Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan keletkezik az államadósság?. Fő témakörök: 1.Mi is az az államadósság? 2.Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei 3.Hogyan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan keletkezik az államadósság?. Fő témakörök: 1.Mi is az az államadósság? 2.Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei 3.Hogyan."— Előadás másolata:

1 Hogyan keletkezik az államadósság?

2 Fő témakörök: 1.Mi is az az államadósság? 2.Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei 3.Hogyan jön létre az állampapír? 2

3 Mi is az az államadósság? 1. rész 3

4 Az államadósság lehetséges meghatározásai   Felhalmozódott költségvetési hiányok összessége.  A kormányzati szektorba tartozó szervezetek hitelviszonyon alapuló tartozásainak az összessége. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 2/A.§)  A kormányzati szektorba tartozó szervezetek által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke. (2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 2.§)  A központi alrendszer, az önkormányzati alrendszer és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága. Halasztott fizetés Adósság 4

5 Melyek az adósságot keletkeztető ügyletek? 3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 5 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról

6 Melyek az adósságot keletkeztető ügyletek? e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. 6 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról

7 Felhatalmazások (adósságot keletkeztető ügyletek végzésére) 8. § Az állam nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthető. 9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. 11. § (1) Az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének teljesítése és a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságának kezelése érdekében végzett pénzügyi műveletekről az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján gondoskodik. 7 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról

8 Az államadósság szerkezete Az állampapírok szerepe meghatározó. 7226 8

9 Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei 2. rész 9

10 Az állampapírpiac legfontosabb szereplőiKibocsátó forgalmazó A kibocsátó képviselője Magyar Állam Államadósság Kezelő Központ Zrt. befektető Elsődleges forgalmazók, Kincstár, Posta Bel- és külföldi természetes és jogi személyek 10

11 Az adósságkezelés célja hosszútávon minimális költségszinttel és elfogadható kockázatok mellett egységes szemléletben megvalósított adósságkezelés hosszútávon minimális költségek: hosszútávú célok követése, elfogadható kockázatok: kockázatok és költségek fordított viszonya (optimalizálás), egységes szemlélet: forint - deviza (lejárat, kamat). 11

12 A stratégia főbb alapelvei   stratégiai magatartás a forintpiacon (egyszerűség, átláthatóság, likviditás, kibocsátási naptár),  rendszeres jelenlét a nemzetközi tőkepiacokon (benchmark jellegű kibocsátások, kis kibocsátó a nagy piacon, a piaci kondíciók figyelembe vétele)   aktív gazdálkodás az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel,   megfelelés a jóváhagyott teljesítmény-mutatóknak. 12

13 Állampapírok értékesítési módszerei   versenyáras aukció, (államkötvények, diszkont kincstárjegyek) ajánlati kötöttség, mindenki az ajánlott hozam/árfolyamon vásárol, szükség esetén allokáció, kötvények esetében nem kompetitív tender néhány órával az aukciót követően, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,  jegyzés, (kamatozó kincstárjegyek, féléves kincstárjegyek) ajánlati kötöttség, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, szükség esetén allokáció, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,   adagolt értékesítés, (kincstári takarékjegyek, PMÁK, PEMÁK) azonnali vásárlás, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, nincs allokáció, kibocsátás előre, pénzügyi teljesítés azonnal,   könyvépítés, (külföldi devizakötvény kibocsátások) nincs ajánlati kötöttség, a kibocsátó hozam/árfolyamsávot hirdet, szükség esetén allokáció az ajánlati könyv zárásakor, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor. 13

14 A forint állampapír állomány tulajdonosi összetétele 2011-2013. 14 Nagy összegű állampapír bevonás 2011. júniusában. Forrás: MNB

15 A lakosság állampapír állománya és részesedése 15 2007 után visszaesés, 2012-től emelkedés. Forrás: MNB, ÁKK Zrt. 718 Md 3,5% 1580 Md 7,1%

16 1. hét2. hét3. hét4. hét5. hét6. hét7. hét8. hét9. hét10. hét11. hét12. hét 3 hónapos DKJ 12 hónapos DKJ 5 éves vált. kötvény 3 éves kötvény 5 éves kötvény 10 éves kötvény 15 éves kötvény kötvény visszavásárlás kötvény csereaukció Aukciós kibocsátási naptár Stabil és kiszámítható kibocsátási rendszer. 16

17 Hogyan jön létre az állampapír? 2. rész 17

18 Az értékpapír főbb jellemzői 6. § (1) Az értékpapír - a kibocsátó döntése alapján - előállítható nyomdai úton okiratként vagy dematerializált értékpapírként. (2) Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. (3) Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével - kizárólag dematerializált formában előállított értékpapírt lehet. (4) A kibocsátó az egy sorozatnak minősülő értékpapíroknak csak azonos névértéken és azonos módon történő előállításáról rendelkezhet. (5) Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb nem rendelkezhet. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 18 Azonos módon kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő okirat vagy elektronikus adat.

19 19 Milyen is volt egy állampapír?

20 20 Milyen is ma egy állampapír?

21 A dematerializált értékpapír forgalma 5. § (1) 29. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, 6. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról Elszámolóház 21

22 Az elszámolóház fogalma 5. § (1) 37. elszámolóház: a tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítő szakosított hitelintézet, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.) 22

23 Egy tipikus állampapír létrehozásának menete Azonnali értesítés az eredményről Pénzügyi teljesítés AUKCIÓ Keletkeztetés Az értékpapír létrejötte és jóváírása Kibocsátás előkészítése 2. Kibocsátás előkészítése 1. ISIN-kód kérés, nyilvános ajánlattétel 23

24 Az államkötvények aukciós értékesítése 24 2016/D 20. aukció2018/A 20. aukció2023/A 46. aukcióÖsszesen Lejárat (év):3510 Az aukció időpontja:2013.10.03 Fizetési határidő:2013.10.09 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):16 00012 0009 000 37 000 A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):41 50045 20019 000 105 700 Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):20 00018 0009 000 47 000 Maximális hozam (%)-ISMA:4,515,015,77 Minimális hozam (%)-ISMA:4,444,965,70 Átlagos hozam (%)-ISMA:4,484,995,75 Benyújtott ajánlatok (db):536850 Elfogadott ajánlatok (db):342817 Meghirdetett mennyiség (mFt):7 4406 5603 280 17 280 Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):6 7056 5603 200 16 465 Összes értékesítés 26 70524 56012 20063 465 Lefedettség 2,63,82,12,9 Rugalmas rendszer.

25 Köszönöm a figyelmet! 25


Letölteni ppt "Hogyan keletkezik az államadósság?. Fő témakörök: 1.Mi is az az államadósság? 2.Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei 3.Hogyan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések