Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos KID Egyesület FOGLALKOZTATÁRS- TÁRS A FOGLALKOZTATÁSBAN Tematikus konferencia Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna Budapest, 2013. november 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos KID Egyesület FOGLALKOZTATÁRS- TÁRS A FOGLALKOZTATÁSBAN Tematikus konferencia Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna Budapest, 2013. november 12."— Előadás másolata:

1 Országos KID Egyesület FOGLALKOZTATÁRS- TÁRS A FOGLALKOZTATÁSBAN Tematikus konferencia Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna Budapest, 2013. november 12.

2 Országos KID Egyesület (OKIDE) 2005-ben alakult Az Országos KID Egyesület (OKIDE) 2005-ben alakult szakmai érdekképviseleti szervezet, amelynek tagjai KID-típusú programokat megvalósító, valamint ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek, és szakemberek. A KID mozaikszó: Komplex, Integrált, Differenciált Komplex, Integrált, Differenciált, alternatív munkaerő-piaci szolgáltató programokat jelöl, amelyek hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és munkaerőpiaci (re)integrációját segítik elő. Az Egyesület alapítói: - a 7 korábban OFA támogatással KID programot működtető - a 7 korábban OFA támogatással KID programot működtető (később HEFOP, TÁMOP keretében KID típusú programot folytató) szervezet, -és további három, 2005-től ESZA támogatással KID -és további három, 2005-től ESZA támogatással KID programot indító civil szervezet, -Jelenleg: 22 tagszervezete van

3 Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legsúlyosabb munkaerőpiaci problémája volt már az ezredfordulón is. A népesség gazdasági aktivitásának mérésére szolgáló 1999-es OECD munkaerő-felmérés adatai szerint az Európai Unió 15 államában a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája közel kétszer olyan magas volt (18,3%), mint a teljes (15–64 éves) népességé. A 15-24 éves álláskeresők létszáma 2000–2011 között szinte folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. A válság kitörését követően újra megugrott az álláskeresők körében a 15- 24 évesek száma, 2012-ben már 86,1 ezren voltak munka nélkül, ami szignifikáns emelkedést jelent az előző évekhez képest. A legmagasabb létszámbővülés a szakiskolások és szakmunkásképzősök esetében figyelhető meg. 2013 első felében további emelkedést lehetett tapasztalni, a fiatal álláskeresők száma meghaladta a 90,4 ezer főt. Minden adat azt bizonyítja, hogy a munkanélküliség és az iskolázottsági szint fordítottan arányos. PROBLÉMA

4 Fiatal álláskeresők számára elérhető foglalkoztatáspolitikai eszközök Munkaerő-piaci képzés Bér- és járulék jellegű támogatások ( „első munkahely garancia”, munkahelyvédelmi akcióterv) Vállalkozóvá válás támogatása Közfoglalkoztatás Egyéb Pályázati konstrukciók (TÁMOP 1.4.1, TÁMOP 1.4.3, stb.)

5 Magyarországon az uniós átlagtól lényegesen nem elütő általános munkanélküliséghez kiemelkedően magas ifjúsági munkanélküliségi ráta társul. A munkapiacon aktív fiatalok annak ellenére nehezen tudnak elhelyezkedni, hogy a korosztályon belül a gazdaságilag aktívak száma rendkívül alacsony. A fiatalok körében a foglalkoztatási problémák az alacsonyan képzetteknél jelennek meg koncentráltan. Az alacsonyan képzettek – alapfokú és szakiskolai végzettségűek – alacsony foglalkoztatásának egyik fő oka a nemzetközi összevetésben nagyon hiányos alapkompetenciákban keresendő. Aggasztó, hogy e téren a fiatalok lemaradása nem kisebb, mint a korábbi generációké. Értékelés

6 A jelenlegi oktatáspolitikai átalakítás szemlátomást egy létező problémának – a magyar oktatási rendszer nem kellően gyakorlatorientált voltának – a leküzdésére koncentrál. Ám az ehhez használt reformintézkedések azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy a fiatal generációk számottevő részénél tovább súlyosbítják a hiányos alapkészségek problémáját. A magyarországi foglalkoztatáspolitikai eszközök nagy többsége nem kifejezetten a fiatalok foglalkoztatási problémáit veszi célba, de a fontosabb programokban a fiatalok arányosan, esetleg számarányukon felül érintettek. Széles körű probléma a programok nem kellő célzottsága, a számottevő – de nem kellően feltárt – holtteher-hatás és kiszorítási hatás. Az elmúlt fél évtized során egy olyan foglalkoztatáspolitikai eszköz – a közmunka – jutott egyre dominánsabb szerephez, amely az érintettek hosszabb távú munkapiaci esélyeit egyáltalán nem javítja.

7 Munkahely garancia Gyakornoki program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Ifjúsági Garancia Program: Átvezető eszközök

8 A 25 év alatti fiatalok/pályakezdők a Munkahelyvédelmi Akciótervben kiemelt célcsoportként szerepelnek. A 18-35 év közötti fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő uniós program (TÁMOP 2.3.6) Az „Első munkahely garancia” program folytatása Középfokú szakképzettséggel rendelkező fiatalok 9 hónapon keresztül gyakornokként történő foglalkoztatásához támogatást nyújtó uniós pályázat (TÁMOP 2.3.4) 2012-ben megerősítésre kerültek a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását célzó uniós programok (TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4), a keretemelés fókuszában a fiatalok foglalkoztatásának elősegítése áll. Fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló civil foglalkoztatási programok támogatása (TÁMOP 1.4.1) 2012 júniusában pályázat indult innovatív foglalkoztatási programok támogatására (TÁMOP 1.4.3). Kiemelt témaként került megjelölésre a fiatal munkanélküliek elhelyezkedésének segítésére használható módszerek kidolgozása. Fentiek mellett folytatódik a nemzeti pályaorientációs rendszer fejlesztése (TÁMOP 2.2.2).

9 ∑ Jelenleg előtérbe kerülni látszanak a pályakezdőknek (időnként képzéssel és/vagy tanácsadással kombinált) támogatott foglalkoztatást kínáló programok. Amilyen arányban e programok elérik a pályakezdők széles rétegeit, olyan mértékben képesek lehetnek rövid távon gördülékenyebbé tenni a fiatalok számára a munkába való átmenetet. A kulcs mindig a testreszabott megoldás………………

10 A kulcs mindig a testreszabott megoldás………………

11 Komplex Integrált Differenciált „KID” modell bemutatása

12 Modell használatának lehetőségei: OFA (2001-2004) HEFOP (2.3.2, 2.3.1) Kibővült a kör……………. TÁMOP projektek (5.2.5, 3.2.3, 5.3.1., 5.1.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.6, 6.1.2, 2.4.3, 5.3.6) Egyéb : ifjúsági programok, határon átnyúló programok, ….. Tehát: Moduláris, az elemek beépíthetők bármely konstrukcióba, piaci alapon is működtethető

13 Köszönömafigyelmet!Elérhetőség:  20/260-5933  www.okide.hu www.okide.hu  orszagoskidegyesulet@gmail.com orszagoskidegyesulet@gmail.com


Letölteni ppt "Országos KID Egyesület FOGLALKOZTATÁRS- TÁRS A FOGLALKOZTATÁSBAN Tematikus konferencia Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna Budapest, 2013. november 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések