Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAJOG DR SZALAI ERZSÉBET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAJOG DR SZALAI ERZSÉBET."— Előadás másolata:

1 MUNKAJOG DR SZALAI ERZSÉBET

2 MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás

3 EU- s irányelvek MENNYI? Mit? DR SZALAI ERZSÉBET

4 2012. évi I.tv. Munka törvénykönyve

5 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek….. ALAKJA 44. § (mint régen)
Cs .képességében korlátozott is! ALAKJA 44. § DR SZALAI ERZSÉBET

6 írásba foglalás elmulasztása?

7 Tartalma alapbérben munkakörben tartam hely
45. § a feleknek meg kell állapodniuk alapbérben munkakörben tartam hely DR SZALAI ERZSÉBET

8 Próbaidő max 3 hó (ha rövidebb 1x hosszabbítható meg, de akkor is össz
Próbaidő max 3 hó (ha rövidebb 1x hosszabbítható meg, de akkor is össz. max 3 hó)

9 MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA Szerz, vagy köv.nap DR SZALAI ERZSÉBET

10 MAGATARTÁS felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná 2014.III. HÓ2012.X.1.

11 Elállás joga: ha a munkaszerződés megkötését követően a felek körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.

12 MUNKAIDŐ Teljes munkaidő: 8 ó
Hosszabb teljes napi munkaidő megállapodás alapján napi 12 ó FELTÉTEL: a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el, a munkáltató vagy a tulajdonos (./.) hozzátartozója DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III. HÓ2012.X.1.

13 KI TEKINTHETŐ TULAJDONOSNAK?
gt. tagja, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a szavazatok több mint 25 %-val rendelkezik. x

14 Határozott vagy határozatlan időtartam?
DR SZALAI ERZSÉBET

15 Tájékoztatási kötelezettség (belföldi és külföldi munkavégzés esetén)
15 DR SZALAI ERZSÉBET

16 napi munkaidőről, alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

17 munkakörbe tartozó feladatokról,
szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának,

18 munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, munkáltatói jogkör gyakorlójáról. x

19 Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség – a mtatói jogkör gyakorlóján kívül -, ha a munkaszerződés alapján munkaviszony tartama a 1 hót, vagy midő a heti 8 órát nem haladja meg.

20 KÜLF-I MVÉGZÉSNÉL → ELŐTTE
15 napot meghaladó KÜLF-I MVÉGZÉSNÉL → ELŐTTE legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal - írásban tájékoztatni + ról is DR SZALAI ERZSÉBET

21 MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
DR SZALAI ERZSÉBET

22 MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI DR SZALAI ERZSÉBET

23 jogszerű vagy jogszerűtlen ?
MEGJELENÉS hol? elmaradása mikor és hogyan? jogszerű vagy jogszerűtlen ? DR SZALAI ERZSÉBET

24 Munkaidő alatt rendelkezésre állni

25 MUNKAVÉGZÉS személyesen Együttműködés
munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki űűű DR SZALAI ERZSÉBET

26 köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. (utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni)

27 gazdasági érdeket nem veszélyeztethet
Titoktartás utasítások teljesítése xxx 2014.III. HÓ2012.X.1.

28 MUNKAVÁLLALÓI JOGOK mentesülés a munkavégzés alól…. díjazás szabadság
egészséges környezet biztonságos környezet xxx DR SZALAI ERZSÉBET

29 hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára (2013.I.1-től)
várandóssága megállapításától gyermeke 3 koráig, gyermeke 16 éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodását megállapította. 2014.III. HÓ2012.X.1.

30 megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

31 MUNKAIDŐKEDVEZMÉNYEK
Ált. érvényes kedvezmények Munkaközi (ha 6 órát meghaladja, húsz perc, 9 órát meghaladja, további 25 perc) munkanapok közötti munka hetek közötti ápolás Csak anyákra Apanap (2 hón belül) szoptatási (6, 9) 5 nap, iker 7 szülési szabadság (24 HÉT,de 2 hét igénybevétele kötelező) DR SZALAI ERZSÉBET

32 Bérhez való jog Személyi alapbérként, teljesítménybérként
LEGALÁBB a minimálbér! DR SZALAI ERZSÉBET

33 ALAPSZABADSÁG MÉRTÉKE
20 nap DR SZALAI ERZSÉBET

34 2013-tól 20-on felüli napok PÓTSZABADSÁGOK 25. életévétől +1
45. életévétől +10 munkanap (HOSSZABB AMELYIK ÉVBEN BETÖLTI)

35 munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb
1 gyermeke után 2, 2 gyermeke után 4, kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.

36 5 nap pótszabadság/év föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 ó/nap legalább 50 %-os egészségkárosodású fogyatékossági támogatásra jogosult vakok személyi járadékára jogosult 2014.III. HÓ2012.X.1.

37 A szabadságot úgy kiadni, hogy legalább összefüggő 14 napot elérjen.
A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (15 nappal előbb bejelenteni) A szabadságot úgy kiadni, hogy legalább összefüggő 14 napot elérjen.

38 Naptári évre kötött megállapodás alapján a szabadság kiadása az esedékességet köv. év végéig lehet

39 BETEGSZABADSÁG (15 mnap távolléti díj 70 %-a jár 146.§
FIZETÉS NÉLKÜLI BETEGSZABADSÁG (15 mnap távolléti díj 70 %-a jár 146.§ XXXX DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III. HÓ2012.X.1.

40 A távolléti díj számítása (2013-tól)
148. § (1) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó 6 naptári hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével

41 KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS
10 perc/óra 2 év DR SZALAI ERZSÉBET

42 MUNKÁLTATÓI JOGOK DR SZALAI ERZSÉBET

43 KIKÖTNI A GAZD-I VESZÉLYEZTETÉS TILALMÁT
SZONDÁZÁS ELTILTÁS KÁRTÉRÍTÉS KIKÖTNI A GAZD-I VESZÉLYEZTETÉS TILALMÁT xxx DR SZALAI ERZSÉBET

44 2013.I.1-TŐL 53. § jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Max: 44 mnap/év vagy 352 ó / év

45 MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEK
Foglalkoztatás Feltételek biztosítása munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

46 munkavállalót csak olyan munkára alkalmazhatja, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat 2014.III. HÓ2012.X.1.

47 biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit
2014.III. HÓ2012.X.1.

48 rendszeres időközönként ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát
2014.III. HÓ2012.X.1.

49 fogyatékos személy? gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás feltételeiről
2014.III. HÓ2012.X.1.

50 81. § munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább 1 évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő 1 éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést adni xxxxx 2014.III. HÓ2012.X.1.

51 MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE MEGSZÜNTETÉSE DR SZALAI ERZSÉBET

52 MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE
Pl:./. DR SZALAI ERZSÉBET

53 HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA
JOGVISZONYVÁLTÁS ( jogügylet vagy jsz. alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az MT hatálya alá tartozik) JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA DR SZALAI ERZSÉBET

54 MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE
DR SZALAI ERZSÉBET

55 közös megegyezéssel felmondással azonnali hatályú felmondással

56 FELMONDÁS DR SZALAI ERZSÉBET

57 megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított 1 évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg. 2014.III. HÓ2012.X.1.

58 1 - 6 havi VÉGKIELÉGÍTÉS munkáltatói felmondás
jogutód nélküli megszűnés jogviszonyváltás esetén havi DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III. HÓ2012.X.1.

59 FELMONDÁSI VÉDELEM Például: ./. DR SZALAI ERZSÉBET
2014.III. HÓ2012.X.1.

60 Várandósság reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, max. megkezdésétől számított hat hónap alatt (ha ezekről előbb tájékozatatást adott) 2014.III. HÓ2012.X.1.

61 szülési szabadság alatt

62 gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

63 önkéntes tartalékos

64 Mtató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti
felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt munkavállaló képességére alapított okból a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

65 felmondási idő kezdete: legkorábban a közlést vagy időtartam lejártát követő napon 68. § ./.
2014.III. HÓ2012.X.1.

66 MILYEN IDŐTARTAM? betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 év,

67

68 hozzátartozó otthoni gondozása fizetés nélküli szabadsággal

69 MUNKAVÁLLALÓ MOND FEL? 67. §
határozatlan idejűt nem köteles indokolni határozott idejűt köteles megindokolni. (csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna)

70 Felmondási idő MIN: 30 NAP
MEGHOSSZABBODIK: a munkáltatónál munkaviszonyban töltött 3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év után 30 nappal, 18 év után 40 nappal, 20 év után 60 nappal DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III. HÓ2012.X.1.

71 Felmentés időtartamára TÁVOLLÉTI DÍJ

72 KÖZÖS MEGEGYEZÉS DR SZALAI ERZSÉBET

73 AZONNALI HATÁLLYAL (mind 2 fél)
a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 2014.III. HÓ2012.X.1.

74 Mennyi időn belül? okról való tudomásszerzéstől 15 napon, max. ok bekövetkeztétől 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig

75 - fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt,
79. § - fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt, - munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt (de a munkavállaló jogosult 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 1 évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára) XXXX

76 Munkavállaló kártérítési kötelezettsége 167 §-TÓL
Vétkes gondatlan szándékos mvállaló felel, munkáltató bizonyít DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III. HÓ2012.X.1.

77 KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE Max a munkavállaló 4 havi távolléti díja
Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás : 100 % kár megtérítése DR SZALAI ERZSÉBET

78 MILYEN KÁRT NEM KELL MEGTÉRÍTENI?
nem volt előrelátható, vagy munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 2014.III. HÓ2012.X.1.

79 Munkáltató kártérítési KÖTELEZETTSÉGE. 174.§
vétkességére tekintet nélkül 100 %-ban FELTÉTEL: munkavállaló bizonyítja, hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be. xxxx DR SZALAI ERZSÉBET

80 Mentesül a felelősség alól
ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 2014.III. HÓ2012.X.1.

81 TÁVMUNKA DR SZALAI ERZSÉBET

82 Bedolgozói munkaviszony 198.§
olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg.

83 munkaszerződésben meg kell határozni: Tevékenységet Helyet
ktg.térítés módját és mértékét. 2014.III. HÓ2012.X.1.

84 Munkahely mi lehet? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

85 Egyszerűsített foglalkoztatásra
vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

86 MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III. HÓ2012.X.1.

87 A munkáltatói jogokat megosztva gyakorolják
xxxxxxx

88 MUNKAÜGYI JOGVITA DR SZALAI ERZSÉBET

89 Munkajogi igény elévülése
Bcs-el okozott kár 5 év - kár megtérítésére vagy - személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény esetén (ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.) 2014.III. HÓ2012.X.1.

90 A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha például
munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe felmondási védelem alatt áll a mvállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt, munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. (83.§) 2014.III. HÓ2012.X.1.

91 munkaviszony megszüntetése (megszűnése) és annak helyreállítása közötti tartamot munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni. Meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt meghaladó kárát. Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Letölteni ppt "MUNKAJOG DR SZALAI ERZSÉBET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések