Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században záróelőadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században záróelőadás"— Előadás másolata:

1 Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században záróelőadás
1/ A Kelet-középEurópai rendszerváltozás politikai, társadalmi, gazdasági hatásai. 2/ Új államok létrejötte . 3/ A térség helyzete az ezredforduló után. Előadó: Dr. Marinovich Endre

2 TERVGAZDASÁG VS. PIACGAZDASÁG
A szovjet típusú tervutasításos rendszer végelgyengülése A tervgazdálkodás versenyképtelensége a piacgazdaságokkal szemben A hanyatló szovjet gazdaság nem tudta elviselni a bipoláris rendszerből következően növekvő katonai terheket, a fegyverkezési versenyben alul maradt

3 A TERVGAZDASÁGI MODELL TORZULÁSAI I.
Politikusok és hivatalnokok döntenek a fontos beruházásokról és fejlesztésekről, a természeti és gazdasági adottságok figyelembe vétele nélkül; A nehézipar területére koncentrálnak szinte valamennyi erőforrást; Az emberi erőforrásból származó komparatív előnyök elhanyagolása (egyenlősdi, középszerűség, lefelé nivellálás);

4 A TERVGAZDASÁGI MODELL TORZULÁSAI II.
Az infrastruktúra (úthálózat, távközlés) teljes lepusztulása; A környezet védelmének teljes elhanyagolása (levegő,- talaj,- és vízszennyezés, nem létező hulladékgazdálkodás); A szolgáltatások színvonalának a kritikus szint alá csökkenése. A szolgáltató vállalatok „hatósági” magatartása.

5 A piacgazdaság alapintézményeinek létrehozása
Privatizáció; Teljes körű liberalizáció (árak, bérek, tőkemozgás, kamatok, kereskedelem, vállalatalapítás); Szabályzórendszer átalakítása (adózás, pénz- ügyi rendszer, versenyjog) és működésének ellenőrzése; Az államon belüli autonómiák, egyben ellen súlyok (önkormányzatok, társadalombiztosítás, központi bank) létrehozása.

6 SLIP STABILIZÁCIÓ (a hiánygazdaság, az áruhiány és az infláció felszámolása), LIBERALIZÁCIÓ ( nem a liberális eszmerendszer bevezetése, dereguláció); INTÉZMÉNYÉPÍTÉS PRIVATIZÁCIÓ Egyedi, egyidejű és egyirányú folyamatok.

7 Nemzetközi eseménytörténet I.
Kelet-középEurópa felosztása a II. Világháború után (1944. X. Moszkva, 1945.II. Jalta) Vasfüggöny (Churchill 1946.III. Fulton) Osztrák államszerződés 1955 Gorbacsov színrelépése 1985, 1988-ban bejelenti a szovjet fegyveres erők félmilliós csökkentését, valamint a részleges csapatkivonást ; 1989. VI. Gorbacsov és Kohl Bonnban Gorbacsov és id. Bush Málta partjainál. Szabad út a közép- és kelet-európai átalakulásnak

8 Nemzetközi eseménytörténet II.
Lengyelország: a hadiállapot vége, VIII. kerekasztal tárgyalások a kormány és a korábban betiltott Szolidaritás között, 1989.I az állampárt elfogadja a pluralizmust, 1989.VI. korlátozottan szabad választások a Szolidaritás győzelmével, 1989.IX. kormányalakítás párton-kívüliekkel (Mazowiecki, Balcerowicz), államelnökké választják Walesat.

9 MAGYAR ESEMÉNYTÖRTÉNET I.
1985.VI. Ellenzéki értelmiségi találkozó Monoron (urbánusok, nép-nemzetiek, stb) 1987.IX. Az I. Lakitelki találkozó 1988.III. Megalakul a FIDESZ 1988.V. Megalakul a Szabad Kezdeményezések Hálózata (későbbi SzDSz) 1988.IX. II. Lakitelki találkozó (MDF) 1989. I.Pozsgay nyilatkozat 1956-ról 1989. VI. Nagy Imre újjátemetése, Nemzeti Kerekasztal tárgyalások kezdete.

10 MAGYAR ESEMÉNYTÖRTÉNET II.
1990.V. Megalakul az Országgyűlés és az MDF vez. koalíciós kormány, min.eln: Antall József 1990. X. Taxisblokád 1991. VI. Az utolsó szovjet katona elhagyja Magyarországot 1991. VI. Megszűnik a KGST 1991. VII. Megszűnik a Varsói Szerződés 1991. XII. Társulási megállapodás az EK-val

11 Nemzetközi eseménytörténet III.
1989. = Annus mirabilis (a csodák éve) Csehszlovákia: 1989.II. Tüntetéssorozat szervezéséért börtönre ítélik V. Havelt; XI. mindennapos tüntetések (bársonyos forradalom), lemond a pártvezetés, XII.28. közt. Elnök Vaclav Havel; 1991.V. a megszálló szovjet csapatok elhagyják az országot. Bulgária: 1989.XI.10. Eltávolítják az állampárt és a pártállam éléről T .Zsivkovot (1954. óta)

12 Nemzetközi eseménytörténet IV.
NDK (Német Demokratikus Köztársaság) 1989. V. a magyar-osztrák határon megkezdődik a műszaki zár bontása, szept. 11. Mo. megnyitja nyugati határát a hazatérésüket megtagadó keletnémetek előtt. 1989.X. Tömegtüntetések Lipcsében majd Berlinben, nov.9: lemond a párt- és állami vezetés, az új vezetés megnyitja a határokat, ledől az 1961-ben felhúzott berlini fal. 1989.XI.28. Kohl NSZK kancellár meghirdeti az újraegyesítési programot, 1990.VII.1. valutaunió, X.3. létrejön az egységes Németország.

13 Nemzetközi eseménytörténet V.
Románia: 1989.XII. diktatúra ellenes megmoz- dulások, a rendszer megbukik, kivégzik Ceausescu párt- és állami vezetőt és feleségét. Jugoszlávia: I. A szlovén és a horvát küldöttek kivonulnak az állampárt kongresszusáról, kezdetét veszi a délszláv válság. Baltikum: 1989.aug.23: 600 km-es élőlánc, III.-V. kikiáltják a Litván, a Lett és az Észt Köztársaságot. Albánia: X. engedélyezik a politikai pártok szabad alakulását és működését

14 ÚJ ORSZÁGOK LÉTREJÖTTE
1993.jan.1. Megszűnik Csehszlovákia, létrejön Csehország és Szlovákia Megszűnik Jugoszlávia, létrejön Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegro és Koszovo 1991. dec. 21. Felbomlik a Szovjetunió, az új európai szubrégió 3 csoportja: A baltiak (Észto. Letto. Litvánia) Fehéro., Ukrajna, Moldávia Oroszország

15 Európai integráció. Az uniós csatlakozás folyamata.
1991. december: a Visegrádi ( V-3) országok aláírják a csatlakozási megállapodást 1994-ben a V 4, a balti országok és Szlovénia deklarálta belépési szándékát az EU-ba 1999-ben az EU döntést hoz Bulgária és Románia bevonásáról {regatta elv, vagy a hajó-konvojok elve} Tényleges csatlakozás: 2004 V4 + Szlovénia + baltiak 2007 Románia + Bulgária 2013 Horvátország

16 Néhány gazdasági mutató nemzetközi összehasonlításban figyelemmel a gazd.világválságra
A GDP alakulása az EU 10 országaiban Az egy főre jutó GDP A HDI mutató A munkanélküliség alakulása A minimálbér mértéke

17 A GDP alakulása az EU-10 országaiban(előző év=100)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* EU 27 3,2 0,3 -4,3 2,0 1,5 0,0 1,3 PL 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,7 2,6 CZ 5,7 3,1 -4,7 1,7 SK 10,5 5,8 -4,9 4,2 3,3 1,8 2,9 HU 0,1 0,9 -6,8 -0,3 1,0 SI 6,9 3,6 -3,0 1,4 -0,2 -1,4 0,7 EE 7,5 -3,7 -14,3 2,3 7,6 LV 9,6 -3,3 -17,7 5,5 2,2 3,5 LT 9,8 -14,8 5,9 2,4 RO 6,3 7,3 -6,6 -1,6 2,5 2,8 BG 6,4 6,2 -5,5 0,4 0,5 1,9 *

18 Az egy főre jutó GDP az uniós átlaghoz viszonyítva (EU 27=100)
2005 2012 EU 15 113 110 PL 51 65 CZ 79 80 SK 60 73 HU 63 66 SI 87 84 EE 62 67 LV 48 58 LT 53 RO 35 49 BG 37 45

19 Munkanélküliség az EU új tagállamaiban (munkanélküliek a gazdaságilag aktívak %-ában)
Ország 2004 2009 2012 PL 19,4 7,2 9,8 CZ 8,3 4,4 6,8 SK 18,6 12,1 13,6 HU 6,1 7,9 11,0 SI 6,0 EE 10,4 5,6 12,8 LV 10,1 17,5 15,6 LT 11,4 13,9 RO 8,1 7,7 BG 12,2 6,9 11,3 HR 14,1 9,3

20 Minimálbér az új EU tagállamokban (folyóáron, havonta 2012-ben, euróban)
Ország Minimálbér PL 336,5 CZ 310,2 SK 327,0 HU 295,6 SI 763,1 EE 290,0 LV 285,9 LT 231,7 RO 161,9 BG 138,1

21 Az EU integráció további folyamata
Monetáris unió, bankunió, fiskális unió Az EMU szerepe A maastrichti konvergencia kritériumok: -infláció - államadósság - államháztartási hiány - kamatok - valutarendszer

22 Az euro bevezetése 2007.01.01. SZLOVÉNIA 2009.01.01. SZLOVÁKIA
ÉSZTORSZÁG LETTORSZÁG MONTENEGRO ÉS KOSZOVÓ (egyoldalúan vezették be, törvényes fizetőeszköz, de nem tagjai az euró zónának).


Letölteni ppt "Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században záróelőadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések