Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartási hiány finanszírozásának módjai. A kiszorító hatás, infláció és deficit Dr. Sivák József c. egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartási hiány finanszírozásának módjai. A kiszorító hatás, infláció és deficit Dr. Sivák József c. egyetemi docens"— Előadás másolata:

1

2 Az államháztartási hiány finanszírozásának módjai. A kiszorító hatás, infláció és deficit Dr. Sivák József c. egyetemi docens sivakj1@t-online.hu

3 Kormányzati szektor egyenlegmutatói Kormányzati statisztika – GFS jelentősége Egyenlegmutatók: 1.Elsődleges egyenleg 2.Az államháztartás egyenlege 3.Ciklikusan kiigazított egyenleg 4.Strukturális egyenleg

4 Az államháztartás egyenlege Az összes államháztartási bevétel és az összes kiadás különbsége Más megfogalmazásban: az államháztartás teljes finanszírozási igénye Jelentősége: a fiskális politika ezen keresztül tudja befolyásolni az államadósságot, tehát a gazdaságpolitika mozgásterét

5 Az államháztartási hiány mutatója A GDP-hez viszonyított teljes egyenleg A hiány mértékének korlátok között tartása: – Maastrichti kritériumok (túlzott deficit eljárás – EDP) – Nemzeti szabályok Az ESA és GFS egyenleg különbségei – ESA figyelembe veszi a kvázi fiskális tevékenységek hatásait, eredményszemléletű – Finanszírozási tételek (hazai és külföldi hitelfelvétel, adósságtörlesztés, értékpapír műveletek) nem szerepelnek, korábban pénzforgalmi, most eredményszemléletű

6 Egy kis hiánytörténelem A visegrádi országokhoz képest is magas Kiugrások a választási években (1998, 2002, 2006) A romlási folyamat a kilencvenes évektől A romlás alapvetően a korábban felhalmozott adósság terhei miatt következett be ( az elsődleges egyenleg 2001-től szufficites) Eu konvergenciakritériumoknak való megfelelés története

7 Tananyag Rendhagyó bevezetés…… 7.3. pont A magyar államháztartás….. 1.2.3. pont

8 Az államadósság fogalma, mérése, fenntarthatósága. A társadalombiztosítás és pénzpiacok Dr. Sivák József c. egyetemi docens sivakj1@t-online.hu

9 1. Fogalmak és elmélet

10 Fogalmi meghatározás Az államadósság az államháztartás központi alrendszerének, az önkormányzati alrendszernek és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek az egymással szembeni kötelezettségek kiszűrésével számított (konszolidált) adóssága (2011. évi CXCIV. törvény)

11 Az államadósság lehetséges megközelítései 1.Statisztikai (ld. előbb) 2.Közgazdasági: minden olyan hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettség, amely az államháztartás valamelyik alrendszerét terheli. Másképpen: a hiány finanszírozására kibocsátott adósságelemeknek az évek során felhalmozott állománya 3.Gazdaságpolitikai: az állam jövőbeli kötelezettségeinek jelenértéke (mozgástér)

12 Államadósság mutatói Szuverén adósság Államháztartás adóssága ESA ‘95 szerinti államadósság

13 Az államadósság mérése Alapmutató: a GDP-hez viszonyított adósság állomány (közgazdasági összehasonlíthatóság) Az államadósság fenntarthatósága azonban csak több tényező együttes mérlegelésével értéklehető: – Belső megtakarítások szintje – Konvertibilitás foka (külföldi befektetők vásárolhatnak-e hazai pénzben kibocsátott értékpapírt – Az államadósság kamatterhe és a gazdasági növekedés üteme (adósságcsapda)

14 Az implicit államadósság A direkt pénzügyi instrumentumokban megtestesülő adósságon kívül létező (implicit) elemek: – Vállalt kezességek, garanciák – A munkavállalók számára elbocsátás esetén járó végkielégítés – Nyugdíjígérvények

15 Költségvetési deficit és államadósság A deficit flow jellegű, az adósság állomány stock jellegű Elsődleges deficit jelentősége az államadósság elemzésénél Két fontos összefüggés: – A költségvetési deficit makrogazdasági hatása az államadóság növekedésében jelenik meg (ha az állam pénzügyi eszközei nem elegendőek) – Az államadósság növekedhet, csökkenhet akkor is, ha a költségvetés nem deficites (árfolyam, konszolidációs államkötvény)

16 Szubnacionális szint adóssága1. Az önkormányzati hitelfelvétel lehetősége és szabályozása A magyar önkormányzati rendszer eladósodási folyamata és összefüggése az államadóssággal Az eladósodáshoz vezető okok: – Működési zavarok – EU önrész biztosítása – Gazdálkodási problémák, moral hazard

17 Szubnacionális szint adóssága 2. 2011-re a GDP kb.5%-ának megfelelő szint (1200 Md. Ft.) Kockázatai: – Államadósság része – Kockázatos kötvénykibocsátás (jövő felélése) – Adósságcsapda veszélye, csődhelyzet

18 GKI Zrt., www.gki.hu Az államháztartási hiány és az államadósság a GDP százalékában az EU-ban, 2011 Forrás: Európai Bizottság, GKI

19 Az államadósság hatása a növekedésre Három irányzat: 1.Keynes: a deficittel és adóssággal együtt járó expanzív fiskális politika költségvetési multiplikátor nő az aggregált kereslet nagyobb növekedési ráta. Az eladósodás által indukált beruházások (humán tőke és infrastruktúra) aggregált kínálat Vigyázat: csak visszaesés idején !

20 Az államadósság hatása….. 2. 2. Neoklasszikus koncepció: az eladósodás káros laza fiskális politika jelenbeli fogyasztás felpörgetése csökkenő megtakarítási ráta emelkedő kamatszint beruházások visszaesése lassuló növekedési ütem

21 Az államadósság hatása….. 3. 3. Ricardo-féle ekvivalencia-elmélet: semleges hatás a piaci szereplők a fiskális élénkítés idején felkészülnek egy megszorítással és adóemeléssel járó periódusra növelik a megtakarítást ez semlegesíti a keresletélénkítő politika hatását

22 Empirikus kutatások 1. Kérdések: 1.Van-e optimális szintje az adósságnak? 2.Kimutatható-e direkt kapcsolat? 3.Mi hat igazán?

23 Empirikus kutatások 2. 1.Az eladósodás adóemeléshez vezet, csökken a megtakarítás, csökken a magánberuházás 2.A növekvő adósságráta megemeli az állampapír-piaci hozamokat, megemelkednek a kamatok, belép a kiszorító hatás 3.Az adósság „elinflálása” nem jó út, csökkennő beruházások 4.Az eladósodás szűkíti az anticiklikus gazdaságpolitika mozgásterét

24 Eddigi tapasztalati eredmények 3. 1.Különböző mintákon végzett számítások. Következtetés: az adósságráta 1 százalékpontnyi emelkedése 0, 027 százalékkal fékezi a növekedés ütemét 2.„Optimális” adósságszint. Fordított U alakú görbe (Laffer görbe). 2000-es évek első felében 68 %, 2012-ben 86 % (mi van a maastrichti kritériummal?) 3.Kiadási szerkezet, oktatás meghatározó szerepe a konszolidációban!

25 2. Államadósság és gazdaságpolitika. Adósságmenedzselés

26 Gazdaságpolitika célja Az államadósság megszüntetése vs. fenntarthatósága (menedzselése) Az államadósság fenntarthatósága a finanszírozhatóságot jelenti Mitől függhet a fenntarthatóság? – A GDP növekedés üteme – Költségvetés elsődleges egyenlege – Kamatláb

27 Adósság/GDP alakulására ható tényezők ha a GDP növekedési üteme nagyobb, mint a reálkamatláb, akkor – elsődleges többlet esetén az adósságráta csökken – elsődleges deficit esetén az adósságráta egy darabig nő, aztán elkezd csökkenni ha a GDP növekedési üteme kisebb, mint a reálkamatláb, akkor – elsődleges hiány esetén az adósságráta korlátlanul nő – csak elsődleges többlet esetén érhető el az adósságráta csökkenése

28 Adósságcsapda Adósságcsapda: az adósság bizonyos aránya mellett visszafizethetetlen (a finanszírozás kamatterhe nagyobb a GDP növekedési üteménél) Milyen rendezési opciók lehetnek: – „elinflálás” (következmény: vagyonvesztés és a nemzeti valuta válsága) – Adósság elengedés – Drasztikus kiadáscsökkentés és adóemelés (növekedési kockázat)

29 Az adósság finanszírozásának három elvi lehetősége 1.Új pénz kibocsátása, monetizálás. 2.Tőkepiaci finanszírozás – hitelfelvétel a magánszektortól → nem mindegy, hogy milyen szereplő az állampapír vásárlója. 3.Külföldi hitelfelvétel és/vagy devizában denominált értékpapírok állampapírok kibocsátása (M↑, majd a hitel visszafizetésével↓)

30 Az adósságmenedzsment 1. 1.Adósságkezelési stratégia kialakítása: – Olyan portfólió kialakítása, amelyben a költségek és kockázatok minimalizálhatók (kölcsönhatások!) – Átláthatóság – Állandó felülvizsgálat és csak törvényi felhatalmazás

31 Adósságmenedzsment 2. 2. A stratégia fő komponensei: – Forint – deviza arány (árfolyamkockázat- kamatszint és adósságszolgálat együttes mérlegelése) – Devizaszerkezet (95 %-ban euro részarány lenne indokolt) – Kamatszerkezet (fix és változó, futamidő együtt) – Duráció – Likviditás – Bruttó és nettó finanszírozási igény

32 Kormányzati feladatok Likviditási és finanszírozási terv kidolgozása (ÁKK Zrt.) Adósságszolgálat (tőke+kamat) teljesítése Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, garanciavállalás Másodlagos piac szervezése Makrogazdasági elemzések

33 Államadósság finanszírozása 1. Lejáró adósság megújítása, Adósságnövekmény (hiány) finanszírozása, A finanszírozás biztonságának garantálása és költségeinek optimalizálása = államadósság menedzsment.

34 Államadósság finanszírozása 2. Belföldi források: államháztartáson belül jegybanki hitelnyújtás kereskedelmi bankok értékpapír vásárlásai vállalatok, lakosság Külföldi források: nemzetközi szervezetek más országok kormányai külföldi bankok nemzetközi alapok külföldi befektetők

35 Államadósság finanszírozása 3. A finanszírozás instrumentumai: 1.diszkont kincstárjegy 2.hosszú- vagy középlejáratú forint alapú államkötvény és devizakötvény 3.kamatozó kincstárjegy (lakossági) 4.hosszú lejáratú hitel 5.rövid lejáratú hitel 6. prémium magyar államkötvény (kamatprémium!)

36 Az állampapírpiac 1.Elsődleges piac – Az ÁKK szerepe – Aukció megszervezése és célja – Kibocsátási terv – Szereplők: megfelelő szavatoló tőkével rendelkező hitelintézetek és befektetési vállalkozók 2. Másodlagos piac (tőzsdei és tőzsdén kívüli forgalmazás) – fontos gazdasági jelzőrendszer

37 Nyugdíjrendszerek

38 A fogyasztás „kisimítása” Ld. külön ábrán – Fischer modell

39 Modern nyugdíjrendszerek Két alaptípus: – Felosztó-kirovó (pay as you go) – generációk közötti jövedelem átcsoportosítás – Tőkefedezeti (funded) – a kötelező befizetésen keresztül a jövedelem átcsoportosítást a piacok végzik A kötelező nyugdíjrendszerek fenntarthatósága: függőségi és aktivitási ráta jelentősége

40 Tananyag 1.Rendhagyó bevezetés 7.3 és 9.3 részek 2.A magyar államháztartás és az EU…. 3.7 és 6.3 részek 3.Ajánlott: Szabó Zsolt: Az államadósság gazdasági növekedésre és gazdasági fejlettségre gyakorolt hatásai. Pénzügyi Szemle 2013. 3. szám


Letölteni ppt "Az államháztartási hiány finanszírozásának módjai. A kiszorító hatás, infláció és deficit Dr. Sivák József c. egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések