Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET1 MUNKAJOG. 2 MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET1 MUNKAJOG. 2 MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás."— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET1 MUNKAJOG

2 2 MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás

3 DR SZALAI ERZSÉBET3 EU- s irányelvek MENNYI? MENNYI? Mit? Mit?

4 2012. évi I.tv. Munka törvénykönyve

5 DR SZALAI ERZSÉBET5 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek….. (mint régen) Cs.képességében korlátozott is! ALAKJA ALAKJA 44. §

6 írásba foglalás elmulasztása?

7 DR SZALAI ERZSÉBET7 Tartalma Tartalma 45. § a feleknek meg kell állapodniuk 45. § a feleknek meg kell állapodniuk alapbérben alapbérben munkakörben munkakörben tartam tartam hely hely

8 Próbaidő max 3 hó (ha rövidebb 1x hosszabbítható meg, de akkor is össz. max 3 hó)

9 DR SZALAI ERZSÉBET9 MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA Szerz, vagy köv.nap

10 2014.III. HÓ2012.X.1. MAGATARTÁS felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná

11 Elállás joga: ha a munkaszerződés megkötését követően a felek körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.

12 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET12 MUNKAIDŐ Teljes munkaidő: 8 ó Hosszabb teljes napi munkaidő megállapodás alapján napi 12 ó FELTÉTEL: a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el, készenléti jellegű munkakört lát el, a munkáltató vagy a tulajdonos (./.) hozzátartozója a munkáltató vagy a tulajdonos (./.) hozzátartozója

13 KI TEKINTHETŐ TULAJDONOSNAK? gt. tagja, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a szavazatok több mint 25 %-val rendelkezik. x

14 DR SZALAI ERZSÉBET14 Határozott vagy határozatlan időtartam?

15 DR SZALAI ERZSÉBET15 Tájékoztatási kötelezettség (belföldi és külföldi munkavégzés esetén) 15

16 napi munkaidőről, alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

17 munkakörbe tartozó feladatokról, szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának,

18 munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, munkáltatói jogkör gyakorlójáról. x

19 Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség – a mtatói jogkör gyakorlóján kívül -, ha a munkaszerződés alapján munkaviszony tartama a 1 hót, vagy midő a heti 8 órát nem haladja meg.

20 DR SZALAI ERZSÉBET20 15 napot meghaladó KÜLF-I MVÉGZÉSNÉL → ELŐTTE legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal - írásban tájékoztatni + ról is

21 DR SZALAI ERZSÉBET21 MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

22 DR SZALAI ERZSÉBET22 MUNKAVÁLLALÓKÖTELEZETTSÉGEI

23 DR SZALAI ERZSÉBET23 MEGJELENÉS MEGJELENÉShol?elmaradása mikor és hogyan? jogszerű vagy jogszerűtlen ?

24 Munkaidő alatt rendelkezésre állni

25 DR SZALAI ERZSÉBET25 MUNKAVÉGZÉS  személyesen  Együttműködés munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki  űűű

26 köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. (utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni)

27 2014.III. HÓ2012.X.1.  gazdasági érdeket nem veszélyeztethet  Titoktartás  utasítások teljesítése xxx

28 DR SZALAI ERZSÉBET28 MUNKAVÁLLALÓI JOGOK mentesülés a munkavégzés alól…. mentesülés a munkavégzés alól…. díjazás díjazás szabadság szabadság egészséges környezet egészséges környezet biztonságos környezet xxx biztonságos környezet xxx

29 2014.III. HÓ2012.X.1. hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára (2013.I.1-től) várandóssága megállapításától gyermeke 3 koráig, gyermeke 16 éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodását megállapította.

30 megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

31 DR SZALAI ERZSÉBET31 MUNKAIDŐKEDVEZMÉNYEK Ált. érvényes kedvezmények Munkaközi (ha 6 órát meghaladja, húsz perc, 9 órát meghaladja, további 25 perc) Munkaközi (ha 6 órát meghaladja, húsz perc, 9 órát meghaladja, további 25 perc) - munkanapok közötti - munka hetek közötti - ápolás Csak anyákraApanap (2 hón belül) szoptatási (6, 9)5 nap, iker 7 szülési szabadság (24 HÉT,de 2 hét igénybevétele kötelező)

32 DR SZALAI ERZSÉBET32 Bérhez való jog Személyi alapbérként, Személyi alapbérként, teljesítménybérként teljesítménybérként LEGALÁBB a minimálbér!

33 DR SZALAI ERZSÉBET33 ALAPSZABADSÁG MÉRTÉKE 20 nap 20 nap

34 2013-tól 20-on felüli napok PÓTSZABADSÁGOK 25. életévétől +1 25. életévétől +1 28. életévétől +2 28. életévétől +2 31. életévétől +3 31. életévétől +3 33. életévétől +4 33. életévétől +4 35. életévétől +5 35. életévétől +5 37. életévétől +6 37. életévétől +6 39. életévétől +7 39. életévétől +7 41. életévétől +8 41. életévétől +8 43. életévétől +9 43. életévétől +9 45. életévétől +10 munkanap (HOSSZABB AMELYIK ÉVBEN BETÖLTI) 45. életévétől +10 munkanap (HOSSZABB AMELYIK ÉVBEN BETÖLTI)

35 munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb 1 gyermeke után 2, 2 gyermeke után 4, kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.

36 2014.III. HÓ2012.X.1. 5 nap pótszabadság/év föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 ó/nap legalább 50 %-os egészségkárosodású fogyatékossági támogatásra jogosult vakok személyi járadékára jogosult

37 A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (15 nappal előbb bejelenteni) A szabadságot úgy kiadni, hogy legalább összefüggő 14 napot elérjen.

38 Naptári évre kötött megállapodás alapján a szabadság kiadása az esedékességet köv. év végéig lehet

39 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET39 FIZETÉS NÉLKÜLI FIZETÉS NÉLKÜLI BETEGSZABADSÁG (15 mnap távolléti díj 70 %-a jár 146.§ BETEGSZABADSÁG (15 mnap távolléti díj 70 %-a jár 146.§XXXX

40 A távolléti díj számítása (2013-tól) 148. § (1) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó 6 naptári hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével

41 DR SZALAI ERZSÉBET41 KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS 10 perc/óra 10 perc/óra 2 év 2 év

42 DR SZALAI ERZSÉBET42 MUNKÁLTATÓI JOGOK

43 DR SZALAI ERZSÉBET43  SZONDÁZÁS  ELTILTÁS  KÁRTÉRÍTÉS  KIKÖTNI A GAZD-I VESZÉLYEZTETÉS TILALMÁT xxx

44 2013.I.1-TŐL 53. § jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Max: 44 mnap/év vagy 352 ó / év

45 MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEK Foglalkoztatás Feltételek biztosítása munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

46 2014.III. HÓ2012.X.1. munkavállalót csak olyan munkára alkalmazhatja, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat

47 2014.III. HÓ2012.X.1. biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit

48 2014.III. HÓ2012.X.1. rendszeres időközönként ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát

49 2014.III. HÓ2012.X.1. fogyatékos személy? gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás feltételeiről

50 2014.III. HÓ2012.X.1. 81. § munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább 1 évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő 1 éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést adni xxxxx

51 DR SZALAI ERZSÉBET51 MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE MEGSZÜNTETÉSE

52 DR SZALAI ERZSÉBET52 MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE Pl:./.

53 DR SZALAI ERZSÉBET53 HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTA JOGVISZONYVÁLTÁS ( jogügylet vagy jsz. alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az MT hatálya alá tartozik) JOGVISZONYVÁLTÁS ( jogügylet vagy jsz. alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az MT hatálya alá tartozik) JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA

54 DR SZALAI ERZSÉBET54 MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

55 közös megegyezéssel felmondással azonnali hatályú felmondással

56 DR SZALAI ERZSÉBET56 FELMONDÁS

57 2014.III. HÓ2012.X.1. megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított 1 évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

58 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET58 VÉGKIELÉGÍTÉS munkáltatói felmondás munkáltatói felmondás jogutód nélküli megszűnés jogutód nélküli megszűnés jogviszonyváltás esetén jogviszonyváltás esetén 1 - 6 havi

59 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET59 FELMONDÁSI VÉDELEM Például:./.

60 2014.III. HÓ2012.X.1. Várandósság reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, max. megkezdésétől számított hat hónap alatt (ha ezekről előbb tájékozatatást adott)

61 szülési szabadság alatt

62 gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

63 önkéntes tartalékos

64 Mtató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt munkavállaló képességére alapított okból a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

65 2014.III. HÓ2012.X.1. felmondási idő kezdete: legkorábban a közlést vagy időtartam lejártát követő napon 68. §./.

66 MILYEN IDŐTARTAM? betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 év,

67

68 hozzátartozó otthoni gondozása fizetés nélküli szabadsággal

69 MUNKAVÁLLALÓ MOND FEL? 67. § határozatlan idejűt nem köteles indokolni határozott idejűt köteles megindokolni. (csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna)

70 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET70 Felmondási idő MIN: 30 NAP MEGHOSSZABBODIK: a munkáltatónál munkaviszonyban töltött 3 év után 5 nappal, 3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 20 nappal, 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év után 30 nappal, 15 év után 30 nappal, 18 év után 40 nappal, 18 év után 40 nappal, 20 év után 60 nappal 20 év után 60 nappal

71 Felmentés időtartamára TÁVOLLÉTI DÍJ

72 DR SZALAI ERZSÉBET72 KÖZÖS MEGEGYEZÉS

73 2014.III. HÓ2012.X.1. AZONNALI HATÁLLYAL (mind 2 fél) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

74 Mennyi időn belül? okról való tudomásszerzéstől 15 napon, max. ok bekövetkeztétől 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig

75 79. § - fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt, - munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt (de a munkavállaló jogosult 12 havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő 1 évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára) XXXX

76 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET76 Munkavállaló kártérítési kötelezettsége 167 §-TÓL Vétkes gondatlan szándékos mvállaló felel, munkáltató bizonyít mvállaló felel, munkáltató bizonyít

77 DR SZALAI ERZSÉBET77 KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE Max a munkavállaló 4 havi távolléti díja Max a munkavállaló 4 havi távolléti díja Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás : 100 % kár megtérítése Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás : 100 % kár megtérítése

78 2014.III. HÓ2012.X.1. MILYEN KÁRT NEM KELL MEGTÉRÍTENI? nem volt előrelátható, vagy munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

79 DR SZALAI ERZSÉBET79 Munkáltató kártérítési KÖTELEZETTSÉGE. 174.§ vétkességére tekintet nélkül 100 %- ban vétkességére tekintet nélkül 100 %- ban FELTÉTEL: FELTÉTEL: munkavállaló bizonyítja, hogy a károkozás a munkaviszonyával okozati összefüggésben következett be. xxxx

80 2014.III. HÓ2012.X.1. Mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

81 DR SZALAI ERZSÉBET81 TÁVMUNKA

82 Bedolgozói munkaviszony 198.§ olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg.

83 2014.III. HÓ2012.X.1. munkaszerződésben meg kell határozni: Tevékenységet Helyet ktg.térítés módját és mértékét.

84 Munkahely mi lehet? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

85 Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

86 2014.III. HÓ2012.X.1.DR SZALAI ERZSÉBET86 MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi

87 A munkáltatói jogokat megosztva gyakorolják xxxxxxx

88 DR SZALAI ERZSÉBET88 MUNKAÜGYI JOGVITA

89 2014.III. HÓ2012.X.1. Munkajogi igény elévülése 3 év Bcs-el okozott kár 5 év - kár megtérítésére vagy - személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény esetén (ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.)

90 2014.III. HÓ2012.X.1. A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha például munkaviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe felmondási védelem alatt áll a mvállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt, munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. (83.§)

91 munkaviszony megszüntetése (megszűnése) és annak helyreállítása közötti tartamot munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni. Meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát és ezt meghaladó kárát. Elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET1 MUNKAJOG. 2 MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések