Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU Információs Társadalommal kapcsolatos támogatási programjai Dr Schmideg Iván.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU Információs Társadalommal kapcsolatos támogatási programjai Dr Schmideg Iván."— Előadás másolata:

1 Az EU Információs Társadalommal kapcsolatos támogatási programjai Dr Schmideg Iván

2 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 2 Az EU költségvetésének szerkezete, sarokszámai 1 EU költségvetési előirányzat 2007-2013 között: 1 025 Mrd € (2004-es árakon) Mrd € Fenntartható növekedés471,5 Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 132,8 Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért338,7

3 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 3 Az EU költségvetésének szerkezete, sarokszámai 2 Mrd € A természeti erőforrások megőrzése és kezelése404,7 Mezőgazdaság301,1 Állampolgárság, szabadság, biztonság és igazság 24,7 Az EU mint globális partner 95,4 Adminisztrációs és egyéb 28,9

4 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 4 Az EU költségvetésének szerkezete, sarokszámai 1 EU költségvetési előirányzat 2007-2013 között: 1 025 Mrd € (2004-es árakon) Mrd € Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 132,8

5 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 5 Fenntartható növekedés fejezet bontása Mrd € Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 132,8 7. Kutatás-fejlesztési keretprogram53,221 Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (formálisan még nem elfogadott) 3,621 Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért338,7 Strukturális Alapok308,000

6 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 6 Fenntartható növekedés fejezet bontása Mrd € 7. Kutatás-fejlesztési keretprogram53,221

7 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 7 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram Keret- program ÉvekÖsszesenEbből Euratom KTF FP41995-199813,2151,33611,879 FP51998-200214,9601,26013,700 FP62002-200619,1131,23017,883 FP72007-201353,2212,70050,521  A 7. Keretprogram előzményei (ráfordítások Mrd €)

8 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 8 A 7. Keretprogram előzményei  FP6 eredményei és korlátai:  50 ország 150 000 intézménye 28 000 kutatási javaslatot nyújtott be, sok kiemelkedő eredmény született.  A beérkezett több ezer kutatási javaslatból azonban források hiányában csak minden ötödik kapott támogatást. A kimagasló minőségű pályázatok kevesebb, mint 50%-a részesült finanszírozásban.  (FP7 ~40%-al több finanszírozás évenként, fejenként)

9 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 9 A 7. Keretprogram célkitűzései 1.laboratóriumok együttműködésével európai kiválósági központok létrehozása; 2.európai technológiai kezdeményezések elindítása; 3.az alapkutatás kreativitásának ösztönzése a kutatócsoportok európai szintű versenyén keresztül; 4.Európa vonzóvá tétele a legjobb kutatók számára; 5.európai léptékű kutatás-fejlesztési infrastruktúrák fejlesztése; 6.a nemzeti kutatási programok koordinálásának erősítése

10 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 10 A 7. Keretprogram felépítése és költségelőirányzatai  A 7. Keretprogram négy alapprogramja: 1.Kooperáció, 32 365 M€ 2.Ötletek, 7 460 M€ 3.Emberi erőforrások 4 728 M€ 4.Kapacitások 4 217 M€

11 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 11 FP7 Kooperáció alapprogram 1  Kooperáció horizontális prioritásai:  kutatóközpontok transznacionális együttműködése,  európai technológiai kezdeményezések elindítása - európai technológia­platformok,  a nem közösségi (nemzeti) kutatási programok összehangolása,  nemzetközi együttműködés.

12 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 12 FP7 Kooperáció alapprogram 2  Egészségügy;  Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia;  Információs és kommunikációs technológiák (IKT);  Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák;  Energia;  Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is);  Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is);  Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok;  Biztonság és űrkutatás  A kooperáció alapprogram tématerületei:

13 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 13 FP7 Ötletek alapprogram  Cél: növelni az európai kutatás dinamizmusát, kreativitását Európai szintű, egymással versengő egyedi teamek által végzett „beruházó-vezérelt” kutatási projektek támogatásával.  A projekteket az élenjáró európai kutatási tevé- kenységeket tudományos irányító tanácsokból összetevődő Európai Kutatási Tanács (European Research Council - ERC) felügyeli.

14 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 14 FP7 Emberi erőforrások alapprogram  Cél: mennyiségi és minőségi szempontból erősíteni az európai kutatás és műszaki tudományok emberi erőforrásait; ösztönözve a kutatói pályára lépést, az európai kutatók itt tartását, és a legkiválóbb kutatók ide vonzását.  Eszközei a kutatók képzését, élethosszig tartó tanulását és európai pályafutásuk elősegítését támogató Marie Curie akciók működtetése.

15 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 15 FP7 Kapacitások alapprogram  Cél: az európai kutatási és innovációs kapacitások lényeges elemeinek támogatása –kutatási infrastruktúrák (eszközök, erőforrások, ICT) –KKV-k (társulások) javára folytatott kutatás, –kutatási potenciál fejlesztése az Európai Unió „konvergencia régióiban”, –kutatás regionális résztvevőinek csoportokba szervezésével „tudásrégiók” létrehozása –„tudomány a társadalomban” –a nemzetközi együttműködés „horizontális” tevékenységei.

16 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 16 FP7 Kooperáció alapprogram 2  A kooperáció alapprogram tématerületei:

17 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 17 FP7 IKT munkaprogram tervezet 1  Hét „kihívás” köré csoportosítja:  1. –A jövő hálózata, –Szolgáltatási és szoftver architektúrák, azok infrastruktúrái és kidolgozása, –Biztonságos és megbízható infrastruktúrák, –Hálózatba kötött média, –Új paradigmák és kísérleti eszközök, –Kritikus infrastruktúrák védelme.  2. –Felismerő rendszerek, interaktivitás, robotika.

18 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 18 FP7 IKT munkaprogram tervezet 2  3. –Új generációs nanoelektronikai alkatrészek és elektronikai eszközök integrálása, –Organikus és nagy felületű elektronikus és kijelző rendszerek, –Beágyazott rendszerek tervezése, –Számítástechnikai rendszerek, –Fotonikai alkatrészek és alrendszerek, –Mikro/nano rendszerek, –Hálózatba kötött beágyazott és szabályozó rendszerek.

19 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 19 FP7 IKT munkaprogram tervezet 3  4. –Digitális könyvtárak, használatuk és képzés, –Intelligens tartalom létrehozás és kezelés.  5. –Perszonalizált egészségügyi rendszerek, monitorozás és diagnosztikai szűrés céljára, –Hatékony IKT eszközök kockázat meghatározás és beteg-biztonság céljára, –Virtuális fiziológiai ember.

20 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 20 FP7 IKT munkaprogram tervezet 4  6. –IKT intelligens gépjármű és a mobilitás céljára, –IKT kooperatív rendszerek számára, –IKT környezet védelem és energia hatékonyság érdekében.  7. –IKT és a idősek, –Hozzáférhető és befogadó IKT.  Jövőbeli és feltörekvő technológiák.

21 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 21 Fenntartható növekedés fejezet bontása Mrd € Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (formálisan még nem elfogadott) 3,621

22 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 22 Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (VIK)  Cél: biztosítani a versenyképesség és az innováció növelését elősegítő közösségi eszközök koherens jogalapját, kiegészíteni FP7 által támogatott kutatásközpontú tevékenységeket. –a vállalkozások és különösen a KKV-k verseny- képességének előmozdítása; –innováció, (beleértve az ökoinnovációt) támogatása; –a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; –az energiahatékonyság, az új és megújuló energiaforrások támogatása

23 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 23 VIK egyedi programjai  A keretprogram célkitűzéseit megvalósítani hivatott egyedi programok:  a vállalkozási és innovációs program,  az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) támogatásának programja  az "Intelligens energia -Európa" program.

24 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 24 Az EU költségvetésének szerkezete, sarokszámai 1 EU költségvetési előirányzat 2007-2013 között: 1 025 Mrd € (2004-es árakon) Mrd € Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért338,7

25 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 25 Strukturális alap (2004-2006)  Feladata:  Az EU-n belüli fejlettségbeli különbségek mérséklése, eltérő fejlettségi szintű államok és régiók gazdasági és szociális kohéziójának megteremtése.  Célkitűzései:  1. a fejlődésben lemaradt régiók (egy főre jutó GDP nem éri el az Unió átlagának 75%-át) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának elősegítése;  2. a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltásának támogatása;  3. az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek kiigazításának és korszerűsítésének támogatása.

26 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 26 Kohéziós Alap (2004-2006)  Feladata:  segíteni a gazdasági és szociális különbözőség csökkentését, stabilizálni a gazdaságokat környezetvédelemmel és közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos főbb projektek támogatásán keresztül.  Támogatás feltétele: –egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért bruttó nemzeti termék (GNP) a közösségi átlag 90%-ánál kevesebb, –rendelkezik a gazdasági konvergencia teljesítésére (a túlzott állami deficit elkerülésére) irányuló programmal. (2004. május 1. óta : Görögország, Portugália, Spanyolország, és a 10 új tagállam). A tagállamnak biztosított finanszírozás felfüggeszthető, ha az ország elmulaszt eleget tenni a gazdasági és monetáris unióra irányuló konvergencia-programnak.

27 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 27 Strukturális alapok (2007-2013)  Strukturális alapok (1083/2006/EK rendelet szerint) –Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), European Regional Development Fund (ERDF) –Európai Szociális Alap (ESZA) European Social Fund (ESF) –Kohéziós Alap Cohesion Fund  Mértékeket összetett algoritmus (és egyedi, nevesített kivételek) alapján határozzák meg.

28 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 28 Strukturális alapok kiemelt témák  Kutatás és technológiafejlesztés, innováció és vállalkozás  Információs társadalom  Közlekedés  Energia  Környezetvédelem és kockázatmegelőzés  A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése  A munkahelyhez jutás elősegítése és tartóssága  A hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának javítása  Az emberi tőke fejlesztése

29 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 29 Strukturális alapok kiemelt témák

30 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 30 Kutatás és technológiafejlesztés, innováció és vállalkozás 1  Kutatóközpontokban végzett kutatási és technológia- fejlesztési (KTF) tevékenységek  KTF infrastruktúra (létesítménye, műszerezettség, kutató- központokat összekötő nagy sebességű számítógépes hálózatok) és adott technológiára szakosodott központok  KKV-k közötti, kisvállalkozások, valamint más vállalkozások és egyetemek, felsőfokú oktatási intézmények, regionális hatóságok, kutatóközpontok és tudományos és technológiai központok (tudományos és technológiai parkok, stb.) közötti technológiaátadás és KTF együttműködési hálózatok fejlesztése  KTF támogatás, különösen a KKV-k számára (beleértve a kutatóközpontok szolgáltatásaihoz való hozzáférést)

31 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 31 Kutatás és technológiafejlesztés, innováció és vállalkozás 2  Vállalatok és vállalatcsoportok számára nyújtott magas szintű támogatási szolgáltatások  A környezetbarát termékek és gyártási eljárások előmoz- dítása érdekében a KKV-k számára nyújtott támogatás (eredményes környezetkezelési rendszer bevezetése, a környezetszennyezés megelőzését szolgáló technológiák elfogadása és alkalmazása, tiszta technológiák beépítése a gyártásba)  Kutatáshoz és innovációhoz közvetlenül kapcsolódó vállalatokba történő beruházás (innovatív technológiák, egyetemek által alapított új vállalatok, meglévő kutatási és technológiafejlesztési központok és vállalatok stb.)  Egyéb, vállalatokba történő beruházások  A KKV-k kutatási, innovációs és vállalkozási tevékenységét ösztönző egyéb intézkedések

32 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 32 Információs társadalom  Elektronikus hírközlési infrastruktúra (beleértve a szélessávú hálózatokat)  Információs és kommunikációs technológiák (hozzáférés, biztonság, interoperabilitás, kockázatmegelőzés, kutatás, innováció, e-tartalom stb.)  Információs és kommunikációs technológiák (transzeurópai hálózatok – IKT)  Szolgáltatások és alkalmazások az állampolgárok számára (e-egészségügy, e-kormányzás, e-tanulás, e-befogadás stb)  Szolgáltatások és alkalmazások a KKV-k számára (e-keres- kedelem, oktatás és képzés, hálózatépítés stb.)  A KKV-k számára az IKT-hez való jobb hozzáférést és az IKT hatékony alkalmazását biztosító egyéb intézkedések

33 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 33 Az emberi tőke fejlesztése 1  Az oktatási és szakképzési rendszerek reformjainak kidolgozása, bevezetése és végrehajtása a foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében, a munkaerő- piaci igényeket jobban követő alapoktatás, szakoktatás és szakképzés kialakítása, valamint az oktató személyzet ismereteinek korszerűsítése az innováció és a tudásalapú társadalom megvalósítása céljából

34 2006. október 5HTE KONGRESSZUS "Áttörés az infokommunikációban" 34 Az emberi tőke fejlesztése 2  Teljes életciklus alatt az oktatásban és szakképzésben való fokozott részvételt elősegítő intézkedések, (a közoktatás- ból való lemorzsolódás csökkenésének, a tantárgyak nemek alapján történő elkülönítésének, a jobb minőségű alap- és szakképzésben, valamint felsőoktatásban való fokozott részvétel megvalósítását célzó intézkedések)  Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció terén, elsősorban posztgraduális tanulmányokon és a kutatók képzésén, valamint egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységeken keresztül

35


Letölteni ppt "Az EU Információs Társadalommal kapcsolatos támogatási programjai Dr Schmideg Iván."

Hasonló előadás


Google Hirdetések