Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állami szerepvállalás alapelvei és terepei a hazai infokommunikáció terjesztésében Sere Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állami szerepvállalás alapelvei és terepei a hazai infokommunikáció terjesztésében Sere Péter."— Előadás másolata:

1 Az állami szerepvállalás alapelvei és terepei a hazai infokommunikáció terjesztésében Sere Péter

2 Az Európai Bizottság információs társadalmat érintő új fejlesztési keretrendszere: „i2010” Feladata –A nyitott és versenyképes digitális gazdaság kifejlődésének előmozdítása –Az IKT meghatározó szerepének hangsúlyozása a társadalmi integrációban és az életminőség javításában Célja –Az információs társadalomra és az audiovizuális médiára irányuló európai uniós politikák egységes kezelése –Konkrét lépésekkel való hozzájárulás a „lisszaboni stratégia” megvalósításhoz. Prioritásai –Egységes európai információs tér kialakítása –IKT-kutatásokba történő befektetések növelése; innováció megerősítése –Befogadó európai információs társadalom

3 A Kormányprogram kiemelt céljai Informatika – „intelligens infrastruktúra” fejlesztése terén 2010-re minden településen elérhető szélessávú internet Közháló program folytatása (jelenleg 7300 ellátott közintézmény) Informatikai feltételek biztosításával a távmunka elterjedésének segítése Távoktatás feltételeinek megteremtése, elektronikus tananyagok létrehozása Az információs társadalom eszközei használatának ösztönzése, digitális írástudás fejlesztése A szélessávú interneten tartalomszolgáltatásra vállalkozó gazdasági szervezetek ösztönzése A magyar digitális tudástárak (NDA, NAVA) fejlesztésének folytatása –2010-re digitális tartalmakhoz való hozzáférés megteremtése az oktatási intézmények és könyvtárak számára –Kedvező feltételek biztosítása üzleti célú digitális tartalmak előállítására, forgalmazására

4 Szélessáv jelentősége transzmissziós mechanizmus”, amely az IKT szektor eredményeit „társadalmasítja” tudásalapú gazdaság a társadalmi esélyegyenlőség növelésében is meghatározó szerepet tölthet be

5 Háztartások 10%-a használja 1 millió internet előfizetés közel 75%-a szélessáv 85 %-os lakossági lefedettség 1366 lefedetlen kistelepülés 5000 forintra mérséklődött előfizetési díjak Jelentős digitális írástudatlanság Releváns tartalomkínálat hiányosságai különösen az e-közigazgatás terén

6 Mit tehet az állam a felzárkózásért?

7 a korlátozó tényezők semlegesítése ezen eszközök összehangolt alkalmazásával Stratégiai keret Valamennyi területen kimutathatók korlátozó tényezők, de a hangsúly a hozzáférésről egyre inkább a többi tényezőre helyeződik át.

8 Állami szerepvállalás Forrás: OECD

9 Ex ante szabályozói stratégia Forrás: NHH

10 Általános versenyjog Római szerződés 87. és 88. cikke az állami támogatásokról Direktívák (szabályozási keret irányelv, hozzáférési, összekapcsolási, stb.) Útmutató a strukturális alapok elektronikus kommunikáció támogatására történő felhasználásának szempontjairól és módozatairól –Stratégiai keretrendszer szükségese –Területileg célzott programok –Technológia semlegesség –Open Access –Tendereztetés –Finanszírozás –Tulajdonlás –Átláthatóság –Társfinanszírozási arányok megállapítása –Értékelés és nyomon követés Támogatási programok jogszabályi környezete

11 GVOP 4.4.1 és GVOP 4.4.2. pályázatok szélessávú infrastruktúra hálózat kiépítésének támogatása NFT I., GVOP 4. prioritás: Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Pályázat száma Operatív egységekKeretösszeg (millió Ft) Beérkezett pályázatok (db) Igényelt támogatás (millió Ft) IH által támogatott pályázatok (db) Megítélt támogatás (millió Ft) 4.4.Szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése 12005,919217659,58812967,5 4.4.1.Szélessávú Internet- infrastruktúra kiépítésének és szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó területein 1501,8754549,5292176,4 4.4.2.Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása elmaradott régiókban 10504,1117202085910791

12 GVOP 4.4 főbb tapasztalatai Javítani kell a kommunikációt –Egyértelmű pályázati kiírások –Pályázati feltételek változásának nyomon követhetősége Megvizsgálandó az önkormányzati modell létjogosultsága A szolgáltatók közvetlen bevonásával és a szolgáltatási jog biztosításával érhető el gazdaságos és fenntartható modell megvalósítása. A támogatandó területek, térségek pontosabb meghatározása A PPP megoldások a ritkán lakott területek esetében a legkevesebb a piactorzulással járó beavatkozások (főleg, ha a támogatás a passzív infrastruktúrát érinti)

13 Hálózati infrastruktúra fejlesztés megjelenése az ÚMFT-ben Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. Prioritás Az információs társadalom és modern üzleti környezet megteremtése 3.1. Intézkedés Korszerű IKT infrastruktúra 3.1.1. Alintézkedés Hálózati infrastruktúra létrehozása ÚMFT

14 GOP célkitűzése Korszerű IKT hálózati infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésén keresztül. Technológia-semlegesen támogatandó a szélessávú hozzáférést lehetővé tevő lefedettség- és működésbiztonság-javítás, különösen a lemaradó és hátrányos helyzetű térségekben.

15 További feladatok a hálózati infrastruktúra akcióterv kidolgozásában Célcsoport meghatározása Területi hatály meghatározása Projekt jellemzők definiálása –Támogatható tevékenységek –Elszámolható/nem elszámolható költségek Pénzügyi feltételek meghatározása –Támogatás formája –Támogatás formája (min., max.) –Biztosítékok köre Kiválasztási kritériumok

16 3.1.1. Hálózati infrastruktúra létrehozása alintézkedés ütemezése MunkafázisHatáridő Akcióterv elkészítése2006. október közepe Akcióterv elfogadása (OPTKB)2006. november közepe Akcióterv kormányhatározatban történő elfogadása 2006. november vége Pályázati dokumentumok elkészítése 2006. január-február Pályázat kiírása2006. április

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az állami szerepvállalás alapelvei és terepei a hazai infokommunikáció terjesztésében Sere Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések