Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11. Előadás Építészet Díszítés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11. Előadás Építészet Díszítés."— Előadás másolata:

1 11. Előadás Építészet Díszítés

2 Bevezetés A díszítés (ornamentika) célja: Motívumtípusok:
felület élénkítése Egy-egy konstrukció bizonyos részeinek hangsúlyozása Épületek vonzóbbá tétele Motívumtípusok: Ember- és állatalakok Falomb és virágminták Geometriai formák Építészeti formák is szolgálhatnak díszítő funkciót: timpanon, oromfal A felület egyszerű változtatás is lehet ilyen hatású Lásd rusztikázás – fény- és árnyhatások

3 Páros motívum és tükrözés
pl: speyeri székesegyház román oszlopfőjének központi eleme: két, egymásba fonódó nyakú hattyú Tükrözés: ugyanazon díszítőelem tükrözése – érdekes hatást kelt, pl. állat- és madárfiguráknál

4 Váltakozó mintázat Palazzo Farnese,Róma
Koronapárkányzat: Bourbon-liliom és gótikus eredetű falombminta

5 Ismétlődő formák Egy-egy forma megsokszorozása
Változatossá tesz, nem túl kifinomult Tarragona, Spanyolo. Román stílusú kolostor, kettős párkányzatú oszloppárok tartják az árkádot 3:2:1 arány ismétlődik benne

6 Emberalakok Megszemélyesít egy épületrészt Főleg vallási kontextusban
Részben emberi, részben állati alakok Lenyűgözni a nézőt Egyes vallásokban tiltott Kariatida: Kecses, álló nőalakká formált oszlop Ókor, klasszicizmus Nők régen valóban hordtak terheket a fejükön

7 Alakos zárókő Román és gótikus stílusban
Férfi és női fejeket alkalmaznak Záróköveknél és párkányok tagolására Állatfejek is alkalmasak

8 Hermapilaszter és Cupidó
Szakállas fejben végződő pilaszter, felsp rész emberalak vagy csak fej alkotja Reneszánsz idején, főleg Észak-Európában Ókori hermáknál férfi nemi szerv is megjelent Cupidó Nyilas, szárnyas kisfiúalak, sokszor virágfüzérdísszel együtt Putto Szárny nélküli Cupidó Szárnyas gyerekfej: kerub

9 Atlasz Tartó funkcióval rendelkező, izmos, torzult arcú és testű férfialak Bérházak kapuzata fölött is megjelennek

10 Állatábrázolás Önmagukban, vagy növény- illetve emberábrázolással együtt Groteszk vagy stilizált állatábr. Román, gótikus és reneszánsz építészetben Ókorban és a klasszicizmus idején: élethű, naturalista állatalakok Még a szfinx is élethű

11 Bucranium (ökörfej) Klasszikus ókorban, majd reneszánsztól ismét
Frízek díszítésére szolgáló minta – általában virágfűzérrel Állatáldozatok emlékét őrízheti

12 Csőrös fej Építészeti formák – állati vagy emberi vonásokkal
Stilizált madáralak – román stílusú párkányzatba harap bele Ált- madárfej, de más állat – vagy emberfejjel is ismert

13 Groteszk figurák, karmos láb
Groteszk figura Stilizált bizarr ábrázolásmód Gótika, román, reneszánsz Gyakran párban, csoportosan, vagy lombdísszel Karmos láb Oszloptalapzat díszítésére vagy bútorlábnak Az épület elelm eleven lényként funkcionál

14 Szfinx és egyéb képzeletszülte alakok
Emberfejű, oroszlántestű mitikus lény Ókori Egyiptomból – görög mitológiában is Bejáratokat őriz Egyéb képzeletszülte alakok Hárpia – félig madár, félig nő Kentaur – félig ember, félig ló

15 Lombdíszek Falevelek, fatörzsek, növényi szárak, indák
Naturalisztikus vagy stilizált Oszlopfők díszítésére – korinthoszi – akantuszlevél Kúszólevél és az indadísz Akantuszlevél – hatalmas, fűrészfogas levél pl: athéni Zeusz-templom Lombdíszes gótikus oszlopfők

16 Bimbódísz és természethű lombdísz, indadísz
Gótikus éptészeti elemeken, Pl. oszkopfőn, oromfalon vagy baldachinon Félig kibomlott levél mintája Természethű lombdísz Gótika, élethű virág-, falevél-, gyümölcsábrázolások Reimsi székesegyház oszlopfői – tölgyfalevelek és szederszemek Indadísz Nagy felületre, , pl. reneszánsz pilaszteren

17 Arabeszk Kecses, csigavonalú, stilizált lombdísz – gyakran használják egész falfelüület beborítására Arab eredetű, de barokk és rokokó példák is Iszlámban inkább mértani formaként

18 Virágdísz Mindig népszerű, naturalisztikusan vagy stilizáltan
Különösen klasszikus ókori, középkori, barokk és 19. szd-i építészetben Más motívumokkal virágfűzérdísszé alakul Ismétlődő mintázatokhoz is alkalmas

19 Anthemion A loncról mintázott, stilizált virágábrázolás, ókori görög építészetben Visszatér a klasszicizmusban Anthemionnal együtt tűnhet fel a palmetta is (pálmalevélről)

20 Rozetta Stilizált rózsadísz
Egymást átfedő szirmokból álló mintázatot könnyű létrehozni Állhat önállóan vagy nagyobb díszítmény részeként

21 Mérműves rózsa, virágfűzér
14. századi gótika – elsősorban Angliában Stilizált bimbóra emlékeztető, 3 kis szirommal ellátott motívum Ajtók, boltívek, ablakok, csúcsos tornyok Mérmű=kőrács Virágfűzér Girland – mintha tényleg virágfűzér lenne Magas domborműbe szokták faragni

22 Bourbon-liliom Fleur-de-lis kétoldalt lecsüngő szirmú, stilizált liliomábrázolás. A francia királyi család jelképe Szűz Mária erkölcsi tisztaságának szimbólumaként is

23 Geometrikus mintázat Mértani formák: vona, négyzet, kör, kereszt, stb.
Méretül változtatható, bonyolult mintákat adhatnak ki Nagy kiterjedésű felületekre is Román: cikcakkos díszítés Meander: ókoré

24 Cikcakkos díszítés Ívelt formák kíséretére – boltívek, ajtók, ablakok
A csúcsok közti távolság csökkenthető-növelhető Román stílus wiltshire-i Devizes-ből Art decora is jellemző

25 Indadísz (meander), tojásléc
Egymást metsző, derékszögben ide-oda forduló vonalak Ókori Hellász, klasszicizmus visszahozta Tojásléc Félbevágott tojás+nyílhegy váltja egymást Antik építészet, újraélesztve reneszánsz óta Mennyezetpárkányok és más párkányok díszítésére

26 Mintás falburkolás, gilosminta
X- vagy kereszt-formák Kis csoportban, vagy ismétlődve Rombuszminta Faragványként, vagy sötét-világos tégla mintázatként Gilosminta Egymásba fonódó körökből álló minta Francia guilloche szóból (összefonódó minta) Frízek és mennyezetpárkányok díszítésére

27 Építészeti díszítmények
Fukcionalitás vs díszítés Csúcsdíszek lezárnak egy másik formát Gyámkövek mintha tényleg tartanának – pedig általában inkább csak díszítés Pl. oromfal, áttört csipkézet, timpanon Lásd mikroépítészet – 14 szd., gótika

28 Szalagdísz, timpanon Szalagdísz
Keskeny, vízszintes sáv, két szint elválasztására szolgál Román, gótikus – később vakolt vagy nyers téglával érték el a hatást Timpanon Dekoratív oromzat, melyet mindhárom oldalán koronapárkányzat zár le

29 Falikar,Baldachin Csigavonalas, fordított S-alakú, díszes gyámkő
Klaszsikus ókor, majd renszánsz után Kiugró épületelem, fölötti párkányzat alátámasztására Baldachin Egyes építőelem fölött elhelyezett védőtető Gótika

30 Párkány Folytonos, 3dimenziós sáv, amely az épület csapadéktól való védelmére, nyílás kiemelésére, másik elem díszítésére szolgál – pl. oszlopfő, talapzat Csigavonalas, üres vagy szögletes formájú Bármely dísszel ékíthető Folytonos és ismétlődő minták (pl. tojásléc) Minták óriásira nőhetnek – pl korinthoszi párkánykonzolok – óriásira nőttek

31 Homorú párkánytag és oszlopgyűrű
Jón oszloplábazat – felfelé keskenyedik Homorú gyűrű - ezt a hatást megtöri az oszlopgyűrű domború tagozata Élszedés Az egyébként négyszögletes párkányzat élénk ferde bevágása Rézsútos élű párkány Gyöngysor és tekercs gyöngysorra emlékeztető tagozatfajta (jón oszloprendhez kapcsolódik) Rómaiak, klasszicizmus is Sőt románban is

32 Díszítő tárgyak élettelen tárgyak is lehetnek
fegyverek, vázák, urnák obeliszkek stilizált tárgyábrázolások bőrszíj-szalagdísz Reneszánsz, barokk, klasszicizmus Görög-római korra tett utalás Allegorikus vagy szimbolikus jelentés is Urna=halál

33 Pajzsdísz, címer Csigavonalas keretű, faragott fali dísztábla, felirat, emberalakok, jelenetek Barokk és rokokó Szalagdísz, zászló vagy kúszólevéldísz szegélyezte Címer Címerpajzs, címerfedél, más heraldikai motívum Középkor és reneszánsz Heriot’s Hospital, Edinburgh, 17. szd. Kórház patrónusának címere : sisak + jelmondat

34 Szalagdísz //bőrszíj Anglia, Németalföld
Valamelyik felületen, vagy szabadon álló falgerincet alkot Fény-árnyék is fokozza a hatást

35 Obeliszk és urna Meghosszabított piramisra emlékeztető, felfelé vékonyodó, magas, egyenesek által határolt oszlop Antwerpen, Belgium, városháza Reneszánsz ornamentika Gyakran oromfalra épül Urna Magas, ívelt formájú, fedeles edény Római temetési szertartások Halál szimbóluma Fölfelé keskenyedő talapzaton áll A váza hasonló, de nincs fedele


Letölteni ppt "11. Előadás Építészet Díszítés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések