenőrzése; Az államon belüli autonómiák, egyben ellen- súlyok (önkormányzatok, társadalombiztosítás, központi bank) létrehozása.

6 SLIP STABILIZÁCIÓ (a hiánygazdaság, az áruhiány és az infláció felszámolása), LIBERALIZÁCIÓ ( nem a liberális eszmerendszer bevezetése, dereguláció); INTÉZMÉNYÉPÍTÉS PRIVATIZÁCIÓ Egyedi, egyidejű és egyirányú folyamatok.

7 Nemzetközi eseménytörténet I. Kelet-középEurópa felosztása a II. Világháború után (1944. X. Moszkva, 1945.II. Jalta) Vasfüggöny (Churchill 1946.III. Fulton) Osztrák államszerződés Gorbacsov színrelépése 1985, 1988-ban bejelenti a szovjet fegyveres erők félmilliós csökkentését, valamint a részleges csapatkivonást ; VI. Gorbacsov és Kohl Bonnban Gorbacsov és id. Bush Málta partjainál. Szabad út a közép- és kelet-európai átalakulásnak

8 Nemzetközi eseménytörténet II. Lengyelország: 1985 a hadiállapot vége, VIII. kerekasztal tárgyalások a kormány és a korábban betiltott Szolidaritás között, 1989.I az állampárt elfogadja a pluralizmust, 1989.VI. korlátozottan szabad választások a Szolidaritás győzelmével, 1989.IX. kormányalakítás párton-kívüliekkel (Mazowiecki, Balcerowicz), államelnökké választják Walesat.

9 MAGYAR ESEMÉNYTÖRTÉNET I VI. Ellenzéki értelmiségi találkozó Monoron (urbánusok, nép-nemzetiek, stb) 1987.IX. Az I. Lakitelki találkozó 1988.III. Megalakul a FIDESZ 1988.V. Megalakul a Szabad Kezdeményezések Hálózata (későbbi SzDSz) 1988.IX. II. Lakitelki találkozó (MDF) I.Pozsgay nyilatkozat 1956-ról VI. Nagy Imre újjátemetése, Nemzeti Kerekasztal tárgyalások kezdete.

10 MAGYAR ESEMÉNYTÖRTÉNET II V. Megalakul az Országgyűlés és az MDF vez. koalíciós kormány, min.eln: Antall József X. Taxisblokád VI. Az utolsó szovjet katona elhagyja Magyarországot VI. Megszűnik a KGST VII. Megszűnik a Varsói Szerződés XII. Társulási megállapodás az EK-val

11 Nemzetközi eseménytörténet III = Annus mirabilis (a csodák éve) Csehszlovákia: 1989.II. Tüntetéssorozat szervezéséért börtönre ítélik V. Havelt; XI. mindennapos tüntetések (bársonyos forradalom), lemond a pártvezetés, XII.28. közt. Elnök Vaclav Havel; 1991.V. a megszálló szovjet csapatok elhagyják az országot. Bulgária: 1989.XI.10. Eltávolítják az állampárt és a pártállam éléről T.Zsivkovot (1954. óta)

12 Nemzetközi eseménytörténet IV. NDK (Német Demokratikus Köztársaság) V. a magyar-osztrák határon megkezdődik a műszaki zár bontása, szept. 11. Mo. megnyitja nyugati határát a hazatérésüket megtagadó keletnémetek előtt X. Tömegtüntetések Lipcsében majd Berlinben, nov.9: lemond a párt- és állami vezetés, az új vezetés megnyitja a határokat, ledől az 1961-ben felhúzott berlini fal XI.28. Kohl NSZK kancellár meghirdeti az újraegyesítési programot, 1990.VII.1. valutaunió, X.3. létrejön az egységes Németország.

13 Nemzetközi eseménytörténet V. Románia: 1989.XII. diktatúra ellenes megmoz- dulások, a rendszer megbukik, kivégzik Ceausescu párt- és állami vezetőt és feleségét. Jugoszlávia: I. A szlovén és a horvát küldöttek kivonulnak az állampárt kongresszusáról, kezdetét veszi a délszláv válság. Baltikum: 1989.aug.23: 600 km-es élőlánc, III.-V. kikiáltják a Litván, a Lett és az Észt Köztársaságot. Albánia: X. engedélyezik a politikai pártok szabad alakulását és működését

14 ÚJ ORSZÁGOK LÉTREJÖTTE 1993.jan.1. Megszűnik Csehszlovákia, létrejön Csehország és Szlovákia Megszűnik Jugoszlávia, létrejön Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegro és Koszovo dec. 21. Felbomlik a Szovjetunió, az új európai szubrégió 3 csoportja: - A baltiak (Észto. Letto. Litvánia) - Fehéro., Ukrajna, Moldávia - Oroszország

15 Európai integráció. Az uniós csatlakozás folyamata december: a Visegrádi ( V-3) országok aláírják a csatlakozási megállapodást 1994-ben a V 4, a balti országok és Szlovénia deklarálta belépési szándékát az EU-ba 1999-ben az EU döntést hoz Bulgária és Románia bevonásáról {regatta elv, vagy a hajó-konvojok elve} Tényleges csatlakozás: V4 + Szlovénia + baltiak Románia + Bulgária Horvátország

16 Néhány gazdasági mutató nemzetközi összehasonlításban figyelemmel a gazd.világválságra A GDP alakulása az EU 10 országaiban Az egy főre jutó GDP A HDI mutató A munkanélküliség alakulása A minimálbér mértéke

17 A GDP alakulása az EU-10 országaiban(előző év=100) * EU 27 3,2 0,3 -4,3 2,0 1,5 0,0 1,3 PL 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,7 2,6 CZ 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 0,0 1,5 SK 10,5 5,8 -4,9 4,2 3,3 1,8 2,9 HU 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,7 -0,3 1,0 SI 6,9 3,6 -3,0 1,4 -0,2 -1,4 0,7 EE 7,5 -3,7 -14,3 2,3 7,6 1,6 3,3 LV 9,6 -3,3 -17,7 -0,3 5,5 2,2 3,5 LT 9,8 2,9 -14,8 1,4 5,9 2,4 3,5 RO 6,3 7,3 -6,6 -1,6 2,5 1,4 2,8 BG 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,7 0,5 1,9

18 Az egy főre jutó GDP az uniós átlaghoz viszonyítva (EU 27=100) EU PL CZ SK HU SI EE LV LT RO BG 37 45

19 Munkanélküliség az EU új tagállamaiban (munkanélküliek a gazdaságilag aktívak %-ában) Ország PL 19,4 7,2 9,8 CZ 8,3 4,4 6,8 SK 18,6 12,1 13,6 HU 6,1 7,9 11,0 SI 6,1 6,0 8,3 EE 10,4 5,6 12,8 LV 10,1 17,5 15,6 LT 11,4 13,9 15,6 RO 8,1 7,2 7,7 BG 12,2 6,9 11,3 HR 14,1 9,3 13,9

20 Minimálbér az új EU tagállamokban (folyóáron, havonta 2012-ben, euróban) OrszágMinimálbér PL 336,5 CZ 310,2 SK 327,0 HU 295,6 SI 763,1 EE 290,0 LV 285,9 LT 231,7 RO 161,9 BG 138,1

21 Az EU integráció további folyamata Monetáris unió, bankunió, fiskális unió Az EMU szerepe A maastrichti konvergencia kritériumok: -infláció - államadósság - államháztartási hiány - kamatok - valutarendszer

22 Az euro bevezetése SZLOVÉNIA SZLOVÁKIA ÉSZTORSZÁG LETTORSZÁG MONTENEGRO ÉS KOSZOVÓ (egyoldalúan vezették be, törvényes fizetőeszköz, de nem tagjai az euró zónának).


Letölteni ppt "1/ A Kelet-középEurópai rendszerváltozás politikai, társadalmi, gazdasági hatásai. 2/ Új államok létrejötte. 3/ A térség helyzete az ezredforduló után."

Hasonló előadás


Google Hirdetések